Bois Sauvage Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/03/2022
 • Koers opmaak studie: 340 EUR
 • Huidige koers: 318 EUR
 • Marktkapitalisatie: 570 miljoen
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003592038

Conseil de l'analyste

 • 280,00 €
 • 420,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Bois Sauvage is de beursgenoteerde holdingmaatschappij en werkmaatschappij van de familie Paquot. Bois Sauvage wordt gecontroleerd via de twee maatschappijen Fingaren CVA en Entreprises et Chemins de Fer en Chine.

Bois Sauvage investeert in een hele reeks bedrijven:

 • United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (100% participatie): omvat vooral de bekende merken Neuhaus en Jeff de Bruges.
 • Umicore (1,66% participatie): De beursgenoteerde materiaaltechnologiespecialist.
 • Vastgoed: Omvat verschillende kleinere participaties in vastgoed, oa residentieel, kantoor en retail.
 • Overige bedrijven: o.a. Berenberg Bank en een bescheiden tradingportefeuille met relatief gekende namen (genre Ageas, Solvay, AB InBev,...).
Bois Sauvage : Intrinsieke waarde

Source: Bois Sauvage

Conclusie

Bois Sauvage werd met zijn belangrijkste participatie, UBCM, flink getroffen door de coronacrisis in 2020. In de 2021 werd de ommekeer ingezet, geholpen door de verkoop van de participatie in Recticel, al was de verkoopprijs voor deze laatste relatief laag. Bois Sauvage mag behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten

in mio               2018              2019           2020       2021
Nettowinst-16631471
Boekwaarde268,0296298
Winst per aandeel-9,7737,408,56
Dividend per aandeel7,807,807,8015,80
Dividendrendement2,03%2,52%2,36%4,74%
Bron : Bloomberg, DL

Opm : negatief resultaat 2018 oa gerelateerd met geboekte minderwaarde Umicore en Berenberg.

Resultaten 2021

 • Bois Sauvage zag de winst normaliseren naar € 71,3 miljoen in 2021.

Positieve punten

 • De intrinsieke waarde van het aandeel steeg in 2021 met 16,8 % van € 459 (31/12/2020) tot € 536 (31/12/2021). De korting tov de intrinsieke waarde is toegenomen naar ca 38%.
 • De meerwaarde van de verkoop van Recticel voor een bedrag van € 203 miljoen, zal een meerwaarde opleveren van € 97,6 miljoen, die in 2022 in de boeken zal worden opgenomen.
 • De resultaten van UBCM zitten terug op het pre-coronaniveau.
 • Bois Sauvage profiteerde van het herstel van de activiteiten van UBCM.
 • Het dividend werd in 2021 met 1,3% verhoogd naar € 7,90 per aandeel. Er zal echter ook een buitengewoon dividend van nog eens € 7,90 per aandeel worden uitgekeerd, zodat het totale dividend uitkomt op € 15,80 per aandeel.

Negatieve punten

 • De verkoop van de participatie in Recticel betekent dat de resultaten van Recticel voortaan niet meer zullen worden opgenomen in de resultatenrekening (volgens vermogensmutatie). Recticel werd wellicht tegen een te lage prijs verkocht.
 • De participatie in Umicore werd alweer lichtjes verminderd.
 • Het management blijft voorzichtig voor de nabije toekomst gezien de gezondheids- en geopolitieke risico's, wat op zich niet verwondert.
 • Vooral UBCM deed het slecht tijdens de coronacrisis door het sluiten van winkels, hoewel een deel van de financiële schade werd getemperd door lagere kosten. Na het heropenen van de winkels was de passage lager dan voordien. UBCM leed in 2020 trouwens het eerste verlies in meer dan 15 jaar tijd (€ 2,9 miljoen verlies vs € 14,3 miljoen winst in het jaar voordien). Intussen trekken deze activiteiten wel terug aan. 

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord inzake groei van de intrinsieke waarde.
 • Degelijk management.

Zwaktes

 • Ondanks de inspanningen van het management niet altijd even transparant op sommige vlakken.
 • Gedeelte niet beursgenoteerde participaties moeilijker te beoordelen.
 • Nettoschuld op de balans.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten afwerpen.

Bedreigingen

 • Impact coronacrisis, vooral op UBCM.
 • Eventueel te dure prijzen in zowel private equity als op de beurs die het toekomstige rendement uithollen.
 • Lagere liquiditeit kan de koers op heel slechte beursdagen soms flink lager duwen (al kan dat voor investeerders net een opportuniteit zijn). 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
16/10/2020 312 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.