Barco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/12/2021
 • Koers opmaak studie: 17.76 EUR
 • Huidige koers: 19.52 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,6 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974362940

Advies van de analist

 • € 14,00
 • € 21,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit :

 • Amerika :                              39,5%
 • EMEA :                                  37,1%
 • Azië :                                     23,4%
Barco : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Barco publiceerde weinig inspirerende cijfers over het derde kwartaal en moest eind 2021 zelfs met een winstwaarschuwing uitpakken. Het bedrijf ondervindt dus nog duidelijk veel hinder van de coronacrisis. Het orderboekje blijft echter aantrekken en de prijzen werden opgetrokken, wat een lichtpuntje is. Aan de huidige waardering mag Barco behouden blijven.

Nieuws

Winstwaarschuwing december 2021

 • Barco liet in een update weten dat de brutobedrijfswinst (ebitda) op jaarbasis zal uitkomen op 56 tot 60 miljoen euro, flink lager dan de door analisten verwachte 70 miljoen euro.
 • Als oorzaak haalt Barco disrupties in de toeleveringsketen, hogere componentprijzen en hogere logistieke kosten aan.
 • Lichpuntje is dat Barco prijsverhogingen heeft doorgevoerd, wat de brutowinstmarge in de eerste helft van 2022 zal steunen.
 • Uitgebreide resultaten worden gepubliceerd op 10 februari 2022.


  Trading update Q3

  • Barco zag de omzet met 11,5% toenemen tot € 186,7 miljoen.
  • Het orderboekje steeg bijna 43% tot € 225,1 miljoen.
  • De groei werd breed gedragen over alle markten. Vooral in de VS was er een mooi herstel merkbaar, maar in Azië bleven de verkopen relatief zwak door het verschil in tempo van het herstel van de pandemie.
  • Het tekort aan componenten weegt op de omzetcijfers (impact € 15 miljoen).
  • Uitsplitsing :
   • In de divisie Entertainment was er een omzetstijging van 26% tot € 73,3 miljoen, met dank oa aan de cinemasector. De orders stegen 56%.
   • In de divisie Enterprise bleef de omzetstijging beperkt tot 4% tot € 52 miljoen. De orders stegen evenwel 47%.
   • De divisie Healthcare, de sterkhouder van de groep, zag een omzetstijging van 3% (tot € 61,3 miljoen). De orders stegen 25%
  • De cijfers konden nog niet volop profiteren van de "back-to-office" en "back-to-cinema" trends door problemen in de toeleveringsketen.
  • De managementprognose werd wat neerwaarts bijgesteld : het management verwacht nu een  "mid-single-digit" omzetgroei (dus ca 5%) (vs "duidelijk hoger" voordien). 

  Resultaten

  in mio          2018          2019       2020    2021 E
  Omzet1.0291.083770827
  Operationele winst89,4110-4,3
  Nettowinst7595,4-4,428,4
  Winst per aandeel0,861,09-0,050,29
  Koers/winst16,428,8nr65,4
  Dividend per aandeel0,330,380,380,38
  Dividendrendement2,33%1,21%2,12%2,00%
  Bron : Bloomberg


  Resultaten eerste helft 2021

  • Barco zag de omzet met 10,1% terugvallen tot € 366 miljoen.
  • De nettowinst daalde 76,4% tot € 2,45 miljoen


  Positieve punten

  • De slechte cijfers waren vooral te wijten aan het zwakke eerste kwartaal, toen een omzetdaling van maar liefst 27% werd opgetekend. In het tweede kwartaal werd een groei van 13% opgetekend (telkens tov het vergelijkbare kwartaal één jaar geleden).
  • De divisie Healthcare, de sterkhouder van de groep, wist de omzetdaling te beperken tot 4% (tot € 132,4 miljoen).  De daling is het gevolg van de wijziging van prioriteiten bij ziekenhuizen.
  • De bestellingen in de Entertainment divisie stegen met 32% tot € 186,3 miljoen.
  • De bestellingen in de Healthcare divisie stegen met 18% tot € 168,6 miljoen.
  • De slechte resultaten zijn voor het overgrote deel het gevolg van de coronacrisis en zouden aanzienlijk moeten verbeteren eens het dieptepunt van die crisis achter ons ligt.

  Negatieve punten

  • De resultaten van Barco lagen onder de verwachtingen. Ondanks de zwakke vergelijkingsbasis, vielen zowel omzet als nettowinst verder terug. 
  • Het is duidelijk dat Barco zwaar wordt getroffen door de coronacrisis. Het management gaf eerder al aan dat de visibiliteit in het eerste halfjaar van 2021 hierdoor beperkt is. Niet alleen de lockdowns, maar ook problemen met de toeleveringsketen wegen op de omzet.
  • In de divisie Entertainment was er een omzetdaling van 17% tot € 129,8 miljoen.
  • In de divisie Enterprise was er een omzetdaling van 8% tot € 103,9 miljoen.
  • De bestellingen in de divisie Enterprise daalden 3% tot € 110,7 miljoen.

  Opm :

  • Barco heeft de afgelopen jaren de resultaten flink verbeterd. In eerste instantie legde het bedrijf de nadruk op een kwalitatieve verbetering van de resultaten door de marges op te trekken (waardoor de operationele winst toenam maar de omzet relatief stabiel bleef). In de komende jaren zal de focus meer verschuiven naar het realiseren van omzetgroei, hoewel het management ook de marges verder wil optrekken. De coronacrisis zet de resultaten op korte termijn onder druk.
  • Barco splitste het aandeel in 7 om het aandeel liquider te maken (op 1/07/2020).


  SWOT

  Sterktes

  • Barco profiteert van de populariteit van digitale cinema.
  • Barco heeft een goed trackrecord opgebouwd de laatste jaren (verbetering resultaten en groei).
  • Mooi dividendrendement
  • Rendabiliteit is de laatste jaren opgekrikt over al de verschillende divisies heen.
  • Het bedrijf probeert koploper te zijn in elk van zijn marktniches.
  • Voortdurende innovatie stuwt het bedrijf (en de resultaten).
  • Barco wil zich omvormen naar een organisatie die niet alleen hardware, maar ook software en diensten, dus om een hogere toegevoegde waarde te leveren. Dat model is veel moeilijker te kopiëren door massaproducenten.
  • Vrij stevige balans.

  Zwaktes

  • Tot enkele jaren terug relatief weinig groei.
  • Omzet in Azië loopt al enkele jaren achteruit.
  • Schommelende resultaten in de verschillende divisies (ups & downs door de jaren heen).
  • Afhankelijkheid van sterproducten
  • Afhankelijk van populariteit cinema
  • In het verleden wisselvallig succes met producten. Het bedrijf moet continu innoverende producten lanceren om de resultaten op peil te houden. Barco voelt de hete adem van (hoofdzakelijk Aziatische) massaproducenten in zijn nek, die voortdurend bijbenen. Als niet-massaproducent moet Barco zich na verloop van tijd terugtrekken uit markten die eens winstgevend waren en waar het eens de koploper was.

  Opportuniteiten

  • Management verwacht de komende jaren omzetgroei te boeken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden).
  • Barco streeft naar margeverhoging op termijn.
  • In de cinema’s is er een hernieuwingscyclus bezig naar de nieuwste digitale laserprojectoren, wat de resultaten zou moeten stuwen in de komende periode (post corona).
  • Eventuele ontwikkeling nieuwe producten, zowel bij entertainment als in andere divisies.
  • Het succesvol omschakelen van een bedrijf dat vnl. hardware levert naar een leverancier van totaaloplossingen (een combinatie van hardware, software en diensten).

  Bedreigingen

  • Barco is relatief gevoelig aan de gevolgen van de coronacrisis.
  • Het belangrijke product Clickshare verliest mogelijk aan belang met de opkomst van teleconferencing.
  • De hernieuwingscyclus van projectoren voor cinema’s loopt met corona wellicht een vertraging op.
  • Het eventueel niet tijdig ontwikkelen van nieuwe succesvolle producten om de vorige producten te vervangen is een risico.
  • Eventuele logistieke onderbrekingen door epidemie.
  • Eventuele druk op het dividend in uitzonderlijke omstandigheden.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  27/03/2020 18.7 EUR Houden
  21/10/2020 15.2 EUR Verkopen
  20/11/2020 18.2 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.