Bois Sauvage Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/03/2021
 • Koers opmaak studie: 354 EUR
 • Huidige koers: 394 EUR
 • Marktkapitalisatie: 594 miljoen
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003592038

Advies van de analist

 • € 295,00
 • € 443,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Bois Sauvage is de beursgenoteerde holdingmaatschappij en werkmaatschappij van de familie Paquot. Bois Sauvage word gecontroleerd via de twee maatschappijen Fingaren CVA en Entreprises et Chemins de Fer en Chine.

Bois Sauvage investeert in een hele reeks bedrijven:

 • United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (100% participatie): omvat vooral de bekende merken Neuhaus en Jeff de Bruges.
 • Umicore (1,66% participatie): De beursgenoteerde materiaaltechnologiespecialist.
 • Recticel (27,15% participatie): De beursgenoteerde specialist in o.a. isolatie. Wordt in de boeken opgenomen via de vermogensmutatiemethode.
 • Vastgoed: Omvat verschillende kleinere participaties in vastgoed, oa residentieel, kantoor en retail.
 • Overige bedrijven: o.a. Berenberg Bank en een bescheiden tradingportefeuille met relatief gekende namen (genre Ageas, Solvay, AB InBev,...).
Bois Sauvage : Intrinsieke waarde

Bron: Bois Sauvage

Conclusie

Bois Sauvage wordt met zijn belangrijkste participatie, UBCM, flink getroffen door de coronacrisis. Het herstel zal in gang worden gezet van zodra de pandemie fors afzwakt, en er opnieuw kan gewinkeld en gereisd worden. Ook Umicore en Recticel hadden een moeilijker jaar, al zit er wel beterschap in de pijplijn. Bois Sauvage is te behouden.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten

in mio                2017               2018              2019           2020
Nettowinst45-166314
Boekwaarde286,5268,0296
Winst per aandeel26,89-9,7737,40
Dividend per aandeel7,707,807,807,80
Dividendrendement2,04%2,03%2,52%2,36%
Bron : Bloomberg, DL

Opm : negatief resultaat 2018 oa gerelateerd met geboekte minderwaarde Umicore en Berenberg.

Resultaten 2020

 • De nettowinst viel 77% terug tot € 14,4 miljoen.

Positieve punten

 • De intrinsieke waarde van het aandeel daalde in 2020 met 1,7% tot € 459. De korting tov de intrinsieke waarde schommelt tussen de 25% en de 30%.
 • De operationele winst voor uitzonderlijke items (zie verder) werd gestut door Recticel (dat mee geconsolideerd wordt volgens vermogensmutatiemethode).
 • Er werd verder geïnvesteerd in vastgoed (Eaglestone Group) en in cacaoplantages (Ecuadorcolat via UBCM).
 • Het dividend blijft gehandhaafd op € 7,80 per aandeel.
 • Het management heeft vertrouwen in de kwaliteit van de activa, maar is voorzichtig op kortere termijn omwille van de coronacrisis en het trage vaccinatieproces.

Negatieve punten

 • De operationele winst voor uitzonderlijke items daalde 37,3% tot € 24,4 miljoen.
 • De nettowinst werd extra getroffen door het boeken van een minderwaarde op Umicore (€ 16,6 miljoen), deels gecompenseerd door een geboekte meerwaarde op Berenberg (€ 6,2 miljoen). Het belang in Umicore werd wat afgebouwd. Na de afsluiting van het boekjaar werd nog een deeltje van de participatie in Umicore verkocht.
 • Vooral UBCM deed het slecht door het sluiten van winkels door de coronacrisis, hoewel een deel van de financiële schade werd getemperd door lagere kosten. Na het heropenen van de winkels was de passage lager dan voordien. UBCM leed het eerste verlies in meer dan 15 jaar tijd (€ 2,9 miljoen verlies vs € 14,3 miljoen winst in het jaar voordien). Anderzijds was de tweede jaarhelft een stuk beter dan de eerste.
 • Zowel Umicore als Recticel ondervonden hinder van de coronapandemie, met omzetdalingen van respectievelijk 4% en 6%, maar er zit beterschap in de pijplijn.

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord inzake groei van de intrinsieke waarde.
 • Degelijk management.

Zwaktes

 • Ondanks de inspanningen van het management niet altijd even transparant op sommige vlakken.
 • Gedeelte niet beursgenoteerde participaties moeilijker te beoordelen.
 • Nettoschuld op de balans.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten afwerpen.

Bedreigingen

 • Impact coronacrisis, vooral op UBCM.
 • Eventueel te dure prijzen in zowel private equity als op de beurs die het toekomstige rendement uithollen.
 • Lagere liquiditeit kan de koers op heel slechte beursdagen soms flink lager duwen (al kan dat voor investeerders net een opportuniteit zijn). 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
16/10/2020 312 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.