Sartorius Stedim Biotech Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/10/2020
 • Koers opmaak studie: 333.6 EUR
 • Huidige koers: 293.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 29,5 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0013154002

Advies van de analist

 • € 217,60
 • € 369,86

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sartorius Stedim Biotech opereert als spin-off van het moederbedrijf Sartorius AG. In 2007 besliste het toenmalige management tot een fusie van de biotechnologie divisie van Sartorius AG met het Franse Stedim SA. Het moederbedrijf heeft tot op heden nog ongeveer 74% alle uitstaande aandelen in beheer. 
De onderneming is actief als toeleverancier voor de biofarmaceutische industrie. De kernproducten van Sartorius stedim zijn ondermeer producten voor celcultivatie, fermentatie, filtratie, purificatie en vloeistofbeheer. 
Vandaag heeft het bedrijf productie- en R&D-faciliteiten in meer dan 20 landen geografisch verdeeld over Europa, Noord Amerika en Azië. Er werken momenteel 6.200 mensen.

Geografische omzetverdeling Sartorius Stedim Biotech

  Bron: Kwartaalverslag Sartorius Stedim Biotech

  Conclusie

  Opnieuw zeer sterke resultaten bij Sartorius Stedim Biotech, dat als toeleverancier van de biofarmaceutische industrie in de huidige pandemie-tijden de wind in de zeilen heeft. Het bedrijf zal dit jaar opnieuw haar vooraf gestelde groeivoeten sterk overschrijden. We zijn gecharmeerd door de consistente conservatieve financiële doelstellingen, de duidelijke strategische visie van het management gekoppeld aan de hoge mate van winstgevendheid. 
  Sinds nieuwjaar steeg de beurskoers van het aandeel reeds met 117%. We noteren ondertussen aan 83 keer de verwachte winst of een peg-ratio, dewelke rekening houdt met de groeivoet, van 4.6. Kwaliteit aan een stevig prijskaartje.
  Ons advies blijft dan ook voorlopig op 'houden', al trekken we onze koopzones verder op om de sterke operationele prestaties van het bedrijf te weerspiegelen. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000201520162017201820192020E
  Omzet8841.0521.0811.2121.4401.731
  Operationele winst198242244313349407
  Nettowinst123166176217246324
  Boekwaarde6,968,229,4611,2412,5715,32
  Winst per aandeel1,331,801,912,352,663,49
  Koers/Winst463634,538,758,272,0
  Dividend per aandeel0,330,420,460,570,680,72
  Dividendrendement0,37%0,56%0,70%0,53%0,39%0,15%
  Bron: Bloomberg
  Resultaten na 9 maanden 2020 

  • De omzet steeg met 28.1% tot € 1,38 miljard.
  • De ebitda nam met 39.2% toe tot € 435 miljoen. 
  • De onderliggende nettowinst steeg met 40.4% tot € 278 miljoen. 

  Positieve punten 

  • Het orderboek steeg met 42.8% na 9 maanden en bedraagt een stevige € 1,64 miljard. Sartorius Stedim schat dat 14% van deze toename te danken is aan 'pandemie effecten'. 
  • Volgens het bedrijf is er groei in al de productcategoriëen en in al de geografische markten waar het bedrijf actief is. Het overgrote gedeelte van de groei is organisch, maar ook de acquisities die de groep het afgelopen boekjaar deed, draagden bij tot de groei. Daarnaast zijn de voorbereidingen die de (bio)farmaceutische klanten van Sartorius nemen ter initiatie van de productie van vaccins en geneesmiddelen tegen covid-19, positief voor het bedrijf. We verwachten dat deze gunstige trend minstens voortduurt tot einde boekjaar 2021.  
  • Op geografisch vlak was er andermaal groei in al de regio's waar het bedrijf operationeel actief is. De Asia-Pacific regio groeide andermaal het sterkst met een omzetgroei van 29.8%, gevolgd door 29.1% in de 'Americas' regio en 26.3% in de 'EMEA' markt. 
  • Het bedrijf blijft meesurfen op de groei van de wereldwijde biofarmaceutische markt. Een sector die in 2019 groeide met 8-9% en ongeveer goed is voor 40% van de globale R&D pijplijn. Ook de komende jaren zou de markt consistent moeten blijven kunnen groeien aan dezelfde groeiparameters. 
  • De operationele cashflow van Sartorius Stedim nam toe met 46.2% tot € 327 miljoen. De Ebitda marge steeg y-o-y van 29% naar 31.5%. Volgens het management hoofdzakelijk te danken aan schaalvoordelen en een zeer sterke vraag van de eindklanten van het bedrijf. 
  • Aangezien het bedrijf in de voorgaande jaren een stevige investeringscyclus doorvoerde door te investeren in onder andere groei van de productiecapaciteit en productaanbod zullen de Capex investeringen dit boekjaar dalen van 9 naar 8%. Na 9 maanden bedraagt de capex/sales ratio een mooie 5.6%. Andere ratio's zoals solvabiliteit (58%) of nettoschuld/ebitda (0.3) blijven zeer sterk.
  • In tegenstelling tot veel bedrijven verhoogde het management haar ambitieuze outlook voor boekjaar 2020 reeds gedurende de halfjaarcijfers. Sartorius Stedim verwacht dit boekjaar een omzetgroei tussen 26% en 30% (voorheen 17%-21%) met een onderliggende Ebitda-marge van 31% (voorheen 30%). Het management heeft bij de derdekwartaalsresultaten aangegeven dat het verwacht aan de bovenkant van deze vork te zullen uitkomen, indien de pandemie de logistieke keten niet significant impacteert. 

   Negatieve punten 

  • Sartorius Stedim kondigde de overname aan van BIA Separations. Een deal ter waarde van € 360 miljoen, waarvan € 240 miljoen wordt betaalt in cash en het overige deel in eigen aandelen. Gegeven de huidige beurskoers van Sartorius Stedim had een groter aandelengedeelte misschien interessanter geweest. Closing zou volgen in Q4.
  • Het bedrijf had wat last van tegenvallende wisselkoersen wat een licht negatief effect had op het operationele resultaat. 
  • Het aantal personeelsleden bij de groep steeg met 12% of 756 in absolute termen tot een totaal van 6.979 eind september 2020. Dit heeft voornamelijk te maken met de overnames die het bedrijf deed en aanwervingen bij de productiefaciliteiten van de groep. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Het jaarlijks gemiddeld groeiritme over de laatste 8 jaar bedraagt 14%. Bovendien ging de Ebitda marge van 20.9% in 2011 naar 28.2% in 2018.
  • De financiële positie van het bedrijf is zeer gezond. Nettoschuld/Ebitda bedraagt 0,3.
  • Hoge toetredingsbarrières omwille van technologische know-how, lage prijssensitiviteit en geconsolideerd competitief landschap.
  • Gediversifieerde omzetgeneratie en hoge mate van recurrente inkomsten.
  • Biofarmaceutische markt profiteert van verschillende macro-economische en demografische tendensen.

  Zwaktes

  • Doordat het bedrijf nog volop groeit zijn de kapitaalsinvesteringen die het bedrijf jaarlijks doet relatief hoog. Het bedrijf investeert ondermeer in capaciteitsuitbreidingen in bestaande productiefaciliteiten en IT. Hierdoor ligt de Capex ratio op 9.4%.
  • Hun concurrenten zijn grote conglomeraten met diepe zakken.
  • De waardering is ongunstig en er zit momenteel al heel veel toekomstpotentieel in de koers verwerkt.

  Opportuniteiten

  • Verdere uitbouw van hun IT-platform voor analyse zou de switching kosten voor klanten verder moeten verhogen.
  • De Chinese markt zal de komende jaren sterk groeien.

  Bedreigingen

  • Een groeivertraging zou tot een mogelijk pijnlijke rerating kunnen leiden.
  • Een ongunstrige 'Brexit' regeling zou een materiële negatieve impact kunnen hebben op het bedrijf.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  22/07/2020 264.8 EUR houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.