Hoe fiscaal interessant beleggen in uw vennootschap? "Kwaliteit en groei tegen een redelijke prijs" - Flash! augustus 2018

De hervorming van de vennootschapsbelasting maakte investeren in individuele aandelen sinds 2018 fiscaal minder aantrekkelijk. Gerealiseerde meerwaarden en dividenden zijn belastbaar in de vennootschap, ongeacht of u de positie korter of langer dan 1 jaar aanhoudt.

U kan van een belastingsvrijstelling genieten als uw beleggingen voldoen aan de DBI-voorwaarden. Dit betekent oa dat u als bedrijf minimum 2.5 miljoen euro  of een  participatie van 10% per aandeel moet aanhouden. Om tot een verantwoorde spreiding in de beleggingsportefeuille te komen, is al snel een zeer groot kapitaal nodig.

fund-shutterstock_793016959-1-trimmed

Oplossing

De meest eenvoudige oplossing is te investeren via een beleggingsfonds dat voldoet aan de DBI-voorwaarden. De fiscus bepaalt welke aandelen hiervoor in aanmerking komen. Bedrijven met een maatschappelijke zetel in een belastingparadijs zijn bij voorbaat uitgesloten.

Een belegging door een vennootschap in een DBI-compartiment is vrijgesteld van taxatie op  de gerealiseerde meerwaarde en de ontvangen dividenden. Randvoorwaarde is wel dat de gerealiseerde meerwaarden en de geïncasseerde dividenden door het DBI-fonds in de vorm van een dividend jaarlijks worden uitgekeerd. Bij een belegging in een DBI-compartiment is er geen minimum houdperiode vereist.

Voordelen:

Naast een betere en gezondere spreiding is dit fiscaal de meest interessante manier om als vennootschap te beleggen in aandelen.

Onze invulling

Het beheer en invulling van dit compartiment zal zeer nauw aansluiten bij onze andere beheerde, en waarschijnlijk, voor u vertrouwde compartimenten. Met als uitzondering voor dit compartiment dat alle investeringen moeten voldoen aan de criteria om als DBI-fonds in aanmerking te komen.

Het komt er op neer dat het om normaal belaste bedrijven moet gaan. Bedrijven die ervoor opteren een deel van hun inkomsten te deviëren via landen met uitzonderlijke belastingregimes, zijn uitgesloten.

Het beleggingsrecept is verder hetzelfde: we selecteren bedrijven met een sterke productportefeuille, goed management en activiteiten met een redelijke voorspelbaarheid van de resultaten. Het gaat meestal om bedrijven met een bewezen trackrecord die de binnenkomende kasstromen slechts gedeeltelijk moeten herinvesteren om verder te groeien.

Daarnaast is een hoge return op het ingezette vermogen belangrijk. Een goede balansstructuur is een bijkomend pluspunt.

Dit type van beleggingen zal doorheen de tijd minder volatiel bewegen zonder fundamenteel in te boeten op de langetermijnreturn.

Concreet combineert dit ons vertrouwde principe: 'Kwaliteit en groei tegen een redelijke prijs'.

KIID

Voor meer informatie kan u de KIID hier raadplegen.

Voor meer concrete informatie omtrent een DBI-fonds kan u steeds contact met ons opnemen.

Fiscaal interessant beleggen binnen uw vennootschap:

  • Betere en gezondere spreiding
  • Fiscaal de meest interessante manier
  • Kwaliteit en groei tegen een redelijke prijs
Sven Sterckx

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er bestaan in België drie categorieën van samenlevingsvormen. Er wordt vaak onterecht vanuit gegaan dat samenwonenden en gehuwden op alle vlakken gelijk worden behandeld. Dat klopt niet: elke samenlevingsvorm heeft zijn eigen regels en gevolgen. We belichten specifiek de verschillende behandeling tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Fiscaalvriendelijk beleggen binnen uw vennootschap

Voor u als ondernemer is het beleggen in aandelen op een fiscaalvriendelijke wijze er niet makkelijker op geworden. De meerwaarden die u realiseert zijn immers in de meeste gevallen niet meer vrij van taxatie. Dierickx Leys Private Bank biedt u een interessante manier om met uw vennootschap toch te blijven genieten van belastingvrijheid op meerwaarden en dividenden.Benieuwd? Maak vrijblijvend een afspraak met onze experts.