Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/09/2020
 • Koers opmaak studie: 117 EUR
 • Huidige koers: 128.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,9 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Advies van de analist

 • € 100,00
 • € 140,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

Bron: Dierickx Leys

Conclusie

Ackermans & van Haaren publiceerde in de eerste jaarhelft degelijke resultaten zonder al te veel verrassingen. De coronacrisis liet weliswaar flinke sporen na in de resultaten, maar de tweede jaarhelft zou beterschap moeten brengen. Gezien de goede trackrecord handhaven we onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019
Operationele winst369426399448
Nettowinst224303290395
Boekwaarde83,9789,6995,81104,31
Winst per aandeel6,779,138,7411,92
Koers/Winst19,515,915,111,7
Dividend per aandeel2,042,202,322,32
Dividendrendement1,54%1,52%1,76%2,00%
Bloomberg

In 2019 realiseerde AvH een meerwaarde van 105 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in de Franse rusthuisspecialist Residalya, wat de nettowinst fors de hoogte induwde.


​​​​​​​Resultaten eerste helft 2020

 • De nettowinst (deel groep) daalde 73,6% tot € 56,3 miljoen. 
 • De vergelijkbaarheid van de cijfers werd alweer bemoeilijkt door uitzonderlijke posten (zie verder). 

Positieve punten 

 • In de Private Bankingpoot, de grote sterkhouder van de groep, steeg de winst 5,8% tot € 61,6 miljoen. Het beheerd vermogen nam weliswaar af tot € 49,8 miljard (vs € 51,9 miljard op 31/12/2019) door de beurscorrectie. Netto kwam er  € 2 miljard extra binnen.
 • AvH kocht wat aandelen bij van CFE en Sipef.
 • AvH kwam terug op zijn beslissing om geen dividend te geven als voorzorg tegen de coronacrisis. Het zal nu toch een dividend van 2,32 euro uitbetalen in de vorm van een interimdividend, maar wel met betrekking tot het jaar 2019.
 • Het management verwacht een significant betere tweede jaarhelft.

Negatieve punten 

 • AvH zag de nettowinst fors slinken, al was dat gedeeltelijk het gevolg van een moeilijke vergelijkingsbasis. De meerwaarde op Residalya zit immers vervat in de cijfers van de eerste jaarhelft van 2019. Indien daar abstractie van wordt gemaakt, was er nog steeds een halvering van de winst.
 • In de bouw- en baggerpoot daalde de winst een stevige 71,2% tot € 7,5 miljoen. Bij de baggerafdeling stond de winst onder druk door de coronacrisis. Die veroorzaakte complicaties in het veranderen van bemanningen en inefficiëntie bij projecten. Er werden evenwel geen projecten stopgezet of uitgesteld. De bouwpoot had dan wel weer last van projecten die mosten worden stopgezet door corona.
 • Steeds meer projecten in het orderboekje van DEME zijn voor (o.a. offshore energie-) projecten met lagere marges. 
 • Verschillende signalen wijzen op een moeilijkere omgeving voor de pure baggeractiviteiten (concurrentie, economische zwakte). 

We ramen de intrinsieke waarde van AvH op ongeveer € 120. 

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord
 • Gestaag toenemend dividend
 • Degelijke balansverhoudingen

Zwaktes

 • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges.
 • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten in de financiële poot drukken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 146.1 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.