Rekening openen Voor het openen van een rekening vragen wij u om langs te komen in één van onze kantoren

Voor het openen van een rekening vragen wij u om langs te komen in één van onze kantoren.

In overeenstemming met de MiFID-wetgeving dient er voor elke nieuwe rekening een risicoprofiel opgesteld te worden, zodat de bank op de hoogte is van het risico dat u kunt en wil nemen met betrekking tot uw beleggingen. U krijgt een rekeningnummer toegekend bij de opmaak van de cliëntenovereenkomst.

contract ondertekenen kwart

Zicht-, spaar- en effectenrekening

Zowel de effectenrekening als de daaraan gekoppelde zicht- en spaarrekening hebben hetzelfde OBAN-rekeningnummer. Naast de zicht- en de spaarrekening in euro, kunt u ook rekeningen openen in andere courante munten zoals dollars, ponden, Zwitserse frank, enz.

Na de inbreng van uw effecten en/of gelden kan u of uw vermogensbeheerder de eerste orders plaatsen. De afrekeningen van de aan- en verkopen van effecten verlopen via de zichtrekening. De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten. De transacties en overzichten kan u opvolgen via het My DLOnline platform of kan u op aanvraag ontvangen per post.

Het overmaken van gelden

U kan gelden overmaken naar uw rekening bij onze bank zowel in euro als in vreemde munten, vanuit het binnen- en buitenland.

Alle praktische informatie voor het overmaken van gelden naar uw rekening bij onze bank kan u hier terugvinden.

Het overmaken van effecten

Voor het overmaken van effecten kunt u contact opnemen met onze effectenadministratie of mailen naar EffBH@dierickxleys.be. Omwille van de kosten die banken mogelijk aanrekenen bij het overdragen van effecten naar uw rekening bij onze bank, raden wij u aan posities met een geringe waarde niet over te maken. In dit kader kunt u best uw effectendossier vooraf laten evalueren door onze commerciële medewerkers.


Voor effectentransfers vanaf een buitenlandse rekening dient u voorafgaandelijk acceptatie aan te vragen aan onze afdeling compliance. Dierickx Leys Private Bank rekent geen bewaarkosten aan!

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die opgesomd zijn in dit reglement regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen Dierickx Leys Private Bank (verder 'de Bank' genoemd) en haar cliënten. Onderhavige bepalingen worden aangevuld met de internationaal geldende gebruiken en de wettelijke regelgeving in de financiële sector.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Uw mening

Dierickx Leys Private Bank stelt alles in het werk om u een optimale dienstverlening aan te bieden. Daarom zijn wij steeds bereid om te luisteren naar uw opmerkingen en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.

Tarieven

Marginvereisten

Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Een volledige overzicht van de berekeningswijze kan je hier terugvinden.

Aarzel niet ons te contacteren indien u ...

  • op zoek bent naar een rendabele investering
  • wil investeren op lange termijn
  • belang hecht aan het beheersen van de risico's
Maarten close up met GSM 3

Geen idee welk uw beleggersprofiel is?

Uw beleggersprofiel is bepalend voor de samenstelling en het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille. Dat varieert van 'Zeer defensief' tot 'Zeer dynamisch' (ook offensief genoemd). Met name het percentage vastrentende beleggingen en aandelen in uw portefeuille bepaalt dat risicoprofiel.