Umicore Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/11/2019
 • Koers opmaak studie: 39.51 EUR
 • Huidige koers: 42.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6.5 miljard
 • Sector: Staal/Non ferro
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974320526

Advies van de analist

 • € 22,50
 • € 31,50

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Umicore is een Belgisch bedrijf actief in materialentechnologie. De drie grote afdelingen van het bedrijf zijn:

Energy & Surface Technologies: materialen voor energie en oppervlaktebehandeling, o.a. batterijmaterialen

Catalysis: produceert een gamma van complexe functionele materialen zoals katalysatoren

Recycling: recycleert/raffineert (edele) metalen uit complexe materialen

Umicore: winstbijdrage per divisie

Bron: Umicore

Conclusie

Umicore ondervindt, net als andere spelers in de autosector, impact van de globale handelsspanningen en een vertraging van de vraag in de markt van hybride en elektrische auto's. Na de winstwaarschuwing eind april beschouwen we 2019 als een overgangsjaar voor het bedrijf met lagere operationele marges en winst.
We zouden voorlopig voorzichtig blijven omwille van de moeilijke macro-economische omstandigheden en de aanhoudende onzekerheden op de auto- en electronicamarkten. 
Sinds begin september is de beurkoers met meer dan 35% gestegen, hoewel er buiten enkele 'strategische overneemkomsten' met batterijproducten LG Chem en Samsung' geen relevant nieuws van het bedrijf was. Aan de huidige beurskoers noteert het aandeel aan meer dan 30 keer de verwachte winst, wat volgens ons te duur is. Hierdoor wijzigt het advies van 'houden' naar 'verkopen'.

Nieuws

23/04/19: Winstwaarschuwing Umicore

Umicore communiceerde vanmorgen een update rond marktcondities en vooruitzichten. Het bedrijf stelt dat het een grote impact ondervind van een zwakke vraag naar kathodematerialen. Aangezien het business segment 'Energy & Surface technologies' , waar naast kathodes ook batterij elementen worden geproduceerd, ongeveer 46.5% van het operationele inkomen vertegenwoordigt beschouwen we dit winstalarm als significant.

Volgens het bedrijf zijn grosso modo drie elementen hiervan de oorzaak:
- afname van vraag naar elektrische voertuigen (en e-bussen) in China omwille van verandering in subsidiesysteem
- veiligheidsproblematiek in Koreaanse fabriek waarbij ondertussen ook de productie van nieuwe energie opslagsystemen werd stilgelegd.
- lage kobaltprijs weegt op inkomsten en marges door gebruik van artisanale (niet-gereglementeerde) mijnbouw door concurrentie

Umicore schat dat het zijn verkoops- en productiedoelstellingen hierdoor met 12 tot 18 maanden moet uitstellen waardoor dit voor 2019 en 2020 een serieuze impact zal hebben op de operationele marges. aan de huidige koers herbevestigen we ons houden advies, maar stellen we de verkoopzone neerwaarts bij.

Resultaten

'000.000
201420152016201720182019E
Omzet8.1259.69810.44311.94714.786
Operationele winst249315380345500490
Nettowinst170169131212317318
Boekwaarde7.898.018.188.2110.8311.17
Winst per aandeel0.821.001.222.201.331.27
Koers/Winst201922182631
Dividend per aandeel0.500.600.650.700.750.79
Dividendrendement3.02%3.10%2.40%1.77%2.15%2.05%
Bron: Bloomberg


Resultaten H1 2019

 • De inkomsten daalden met 3% tot € 1.6 miljard.
 • De nettowinst daalde met 8% tot € 151 miljoen.


Positieve punten

 • Het bedrijf blijft investeren in capaciteitsuitbreiding en onderzoek & ontwikkeling. Zo heeft het bedrijf nieuwe productielijnen in Polen in gebruik genomen, zijn de werken voor de nieuwe Poolse batterijfabriek van start gegeaan en zou de Chinese batterijfabriek na de zomer in gebruik worden genomen.
 • De 'Catalysis' divisie kon haar omzet met 1% doen toenemen tot € 717 miljoen met een stabiele ebit van € 87 miljoen. Gegeven de daling van 6.7% in wereldwijde autoproductie is dit een prestatie die impliceert dat men de facto marktaandeel heeft gewonnen.
 • Outlook: de verlaagde vooruitzichten voor 2019 werden bevestigd: een Ebit in de vork van € 475-525 miljoen
 • Er zal een interim-dividend van € 0.375 per aandeel worden uitgekeerd op 27 augustus.


Negatieve punten

 • Energy & Surface Technologies rapporteerde een 7% lagere omzet hoofdzakelijk te wijten aan de impact van lagere metaalprijzen gekoppeld aan lagere volumes van NMC-kathodematerialen. De lage kobaltprijs had daarnaast een sterk negatief effect op de kobbaltraffinage- en recyclagemarge evanals de operationele marge van de distributieactiviteit. Hierdoor daalde de Ebit met 16% tot € 19 miljoen.
 • Recycling realiseerde een 2% lagere recurrente bedrijfswinst (€ 76 miljoen). Dit was grotendeels te wijten aan de lagere verwerkte volumes in de fabriek in Hoboken, maar werd gedeeltelijk gecompenseerd door gunstigere metaalprijzen. Naast een brandincident in de smelter, werden ook geplande onderhoudsinvesteringen uitgevoerd, wat tot een verbetering van de verwerkte volumes zou moeten leiden in de rest van 2019.

SWOT

Sterktes:

 • Goed management met een degelijke track record.
 • Sterke marktpositie in Recycling,  voor bepaalde complexe materiaalstromen is Umicore één van de enigen die hen kan verwerken.
 • Sterke marktpositie in batterijmaterialen, zowel voor smart devices als voor autobatterijen.

Zwaktes:

 • Inkomsten van Recycling afhankelijk van evolutie metaalprijzen.
 • Resultaten voorbije jaren wat volatiel.

Opportuniteiten:

 • Doorbraak elektrische auto kan vraag naar batterijmaterialen sterk doen stijgen komende jaren.
 • Strengere milieuwetgeving in China kan gebruik katalysatoren in Azië een boost geven.
 • Hogere metaalprijzen zouden winstgevendheid Recycling sterk verhogen.

Bedreigingen:

 • Chinese concurrenten worden actiever in de autosector.
 • Technologische evolutie waarbij concurrent met superieure batterijtechnologie komt.


Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/05/25 48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.