Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/05/2023
 • Koers opmaak studie: 159.6 EUR
 • Huidige koers: 154.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,3 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Advies van de analist

 • € 180,00
 • € 270,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

Bron: Dierickx Leys

Conclusie

Ackermans & van Haaren publiceerde degelijke resultaten over 2022, rekening houdende met de uitdagende omgevingsfactoren. De nettowinst werd gestuwd door enkele mooie exits die de kwaliteit van de portefeuille in de verf zetten. Ook 2023 ging van start met een succesvolle exit. De trading update bracht weinig verrassend nieuws. We handhaven het koopadvies op AvH.

Nieuws

Update Q1 2023

 • Begin 2023 verkocht AvH haar participatie in Telemond (producent van hoogwaardige staalconstructies) en realiseerde daarop een meerwaarde van € 19 miljoen.
 • Het management verwacht nog steeds dat de winst van de kernactiviteiten in 2023 in lijn zullen liggen met 2022.
 • Nieuws van de participaties :
  • DEME zag de omzet in het eerste kwartaal toenemen met 9% tot 672,2 miljoen euro, met dank aan Offshore Energie (+46% tot 278,8 miljoen euro) en Environmental (+75% tot 65,2 miljoen euro). Dredging & Infra presteerde iets minder (-13% tot 341,9 miljoen euro), omdat de vergelijkingsbasis uitdagend was (zeer goed eerste kwartaal in 2022).
  • Het orderboekje van DEME groeide 21,7% aan tot 7,1 miljard euro.
  • In de Private Bankingpoot steeg het beheerd vermogen van€ 57,7 miljard op 31/12/2022 tot 60,5 miljard op 31/03/2023 (met een inflow van 1,1 miljard).


Resultaten

in mio20182019*202020212022
Nettowinst290395230407709
Boekwaarde95,81104,31107,4119,4139,7
Winst per aandeel8,7411,926,9312,2721,39
Koers/Winst15,111,717,713,77,5
Dividend per aandeel2,322,322,352,753,10
Dividendrendement1,76%2,00%1,91%1,63%1,94%
Bron : AvH

*In 2019 realiseerde AvH een meerwaarde van 105 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in de Franse rusthuisspecialist Residalya, wat de nettowinst fors de hoogte induwde.


​​​​​​​Resultaten 2022

 • De bijdrage van de kernsectoren was nagenoeg stabiel op € 354,4 miljoen.
 • De nettowinst (deel groep) steeg met 74,2% tot € 708,7 miljoen.  

Positieve punten 

 • De nettowinst kreeg een stevige duw in de rug van de verkoop van Manuchar (een distributeur van chemicaliën voor groeimarkten; verkoop 1e H 2022; € 97,2 miljoen meerwaarde) en Anima (uitbater van woonzorgcentra; verkoop 2e H 2022; € 236,9 miljoen meerwaarde).
 • Bij de divisie Marine Engineering & Contracting, dat onder andere DEME omvat, daalde de winst met 4,4 % tot € 94,6 miljoen. De divisie hield relatief goed stand ondanks de moeilijke omgevingsfactoren.
 • In de Private Bankingpoot, doorgaans de grote sterkhouder van de groep, daalde de winst met 1,6 % tot € 180,1 miljoen. Ook hier waren de resultaten degelijk, gezien het moeilijke jaar 2022 voor de financiële sector. Het beheerd vermogen daalde door de beursmalaise 9,7 % tot € 57,7 miljard t.o.v. 31/12/2021 (met een inflow van 4,6 miljard). 
 • In de divisies Real Estate & Senior Care en Energy & Resources steeg de winst respectievelijk van € 42,7 miljoen naar € 45,3 miljoen en € 30,0 miljoen naar € 34,3 miljoen.
 • Het dividend over 2022 werd met een mooie 12,7% verhoogd tot € 3,10 per aandeel.
 • Het management verwacht dat de winst van de kernactiviteiten in 2023 in lijn zullen liggen met 2022.
 • In de zomer van 2022 werd DEME afgesplitst van CFE, zodat er twee aparte beursgenoteerde entiteiten bestaan, één voor de vastgoedactiviteiten (CFE) en één voor de baggeractiviteiten (DEME). 

Negatieve punten 

 • De resultaten lagen iets onder de verwachtingen.
 • De divisie Growth Capital (Agidens, Turbo's Hoet,...) presteerde onderliggend (abstractie makend van de mooie exits van Manuchar en Anima) iets minder, met een winstdaling van 26,9 % tot € 52,1 miljoen. 

We schatten dat AvH momenteel met een decote noteert t.o.v. de intrinsieke waarde van ca. 20%.

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord inzake investeringen.
 • Gestaag toenemend dividend.
 • Degelijke balansverhoudingen.

Zwaktes

 • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.
 • Minder nadruk op cross-selling.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten(-tegoeden).
 • Eventuele mooie uittredes, in het bijzonder dan in de poot van Growth Capital.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges bij DEME.
 • Eventuele versnelling van uittredes of zwakkere prestaties bij Private Banking.
 • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten bij AVH & Growth Capital drukken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 146.1 EUR Houden
16/03/2022 168 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.