Barco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/02/2023
 • Koers opmaak studie: 27.02 EUR
 • Huidige koers: 26.94 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974362940

Advies van de analist

 • € 21,00
 • € 32,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit :

 • Amerika :                              39,5%
 • EMEA :                                  37,1%
 • Azië :                                     23,4%
Barco : omzetverdeling

Bron: Barco

Conclusie

Barco publiceerde mooie jaarresultaten en de managementprognose voor 2023 is inspirerend.  Barco kan stilaan de coronacrisis achter zich laten. Aan de huidige waardering mag Barco behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio          2019       2020     2021    2022   2023 E
Omzet1.0837708041.0581.174
Operationele winst110-4,31388134
Nettowinst95,4-4,4975112
Winst per aandeel1,09-0,050,100,841,29
Koers/winst28,8nr191,627,520,9
Dividend per aandeel0,380,380,400,440,47
Dividendrendement1,21%2,12%2,09%1,91%1,73%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2022

 • Barco zag de omzet met 31,6% toenemen tot € 1,06 miljard.
 • De nettowinst herstelde van € 8,9 miljoen naar € 75,2 miljoen.

Positieve punten

 • Barco publiceerde beter dan verwachte resultaten en zag de omzet in alle divisies flink herstellen.
 • Barco profiteerde van de sterkere dollar (tegen ongewijzigde wisselkoersen zou de omzet met 24% gestegen zijn).
 • De groei werd breed gedragen over de divisies heen.
  • In de divisie Entertainment was er een omzetstijging van 29% tot € 399,3 miljoen, met dank aan het herstellend aantal cinemabezoeken en ondanks een tekort aan componenten in de eerste jaarhelft. Enkel in China was de omzet zwak door de lockdowns.
  • In de divisie Enterprise was er een omzetgroei van 36% tot € 317,2 miljoen dankzij de terugkeer naar kantoor (met dan vooral steun van de vergadertool Clickshare). 
  • De divisie Healthcare, doorgaans de sterkhouder van de groep in moeilijker tijden, boekte een omzetgroei van 31% tot € 341,7 miljoen. Aangezien deze divisie minder geleden heeft onder corona was een grote inhaalbeweging minder noodzakelijk. De resultaten in deze afdeling volgen wel de eventuele wijzigingen van prioriteiten bij ziekenhuizen doorheen de coronagolven. De divisie profiteert nu van een verdere digitalisering van de operatiezalen, en een hervatting van investeringen in diagnostische en chirurgische beeldschermen. Ziekenhuizen investeerden terug meer in schermen voor radiologie en mammografie.
 • Het orderboekje trok verder aan, van € 487 miljoen euro eind 2021 naar € 496,5 miljoen eind 2022.
 • Het management verwacht dat de omzet in 2023 ongeveer 10 tot 15% zal toenemen (op voorwaarde dat de macro-economische omgeving stabiliseert). De ebitda marge zou verder moeten verbeteren en boven de 14% moeten uitstijgen (vs 12% in 2022).
 • Barco heeft prijsverhogingen doorgevoerd, wat de brutowinstmarge in 2022 steunde.
 • Het dividend over 2022 werd eerder met 10% verhoogd, van € 0,40 naar € 0,44 per aandeel (keuzedividend).

Negatieve punten

 • Behalve voor China, liggen de verkopen terug op pre-corona peil. In China zal de omzet in 2023 verder herstellen door het einde van de lockdowns.
 • Sommige analisten hadden op een nog iets optimistischer prognose gerekend voor 2023 inzake marges.
 • Door de problemen met de bevoorradingsketen legt Barco nu grotere voorraden aan, wat natuurlijk wel middelen opslorpt.
 • Een piek in bestellingen op jaareinde (die resulteren in grotere klantenvorderingen) wogen, in combinatie met de hogere voorraden, op de cash flow.
 • De zwakke resultaten in 2020 en 2021 zijn voor het overgrote deel het gevolg van de coronacrisis, die Barco duidelijk zwaar heeft getroffen. Niet alleen de lockdowns, maar ook problemen met de toeleveringsketen wogen op de omzet en de marges. De orders konden hierdoor slechts minder snel worden omgezet in effectieve verkopen. 

Opm :

 • Barco heeft in de periode tot en met 2019 de resultaten flink verbeterd. In eerste instantie legde het bedrijf de nadruk op een kwalitatieve verbetering van de resultaten door de marges op te trekken (waardoor de operationele winst toenam maar de omzet relatief stabiel bleef). In de jaren erna zal de focus meer verschuiven naar het realiseren van omzetgroei, hoewel het management ook de marges verder wil optrekken. De coronacrisis zet de resultaten op kortere termijn onder druk.
 • Barco splitste het aandeel in 7 om het aandeel liquider te maken (op 1/07/2020).


SWOT

Sterktes

 • Barco profiteert van de populariteit van digitale cinema.
 • Barco heeft een goed trackrecord opgebouwd de laatste jaren (verbetering resultaten en groei).
 • Mooi dividendrendement
 • Rendabiliteit is de laatste jaren opgekrikt over al de verschillende divisies heen.
 • Het bedrijf probeert koploper te zijn in elk van zijn marktniches.
 • Voortdurende innovatie stuwt het bedrijf (en de resultaten).
 • Barco wil zich omvormen naar een organisatie die niet alleen hardware, maar ook software en diensten, dus om een hogere toegevoegde waarde te leveren. Dat model is veel moeilijker te kopiëren door massaproducenten.
 • Vrij stevige balans.

Zwaktes

 • Tot enkele jaren terug relatief weinig groei.
 • Omzet in Azië loopt al enkele jaren achteruit.
 • Schommelende resultaten in de verschillende divisies (ups & downs door de jaren heen).
 • Afhankelijkheid van sterproducten
 • Afhankelijk van populariteit cinema
 • In het verleden wisselvallig succes met producten. Het bedrijf moet continu innoverende producten lanceren om de resultaten op peil te houden. Barco voelt de hete adem van (hoofdzakelijk Aziatische) massaproducenten in zijn nek, die voortdurend bijbenen. Als niet-massaproducent moet Barco zich na verloop van tijd terugtrekken uit markten die eens winstgevend waren en waar het eens de koploper was.

Opportuniteiten

 • Management verwacht de komende jaren omzetgroei te boeken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden).
 • Barco streeft naar margeverhoging op termijn.
 • In de cinema’s is er een hernieuwingscyclus bezig naar de nieuwste digitale laserprojectoren, wat de resultaten zou moeten stuwen in de komende periode (post corona).
 • Eventuele ontwikkeling nieuwe producten, zowel bij entertainment als in andere divisies.
 • Het succesvol omschakelen van een bedrijf dat vnl. hardware levert naar een leverancier van totaaloplossingen (een combinatie van hardware, software en diensten).

Bedreigingen

 • Barco is relatief gevoelig aan de gevolgen van de coronacrisis.
 • Het belangrijke product Clickshare verliest mogelijk aan belang met de opkomst van teleconferencing.
 • De hernieuwingscyclus van projectoren voor cinema’s loopt met corona wellicht een vertraging op.
 • Het eventueel niet tijdig ontwikkelen van nieuwe succesvolle producten om de vorige producten te vervangen is een risico.
 • Eventuele logistieke onderbrekingen door epidemie.
 • Eventuele druk op het dividend in uitzonderlijke omstandigheden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/03/2020 18.7 EUR Houden
21/10/2020 15.2 EUR Verkopen
20/11/2020 18.2 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.