Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie juli 2023

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructureerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

20190705__Dierickx Leys_Antwerpen_017_2489_HR

Prestatie van de portefeuilles over de eerste helft van 2023

De aandelenmarkten kenden een opvallend goede eerste jaarhelft ondanks een hardnekkige kerninflatie, een door de centrale bankiers verder opgetrokken beleidsrente en een daardoor in stand gehouden recessievrees. Waar de groeiaandelen in 2022 het nog disproportioneel zwaar te verduren kregen vanwege de monetaire verstrakking, waren het nu diezelfde aandelen die het meeste opluchting kenden met het zicht (of althans de hoop) op een rentepiek. Ook de economische impact van de gestegen rente draaide tot hiertoe minder dramatisch uit dan gevreesd, afgezien van de bankenproblematiek in maart. Daarbovenop werden een reeks groeibedrijven omhooggestuwd vanwege een sterk momentum rond generatieve artificiële intelligentie, gedreven door het overdonderende succes van ChatGPT. Big techbedrijven als NVIDIA, Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon & Tesla wisten daardoor uitstekende beursprestaties neer te zetten en wogen zo steeds meer door in de verschillende beursindexen. Laten we die zeven bedrijven echter buiten beschouwing, dan valt meteen op dat de AI-rally een veel mildere prestatie van de bredere aandelenmarkt maskeerde.

In de eerste jaarhelft bleven de aandelenportefeuilles met een discretionair mandaat zo ook wat achter op de beursindexen. De portefeuilles haalden een rendement van 8,25% tegenover 12,23% voor de benchmark. Met posities in Alphabet, Microsoft, Adobe & ASML hebben de portefeuilles goed kunnen meegenieten van het AI-momentum, al houden we de portefeuilles bewust iets minder geconcentreerd op de grootste technologiebedrijven. Daarvan noteren sommigen aan uitzonderlijk hoge waarderingen en dragen daardoor als belegging een hoger risico met zich mee. Ook de luxespelers kenden een goede eerste jaarhelft, met voornamelijk LVMH en Moncler die positief bijdroegen aan het resultaat. De aandelen in de gezondheidssector, met name CVS Health, Roche en Eurofins Scientific, blijven post-covid wat in het slop zitten, maar zetten vooralsnog fundamenteel goede bedrijfsprestaties neer.

Verder hielden we vast aan onze strategie om te focussen op kwalitatieve bedrijven met competitieve voordelen. Dat zijn bedrijven die de winst stabiel kunnen houden bij stijgende rente of bij een verzwakking van de economie, bedrijven die hun toekomst zelf in de hand hebben en niet afhankelijk zijn van de grillen van de economie, regelgeving of andere externe factoren. In dat kader bleven we nog steeds onderwogen in de energiesector, wat dit jaar — gegeven de sterk gedaalde energieprijzen — in ons voordeel speelt. 

Om de kwaliteit van de portefeuilles verder op te krikken, werden de posities in Open Text, Fresenius en Intrum verkocht, terwijl Monster Beverage uit de portefeuille werd gehaald vanwege een te hoog opgelopen waardering. Hun plaats werd ingenomen door nieuwe posities in Booking Holdings en Ackermans & Van Haaren, terwijl het gewicht van Sonova werd verhoogd.

Wat betreft de obligaties blijven we focussen op hoge kwaliteit en relatief korte looptijden waardoor we de obligaties op eindvervaldag opportunistisch kunnen beleggen aan hogere rentevoeten. Met die focus wisten de obligatieportefeuilles in de eerste jaarhelft een stijging van 1,19% neer te zetten.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Hebt u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet ons advies te vragen.
Leys_Svensterckx

Wat zijn de mogelijke gevolgen op korte- en middellange termijn n.a.v. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

De Russische aanval op Oekraïne is in eerste instantie een menselijk drama, met grote impact op het Oekraïense volk. De gevolgen van de oorlog gaan echter veel verder dan enkel de menselijke en financiële verliezen in Oekraïne zelf. Dit conflict zal op verschillende domeinen gevolgen hebben, al is de omvang van de uiteindelijke impact op sommige vlakken vandaag nog niet exact te voorspellen.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.