Sartorius Stedim Biotech Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/07/2022
 • Koers opmaak studie: 365.8 EUR
 • Huidige koers: 390.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 22,7 miljard
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0013154002

Conseil de l'analyste

 • 276,74 €
 • 481,39 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Sartorius Stedim Biotech opereert als spin-off van het moederbedrijf Sartorius AG. In 2007 besliste het toenmalige management tot een fusie van de biotechnologie divisie van Sartorius AG met het Franse Stedim SA. Het moederbedrijf heeft tot op heden nog ongeveer 74% alle uitstaande aandelen in beheer. 
De onderneming is actief als toeleverancier voor de biofarmaceutische industrie. De kernproducten van Sartorius stedim zijn ondermeer producten voor celcultivatie, fermentatie, filtratie, purificatie en vloeistofbeheer. 
Vandaag heeft het bedrijf productie- en R&D-faciliteiten in meer dan 20 landen geografisch verdeeld over Europa, Noord Amerika en Azië. Er werken momenteel 6.200 mensen.

Geografische omzetverdeling Sartorius Stedim Biotech

  Source: Kwartaalverslag Sartorius Stedim Biotech

  Conclusie

  Opnieuw zeer sterke resultaten bij Sartorius Stedim Biotech, dat als toeleverancier van de biofarmaceutische industrie in de huidige pandemie-tijden de wind in de zeilen heeft. Het bedrijf zal dit jaar opnieuw haar vooraf gestelde groeivoeten sterk overschrijden. We zijn gecharmeerd door de consistente conservatieve financiële doelstellingen, de duidelijke strategische visie van het management gekoppeld aan de hoge mate van winstgevendheid. 
  Hoewel we, onder invloed van de opgetrokken operationele guidance, onze koopzones verder optrekken oogt het bedrijf toch wel zeer duur aan de huidige beurskoers. We noteren ondertussen aan 72 keer de verwachte winst of een peg-ratio, dewelke rekening houdt met de groeivoet, van 4.2. 
  Ons advies blijft dan ook voorlopig op 'houden'

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000201520162017201820192020E
  Omzet8841.0521.0811.2121.4401.731
  Operationele winst198242244313349407
  Nettowinst123166176217246324
  Boekwaarde6,968,229,4611,2412,5715,32
  Winst per aandeel1,331,801,912,352,663,49
  Koers/Winst463634,538,758,272,0
  Dividend per aandeel0,330,420,460,570,680,72
  Dividendrendement0,37%0,56%0,70%0,53%0,39%0,15%
  Bron: Bloomberg
  Resultaten HY 2020 

  • De omzet steeg met 22.5% tot € 869 miljoen. 
  • De onderliggende nettowinst steeg met 27.7% tot € 167 miljoen. 

  Positieve punten 

  • Het orderboek steeg met 34.8% in het eerste halfjaar en bedraagt nu reeds een stevige € 1,05 miljard. 
  • Op geografisch vlak was er andermaal groei in al de regio's waar het bedrijf operationeel actief is. De Asia-Pacific regio groeide andermaal het sterkst met een omzetgroei van 27.5%, gevolgd door 24.1% in de 'Americas' regio en 18.2% in de 'EMEA' markt. 
  • Het bedrijf blijft meesurfen op de groei van de wereldwijde biofarmaceutische markt. Een sector die in 2019 groeide met 8-9% en ongeveer goed is voor 40% van de globale R&D pijplijn. Ook de komende jaren zou de markt consistent moeten blijven kunnen groeien aan dezelfde groeiparameters. 
  • De operationele cashflow steeg in H1 2020 met bijna 39.5% tot € 195 miljoen. 
  • Aangezien het bedrijf in de voorgaande jaren een stevige investeringscyclus doorvoerde door te investeren in onder andere groei van de productiecapaciteit en productaanbod zullen de Capex investeringen dit boekjaar dalen van 9 naar 8%. 
  • In tegenstelling tot veel bedrijven verhoogde het management haar ambitieuze outlook voor boekjaar 2020. Sartorius Stedim verwacht een omzetgroei tussen 26% en 30% (voorheen 17%-21%) met een onderliggende Ebitda-marge van 31% (voorheen 30%). De producten van het bedrijf zijn essentieel in de productie en ontwikkeling van een potentieel vaccin voor het covid-19 virus wat de sterke toename van de operationele resultaten verklaart.

   Negatieve punten 

  • Ongeveer 3% van de gerapporteerde omzetgroei was te danken aan de recente overname van de life-sciences divisie van het Amerikaanse Danaher, die sinds mei 2020 geconsolideerd wordt in de financiële rapportering van Sartorius Stedim. Dit had een toename van de nettoschuldpositie van € 133 miljoen tot een nettoschuld van € 243 miljoen tot gevolg. Dit komt neer op een ratio nettoschuld/ebitda van ongeveer 0.5.
  • Het aantal personeelsleden bij de groep steeg met 7.5% of 467 in absolute termen tot een totaal van 6.690 eind juni 2020. 
  • Het aandeel is niet goedkoop.

  SWOT

  Sterktes 

  • Het jaarlijks gemiddeld groeiritme over de laatste 8 jaar bedraagt 14%. Bovendien ging de Ebitda marge van 20.9% in 2011 naar 28.2% in 2018.
  • De financiële positie van het bedrijf is zeer gezond. Nettoschuld/Ebitda bedraagt 0,3.
  • Hoge toetredingsbarrières omwille van technologische know-how, lage prijssensitiviteit en geconsolideerd competitief landschap.
  • Gediversifieerde omzetgeneratie en hoge mate van recurrente inkomsten.
  • Biofarmaceutische markt profiteert van verschillende macro-economische en demografische tendensen.

  Zwaktes

  • Doordat het bedrijf nog volop groeit zijn de kapitaalsinvesteringen die het bedrijf jaarlijks doet relatief hoog. Het bedrijf investeert ondermeer in capaciteitsuitbreidingen in bestaande productiefaciliteiten en IT. Hierdoor ligt de Capex ratio op 9.4%.
  • Hun concurrenten zijn grote conglomeraten met diepe zakken.
  • De waardering is ongunstig en er zit momenteel al heel veel toekomstpotentieel in de koers verwerkt.

  Opportuniteiten

  • Verdere uitbouw van hun IT-platform voor analyse zou de switching kosten voor klanten verder moeten verhogen.
  • De Chinese markt zal de komende jaren sterk groeien.

  Bedreigingen

  • Een groeivertraging zou tot een mogelijk pijnlijke rerating kunnen leiden.
  • Een ongunstrige 'Brexit' regeling zou een materiële negatieve impact kunnen hebben op het bedrijf.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  22/07/2020 264.8 EUR houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.