Ackermans & van Haaren Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/11/2022
 • Koers opmaak studie: 150.8 EUR
 • Huidige koers: 158.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,0 miljard EUR
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003764785

Conseil de l'analyste

 • 180,00 €
 • 270,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ackermans & van Haaren is een onafhankelijke gediversifieerde holding die focust op een beperkt aantal kernondernemingen met internationaal groeipotentieel. Het wordt geleid door een ervaren en multidisciplinair management team. AvH werpt zich op als actieve aandeelhouder die mee betrokken is bij de selectie van het management van de deelnemingen en bij het uitwerken van de lange termijn strategie. De operationele en financiële discipline en de strategische focus van de deelnemingen worden nauw opgevolgd door AvH. 

Ackermans & van Haaren : Intrinsieke waarde

Source: Dierickx Leys

Conclusie

Ackermans & van Haaren publiceerde degelijke resultaten over de eerste jaarhelft van 2022, en publiceerde een degelijke trading update in het derde kwartaal. Het management bevestigde de jaarprognoses. De nettowinst zal bovendien gestuwd worden door enkele mooie exits die de kwaliteit van de portefeuille in de verf zetten. We handhaven het koopadvies op AvH.

Nieuws

Trading update 3de kwartaal 2022

 • In juli 2022 werd de positie in Anima (uitbater woonzorgcentra) verkocht aan AG. Een meerwaarde van € 236,4 miljoen werd geboekt op deze transactie.
 • Door de desinvesteringen in Anima en Manuchar (distributeur van chemicaliën voor groeimarkten), beschikt AvH nu over een cashpositie van 511,8 miljoen euro, waarmee het verder zal investeren.
 • AvH investeerde in het derde kwartaal in verschillende (al dan niet reeds bestaande) participaties.
 • In de Private Bankingpoot, doorgaans de grote sterkhouder van de groep, was de positieve net inflow niet voldoende om het negatief markteffect te neutraliseren. De beheerde activa daalden in het derde kwartaal van 57,6 miljard naar 56,6 miljard euro. Er werd een kleine acquisitie verricht in deze poot.
 • De divisie Marine Engineering & Contracting, omvat vooral DEME. DEME zag de omzet met 14% groeien in de eerste negen maanden van 2022. Het bedrijf kon ook de jaarprognoses bevestigen en pakte uit met een record orderboekje.
 • Het management bevestigde de jaarprognoses voor AvH.

Resultaten

in mio2018201920202021
Nettowinst290395230407
Boekwaarde95,81104,31107,4119,4
Winst per aandeel8,7411,926,9312,27
Koers/Winst15,111,717,713,7
Dividend per aandeel2,322,322,352,75
Dividendrendement1,76%2,00%1,91%1,63%
Bloomberg

In 2019 realiseerde AvH een meerwaarde van 105 miljoen euro op de verkoop van zijn belang in de Franse rusthuisspecialist Residalya, wat de nettowinst fors de hoogte induwde.


​​​​​​​Resultaten eerste helft 2022

 • De contributie van de kernsegmenten steeg met 4,8% tot € 156,3 miljoen.
 • De nettowinst (deel groep) steeg met 68,0% tot € 278,4 miljoen.  

Positieve punten 

 • Een meerwaarde van € 97,2 miljoen op de verkoop van Manuchar, een distributeur van chemicaliën voor groeimarkten, gaf de nettowinst een flinke boost.
 • In de Private Bankingpoot, doorgaans de grote sterkhouder van de groep, steeg de winst met 3,1% tot € 83,8 miljoen. Het beheerd vermogen daalde door de beursmalaise 10,0% tot € 57,6 miljard t.o.v. 31/12/2021 (met een inflow van 2,80 miljard). 
 • Bij de divisie Marine Engineering & Contracting, dat onder andere DEME omvat, steeg de winst met 10% tot € 30,8 miljoen. Voor wat betreft DEME verbeterden de operationele resultaten van de divisie Offshore Energy merkelijk. Dit was onder andere te danken aan de vlotte uitvoering van de projecten (waarbij weinig problemen zijn opgedoken en één project zelfs sneller dan gepland werd uitgevoerd). De operationele resultaten van de divisie "Dredging & Infra" van DEME verslechterden dan weer aanzienlijk en wogen op het resultaat. De mindere resultaten hier waren het gevolg van een uitzonderlijk groot aantal schepen in revisie, maar ook aan kosteninflatie en de meer afwachtende houding van klanten. Het herschikken van de vloot die o.a. aan Rusland was toegewezen, nam meer tijd in beslag dan verwacht. Ook was er een project dat vertragingen opliep.
 • Ook in de divisies Energy & Resources (met oa Sipef) en Growth Capital (Agidens, Turbo's Hoet,...) werd een mooie winst opgetekend (stijgingen van respectievelijk € 14,7 miljoen naar € 20,3 miljoen en € 25,2 miljoen naar € 39,5 miljoen).
 • Intussen werd DEME afgesplitst van CFE, zodat er nu twee aparte beursgenoteerde entiteiten bestaan, één voor de vastgoedactiviteiten (CFE) en één voor de baggeractiviteiten (DEME). De afsplitsing gebeurde in de zomer van 2022.
 • AvH wou initieel geen dividend uitkeren over het boekjaar 2019 gezien de coronacrisis, maar kwam daar later op terug. Uiteindelijk keerde het bedrijf een dividend van € 2,32 uit in de vorm van een interimdividend (maar met betrekking tot 2019). Het dividend over 2020 werd met 1,2% verhoogd tot € 2,35 per aandeel. Het dividend over 2021 werd met een stevige 17% verhoogd tot € 2,75 per aandeel.
 • Het management verwacht nog steeds, ondanks de aanslepende problemen (mbt de pandemie en inzake kosteninflatie en het militaire conflict in Europa), in 2022 alweer recordresultaten te kunnen neerzetten. De winst van de kernactiviteiten zouden in lijn moeten liggen met 2021 terwijl de nettowinst een stevige duw in de rug krijgt van de verkoop van Manuchar (1e H 2022 - € 97,2 miljoen meerwaarde) en Anima (uitbater van woonzorgcentra, verkoop 2e H 2022 - € 235 miljoen meerwaarde).

Negatieve punten 

 • De vastgoeddivisie van AvH deed het iets minder : hier daalde de winst van € 25,1 miljoen naar € 21,4 miljoen. 
 • Het management meldt dat de omgeving uitdagend blijft, met forse kostenstijgingen, een dalend consumentenvertrouwen en zwakke financiële markten.
 • De resultaten bij de bouw- en baggerpoot stonden in 2020 onder druk door de coronacrisis. Die veroorzaakte complicaties in het veranderen van bemanningen en inefficiëntie en uitstel bij projecten. De bouwpoot had dan weer last van projecten die tijdelijk moesten worden stopgezet door corona, al zorgden enkele infrastructuurwerken voor tegengewicht. Deze activiteiten zijn wellicht ook kwetsbaar indien de coronacrisis terug zou verslechteren.
 • Steeds meer projecten in het orderboekje van DEME zijn voor (o.a. offshore energie-) projecten met lagere marges. 

We schatten dat AvH momenteel met een decote noteert t.o.v. de intrinsieke waarde van 15%.

SWOT

Sterktes

 • Zeer goede trackrecord
 • Gestaag toenemend dividend
 • Degelijke balansverhoudingen

Zwaktes

 • Minder gespreide activiteiten in vergelijking met andere holdings.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • De financiële poot kan wellicht rekenen op een verdere instroom van klanten.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges.
 • Slechte beursomstandigheden kunnen de resultaten in de financiële poot drukken.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 146.1 EUR Houden
16/03/2022 168 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.