Fiscaal -Juridische topics Een klare kijk op uw fiscaliteit en het recht

Recht, en zeker fiscaliteit zijn materies die voortdurend onderhevig zijn aan verandering. Hieronder vindt u een selectie topics waarin u zowel algemene inzichten als recente ontwikkelingen op fiscaal en juridisch vlak kan terugvinden.

Fiscus laat zich kaas niet van brood eten: schenking via Nederland opnieuw onder vuur

Op 17 juni 2020 dienden CD&V en Groen een wetsvoorstel in om de zogenaamde “kaasroute” af te sluiten. Waarover gaat dit juist?

Lees de update van de Flash! juni 2018 (Vruchtgebruik onder voorbehoud) in de Flash! van juni 2020.

Impact COVID-19 op de aangifte nalatenschap - Update

De coronacrisis heeft een weerslag op vele facetten van het leven. In de 2de Flash! van mei 2020 lichten we een aantal maatregelen toe die een impact kunnen hebben op de aangifte nalatenschap in het Vlaams Gewest.

Lees meer in onze 2de Flash! van mei 2020.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Lees hier het volledige artikel uit onze KSJ van januari 2020.

Dossier taks op effectenrekening

De veelbesproken taks op effectenrekeningen trad in werking op 10 maart 2018. Met deze nieuwe belasting van 0,15% voerde België voor het eerst een belasting op vermogen in.

Hier vindt u een beknopt antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Zorgvolmacht

Iedereen hoopt op een zorgeloze oude dag, maar de realiteit kan daar soms anders over beslissen. Via een zorgvolmacht kan u op voorhand regelen hoe en door wie uw vermogen zal bestuurd worden wanneer u dat zelf niet meer kan. Aan de hand van vijf praktische vragen hebben wij nog eens de do's en don'ts opgesomd omtrent het opstellen en registreren van zo'n zorgvolmacht

Lees hier meer.

De erfenissprong: rechtstreeks aan de kleinkinderen geven

Successieplanning wordt veel interessanter dankzij de versoepeling van de regelgeving omtrent de erfenissprong die het voor grootouders mogelijk maakt hun erfenis rechtstreeks aan de kleinkinderen door te geven.

Zit u hierna nog met vragen? Wij helpen u graag verder in een van onze kantoren.

Collega Dominique De Schutter gaf een woordje uitleg in onze KSJ van april 2019. Lees hier het volledige artikel.

Bankrekeningen na een overlijden

Na het overlijden van een dierbare moet er zo snel mogelijk een akte van overlijden bezorgd worden aan alle banken waar de overledene of zijn echtgenoot cliënt is. Als er beroep wordt gedaan op een notaris, is het aangewezen de coördinaten van de notaris ineens mee te delen aan de banken.

Het volledige artikel van onze juridische dienst lezen? Klik hier.

Schadeclaims

Komt u als gedupeerde aandeelhouder in aanmerking voor een schadevergoeding? 

Lees hier meer.

Voorbehoud van vruchtgebruik terug mogelijk via 'kaasroute'

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het omstreden standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris. Waarover gaat dit arrest juist ? En wat zijn de concrete gevolgen ervan ?

Alle verder info kan je hier terugvinden.

Wenst u meer informatie over één van bovenstaande fiscaal en/of juridische topics ?

  • Onze juridische dienst staat u graag te woord.

Financiële routeplanner

Is het mogelijk om nu al te schenken aan mijn kinderen of familie? Hoeveel moet ik opzij zetten voor mijn oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden aan de hand van een analyse die we samen met u uitvoeren.