Umicore Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/06/2020
 • Koers opmaak studie: 42.6 EUR
 • Huidige koers: 43.99 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,5 miljard
 • Sector: Staal/Non ferro
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974320526

Advies van de analist

 • € 35,00
 • € 46,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Umicore is een Belgisch bedrijf actief in materialentechnologie. De drie grote afdelingen van het bedrijf zijn:

Energy & Surface Technologies: materialen voor energie en oppervlaktebehandeling, o.a. batterijmaterialen

Catalysis: produceert een gamma van complexe functionele materialen zoals katalysatoren

Recycling: recycleert/raffineert (edele) metalen uit complexe materialen

Umicore: winstbijdrage per divisie

Bron: Umicore

Conclusie

Na de winstwaarschuwing eind april beschouwden we 2019 als een overgangsjaar voor Umicore met lagere operationele marges en nettowinst als gevolg. De jaarresultaten die het bedrijf deze ochtend bekend maakte gaven een gemengd beeld. De resultaten van de divisies 'Catalysis' en 'Recycling' waren boven verwachtingen, maar het segment 'Energy en Surface Technologies' was dan weer ondermaats. Aangezien we voornamelijk deze laatste divisie sterk zagen groeien door de toename van de verkoop van elektrische wagens zijn we hierdoor wat verrast. Bovendien lagen de operationele marges in het EST segment plots veel lager, wat een zekere mate van overcapaciteit en prijsdruk verraadt. Tegen de achtergrond van moeilijke macro-economische omstandigheden en de aanhoudende onzekerheden op de auto- en electronicamarkten zouden we voorlopig voorzichtig blijven. (update: zie "nieuws" voor laatste bedrijfsupdates)

Nieuws

15/06/2020 - Update impact COVID-19:

In een update aangaande de impact van COVID-19 stelt Umicore dat de verwachte recurrente bedrijfswinst (EBIT) voor de eerste jaarhelft van 2020 in lijn zal liggen met diezelfde periode van 2019, wat beter is dan tot hiertoe werd gedacht. De voorbije weken heeft het de productie geleidelijk kunnen hervatten in de fabrieken die eerder waren gesloten, waardoor het aantal technisch werkloze werknemers is gedaald van 10% (einde april) tot 3%. De Recycling-tak blijft genieten van gunstige marktomstandigheden, gedreven door hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading, en compenseert hiermee de dalende vraag naar katalysatoren en kathodematerialen vanwege de druk op de automarkt. Daarnaast heeft het bedrijf sinds einde april haar liquiditeitenbuffer kunnen aansterken met €300 miljoen tot €1,5 miljard, mede door een verkregen lening van de Europese Investeringsbank ter waarde van €125 miljoen. Het management kwantificeert nog steeds geen outlook voor het hele boekjaar gezien de beperkte zichtbaarheid op de marktomstandigheiden in de tweede jaarhelft. Wel behoudt het de verwachting dat de recurrente EBIT lager zal uitvallen dan in 2020. We blijven voorzichtig met een HOUDEN advies.

30/04/2020 - Winstwaarschuwing:

Umicore publiceerde vandaag een update aangaande de impact van COVID-19 op de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Gegeven de moeilijke omstandigheden schrapte het bedrijf haar slotdividend en stelt het verschillende investeringen uit. Het bedrijf zegt beroep te kunnen doen op een liquiditeitenbuffer van ongeveer € 1,2 miljard. Bovendien volgt een eerste grote schuldaflossing pas in 2023. De resultaten van het eerste kwartaal zouden aanzienlijk hoger liggen in vergelijking met Q1 van het vorige boekjaar, voornamelijk gedreven door de recyclingactiviteiten en de raffinage van edele metalen. Echter begon het bedrijf vanaf februari een aanzienlijke impact te ervaren binnen het automotive-segment. De productiefaciliteiten voor autokatalysatoren werden dan ook wereldwijd stilgelegd. Het management verwacht hiervan een aanzienlijke impact op de resultaten in het tweede kwartaal. De recycling activiteiten in Hoboken zijn daarentegen nog operationeel. Ondanks de visibiliteit begint te verbeteren blijft er nog te veel onzekerheid om een outlook voor 2020 te kwantificeren. Dat gezegd zijnde verwacht het management dat de recurrente operationele winst van de groep aanzienlijk lager zal uitvallen ten opzichte van 2019.

13/03/2020:

Vanwege de marktvolatiliteit van de laatste weken is het aandeel van Umicore ondertussen met bijna 25% gedaald.
Hoewel we denken dat het bedrijf op de lange termijn in een attractieve nichemarkt actief is, zullen zowel de operationele resultaten als de beurskoers op kortere termijn een zeer volatiel verloop kennen. Daarnaast is het bedrijf in zekere mate afhankelijk van externe factoren zoals de globale groei van de autosector en de evolutie van verschillende metaalprijzen. Hierdoor ligt het risicoprofiel van Umicore relatief hoog. 
Aan de huidige beurskoers noteert het bedrijf aan ongeveer 11 keer de verwachte brutobedrijfswinst. Hierdoor wijzigen we ons advies van 'verkopen' naar 'houden'.

Resultaten

'000.000201420152016201720182019*2020E
Omzet8.1259.69810.44311.94714.7863.3613.555
Operationele winst249315380345500475.2550.1
Nettowinst170169131212317291350.3
Boekwaarde7.898.018.188.2110.8310.7711.60
Winst per aandeel0.821.001.222.201.331.201.55
Koers/Winst20192218263628
Dividend per aandeel0.500.600.650.700.750.750.0
Dividendrendement3.02%3.10%2.40%1.77%2.15%1.76%0.0%
Bron: Bloomberg

* omzet wordt vanaf 2019 gerapporteerd exclusief de metaalprijzen


Resultaten FY 2019

 • De omzet steeg met 3% tot € 3.4 miljard.
 • De recurrente nettowinst daalde met 5% tot € 312 miljoen.

Positieve punten

 • In een uitdagend jaar voor umicore, te wijten aan prijsdalingen voor haar producten en een tegenvallende automarkt, kon het bedrijf haar recurrente bedrijfswinst (Ebit) quasi stabiel houden op € 509 miljoen. Vooral in de tweede jaarhelft groeide de Rebit opnieuw met 12%, wat beter is dan verwacht.
 • Het bedrijf blijft investeren in capaciteitsuitbreiding en onderzoek & ontwikkeling. Zo heeft het bedrijf een nieuwe productiefaciliteit in China in gebruik genomen, zijn de werken voor de nieuwe Poolse batterijfabriek van start gegaan en werd het 'Process Competence Center' in België in gebruik genomen. Het totaalbedrag aan investeringen bedroeg € 553 miljoen in 2019.
 • De 'Catalysis' divisie kon haar omzet met 7% doen toenemen tot € 1.46 miljard met een ebitstijging van 10.1% tot € 185 miljoen. Gegeven de daling van 6.3% in wereldwijde autoproductie (China: -8.9%) is dit een prestatie die impliceert dat men de facto marktaandeel heeft gewonnen in het benzinesegment van de automarkt.
 • 'Recycling' realiseerde een 39% hogere recurrente bedrijfswinst in 2019 van € 188 miljoen. Dit was grotendeels te danken aan gunstigere metaalprijzen en een betere productmix. Bovendien heeft het bedrijf een gedeelte van de verhoogde prijzen voor metalen ingedekt (via termijncontracten), waardoor ook in 2020 een gunstige impact zou moeten ondervinden.

Negatieve punten

 • De ratio nettoschuld ten opzichte van de ebitda blijft relatief hoog met 1.9. Umicore zit uiteraard nog in de groeifase, waardoor het bedrijf volop aan het investeren is in de uitbreiding van o.a. productiecapaciteit. Het bedrijf nam tevens de Finse kathodeprecursoractiviteiten van Freeport Cobalt over voor € 134 miljoen in de eerste jaarhelft van 2019. Gegeven de volatiliteit van de eindmarkten van Umicore zouden we deze ratio liever onder de 1 zien op termijn.  
 • Energy & Surface Technologies (EST) rapporteerde een 5% lagere omzet, hoofdzakelijk te wijten aan de impact van lagere metaalprijzen gekoppeld aan lagere volumes van LCO-kathodematerialen (draagbare elektronica) en NMC-kathodematerialen (energieopslagsystemen). De verkoop van Umicore's kathodematerialen gebruikt in elektronische transporttoepassingen steeg wel met 7.7%. Het aantal wereldwijd verkochte EV's groeide met 7.7% in 2019, al was dit wel een zeer scherpe daling ten opzichte van de globale verkoop in 2018 (+62%). 
 • De lage kobaltprijs had daarnaast een sterk negatief effect op de kobbaltraffinage- en recyclagemarge evanals de operationele marge van de distributieactiviteit. Hierdoor daalde de recurrente Ebit in het segment EST met 28.7% tot € 183 miljoen.

SWOT

Sterktes:

 • Goed management met een degelijke track record.
 • Sterke marktpositie in Recycling,  voor bepaalde complexe materiaalstromen is Umicore één van de enigen die hen kan verwerken.
 • Sterke marktpositie in batterijmaterialen, zowel voor smart devices als voor autobatterijen.

Zwaktes:

 • Inkomsten van Recycling afhankelijk van evolutie metaalprijzen.
 • Resultaten voorbije jaren wat volatiel.

Opportuniteiten:

 • Doorbraak elektrische auto kan vraag naar batterijmaterialen sterk doen stijgen komende jaren.
 • Strengere milieuwetgeving in China kan gebruik katalysatoren in Azië een boost geven.
 • Hogere metaalprijzen zouden winstgevendheid Recycling sterk verhogen.

Bedreigingen:

 • Chinese concurrenten worden actiever in de autosector.
 • Technologische evolutie waarbij concurrent met superieure batterijtechnologie komt.


Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/05/25 48 EUR Houden
2020/02/07 44.02 EUR Verkopen
2020/03/16 32.31 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.