Discretionair vermogensbeheer Wij beheren uw vermogen

Goede prestaties Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.

Een vaste contactpersoon Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.

Transparant Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.

Op basis van het met u besproken risicoprofiel beheren wij uw portefeuille actief en zelfstandig. Cliënten kiezen voor deze comfortabele en efficiënte dienstverlening om de volgende redenen:

  • ​​​​​​​Het goed beheren van een beleggingsportefeuille vergt veel tijd. Zowel de aandelen als de obligaties moeten continu opgevolgd worden. Door het beheer toe te vertrouwen aan de ervaren beheerders van Dierickx Leys Private Bank kunt u uw kostbare tijd anders besteden.
  • De financiële omgeving wordt steeds complexer. Door de verschillende informatiekanalen dikt de beschikbare beleggingsinformatie razendsnel aan. Het wordt steeds moeilijker om een objectieve evaluatie van de markt en de effecten te maken. Met het discretionair beheer laat u de opvolging en het beheer aan Dierickx Leys Private Bank.
  • Om te voldoen aan uw beleggingsbehoeften en verwachtingen bouwde Dierickx Leys Private Bank een structuur uit waarbij de vermogensbeheerders bijgestaan worden door een team van analisten en juristen. Deze organisatie is onmisbaar om goede resultaten te behalen.
  • Uw vermogensbeheerder staat steeds voor u klaar om de actuele marktomstandigheden te verduidelijken. De inventaris en de rekeninguittreksels worden bij het begin van ieder trimester toegestuurd. Deze informatie kan ook via onze beveiligde internettoegang opgevolgd worden.
  • ​​​​​​​U bent de belangrijkste schakel in het beleggingsproces. In een voorafgaand gesprek zullen we op basis van uw financiële noden en wensen een beleggingsmandaat opstellen. Dit beleggingsmandaat kan op eender welk moment worden aangepast of worden opgezegd.

Rapportering

De inventaris en de uittreksels van de afgelopen periode worden bij het begin van ieder trimester toegestuurd. De inventaris en de uittreksels van de rekening in vermogensbeheer kunnen ook continu opgevolgd worden via een beveiligde internettoegang. De cliënt bepaalt of hij de borderellen wil ontvangen.

Semestriële cijfers

De strategie voor discretionair vermogensbeheer wordt via volgende link toegelicht.

Klik hier voor meer informatie betreffende de semestriële cijfers.

Succesvol vermogensbeheer start met een goed gesprek.

  • U wenst de dagelijkse beleggingsbeslissingen over te laten aan ons
  • Een duidelijke en unieke beleggingsfilosofie

De klok rond gepassioneerd

Meesterschap, hetgeen we dagelijks nastreven bij Dierickx Leys Private Bank, vinden we terug in allerlei beroepen en ambachten. Wij laten ons dan ook graag inspireren door de passie(s) van anderen. Neem nu het levensverhaal van Elke Op de Beeck, experte horlogerie en mede-eigenaar van het Horlogeriemuseum in Mechelen, dat ze samen met die andere meester (en niet toevallig ook haar vader), Jozef Op de Beeck, runt.

Zorgvolmacht

Iedereen hoopt op een zorgeloze oude dag, maar de realiteit kan daar soms anders over beslissen. Via een zorgvolmacht kan u op voorhand regelen hoe en door wie uw vermogen zal bestuurd worden wanneer u dat zelf niet meer kan. Aan de hand van vijf praktische vragen hebben wij nog eens de do's en don'ts opgesomd omtrent het opstellen en registreren van zo'n zorgvolmacht