Vermogensplanning We denken proactief met u mee

Transparante oplossingen Wij werken voor u transparante oplossingen uit om een antwoord te bieden op uw behoeften en vragen omtrent uw vermogen. Vaak kan het gewenste resultaat bereikt worden met enkele relatief eenvoudige ingrepen.

Duidelijke toelichting De wetgeving is vaak een onoverzichtelijk kluwen. Wij belichten op heldere wijze de fiscaal-juridische gevolgen van uw wensen of keuzes, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Advies op maat Elk vermogen en elke familie is uniek. Wij overlopen samen met u wat uw verwachtingen zijn, beantwoorden de vragen die specifiek zijn voor uw situatie en verlenen u advies op maat.

Hoe gaat het in zijn werk ?


Vermogensplanning verloopt veelal in drie stappen:


Stap 1:

In een eerste stap wordt er een kennismakingsgesprek ingepland waarbij u uw verhaal kunt doen en uw verwachtingen en prioriteiten kunt uiteenzetten. U kunt concrete vragen stellen en we gaan na of u verdere stappen wenst te zetten inzake vermogensplanning.

Stap 2:

In een tweede stap overlopen we uw huidige, persoonlijke gezins- en vermogenssituatie en bekijken we samen wat uw bekommernissen zijn. Er zijn namelijk tal van redenen om aan vermogensplanning te doen. U wil bijvoorbeeld zelf bepalen aan wie uw vermogen toekomt, zorgen dat uw erfgenamen niet te veel erfbelasting moeten betalen, uw partner of uw kinderen extra beschermen, ruzie tussen uw erfgenamen vermijden, controle over uw vermogen behouden, uw erfgenamen reeds een financieel duwtje in de rug geven of nu al regelen wie uw vermogen zal beheren wanneer u daartoe niet meer bekwaam voor bent.

Stap 3:

In een derde stap worden u heldere oplossingen aangereikt om aan uw bekommernissen tegemoet te komen. Uw gemoedsrust staat hierbij centraal. We bekijken samen wat de impact is van de voorgestelde oplossingen op de verschuldigde erfbelasting. Indien nodig, verwijzen wij u door naar een specialist (zoals bijvoorbeeld een notaris) om de planning uit te voeren of bepaalde aspecten verder uit te werken.

Klaar om uw toekomst zelf vorm te geven?

  • Wij zorgen voor een deskundige begeleiding.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er bestaan in België drie categorieën van samenlevingsvormen. Er wordt vaak onterecht vanuit gegaan dat samenwonenden en gehuwden op alle vlakken gelijk worden behandeld. Dat klopt niet: elke samenlevingsvorm heeft zijn eigen regels en gevolgen. We belichten specifiek de verschillende behandeling tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.