Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/10/2019
 • Koers opmaak studie: 135.4 EUR
 • Huidige koers: 148.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4,5 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Advies van de analist

 • € 115,00
 • € 161,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

Bron: Dierickx Leys

Conclusie

Ackermans & van Haaren publiceerde andermaal degelijke resultaten over de eerste jaarhelft van 2019. De trading update bracht weinig verrassingen. Gezien de goede trackrecord handhaven we onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

Trading update 3de kwartaal

De bagger- & bouwpoot (CFE) blijft redelijk presteren. In de baggerpoot zijn de resultaten relatief stabiel, terwijl ze in de bouwpoot wat onder druk staan door de marktomstandigheden. In de bankenpoot (Bank Delen, Bank Van Breda) stijgt het beheerd kapitaal door een toename van de marktwaarderingen.De vastgoedactiviteiten doen het meer dan behoorlijk, maar Sipef zag de productie van palmolie wel dalen. AvH verwacht dit jaar recordresultaten dankzij de meerwaarde van € 105,7 miljoen op de verkoop van Residalya.

Resultaten

in mio2015201620172018
Operationele winst497369426399
Nettowinst284224303290
Boekwaarde78,6883,9789,6995,81
Winst per aandeel8,586,779,138,74
Koers/Winst15,819,515,915,1
Dividend per aandeel1,962,042,202,32
Dividendrendement1,62%1,54%1,52%1,76%
Bloomberg


​​​​​​​Resultaten eerste helft 2019

 • De nettowinst (deel groep) steeg 90,7% tot € 213 miljoen. 
 • De vergelijkbaarheid van de cijfers werd alweer bemoeilijkt door een uitzonderlijke posten (zie verder). 

Positieve punten 

 • AvH realiseerde een meerwaarde van 105 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in de Franse rusthuisspecialist Residalya, wat de nettowinst fors de hoogte induwde.
 • In de Private Bankingpoot, de grote sterkhouder van de groep, steeg de winst lichtjes. Het beheerd vermogen nam toe tot € 41,1 miljard.
 • Het management verwacht een betere tweede jaarhelft
 • CEO Suykens is ontevreden over de beursprestatie van het aandeel AvH en overweegt een inkoopprogramma eigen aandelen.

Negatieve punten 

 • CFE (grootste gedeelte van de bagger-&bouwpoot) kon alweer niet echt overtuigen. Bij de baggerafdeling stond de winst onder druk door een groot onderhoud bij een schip en een waardevermindering op vorderingen. De bouwpoot had dan weer last van zeer competitieve marktomstandigheden waardoor kostenverhogingen niet konden worden doorgerekend aan klanten.
 • Sipef stond onder druk door lagere palmolieprijzen.
 • Steeds meer projecten in het orderboekje van DEME zijn voor (o.a. offshore energie-) projecten met lagere marges. 
 • Verschillende signalen wijzen op een moeilijkere omgeving voor de pure baggeractiviteiten (concurrentie, economische zwakte). 

We ramen de intrinsieke waarde van AvH op ongeveer € 138. 

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord
 • Gestaag toenemend dividend
 • Degelijke balansverhoudingen

Zwaktes

 • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges.
 • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten in de financiële poot drukken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 146.1 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.