Rekening openen Voor het openen van een rekening vragen wij u om langs te komen in één van onze kantoren

contract ondertekenen kwart

Hoe open ik een rekening?

Voor het openen van een rekening vragen wij u om langs te komen in één van onze kantoren.
In overeenstemming met de MiFID-wetgeving dient er voor elke nieuwe rekening een risicoprofiel opgesteld te worden, zodat de bank op de hoogte is van het risico dat u kunt en wil nemen met betrekking tot uw beleggingen. U krijgt een rekeningnummer toegekend bij de opmaak van de cliëntenovereenkomst.

Zicht-, spaar- en effectenrekening

Zowel de effectenrekening als de daaraan gekoppelde zicht- en spaarrekening hebben hetzelfde basisnummer. Naast de zichtrekening en de spaarrekening in euro, kunt u ook rekeningen openen in andere courante munten zoals dollars, ponden, Zwitserse frank, enz.

Na de inbreng van uw effecten of een voorschot kunt u of uw vermogensbeheerder de eerste orders plaatsen. De afrekeningen van de aan- en verkopen van effecten verlopen via de zichtrekening. De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten. Na elke transactie ontvangt u per post of online het borderel samen met het rekeninguittreksel.

Per kwartaal of tussentijds op aanvraag ontvangt u de inventaris van uw effectendossier. Na toekenning van een geheim password kunt u uw rekening ook raadplegen via DL Online.

Het overmaken van gelden

Voor het overmaken van gelden in euro ​​​​​​​naar uw rekening bij onze bank kunt u één van hiernaast vermelde rekeningnummers gebruiken. Vermeld in de mededeling wel duidelijk uw persoonlijk rekeningnummer bij onze bank en uw naam.

Voor het overmaken van vreemde valuta dient u vooraf onze financiële afdeling op de hoogte te stellen. Voor transfers vanuit buitenlandse rekeningen dient u voorafgaandelijk acceptatie aan te vragen aan onze afdeling compliance.

 • In Euro:
  • BE92 2200 0018 3023 - GEBABEBBXXX - BNP Paribas Fortis
  • BE39 3200 9181 5119 - BBRUBEBBXXX - ING
  • BE15 4100 6578 6130 - KREDBEBBXXX - KBC

           Op naam van Dierickx Leys Private Bank, Kasteelpleinstraat 44-46, BE-2000 Antwerpen

           Mededeling: uw rekeningnummer bij Dierickx Leys Private Bank + uw achternaam

 • In andere valuta:

           Contacteer onze financiële boekhouding: finbh@dierickxleys.be

 • Overschrijving vanuit het buitenland:

            Voorafgaandelijk acceptatie aanvragen bij onze compliance: marleen.dierickx@dierickxleys.be

Het overmaken van effecten

Voor het overmaken van effecten kunt u contact opnemen met onze effectenadministratie of mailen naar EffBH@dierickxleys.be. Omwille van de kosten die banken mogelijk aanrekenen bij het overdragen van effecten naar uw rekening bij onze bank, raden wij u aan posities met een geringe waarde niet over te maken. In dit kader kunt u best uw effectendossier vooraf laten evalueren door onze commerciële medewerkers.


Voor effectentransfers vanaf een buitenlandse rekening dient u voorafgaandelijk acceptatie aan te vragen aan onze afdeling compliance. Dierickx Leys Private Bank rekent geen bewaarkosten aan!

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die opgesomd zijn in dit reglement regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen Dierickx Leys Private Bank (verder 'de Bank' genoemd) en haar cliënten. Onderhavige bepalingen worden aangevuld met de internationaal geldende gebruiken en de wettelijke regelgeving in de financiële sector.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Kantoor Antwerpen 4 half size
Marc

Uw mening

Dierickx Leys Private Bank stelt alles in het werk om u een optimale dienstverlening aan te bieden. Daarom zijn wij steeds bereid om te luisteren naar uw opmerkingen en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.


Tarieven

Marginvereisten

Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Een volledige overzicht van de berekeningswijze kan je hier terugvinden.

Aarzel niet ons te contacteren indien u ...

 • op zoek bent naar een rendabele investering
 • wil investeren op lange termijn
 • belang hecht aan het beheersen van de risico's
Maarten close up met GSM 3

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.

Financiële routeplanner

Is het mogelijk om nu al te schenken aan mijn kinderen of familie? Hoeveel moet ik opzij zetten voor mijn oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden aan de hand van een analyse die we samen met u uitvoeren.