Een Lombardkrediet schaadt uw beleggingsvisie niet Flash! februari 2021

Een zogeheten Lombardkrediet op basis van uw effectenportefeuille maakt het mogelijk in te gaan op opportuniteiten en toch de uitgezette beleggingsstrategie te blijven volgen. Hoe? Dat lichten we even toe.

Geoorloofde debetstand

Naast kernactiviteiten op het vlak van beleggingen en vermogensbeheer biedt Dierickx Leys Private Bank u ook de mogelijkheid tot het opnemen van een Lombardkrediet, ook kredietopening (geoorloofde debetstand) genoemd (*).

Portefeuille als onderpand

Bij deze kredietvorm dient uw portefeuille als onderpand voor de bank. Uw portefeuille zelf en de uitgezette beleggingsstrategie blijven ongewijzigd behouden terwijl u allerlei opportuniteiten kunt financieren. Denk maar aan de aankoop van vastgoed. In dat geval spreken we over een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, niet gewaarborgd door een hypothecaire zekerheid. Je kan het ook gebruiken voor transacties met betrekking tot financiële en successieplanning, het verwerven van een belang in een bedrijf, de aankoop van kunst of oldtimers enzovoort. Dan spreken we van een consumentenkrediet.

Kredietaanvraag

Na een onderzoek van uw kredietaanvraag en het invullen van een vragenlijst ontvangt u van ons een voorstel. U kunt ingaan op het aanbod. Maar, uw én onze visie blijven behouden, net als uw rendement.

Voordelen

We focussen nog even op de voordelen van deze financieringsvorm:

  • U betaalt een vaste rente, zonder enige andere kost.
  • Die rente is enkel van toepassing op het effectief opgenomen bedrag.
  • De opname van het kredietbedrag is vrijblijvend.
  • De timing van terugbetaling (geheel of gedeeltelijk) bepaalt u zelf.
  • De looptijd is één jaar en kan eventueel verlengd worden.
  • Er is géén schuldsaldoverzekering vereist.

Meer weten over deze kredietvorm?

Praat erover met uw contactpersoon. Hij zal indien gewenst ook voor de kredietaanvraag zorgen.


Kredietgever: Dierickx Leys Private Bank nv, BE0413 564 943, RPR Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen


Let op, geld lenen kost ook geld.

Voetnoot

(*) Het kan hierbij gaan om een ‘onroerend Lombardkrediet’ (hypothecair krediet met onroerende bestemming, niet gewaarborgd door een hypothecaire zekerheid) of een ‘roerend Lombardkrediet’ (consumentenkrediet).

PDF

Download hier de Flash! van februari 2021

Hebt u vragen over het Lombardkrediet?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.
Christophe Verwilghen