Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/10/2019
 • Koers opmaak studie: 135.4 EUR
 • Huidige koers: 139.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,1 miljard
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Conseil de l'analyste

 • 115,00 €
 • 161,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

  Bron: Dierickx Leys

  Conclusie

  De resultaten van Ackermans & van Haaren waren weinig inspirerend, al verwachten we wel beterschap in de tweede jaarhelft. Gezien de goede trackrecord handhaven we onze 'houden'-opinie. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio2015201620172018 E
  Operationele winst497369426
  Nettowinst284224303307
  Boekwaarde78,6883,9789,69
  Winst per aandeel8,586,779,139,30
  Koers/Winst15,819,515,916,4
  Dividend per aandeel1,962,042,202,41
  Dividendrendement1,62%1,54%1,52%1,58%
  Bloomberg


  ​​​​​​​Resultaten eerste helft 2018

  • De nettowinst (deel groep) daalde in de eerste helft van 2018 met 16,3% tot € 111,7 miljoen. 
  • De vergelijkbaarheid van de cijfers werd bemoeilijkt door verschillende uitzonderlijke posten. Eén daarvan is de geboekte meerwaarde van € 19,8 miljoen op de participatie in Sipef (ivm verwerving Agro Muko plantage). Een andere uitzonderlijke post vorig jaar waren de slechte resultaten bij Van Laere (€ 11,3 miljoen), dat intussen bij CFE werd ondergebracht.

  Positieve punten 

  • In de Private Bankingpoot, de grote sterkhouder van de groep, steeg de winst met 9,1% tot € 57,7 miljoen. De bank blijft profiteren van een inflow van vermogens. 
  • Bij de divisie Real estate & senior care steeg de winst met 39,2% tot € 25,9 miljoen, dankzij vooral residentiële en kantoorprojecten.

  Negatieve punten 

  • De resultaten in de bagger-&bouwpoot (vnl CFE) hinkten achterop indien geen rekening wordt gehouden met Van Laere, met een winstdaling van 17,0% tot € 32,2 miljoen.  Enerzijds viel de winstgevendheid van de baggerafdeling tegen door het uitstel van de levering van nieuwe schepen, en anderzijds lag de winst vorig jaar van de vastgoedpoot uitzonderlijk hoog door de realisatie van enkele projecten.
  • De resultaten bij de divisie "Growth Capital" vielen tegen, met een verlies van € 10,7 miljoen (vs winst van € 3,2 miljoen vorig jaar). De winkelketens ondergebracht bij Distriplus (Planet Parfum en vooral Di) hadden het lastig.
  • Bij de divisie Energy & Resources daalde de halfjaarwinst van € 9,7 miljoen tot € 6,5 miljoen.
  • Steeds meer projecten in het orderboekje van DEME zijn voor (o.a. offshore energie-) projecten met lagere marges. 
  • Verschillende signalen wijzen op een moeilijkere omgeving voor de pure baggeractiviteiten (concurrentie, economische zwakte). 

  We ramen de intrinsieke waarde van AvH op ongeveer € 136 (05/09/2018). 

  SWOT

  Sterktes

  • Zeer goede trackrecord
  • Gestaag toenemend dividend
  • Degelijke balansverhoudingen

  Zwaktes

  • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.

  Opportuniteiten

  • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
  • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten.

  Bedreigingen

  • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges.
  • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten in de financiële poot drukken.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/04/2017 146.1 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.