Semestriële cijfers discretionair vermogensbeheer Versie juli 2022

Sinds 1901 streeft Dierickx Leys Private Bank ernaar uw eerste gesprekspartner te zijn bij het begeleiden, adviseren en beheren van uw financiële activa.

Zoekt u maatwerk waarbij uw beleggingsportefeuille met zorg en aandacht voor details wordt beheerd? Dat is het discretionair vermogensbeheer de beste optie. Onze experts ontfermen zich over uw vermogen zodat het optimaal en met kennis van zaken beheerd wordt.

Uw vermogensbeheerder zorgt ervoor dat u betrokken blijft bij het gevoerde beheer. Hij neemt regelmatig met u contact op om de beleggingen te bespreken en zorgt ervoor dat de portefeuille maximaal aansluit op uw financiële behoeften, het risicoprofiel en de marktomstandigheden.

Bij het beheer van uw vermogen zorgen wij voor een ideale balans tussen risico en rendement.

Wij dragen transparantie hoog in het vaandel: de kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Wij stellen portefeuilles samen met individuele aandelen, obligaties en cash en houden ons ver weg van gestructureerde producten. Uw beleggingen kan u opvolgen en via de periodieke rapportering en via de beveiligde site van de bank.

Prestatie van de portefeuilles in de eerste helft van 2022

Stijgende inflatie en stijgende rentevoeten wogen dit jaar op de beurzen. De oorlog in Oekraïne leidde tot bijkomende onzekerheid en wakkerde de inflatie nog verder aan. Centrale banken geven aan dat de inflatie bestrijden hun hoofdprioriteit is de komende maanden. Daardoor worden nog verdere rentestijgingen verwacht, wat negatief is voor de aandelenmarkten. De westerse beurzen sloten de eerste jaarhelft dan ook af met duidelijke verliezen. Onze aandelenportefeuilles in discretionair bleven in de eerste jaarhelft licht achter op de beursindexen: de portefeuilles haalden sinds het jaarbegin een rendement van -16,33 % tegenover -14,93 % voor de benchmark. De stijging van de dollar tegenover de euro in het eerste kwartaal (+8 %) zwakte de daling van de beleggingen in dollar wat af.

Aan de hand van onze beleggingsstrategie (bottom-up) selecteren we voornamelijk bedrijven met een consistente winstontwikkeling. Dat zijn bedrijven die de winst stabiel kunnen houden bij stijgende rente of bij een verzwakking van de economie. Bedrijven die hun toekomst zelf in de hand hebben en niet afhankelijk zijn van de grillen van de economie, regelgeving of andere externe factoren. De aanhoudende oorlog in Oekraïne tast vandaag door hogere inflatie en logistieke problemen de winsten van (vooral) de industriële bedrijven aan. Na de verkoop van Kone en Aalberts in het eerste kwartaal, verkochten we daarom in het tweede kwartaal ook de posities in BMW en Cisco. In de plaats kochten we aandelen van bedrijven die pricing power hebben en bij voorkeur ’asset light’ zijn zoals Visa, Adobe, ASML en Moncler. Door de daling van de beurzen waren die aandelen opnieuw meer redelijk geprijsd.

Fiche

Download hier het volledige rapport.

Hebt u vragen hieromtrent?

  • Aarzel niet ons advies te vragen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen op korte- en middellange termijn n.a.v. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

De Russische aanval op Oekraïne is in eerste instantie een menselijk drama, met grote impact op het Oekraïense volk. De gevolgen van de oorlog gaan echter veel verder dan enkel de menselijke en financiële verliezen in Oekraïne zelf. Dit conflict zal op verschillende domeinen gevolgen hebben, al is de omvang van de uiteindelijke impact op sommige vlakken vandaag nog niet exact te voorspellen.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.