Kering Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/10/2022
 • Koers opmaak studie: 470.95 EUR
 • Huidige koers: 567.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 59 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000121485

Advies van de analist

 • € 410,00
 • € 615,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

 • Pinault Group was in de jaren ’60 actief in de houthandel. Begin de jaren ’90 werd het warenhuis “Au Printemps” overgenomen, waarna de naam veranderde in Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Eind de jaren ’90 werd de focus verlegd naar de luxesector, met de aankoop van een 42% belang in Gucci in 1999, later uitgebreid tot 100%. Na de overname van verschillende luxemerken werd de naam in 2013 veranderd naar “Kering”. Kering is ook eigenaar van het bekende merk "Yves Saint Laurent".
 • De belangen in de retailsector (warenhuizen, winkelketens) werden gaandeweg verkocht (vanaf 2004 tot 2013).
 • Het belang in het sportmerk Puma, gekocht in 2007, werd grotendeels uitgekeerd naar de aandeelhouders.
 • Vandaag de dag is Kering dus nagenoeg uitsluitend actief in de luxesector.
 • De familie Pinault controleert Kering via de holding Artémis, dat zowat 41% van de aandelen in handen heeft (en 57% van de stemrechten).
 • Geografische omzetspreiding Kering :
  • Azië : 40,8%
  • West Europa : 32,7%
  • Noord Amerika : 19,8%
  • Rest : 6,7%​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kering : Operationeel resultaat

Bron: Bloomberg

Conclusie

Bij de trading update was het eens te meer Gucci - de winstmotor van het bedrijf - dat achterop hinkte op de andere divisies omwille van de grote blootstelling aan China (lockdowns). Dat resulteert in grilliger resulaten dan bij de concurrenten. Dat de marges bovendien wat lager zullen uitvallen is eveneens wat teleurstellend. Wellicht zullen de cijfers terug beterschap vertonen eens de lockdowns in China voorbij zijn. Het bedrijf presteert globaal gezien goed, maar wel minder goed dan de concurrenten. Daarom is de waardering ook lager. Gezien de lagere waardering mag het aandeel behouden blijven. Gucci blijft elk kwartaal een onvoorspelbare jokerkaart die soms slecht, maar soms ook goed uitvalt.

Nieuws

Trading update Q3 2022

 • Kering zag de omzet met 22,7% toenemen tot € 5,14 miljard.
 • De organische groei bedroeg 14%.
 • Vooral in West Europa (+74%) en Japan (+31%) was de groei vrij spectaculair. In Noord Amerika (+1%) en Azië-Pacific (+7%) was de groei bescheidener. Dat laatste was te wijten aan het feit dat veel Amerikanen naar Europa reisden en daar meer inkopen deden enerzijds, en de lockdowns in China anderzijds. 
 • Per divisie waren de organische groeicijfers als volgt :
  • Gucci zag een groei van 9% tot € 2,58 miljard. 
  • Yves Saint Laurent groeide met 30% tot € 916 miljoen.
  • Bottegga Veneta groeide met 14% tot € 437 miljoen.
  • De overige merken groeiden met 21% tot € 1,20 miljard (Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron, Pomellato, Queelin).
 • De totale organische groei lag boven de verwachtingen, maar de groei van Gucci lag onder de verwachtingen.
 • Hoewel Kering een mooie organische groei boekte, was deze toch beduidend minder dan LVMH, dat 20% groeide in dezelfde periode. De lagere groei bij Kering was vooral te wijten aan de relatief zwakkere prestatie van Gucci.
 • In de conference call liet het management ook verstaan dat door investeringen in het merk, de marges voor Gucci wat lager zullen uitvallen dan vorig jaar.

Resultaten

in mio         2019       2020       2021   2022 E
Omzet15.88413.10017.64520.158
Operationele winst4.6103.2984.7975.759
Nettowinst2.309*2.1503.1753.914
Boekwaarde81,494,6107,6
Winst per aandeel18,417,225,4931,53
Koers/winst31,834,627,717,6
Dividend per aandeel881213,77
Dividendrendement1,37%1,35%1,70%2,49%
Bron : Bloomberg

* De nettowinst in 2019 stond onder druk door een uitzonderlijk hoge belastinglast (zie opmerking hierna).

Resultaten eerste helft 2022

 • Kering zag de omzet met 23% toenemen tot € 9,93 miljard.
 • De recurrente operationele winst steeg 26% tot € 2,82 miljard.
 • De nettowinst steeg 34% tot € 1,99 miljard.

Positieve punten

 • Kering publiceerde resultaten die beter waren dan verwacht. 
 • De organische groei klokte af op 16% (de uiteindelijke omzetgroei werd gestuwd door positieve wisselkoerseffecten).
 • De groei was stevig in Europa, Amerika en Japan, maar werd gehinderd door de lockdowns in China.
 • Per divisie waren de organische groeicijfers als volgt :
  • Gucci zag een groei van 8% tot € 5,17 miljard. 
  • Yves Saint Laurent groeide met 34% tot € 1,48 miljard.
  • Bottegga Veneta groeide met 13% tot € 834 miljoen.
  • De overige merken groeiden met 28% tot € 2,55 miljard (Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron, Pomellato, Queelin).
 • Kering profiteerde, net zoals de overige luxeproducenten, van een stevige consumptiegolf in de nasleep van corona.
 • Kering verhoogde de prijzen twee keer in 2021, en voerde verdere prijsverhogingen door in 2022 om de kosteninflatie te compenseren.
 • De coronacrisis was reeds in 2021 volledig verteerd.
 • Het dividend over 2021 werd maar liefst 50% verhoogd tot € 12 per aandeel.
 • Kering blijft actief op zoek naar overnames. Het bedrijf zou interesse tonen om zelf cosmetica te produceren (gebeurt momenteel met licenties), al dan niet door overnames. Het bedrijf zou niet tevreden zijn met de partnership met Coty, dat volgens het management van Kering te weinig het potentieel en de groeimogelijkheden benut. Voorts werkt Kering ook samen met L'Oréal (voor YSL). In het verleden werd Estée Lauder genoemd als overnamedoel in geruchten maar dat bedrijf lijkt ons een maatje te groot voor Kering. Kering verkocht Sowind Group (horlogeproducenten van Girard-Perregaux en Ulysse Nardin) aan het huidige management. Wellicht was de horloge-divisie te klein terwijl de groeivooruitzichten voor deze markt relatief bescheidener zijn (in vergelijking met andere luxe-producten).
 • Het management is optimistisch voor de toekomst, maar blijft toch voorzichtig omwille van de onzekerheid die de coronacrisis blijft veroorzaken.

Negatieve punten

 • De cijfers van Gucci waren een tikje beter dan verwacht, maar deze belangrijkste divisie kent wel de traagste groei van alle afdelingen. Gucci heeft enorm veel last van de lockdowns in China (in combinatie met een grote blootstelling aan China).
 • Kering ondervond relatief gezien meer hinder van corona dan LVMH.
 • De coronacrisis hakte in 2020 zwaar in op de resultaten.
 • Het management blijft voorzichtig en gaf geen becijferde prognose voor 2022.
 • Eén van de gevaren op kortere termijn is dat beleggers de meest recente groeicijfers gaan extrapoleren naar de toekomst toe, maar een deel van de forse groei nu is wellicht te wijten aan het feit dat veel mensen hebben kunnen sparen door corona, terwijl er ook minder mogelijkheden waren om geld uit te geven aan reizen. De groeicijfers zouden m.a.w. wat kunnen afvlakken/normaliseren  in de komende kwartalen.

Opmerking :

Kering boekte in 2019 prima resultaten, al werd de nettowinst wel flink afgeroomd door een uitzonderlijke belastinglast. Die belastinglast slaat op de periode 2011-2017 ivm een geschil over transfer pricing waarbij de Italiaanse overheid meende dat ze te weinig belastinginkomsten had ontvangen. Een schikking met de Italiaanse overheid maakte een einde aan het geschil.

SWOT

Sterktes :

 • Afsplitsen retailactiviteiten en focus op luxe was een schot in de roos.
 • Met een goede controle over het distributiekanaal houdt dit type bedrijven een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.
 • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
 • Zeer goede trackrecord inzake resultaten en marges
 • Sterke merknamen

Zwaktes :

 • Enkele mindere of te dure overnames in het verleden (oa Puma).
 • Minder gediversifieerd dan bv. LVMH
 • Grote uitgaven noodzakelijk om de merknamen te ondersteunen (marketing, reclame).

Opportuniteiten :

 • Aanzienlijk potentieel in Azië/China.
 • Toename eigen winkels / meer grip op het distributiekanaal.
 • Overnames (meestal kleinere).
 • Nieuwe namen en/of producten toevoegen aan het gamma.
 • Groeiend aantal rijken zorgt voor toenemende vraag.

Bedreigingen :

 • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten).
 • Bij lagere verkopen dreigt een omgekeerde operationele hefboom.
 • Economische vertraging China/Azië/wereldwijd.
 • Te dure overnames gevolgd door afschrijvingen.
 • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
 • Overheidsmaatregelen (bv in China) die de verkopen van luxeproducten belemmeren.
 • Eventuele tanende populariteit
 • Eventuele afname groeitempo

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
28/06/2019 494.25 EUR Kopen
22/04/2020 459.7 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.