Barco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/10/2023
 • Koers opmaak studie: 14.02 EUR
 • Huidige koers: 15.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,3 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974362940

Advies van de analist

 • € 12,50
 • € 19,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit :

 • Amerika :                              39,5%
 • EMEA :                                  37,1%
 • Azië :                                     23,4%
Barco : omzetverdeling

Bron: Barco

Conclusie

Na tegenvallende halfjaarcijfers publiceerde Barco nu ook een teleurstellende trading update over het derde kwartaal. Dat is onder andere te wijten aan de globale economische groeivertraging en het trager dan verwachte herstel in China. De jaarprognose diende dan ook andermaal neerwaarts te worden bijgesteld. Aan de huidige waardering mag Barco behouden blijven.

Nieuws

Trading update derde kwartaal

 • Barco zag de omzet met 12% dalen tot € 229,6 miljoen in het derde kwartaal. Tegen constante wisselkoersen zou de omzet met 9% gedaald zijn.
 • De evolutie in de verschillende divisies was als volgt :
  • In de divisie Entertainment was er een omzetdaling van 1% tot € 103,7 miljoen. De omzet hield goed stand dankzij het herstel van het aantal cinemabezoeken en de hoge vraag naar energiezuinige laserprojectoren met uitstekende beeldkwaliteit. Vooral in de VS was de vraag stevig. In de Aziatische regio was er groei ondanks een trager dan verwacht herstel in China. In Europa was er een achteruitgang.
  • In de divisie Enterprise was er een omzetdaling van 13% tot € 64,6 miljoen, vooral te wijten aan de zwakke markt in Azië en de VS. In Europa was er groei. 
  • De divisie Healthcare boekte een omzetdaling van 27% tot € 61,3 miljoen. In Azië was er een daling, onder andere te wijten aan het trager dan verwachte herstel in China. Ook in de VS was er een achteruitgang. In Europa realiseerde Barco groei.
 • Het bedrag aan nieuwe orders daalde met 1% tot € 239,9 miljoen.
 • Het management stelde dat de economische tegenwind groter is geworden. Onder andere het herstel in China blijkt zwakker dan verhoopt. 
 • Barco zag zich genoodzaakt de omzetprognose verder neerwaarts bij te stellen. Het management verwacht nu stabiele omzet (ipv een high-single-digit omzetgroei in 2023). De ebitda marge zou moeten uitkomen op 14 % (ipv hoger dan 14%) (vs 12% in 2022).

Resultaten

in mio          2019       2020     2021    2022   2023 E
Omzet1.0837708041.0581.115
Operationele winst110-4,31388125
Nettowinst95,4-4,4975102
Winst per aandeel1,09-0,050,100,841,13
Koers/winst28,8nr191,627,512,4
Dividend per aandeel0,380,380,400,440,48
Dividendrendement1,21%2,12%2,09%1,91%3,45%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2023

 • Barco zag de omzet met 10,2% toenemen tot € 520,9 miljoen.
 • De nettowinst herstelde met 48,9% tot € 33,3 miljoen.

Positieve punten

 • De groei werd gedragen door de Entertainment-divisie.
  • In de divisie Entertainment was er een omzetstijging van 43% tot € 228,0 miljoen, met dank aan het forse herstel van het aantal cinemabezoeken en de hoge vraag naar energiezuinige laserprojectoren met uitstekende beeldkwaliteit.
  • In de divisie Enterprise was er een omzetdaling van 2% tot € 145,6 miljoen (met dan vooral steun van de vergadertool Clickshare). 
  • De divisie Healthcare, doorgaans de sterkhouder van de groep in moeilijker tijden, boekte een omzetdaling van 10% tot € 147,3 miljoen. 
 • Het orderboekje trok lichtjes aan, van € 496,5 miljoen eind 2022 naar € 505,8 miljoen eind juni 2023.
 • Barco heeft prijsverhogingen doorgevoerd in 2022, wat de brutowinstmarge steunde.
 • Het dividend over 2022 werd eerder met 10% verhoogd, van € 0,40 naar € 0,44 per aandeel (keuzedividend).

Negatieve punten

 • De resultaten van Barco kwamen onder de verwachtingen uit, al lagen de marges iets hoger dan verwacht. De heropening van de Chinese economie gaat blijkbaar minder vlot dan aanvankelijk ingeschat.
 • De omzetgroei in het tweede kwartaal (+3%) vertraagde aanzienlijk tegenover het eerste kwartaal (+20%).
 • Door de problemen met de bevoorradingsketen legt Barco grotere voorraden aan, wat natuurlijk wel middelen opslorpt.
 • De zwakke resultaten in 2020 en 2021 zijn voor het overgrote deel het gevolg van de coronacrisis, die Barco duidelijk zwaar heeft getroffen. Niet alleen de lockdowns, maar ook problemen met de toeleveringsketen wogen op de omzet en de marges. De orders konden hierdoor slechts minder snel worden omgezet in effectieve verkopen. 


SWOT

Sterktes

 • Barco profiteert van de populariteit van digitale cinema.
 • Barco heeft een goed trackrecord opgebouwd de laatste jaren (verbetering resultaten en groei).
 • Mooi dividendrendement
 • Rendabiliteit is de laatste jaren opgekrikt over al de verschillende divisies heen.
 • Het bedrijf probeert koploper te zijn in elk van zijn marktniches.
 • Voortdurende innovatie stuwt het bedrijf (en de resultaten).
 • Barco wil zich omvormen naar een organisatie die niet alleen hardware, maar ook software en diensten, dus om een hogere toegevoegde waarde te leveren. Dat model is veel moeilijker te kopiëren door massaproducenten.
 • Vrij stevige balans.

Zwaktes

 • Tot enkele jaren terug relatief weinig groei.
 • Omzet in Azië loopt al enkele jaren achteruit.
 • Schommelende resultaten in de verschillende divisies (ups & downs door de jaren heen).
 • Afhankelijkheid van sterproducten
 • Afhankelijk van populariteit cinema
 • In het verleden wisselvallig succes met producten. Het bedrijf moet continu innoverende producten lanceren om de resultaten op peil te houden. Barco voelt de hete adem van (hoofdzakelijk Aziatische) massaproducenten in zijn nek, die voortdurend bijbenen. Als niet-massaproducent moet Barco zich na verloop van tijd terugtrekken uit markten die eens winstgevend waren en waar het eens de koploper was.

Opportuniteiten

 • Management verwacht de komende jaren omzetgroei te boeken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden).
 • Barco streeft naar margeverhoging op termijn.
 • In de cinema’s is er een hernieuwingscyclus bezig naar de nieuwste digitale laserprojectoren, wat de resultaten zou moeten stuwen in de komende periode (post corona).
 • Eventuele ontwikkeling nieuwe producten, zowel bij entertainment als in andere divisies.
 • Het succesvol omschakelen van een bedrijf dat vnl. hardware levert naar een leverancier van totaaloplossingen (een combinatie van hardware, software en diensten).

Bedreigingen

 • Nieuwe technologieën (bij concurrenten) kunnen succesvolle producten soms snel buitenspel zetten.
 • Het eventueel niet tijdig ontwikkelen van nieuwe succesvolle producten om de vorige producten te vervangen is een risico.
 • Eventuele logistieke onderbrekingen door epidemie.
 • Eventuele druk op het dividend in uitzonderlijke omstandigheden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/03/2020 18.7 EUR Houden
21/10/2020 15.2 EUR Verkopen
20/11/2020 18.2 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.