Porsche AG Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/03/2023
 • Koers opmaak studie: 111 EUR
 • Huidige koers: 116.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 101 miljard EUR
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: Duitsland
 • ISIN: DE000PAG9113

Advies van de analist

 • € 90,00
 • € 135,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ferdinand Porsche stichtte in 1931 het bedrijf Porsche, onder andere samen met Anton Piëch. Reeds sinds de vroege jaren was er een band met Volkswagen : onder andere de ultrapopulaire Volkswagen Kever werd mede ontworpen door Ferdinand Porsche. Maar ook later werkten beide bedrijven samen voor de bouw van verschillende modellen. 

Het meest populaire en iconische model is de Porsche 911, die vanaf 1964 gelanceerd werd.

Vanaf 2005, en onder impuls van Ferdinand Piëch, bouwde Porsche een belang uit in Volkswagen, dat stelselmatig werd opgetrokken. In 2007 werd de beursgenoteerde holding Porsche SE opgericht. Porsche SE is grootaandeelhouder van Volkswagen met meer dan 50% zeggenschap. Ook het belang in de autobouwer Porsche werd in de holding Porsche SE ondergebracht. In 2011 werd de autobouwer Porsche ondergebracht in Volkswagen. In 2022 werd beslist om Porsche AG afzonderlijk naar de beurs te brengen.

 • Het kapitaal van Porsche AG werd opgedeeld in 455,5 miljoen gewone aandelen met stemrecht en 455,5 miljoen preferente aandelen zonder stemrecht. Resultererend in, niet toevallig natuurlijk, een totaal van 911 miljoen aandelen. De preferente aandelen krijgen een extra dividend van € 0,01 t.o.v de gewone aandelen. 
 • Volkswagen verkocht 25% plus één aandeel van de gewone aandelen in Porsche AG (dus 12,5% van het totale kapitaal) aan Porsche SE, de holding van de families Piëch en Porsche, zodat deze een blokkeringsminderheid hebben. Porsche SE heeft 50% van de aandelen van Volkswagen in handen, en 100% van de stemrechten.
 • Volkswagen behield 75% minus één aandeel van de gewone aandelen in Porsche AG (dus 37,5% van het totale kapitaal).
 • Alle aandelen met stemrecht worden dus aangehouden door Volkswagen en Porsche SE.
 • Volkswagen behield ook 75% van de preferente aandelen (dus nog eens 37,5% van het totale kapitaal).
 • Volkswagen bracht 25% van de preferente aandelen naar de beurs (dus 12,5% van het totale kapitaal). Qatar kocht 5% van de preferente aandelen (dus 2,5% van het totale kapitaal), zodat 20% van de preferente aandelen, of 10% van het totale kapitaal nu worden aanzien als "free float" (vrij op de beurs verhandelbare aandelen). Porsche AG werd naar de beurs gebracht op 28 september 2022 tegen een koers van € 82,5.

Kort samengevat, is het beursgenoteerde Porsche SE de holding van de families Piëch en Porsche, met participaties in zowel Porsche AG maar vooral in Volkswagen. Wie enkel interesse heeft in de autobouwer Porsche, richt zich dus beter op de aandelen van Porsche AG en NIET Porsche SE.

Porsche produceert onder andere de bekende modellen Cayenne, Panamera, Boxter, Cayman en uiteraard de befaamde 911 (de verkopen zijn redelijk gespreid over deze modellen).  Een groot deel van de productie gebeurt nog steeds in Duitsland.

Porsche verkoopt intussen al enkele jaren  (plug in-) hybride modellen en lanceerde het eerste volledige elektrische model enkele jaren terug : de Porsche Taycan. Uiteraard zullen er komende jaren nog andere volledig elektrische modellen gelanceerd worden.

Porsche AG : omzetverdeling

Bron: Porsche AG

Conclusie

Porsche AG heeft het afgelopen decennium een mooi groeiparcours afgelegd. Met de beursintroductie van Porsche AG werd één van de kroonjuwelen van Volkswagen beschikbaar voor (particuliere) beleggers. Kwalitatief heeft het bedrijf een aantal interessante troeven in handen, waaronder een goede prijszettingsmacht, bovengemiddelde marges in de sector en vooral een iconische merknaam. We verwachten dat de groei de komende tijd wat zal vertragen, en zeker als de economie (eventueel) verder verzwakt. Hoewel de resultaten over 2022 lichtjes onder de verwachtingen uitkwamen, waren ze toch heel behoorlijk. Ook de vooruitzichten zijn geruststellend. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio       2019      2020      2021      2022   2023 E
Omzet28 51828 69533 13837 63040 227
Operationele winst3 8624 1775 3146 7707 215
Nettowinst2 7963 1624 0324 9505 130
Winst per aandeel


5,445,61
Koers-winstverhouding


17,419,8
Dividend per aandeel


1,012,35
Dividendrendement


1,07%2,12%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2022

 • In 2022 zag Porsche AG de omzet met 13,6% stijgen tot € 37,6 miljard.
 • De operationele winst steeg 27,4% tot € 6,8 miljard.
 • De nettowinst steeg 22,8% tot € 4,95 miljard.

Positieve punten

 • De goede resultaten waren het gevolg van prijsverhogingen, een betere productmix en voordelige wisselkoerseffecten. Door de belemmeringen in de toeleveringsketen (wat de iets bescheidener stijging van het aantal wagens verklaart), gaf Porsche voorrang aan de productie en levering van de duurste wagens en de wagens met de meeste opties (wat de rendabiliteit ten goede kwam).
 • De beursintroductie was een succes.
 • Er werden 5,5% méér Porsches verkocht dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (313 721 stuks in 2022 vs 297 289 stuks in 2021), met stijgingen in Europa en de overige landen, een stabilisatie in de VS en een lichte daling in China, waar de pandemie op de verkopen woog.
 • Het management verwacht in 2023 onder meer een jaaromzet van € 40-42 miljard te behalen. De operationele marges zouden moeten uitkomen op 17% tot 19%, vergelijkbaar met de marge in 2022 (18%). Voorwaarde is wel dat de algemene economische vooruitzichten niet verslechteren. De prognoses zijn conform de analistenverwachtingen.
 • De klanten van Porsche hebben doorgaans wat minder last van de hoge inflatie en de verzwakkende economie.
 • Het management besliste om een dividend van - hoe kan het ook anders - € 911 miljoen uit te keren aan de aandeelhouders. Dat is goed voor € 1,00 per aandeel (of € 1,01 voor de preferente aandeelhouders).
 • Het management mikt op een omzetgroei van 7%-8% op middellange termijn, bij licht stijgende marges.

Negatieve punten

 • De omzet kwam in 2022 uit onder de managementprognoses van € 38-39 miljard. Ook de (operationele) winst kwam iets onder de verwachtingen uit.
 • Problemen met de toeleveringsketen belemmerden de verkopen. Er zijn onder andere problemen met de toelevering van kabels en halfgeleiders, terwijl de stijgende grondstoffen- en energieprijzen eveneens zorgen voor een stevige uitdaging. Ook vermeldt het management expliciet de problemen met de toelevering van gas (nav het conflict in Oekraïne) als een bedreiging.
 • Porsche overweegt drie dochterondernemingen in Rusland te verkopen. Deze transactie zou binnen de 12 maanden moeten afgerond worden.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer sterke merknaam in het luxesegment, met wereldwijde bekendheid.
 • Kwalitatief goed imago.
 • Porsche heeft een redelijke prijszettingsmacht.
 • Zeer performante motoren.
 • Zeer goede marges in de sector (al scoort Ferrari nog beter).
 • Meer schaalvoordelen dan Ferrari (Porsche produceerde in 2022 zowat 313.721 wagens, tov ca 11.000 voor Ferrari).
 • Porsche kan meeprofiteren van de schaalgrootte van Volkswagen.
 • Porsche eigenaars zijn loyaal aan het merk. Zowat 60% van de klanten is al voor minstens 10 jaar eigenaar van een Porsche.

Zwaktes :

 • Zeer kapitaalintensieve sector waarbij hoge investeringen de vrije kasstromen onder druk zetten.
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in elektrische technologie.
 • Hoge R&D kosten.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Iets minder exclusief dan Ferrari.
 • Productie zwaar gefocust op Europa/Duitsland.
 • Korte trackrecord op de beurs als zelfstandig bedrijf.
 • Autosector blijft cyclisch.

Opportuniteiten :

 • Stijging van de populariteit in groeilanden.
 • Lancering nieuwe modellen.
 • Lancering van modellen in het hogere prijssegment.
 • Lancering limited-editions modellen.
 • Eventuele stijgende populariteit van de elektrische modellen.

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uitstoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert de aantrekkingskracht van andere sportwagens.
 • Er zit een mindere rem op de productie dan bij Ferrari. Dat kan het exclusieve imago wat aantasten.
 • Eventuele verzwakking van de economie.
 • Eventuele stijgende grondstoffen - en energieprijzen en een tekort aan gas en/of elektriciteit.
 • Eventuele lage populariteit van nieuw gelanceerde modellen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
15/12/2022 102.4 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.