Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/03/2024
 • Koers opmaak studie: 157 EUR
 • Huidige koers: 160.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,3 miljard EUR
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Conseil de l'analyste

 • 180,00 €
 • 252,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

Source: Dierickx Leys

Conclusie

Ackermans & van Haaren publiceerde prima resultaten over 2023, rekening houdende met de uitdagende omgevingsfactoren. Het management verwacht verdere winstgroei in 2024 (behoudens onvoorziene omstandigheden).  Gezien de huidige korting op de intrinsieke waarde, (meer dan 20%) handhaven we het koopadvies op AvH.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20182019*202020212022**2023
Nettowinst290395230407709399
Boekwaarde95,8104,3107,4119,4139,7153,1
Winst per aandeel8,7411,926,9312,2721,3912,13
Koers/Winst15,111,717,713,77,513,1
Dividend per aandeel2,322,322,352,753,103,40
Dividendrendement1,76%2,00%1,91%1,63%1,94%2,14%
Bron : AvH

*In 2019 realiseerde AvH een meerwaarde van 105 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in de Franse rusthuisspecialist Residalya, wat de nettowinst fors de hoogte induwde.

**De nettowinst kreeg in 2022 een stevige duw in de rug van de verkoop van Manuchar (een distributeur van chemicaliën voor groeimarkten; verkoop 1e H 2022; € 97,2 miljoen meerwaarde) en Anima (uitbater van woonzorgcentra; verkoop 2e H 2022; € 236,9 miljoen meerwaarde).

​​​​​​​Resultaten 2023

 • De bijdrage van de kernsectoren steeg met 6,5% tot € 377,4 miljoen.
 • De nettowinst (deel groep) daalde met 43,7% tot € 399,2 miljoen.  

Positieve punten 

 • Begin 2023 verkocht AvH haar participatie in Telemond (producent van hoogwaardige staalconstructies) en realiseerde daarop een meerwaarde van € 19 miljoen.
 • Bij de divisie Marine Engineering & Contracting, dat vooral DEME en CFE omvat, steeg de winst met 35,8 % tot € 128,5 miljoen. De winst werd gedragen door DEME dat prima resultaten voorlegde, en in mindere mate door (het minder omvangrijke) Green Offshore (81,06% eigendom AvH), waar de winst fors steeg door een combinatie van een hogere productie van de windparken en hogere elektriciteitsprijzen.
 • In de Private Bankingpoot, doorgaans de grote sterkhouder van de groep, steeg de winst met 15,9 % tot € 208,7 miljoen, met dank aan de goede prestatie van de financiële markten. Het beheerd vermogen steeg met 13,2 % tot € 65,3 miljard t.o.v. 31/12/2022 (met een inflow van 4,7 miljard). 
 • Het dividend over 2023 werd met 9,7% verhoogd tot € 3,40 per aandeel.
 • In de zomer van 2022 werd DEME afgesplitst van CFE, zodat er twee aparte beursgenoteerde entiteiten bestaan, één voor de vastgoedactiviteiten (CFE) en één voor de baggeractiviteiten (DEME). 

Negatieve punten 

 • De nettowinst daalde omdat er vorig jaar een flinke meerwaarde werd geboekt op de verkoop van Manuchar en Anima (zie boven). AvH realiseerde in de eerste helft van 2023 weliswaar een mooie meerwaarde met de verkoop van Telemond, maar die meerwaarde was minder groot (zie boven).
 • In de divisies Real Estate en Energy & Resources daalde de winst respectievelijk van € 45,3 miljoen naar € 15,6 miljoen (door de stijgende rente) en € 34,3 miljoen naar € 24,6 miljoen (hoofdzakelijk door een winstdaling bij Sipef). Ook Growth Capital presteerde minder door negatieve aanpassingen op de intrinsieke waarde van investeringen.

We schatten dat AvH momenteel met een decote noteert t.o.v. de intrinsieke waarde van ruim meer dan 20%.

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord inzake investeringen.
 • Gestaag toenemend dividend.
 • Degelijke balansverhoudingen.

Zwaktes

 • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.
 • Minder nadruk op cross-selling.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten(-tegoeden).
 • Eventuele mooie uittredes, in het bijzonder dan in de poot van Growth Capital.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges bij DEME.
 • Eventuele versnelling van uittredes of zwakkere prestaties bij Private Banking.
 • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten bij AVH & Growth Capital drukken.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 146.1 EUR Houden
16/03/2022 168 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.