Financiële routeplanner Samen met u nemen we uw vermogen onder de loep

Is het mogelijk om nu al te schenken aan uw kinderen of familie? Hoeveel moet u opzij zetten voor uw oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden met een analyse die we samen met u uitvoeren.

Uw vermogen in kaart brengen

We verzamelen allereerst de gegevens om de situatie zoals ze vandaag is te bekijken. Zo kunnen we uw vermogen in kaart brengen. Daarna kijken we naar de huidige inkomsten en uitgaven. Nog belangrijker is voorspellen wat uw inkomsten en uitgaven in de toekomst zullen zijn. Als we al deze gegevens indelen op basis van voorzichtig geschatte toekomstige rendementen, zijn we klaar voor de volgende stap.

Simulaties

Vervolgens kunnen we simulaties uitvoeren. Allerlei scenario's kunnen getest worden. Van de meest waarschijnlijke evoluties tot de meest conservatieve inschattingen kunnen we gebruiken als uitgangspunt. In een diepgaand gesprek overlopen we de verschillende evoluties en uitkomsten van deze analyse.

Alle mogelijke evoluties met bedreigingen en opportuniteiten stellen we zowel cijfermatig als grafisch voor.

  • Zo krijgt u een dieper inzicht in wat uw mogelijkheden zijn op financieel vlak.
  • We begeleiden u vervolgens deskundig en op maat met beleggingen om uw doelstellingen te bereiken. Deze dienst is mogelijk voor portefeuilles in vermogensbeheer met een waarde boven 1 miljoen euro of klanten en prospecten die hiermee wensen te starten.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Zorgvolmacht

Iedereen hoopt op een zorgeloze oude dag, maar de realiteit kan daar soms anders over beslissen. Via een zorgvolmacht kan u op voorhand regelen hoe en door wie uw vermogen zal bestuurd worden wanneer u dat zelf niet meer kan. Aan de hand van vijf praktische vragen hebben wij nog eens de do's en don'ts opgesomd omtrent het opstellen en registreren van zo'n zorgvolmacht