Mecenaat Dierickx Leys Private Bank

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen is een particuliere, internationale niet-gouvernementele hulporganisatie. Artsen zonder Grenzen is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. De artsen, verpleegkundigen, administratieve en logistieke medewerkers die door Artsen zonder Grenzen worden uitgezonden, zijn vrijwilligers. Zij verlenen hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt, van oorlogen en van burgeroorlogen. Hierbij willen zij geen onderscheid maken op basis van ras, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting. Artsen zonder Grenzen helpt mensen vooral door medische hulp te verlenen.

Lees hier meer informatie.

Bond zonder naam

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden en zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Concreet willen we dit waarmaken door mensen te inspireren en helpen in hun groei. Want hoe meer inzicht we in onszelf en de wereld hebben, hoe meer we elkaar te bieden hebben. Dit engagement maken we hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.

Lees hier meer informatie.

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden. Haar actiedomeinen momenteel zijn sociale rechtvaardigheid & armoede, gezondheid, erfgoed en cultuur, maatschappelijk engagement, Afrika, Latijns-Amerika, Azië, onderwijs en ontwikkeling van talenten, Europa, klimaat en milieu en biodiversiteit.

Lees hier meer informatie.

Memisa Belgium

Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. We ondersteunen de medische centra en ziekenhuizen en hun personeel. Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen en in India. De gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit. Hun missie is de kwaliteit van de zorg en de toegang tot de zorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie die samen met organisaties van het lokaal maatschappelijk middenveld een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt.

Lees hier meer informatie.

Moeders voor moeders

De VZW Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen.  Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. Wekelijks deelt de vzw voedselpakketten uit aan honderden gezinnen. Naast voeding kunnen moeders allerlei materiële hulp bekomen voor hun kinderen zoals kinderkleding, verzorgingsmateriaal, babymateriaal enz. De VZW stelt bovendien verschillende diensten ter beschikking zoals de resto-bébé, waar de allerkleinsten twee maal per week een badje en een warme maaltijd kunnen krijgen.

Lees hier meer informatie.

MS Liga Vlaanderen

Multiple Sclerose is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. De ziekte leidt tot verschillende (on)zichtbare symptomen en het ziekteverloop is onvoorspelbaar en erg divers. Daarom wordt multiple sclerose ook wel de aandoening met 1000 gezichten genoemd. Het promoten en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar MS is een van de belangrijke pijlers van de MS-Liga Vlaanderen vzw. Ze laten zich voor de selectie van projecten bijstaan door buitenlandse experten en een wetenschappelijk adviescomité.

Lees hier meer informatie.

Mucovereniging vzw

De Mucovereniging is de enige nationale vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco. Zij streven naar een beter en langer leven van alle mensen met muco in ons land, door ondersteuning van families, informatie, belangenverdediging en steun aan het wetenschappelijk onderzoek. Mucoviscidose of muco (ook wel taaislijmziekte of cystic fibrosis genoemd) is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in België. In ons land zijn er ongeveer 1275 mensen met muco gekend.

Lees hier meer informatie.

Ondernemers voor Ondernemers

Duurzaamheid, innovatie en sociale impact zijn voor OVO belangrijke pijlers. De missie van OVO is dan ook om er sociaal-economische bedrijfsprojecten en initiatieven te stimuleren én te versterken. OVO is de link tussen Belgische bedrijven en ondernemers en lokale bedrijfsinitiatieven in Afrika en geselecteerde landen in ontwikkelingsfase.

Lees hier meer informatie.

Revalidatiecentrum Pulderbos

Revalidatiecentrum Pulderbos is een toonaangevend interdisciplinair diagnose-, behandel– en expertisecentrum op gebied van revalidatie voor kinderen en jongeren die medische problemen hebben met een belangrijke impact op hun functioneren. Via interdisciplinaire revalidatie op maat streven ze naar optimaal herstel, comfort en kwaliteit van leven. Patiënten kunnen rekenen op een wetenschappelijk verantwoorde medisch-specialistische, gedragswetenschappelijke en paramedische behandeling. Dit bieden ze aan in een kindvriendelijk, gezinsvriendelijk en pedagogisch verantwoord klimaat. Aangepast onderwijs wordt zo vroeg mogelijk ingeschakeld.

Lees hier meer informatie.

't Werk

Meer mensen met autisme beter aan TWERK zetten, daar is het hen om te doen. TWERK is een sociale (werk)plaats en wil mensen gelukkig maken. In dit maatwerkbedrijf spelen mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven. Het is een zingevende én structurerende factor in hun leven, en hun levenskwaliteit en geluk (en ook dat van hun naaste omgeving) vergroot significant door een job bij TWERK. Dat wordt door iedereen erkend, en daarvoor krijgt TWERK ook ruime waardering.

Lees hier meer informatie.

Vlaamse vereniging voor autisme

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren, zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden. Hun ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. 

Lees hier meer informatie.

Welzijnszorg

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is samenwerken EN een stem geven. Ze zetten in op een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd helpen ze de armoedeprojecten om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. 

Lees hier meer informatie.

Heeft u vragen omtrent onze ondersteuning van deze goede doelen?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.

Ben jij klaar om jouw expertise in te zetten en bij te dragen aan het succes van Dierickx Leys Private Bank?

We zoeken een Senior Private Banker om ons team in Gent te versterken! Als Senior Private Banker bouw je actief aan je cliëntenbestand en ben je de expert voor duurzaam relatiebeheer. Combineer je een hogere opleiding in finance of economie met ervaring in private banking? Dan willen we jou leren kennen! Neem de leiding in het opbouwen van waardevolle relaties. Solliciteer nu en ontdek de groeikansen bij Dierickx Leys Private Bank.

Bij Dierickx Leys Private Bank omarmen we collegialiteit als een kernwaarde die de basis vormt van ons streven naar excellentie

Door collegialiteit te koesteren, versterken we niet alleen onze bedrijfscultuur maar bouwen we ook aan langdurige relaties met onze partners en klanten. Collegialiteit impliceert dat we elkaar helpen en ondersteunen wanneer dat nodig is. Het betekent ook het in acht nemen van de behoeften en belangen van anderen. Laten we samen een positieve impact creëren!

Ontdek de Kracht van Onze Financiële Robuustheid: Dierickx Leys Private Bank, Jouw Autonome Familiale Partner!

Onze toewijding aan financiële stabiliteit en persoonlijke service staan centraal, en we zijn er trots op om samen met u te bouwen aan een solide financiële toekomst. Benieuwd naar wat onze stevige financiële positie voor u kan betekenen? Laten we samen de mogelijkheden verkennen en werken aan een op maat gemaakt plan voor uw financiële doelen.