Umicore Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/11/2020
 • Koers opmaak studie: 29.9 EUR
 • Huidige koers: 48.12 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,36 miljard
 • Sector: Staal/Non ferro
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974320526

Advies van de analist

 • € 27,80
 • € 38,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Umicore is een Belgisch bedrijf actief in materialentechnologie. De drie grote afdelingen van het bedrijf zijn:

Energy & Surface Technologies: materialen voor energie en oppervlaktebehandeling, o.a. batterijmaterialen

Catalysis: produceert een gamma van complexe functionele materialen zoals katalysatoren

Recycling: recycleert/raffineert (edele) metalen uit complexe materialen

Umicore: winstbijdrage per divisie (eerste jaarhelft 2020)

Bron: Umicore

Conclusie

Nog steeds gemengde gevoelens omtrent Umicore na de trading update over het derde kwartaal. Waar het management het voordien nog niet aandurfde een outlook voor 2020 te kwantificeren zegt het nu een aangepaste bedrijfswinst (EBIT) te verwachten tussen €465 miljoen en €490 miljoen, wat minstens 3,7% lager is dan in 2019 en conform de vorige bedrijfscommunicaties niet als verrassing komt (zie resultaten eerste jaarhelft onderaan). Toch tuimelde het aandeel met ruim 10% naar beneden. Dat had alles te maken met de weinig belovende teneur rond de divisie Energy & Surface Technologies, die de kathodematerialen levert voor de productie van herlaadbare batterijen. Umicore verwacht hier een aangepaste EBIT tussen €70 miljoen en €75 miljoen, wat minstens 59% lager is dan in 2019. Ondanks een verderzetting van de marktpenetratie van EV's ziet het management ook voor 2021 een aanhoudend ongunstig prijsklimaat in China, alsook hoge vaste kosten gerelateerd aan R&D en uitbreidingsinvesteringen waardoor het langer zal duren dan initieel verwacht om de gewenste schaaleffecten te beginnen merken. 

De Catalysis-divisie doet het iets beter dan initieel verwacht vanwege een sterk herstel van de auto-industrie (met name in China), al zal de bedrijfswinst hier toch ook minstens 24% lager liggen dan in 2019. Voor 2021 verwacht Umicore binnen deze markt wel verder te genieten van zijn solide marktpositie, de recent verwezenlijkte recurrente kostenbesparingen, alsook nieuwe wetgeving in China inzake zware-dieselmotoren. Verder is het zo dat de resultaten momenteel nagenoeg volledig gedragen worden door de sterke prestaties van de Hobokense Recycling-tak, dewelke kon genieten van hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading, waardoor de verwachte aangepaste bedrijfswinst van deze divisie minstens 70% hoger zou liggen dan in het vorige boekjaar.

Balansmatig is Umicore nog steeds solide genoeg om de coronacrisis te doorstaan, met een totaal aan beschikbare liquiditeiten van meer dan € 2 miljard, een solvabiliteit van 34% en een ratio nettoschuld ten opzichte van recurrente EBITDA van 1,75. Ondanks het aandeel ondertussen terug iets interessanter noteert (koers-winst verhouding van 32) lijkt enige voorzichtigheid toch geboden gezien de lage visibiliteit omtrent de COVID-19 pandemie. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

***TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL***

 • Umicore verwacht voor boekjaar 2020 een aangepaste bedrijfswinst (EBIT) tussen €465 miljoen en €490 miljoen, wat minstens 3,7% lager is dan in 2019. Deze outlook ligt in lijn met de analistenverwachtingen en sluit aan bij de in juli gegeven indicatie dat de jaarresultaten onder die van 2019 zouden liggen.
 • Voor de Catalysis-divisie verwacht het bedrijf op het einde van het boekjaar te landen tussen €130 miljoen en €140 miljoen, ofwel minstens 24,3% lager dan in het vorige boekjaar, wat evenwel beter is dan oospronkelijk gedacht. Zo zag Umicore in het derde kwartaal een sterk herstel van de auto-industrie, met name in China. Het bedrijf ziet de wereldwijde autoproductie voor 2020 dan ook dalen met 20%, in tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde 25%. Voor 2021 verwacht Umicore verder te genieten van zijn solide marktpositie, de recent verwezenlijkte recurrente kostenbesparingen, alsook nieuwe wetgeving in China inzake zware-dieselmotoren.
 • Minder goed was de algemene teneur rond de divisie Energy & Surface Technologies, die de kathodematerialen levert voor de productie van herlaadbare batterijen. Umicore verwacht hier een aangepaste EBIT tussen €70 miljoen en €75 miljoen, wat minstens 59% lager is dan in 2019. In de eerste 9 maanden van 2020 steeg de vraag naar batterijmaterialen voor elektrische voertuigen (EV) slechts met 5% (in gigawattuur), mede gezien er relatief veel hybride wagens worden verkocht in tegenstelling tot volledig elektrische wagens. Ondanks de Europese verkoopcijfers van EV's meer dan verdubbelden in Q3, blijft de vraag in China sterk beneden peil (-19% in eerste 9 maanden) wat een significante overcapaciteit aan batterijmaterialen heeft veroorzaakt. Ondanks een verderzetting van de marktpenetratie van EV's ziet het management ook voor 2021 een aanhoudend ongunstig prijsklimaat in China, alsook hoge vaste kosten gerelateerd aan R&D en uitbreidingsinvesteringen waardoor het langer zal duren dan initieel verwacht om de gewenste schaaleffecten te beginnen merken.
 • Voor de Recycling-divisie rekent Umicore op een aangepaste EBIT tussen €320 miljoen en € 330 miljoen, ofwel minstens 70% hoger dan vorig boekjaar. De Hobokense divisie blijft genieten van gunstige marktomstandigheden, gedreven door hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading. Deze tendens zou zich in 2021 gedeeltelijk (rekening houdende met de onvoorspelbare prijswijzigingen van niet-indekbare metalen zoals Rhodium) moeten verderzetten.

Resultaten

'000.000201420152016201720182019*2020E
Omzet8.1259.69810.44311.94714.7863.3613.555
Operationele winst249315380345500475.2550.1
Nettowinst170169131212317291350.3
Boekwaarde7.898.018.188.2110.8310.7711.60
Winst per aandeel0.821.001.222.201.331.201.55
Koers/Winst20192218263628
Dividend per aandeel0.500.600.650.700.750.750.0
Dividendrendement3.02%3.10%2.40%1.77%2.15%1.76%0.0%
Bron: Bloomberg

* omzet wordt vanaf 2019 gerapporteerd exclusief de metaalprijzen


Resultaten eerste jaarhelft 2020

 • De omzet (exclusief metaalkost) daalde jaar-over-jaar met 4% tot € 1,6 miljard.
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg jaar-over-jaar met 5% tot € 376 miljoen.
 • De aangepaste operationele winst (EBIT) steeg jaar-over-jaar met 1% tot € 243 miljoen.
 • De nettowinst daalde jaar-over-jaar met 38,5% tot € 91 miljoen. 
 • Er zal een interim dividend worden uitgekeerd van € 0,25 per aandeel op 25 augustus.

Positieve punten

 • De Recycling-tak bleef genieten van gunstige marktomstandigheden, gedreven door hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading, en kon hiermee de dalende vraag naar autokatalysatoren en kathodematerialen gedeeltelijk compenseren. De inkomsten in deze divisie stegen jaar-over-jaar met 40% en de aangepaste EBIT met 151%. Weet wel dat in de eerste jaarhelft van 2019 de smelter een verlengd onderhoud nodig had van 7 weken, waardoor beide periodes niet geheel vergelijkbaar zijn. In de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar zal eveneens een onderhoudsstilstand plaatsvinden van 4 weken. Het management wijst er dus op dat de prima resultaten van de eerste jaarhelft niet zomaar doorgetrokken mogen worden naar de tweede jaarhelft. De zichtbaarheid binnen deze divisie is wel beter gezien een gedeelte van de edelmetalen via termijncontracten wordt ingedekt.
 • De voorbije weken heeft Umicore de productie geleidelijk kunnen hervatten in alle fabrieken die eerder werden gesloten, waardoor de meeste werknemers die op technische werkloosheid werden gezet opnieuw aan het werk zijn.
 • Het bedrijf beschikt over een liquiditeitenbuffer van € 1,2 miljard (cash & equivalenten), mede door een verkregen lening van de Europese Investeringsbank ter waarde van €125 miljoen en een uitgifte van converteerbare obligaties van € 500 miljoen. Daarnaast beschikt Umicore nog over € 1 miljard aan opneembare kredieten en zijn er geen belangrijke vervaldagen voor 2023.
 • De nettoschuld daalde met 6,5% tot € 1,35 miljard. Dit geeft een verhouding van de nettoschuld ten opzichte van de aangepaste EBITDA van 1,75.

Negatieve punten

 • De Catalysis-divisie zag de inkomsten in de eerste jaarhelft dalen met 20% (jaar-over-jaar) en de aangepaste EBIT met bijna 76%. Vanwege de COVID-19-pandemie legden verschillende autoproducenten hun productielijnen stil waardoor Umicore zich genoodzaakt zag om eveneens 10 van haar 16 autokatalystorfabrieken te sluiten, met een nefaste impact op de winst tot gevolg. Indien de daling van de globale autoproductie zich dit jaar beperkt tot 25%, zoals Umicore momenteel verwacht, zou de divisie van de autokatalysatoren wel betere prestaties moeten neerzetten in de tweede jaarhelft. In China was alvast een sterk herstel zichtbaar. Vanwege de impact van COVID-19 op de autosector besliste Umicore wel om de productie van autokatalysatoren stop te zetten in Tulsa (VS) en de activiteiten te consolideren met de productiesite in Canada.
 • De inkomsten van de divisie Energy & Surface Technologies, die de kathodematerialen levert voor de productie van herlaadbare batterijen, daalden jaar-over-jaar met 8% tot € 557 miljoen en de aangepaste EBIT met 47%. Deze dalingen werden gedreven door een vertraging van de EV-markt (i.e. elektrische wagens) gepaard met een hogere vaste kostenstructuur vanwege recente uitbreidingsinvesteringen. Het management ziet op middellange termijn de regelgeving (emissienormen, subsidies,...) verder ontwikkelen in het voordeel van elektrische wagens, maar durft voor de korte termijn geen uitspraken te doen gezien de beperkte zichtbaarheid. Voor de tweede jaarhelft verwacht het evenwel dat de prestatie van de divisie nog zwakker zal uitvallen.
 • Er werden ongeveer € 72 miljoen aan COVID-19-gerelateerde kosten in rekening gebracht tijdens de eerste jaarhelft, waarvan deels herstructureringskosten en deels geboekte minderwaarden op bepaalde activa. Het management stelt dat er mogelijks bijkomende herwaarderingen zullen plaatsvinden in de tweede jaarhelft.
 • Het management kwantificeert nog steeds geen outlook voor het hele boekjaar gezien de aanhoudende beperkte zichtbaarheid. Wel behoudt het de verwachting dat de recurrente EBIT lager zal uitvallen dan in 2019.
 • In maart werd reeds beslist het slotdividend over 2019 van € 0,375 per aandeel te schrappen om zo de vrije kasstroom te beschermen.
 • Umicore kon niet volledig genieten van de sterke stijging van de metaalprijzen gezien een gedeelte van de metalen werd ingedekt via termijncontracten.
 • Er werd begin juli een verhoogd loodgehalte gemeten in het bloed van de kinderen die in de buurt van de recyclagefabriek in hoboken wonen. Het bedrijf onderzoekt nu wat de oorzaak hiervan is, maar bekijkt eveneens opties om huizen op te kopen rond de fabriek zodat er geen gezinnen meer zouden wonen.

SWOT

Sterktes:

 • Goed management met een degelijke track record.
 • Sterke marktpositie in Recycling,  voor bepaalde complexe materiaalstromen is Umicore één van de enigen die hen kan verwerken.
 • Sterke marktpositie in batterijmaterialen, zowel voor smart devices als voor autobatterijen.

Zwaktes:

 • Inkomsten van Recycling afhankelijk van evolutie metaalprijzen.
 • Resultaten voorbije jaren wat volatiel.

Opportuniteiten:

 • Doorbraak elektrische auto kan vraag naar batterijmaterialen sterk doen stijgen komende jaren.
 • Strengere milieuwetgeving in China kan gebruik katalysatoren in Azië een boost geven.
 • Hogere metaalprijzen zouden winstgevendheid Recycling sterk verhogen.

Bedreigingen:

 • Chinese concurrenten worden actiever in de autosector.
 • Technologische evolutie waarbij concurrent met superieure batterijtechnologie komt.


Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/05/25 48 EUR Houden
2020/02/07 44.02 EUR Verkopen
2020/03/16 32.31 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.