Historiek Ons DNA bleef hetzelfde1901

Op 11 januari 1901 richtte Jozef Lodewijk Dierickx, na een korte carrière bij de Crédit Anversois, de vennootschap 'Dierickx en Robrechts, openbare fondsen' op en vestigde zich in de Kasteelpleinstraat 63 te Antwerpen.

1905

In 1905 ging Jozef Lodewijk alleen verder, geholpen door zijn vrouw Eulalie Kalkers. De zaken gingen goed.

1921

In 1921 verhuisde de wisselagentenfirma Dierickx naar een herenhuis in de Tolstraat 83 te Antwerpen.

Na de euforische twintiger jaren volgde de zware crisis van de jaren dertig. De beurzen kelderden en heel wat populaire aandelenkoersen werden gedecimeerd. De meeste wisselagenten gingen failliet maar wisselagent Dierickx hield stand. 
Ondertussen werd net na het uitbreken van de beurscrash, op 15 december 1929 de firma Govaerts & Verbeeck opgericht. Dit wisselagentschap vestigde zich in de Vrijheidstraat te Antwerpen. Ook deze firma overleefde als één van de weinigen de woelige periode van de jaren dertig. In 1959 trad wisselagent Fernand Leys toe als vennoot. 

Midden in de oorlog, in februari 1942, vestigde Louis Dierickx zich na het overlijden van zijn vader in de Kasteelpleinstraat. 
Wilfried Dierickx trad in 1956 bij zijn vader in dienst en nam in 1967 de zaak over onder de benaming "Wilfried Dierickx en Cie V.E.G.". Ondertussen was in 1959 het bijkantoor in Mortsel van start gegaan. Al snel nam Gaby Van Den Broeck, de echtgenote van Wilfried, de leiding in handen. 
Het personeelsbestand groeide gestaag en in maart 1976 werd de ruimere nieuwbouw in Kasteelpleinstraat 44-46 ingehuldigd. Het wisselagentschap verwierf het statuut van beursvennootschap. In 1988 werd Herman Hendrickx vennoot en vervoegde hij het directiecomité 

Monique Leys volgde in 1974 haar vader Fernand Leys op na diens overlijden. Op 1 december 1979 werd wisselagent Verbeeck & Cie omgevormd in beursvennootschap Verbeeck & Leys met als gecommanditeerde vennoten Georges Verbeeck en Monique Leys. 

Op 1 januari 1996 fuseerde Dierickx en Cie met Verbeeck, Leys & Cie en vormde de beursvennootschap Dierickx, Leys & Cie nv. 
In 1996 trad Marleen Dierickx toe tot het directie-comité. De erkenning van Dierickx Leys als effectenbank werd op 19 januari 1999 verleend. Sindsdien focust de bank op haar kernactiviteiten: beleggingsadvies, vermogensbeheer, fondsenbeheer en vermogensadvies. 

In 2003 werd de uitbreiding van het gebouw in de Kasteelpleinstraat voltooid (zie foto's) en in 2008 verhuisde het kantoor Mortsel van de Statielei naar de Sint-Benedictusstraat nr. 140, aan het stadsplein. 
Op 5 juni 2013 werd voor het eerst een kantoor buiten de regio Antwerpen geopend, in Sint-Martens-Latem. 

In 2015 werd de benaming van de bank gewijzigd in Private Bank. De bank breidde haar fiscaal-juridische dienst uit en biedt voortaan vermogensplanning aan in het kader van de nieuwe wetgeving. Sindsdien kunnen cliënten ook een zogenaamd Lombardkrediet opnemen op basis van hun effectenportefeuille. De klemtoon ligt op een hoogwaardige en persoonlijke dienstverlening die gedragen wordt door een sterk team van ervaren en deskundige medewerkers.