Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie juli 2019

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructueerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

De portefeuilles presteerden beter dan de beurs

Na een moeilijk 2018 herstelden de aandelenbeurzen in de eerste helft van 2019 wereldwijd. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de koerswijziging in het beleid van de grote centrale banken. In 2018 zag het er nog naar uit dat deze centrale banken dit jaar langzaam de rente zouden optrekken van de bodemniveaus van de voorbije jaren. Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank gaven dit voorjaar echter aan dat er geen renteverhogingen moesten worden verwacht.


Als de verzwakkende economische groei zich doorzet, zijn renteverlagingen in de tweede jaarhelft zelf opnieuw mogelijk. Het vooruitzicht op een langere periode van ultralage rente duwde de beurzen naar forse winsten. De Europese beurzen boekten sinds het jaarbegin een winst van 13,28%.


Onze aandelenportefeuilles in discretionair beheer realiseerden een beduidend beter resultaat dan de Europese beurzen met een rendement van 15,83%. Deze goede prestatie kunnen we verklaren door de gevoerde beleggingsstrategie enerzijds en de geografische allocatie anderzijds. Aan de hand van onze beleggingsstrategie (bottom-up) selecteren we bedrijven met een consistente winstontwikkeling. Dat zijn bedrijven die de winst stabiel kunnen houden bij stijgende rente of bij een verzwakking van de economie, bedrijven die hun toekomst zelf in de hand hebben en niet afhankelijk zijn van de grillen van de economie, regelgeving of andere externe factoren. In de eerste jaarhelft hebben we de aandelen van bedrijven die gevoelig zijn voor de economische cyclus verder afgebouwd om onze portefeuille defensiever te positioneren. De keuze van een aantal Amerikaanse bedrijven gaf de portefeuille een extra duw in de rug.


De langetermijnrente daalde opnieuw na de koerswijziging van de centrale banken. De dalende rente zorgde voor koersstijgingen van de obligaties in de portefeuille. Hierdoor kon de obligatieportefeuille toch nog een licht positief rendement boeken ondanks de lage renteniveaus.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Hebt u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet ons advies te vragen!