Fiscaal -Juridische topics Visie rendeert op uw fiscaliteit en het recht

Recht, en zeker fiscaliteit zijn materies die voortdurend onderhevig zijn aan verandering. Hieronder vindt u een selectie topics waarin u zowel algemene inzichten als recente ontwikkelingen op fiscaal en juridisch vlak kan terugvinden.

Uw overzicht effectentaks: 10 concrete zaken die u moet weten

Heeft u bij Dierickx Leys Private Bank een effectenportefeuille met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan 1 miljoen euro? Dan ontvangt u voor eind oktober 2021 een gepersonaliseerd overzicht met betrekking tot de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen.

Hier lichten we een aantal punten toe die u in staat zullen stellen uw overzicht met kennis van zaken te kunnen doornemen.

Nieuwe aangifte personenbelasting: enkele highlights voor beleggers

De start van de lente luidt meestal ook de start van een nieuw aangifteseizoen in. Ook dit jaar is dat niet anders. We belichten graag enkele highlights voor beleggers in onze Flash! van mei 2021.

Lees hier de Flash! van mei 2021.

Wist u al dat er een 'effectentaks bis' in voege is?

Op 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de veelbesproken taks op effectenrekeningen. Slechts één jaar later moeten wij u melden dat de effectentaks als een feniks uit zijn as herrezen is: op 2 november 2020 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd om op korte termijn een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen in te voeren.

Lees hier onze 2de Flash! van november 2020 over ‘De effectentaks bis’.

Nieuwe aangifte personenbelasting: enkele highlights voor beleggers

De start van de lente luidt meestal ook de start van een nieuw aangifteseizoen in. Ook dit jaar is dat niet anders. We belichten graag enkele highlights voor beleggers in onze Flash! van mei 2021.

Lees hier de Flash! van mei 2021.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Lees hier het volledige artikel uit onze KSJ van januari 2020.

Zorgvolmacht

Iedereen hoopt op een zorgeloze oude dag, maar de realiteit kan daar soms anders over beslissen. Via een zorgvolmacht kan u op voorhand regelen hoe en door wie uw vermogen zal bestuurd worden wanneer u dat zelf niet meer kan. Aan de hand van vijf praktische vragen hebben wij nog eens de do's en don'ts opgesomd omtrent het opstellen en registreren van zo'n zorgvolmacht

Lees hier meer.

De erfenissprong: rechtstreeks aan de kleinkinderen geven

Successieplanning wordt veel interessanter dankzij de versoepeling van de regelgeving omtrent de erfenissprong die het voor grootouders mogelijk maakt hun erfenis rechtstreeks aan de kleinkinderen door te geven.

Zit u hierna nog met vragen? Wij helpen u graag verder in een van onze kantoren.

Collega Dominique De Schutter gaf een woordje uitleg in onze KSJ van april 2019. Lees hier het volledige artikel.

Bankrekeningen na een overlijden

Na het overlijden van een dierbare moet er zo snel mogelijk een akte van overlijden bezorgd worden aan alle banken waar de overledene of zijn echtgenoot cliënt is. Als er beroep wordt gedaan op een notaris, is het aangewezen de coördinaten van de notaris ineens mee te delen aan de banken.

Het volledige artikel van onze juridische dienst lezen? Klik hier.

Schadeclaims

Komt u als gedupeerde aandeelhouder in aanmerking voor een schadevergoeding? 

Lees hier meer.

Wenst u meer informatie over één van bovenstaande fiscaal en/of juridische topics ?

  • Onze juridische dienst staat u graag te woord.

Afspraken op kantoor

Wij verzoeken u vriendelijk om enkel een afspraak te maken met uw relatiebeheerder op kantoor indien noodzakelijk. Voor andere zaken opteren wij voor een telefonisch contact, mail, bericht of videovergadering. Dank voor uw begrip.

Expertise

De financiële wereld is een ingewikkeld kluwen dat steeds moeilijker te ontwarren is. Maar de waaier aan mogelijkheden lijkt bijna onbegrensd. Om de meest aangewezen oplossing te vinden voor u en uw gezin, kiest u best voor iemand die klaarheid schept binnen die complexe wereld. Iemand die denkt als een investeerder, met de vereiste kennis, op lange termijn. Iemand die met u meedenkt en samen met u de juiste weg uitzet, vandaag en morgen.