Barco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/02/2024
 • Koers opmaak studie: 16.51 EUR
 • Huidige koers: 12.99 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974362940

Advies van de analist

 • € 14,00
 • € 19,60

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit :

 • Amerika :                              40%
 • EMEA :                                  40%
 • Azië :                                     20%
Barco : omzetverdeling

Bron: Barco

Conclusie

De resultaten van Barco kwamen lichtjes boven de verwachtingen uit terwijl de prognoses voor 2024 beleggers kon geruststellen. Na het zwakke derde kwartaal hadden beleggers op slechter nieuws gerekend, maar dat kwam er gelukkig niet. Vanaf 2025 zou er weer met omzetgroei moeten worden aangeknoopt. Aan de huidige waardering mag Barco behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio          2019       2020      2021      2022     2023  2024 E
Omzet1.0837708041.0581.0501.073
Operationele winst110-4,3138891111
Nettowinst95,4-4,49758096
Winst per aandeel1,09-0,050,100,840,891,08
Koers/winst28,8nr191,627,518,615,7
Dividend per aandeel0,380,380,400,440,480,51
Dividendrendement1,21%2,12%2,09%1,91%2,90%3,03%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2023

 • Barco zag de omzet met 0,8% afnemen tot € 1,05 miljard.
 • De nettowinst steeg met 6,6% tot € 80,2 miljoen.

Positieve punten

 • De resultaten van Barco kwamen lichtjes boven de verwachtingen uit.
 • De evolutie in de verschillende divisies was als volgt :
  • In de divisie Entertainment was er een omzetstijging van 15% tot € 460,5 miljoen. De groei was te danken aan het herstel van het aantal cinemabezoeken en de hoge vraag naar energiezuinige laserprojectoren met uitstekende beeldkwaliteit. 
  • In de divisie Enterprise was er een omzetdaling van 4% tot € 303,8 miljoen, te wijten aan uitstelgedrag van klanten voor wat betreft investeringen. De markt in de VS was zwakker, terwijl er in Azië groei was. Europa bleef stabiel. 
  • De divisie Healthcare boekte een omzetdaling van 16% tot € 285,9 miljoen. In Europa was er groei. In Noord- en Zuid-Amerika was er een daling van de omzet omdat eerder opgebouwde voorraden bij distributeurs nog niet volledig verteerd waren. China had dan weer te kampen met lagere investeringen van lokale overheden (door de economische zwakte), en met anti-corruptiemaatregelen gericht op de markt van de gezondheidszorg.
 • De ebitda-marge steeg van 12,0% in 2022 naar 13,6% in 2023.
 • Het orderboekje bleef nagenoeg stabiel, van € 496,5 miljoen eind 2022 naar € 494,8 miljoen eind 2023.
 • Het dividend over 2023 werd met 9% verhoogd, van € 0,44 naar € 0,48 per aandeel (keuzedividend).
 • Het management verwacht in 2024 een stabiele omzet, en omzetgroei in 2025. De ebitda-marge zou moeten verbeteren en boven de 14% uitkomen (vs. 13,6% in 2023).
 • Barco heeft prijsverhogingen doorgevoerd in 2022, wat de brutowinstmarge steunde.

Negatieve punten

 • Wisselkoersen wogen lichtjes negatief op de resultaten. Bij constante wisselkoersen zou de omzet 1% gestegen zijn in 2023.
 • Door problemen met de bevoorradingsketen legt Barco grotere voorraden aan, wat natuurlijk wel middelen opslorpt.
 • De zwakke resultaten in 2020 en 2021 zijn voor het overgrote deel het gevolg van de coronacrisis, die Barco duidelijk zwaar heeft getroffen. Niet alleen de lockdowns, maar ook problemen met de toeleveringsketen wogen op de omzet en de marges. De orders konden hierdoor slechts minder snel worden omgezet in effectieve verkopen. 


SWOT

Sterktes

 • Barco profiteert van de populariteit van digitale cinema.
 • Barco heeft een goed trackrecord opgebouwd de laatste jaren (verbetering resultaten en groei).
 • Mooi dividendrendement
 • Rendabiliteit is de laatste jaren opgekrikt over al de verschillende divisies heen.
 • Het bedrijf probeert koploper te zijn in elk van zijn marktniches.
 • Voortdurende innovatie stuwt het bedrijf (en de resultaten).
 • Barco wil zich omvormen naar een organisatie die niet alleen hardware, maar ook software en diensten, dus om een hogere toegevoegde waarde te leveren. Dat model is veel moeilijker te kopiëren door massaproducenten.
 • Vrij stevige balans.

Zwaktes

 • Tot enkele jaren terug relatief weinig groei.
 • Omzet in Azië loopt al enkele jaren achteruit.
 • Schommelende resultaten in de verschillende divisies (ups & downs door de jaren heen).
 • Afhankelijkheid van sterproducten
 • Afhankelijk van populariteit cinema
 • In het verleden wisselvallig succes met producten. Het bedrijf moet continu innoverende producten lanceren om de resultaten op peil te houden. Barco voelt de hete adem van (hoofdzakelijk Aziatische) massaproducenten in zijn nek, die voortdurend bijbenen. Als niet-massaproducent moet Barco zich na verloop van tijd terugtrekken uit markten die eens winstgevend waren en waar het eens de koploper was.

Opportuniteiten

 • Management verwacht de komende jaren omzetgroei te boeken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden).
 • Barco streeft naar margeverhoging op termijn.
 • In de cinema’s is er een hernieuwingscyclus bezig naar de nieuwste digitale laserprojectoren, wat de resultaten zou moeten stuwen in de komende periode (post corona).
 • Eventuele ontwikkeling nieuwe producten, zowel bij entertainment als in andere divisies.
 • Het succesvol omschakelen van een bedrijf dat vnl. hardware levert naar een leverancier van totaaloplossingen (een combinatie van hardware, software en diensten).

Bedreigingen

 • Nieuwe technologieën (bij concurrenten) kunnen succesvolle producten soms snel buitenspel zetten.
 • Het eventueel niet tijdig ontwikkelen van nieuwe succesvolle producten om de vorige producten te vervangen is een risico.
 • Eventuele logistieke onderbrekingen door epidemie.
 • Eventuele druk op het dividend in uitzonderlijke omstandigheden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/03/2020 18.7 EUR Houden
21/10/2020 15.2 EUR Verkopen
20/11/2020 18.2 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.