Bois Sauvage Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/09/2023
 • Koers opmaak studie: 276 EUR
 • Huidige koers: 264 EUR
 • Marktkapitalisatie: 457 miljoen
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003592038

Conseil de l'analyste

 • 223,00 €
 • 335,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Bois Sauvage is de beursgenoteerde holdingmaatschappij en werkmaatschappij van de familie Paquot. Bois Sauvage wordt gecontroleerd via de twee maatschappijen Fingaren CVA en Entreprises et Chemins de Fer en Chine.

Bois Sauvage investeert in een hele reeks bedrijven:

 • United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (100% participatie): omvat vooral de bekende merken Neuhaus en Jeff de Bruges.
 • Umicore (1,66% participatie): De beursgenoteerde materiaaltechnologiespecialist.
 • Vastgoed: Omvat verschillende kleinere participaties in vastgoed, oa residentieel, kantoor en retail.
 • Overige bedrijven: o.a. Berenberg Bank en een bescheiden tradingportefeuille met relatief gekende namen (genre Ageas, Solvay, AB InBev,...).
Bois Sauvage : Intrinsieke waarde

Source: Bois Sauvage

Conclusie

Bois Sauvage presteerde matig in de eerste jaarhelft van 2023. De decote liep dan ook lichtjes op richting 43%. Tegen de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten

in mio              2019           2020       2021        2022
Nettowinst631471108*
Boekwaarde296298335
Winst per aandeel37,408,5642,4964,63
Dividend per aandeel7,807,8015,808,00
Dividendrendement2,52%2,36%4,74%2,44%
Bron : Bloomberg, DL

* De verkoop van Recticel voor een bedrag van € 203,8 miljoen, leverde een bruto meerwaarde op van € 94,9 miljoen.

Resultaten eerste helft 2023

 • De intrinsieke waarde van het aandeel daalde in de eerste helft van 2023 met 1,4 % van € 557,6 (31/12/2022) naar € 549,9 (30/06/2023). De korting tov de intrinsieke waarde verhoogde licht naar 43%.
 • Het nettoresultaat klokte af op een verlies van € 29,6 miljoen (vs € 74,1 miljoen winst in de eerste jaarhelft van 2022).

Positieve punten

 • Het bedrijfsresultaat van de participaties (excl. min- of meerwaarden) steeg van € 3,5 miljoen (30/06/2022) naar € 6,9 miljoen (30/06/2023). De resultaten zijn weliswaar weinig indrukwekkend (de eerste jaarhelft is voor UBCM sowieso steeds minder belangrijk). Zowel UBCM als Berenberg boekten een hoger resultaat. 
 • Dankzij de verkoop van Recticel kon een nettoschuldpositie worden omgebogen in een (momenteel bescheiden) nettocashpositie.
 • De participatie in Ageas werd verder verhoogd (met € 15,2 miljoen).
 • Het dividend werd in 2022 met 1,3% verhoogd naar € 8,00 per aandeel (vs € 7,90 in 2021). In 2021 werd er echter ook een buitengewoon dividend van nog eens € 7,90 per aandeel uitgekeerd, zodat het totale dividend voor dat jaar uitkwam op € 15,80 per aandeel.

Negatieve punten

 • Het nettoverlies is hoofdzakelijk het gevolg van de afwaardering van Umicore voor EUR 34,5 miljoen (door de fors lagere beurskoers), terwijl de nettowinst in de vergelijkbare periode in 2022 gerelateerd was met de meerwaarde op de verkoop van Recticel.
 • Het management blijft voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn gezien de stijging van de energie- en loonkosten.

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord inzake groei van de intrinsieke waarde.
 • Degelijk management.

Zwaktes

 • Ondanks de inspanningen van het management niet altijd even transparant op sommige vlakken.
 • Gedeelte niet beursgenoteerde participaties moeilijker te beoordelen.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten afwerpen.

Bedreigingen

 • Impact coronacrisis, vooral op UBCM.
 • Eventueel te dure prijzen in zowel private equity als op de beurs die het toekomstige rendement uithollen.
 • Lagere liquiditeit kan de koers op heel slechte beursdagen soms flink lager duwen (al kan dat voor investeerders net een opportuniteit zijn). 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
16/10/2020 312 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.