Discretionair vermogensbeheer Wij beheren uw vermogen

Goede prestaties Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.

Een vaste contactpersoon Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.

Transparant Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.

Op basis van het met u besproken risicoprofiel beheren wij uw portefeuille actief en zelfstandig. Cliënten kiezen voor deze comfortabele en efficiënte dienstverlening om de volgende redenen:

  • ​​​​​​​Het goed beheren van een beleggingsportefeuille vergt veel tijd. Zowel de aandelen als de obligaties moeten continu opgevolgd worden. Door het beheer toe te vertrouwen aan de ervaren beheerders van Dierickx Leys Private Bank kunt u uw kostbare tijd anders besteden.
  • De financiële omgeving wordt steeds complexer. Door de verschillende informatiekanalen dikt de beschikbare beleggingsinformatie razendsnel aan. Het wordt steeds moeilijker om een objectieve evaluatie van de markt en de effecten te maken. Met het discretionair beheer laat u de opvolging en het beheer aan Dierickx Leys Private Bank.
  • Om te voldoen aan uw beleggingsbehoeften en verwachtingen bouwde Dierickx Leys Private Bank een structuur uit waarbij de vermogensbeheerders bijgestaan worden door een team van analisten en juristen. Deze organisatie is onmisbaar om goede resultaten te behalen.
  • Uw vermogensbeheerder staat steeds voor u klaar om de actuele marktomstandigheden te verduidelijken. De inventaris en de rekeninguittreksels worden bij het begin van ieder trimester toegestuurd. Deze informatie kan ook via onze beveiligde internettoegang opgevolgd worden.
  • ​​​​​​​U bent de belangrijkste schakel in het beleggingsproces. In een voorafgaand gesprek zullen we op basis van uw financiële noden en wensen een beleggingsmandaat opstellen. Dit beleggingsmandaat kan op eender welk moment worden aangepast of worden opgezegd.

Rapportering

De inventaris en de uittreksels van de afgelopen periode worden bij het begin van ieder trimester toegestuurd. De inventaris en de uittreksels van de rekening in vermogensbeheer kunnen ook continu opgevolgd worden via een beveiligde internettoegang. De cliënt bepaalt of hij de borderellen wil ontvangen.

Semestriële cijfers

De strategie voor discretionair vermogensbeheer wordt via volgende link toegelicht.

Klik hier voor meer informatie betreffende de semestriële cijfers.

Succesvol vermogensbeheer start met een goed gesprek.

  • U wenst de dagelijkse beleggingsbeslissingen over te laten aan ons
  • Een duidelijke en unieke beleggingsfilosofie

Hoe te veel betaalde effectentaks terugvorderen?

Heeft u een effectenportefeuille met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro? Wanneer een effectenrekening tussentijds wordt afgesloten, eindigt de referentieperiode op dat ogenblik. Het systeem van de inhouding kan ertoe leiden dat er in bepaalde situaties te veel taks wordt ingehouden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u te veel betaalde taks kan terugvragen. 

Outlook 2022: Napraten met Thierry Geerts, topman Google Belux

Eind januari was Thierry Geerts, CEO van Google België en Luxemburg, te gast op Outlook 2022. In zijn boeken schetst hij een inspirerend beeld van de 4de industriële revolutie:  de digitalisering, met gevaren én kansen. Een transformatie die door de pandemie in versnelling ging. We praten na over de visie van Geerts en Google, op een kantelmoment in de geschiedenis. Een visie die rendeert, zo blijkt.

UBO-register: Vergeet de jaarlijkse bevestiging niet!

Sinds 2019 zijn entiteiten zoals vennootschappen, maatschappen, vzw’s, stichtingen e.a., verplicht om hun uiteindelijke begunstigden (‘Ultimate Beneficial Owners’ of afgekort ’UBO’s’) te registreren in het UBO-register. Alle nieuw opgerichte entiteiten hebben één maand de tijd om hun uiteindelijke begunstigden in het register op te nemen en de nodige bewijsdocumentatie aan het register toe te voegen.U mag zeker niet vergeten om de informatie in het UBO-register jaarlijks te bevestigen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen op korte- en middellange termijn n.a.v. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

De Russische aanval op Oekraïne is in eerste instantie een menselijk drama, met grote impact op het Oekraïense volk. De gevolgen van de oorlog gaan echter veel verder dan enkel de menselijke en financiële verliezen in Oekraïne zelf. Dit conflict zal op verschillende domeinen gevolgen hebben, al is de omvang van de uiteindelijke impact op sommige vlakken vandaag nog niet exact te voorspellen.