Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 04/04/2018
 • Koers opmaak studie: 144.7 EUR
 • Huidige koers: 146 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4,8 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Advies van de analist

 • € 120,00
 • € 160,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

  Bron: Dierickx Leys

  Conclusie

  Ackermans & van Haaren publiceerde andermaal degelijke resultaten, al hinkten de resultaten in de bouwpoot wat achterop. Gezien de goede trackrecord handhaven we onze 'houden'-opinie. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio2015201620172018 E
  Operationele winst497369426
  Nettowinst284224303307
  Boekwaarde78,6883,9789,69
  Winst per aandeel8,586,779,139,42
  Koers/Winst15,819,515,915,4
  Dividend per aandeel1,962,042,202,44
  Dividendrendement1,62%1,54%1,52%1,69%
  Bloomberg

  ​​​​​​​Resultaten 2017

  • De nettowinst (deel groep) steeg in 2017 met 34,9% tot € 302,5 miljoen. 

  Positieve punten 

  • AvH boekte andermaal degelijke resultaten. 
  • In de Private Bankingpoot steeg de winst met 15,6% tot € 113,9 miljoen. De bank blijft profiteren van een inflow van vermogens. 
  • De vastgoedpoot presteerde eveneens goed, met een winststijging van 17,5% tot € 54,3 miljoen. 
  • Er werd een niet-recurrente meerwaarde van € 19,8 miljoen geboekt, ivm de volledige verwerving van rubber- en palmolieplantage Agro Muko van o.a. MP Evans (door Sipef ). 

  Negatieve punten 

  • De resultaten in de bagger-&bouwpoot hinkten achterop, met een winstdaling van 13,9% tot € 90,6 miljoen (vooral door slechte resultaten bij Van Laere, veroorzaakt door problemen op enkele werven en dus niet door CFE). 
  • Steeds meer projecten in het orderboekje van DEME zijn voor (o.a. offshore energie-) projecten met lagere marges. 
  • Verschillende signalen wijzen op een moeilijkere omgeving voor de pure baggeractiviteiten (concurrentie, economische zwakte). 
  • De lage rente weegt op de financiële activiteiten. 

  We ramen de intrinsieke waarde van AvH op ongeveer € 140 (04/04/2018). 

  SWOT

  Sterktes

  • Zeer goede trackrecord
  • Gestaag toenemend dividend
  • Degelijke balansverhoudingen

  Zwaktes

  • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.

  Opportuniteiten

  • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
  • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten.

  Bedreigingen

  • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges.
  • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten in de financiële poot drukken.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/04/2017 146.1 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.