Sartorius Stedim Biotech Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/01/2021
 • Koers opmaak studie: 335.2 EUR
 • Huidige koers: 358.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 30,5 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0013154002

Advies van de analist

 • € 276,74
 • € 378,70

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sartorius Stedim Biotech opereert als spin-off van het moederbedrijf Sartorius AG. In 2007 besliste het toenmalige management tot een fusie van de biotechnologie divisie van Sartorius AG met het Franse Stedim SA. Het moederbedrijf heeft tot op heden nog ongeveer 74% alle uitstaande aandelen in beheer. 
De onderneming is actief als toeleverancier voor de biofarmaceutische industrie. De kernproducten van Sartorius stedim zijn ondermeer producten voor celcultivatie, fermentatie, filtratie, purificatie en vloeistofbeheer. 
Vandaag heeft het bedrijf productie- en R&D-faciliteiten in meer dan 20 landen geografisch verdeeld over Europa, Noord Amerika en Azië. Er werken momenteel 6.200 mensen.

Geografische omzetverdeling Sartorius Stedim Biotech

  Bron: Kwartaalverslag Sartorius Stedim Biotech

  Conclusie

  Opnieuw zeer sterke resultaten bij Sartorius Stedim Biotech, dat als toeleverancier van de biofarmaceutische industrie in de huidige pandemie-tijden de wind in de zeilen heeft. Het bedrijf heeft dit jaar opnieuw haar vooraf gestelde groeivoeten sterk overschreden. We zijn gecharmeerd door de consistente conservatieve financiële doelstellingen, de duidelijke strategische visie van het management gekoppeld aan de hoge mate van winstgevendheid. 
  Op vlak van waardering noteren we ondertussen aan 76 keer de verwachte winst of een peg-ratio, dewelke rekening houdt met de groeivoet, van 4.6. Kwaliteit aan een stevig prijskaartje.
  Ons advies blijft dan ook voorlopig op 'houden', al trekken we onze koopzones verder op om de sterke operationele prestaties van het bedrijf te weerspiegelen. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.0002015201620172018201920202021E
  Omzet8841.0521.0811.2121.4401.9102.270
  Operationele winst198242244313349472583
  Nettowinst123166176217246384449
  Boekwaarde6,968,229,4611,2412,5714,6119,62
  Winst per aandeel1,331,801,912,352,664,164,90
  Koers/Winst463634,538,758,284,676,5
  Dividend per aandeel0,330,420,460,570,680,721,19
  Dividendrendement0,37%0,56%0,70%0,53%0,39%0,15%0,33%
  Bron: Bloomberg

  Voorlopige jaarresultaten 2020 

  • De omzet steeg met 32.6% tot € 1,9 miljard.
  • De ebitda nam met 43,4% toe tot € 605 miljoen. 
  • De onderliggende nettowinst steeg met 46% tot € 384 miljoen. 

  Positieve punten 

  • De sterke omzetgroei werd gedreven door verschillende factoren. Naast de sterke mate van organische groei, was er ook een positieve impact van de dit boekjaar gedane acquisities (+6%) en had de covid-pandemie een positief omzeteffect van ongeveer 12%. 
  • Het orderboek steeg met 56.7% het afgelopen boekjaar en bedraagt een stevige € 2,4 miljard. Sartorius Stedim schat dat 19% van deze toename te danken is aan 'pandemie effecten'. 
  • Volgens het bedrijf is er dubbelcijferige groei in al de productcategoriëen en in al de geografische markten waar het bedrijf actief is. Het overgrote gedeelte van de groei is organisch, maar ook de acquisities die de groep het afgelopen boekjaar deed, draagden bij tot de groei. De opstart van de productie en distributie van vaccins en geneesmiddelen tegen covid-19 zijn positief voor het bedrijf. We verwachten dat deze gunstige trend minstens voortduurt tot einde boekjaar 2021.  
  • Op geografisch vlak was er dubbelcijferige groei in al de regio's waar het bedrijf operationeel actief is. De Asia-Pacific regio groeide andermaal het sterkst met een omzetgroei van 38.3%, gevolgd door 34% in de 'Americas' regio en 33% in de 'EMEA' markt. 
  • De operationele cashflow van Sartorius Stedim nam toe met 34.4% tot € 417 miljoen. De Ebitda marge steeg y-o-y van 29% naar 31.7%. Volgens het management hoofdzakelijk te danken aan schaalvoordelen gekoppeld aan een zeer sterke vraag van de eindklanten van het bedrijf. Daarnaast hadden lagere reis- en marketingkosten ook een positief effect op de Ebitda. 
  • Outlook: Sartorius Stedim biotech verwacht ook in 2021 stevig te groeien. Het bedrijf verwacht een omzetgroei tussen de 20 en 26% (waarvan 5.5% te danken zal zijn aan de recente acquisities). Ebitda marge zou verder stijgen tot 32%in fiscaal boekjaar 2021 (31.7% in 2020). Het bedrijf heeft haar lange termijndoelstelling tevens opgetrokken naar € 4 miljard omzet tegen 2025. (voorheen € 2.8 miljard). 

   Negatieve punten 

  • Het bedrijf geeft aan dat, omwille van de sterke vraag naar haar producten, het haar bestaande productiecapaciteit sterk wil opschroeven. Hierdoor zal de capex (als percentage van de omzet) het komende jaar sterk stijgen van 8.3% dit jaar naar ongeveer 15% het volgende boekjaar.
  • Wisselkoerseffecten hadden een licht negatieve impact op het bedrijfsresultaat.
  • Door verschillende overnames het afgelopen boekjaar is de nettoschuld gestegen tot € 527 miljoen. Hierdoor steeg de ratio net debt/ebitda naar 0.8, solvabiliteit bedraagt nog steeds een zeer gezonde 48%. De balans van het bedrijf kan deze schuldgraad zeker aan.
  • Het aantal personeelsleden bij de groep steeg met 21.6% of 1.343 in absolute termen tot een totaal van 7.566 eind september 2020. Dit heeft voornamelijk te maken met de overnames die het bedrijf deed en met extra (tijdelijke) medewerkers bij de productiefaciliteiten van de groep. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Het jaarlijks gemiddeld groeiritme over de laatste 8 jaar bedraagt 14%. Bovendien ging de Ebitda marge van 20.9% in 2011 naar 28.2% in 2018.
  • De financiële positie van het bedrijf is zeer gezond. Nettoschuld/Ebitda bedraagt 0,3.
  • Hoge toetredingsbarrières omwille van technologische know-how, lage prijssensitiviteit en geconsolideerd competitief landschap.
  • Gediversifieerde omzetgeneratie en hoge mate van recurrente inkomsten.
  • Biofarmaceutische markt profiteert van verschillende macro-economische en demografische tendensen.

  Zwaktes

  • Doordat het bedrijf nog volop groeit zijn de kapitaalsinvesteringen die het bedrijf jaarlijks doet relatief hoog. Het bedrijf investeert ondermeer in capaciteitsuitbreidingen in bestaande productiefaciliteiten en IT. Hierdoor ligt de Capex ratio op 9.4%.
  • Hun concurrenten zijn grote conglomeraten met diepe zakken.
  • De waardering is ongunstig en er zit momenteel al heel veel toekomstpotentieel in de koers verwerkt.

  Opportuniteiten

  • Verdere uitbouw van hun IT-platform voor analyse zou de switching kosten voor klanten verder moeten verhogen.
  • De Chinese markt zal de komende jaren sterk groeien.

  Bedreigingen

  • Een groeivertraging zou tot een mogelijk pijnlijke rerating kunnen leiden.
  • Een ongunstrige 'Brexit' regeling zou een materiële negatieve impact kunnen hebben op het bedrijf.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  22/07/2020 264.8 EUR houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.