Umicore Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/03/2019
 • Koers opmaak studie: 38.46 EUR
 • Huidige koers: 41.025 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9.5 miljard
 • Sector: Staal/Non ferro
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974320526

Advies van de analist

 • € 30,30
 • € 53,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Umicore is een Belgisch bedrijf actief in materialentechnologie. De drie grote afdelingen van het bedrijf zijn:

Energy & Surface Technologies: materialen voor energie en oppervlaktebehandeling, o.a. batterijmaterialen

Catalysis: produceert een gamma van complexe functionele materialen zoals katalysatoren

Recycling: recycleert/raffineert (edele) metalen uit complexe materialen

Umicore: winstbijdrage per divisie

Bron: Umicore

Conclusie

Een goed jaar voor Umicore, dat kon profiteren van de snelle groei in de markt van hybride en elektrische auto's. 2019 wordt een jaar van wat tragere groei, maar in 2020 zou de groei opnieuw moeten versnellen. Aan de huidige koers bevindt het aandeel zich in de houdenzone.

Nieuws

-


Resultaten

'000.000201420152016201720182019E
Omzet8.1259.69810.44311.94714.786
Operationele winst249315380345500573
Nettowinst170169131212317377
Boekwaarde7.898.018.188.2110.8311.58
Winst per aandeel0.821.001.222.201.331.53
Koers/Winst201922182625
Dividend per aandeel0.500.600.650.700.750.79
Dividendrendement3.02%3.10%2.40%1.77%2.15%2.05%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2018

 • De inkomsten stegen met 17% tot € 3.3 miljard.
 • De nettowinst steeg met 50% tot € 317 miljoen.


Positieve punten

 • Forse groei en margeverbetering bij Energy & Surface Technologies: de inkomsten stegen met 44% en de recurrente bedrijfswinst steeg nog sneller (+82%). Dit was vooral te danken aan de stijgende vraag naar kathodematerialen voor herlaadbare batterijen voor de autosector.
 • Recycling realiseerde een 5% hogere recurrente bedrijfswinst. Dit was grotendeels te danken aan de geleidelijke opvoering van de capaciteit in de fabriek in Hoboken en ook te danken aan gunstigere metaalprijzen. Door een brand in de fabriek in Hoboken lagen de verwerkte volumes in de tweede jaarhelft lager.
 • De oorspronkelijke winstdoelstelling voor 2020 wordt al in 2018, twee jaar vroeger dan verwacht, gehaald.Negatieve punten

 • Catalysis zag haar winst met slechts 2% toenemen. Hier woog de integratie van de activiteiten van het overgenomen Haldor Topsoe op de winstmarge. De afname van het aandeel dieselwagens in Europa weegt ook op de marges. Umicore haaltde wel een reeks nieuwe contracten binnen in katalysatoren voor benzinewagens.
 • Het management tempert de verwachtingen voor 2019: de winstgroei zal lager zijn door hogere afschrijvingen (door de zware investeringen) en een zwakkere vraag in de autosector en de consumentenelektronica. De winstgroei zal ook vooral in de tweede jaarhelft gerealiseerd worden, wanneer extra capaciteit in batterijmaterialen beschikbaar is. Umicore herbevestigt wel haar doelstelling voor 2020 van een (recurrente) bedrijfswinst van € 675 tot €725 miljoen.SWOT

Sterktes:

 • Goed management met een degelijke track record.
 • Sterke marktpositie in Recycling,  voor bepaalde complexe materiaalstromen is Umicore één van de enigen die hen kan verwerken.
 • Sterke marktpositie in batterijmaterialen, zowel voor smart devices als voor autobatterijen.

Zwaktes:

 • Inkomsten van Recycling afhankelijk van evolutie metaalprijzen.
 • Resultaten voorbije jaren wat volatiel.

Opportuniteiten:

 • Doorbraak elektrische auto kan vraag naar batterijmaterialen sterk doen stijgen komende jaren.
 • Strengere milieuwetgeving in China kan gebruik katalysatoren in Azië een boost geven.
 • Hogere metaalprijzen zouden winstgevendheid Recycling sterk verhogen.

Bedreigingen:

 • Chinese concurrenten worden actiever in de autosector.
 • Technologische evolutie waarbij concurrent met superieure batterijtechnologie komt.


Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/05/25 48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.