Kering Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/04/2021
 • Koers opmaak studie: 638 EUR
 • Huidige koers: 696 EUR
 • Marktkapitalisatie: 81 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000121485

Advies van de analist

 • € 511,00
 • € 766,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

 • Pinault Group was in de jaren ’60 actief in de houthandel. Begin de jaren ’90 werd het warenhuis “Au Printemps” overgenomen, waarna de naam veranderde in Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Eind de jaren ’90 werd de focus verlegd naar de luxesector, met de aankoop van een 42% belang in Gucci in 1999, later uitgebreid tot 100%. Na de overname van verschillende luxemerken werd de naam in 2013 veranderd naar “Kering”. Kering is ook eigenaar van het bekende merk "Yves Saint Laurent".
 • De belangen in de retailsector (warenhuizen, winkelketens) werden gaandeweg verkocht (vanaf 2004 tot 2013).
 • Het belang in het sportmerk Puma, gekocht in 2007, werd grotendeels uitgekeerd naar de aandeelhouders.
 • Vandaag de dag is Kering dus nagenoeg uitsluitend actief in de luxesector.
 • De familie Pinault controleert Kering via de holding Artémis, dat zowat 41% van de aandelen in handen heeft (en 57% van de stemrechten).
 • Geografische omzetspreiding Kering :
  • Azië : 40,8%
  • West Europa : 32,7%
  • Noord Amerika : 19,8%
  • Rest : 6,7%​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kering : Operationeel resultaat

Bron: Bloomberg

Conclusie

De resultaten van Kering in het eerste kwartaal van 2021 waren weliswaar iets minder indrukwekkend dan bij LVMH, maar het herstel kwam sneller en steviger dan verwacht. Net zoals bij LVMH zijn de resultaten nu reeds terug boven het niveau van voor de pandemie. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

Trading update eerste kwartaal 2021

 • Kering zag de omzet in het eerste kwartaal van 2021 met 21,4% toenemen tot € 3,89 miljard (+25,8% op vergelijkbare basis).
 • Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 (dus voor de coronacrisis), is de omzet met 5,5% gestegen (tegen constante wisselkoersen). Daarmee lijkt de coronacrisis nu reeds verteerd te zijn.
 • Vooral de Aziatische (+83%) en de Noord-Amerikaanse regio (+46%) presteerden prima.
 • De online verkopen stegen maar liefst 108%, en maken nu 14% uit van de omzet.
 • Per divisie waren de groeicijfers als volgt :
  • Bij Gucci werd een organische groei van 24,6% opgetekend.
  • Yves Saint Laurent zette een groei van 23,4% neer.
  • Bottega Veneta groeide met 24,6%.
  • De overige merken groeiden met 33,1%.
 • Het management blijft voorzichtig omwille van de onzekerheid die de coronacrisis blijft veroorzaken.

Resultaten

in mio          2018         2019       2020   2021 E
Omzet13.66515.88413.10015.964
Operationele winst3.2714.6103.298
Nettowinst3.7152.309*2.1502.909
Boekwaarde78,481,4

Winst per aandeel29,4918,417,223,2
Koers/winst13,931,834,627,5
Dividend per aandeel10,508810,11
Dividendrendement2,55%1,37%1,35%1,59%
Bron : Bloomberg

* De nettowinst in 2019 stond onder druk door een uitzonderlijk hoge belastinglast (zie verder).

Resultaten 2020

 • Kering zag de omzet met 17,5% dalen tot € 13,1 miljard.
 • De operationele winst kromp 28,5% tot € 3,3 miljard.
 • De nettowinst daalde 6,9% tot € 2,15 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten in de tweede jaarhelft van 2020 waren beduidend beter dan in de eerste jaarhelft, wat erop wijst dat er een aanzienlijk herstel optreedt eens de lockdowns voorbij zijn. Ondanks een organische krimp van 30,1% in de eerste jaarhelft, kon deze krimp op jaarbasis hierdoor beperkt worden tot 17,5%.
 • Bottega Veneta was sterkhouder met een organische groei van 4,8% tot € 1,21 miljard.
 • De overige merken konden de organische omzetdaling beperken tot 9,4 % tot € 2,28 miljard.
 • Kering boekte in 2019 prima resultaten, al werd de nettowinst wel flink afgeroomd door een uitzonderlijke belastinglast. Die belastinglast slaat op de periode 2011-2017 ivm een geschil over transfer pricing waarbij de Italiaanse overheid meende dat ze te weinig belastinginkomsten had ontvangen. Een schikking met de Italiaanse overheid maakte een einde aan het geschil.

Negatieve punten

 • De coronacrisis hakte zwaar in op de resultaten.
 • De resultaten, en dan vooral die van Gucci, kwamen onder de verwachtingen uit. In het vierde kwartaal hadden analisten op een organische krimp van 0,8% gerekend, maar in realiteit werd het -5%. Zowel Gucci (-10,3% vs -7,2% verwacht) als Yves Saint Laurent (+0,5% vs +3,1% verwacht) stelden teleur. Maar ook Bottega Veneta (+15,7% vs +18,9% verwacht) en de overige merken (+1,7% vs +9,5% verwacht) konden de verwachtingen niet inlossen.
 • Organisch was er op jaarbasis een krimp van 16,4%.
  • Gucci kende een (organische) terugval van 21,5% tot € 7,44 miljard.
  • De omzet van Yves Saint Laurent  daalde 13,8% (organisch) tot € 1,74 miljard.
 • De resultaten staan in schril contrast met LVMH, dat op jaarbasis een organische krimp van amper 3% boekte in zijn divisie mode/lederwaren.
 • Het management blijft erg voorzichtig en gaf geen becijferde prognose voor 2021.
 • Het "tourisme-shopping" blijft wellicht nog langere tijd onder forse druk staan.

SWOT

Sterktes :

 • Afsplitsen retailactiviteiten en focus op luxe was een schot in de roos.
 • Met een goede controle over het distributiekanaal houdt dit type bedrijven een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.
 • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
 • Zeer goede trackrecord inzake resultaten en marges
 • Sterke merknamen

Zwaktes :

 • Enkele mindere of te dure overnames in het verleden (oa Puma).
 • Minder gediversifieerd dan bv. LVMH
 • Grote uitgaven noodzakelijk om de merknamen te ondersteunen (marketing, reclame).

Opportuniteiten :

 • Aanzienlijk potentieel in Azië/China.
 • Toename eigen winkels / meer grip op het distributiekanaal.
 • Overnames (meestal kleinere).
 • Nieuwe namen en/of producten toevoegen aan het gamma.
 • Groeiend aantal rijken zorgt voor toenemende vraag.

Bedreigingen :

 • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten).
 • Bij lagere verkopen dreigt een omgekeerde operationele hefboom.
 • Economische vertraging China/Azië/wereldwijd.
 • Te dure overnames gevolgd door afschrijvingen.
 • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
 • Overheidsmaatregelen (bv in China) die de verkopen van luxeproducten belemmeren.
 • Eventuele tanende populariteit
 • Eventuele afname groeitempo

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
28/06/2019 494.25 EUR Kopen
22/04/2020 459.7 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.