Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/03/2019
 • Koers opmaak studie: 140.7 EUR
 • Huidige koers: 138.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4,7 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Advies van de analist

 • € 115,00
 • € 161,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

Bron: Dierickx Leys

Conclusie

Ackermans & van Haaren publiceerde degelijke resultaten over 2018. Het aandeel is niet goedkoop maar gezien de goede trackrecord handhaven we onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018
Operationele winst497369426399
Nettowinst284224303290
Boekwaarde78,6883,9789,6995,81
Winst per aandeel8,586,779,138,74
Koers/Winst15,819,515,915,1
Dividend per aandeel1,962,042,202,32
Dividendrendement1,62%1,54%1,52%1,76%
Bloomberg


​​​​​​​Resultaten 2018

 • De nettowinst (deel groep) daalde in 2018 met 4,3% tot € 290 miljoen. 
 • De vergelijkbaarheid van de cijfers werd bemoeilijkt door een reeks uitzonderlijke posten (zie verder). 

Positieve punten 

 • In de Private Bankingpoot, de grote sterkhouder van de groep, steeg de winst met 6,5% tot € 121,3 miljoen. De bank blijft profiteren van een inflow van vermogens. Het beheerd vermogen steeg 7,5% tot € 40,5 miljard.
 • Bij de divisie vastgoed (Real estate & senior care) steeg de winst met 20,1% tot € 65,3 miljoen, dankzij vooral residentiële en kantoorprojecten.

Negatieve punten 

 • CFE (grootste gedeelte van de bagger-&bouwpoot) kon niet echt overtuigen. Enerzijds viel de winstgevendheid van de baggerafdeling tegen, en anderzijds lag de winst van de vastgoedpoot vorig jaar uitzonderlijk hoog door de realisatie van enkele projecten.
 • De resultaten bij de divisie "Growth Capital" vielen tegen, met een verlies van € 22,7 miljoen (vs winst van € 5,7 miljoen vorig jaar). Dat was hoofdzakelijk te wijten aan de verkoop van Distriplus (winkelketens Planet Parfum en Di).
 • Bij de divisie Energy & Resources daalde de winst van € 37,9 miljoen tot € 7,7 miljoen. In 2017 werd een meerwaarde van € 19,8 miljoen op de participatie in Sipef geboekt (ivm verwerving Agro Muko plantage), wat het gros van het verschil verklaart.
 • Steeds meer projecten in het orderboekje van DEME zijn voor (o.a. offshore energie-) projecten met lagere marges. 
 • Verschillende signalen wijzen op een moeilijkere omgeving voor de pure baggeractiviteiten (concurrentie, economische zwakte). 

We ramen de intrinsieke waarde van AvH op ongeveer € 138 (06/03/2019). 

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord
 • Gestaag toenemend dividend
 • Degelijke balansverhoudingen

Zwaktes

 • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges.
 • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten in de financiële poot drukken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 146.1 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.