Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie juli 2020

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructueerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

De portefeuilles presteerden beter dan de beurs in moeilijke omstandigheden

Nadat de beurzen in de eerste maanden van het jaar sterk daalden door de uitbraak van het corona-virus COVID-19, volgde een gedeeltelijk herstel in het tweede kwartaal toen duidelijk werd dat overheden en centrale banken forse maatregelen namen om de economische impact van het virus te beperken.

Onze aandelenportefeuilles in discretionair beheer presteerden in de eerste helft van 2020 beter dan de Europese beurzen. De portefeuilles halen sinds het jaarbegin een rendement van -13,43% tegenover -15,29% voor de benchmark. Het hogere rendement ten opzichte van de benchmark kunnen we toeschrijven aan de gevolgde beleggingsstrategie en het gewicht van de Amerikaanse aandelen in de portefeuilles die gemiddeld gezien beter presteerden. Aan de hand van onze beleggingsstrategie (bottom-up) selecteren we vooral bedrijven met een consistente winstontwikkeling, die niet afhankelijk zijn van de economische cyclus. Die aandelen houden gemiddeld gezien beter stand in een dalende markt. In de eerste jaarhelft hebben we onze blootstelling aan aandelen die gevoelig zijn voor de economische cyclus, nog verder verlaagd, ten voordele van aandelen van bedrijven die kunnen profiteren van langetermijngroeitrends, voornamelijk in de technologiesector.

De rente op obligaties blijft door de acties van de centrale banken wereldwijd op een zeer laag niveau noteren, wat weegt op de rendementen van onze obligatieportefeuilles. We blijven echter trouw aan onze filosofie om enkel te beleggen in obligaties van bedrijven die aan onze kwaliteitsparameters voldoen, ook al levert dat vandaag weinig op.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Hebt u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet ons advies te vragen.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.

Werken Kasteelpleinstraat en omgeving

Nu de eerste fase van de werken zo goed als afgerond is, wordt overgegaan naar fase 2: het complexe kruispunt in de bocht van de Kasteelpleinstraat naar de Kronenburgstraat. De aannemer start op maandag 31 augustus: het kruispuntencomplex vanaf de Begijnenstraat tot en met de Verbondstraat. De werfzone voor deze fase zal lopen tot aan Kronenburgstraat nr 20.