Tesla Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/10/2023
 • Koers opmaak studie: 195 USD
 • Huidige koers: 244.14 USD
 • Marktkapitalisatie: 619 miljard
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US88160R1014

Advies van de analist

 • US$ 156,00
 • US$ 234,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Tesla werd in 2003 opgericht als Amerikaanse producent van elektrische voertuigen. Een jaar na de oprichting investeerde Elon Musk in het bedrijf en nam hij de controle gaandeweg over. Vandaag de dag produceert Tesla naast elektrische auto's ook vrachtauto's en energieopslagsystemen.

Ondanks zijn soms gekke capriolen, mag gerust gesteld worden dat Elon Musk een visionair en genie is, gezien zijn enorm impressionante trackrecord (oa Paypal, Space-X en Tesla zelf). Musk bezit zowat 13% van de aandelen van Tesla.


Tesla : omzetverdeling

Bron: Tesla

Conclusie

Tesla is en blijft tot nader order de meest technologisch superieure producent van elektrische wagens. In combinatie met het visionair leiderschap trekt het bedrijf zeker en vast aandacht. Maar in een omgeving waar de economie verzwakt geeft het bedrijf voorrang aan omzet en volume, ten koste van marges - getuige de flinke prijsverlagingen. En dat was ook in het derde kwartaal alweer overduidelijk : terwijl de omzet nog steeg, daalde de winst significant. Het ziet er intussen naar uit dat het effect van de prijsverlagingen onvoldoende is om op te boksen tegen de vertragende economie en de hogere rentevoeten. Dat is geen goed nieuws voor Tesla (en nog minder voor de ganse sector die wellicht nog een pak harder wordt getroffen). De nog steeds stevige waardering en de onzekere economische vooruitzichten sturen ons naar een houden-advies. Anderzijds dient wel te worden opgemerkt dat Tesla hard werkt aan sterke efficiëntieverbeteringen, die het bedrijf op langere termijn ten goede zouden moeten komen.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E
Omzet 21 46124 57831 53653 82381 46298 077
Operationele winst -388-691 9946 52313 6569 690
Nettowinst -976-8627215 51912 55610 685
Boekwaarde per aandeel 1,902,447,729,7414,13
Winst per aandeel -0,38-0,320,251,874,023,16
Koers/Winst --9541893162
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten derde kwartaal 2023

 • Tesla zag de omzet met 8,8% toenemen tot USD 23,4 miljard.
 • De nettowinst daalde 43,7% tot USD 1,85 miljard.

Positieve punten

 • In het derde kwartaal werden 435.059 nieuwe Tesla's geleverd, goed voor een stijging van 27%.
 • In 2023 wordt nog steeds gemikt op een productie van 1,8 miljoen wagens, wat weliswaar een groei van "slechts" 37% betekent (dus onder de door het management verwachte gemiddelde productiegroei voor de komende jaren). Analisten hadden op 1,82 miljoen gerekend.
 • Tesla verwacht nog steeds een verdere flinke productiegroei van gemiddeld 50% (jaarlijks) over de komende paar jaren. 
 • Tesla plant een nieuw productieplatform, dat op termijn de productiekosten significant zou moeten drukken. Intussen worden robots getraind met AI om eenvoudiger taken uit te voeren.

Negatieve punten

 • De resultaten van Tesla kwamen over gans de lijn onder de verwachtingen uit.
 • Het aantal geleverde Tesla's daalde t.o.v. het kwartaal ervoor met 6,7%. Dat is de eerste sequentiële daling in een jaar tijd. Anderzijds was dat ook het gevolg van upgrades aan het productie-apparaat (impact werd niet gespecifieerd).
 • Het was al in de voorgaande kwartalen duidelijk dat Tesla zich de komende tijd vooral wil richten op volume en omzet, eerder dan op winstgevendheid. Het is in dat kader dat de veelvuldige prijsverlagingen van Tesla dienen te worden gezien. De toenemende concurrentie en de zwakkere economie, in combinatie met stijgende rente (en dus hogere leasingkosten)  zijn wellicht belangrijke factoren die meegespeeld hebben in de beslissing om de prijzen te verlagen. Tesla wil haar dominante positie behouden. 
 • Daarom ook lagen de marges onder de verwachtingen (17,9% brutomarge - het laagste peil in 4 jaar tijd -  vs 18% verwacht door analisten). De operationele marge slonk tot verder tot 7,6%. Daarmee zakt Tesla nu dus in de buurt van General Motors (7,6%), al blijft het wel nog boven Ford (4,9%). Exclusief de "EV regulatory credits" (die het bedrijf van de overheid krijgt voor de productie van milieuvriendelijke voertuigen), daalde de marge tot 5,3%.
 • De Tesla Cybertruck zal pas in 2024 in grote volumes beschikbaar zijn, wat een à twee kwartalen later is dan eerst werd ingeschat. Musk zei dat de complexiteit van de truck groot is en voor de nodige uitdagingen zorgt. Dat vertaalt zich wellicht in een lagere rendabiliteit.
 • De constructie van een nieuwe fabriek in Mexico zal op een trager tempo gebeuren gezien de zwakte van de wereldeconomie. Sommige waarnemers twijfelden eerder zelfs of de fabriek er uberhaupt nog zou komen.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid.
 • Kwalitatief degelijk imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan.
 • Voldoende stevige balans.
 • Zeer performante motoren, die niet hoeven onderdoen voor sportwagens.
 • Zeer goede marges in de sector.
 • Toenemende schaalvoordelen naarmate de productie verder uitbreidt.
 • Technologische superioriteit, zowel in het productie-apparaat als in de wagens zelf.
 • Productie wordt meer en meer gespreid (eerst in de VS, maar daarna ook Europa en China).
 • Tesla verdient aan de zgn. "Carbon Emission Credits" (CEC) : elke autoproducent moet bepaalde uitstootnormen halen voor de geproduceerde wagens; indien ze die normen niet halen moeten ze CEC's kopen van producenten die béter doen dan de norm. In 2022 verdiende Tesla op die manier ca USD 1,6 miljard (verkopen CEC's).
 • Visionair leiderschap.
 • Tesla heeft geen "zware erfenis" zoals verscheidene andere autoproducenten die te kampen hebben met oa. grote historische pensioenverplichtingen, oudere en geografisch versnipperde fabrieken.

Zwaktes :

 • Flink stijgende R&D kosten (al blijven ze relatief gezien zeker nog draaglijk).
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door verder technologisch onderzoek, niet in het minst naar batterijen.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten de VS.
 • Traditioneel een kapitaalintensieve sector waarbij hoge investeringen de vrije kasstromen onder druk zetten, al is Tesla wel erg efficiënt.
 • Minder exclusief dan Ferrari.
 • Autosector blijft cyclisch.
 • Grote afhankelijkheid van China (geopolitiek risico + hogere concurrentie in deze markt).

Opportuniteiten :

 • Verdere (geografische) groei.
 • Groei in de middenklasse wagens.
 • Efficiëntievoordelen door een zeer uitgekiende productie.
 • Lancering van nieuwe succesvolle modellen.
 • Eventuele verdere stijging van de populariteit in groeilanden.
 • De indrukwekkende prestaties van sommige Tesla-modellen verminderen de aantrekkingskracht van (andere) sportwagens.
 • Eventuele stijgende branstoffenprijzen, die elektrische wagens relatief aantrekkelijker zouden maken.
 • Tesla zit in het meest beloftevolle segment van de autosector : dat van de elektrische voertuigen. Dat heeft tot gevolg dat het bedrijf wellicht resistenter zal zijn dan concurrenten tegen een eventuele economische vertraging.

​​​​​​​Bedreigingen :

 • Andere concurrenten kunnen eventueel Tesla inhalen inzake technologische superioriteit (hoewel deze nog een hele weg moeten afleggen).
 • Als concurrenten zoals Audi en BMW hun technologie kunnen verbeteren en gelijkaardige elektrische modellen kunnen lanceren, verkleint de aantrekkingskracht van Tesla.
 • Toenemende concurrentie in China en mogelijk verlies van marktaandeel.
 • Hogere blootstelling aan de middenklasse gaat gepaard met een hogere prijssensitiviteit.
 • Overproductie of goedkopere versies die het imago aantasten.
 • Eventuele lage populariteit van een nieuwe modelreeks.
 • Eventuele verzwakking van de economie.
 • Eventuele stijgende grondstoffen - en energieprijzen.
 • Eventuele moeilijke beschikbaarheid van cruciale grondstoffen (vb om batterijen te produceren).
 • Eventuele stijgende elektriciteitsprijzen, die elektrische wagens relatief minder aantrekkelijk zouden maken.
 • Twitter zou kostbare tijd van Musk kunnen innemen ten nadele van Tesla.
 • Musk's gekke capriolen en uitspraken kunnen zijn populariteit - en daarmee ook de populariteit van Tesla - aantasten.
 • Eventuele grote terugroepacties kunnen wegen op de resultaten.
 • Eventuele verhoogde veiligheidsrisico's (oa verbonden met de autopilot).
 • Eventuele strubbelingen met personeel (oa ivm oprichting vakbond).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
16/02/2023 201.29 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.