Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie juli 2021

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructueerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

De portefeuilles presteerden beter dan de beurs in de eerste jaarhelft

Na een goed jaarbegin, gedreven door optimisme omtrent de effectiviteit van de ontwikkelde coronavaccins, gingen de beurzen in het tweede kwartaal op hun positieve elan verder. De vorderingen van de vaccinatiecampagnes leidden tot het afbouwen van lockdowns en andere beperkingen, en samen met de massale overheidsstimuli zorgde dat voor sterke economische groeicijfers. De forse groei maakt beleggers positief over de toekomstige winstverwachtingen van de bedrijven, en aangezien ook de renteklim zich de voorbije maanden niet verder doorzette, vertaalde zich dat in mooie beurswinsten in de eerste jaarhelft. Onze aandelenportefeuilles in discretionair beheer presteerden in de eerste helft van 2021 beter dan de Europese beurzen. De portefeuilles haalden sinds het jaarbegin een rendement van 16,39% tegenover 13,91% voor de benchmark. Het hogere rendement ten opzichte van de benchmark kunnen we toeschrijven aan de gevolgde beleggingsstrategie. Wisselkoerseffecten en het gewicht van niet-Europese aandelen hadden een verwaarloosbaar effect op de rendementen.

Aan de hand van onze beleggingsstrategie (bottom-up) selecteren we voornamelijk bedrijven met een consistente winstontwikkeling. Dat zijn bedrijven die de winst stabiel kunnen houden bij stijgende rente of bij een verzwakking van de economie, bedrijven die hun toekomst zelf in de hand hebben en niet afhankelijk zijn van de grillen van de economie, regelgeving of andere externe factoren.

Gezien de sterke economische heropleving sinds nieuwjaar verhoogden we wel het gewicht van kwaliteitsaandelen in meer cyclische activiteiten ten nadele van meer defensieve aandelen waarvan we verwachten dat ze minder goed zullen presteren in dit klimaat en die bovendien gevoeliger zijn voor een eventuele verdere rentestijging.

De rente op obligaties kende een lichte stijging vanop bodemniveaus in de eerste jaarhelft, maar de rentevoeten blijven in absolute termen nog steeds zeer laag. Dat weegt op de rendementen van onze obligatieportefeuilles. We blijven echter trouw aan onze filosofie om enkel te beleggen in obligaties van bedrijven die aan onze kwaliteitsparameters voldoen, ook al leveren die vandaag weinig op.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Hebt u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet ons advies te vragen.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.