Barco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/04/2020
 • Koers opmaak studie: 139.9 EUR
 • Huidige koers: 156.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,8 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003790079

Advies van de analist

 • € 111,00
 • € 155,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit :

Amerika :                                 39,5%

EMEA :                                   37,1%

Azië :                                       23,4%

Barco : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Barco heeft de afgelopen jaren flink vooruitgang geboekt en ziet dankzij een degelijke kostencontrole de marges in alle afdelingen toenemen. Volgens het management zal de omzet de komende jaren groeien en de marges zullen verder toenemen. De omschakeling van een business die voornamelijk hardware levert naar een business die een combinatie levert van hardware, software en diensten lijkt ons een beloftevolle zet te zijn. Barco lijkt ons interessant op langere termijn maar de coronacrisis laat duidelijk zijn sporen na in de resultaten op kortere termijn. We handhaven tot nader order ons houden-advies.

Nieuws

Trading update 1ste kwartaal 2020

 • Barco zag de omzet in het eerste kwartaal met 2,9% terugvallen tot € 235,7 miljoen.
  • In de Entertainment divisie steeg de omzet met 6% tot € 99,7 miljoen.
  • In de Enterprise divisie daalde de omzet 22,3% tot € 67,2 miljoen.
  • In de Healthcare divisie steeg de omzet 10,7% tot € 68,8 miljoen.
 • Het orderboekje steeg 6% tot € 341,8 miljoen tov het voorgaande kwartaal.
 • De eerdere managementprognose voor 2020 (omzetgroei van 5% en winstmarge tot 15%) werd - weinig verrassend - ingetrokken.
 • Het management gaat nu uit van een omzetdaling van 10% tot 15% voor het eerste halfjaar. De Entertainmentdivisie zal in het tweede kwartaal zwak presteren. De Healthcare divisie zal wellicht degelijk blijven presteren. Het bedrijf merkt beterschap in China. Een breder herstel volgt wellicht in de tweede jaarhelft, al is het niet duidelijk hoe krachtig dit herstel zal zijn.

Resultaten

in mio          2017          2018          2019     2020 E
Omzet1.0851.0291.083921
Operationele winst40,889,4110
Nettowinst24,87595,453
Winst per aandeel2,016,037,64,28
Koers/winst44,416,428,832,7
Dividend per aandeel2,12,32,652,87
Dividendrendement2,35%2,33%1,21%2,05%
Bron : Bloomberg


Barco heeft de afgelopen jaren de resultaten flink verbeterd. In eerste instantie legde het bedrijf de nadruk op een kwalitatieve verbetering van de resultaten door de marges op te trekken (waardoor de operationele winst toenam maar de omzet relatief stabiel bleef). In de komende jaren zal de focus meer verschuiven naar het realiseren van omzetgroei, hoewel het management ook de marges verder wil optrekken. De coronacrisis zal de resultaten op korte termijn (tijdelijk) onder druk zetten.

Het dividend wordt verhoogd van € 2,30 naar € 2,65.

Barco wil het aandeel in 7 splitsen om het aandeel liquider te maken (op 1/07/2020).SWOT

Sterktes

 • Barco profiteert van de populariteit van digitale cinema.
 • Barco heeft een goed trackrecord opgebouwd de laatste jaren (verbetering resultaten en groei).
 • Mooi dividendrendement
 • Rendabiliteit is de laatste jaren opgekrikt over al de verschillende divisies heen.
 • Het bedrijf probeert koploper te zijn in elk van zijn marktniches.
 • Voortdurende innovatie stuwt het bedrijf (en de resultaten).
 • Barco wil zich omvormen naar een organisatie die niet alleen hardware, maar ook software en diensten, dus om een hogere toegevoegde waarde te leveren. Dat model is veel moeilijker te kopiëren door massaproducenten.
 • Vrij stevige balans.

Zwaktes

 • Tot enkele jaren terug relatief weinig groei.
 • Omzet in Azië loopt al enkele jaren achteruit.
 • Schommelende resultaten in de verschillende divisies (ups & downs door de jaren heen).
 • Afhankelijkheid van sterproducten
 • Afhankelijk van populariteit cinema
 • In het verleden wisselvallig succes met producten.
 • Het bedrijf moet continu innoverende producten lanceren om de resultaten op peil te houden. Barco voelt de hete adem van (hoofdzakelijk Aziatische) massaproducenten in zijn nek, die voortdurend bijbenen.
 • Als niet-massaproducent moet Barco zich na verloop van tijd terugtrekken uit markten die eens winstgevend waren en waar het eens de koploper was.

Opportuniteiten

 • Management verwacht de komende jaren omzetgroei te boeken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden).
 • Barco streeft naar margeverhoging (ebitda marge richting 15% van ca 14% in 2020 en binnen enkele jaren richting 17% (2022))
 • In de cinema’s is er een hernieuwingscyclus bezig naar de nieuwste digitale laserprojectoren, wat de resultaten zou moeten stuwen in de komende periode (post corona).
 • Eventuele ontwikkeling nieuwe producten, zowel bij entertainment als in andere divisies.
 • Het succesvol omschakelen van een bedrijf dat vnl. hardware levert naar een leverancier van totaaloplossingen (een combinatie van hardware, software en diensten).

Bedreigingen

 • De winstprognoses voor het lopende jaar zullen wellicht neerwaarts moeten worden bijgesteld door het coronavirus.
 • De hernieuwingscyclus van projectoren voor cinema’s loopt met corona wellicht een vertraging op.
 • Het eventueel niet tijdig ontwikkelen van nieuwe succesvolle producten om de vorige producten te vervangen is een risico.
 • Enkele activiteiten/werknemers in China getroffen door epidemie.
 • Eventuele logistieke onderbrekingen door epidemie.
 • Eventuele druk op het dividend in uitzonderlijke omstandigheden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/03/2020 131 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.