Kering Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/10/2021
 • Koers opmaak studie: 642.7 EUR
 • Huidige koers: 668.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 80 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000121485

Advies van de analist

 • € 560,00
 • € 840,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

 • Pinault Group was in de jaren ’60 actief in de houthandel. Begin de jaren ’90 werd het warenhuis “Au Printemps” overgenomen, waarna de naam veranderde in Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Eind de jaren ’90 werd de focus verlegd naar de luxesector, met de aankoop van een 42% belang in Gucci in 1999, later uitgebreid tot 100%. Na de overname van verschillende luxemerken werd de naam in 2013 veranderd naar “Kering”. Kering is ook eigenaar van het bekende merk "Yves Saint Laurent".
 • De belangen in de retailsector (warenhuizen, winkelketens) werden gaandeweg verkocht (vanaf 2004 tot 2013).
 • Het belang in het sportmerk Puma, gekocht in 2007, werd grotendeels uitgekeerd naar de aandeelhouders.
 • Vandaag de dag is Kering dus nagenoeg uitsluitend actief in de luxesector.
 • De familie Pinault controleert Kering via de holding Artémis, dat zowat 41% van de aandelen in handen heeft (en 57% van de stemrechten).
 • Geografische omzetspreiding Kering :
  • Azië : 40,8%
  • West Europa : 32,7%
  • Noord Amerika : 19,8%
  • Rest : 6,7%​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kering : Operationeel resultaat

Bron: Bloomberg

Conclusie

Kering kon een degelijke trading update voorleggen, met groei voor alle merknamen in de portefeuille. De resultaten overtreffen de cijfers die pre corona werden neergelegd, al zou de groei nog hoger uitgekomen zijn moesten er helemaal geen corona-effecten meer zijn. Grootste minpunt was de relatief zwakkere prestatie van Gucci en dus wordt het uitkijken of Kering de groei kan aanzwengelen in het vierde kwartaal. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

Trading update Q3 2021

 • Kering zag de omzet in het derde kwartaal van 2021 met 12,3% toenemen tot €4,04 miljard.
 • De organische groei tegen constante wisselkoersen bedroeg 11,8%.
 • Tov het vergelijkbare kwartaal in 2019 (pre corona), bedroeg de organische groei 10%.
 • Per divisie :
  • Gucci boekte een organische groei van 3,8% tot € 2,18 miljard.
  • Yves Saint Laurent maakte een spurt van 28,1% tot bijna 653 miljoen euro.
  • Botegga Veneta zag de groei uitkomen op 8,9% tot iets meer dan 363 miljoen euro.
  • De overige merken presteerden erg degelijk, met een groei van 26% tot bijna 844 miljoen euro.
 • De organische groei (+11,8%) was beter dan verwacht, maar het topmerk Gucci stelde wel teleur (+3,8% vs +9% verwacht). De zwakte bij Gucci wordt toegeschreven aan het feit dat beperkende maatregelen ivm corona in Azië het herstel belemmerden. Ook is het mogelijk dat klanten de lancering van een nieuwe collectie afwachten (Gucci spreekt doorgaans een jonger publiek aan dat erop gebrand is om telkens het allernieuwste te kopen).

Resultaten

in mio          2018         2019       2020   2021 E
Omzet13.66515.88413.10016.488
Operationele winst3.2714.6103.2984.581
Nettowinst3.7152.309*2.1503.072
Boekwaarde78,481,4

Winst per aandeel29,4918,417,225,11
Koers/winst13,931,834,625,6
Dividend per aandeel10,508810,60
Dividendrendement2,55%1,37%1,35%1,65%
Bron : Bloomberg

* De nettowinst in 2019 stond onder druk door een uitzonderlijk hoge belastinglast (zie opmerking hierna).

Resultaten eerste helft 2021

 • Kering zag de omzet met 49,6% toenemen tot € 8,05 miljard.
 • De operationele winst steeg 250,8% tot € 2,22 miljard.
 • De nettowinst steeg 442,6% tot € 1,48 miljard.

Positieve punten

 • Kering publiceerde resultaten die beter waren dan verwacht. De organische groei bedroeg 54,1%, met dank vooral aan de VS en Azië.
 • Per divisie waren de groeicijfers als volgt :
  • Bij Gucci werd een organische groei van 50,3% opgetekend.
  • Yves Saint Laurent zette een groei van 58,2% neer.
  • Bottega Veneta groeide met 45%.
  • De overige merken groeiden met 64,5% (Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron, Pomellato, Queelin).
 • Kering profiteerde, net zoals de overige luxeproducenten, van een stevige consumptiegolf in de nasleep van corona.
 • T.o.v. de eerste jaarhelft van 2019, steeg de omzet met 5,4% (8,4% organisch) terwijl de operationele winst nagenoeg onveranderd bleef. Daarmee is de coronacrisis nu reeds volledig verteerd.
 • Kering blijft actief op zoek naar overnames. Het management onderzoekt alle mogelijke opties ivm de horloge-afdeling, al is men momenteel (nog ?) niet actief bezig met een verkoop.
 • De online verkopen stegen 78,5%, en maken nu 14% uit van de omzet.
 • Het management is optimistisch voor de toekomst, maar blijft anderzijds toch voorzichtig omwille van de onzekerheid die de coronacrisis blijft veroorzaken.

Negatieve punten

 • De prestaties van LVMH over dezelfde periode waren indrukwekkender.
 • Kering ondervond relatief gezien meer hinder van corona dan LVMH.
 • De coronacrisis hakte in 2020 zwaar in op de resultaten.
 • Het management blijft erg voorzichtig en gaf geen becijferde prognose voor 2021.
 • Het "tourisme-shopping" blijft wellicht nog langere tijd onder forse druk staan.
 • Eén van de gevaren op kortere termijn is dat beleggers de meest recente groeicijfers gaan extrapoleren naar de toekomst toe, maar een deel van de forse groei nu is wellicht te wijten aan het feit dat veel mensen hebben kunnen sparen door corona, terwijl er ook minder mogelijkheden waren om geld uit te geven aan reizen. De groeicijfers zouden m.a.w. wat kunnen afvlakken/normaliseren  in de komende kwartalen.

Opmerking :

Kering boekte in 2019 prima resultaten, al werd de nettowinst wel flink afgeroomd door een uitzonderlijke belastinglast. Die belastinglast slaat op de periode 2011-2017 ivm een geschil over transfer pricing waarbij de Italiaanse overheid meende dat ze te weinig belastinginkomsten had ontvangen. Een schikking met de Italiaanse overheid maakte een einde aan het geschil.

SWOT

Sterktes :

 • Afsplitsen retailactiviteiten en focus op luxe was een schot in de roos.
 • Met een goede controle over het distributiekanaal houdt dit type bedrijven een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.
 • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
 • Zeer goede trackrecord inzake resultaten en marges
 • Sterke merknamen

Zwaktes :

 • Enkele mindere of te dure overnames in het verleden (oa Puma).
 • Minder gediversifieerd dan bv. LVMH
 • Grote uitgaven noodzakelijk om de merknamen te ondersteunen (marketing, reclame).

Opportuniteiten :

 • Aanzienlijk potentieel in Azië/China.
 • Toename eigen winkels / meer grip op het distributiekanaal.
 • Overnames (meestal kleinere).
 • Nieuwe namen en/of producten toevoegen aan het gamma.
 • Groeiend aantal rijken zorgt voor toenemende vraag.

Bedreigingen :

 • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten).
 • Bij lagere verkopen dreigt een omgekeerde operationele hefboom.
 • Economische vertraging China/Azië/wereldwijd.
 • Te dure overnames gevolgd door afschrijvingen.
 • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
 • Overheidsmaatregelen (bv in China) die de verkopen van luxeproducten belemmeren.
 • Eventuele tanende populariteit
 • Eventuele afname groeitempo

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
28/06/2019 494.25 EUR Kopen
22/04/2020 459.7 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.