Umicore Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/08/2020
 • Koers opmaak studie: 39.06 EUR
 • Huidige koers: 36.46 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9,6 miljard
 • Sector: Staal/Non ferro
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974320526

Advies van de analist

 • € 32,00
 • € 43,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Umicore is een Belgisch bedrijf actief in materialentechnologie. De drie grote afdelingen van het bedrijf zijn:

Energy & Surface Technologies: materialen voor energie en oppervlaktebehandeling, o.a. batterijmaterialen

Catalysis: produceert een gamma van complexe functionele materialen zoals katalysatoren

Recycling: recycleert/raffineert (edele) metalen uit complexe materialen

Umicore: winstbijdrage per divisie (eerste jaarhelft 2020)

Bron: Umicore

Conclusie

Umicore kon voor de eerste jaarhelft betere resultaten voorleggen dan verwacht, al gaven ze toch enigszins gemengde gevoelens. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar daalden de inkomsten met 4%, steeg de aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) met 5% en steeg de aangepaste operationele winst (EBIT) met 1%. Het onderste lijntje van de resultatenrekening vertoont echter een daling van de nettowinst van 38,5%, gedreven door enkele niet-recurrente kosten gerelateerd aan COVID-19. Het grootste gedeelte van deze uitzonderlijke kosten had betrekking op de Catalysis-divisie (€ 55 miljoen), waar beslist werd om de Noord-Amerikaanse productie van autokatalysatoren te consolideren in Canada en bijgevolg de productiesite in de VS te sluiten. Verder werden ook minwaarden geboekt op voornamelijk immateriële activa (bv. gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven) om de impact van COVID-19 correct te weerspiegelen.

Verder is het zo dat de resultaten nagenoeg volledig gedragen werden door de sterke prestatie van de Recycling-tak, dewelke kon genieten van hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading. De inkomsten stegen in deze divisie jaar-over-jaar met 40% en de aangepaste EBIT met 151%. Recycling was zo goed voor 72% van de totale operationele winst van Umicore, wat eveneens iets zegt over de zwakte van de andere divisies. Zo daalden de inkomsten en aangepaste EBIT van de Catalysis-divisie met respectievelijk 20% en 76%, gedreven door de zware impact van de coronacrisis op de autosector, en daalden de inkomsten en aangepaste EBIT van de divisie Energy & Surface Technologies met respectievelijk 8% en 47%, gedreven door een vertraging van de EV-markt (i.e. elektrische wagens).

Het management kwantificeert nog steeds geen outlook voor het hele boekjaar gezien de aanhoudende marktonzekerheden, maar behoudt wel de verwachting dat de recurrente EBIT lager zal uitvallen dan in 2019. De balans is echter nog steeds solide genoeg om de coronacrisis te doorstaan, met een totaal aan beschikbare liquiditeiten van meer dan € 2 miljard, een solvabiliteit van 34% en een ratio nettoschuld ten opzichte van recurrente EBITDA van 1,75. Desondanks lijkt enige voorzichtigheid toch geboden gezien een lage visibiliteit gepaard met een relatief hoge beurskoers van ongeveer 40 keer de winst. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000.000201420152016201720182019*2020E
Omzet8.1259.69810.44311.94714.7863.3613.555
Operationele winst249315380345500475.2550.1
Nettowinst170169131212317291350.3
Boekwaarde7.898.018.188.2110.8310.7711.60
Winst per aandeel0.821.001.222.201.331.201.55
Koers/Winst20192218263628
Dividend per aandeel0.500.600.650.700.750.750.0
Dividendrendement3.02%3.10%2.40%1.77%2.15%1.76%0.0%
Bron: Bloomberg

* omzet wordt vanaf 2019 gerapporteerd exclusief de metaalprijzen


Resultaten eerste jaarhelft 2020

 • De omzet (exclusief metaalkost) daalde jaar-over-jaar met 4% tot € 1,6 miljard.
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg jaar-over-jaar met 5% tot € 376 miljoen.
 • De aangepaste operationele winst (EBIT) steeg jaar-over-jaar met 1% tot € 243 miljoen.
 • De nettowinst daalde jaar-over-jaar met 38,5% tot € 91 miljoen. 
 • Er zal een interim dividend worden uitgekeerd van € 0,25 per aandeel op 25 augustus.

Positieve punten

 • De Recycling-tak bleef genieten van gunstige marktomstandigheden, gedreven door hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading, en kon hiermee de dalende vraag naar autokatalysatoren en kathodematerialen gedeeltelijk compenseren. De inkomsten in deze divisie stegen jaar-over-jaar met 40% en de aangepaste EBIT met 151%. Weet wel dat in de eerste jaarhelft van 2019 de smelter een verlengd onderhoud nodig had van 7 weken, waardoor beide periodes niet geheel vergelijkbaar zijn. In de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar zal eveneens een onderhoudsstilstand plaatsvinden van 4 weken. Het management wijst er dus op dat de prima resultaten van de eerste jaarhelft niet zomaar doorgetrokken mogen worden naar de tweede jaarhelft. De zichtbaarheid binnen deze divisie is wel beter gezien een gedeelte van de edelmetalen via termijncontracten wordt ingedekt.
 • De voorbije weken heeft Umicore de productie geleidelijk kunnen hervatten in alle fabrieken die eerder werden gesloten, waardoor de meeste werknemers die op technische werkloosheid werden gezet opnieuw aan het werk zijn.
 • Het bedrijf beschikt over een liquiditeitenbuffer van € 1,2 miljard (cash & equivalenten), mede door een verkregen lening van de Europese Investeringsbank ter waarde van €125 miljoen en een uitgifte van converteerbare obligaties van € 500 miljoen. Daarnaast beschikt Umicore nog over € 1 miljard aan opneembare kredieten en zijn er geen belangrijke vervaldagen voor 2023.
 • De nettoschuld daalde met 6,5% tot € 1,35 miljard. Dit geeft een verhouding van de nettoschuld ten opzichte van de aangepaste EBITDA van 1,75.

Negatieve punten

 • De Catalysis-divisie zag de inkomsten in de eerste jaarhelft dalen met 20% (jaar-over-jaar) en de aangepaste EBIT met bijna 76%. Vanwege de COVID-19-pandemie legden verschillende autoproducenten hun productielijnen stil waardoor Umicore zich genoodzaakt zag om eveneens 10 van haar 16 autokatalystorfabrieken te sluiten, met een nefaste impact op de winst tot gevolg. Indien de daling van de globale autoproductie zich dit jaar beperkt tot 25%, zoals Umicore momenteel verwacht, zou de divisie van de autokatalysatoren wel betere prestaties moeten neerzetten in de tweede jaarhelft. In China was alvast een sterk herstel zichtbaar. Vanwege de impact van COVID-19 op de autosector besliste Umicore wel om de productie van autokatalysatoren stop te zetten in Tulsa (VS) en de activiteiten te consolideren met de productiesite in Canada.
 • De inkomsten van de divisie Energy & Surface Technologies, die de kathodematerialen levert voor de productie van herlaadbare batterijen, daalden jaar-over-jaar met 8% tot € 557 miljoen en de aangepaste EBIT met 47%. Deze dalingen werden gedreven door een vertraging van de EV-markt (i.e. elektrische wagens) gepaard met een hogere vaste kostenstructuur vanwege recente uitbreidingsinvesteringen. Het management ziet op middellange termijn de regelgeving (emissienormen, subsidies,...) verder ontwikkelen in het voordeel van elektrische wagens, maar durft voor de korte termijn geen uitspraken te doen gezien de beperkte zichtbaarheid. Voor de tweede jaarhelft verwacht het evenwel dat de prestatie van de divisie nog zwakker zal uitvallen.
 • Er werden ongeveer € 72 miljoen aan COVID-19-gerelateerde kosten in rekening gebracht tijdens de eerste jaarhelft, waarvan deels herstructureringskosten en deels geboekte minderwaarden op bepaalde activa. Het management stelt dat er mogelijks bijkomende herwaarderingen zullen plaatsvinden in de tweede jaarhelft.
 • Het management kwantificeert nog steeds geen outlook voor het hele boekjaar gezien de aanhoudende beperkte zichtbaarheid. Wel behoudt het de verwachting dat de recurrente EBIT lager zal uitvallen dan in 2019.
 • In maart werd reeds beslist het slotdividend over 2019 van € 0,375 per aandeel te schrappen om zo de vrije kasstroom te beschermen.
 • Umicore kon niet volledig genieten van de sterke stijging van de metaalprijzen gezien een gedeelte van de metalen werd ingedekt via termijncontracten.
 • Er werd begin juli een verhoogd loodgehalte gemeten in het bloed van de kinderen die in de buurt van de recyclagefabriek in hoboken wonen. Het bedrijf onderzoekt nu wat de oorzaak hiervan is, maar bekijkt eveneens opties om huizen op te kopen rond de fabriek zodat er geen gezinnen meer zouden wonen.

SWOT

Sterktes:

 • Goed management met een degelijke track record.
 • Sterke marktpositie in Recycling,  voor bepaalde complexe materiaalstromen is Umicore één van de enigen die hen kan verwerken.
 • Sterke marktpositie in batterijmaterialen, zowel voor smart devices als voor autobatterijen.

Zwaktes:

 • Inkomsten van Recycling afhankelijk van evolutie metaalprijzen.
 • Resultaten voorbije jaren wat volatiel.

Opportuniteiten:

 • Doorbraak elektrische auto kan vraag naar batterijmaterialen sterk doen stijgen komende jaren.
 • Strengere milieuwetgeving in China kan gebruik katalysatoren in Azië een boost geven.
 • Hogere metaalprijzen zouden winstgevendheid Recycling sterk verhogen.

Bedreigingen:

 • Chinese concurrenten worden actiever in de autosector.
 • Technologische evolutie waarbij concurrent met superieure batterijtechnologie komt.


Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/05/25 48 EUR Houden
2020/02/07 44.02 EUR Verkopen
2020/03/16 32.31 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.