Hoe fiscaal interessant beleggen in uw vennootschap ? "Kwaliteit en groei tegen een redelijke prijs" - Flash! augustus 2018

De recente hervorming van de vennootschapsbelasting maakt investeren in individuele aandelen fiscaal minder aantrekkelijk. Voortaan zijn de gerealiseerde meerwaarden en dividenden belastbaar in de vennootschap, ongeacht of u de positie korter of langer dan 1 jaar aanhoudt.


U kan van een belastingsvrijstelling genieten als uw beleggingen voldoen aan de DBI-voorwaarden. Dit betekent oa dat u als bedrijf minimum 2.5 miljoen euro  of een  participatie van 10% per aandeel moet aanhouden. Om tot een verantwoorde spreiding in de beleggingsportefeuille te komen, is al snel een zeer groot kapitaal nodig.

Oplossing

De meest eenvoudige oplossing is te investeren via een beleggingsfonds dat voldoet aan de DBI-voorwaarden. De fiscus bepaalt welke aandelen hiervoor in aanmerking komen. Bedrijven met een maatschappelijke zetel in een belastingparadijs zijn bij voorbaat uitgesloten.


Een belegging door een vennootschap in een DBI-compartiment is vrijgesteld  van taxatie op  de gerealiseerde meerwaarde en de ontvangen dividenden. Randvoorwaarde is wel dat de gerealiseerde meerwaarden en de geïncasseerde dividenden door het DBI-fonds in de vorm van een dividend jaarlijks worden uitgekeerd. Bij een belegging in een DBI-compartiment is er geen minimum houdperiode vereist.

Voordelen:

Naast een betere en gezondere spreiding is dit fiscaal de meest interessante manier om als vennootschap te beleggen in aandelen.

Onze invulling

Het beheer en invulling van dit compartiment zal zeer nauw aansluiten bij onze andere beheerde, en waarschijnlijk, voor u vertrouwde compartimenten. Met als uitzondering voor dit compartiment dat alle investeringen moeten voldoen aan de criteria om als DBI-fonds in aanmerking te komen.


Het komt er op neer dat het om normaal belaste bedrijven moet gaan. Bedrijven die ervoor opteren een deel van hun inkomsten te deviëren via landen met uitzonderlijke belastingregimes, zijn uitgesloten.


Het beleggingsrecept is verder hetzelfde: we selecteren bedrijven met een sterke productportefeuille, goed management en activiteiten met een redelijke voorspelbaarheid van de resultaten. Het gaat meestal om bedrijven met een bewezen trackrecord die de binnenkomende kasstromen slechts gedeeltelijk moeten herinvesteren om verder te groeien.

Daarnaast is een hoge return op het ingezette vermogen belangrijk. Een goede balansstructuur is een bijkomend pluspunt.


Dit type van beleggingen zal doorheen de tijd minder volatiel bewegen zonder fundamenteel in te boeten op de langetermijnreturn.

Concreet combineert dit ons vertrouwde principe: 'Kwaliteit en groei tegen een redelijke prijs'.

KIID

Voor meer informatie kan u de KIID hier raadplegen.

Voor meer concrete informatie omtrent een DBI-fonds kan u steeds contact met ons opnemen.

Fiscaal interessant beleggen binnen uw vennootschap:

  • Betere en gezondere spreiding
  • Fiscaal de meest interessante manier
  • Kwaliteit en groei tegen een redelijke prijs

Zitten we momenteel in een tussenperiode van de vijfde technologische revolutie?

En wat mogen we van de tweede helft verwachten? In een gesprek met De Tijd legt Carlota Perez, Venezolaans-Britse econome verbonden aan het Institute for Inovation and Public Purpose in Londen, uit dat de coronacrisis en haar economische gevolgen ons in een turbulente overgangsperiode heeft geduwd waarna doorgaans een tijdperk van bloei volgt.  Net als Carlota Perez aangeeft dat slimme, groene en eerlijke groei de toekomst is, vullen de beheerders van Dierickx Leys Private Bank de portefeuilles in op basis van duurzame kwaliteit aan een redelijke prijs.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Dirk Van De Ginste

Kennen jullie onze medewerkers in kantoor Kortrijk al? Graag stellen wij u hen één voor één voor: deze week Dirk Van De Ginste. Een West-Vlaming geboren te Gent. Na zijn humaniora in een Gents internaat bij de Jezuïeten, trok hij als jonge snaak naar het onbekende Antwerpen. Van de UFSIA over de UIA belandde hij uiteindelijk in het Polygoon te Brasschaat. Hij stamt nog uit de tijd van de quizaines, corbeilles, reports, hoekmannen, délégués en de “crié” met commissaris, stilaan begrippen die uit het collectieve geheugen verdwijnen. Welkom Dirk!