Barco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/10/2020
 • Koers opmaak studie: 18.2 EUR
 • Huidige koers: 18.685 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,4 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974362940

Advies van de analist

 • € 14,00
 • € 21,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit :

 • Amerika :                              39,5%
 • EMEA :                                  37,1%
 • Azië :                                     23,4%
Barco : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

De trading update over het derde kwartaal was teleurstellend. Vooral de omzetdaling van de Healthcare divisie - normaal de sterkhouder - was een tegenvaller. Het nieuws dat er twee succesvolle vaccins in de pijplijn zitten, geeft weer een straaltje hoop op het einde van de coronacrisis zodat we het advies voor Barco terug verhogen naar "houden".

Nieuws

Trading update Q3 2020

 • Barco zag de omzet in het derde kwartaal met een stevige 37,3% terugvallen tot € 167,4 miljoen. 
 • In de divisie Entertainment was er een lichte vooruitgang van 2,7% tov het voorgaande kwartaal, maar een daling van 51,8% tov het derde kwartaal van 2019.
 • Ook in de divisie Enterprise was er een verbetering merkbaar tov het voorgaande kwartaal (+9,6%), maar een daling van 35,6% tov het derde kwartaal van 2019.
 • De grootste ontgoocheling zat in de divisie Healthcare, dat normaliter de sterkhouder van de groep moest zijn. Daar daalde de omzet met 14,5% tov het voorgaande kwartaal en met 14% tov het derde kwartaal van 2019. De daling is het gevolg van de wijziging van prioriteiten bij ziekenhuizen.
 • Het orderboekje nam 8,7% toe tov het voorgaande kwartaal, maar daalde  42,8% tov het derde kwartaal van 2019.
 • Het is duidelijk dat Barco zwaar wordt getroffen door de coronacrisis, zodat we in de nabije toekomst niet op beterschap moeten rekenen.

Resultaten

in mio          2017          2018          2019     2020 E
Omzet1.0851.0291.083930
Operationele winst40,889,4110
Nettowinst24,87595,458
Winst per aandeel0,290,861,090,67
Koers/winst44,416,428,836,6
Dividend per aandeel0,300,330,380,38
Dividendrendement2,35%2,33%1,21%1,55%
Bron : Bloomberg


Resultaten 1e jaarhelft van 2020

 • Barco zag de omzet in de eerste jaarhelft met 18% terugvallen tot € 407,2 miljoen.
 • De nettowinst kelderde 75,9% tot € 10,4 miljoen.

Positieve punten

 • De slechte resultaten zijn voor het overgrote deel het gevolg van de coronacrisis en zouden aanzienlijk moeten herstellen eens het dieptepunt van die crisis achter ons ligt.
 • De healthcare divisie was de sterkhouder van de groep, met een omzetgroei van 8%. 
 • De belangrijke Clickshare oplossing (presenteertoestel voor vergaderzalen) werd aangepast zodat het ook werkt met teleconferencing.
 • Barco werkt aan een oplossing voor virtuele klassen.

Negatieve punten

 • De resultaten lagen onder de verwachtingen van zowel de analisten als het management. Die laatste had een omzetdaling van 10% tot 15% in het vooruitzicht gesteld.
 • De omzet daalde in het tweede kwartaal met een stevige 32,4%.
 • De omzetdaling vertaalde zich in een flinke winstdaling.
 • In de divisie Entertainment (cinemaprojectoren) werd een omzetdaling van 20% opgetekend.
 • De divisie Enterprise (met oa Clickshare) deed het nog slechter met een omzetdaling van 35%.
 • Het management waagde zich niet aan een becijferde prognose gezien de blijvende onzekerheid ivm de coronacrisis, al gaf het wel aan dat het stilaan (wat) beterschap ziet en dat het tweede kwartaal wellicht het slechtste kwartaal van het jaar was.

Opm :

 • Barco heeft de afgelopen jaren de resultaten flink verbeterd. In eerste instantie legde het bedrijf de nadruk op een kwalitatieve verbetering van de resultaten door de marges op te trekken (waardoor de operationele winst toenam maar de omzet relatief stabiel bleef). In de komende jaren zal de focus meer verschuiven naar het realiseren van omzetgroei, hoewel het management ook de marges verder wil optrekken. De coronacrisis zet de resultaten op korte termijn onder druk.
 • Barco splitste het aandeel in 7 om het aandeel liquider te maken (op 1/07/2020).


SWOT

Sterktes

 • Barco profiteert van de populariteit van digitale cinema.
 • Barco heeft een goed trackrecord opgebouwd de laatste jaren (verbetering resultaten en groei).
 • Mooi dividendrendement
 • Rendabiliteit is de laatste jaren opgekrikt over al de verschillende divisies heen.
 • Het bedrijf probeert koploper te zijn in elk van zijn marktniches.
 • Voortdurende innovatie stuwt het bedrijf (en de resultaten).
 • Barco wil zich omvormen naar een organisatie die niet alleen hardware, maar ook software en diensten, dus om een hogere toegevoegde waarde te leveren. Dat model is veel moeilijker te kopiëren door massaproducenten.
 • Vrij stevige balans.

Zwaktes

 • Tot enkele jaren terug relatief weinig groei.
 • Omzet in Azië loopt al enkele jaren achteruit.
 • Schommelende resultaten in de verschillende divisies (ups & downs door de jaren heen).
 • Afhankelijkheid van sterproducten
 • Afhankelijk van populariteit cinema
 • In het verleden wisselvallig succes met producten. Het bedrijf moet continu innoverende producten lanceren om de resultaten op peil te houden. Barco voelt de hete adem van (hoofdzakelijk Aziatische) massaproducenten in zijn nek, die voortdurend bijbenen. Als niet-massaproducent moet Barco zich na verloop van tijd terugtrekken uit markten die eens winstgevend waren en waar het eens de koploper was.

Opportuniteiten

 • Management verwacht de komende jaren omzetgroei te boeken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden).
 • Barco streeft naar margeverhoging op termijn.
 • In de cinema’s is er een hernieuwingscyclus bezig naar de nieuwste digitale laserprojectoren, wat de resultaten zou moeten stuwen in de komende periode (post corona).
 • Eventuele ontwikkeling nieuwe producten, zowel bij entertainment als in andere divisies.
 • Het succesvol omschakelen van een bedrijf dat vnl. hardware levert naar een leverancier van totaaloplossingen (een combinatie van hardware, software en diensten).

Bedreigingen

 • Barco is relatief gevoelig aan de gevolgen van de coronacrisis.
 • Het belangrijke product Clickshare verliest mogelijk aan belang met de opkomst van teleconferencing.
 • De hernieuwingscyclus van projectoren voor cinema’s loopt met corona wellicht een vertraging op.
 • Het eventueel niet tijdig ontwikkelen van nieuwe succesvolle producten om de vorige producten te vervangen is een risico.
 • Eventuele logistieke onderbrekingen door epidemie.
 • Eventuele druk op het dividend in uitzonderlijke omstandigheden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/03/2020 18.7 EUR Houden
21/10/2020 15.2 EUR Verkopen
20/11/2020 18.2 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.