Barco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/07/2020
 • Koers opmaak studie: 20.31 EUR
 • Huidige koers: 17.474 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,9 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974362940

Advies van de analist

 • € 15,70
 • € 23,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit :

 • Amerika :                              39,5%
 • EMEA :                                  37,1%
 • Azië :                                     23,4%
Barco : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Barco heeft de afgelopen jaren flink vooruitgang geboekt en ziet dankzij een degelijke kostencontrole de marges in alle afdelingen toenemen. De omschakeling van een business die voornamelijk hardware levert naar een business die een combinatie levert van hardware, software en diensten lijkt ons een beloftevolle zet te zijn. Barco lijkt ons interessant op langere termijn maar de coronacrisis laat duidelijk zijn sporen na in de resultaten op kortere termijn. Gezien de onzekeheden nog een tijdje zullen aanhouden handhaven we ons houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio          2017          2018          2019     2020 E
Omzet1.0851.0291.083930
Operationele winst40,889,4110
Nettowinst24,87595,458
Winst per aandeel0,290,861,090,67
Koers/winst44,416,428,830,5
Dividend per aandeel0,300,330,380,38
Dividendrendement2,35%2,33%1,21%1,86%
Bron : Bloomberg


Resultaten 1e jaarhelft van 2020

 • Barco zag de omzet in de eerste jaarhelft met 18% terugvallen tot € 407,2 miljoen.
 • De nettowinst kelderde 75,9% tot € 10,4 miljoen.

Positieve punten

 • De slechte resultaten zijn voor het overgrote deel het gevolg van de coronacrisis en zouden aanzienlijk moeten herstellen eens het dieptepunt van die crisis achter ons ligt.
 • De healthcare divisie was de sterkhouder van de groep, met een omzetgroei van 8%. 
 • De belangrijke Clickshare oplossing (presenteertoestel voor vergaderzalen) werd aangepast zodat het ook werkt met teleconferencing.
 • Barco werkt aan een oplossing voor virtuele klassen.

Negatieve punten

 • De resultaten lagen onder de verwachtingen van zowel de analisten als het management. Die laatste had een omzetdaling van 10% tot 15% in het vooruitzicht gesteld.
 • De omzet daalde in het tweede kwartaal met een stevige 32,4%.
 • De omzetdaling vertaalde zich in een flinke winstdaling.
 • In de divisie Entertainment (cinemaprojectoren) werd een omzetdaling van 20% opgetekend.
 • De divisie Enterprise (met oa Clickshare) deed het nog slechter met een omzetdaling van 35%.
 • Het management waagde zich niet aan een becijferde prognose gezien de blijvende onzekerheid ivm de coronacrisis, al gaf het wel aan dat het stilaan (wat) beterschap ziet en dat het tweede kwartaal wellicht het slechtste kwartaal van het jaar was.

Opm :

 • Barco heeft de afgelopen jaren de resultaten flink verbeterd. In eerste instantie legde het bedrijf de nadruk op een kwalitatieve verbetering van de resultaten door de marges op te trekken (waardoor de operationele winst toenam maar de omzet relatief stabiel bleef). In de komende jaren zal de focus meer verschuiven naar het realiseren van omzetgroei, hoewel het management ook de marges verder wil optrekken. De coronacrisis zet de resultaten op korte termijn onder druk.
 • Barco splitste het aandeel in 7 om het aandeel liquider te maken (op 1/07/2020).


SWOT

Sterktes

 • Barco profiteert van de populariteit van digitale cinema.
 • Barco heeft een goed trackrecord opgebouwd de laatste jaren (verbetering resultaten en groei).
 • Mooi dividendrendement
 • Rendabiliteit is de laatste jaren opgekrikt over al de verschillende divisies heen.
 • Het bedrijf probeert koploper te zijn in elk van zijn marktniches.
 • Voortdurende innovatie stuwt het bedrijf (en de resultaten).
 • Barco wil zich omvormen naar een organisatie die niet alleen hardware, maar ook software en diensten, dus om een hogere toegevoegde waarde te leveren. Dat model is veel moeilijker te kopiëren door massaproducenten.
 • Vrij stevige balans.

Zwaktes

 • Tot enkele jaren terug relatief weinig groei.
 • Omzet in Azië loopt al enkele jaren achteruit.
 • Schommelende resultaten in de verschillende divisies (ups & downs door de jaren heen).
 • Afhankelijkheid van sterproducten
 • Afhankelijk van populariteit cinema
 • In het verleden wisselvallig succes met producten. Het bedrijf moet continu innoverende producten lanceren om de resultaten op peil te houden. Barco voelt de hete adem van (hoofdzakelijk Aziatische) massaproducenten in zijn nek, die voortdurend bijbenen. Als niet-massaproducent moet Barco zich na verloop van tijd terugtrekken uit markten die eens winstgevend waren en waar het eens de koploper was.

Opportuniteiten

 • Management verwacht de komende jaren omzetgroei te boeken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden).
 • Barco streeft naar margeverhoging op termijn.
 • In de cinema’s is er een hernieuwingscyclus bezig naar de nieuwste digitale laserprojectoren, wat de resultaten zou moeten stuwen in de komende periode (post corona).
 • Eventuele ontwikkeling nieuwe producten, zowel bij entertainment als in andere divisies.
 • Het succesvol omschakelen van een bedrijf dat vnl. hardware levert naar een leverancier van totaaloplossingen (een combinatie van hardware, software en diensten).

Bedreigingen

 • Barco is relatief gevoelig aan de gevolgen van de coronacrisis.
 • Het belangrijke product Clickshare verliest mogelijk aan belang met de opkomst van teleconferencing.
 • De hernieuwingscyclus van projectoren voor cinema’s loopt met corona wellicht een vertraging op.
 • Het eventueel niet tijdig ontwikkelen van nieuwe succesvolle producten om de vorige producten te vervangen is een risico.
 • Eventuele logistieke onderbrekingen door epidemie.
 • Eventuele druk op het dividend in uitzonderlijke omstandigheden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/03/2020 18.7 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.