Porsche AG Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/05/2024
 • Koers opmaak studie: 84.14 EUR
 • Huidige koers: 79.78 EUR
 • Marktkapitalisatie: 77 miljard EUR
 • Secteur: Consommation-Luxe
 • Markt: Duitsland
 • ISIN: DE000PAG9113

Conseil de l'analyste

 • 70,00 €
 • 119,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ferdinand Porsche stichtte in 1931 het bedrijf Porsche, onder andere samen met Anton Piëch. Reeds sinds de vroege jaren was er een band met Volkswagen : onder andere de ultrapopulaire Volkswagen Kever werd mede ontworpen door Ferdinand Porsche. Maar ook later werkten beide bedrijven samen voor de bouw van verschillende modellen. 

Het meest populaire en iconische model is de Porsche 911, die vanaf 1964 gelanceerd werd.

Vanaf 2005, en onder impuls van Ferdinand Piëch, bouwde Porsche een belang uit in Volkswagen, dat stelselmatig werd opgetrokken. In 2007 werd de beursgenoteerde holding Porsche SE opgericht. Porsche SE is grootaandeelhouder van Volkswagen met meer dan 50% zeggenschap. Ook het belang in de autobouwer Porsche werd in de holding Porsche SE ondergebracht. In 2011 werd de autobouwer Porsche ondergebracht in Volkswagen. In 2022 werd beslist om Porsche AG afzonderlijk naar de beurs te brengen.

 • Het kapitaal van Porsche AG werd opgedeeld in 455,5 miljoen gewone aandelen met stemrecht en 455,5 miljoen preferente aandelen zonder stemrecht. Resultererend in, niet toevallig natuurlijk, een totaal van 911 miljoen aandelen. De preferente aandelen krijgen een extra dividend van € 0,01 t.o.v de gewone aandelen. 
 • Volkswagen verkocht 25% plus één aandeel van de gewone aandelen in Porsche AG (dus 12,5% van het totale kapitaal) aan Porsche SE, de holding van de families Piëch en Porsche, zodat deze een blokkeringsminderheid hebben. Porsche SE heeft 50% van de aandelen van Volkswagen in handen, en 100% van de stemrechten.
 • Volkswagen behield 75% minus één aandeel van de gewone aandelen in Porsche AG (dus 37,5% van het totale kapitaal).
 • Alle aandelen met stemrecht worden dus aangehouden door Volkswagen en Porsche SE.
 • Volkswagen behield ook 75% van de preferente aandelen (dus nog eens 37,5% van het totale kapitaal).
 • Volkswagen bracht 25% van de preferente aandelen naar de beurs (dus 12,5% van het totale kapitaal). Qatar kocht 5% van de preferente aandelen (dus 2,5% van het totale kapitaal), zodat 20% van de preferente aandelen, of 10% van het totale kapitaal nu worden aanzien als "free float" (vrij op de beurs verhandelbare aandelen). Porsche AG werd naar de beurs gebracht op 28 september 2022 tegen een koers van € 82,5.

Kort samengevat, is het beursgenoteerde Porsche SE de holding van de families Piëch en Porsche, met participaties in zowel Porsche AG maar vooral in Volkswagen. Wie enkel interesse heeft in de autobouwer Porsche, richt zich dus beter op de aandelen van Porsche AG en NIET Porsche SE.

Porsche produceert onder andere de bekende modellen Cayenne, Panamera, Boxter, Cayman en uiteraard de befaamde 911 (de verkopen zijn redelijk gespreid over deze modellen).  Een groot deel van de productie gebeurt nog steeds in Duitsland.

Porsche verkoopt intussen al enkele jaren  (plug in-) hybride modellen en lanceerde het eerste volledige elektrische model enkele jaren terug : de Porsche Taycan. Uiteraard zullen er komende jaren nog andere volledig elektrische modellen gelanceerd worden.

Porsche AG : omzetverdeling

Source: Porsche AG

Conclusie

De resultaten van Porsche in het eerste kwartaal waren relatief zwak, grotendeels te wijten aan krimpende verkopen in China enerzijds, en stijgende kosten door de lancering van nieuwe modellen anderzijds. Desondanks handhaafde het management de jaarprognoses, stelde het dat het eerste kwartaal wellicht het zwakste was in 2024 en beloofde het een winstherstel in 2025. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio      2020      2021      2022      2023   2024 E
Omzet28 69533 13837 63040 53040 712
Operationele winst4 1775 3146 7707 2846 559
Nettowinst3 1624 0324 9505 1574 724
Winst per aandeel

5,445,665,13
Koers-winstverhouding

17,414,116,4
Dividend per aandeel

1,012,312,36
Dividendrendement

1,07%2,88%2,80%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2024

 • Porsche AG zag de omzet met 10,8% dalen tot € 9,0 miljard.
 • De operationele winst daalde 30,3% tot € 1,3 miljard.
 • De nettowinst kromp 34,1% tot € 0,9 miljard.

Positieve punten

 • Er werden 3,9 % minder Porsches verkocht (77.640 stuks) dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. In Europa steeg het aantal verkochte Porsches weliswaar, maar in de VS en in China was er een daling merkbaar. Het management stelde wel dat het eerste kwartaal wellicht het zwakste was dit jaar.
 • Porsche ging niet mee in de prijzenslag die door Tesla werd gestart.
 • Porsche bevestigde de jaarprognose voor 2024. Het management verwacht in 2024 onder meer een jaaromzet van € 40-42 miljard te behalen. De operationele marges zouden moeten uitkomen op 15% tot 17%. Het management beloofde terug een "sterke versnelling" van de winstgevendheid in 2025.
 • De lancering van nieuwe versies van de Taycan, Panamera, Macan en 911 in 2024 zou de resultaten moeten steunen.
 • Autobouwers in het luxesegment hebben - zoals verwacht - relatief minder last van de economische vertraging dan de overige autobouwers, al begint Porsche het nu ook wat moeilijker te hebben.
 • Het management besliste om over 2022 een dividend van - hoe kan het ook anders - € 911 miljoen uit te keren aan de aandeelhouders. Dat is goed voor € 1,00 per aandeel (of € 1,01 voor de preferente aandeelhouders). Het dividend over 2023 werd fors verhoogd naar € 2,31 per aandeel.

Negatieve punten

 • De resultaten van Porsche kwamen onder de verwachtingen uit. 
 • De prognose voor de operationele marge in 2024 (15-17%) is lager dan de marge in 2022 en 2023 (18%). De lagere marge is het gevolg van de lancering van de nieuwe modellen.
 • In China werden er 23,5% minder Porsches verkocht (16.340 stuks). Het management liet eerder al weten dat de cijfers onder druk staan door het trager dan verwachte economische herstel in China, maar ook omdat hogere intrestvoeten druk zetten op een deel van de consumenten (m.n. degene die een wagenlening aangaan). Het management stelde terecht dat dit effect ook ging wegen in 2024. Er werd opzettelijk voor gekozen om niet mee te gaan in de prijsoorlog die vooral in China woedt. Het management verwacht wel enigszins een verbetering in de tweede helft van 2024.
 • De prijsverlagingen bij Tesla zetten wat druk op Porsche.
 • Problemen met de toeleveringsketen belemmerden de verkopen in 2022. Er waren onder andere problemen met de toelevering van kabels en halfgeleiders, terwijl de stijgende grondstoffen- en energieprijzen eveneens zorgen voor een stevige uitdaging. Ook vermeldde het management expliciet de problemen met de toelevering van gas (nav het conflict in Oekraïne) als een bedreiging. De problemen met de toeleveringsketen sleepten ook in 2023 aan, maar dan vooral voor wat betreft de aanvoer van onderdelen voor elektrische en hybride wagens (dus vooral voor de Taycan problematischer). 

SWOT

Sterktes :

 • Zeer sterke merknaam in het luxesegment, met wereldwijde bekendheid.
 • Kwalitatief goed imago.
 • Porsche heeft een redelijke prijszettingsmacht.
 • Zeer performante motoren.
 • Zeer goede marges in de sector (al scoort Ferrari nog beter).
 • Meer schaalvoordelen dan Ferrari (Porsche produceerde meer dan 300.000 wagens, tov ca 11.000 voor Ferrari).
 • Porsche kan meeprofiteren van de schaalgrootte van Volkswagen.
 • Porsche eigenaars zijn loyaal aan het merk. Zowat 60% van de klanten is al voor minstens 10 jaar eigenaar van een Porsche.

Zwaktes :

 • Zeer kapitaalintensieve sector waarbij hoge investeringen de vrije kasstromen onder druk zetten.
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in elektrische technologie.
 • Hoge R&D kosten.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Iets minder exclusief dan Ferrari.
 • Productie zwaar gefocust op Europa/Duitsland.
 • Korte trackrecord op de beurs als zelfstandig bedrijf.
 • Autosector blijft cyclisch.

Opportuniteiten :

 • Stijging van de populariteit in groeilanden.
 • Lancering nieuwe modellen.
 • Lancering van modellen in het hogere prijssegment.
 • Lancering limited-editions modellen.
 • Eventuele stijgende populariteit van de elektrische modellen.

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uitstoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert de aantrekkingskracht van andere sportwagens.
 • Er zit een mindere rem op de productie dan bij Ferrari. Dat kan het exclusieve imago wat aantasten.
 • Eventuele verzwakking van de economie.
 • Eventuele stijgende grondstoffen - en energieprijzen en een tekort aan gas en/of elektriciteit.
 • Eventuele lage populariteit van nieuw gelanceerde modellen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
15/12/2022 102.4 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.