Umicore Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/05/2021
 • Koers opmaak studie: 49.99 EUR
 • Huidige koers: 49.78 EUR
 • Marktkapitalisatie: 12,3 miljard
 • Secteur: Staal/Non ferro
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974320526

Conseil de l'analyste

 • 38,00 €
 • 54,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Umicore is een Belgisch bedrijf actief in materialentechnologie. De drie grote afdelingen van het bedrijf zijn:

 • Energy & Surface Technologies: materialen voor energie en oppervlaktebehandeling, o.a. batterijmaterialen
 • Catalysis: produceert een gamma van complexe functionele materialen zoals katalysatoren
 • Recycling: recycleert/raffineert (edele) metalen uit complexe materialen
Umicore: winstbijdrage per divisie (eerste jaarhelft 2020)

Source: Umicore

Conclusie

Umicore wist het jaar te positief te starten en verwacht nog steeds een post-corona herstel overheen de drie divisies. Het zijn echter voornamelijk de almaar stijgende prijzen van edele metalen zoals rodium die de winstverwachtingen blijven stuwen en die volgens het management zullen zorgen voor een uitzonderlijke bijkomende bijdrage aan de aangepaste EBIT voor 2021 van ongeveer €250 miljoen. Hierdoor zou de totale aangepaste EBIT dit boekjaar stijgen tot maar liefst €1 miljard, wat ruim boven de initiële marktconsensus ligt van ongeveer €700 miljoen. Ook de divisie van de katalysatoren doet het prima, mede dankzij een groei van het marktaandeel in Europa en China. De aangepaste EBIT zou in 2021 ongeveer twee keer zo hoog uitkomen als in 2020. De kathode-afdeling (voor de productie van herlaadbare batterijen) zag een sterke vraag op de Europese markt maar blijft vooralsnog geteisterd door overcapaciteit in China wat tot prijsdruk leidt. Vandaar dat het bedrijf zijn investeringsbudgetten die oorspronkelijk bedoeld waren voor capaciteitsuitbreiding in China nu laat vloeien richting Europa. Tegen het midden van het boekjaar zou de eerste kathode-fabriek in Polen operationeel worden, waarna al meteen uitbreidingswerken van start zullen gaan. Ondanks de huidige tegenwind van China voorziet het management alsnog een iets hogere aangepaste EBIT dan initieel gedacht (+53% j-o-j). Het aandeel is sinds het jaarbegin alweer 25% hoger gespurt en noteert hierdoor aan de bovenzijde van de HOUDEN-zone.

Nieuws

*** TRADING UPDATE Q1 ***

 • De Catalysis-divisie presteerde volgens het management zowel op vlak van volumes en inkomsten beter dan de globale autosector in het eerste kwartaal, te danken aan o.a. een groei van het marktaandeel in de Chinese en Europese markt voor benzinewagens, de grote vraag naar de katalysatortechnologieën voor zware dieseltoepassingen in China, en de aanhoudende populariteit van benzinewagens (i.p.v. diesel) op de Europese markt. Het management stelt een jaar-over-jaar verdubbeling van de aangepaste EBIT in het vooruitzicht voor het lopende boekjaar. 
 • De divisie Energy & Surface Technologies, die o.a. de kathodematerialen levert voor de productie van herlaadbare batterijen, zag een sterke vraag op de Europese markt. Ondanks de EV-markt in China terug begint aan te trekken is er evenwel nog steeds een ongunstig prijsklimaat door de overcapaciteit van kathodematerialen in de regio. Desalniettemin verwacht het management een iets hogere stijging van de aangepaste EBIT dan het initieel verwacht had (+53%). Vorig jaar daalde dit cijfer met 59% n.a.v. de pandemie.
 • Tegen het midden van het lopende boekjaar zal de nieuwe fabriek voor de productie van kathodematerialen in Polen, die volledig op hernieuwbare energie zal draaien, in gebuik genomen worden. Aansluitend zullen de werken beginnen voor bijkomende productielijnen op diezelfde productiesite. Het management meent dat de prijsdruk specifiek is aan de Chinese markt en er minder risico bestaat op overcapaciteit in Europa omdat hier de produciecapaciteit nog in volle opbouw is. Eens die capaciteit op punt staat mag de vraag natuurlijk eveneens niet terugvallen.
 • De Recycling-tak blijft genieten van gunstige marktomstandigheden, gedreven door hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading. Dankzij de almaar hogere prijzen voor edelmetalen (waaronder rodium) verwacht het management een uitzonderlijke bijkomende bijdrage aan de aangepaste EBIT van ongeveer €250 miljoen.
 • Outlook: Er vanuit gaande dat de prijzen voor de edelmetalen en de vraag vanuit de autosector gedurende de rest van het boekjaar op hetzelfde niveau blijven als in het eerste kwartaal verwacht het management voor 2021 een aangepaste EBIT van €1 miljard (2020: €536 miljoen), wat ruim boven de analistenconsensus van ongeveer €700 miljoen ligt.
 • Umicore ziet vanuit regelgevende hoek steeds meer ondersteuning voor de structurele trend van wagen-elektrificatie. Denk bv. aan de Europese Green Deal, het infrastructuurplan van Biden, en de strengere emissienormen in China.
 • Het bedrijf zegt goed gepositioneerd te zijn om in te spelen op de stijgende aandacht voor brandstofcelaandrijving op waterstofbasis voor zware transporttoepassingen en grotere personenwagens. Umicore heeft dan ook allerhande ontwikkelingsprogramma's lopen in het kader van de langetermijnopportuniteiten rond waterstof.

11/02/2021: Het lijkt erop dat 2021 het jaar van de CEO-wissels wordt, nu ook CEO Marc Grynberg laat weten de fakkel te zullen doorgeven aan een nog te bepalen vervanger. Eerder lieten Jeff Bezos (Amazon) en Françoise Chombar (Melexis) ook reeds weten dat het een opportuun moment is voor een wissel van de macht. Marc Grynberg staat sedert 2008 aan het hoofd van de onderneming en zal zijn functie nog blijven uitoefenen tot een opvolger gevonden wordt.

Resultaten

'000.000201420152016201720182019*2020E
Omzet8.1259.69810.44311.94714.7863.3613.555
Operationele winst249315380345500475.2550.1
Nettowinst170169131212317291350.3
Boekwaarde7.898.018.188.2110.8310.7711.60
Winst per aandeel0.821.001.222.201.331.201.55
Koers/Winst20192218263628
Dividend per aandeel0.500.600.650.700.750.750.0
Dividendrendement3.02%3.10%2.40%1.77%2.15%1.76%0.0%
Bron: Bloomberg

* omzet wordt vanaf 2019 gerapporteerd exclusief de metaalprijzen


*** Zie Trading Update Q1 2021 bij 'Nieuws' ***

Resultaten boekjaar 2020

 • De omzet (exclusief metaalkost) daalde jaar-over-jaar met 4% tot € 3,2 miljard.
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg jaar-over-jaar met 7% tot € 804 miljoen.
 • De aangepaste operationele winst (EBIT) steeg jaar-over-jaar met 5% tot € 536 miljoen.
 • De aangepaste nettowinst steeg jaar-over-jaar met 3% tot € 322 miljoen, ofwel € 1,34 per aandeel.

Positieve punten

 • Catalysis-divisie: De omzet daalde met een (gegeven de omstandigheden) eerder bescheiden 7% tot € 1,36 miljard t.o.v. een daling van de wereldwijde automarkt van 18% (wat lager is dan de initieel verwachtte 25%). De aangepaste EBIT daalde met 17% tot € 154 miljoen. De activiteiten werden voornamelijk in de eerste jaarhelft sterk getroffen door COVID-19 en de daarmee gepaarde lockdowns (Umicore moest toen 10 van haar 16 autokatalystorfabrieken sluiten), maar zagen een flinke herstelbeweging in de tweede jaarhelft vanwege hogere volumes binnen automotive, met name in China. Het management verwacht dat de divisie het heel wat beter zal doen in 2021 vanwege o.a. de impact van de China VI-emissienormen voor zware dieseltoepassingen, de structurele kostenbesparingen die het doorvoerde n.a.v. de pandemie, en de sterke marktpositie in China en Europa.
 • De Recycling-tak bleef genieten van gunstige marktomstandigheden, gedreven door hoge metaalprijzen en een favorabele bevoorrading, en kon hiermee de dalende vraag naar autokatalysatoren en kathodematerialen gedeeltelijk compenseren. De inkomsten in deze divisie stegen jaar-over-jaar met 23% tot € 836 miljoen en de aangepaste EBIT met 92,5% tot € 362 miljoen. Het management stelt dat indien hier de metaalprijzen het hele boekjaar aan de huidige niveaus blijven staan de resultaten van de recycling-divisie opnieuw sterk boven die van 2020 zullen uitkomen. De hogere prijs van Rodium (+148%) vanwege de strengere uitstootnormen steeg de afgelopen periode fel, wat gunstig was voor Umicore. Ook goud, platina en palladium deden het goed, al waren deze voor het grootste deel ingedekt met termijncontracten.
 • Er werd een vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten gerealiseerd van € 167 miljoen t.o.v. een negatieve vrije kasstroom van €-39 miljoen in 2019. De CAPEX lagen evenwel €150 miljoen lager vanwege COVID-19.
 • De nettoschuld daalde met 2% tot € 1,41 miljard. Dit geeft een verhouding van de nettoschuld ten opzichte van de aangepaste EBITDA van 1,76.
 • Het bedrijf beschikt over een liquiditeitenbuffer van € 1 miljard (cash & equivalenten), mede door een verkregen lening van de Europese Investeringsbank ter waarde van €125 miljoen en een uitgifte van converteerbare obligaties van € 500 miljoen. Daarnaast beschikt Umicore nog over € 1 miljard aan opneembare kredieten en zijn er geen belangrijke vervaldagen voor 2023.
 • Er zal een dividend worden voorgesteld van € 0,75 per aandeel. Hiervan werd reeds € 0,25 per aandeel uitbetaald als interim dividend in augustus.
 • Er werd begin juli een verhoogd loodgehalte gemeten in het bloed van de kinderen die in de buurt van de recyclagefabriek in hoboken wonen. Na nieuwe metingen is de gemiddelde loodwaarde in het bloed van de omwonenden opnieuw onder de wettelijke norm. Het bedrijf meent dat de uitzonderlijke weersomstandigheden, alsook het feit dat de kinderen wegens COVID-19 langere periodes thuis zaten, de onderliggende oorzaken waren. Umicore nam desondanks bijkomende maatregelen en heeft tevens €50 miljoen opzij gezet om een deel van de omliggende huizen op te kopen zodat er een grotere bufferzone is tussen de fabriek en de woonwijken.
 • Tegen het einde van de eerste jaarhelft van het lopende boekjaar zal de nieuwe fabriek voor de productie van kathodematerialen in Polen in gebuik genomen kunnen worden. Het management meent dat de hogere kosten gepaard met het spreiden van de productie over drie verschillende locaties op lange termijn een competitief voordeel zal inhouden. Enerzijds omdat hierdoor de CO2-voetafdruk verkleint van de afnemers, alsook gezien hierdoor geopolitieke risico's worden verminderd.

Negatieve punten

 • De inkomsten van de divisie Energy & Surface Technologies, die o.a. de kathodematerialen levert voor de productie van herlaadbare batterijen, daalden jaar-over-jaar met 15% tot € 1,04 miljard en de aangepaste EBIT met 59% tot € 75. Deze dalingen werden gedreven door o.a. een vertraging van de EV-markt (i.e. elektrische voertuigen) vanwege de pandemie, een lagere vraag naar batterijmaterialen voor draagbare elektronica en energieopslag, een hogere vaste kostenstructuur omwille van recente uitbreidingsinvesteringen en hogere R&D, en een ongunstig prijsklimaat door een overcapaciteit in China. In de tweede jaarhelft begonnen de verkopen van de kathodematerialen voor EV's evenwel opnieuw aan te trekken, met name in Europa (verdubbeling). Het management verwacht dan ook een volumegroei die de aangepaste EBIT significant zal doen stijgen, en die de negatieve effecten zoals de prijsdruk vanuit China en de hogere vaste kostenbasis zal overstijgen. Het voegt er wel aan toe dat de zichtbaarheid op de vraag van EV-batterijen beperkt blijft.
 • ​​​​​​​Umicore kon niet volledig genieten van de sterke stijging van de metaalprijzen gezien een gedeelte van de metalen werd ingedekt via termijncontracten.
 • Er werden voor € 239 miljoen aan uitzonderlijke (COVID-19-gerelateerde) kosten geboekt tijdens het boekjaar, waarvan deels herstructureringskosten (€ 128 miljoen),  deels geboekte minderwaarden op bepaalde activa (€ 45 miljoen) en deels milieu-gerelateerde kosten (€ 56 miljoen).
 • Het management kwantificeert nog steeds geen outlook voor het hele boekjaar gezien de aanhoudende beperkte zichtbaarheid.

SWOT

Sterktes:

 • Goed management met een degelijke track record.
 • Sterke marktpositie in Recycling,  voor bepaalde complexe materiaalstromen is Umicore één van de enigen die hen kan verwerken.
 • Sterke marktpositie in batterijmaterialen, zowel voor smart devices als voor autobatterijen.

Zwaktes:

 • Inkomsten van Recycling afhankelijk van evolutie metaalprijzen.
 • Resultaten voorbije jaren wat volatiel.

Opportuniteiten:

 • De verhoogde inspanningen inzake het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen vanwege o.a. de EU (Europese Green Deal), China en de VS zouden de groei van de EV-markt moeten aanzwengelen. 
 • Doorbraak elektrische auto kan vraag naar batterijmaterialen sterk doen stijgen komende jaren.
 • Strengere milieuwetgeving in China kan gebruik katalysatoren in Azië een boost geven.
 • Hogere metaalprijzen zouden winstgevendheid Recycling sterk verhogen.

Bedreigingen:

 • Chinese concurrenten worden actiever in de autosector.
 • Technologische evolutie waarbij concurrent met superieure batterijtechnologie komt.


Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2018/05/25 48 EUR Houden
2020/02/07 44.02 EUR Verkopen
2020/03/16 32.31 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.