Vermogensplanning We denken proactief met u mee

Transparante oplossingen Wij werken voor u transparante oplossingen uit om een antwoord te bieden op uw behoeften en vragen omtrent uw vermogen. Vaak kan het gewenste resultaat bereikt worden met enkele relatief eenvoudige ingrepen.

Duidelijke toelichting De wetgeving is vaak een onoverzichtelijk kluwen. Wij belichten op heldere wijze de fiscaal-juridische gevolgen van uw wensen of keuzes, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Advies op maat Elk vermogen en elke familie is uniek. Wij overlopen samen met u wat uw verwachtingen zijn, beantwoorden de vragen die specifiek zijn voor uw situatie en verlenen u advies op maat.

Hoe gaat het in zijn werk ?


Vermogensplanning verloopt veelal in drie stappen:


vermogensplanning

Stap 1:

In een eerste stap wordt er een kennismakingsgesprek ingepland waarbij u uw verhaal kunt doen en uw verwachtingen en prioriteiten kunt uiteenzetten. U kunt concrete vragen stellen en we gaan na of u verdere stappen wenst te zetten inzake vermogensplanning.

Stap 2:

In een tweede stap overlopen we uw huidige, persoonlijke gezins- en vermogenssituatie en bekijken we samen wat uw bekommernissen zijn. Er zijn namelijk tal van redenen om aan vermogensplanning te doen. U wil bijvoorbeeld zelf bepalen aan wie uw vermogen toekomt, zorgen dat uw erfgenamen niet te veel erfbelasting moeten betalen, uw partner of uw kinderen extra beschermen, ruzie tussen uw erfgenamen vermijden, controle over uw vermogen behouden, uw erfgenamen reeds een financieel duwtje in de rug geven of nu al regelen wie uw vermogen zal beheren wanneer u daartoe niet meer bekwaam voor bent.

Stap 3:

In een derde stap worden u heldere oplossingen aangereikt om aan uw bekommernissen tegemoet te komen. Uw gemoedsrust staat hierbij centraal. We bekijken samen wat de impact is van de voorgestelde oplossingen op de verschuldigde erfbelasting. Indien nodig, verwijzen wij u door naar een specialist (zoals bijvoorbeeld een notaris) om de planning uit te voeren of bepaalde aspecten verder uit te werken.

Klaar om uw toekomst zelf vorm te geven?

  • Wij zorgen voor een deskundige begeleiding.
article-04-p

Financiële routeplanner

Is het mogelijk om nu al te schenken aan mijn kinderen of familie? Hoeveel moet ik opzij zetten voor mijn oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden aan de hand van een analyse die we samen met u uitvoeren.

Het Zomerakkoord - Eerste reeks maatregelen gepubliceerd

Op 26 juli 2017 stelde de federale regering haar Zomerakkoord voor. Ondertussen werden een aantal van die afspraken in een ontwerp van Programmawet gegoten. Het ontwerp werd op 7 november 2017 op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gepubliceerd. We zetten de belangrijkste maatregelen, relevant voor de particuliere belegger, kort op een rijtje. Deze maatregelen treden in werking vanaf 1 januari 2018.