Kering Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/10/2020
 • Koers opmaak studie: 561 EUR
 • Huidige koers: 533.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 72 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000121485

Advies van de analist

 • € 430,00
 • € 645,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

 • Pinault Group was in de jaren ’60 actief in de houthandel. Begin de jaren ’90 werd het warenhuis “Au Printemps” overgenomen, waarna de naam veranderde in Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Eind de jaren ’90 werd de focus verlegd naar de luxesector, met de aankoop van een 42% belang in Gucci in 1999, later uitgebreid tot 100%. Na de overname van verschillende luxemerken werd de naam in 2013 veranderd naar “Kering”. Kering is ook eigenaar van het bekende merk "Yves Saint Laurent".
 • De belangen in de retailsector (warenhuizen, winkelketens) werden gaandeweg verkocht (vanaf 2004 tot 2013).
 • Het belang in het sportmerk Puma, gekocht in 2007, werd grotendeels uitgekeerd naar de aandeelhouders.
 • Vandaag de dag is Kering dus nagenoeg uitsluitend actief in de luxesector.
 • De familie Pinault controleert Kering via de holding Artémis, dat zowat 41% van de aandelen in handen heeft (en 57% van de stemrechten).
 • Geografische omzetspreiding Kering :
  • Azië : 40,8%
  • West Europa : 32,7%
  • Noord Amerika : 19,8%
  • Rest : 6,7%​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kering : Operationeel resultaat

Bron: Bloomberg

Conclusie

De resultaten van Kering in het derde kwartaal waren beter dan verwacht, maar het belangrijkste merk Gucci stelde teleur. De overige merken zetten een zeer degelijke prestatie neer. Globaal gezien vielen de resultaten mee, maar na de koersstijging van de afgelopen maanden is het aandeel wel wat duurder geworden. Tot nader order handhaven we nog ons houden-advies. 

Nieuws

Trading update Q3

 • Kering zag de omzet in het derde kwartaal met 4,3% terugvallen tot € 3,7 miljard, wat beter was dan de analistenconsensus.
 • Yves Saint Laurent presteerde goed met een organische groei van 3,9%.
 • Bottega Veneta blijft sterkhouder met een organische groei van maar liefst 20,7%.
 • De overige merken deden het ook goed met een organische groei van 11,7%.
 • Het belangrijkste merk, Gucci, stelde teleur met een organische krimp van 8,9%.
 • Ter herinnering : LVMH boekte een organische krimp van 7% in dezelfde periode, maar de divisie mode/lederwaren boekte een organische groei van 12%.
 • In Noord-Amerika en Azië werd een flink herstel geboekt, terwijl in West-Europa en Japan een stevige vertraging werd opgetekend.

Resultaten

in mio            2017          2018         2019       2020 E
Omzet10.81613.66515.88413.412
Operationele winst2.5273.2714.609
Nettowinst1.7863.7152.3092.077
Boekwaarde94,678,481,4
Winst per aandeel14,1729,4918,416,7
Koers/winst25,813,931,833,6
Dividend per aandeel6,0010,5011,507,84
Dividendrendement1,64%2,55%1,97%1,40%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste jaarhelft 2020

 • Kering zag de omzet met 29,6% dalen tot € 5,38 miljard.
 • De operationele winst kromp 71,4% tot € 0,63 miljard.
 • De nettowinst daalde 53% tot € 272,6 miljoen.

Positieve punten

 • De resultaten waren minder erg dan gevreesd.
 • De marges vielen minder hard terug dan bij LVMH, deels te wijten aan het feit dat Kering een groter deel van de productie uitbesteedt (en dus een deel van de kosten voor productiestilstand niet voor haar rekening komen).
 • De normalisatie van de belastinglast resulteerde in een minder scherpe daling van de nettowinst dan bij concurrent LVMH.
 • Bottega Veneta was sterkhouder met een organische krimp van slechts 9,5% tot € 503,1 miljoen.
 • Het bedrijf merkte een flink herstel in Azië (en dan voornamelijk China) op het einde van de eerste jaarhelft.
 • Kering boekte in 2019 prima resultaten, al werd de nettowinst wel flink afgeroomd door een uitzonderlijke belastinglast. Die belastinglast slaat op de periode 2011-2017 ivm een geschil over transfer pricing waarbij de Italiaanse overheid meende dat ze te weinig belastinginkomsten had ontvangen. Een schikking met de Italiaanse overheid maakte een einde aan het geschil.

Negatieve punten

 • De coronacrisis hakte zwaar in op de resultaten in de eerste jaarhelft.
 • Organisch was er een krimp van 30,1%.
  • Gucci kende een (organische) terugval van 33,8% tot € 3,07 miljard.
  • De omzet van Yves Saint Laurent  daalde 30,6% (organisch) tot € 681,1 miljoen.
  • De overige merken zagen een organische omzetdaling van 25,8% tot 919,1 miljoen.
 • De organische krimp in het tweede kwartaal bedroeg een stevige 43,7%.
 • Het management blijft erg voorzichtig en wou geen prognose geven voor de tweede jaarhelft.
 • Het "tourisme-shopping" blijft wellicht nog langere tijd onder forse druk staan.
 • De divisie Mode & Lederwaren van LVMH kende een krimp van "slechts" 24%, terwijl Gucci, het topmerk van Kering een stevige duik van 33,8% nam. Dat is uiteraard geen goed nieuws, al is enige nuancering hier wel op zijn plaats :
  • Gucci heeft de activiteiten in zijn distributiekanaal sneller stopgezet.
  • Gucci heeft een relatief hogere blootstelling aan China, waar het coronavirus als eerste toesloeg (naar schatting zowat 5 procentpunten).
  • Gucci is vijftal procentpunten meer blootgesteld aan Italië, waar het virus heel hard heeft toegeslagen.
  • Lederwaren worden minder getroffen dan mode. Bij LVMH zijn lederwaren goed voor 70% terwijl dat bij Gucci "slechts" 58% is.  Resultaten in mode zijn volatieler.

SWOT

Sterktes :

 • Afsplitsen retailactiviteiten en focus op luxe was een schot in de roos.
 • Met een goede controle over het distributiekanaal houdt dit type bedrijven een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.
 • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
 • Zeer goede trackrecord inzake resultaten en marges
 • Sterke merknamen

Zwaktes :

 • Enkele mindere of te dure overnames in het verleden (oa Puma).
 • Minder gediversifieerd dan bv. LVMH
 • Grote uitgaven noodzakelijk om de merknamen te ondersteunen (marketing, reclame).

Opportuniteiten :

 • Aanzienlijk potentieel in Azië/China.
 • Toename eigen winkels / meer grip op het distributiekanaal.
 • Overnames (meestal kleinere).
 • Nieuwe namen en/of producten toevoegen aan het gamma.
 • Groeiend aantal rijken zorgt voor toenemende vraag.

Bedreigingen :

 • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten).
 • Bij lagere verkopen dreigt een omgekeerde operationele hefboom.
 • Economische vertraging China/Azië/wereldwijd.
 • Te dure overnames gevolgd door afschrijvingen.
 • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
 • Overheidsmaatregelen (bv in China) die de verkopen van luxeproducten belemmeren.
 • Eventuele tanende populariteit
 • Eventuele afname groeitempo

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
28/06/2019 494.25 EUR Kopen
22/04/2020 459.7 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.