Sartorius Stedim Biotech Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/10/2021
 • Koers opmaak studie: 479.2 EUR
 • Huidige koers: 377 EUR
 • Marktkapitalisatie: 44 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0013154002

Advies van de analist

 • € 276,74
 • € 481,39

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sartorius Stedim Biotech opereert als spin-off van het moederbedrijf Sartorius AG. In 2007 besliste het toenmalige management tot een fusie van de biotechnologie divisie van Sartorius AG met het Franse Stedim SA. Het moederbedrijf heeft tot op heden nog ongeveer 74% alle uitstaande aandelen in beheer. 
De onderneming is actief als toeleverancier voor de biofarmaceutische industrie. De kernproducten van Sartorius stedim zijn ondermeer producten voor celcultivatie, fermentatie, filtratie, purificatie en vloeistofbeheer. 
Vandaag heeft het bedrijf productie- en R&D-faciliteiten in meer dan 20 landen geografisch verdeeld over Europa, Noord Amerika en Azië. Er werken momenteel 8.200 mensen.

Geografische omzetverdeling Sartorius Stedim Biotech

  Bron: Kwartaalverslag Sartorius Stedim Biotech

  Conclusie

  Opnieuw zeer sterke resultaten bij Sartorius Stedim Biotech, dat als toeleverancier van de biofarmaceutische industrie in de huidige pandemie-tijden de wind in de zeilen heeft. 
  ​​​​​​​We blijven gecharmeerd door de consistente conservatieve financiële doelstellingen, de duidelijke strategische visie van het management gekoppeld aan de hoge mate van winstgevendheid. 
  Op vlak van waardering noteren we ondertussen aan 60 keer de verwachte winst voor 2021 of een peg-ratio, dewelke rekening houdt met de groeivoet (CAGR 15.9%), van 3,75. Kwaliteit aan een (te) stevig prijskaartje.
  Ons advies blijft dan ook voorlopig op 'houden'.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.0002015201620172018201920202021E
  Omzet8841.0521.0811.2121.4401.9102.850
  Operationele winst198242244313349472864
  Nettowinst123166176217246384664
  Boekwaarde6,968,229,4611,2412,5714,6119,62
  Winst per aandeel1,331,801,912,352,664,167,13
  Koers/Winst463634,538,758,284,676,5
  Dividend per aandeel0,330,420,460,570,680,721,19
  Dividendrendement0,37%0,56%0,70%0,53%0,39%0,15%0,33%
  Bron: Bloomberg

  Resultaten 9M 2021 

  • De omzet steeg met 53% tot € 2.1 miljard.
  • De ebitda nam met 76% toe tot € 766 miljoen. 
  • De onderliggende nettowinst steeg met 83% tot € 509 miljoen. 

  Positieve punten 

  • De sterke omzetgroei werd gedreven door verschillende factoren. Naast de sterke mate van organische groei, was er ook een positieve impact van de in het voorgaande boekjaar gedane acquisities (+5%) en had de covid-pandemie een positief omzeteffect van ongeveer 24%. 
  • De orderinname steeg met 74% na negen maanden en bedraagt een stevige € 2,9 miljard. Het bedrijf spreekt hier wel van een zeker gedeelte van de orders die vooruit besteld zijn door verschillende van haar klanten omwille van de huidige verstoring van de globale logistieke keten. 
  • Volgens het bedrijf is er dubbelcijferige groei in al de productcategoriëen en in al de geografische markten waar het bedrijf actief is. Het overgrote gedeelte van de groei is organisch, maar ook de acquisities die de groep het afgelopen boekjaar deed, draagden bij tot de groei. De wereldwijde productie en distributie van vaccins en geneesmiddelen tegen covid-19 zijn positief voor het bedrijf. We verwachten dat deze gunstige trend minstens voortduurt tot midden boekjaar 2022.  
  • Op geografisch vlak was er dubbelcijferige omzetgroei in al de regio's waar het bedrijf operationeel actief is. De Asia-Pacific regio kende  een omzetgroei van 58.7%, gevolgd door 40% in de 'Americas' regio en 60.6% in de 'EMEA' markt. 
  • De Ebitda marge steeg y-o-y van 31.5% naar 36.3%. Volgens het management hoofdzakelijk te danken aan schaalvoordelen gekoppeld aan een zeer sterke vraag van de eindklanten van het bedrijf. Daarnaast hadden (tijdelijke) lagere reis- en marketingkosten ook een positief effect op de Ebitda. Op langere termijn gaan we uit van een genormaliseerde ebitda-marge van 33%.  
  • Outlook: Sartorius Stedim biotech bevestigde haar guidance voor boekjaar 2021. Het bedrijf verwacht een omzetgroei voor FY 2021 van ongeveer +48% (+38% voorheen). Ebitda marge zou verder stijgen tot 36% ( voorheen 33%) in fiscaal boekjaar 2021. Het bedrijf heeft haar lange termijndoelstelling tevens opgetrokken naar € 4 miljard omzet tegen 2025. (voorheen € 2.8 miljard). 

   Negatieve punten 

  • Het bedrijf geeft aan dat, omwille van de sterke vraag naar haar producten, het haar bestaande productiecapaciteit sterk wil opschroeven. Hierdoor zal de capex (als percentage van de omzet) dit boekjaar sterk stijgen van 8.3% vorig jaar naar ongeveer 12% dit boekjaar. 
  • Wisselkoerseffecten hebben een licht negatieve impact op het bedrijfsresultaat.
  • Sartorius Stedim geeft aan dat het moeilijk extra gekwalificeerd personeel vind, wat gegeven de groei van het bedrijf op termijn een probleem kan worden. Na negen maanden groeide het personeelsbestand met ongeveer 27%, wat volgens het bedrijf op dit moment te weinig is, voornamelijk wat betreft verkoop- en marketingposities. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Het jaarlijks gemiddeld groeiritme over de laatste 8 jaar bedraagt 14%. Bovendien ging de Ebitda marge van 20.9% in 2011 naar 28.2% in 2018.
  • De financiële positie van het bedrijf is zeer gezond.
  • Hoge toetredingsbarrières omwille van technologische know-how, lage prijssensitiviteit en geconsolideerd competitief landschap.
  • Gediversifieerde omzetgeneratie en hoge mate van recurrente inkomsten.
  • Biofarmaceutische markt profiteert van verschillende macro-economische en demografische tendensen.

  Zwaktes

  • Doordat het bedrijf nog volop groeit zijn de kapitaalsinvesteringen die het bedrijf jaarlijks doet relatief hoog. Het bedrijf investeert ondermeer in capaciteitsuitbreidingen in bestaande productiefaciliteiten en IT. Hierdoor ligt de Capex ratio gemiddeld rond de 10%.
  • Hun concurrenten zijn grote conglomeraten met diepe zakken.
  • De waardering is ongunstig en er zit momenteel al heel veel toekomstpotentieel in de koers verwerkt.

  Opportuniteiten

  • Verdere uitbouw van hun IT-platform voor analyse zou de switching kosten voor klanten verder moeten verhogen.
  • De Chinese markt zal de komende jaren sterk groeien.

  Bedreigingen

  • Een groeivertraging zou tot een mogelijk pijnlijke rerating kunnen leiden.
  • Een ongunstrige 'Brexit' regeling zou een materiële negatieve impact kunnen hebben op het bedrijf.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  22/07/2020 264.8 EUR houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.