Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/12/2021
 • Koers opmaak studie: 159 EUR
 • Huidige koers: 173.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,3 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Advies van de analist

 • € 140,00
 • € 210,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

Bron: Dierickx Leys

Conclusie

Ackermans & van Haaren publiceerde prima resultaten in de eerste jaarhelft van 2021, publiceerde een goede trading update over het derde kwartaal en lijkt af te stevenen op een recordjaar. De coronacrisis liet weliswaar sporen na in de resultaten in 2020, maar het ergste leed lijkt nu wel geleden. Gezien de goede trackrecord handhaven we onze 'houden'-opinie. De afsplitsing van DEME uit CFE kan de koers een extra zetje geven.

Nieuws

Trading update Q3 en afsplitsing DEME van CFE

 • AvH liet in een trading update weten dat het op koers blijft om in 2021 recordresultaten neer te zetten, wat bemoedigend is.
 • Ondanks het feit dat de gezondheidscrisis tot op vandaag voor problemen zorgt (onder andere logistieke problemen en kosteninflatie), houden de participaties goed stand.
 • Interessanter is wellicht het bericht dat DEME zal worden afgesplitst van CFE, zodat er twee aparte beursgenoteerde entiteiten ontstaan, één voor de vastgoedactiviteiten (CFE) en één voor de baggeractiviteiten (DEME). Beleggers hopen daar al jaren op, onder andere omdat deze transactie verborgen waarde aan de oppervlakte kan brengen. Beleggers zullen immers waarschijnlijk een hogere waarde toekennen aan de twee aparte entiteiten dan aan het geheel zoals het nu is. De bedrijven (en de respectievelijke management teams) zelf kunnen zich ook meer toespitsen op hun eigen activiteiten. Na de afsplitsing zal AvH een 62% aandeelhouder worden van beide entiteiten. De afsplitsing is gepland voor de zomer van 2022.

Resultaten

in mio2017201820192020
Operationele winst426399448224
Nettowinst303290395230
Boekwaarde89,6995,81104,31107,4
Winst per aandeel9,138,7411,926,93
Koers/Winst15,915,111,717,7
Dividend per aandeel2,202,322,322,35
Dividendrendement1,52%1,76%2,00%1,91%
Bloomberg

In 2019 realiseerde AvH een meerwaarde van 105 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in de Franse rusthuisspecialist Residalya, wat de nettowinst fors de hoogte induwde.


​​​​​​​Resultaten eerste helft 2021

 • De nettowinst (deel groep) verdrievoudigde bijna tot € 165,7 miljoen.  

Positieve punten 

 • AvH profiteerde van het economische "post-corna" herstel en boekte resultaten die beter waren dan de "pre-corona" periode. Daarmee lijkt de coronacrisis volledig verteerd te zijn.
 • In de Private Bankingpoot, doorgaans de grote sterkhouder van de groep, steeg de winst bijna 32% tot € 81,3 miljoen. Het beheerd vermogen steeg 10,6% tot € 59,8 miljard in de afgelopen zes maanden. 
 • In het eerste halfjaar van 2021 tekende een sterk herstel zich af bij de bouw- en baggerpoot, die in 2020 flink getroffen werd door de coronacrisis : de winst herstelde van € 7,5 miljoen naar € 28 miljoen.
 • Bij de vastgoeddivisie van AvH werd een verlies van € 3,7 miljoen omgebogen in een winst van € 25,1 miljoen. In 2020 werd een waardeverminderingsverlies geboekt op de participatie in Retail Estates.
 • Ook in de divisies Energy & Resources (met oa Sipef) en Growth Capital (Agidens, Turbo's Hoet,...) werd een mooie winst opgetekend (stijgingen van respectievelijk € 0,6 miljoen naar € 14,7 miljoen en € 3 miljoen naar € 25,2 miljoen).
 • AvH kwam een tijd geleden terug op de beslissing om geen dividend te geven over het boekjaar 2019 als voorzorg tegen de coronacrisis. Het keerde een dividend van 2,32 euro uit in de vorm van een interimdividend (maar met betrekking tot 2019). Het dividend over 2020 werd met 1,2% verhoogd tot € 2,35 per aandeel.
 • Het management verwacht ook in de tweede jaarhelft van 2021 een flinke stijging van de resultaten, zodat een recordresultaat op jaarbasis in zicht is.

Negatieve punten 

 • Het management meldt dat verschillende participaties nog steeds hinder ondervinden van de coronacrisis.
 • De resultaten bij de bouw- en baggerpoot stonden in 2020 onder druk door de coronacrisis. Die veroorzaakte complicaties in het veranderen van bemanningen en inefficiëntie en uitstel bij projecten. De bouwpoot had dan weer last van projecten die tijdelijk moesten worden stopgezet door corona, al zorgden enkele infrastructuurwerken voor tegengewicht. Deze activiteiten zijn wellicht ook kwetsbaar indien de coronacrisis terug zou verslechteren.
 • Steeds meer projecten in het orderboekje van DEME zijn voor (o.a. offshore energie-) projecten met lagere marges. 

We ramen de intrinsieke waarde van AvH op ongeveer € 155. 

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord
 • Gestaag toenemend dividend
 • Degelijke balansverhoudingen

Zwaktes

 • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges.
 • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten in de financiële poot drukken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 146.1 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.