Beleggingen U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Ad hoc advies

Wij verstrekken u beleggingsadvies en informatie over dividendbetalingen, kapitaaluitkeringen, omruilingen en andere effectenoperaties. Bij aandelentransacties kunt u ons informatie vragen over alle kernratio's, het historische koersverloop, de diepte van de markt, de liquiditeit of de opportuniteit van uw transactie. Bij verrichtingen in obligaties verschaffen wij u de voorwaarden, het rendement en de kredietwaardigheid van de emittent. Complexe producten evalueren we met een kritische blik.

Meer informatie? Klik hier.

studie

Studies

Ons analistenteam volgt een breed scala aan bedrijven op de voet. Van meer dan tachtig daarvan is er een studie ter beschikking die regelmatig bijgewerkt wordt.

Hier vindt u de volledige lijst.

Formule systematic

Wat is het nut van systematisch beleggen?

Academisch onderzoek toont aan dat het systematisch selecteren van goedkope aandelen leidt tot een hoger rendement dan dat van de markt. Welke aandelen goedkoop gewaardeerd zijn, wordt bepaald aan de hand van waarderingsratio's. Voor de berekening van de ratio's worden enkel harde of gekende gegevens gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld balans- of resultatengegevens, bekendgemaakt door de onderneming, of beurskoersen.

Lees meer

Pensioensparen

Wie op pensioen gaat, heeft tijd voor een hele reeks nieuwe activiteiten. Maar dat moet dan wel met een wettelijk pensioen dat dikwijls heel wat lager ligt dan het laatste inkomen.

Daarom is een appeltje voor de dorst een goed idee. En via de derde pensioenpijler helpt de fiscus een handje mee. 

Klik hier om te ontdekken hoe.

Selectiecriteria aandelen en obligaties

Wie in klassieke obligaties belegt, kan hooguit het nominale kapitaal en de beloofde rente ontvangen. Daarom besteden onze analisten en beheerders veel aandacht aan de zorgvuldige selectie van obligaties. Kan de emittent de geleende kapitalen tijdig terugbetalen? Beschikt de emittent over een voldoende sterke balans? Zijn de activiteiten stabiel? Hoe groot is de zichtbaarheid op de toekomstige winsten? Daarom volgen we de geselecteerde obligaties voortdurend op. Obligaties met ingebouwde, ingewikkelde opties waardoor het resultaat zeer onzeker wordt, vermijden we.


Voor aandelen is de onderliggende winstontwikkeling op lange termijn zeer belangrijk. Bedrijven die jaar in jaar uit waarde creëren kunnen op regelmatige basis hogere winsten per aandeel voorleggen. Zodra de grootste investeringscyclus achter de rug is, heeft een gezond bedrijf meestal vrije kasstromen ter beschikking die kunnen dienen om dividenden te betalen, aandelen in te kopen of om nieuwe investeringen te financieren. Dit type bedrijven levert op lange termijn de beste resultaten op.​​​​​​​


U vindt de lijst met aandelen die onze analisten volgen en een bijhorende studie hier.

bloomberg afgesneden

Heeft u vragen?

 Raadpleeg één van onze kantoren voor meer informatie.

wazige sam

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.

Vermogensbeheer

Het goed beheren van een beleggingsportefeuille vergt veel tijd. Zowel de aandelen als de obligaties moeten continu opgevolgd worden. Door het beheer toe te vertrouwen aan de ervaren beheerders van Dierickx Leys Private Bank kunt u uw kostbare tijd anders besteden.