Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie januari 2022

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructureerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

De portefeuilles presteerden beter dan de Europese beurzen in 2021

De beurzen herstelden in 2021 verder van de COVID-19-shock, geholpen door monetaire en budgettaire stimuli en de vaccinaties die de
impact van covid op de economie reduceerden. Onze aandelenportefeuilles in discretionair beheer presteerden in 2021 beter dan de Europese beurzen. De portefeuilles haalden het voorbije jaar een rendement van 25,57% tegenover 20,73% voor de benchmark. Het hogere rendement ten opzichte van de benchmark kunnen we toeschrijven aan de gevolgde beleggingsstrategie en het gewicht van de Amerikaanse aandelen in de portefeuilles die gemiddeld gezien (duidelijk) beter presteerden. De stijging van de dollar tegenover
de euro dit jaar met 7% gaf de rendementen in onze portefeuilles nog een extra duwtje.

Aan de hand van onze beleggingsstrategie (bottom-up) selecteren we voornamelijk bedrijven met een consistente winstontwikkeling. Dat zijn bedrijven die de winst stabiel kunnen houden bij stijgende rente of bij een verzwakking van de economie, bedrijven die hun toekomst zelf in de hand hebben en niet afhankelijk zijn van de grillen van de economie, regelgeving of andere externe factoren.

Vanwege de toenemende onzekerheid en risico’s voor Chinese bedrijven, verkochten we in juli onze Chinese aandelen. Daarnaast werden in 2021 ook de bedrijven die kwetsbaar waren voor een rentestijging, verkocht aangezien de belangrijkste centrale banken nu aangeven in 2022 hun monetaire stimulus af te zullen bouwen en mogelijk voor het eerst in jaren renteverhogingen te zullen doorvoeren om de stijgende inflatie aan te pakken.

De rente op obligaties bleef in 2021 echter nog steeds op een zeer laag niveau. Dat woog op de rendementen van onze obligatieportefeuilles. We blijven echter trouw aan onze filosofie om enkel te beleggen in obligaties van bedrijven die aan onze kwaliteits-
parameters voldoen, ook al leveren die vandaag weinig op.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Hebt u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet ons advies te vragen.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.