Kering Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/02/2020
 • Koers opmaak studie: 562.7 EUR
 • Huidige koers: 579.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 61 miljard
 • Secteur: Consumptie-Luxe
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000121485

Conseil de l'analyste

 • 602,00 €
 • 842,00 €

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

 • Pinault Group was in de jaren ’60 actief in de houthandel. Begin de jaren ’90 werd het warenhuis “Au Printemps” overgenomen, waarna de naam veranderde in Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Eind de jaren ’90 werd de focus verlegd naar de luxesector, met de aankoop van een 42% belang in Gucci in 1999, later uitgebreid tot 100%. Na de overname van verschillende luxemerken werd de naam in 2013 veranderd naar “Kering”. Kering is ook eigenaar van het bekende merk "Yves Saint Laurent". De belangen in de retailsector (warenhuizen, winkelketens) werden gaandeweg verkocht (vanaf 2004 tot 2013). Het belang in het sportmerk Puma, gekocht in 2007, werd grotendeels uitgekeerd naar de aandeelhouders. Vandaag de dag is Kering dus nagenoeg uitsluitend actief in de luxesector.
 • De familie Pinault controleert Kering via de holding Artémis, dat zowat 41% van de aandelen in handen heeft (en 57% van de stemrechten).
 • ​​​​​​​Geografische omzetspreiding Kering :
  • ​​​​​​​Azië : 40,8%
  • West Europa : 32,7%
  • Noord Amerika : 19,8%
  • Rest : 6,7%​​​​​​​
Kering : Operationeel resultaat

Bron: Bloomberg

Conclusie

Kering is een degelijk geleid bedrijf dat actief is in een bijzonder interessante markt. Het aandeel noteert goedkoper dan LVMH maar is wat minder gespreid qua activiteiten en draagt daarom een hoger risico. De resultaten in het tweede kwartaal waren meer dan behoorlijk, maar beleggers hadden op nog meer gehoopt en stuurden het aandeel lager. Aangezien de vooruitzichten onverminderd goed blijven, zouden we profiteren van deze koersdip. We handhaven ons "kopen"-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet12.38510.81613.66515.732
Operationele winst1.3802.5273.271
Nettowinst8141.7863.7153.035
Boekwaarde89,294,678,4
Winst per aandeel6,4614,1729,4925,93
Koers/winst30,725,813,918,6
Dividend per aandeel4,606,0010,5011,35
Dividendrendement2,32%1,64%2,55%2,36%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste jaarhelft 2019

 • Kering zag de omzet in de eerste jaarhelft van 2019 met 18,8% stijgen tot € 7,64 miljard.
 • De operationele winst steeg 27,6% tot € 2,21 miljard.
 • De nettowinst daalde 75,4% tot € 579,7 miljoen.

Positieve punten

 • Kering boekte schitterende resultaten, al werd de nettowinst wel flink afgeroomd door een uitzonderlijke belastinglast.
 • De organische groei in het tweede kwartaal bedroeg een stevige 13,2%. Topmerk Gucci groeide 12,7%.

Negatieve punten

 • De nettowinstdaling is te wijten aan een uitzonderlijk hoge belastinglast. Die belastinglast slaat op de periode 2011-2017 ivm een geschil over transfer pricing waarbij de Italiaanse overheid meende dat ze te weinig belastinginkomsten had ontvangen. Een schikking met de Italiaanse overheid maakt nu een einde aan het geschil.
 • Beleggers hadden op nog betere cijfers gehoopt. Ze rekenden op een algemene organische groei van 13,4% en een organische groei van 14,5% voor Gucci.
 • De organische groei van 13,2% is een vertraging tov het eerste kwartaal, toen de groei nog 17,5% bedroeg.
 • Vooral in Noord-Amerika presteerde Gucci zwak, wat te wijten zou zijn aan een moeilijke vergelijkingsbasis (cijfers waren reeds erg hoog), minder of te weinig reclame en de verschuiving van aankopen (Aziaten die meer op hun thuismarkt kochten en Amerikanen die meer in Europa kochten).

SWOT

Sterktes :

  • Afsplitsen retailactiviteiten en focus op luxe was een schot in de roos.
  • Met een goede controle over het distributiekanaal houdt dit type bedrijven een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.
  • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
  • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
  • Zeer goede trackrecord inzake resultaten en marges
  • Sterke merknamen

​​​​​​​Zwaktes :

  • Enkele mindere of te dure overnames in het verleden (oa Puma).
  • Minder gediversifieerd dan bv. LVMH
  • Grote uitgaven noodzakelijk om de merknamen te ondersteunen (marketing, reclame).

Opportuniteiten :

  • Aanzienlijk potentieel in Azië/China.
  • Toename eigen winkels / meer grip op het distributiekanaal.
  • Overnames (meestal kleinere).
  • Nieuwe namen en/of producten toevoegen aan het gamma.
  • Groeiend aantal rijken zorgt voor toenemende vraag.

Bedreigingen :

  • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten). Bij lagere verkopen dreigt een omgekeerde operationele hefboom.
  • Economische vertraging China/Azië/wereldwijd.
  • Te dure overnames gevolgd door afschrijvingen.
  • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
  • Overheidsmaatregelen (bv in China) die de verkopen van luxeproducten belemmeren.
  • Eventuele tanende populariteit
  • Eventuele afname groeitempo

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
28/06/2019 494.25 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.