Adviserend beheer Wij adviseren, u beslist

Vaste contactpersoon We hechten veel belang aan de langetermijnrelatie met onze cliënten. Daarom kunt u steeds terecht bij uw vaste contactpersoon die u met expertise en ervaring adviseert bij het beheer van uw portefeuille.

Transparant Transparantie staat voor ons centraal bij de samenstelling van uw portefeuille, de rapportering en de kostenstructuur. We beleggen hoofdzakelijk in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.

Gepersonaliseerd advies Dierickx Leys Private Bank werkt 100% op maat bij de beleggingskeuzes die gemaakt worden. Dit garandeert een optimale diversifiëring van de verschillende activa in uw portefeuille.

Werkwijze

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij neemt proactief en op regelmatige basis contact met u op en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.

Voor de uitvoering van elke transactie of effectenoperatie vraagt hij uw goedkeuring. 

U kunt kiezen voor adviserend beheer voor een portefeuille vanaf € 500.000.

Rapportering

Trimestrieel ontvangt u een uitgebreide rapportering van uw portefeuille. De inventaris en verrichtingen in adviserend beheer kunnen continu opgevolgd worden via de beveiligde internettoegang van Dierickx Leys Private Bank.

Adviserend beheer. Wanneer u kiest voor maatwerk.

  • Een vaste contactpersoon adviseert u met expertise en ervaring bij het beheer
  • Transparant en gepersonaliseerd advies

Hoe te veel betaalde effectentaks terugvorderen?

Heeft u een effectenportefeuille met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro? Wanneer een effectenrekening tussentijds wordt afgesloten, eindigt de referentieperiode op dat ogenblik. Het systeem van de inhouding kan ertoe leiden dat er in bepaalde situaties te veel taks wordt ingehouden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u te veel betaalde taks kan terugvragen. 

Luxury: wat is de sterkte van de luxesector en welke bedrijven uit deze sector selecteren de beheerders van Dierickx Leys Private Bank?

In de 4de blog van de blogserie ‘Pijlers Adviserend Vermogensbeheer’ bespreken we de meest tastbare en eenvoudigst te begrijpen pijler die uw portefeuille doet blinken: Luxury.