Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie januari 2020

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructueerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

De portefeuilles presteerden beter dan de beurs

Na een moeilijk 2018 herstelden de aandelenbeurzen in 2019 wereldwijd. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de koerswijziging in het
beleid van de grote centrale banken. In 2018 zag het er nog naar uit dat die centrale banken in 2019 langzaam de rente zouden optrekken
van de bodemniveaus van de voorbije jaren. Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank gaven in de eerste maanden van 2019
echter aan dat er geen renteverhogingen moesten worden verwacht. In de tweede jaarhelft volgden zelfs opnieuw renteverlagingen in zowel de VS als Europa. Het vooruitzicht op een langere periode van ultralage rente duwde de beurzen naar forse winsten. De Europese beurzen boekten in 2019 dan ook een mooie winst van 22,97%.


Onze aandelenportefeuilles in discretionair beheer realiseerden een beduidend beter resultaat dan de Europese beurzen met een rendement van 28,21%. Die goede prestatie kunnen we verklaren door de gevoerde beleggingsstrategie enerzijds en de geografische allocatie anderzijds. Aan de hand van onze beleggingsstrategie (bottomup) selecteren we bedrijven met een consistente winstontwikkeling. Dat zijn bedrijven die de winst stabiel kunnen houden bij stijgende rente of bij een verzwakking van de economie, bedrijven die hun toekomst zelf in de hand hebben en niet afhankelijk zijn van de grillen van de economie, regelgeving of andere externe factoren. In de loop van 2019 hebben we de aandelen van bedrijven die gevoelig zijn voor de economische cyclus verder afgebouwd om onze portefeuille defensiever te positioneren. De keuze van een aantal Amerikaanse bedrijven gaf de portefeuille een extra duw in de rug.


De rente op obligaties blijft door het beleid van de centrale banken op een zeer laag niveau, wat weegt op de rendementen van onze obligatieportefeuilles. We blijven echter trouw aan onze filosofie om enkel te beleggen in obligaties van bedrijven die aan onze kwaliteitsparameters voldoen, ook al levert dat vandaag weinig op.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Hebt u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet ons advies te vragen.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.

Werken Kasteelpleinstraat en omgeving

Het district Antwerpen legt de Kronenburgstraat en de Kasteelpleinstraat opnieuw aan. Omdat de riolering in slechte staat is, zal Water-Link die eerst vernieuwen. Daarna maakt het district van de gelegenheid gebruik om de straten opnieuw in te richten.