Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie augustus 2018

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructueerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

schaakstukken-usa-europe

De portefeuilles en de beurs profiteren van de aantrekkende economie

De aandelenmarkten presteerden goed omwille van knappe bedrijfsresultaten en een groeiende economische omgeving.

De focus van de beheerders is nog steeds om voornamelijk te beleggen in bedrijven met een stabiel winstverloop die goed stand houden bij een terugval van de economie of bij stijgende rentes. We voelen ons dan ook comfortabel met de bedrijven in portefeuille en verwachten dat zij op termijn een aantrekkelijk rendement zullen blijven bieden.

De dollar presteerde in 2017 zwak en het verlies van 12% in de Amerikaanse munt was een tegenwind voor de portefeuilles. De Amerikaanse centrale bank verhoogde nochtans driemaal de kortetermijnrente met telkens 0,25%. Er was ook een sterke economische groei en een beslissing rond belastingverlagingen. Al die elementen zouden op termijn tot een stijging van de Amerikaanse dollar moeten leiden.

De aandelenportefeuilles realiseerden een gemiddeld rendement van 5,90%. Onze Europees gerichte benchmark kon in 2017 een winst van 9,56% voorleggen.

De langetermijnrente kon zich voor het eerst in jaren handhaven. Dat was echter slecht nieuws voor de bestaande obligaties. De laatste jaren konden we met een dalende rentevoet rekenen op koersstijgingen van obligaties in portefeuille. In de huidige omgeving van stabiele tot stijgende rentevoeten is er eerder een risico op koersdalingen. We houden daarom de gemiddelde looptijd van de obligaties relatief kort.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.