Tesla Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/05/2024
 • Koers opmaak studie: 184 USD
 • Huidige koers: 178.01 USD
 • Marktkapitalisatie: 587 miljard
 • Secteur: Consommation-Luxe
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US88160R1014

Conseil de l'analyste

 • 150,00 $US
 • 255,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Tesla werd in 2003 opgericht als Amerikaanse producent van elektrische voertuigen. Een jaar na de oprichting investeerde Elon Musk in het bedrijf en nam hij de controle gaandeweg over. Vandaag de dag produceert Tesla naast elektrische auto's ook vrachtauto's en energieopslagsystemen.

Ondanks zijn soms gekke capriolen, mag gerust gesteld worden dat Elon Musk een visionair en genie is, gezien zijn enorm impressionante trackrecord (oa Paypal, Space-X en Tesla zelf). Musk bezit zowat 13% van de aandelen van Tesla.


Tesla : omzetverdeling

Source: Tesla

Conclusie

Tesla is en blijft tot nader order de meest technologisch superieure producent van elektrische wagens. In combinatie met het visionair leiderschap trekt het bedrijf zeker en vast aandacht. Maar in een omgeving waar de economie verzwakt geeft het bedrijf voorrang aan omzet en volume, ten koste van marges - getuige de flinke prijsverlagingen. De resultaten over het eerste kwartaal van 2024 waren teleurstellend, maar sommigen hadden nog ergere resultaten gevreesd. De bevestiging van het management dat de plannen voor een goedkopere Tesla niet zijn opgeborgen, werd positief onthaald, te meer omdat het management aangaf dat ze de ontwikkeling van deze wagen zelfs gingen versnellen om zo de groei terug aan te zwengelen. Aan de huidige koersen mag Tesla behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2018 2019 2020 2021 2022 20232024 E
Omzet 21 46124 57831 53653 82381 46296 773112 380
Operationele winst -388-691 9946 52313 6568 89110 933
Nettowinst -976-8627215 51912 55614 99711 092
Boekwaarde per aandeel 1,902,447,729,7414,1319,7
Winst per aandeel -0,38-0,320,251,874,024,733,23
Koers/Winst --9541893152,567
Dividend 0,000,000,000,000,000,000
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten eerste kwartaal 2024

 • Tesla zag de omzet met 13% afnemen tot USD 17,4 miljard.
 • De nettowinst daalde 55% tot USD 1,1 miljard.

Positieve punten

 • Sommige beleggers hadden nog ergere resultaten verwacht. Maar vooral de boodschap van het management dat de ontwikkeling van een "goedkope" Tesla versneld zal worden (verwacht voor de tweede helft van 2025), werd erg positief onthaald (en al zeker omdat sommigen al twijfelden of deze goedkopere Tesla er uberhaupt nog zou komen). Anderzijds betekent dat wel dat de marges de komende tijd (meer dan geschat) onder druk zullen blijven staan.
 • De marges hielden beter stand dan verwacht - al waren ze relatief laag (17,4% brutomarge - het laagste peil in 4 jaar tijd - vs 16,5% verwacht). De operationele marge slonk tot amper 5,5% (Inclusief de "EV regulatory credits" (die het bedrijf van de overheid krijgt voor de productie van milieuvriendelijke voertuigen). De marges staan uiteraard onder druk na de aanhoudende prijsverlagingen, maar ook door hogere R&D-uitgaven, en andere kosten zoals het op peil brengen van de productie van de Cybertruck.
 • In 2023 klokte Tesla af op een productie van 1,85 miljoen wagens, goed voor ca 41% groei.
 • Tesla plant een nieuw productieplatform, dat op termijn de productiekosten significant zou moeten drukken. Intussen worden robots getraind met AI om eenvoudiger taken uit te voeren.
 • Eind 2025 zou de productie gestart kunnen worden van een nieuw, goedkoop Tesla-model. Dat zal van start gaan in Austin, Texas en daarna in Mexico.

Negatieve punten

 • De resultaten van Tesla kwamen alweer onder de analistenverwachtingen uit.
 • In het eerste kwartaal werden 386.810 nieuwe Tesla's geleverd, goed voor een daling van 9% t.o.v. het vergelijkbare kwartaal in het voorgaande jaar.
 • De combinatie van prijsverlagingen en een fors gestegen rente (die leasen duur maakt en dus auto's aanschaffen onaantrekkelijker maakt), weegt steeds meer op de resultaten.
 • Het enthousiasme voor elektrische voertuigen is wereldwijd wat aan het bekoelen; verschillende autoproducenten schroefden hun plannen inzake elektische voertuigen al wat terug en zetten meer in op hybride voertuigen.
 • Het management verwacht dat de volumegroei in 2024 "aanzienlijk lager" zal zijn dan in 2023 aangezien de aandacht momenteel gericht is op het lanceren van een "voertuig van de volgende generatie". Het management stelt dat ze nu tussen twee belangrijke groeiperiodes in zitten. Het bedrijf zal verder snoeien in de kosten (oa door een reductie van 10% van de werknemers).
 • Sinds enige tijd wil Tesla zich vooral richten op volume en omzet, eerder dan op winstgevendheid. Het is in dat kader dat de veelvuldige prijsverlagingen van Tesla in 2023 (en 2024) dienen te worden gezien. De toenemende concurrentie (steeds nadrukkelijker uit China) en de zwakkere economie, in combinatie met stijgende rente (en dus hogere leasingkosten)  zijn wellicht belangrijke factoren die meegespeeld hebben in de beslissing om de prijzen te verlagen. Tesla wil haar dominante positie behouden. 
 • De Tesla Cybertruck zal pas in 2024 in grote volumes beschikbaar zijn, wat een à twee kwartalen later is dan eerst werd ingeschat. Musk zei dat de complexiteit van de truck groot is en voor de nodige uitdagingen zorgt. Dat vertaalt zich wellicht in een lagere rendabiliteit.
 • De constructie van een nieuwe fabriek in Mexico zal op een trager tempo gebeuren gezien de zwakte van de wereldeconomie. Sommige waarnemers twijfelden eerder zelfs of de fabriek er uberhaupt nog zou komen.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid.
 • Kwalitatief degelijk imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan.
 • Voldoende stevige balans.
 • Zeer performante motoren, die niet hoeven onderdoen voor sportwagens.
 • Zeer goede marges in de sector.
 • Toenemende schaalvoordelen naarmate de productie verder uitbreidt.
 • Technologische superioriteit, zowel in het productie-apparaat als in de wagens zelf.
 • Productie wordt meer en meer gespreid (eerst in de VS, maar daarna ook Europa en China).
 • Tesla verdient aan de zgn. "Carbon Emission Credits" (CEC) : elke autoproducent moet bepaalde uitstootnormen halen voor de geproduceerde wagens; indien ze die normen niet halen moeten ze CEC's kopen van producenten die béter doen dan de norm. In 2022 verdiende Tesla op die manier ca USD 1,6 miljard (verkopen CEC's).
 • Visionair leiderschap.
 • Tesla heeft geen "zware erfenis" zoals verscheidene andere autoproducenten die te kampen hebben met oa. grote historische pensioenverplichtingen, oudere en geografisch versnipperde fabrieken.

Zwaktes :

 • Flink stijgende R&D kosten (al blijven ze relatief gezien zeker nog draaglijk).
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door verder technologisch onderzoek, niet in het minst naar batterijen.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten de VS.
 • Traditioneel een kapitaalintensieve sector waarbij hoge investeringen de vrije kasstromen onder druk zetten, al is Tesla wel erg efficiënt.
 • Minder exclusief dan Ferrari.
 • Autosector blijft cyclisch.
 • Grote afhankelijkheid van China (geopolitiek risico + hogere concurrentie in deze markt).

Opportuniteiten :

 • Verdere (geografische) groei.
 • Groei in de middenklasse wagens.
 • Efficiëntievoordelen door een zeer uitgekiende productie.
 • Lancering van nieuwe succesvolle modellen.
 • Eventuele verdere stijging van de populariteit in groeilanden.
 • De indrukwekkende prestaties van sommige Tesla-modellen verminderen de aantrekkingskracht van (andere) sportwagens.
 • Eventuele stijgende branstoffenprijzen, die elektrische wagens relatief aantrekkelijker zouden maken.
 • Tesla zit in het meest beloftevolle segment van de autosector : dat van de elektrische voertuigen. Dat heeft tot gevolg dat het bedrijf wellicht resistenter zal zijn dan concurrenten tegen een eventuele economische vertraging.

​​​​​​​Bedreigingen :

 • Andere concurrenten kunnen eventueel Tesla inhalen inzake technologische superioriteit (hoewel deze nog een hele weg moeten afleggen).
 • Als concurrenten zoals Audi en BMW hun technologie kunnen verbeteren en gelijkaardige elektrische modellen kunnen lanceren, verkleint de aantrekkingskracht van Tesla.
 • Toenemende concurrentie in China en mogelijk verlies van marktaandeel.
 • Hogere blootstelling aan de middenklasse gaat gepaard met een hogere prijssensitiviteit.
 • Overproductie of goedkopere versies die het imago aantasten.
 • Eventuele lage populariteit van een nieuwe modelreeks.
 • Eventuele verzwakking van de economie.
 • Eventuele stijgende grondstoffen - en energieprijzen.
 • Eventuele moeilijke beschikbaarheid van cruciale grondstoffen (vb om batterijen te produceren).
 • Eventuele stijgende elektriciteitsprijzen, die elektrische wagens relatief minder aantrekkelijk zouden maken.
 • Twitter zou kostbare tijd van Musk kunnen innemen ten nadele van Tesla.
 • Musk's gekke capriolen en uitspraken kunnen zijn populariteit - en daarmee ook de populariteit van Tesla - aantasten.
 • Eventuele grote terugroepacties kunnen wegen op de resultaten.
 • Eventuele verhoogde veiligheidsrisico's (oa verbonden met de autopilot).
 • Eventuele strubbelingen met personeel (oa ivm oprichting vakbond).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
16/02/2023 201.29 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.