Elia Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/03/2022
 • Koers opmaak studie: 128.7 EUR
 • Huidige koers: 158.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,83 miljard
 • Secteur: Utilities
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Conseil de l'analyste

 • 96,50 €
 • 135,10 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. De groep bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: verdeling nettowinst (adj. in %)

Source: Elia (2020)

Conclusie

Elia wist ondanks de piek van de onderhoudscyclus bij 50Hertz een goed jaarresultaat neer te leggen, te danken aan de energiecrisis in Europa die het stroomverkeer op de onderzeese interconnector Nemo Link de hoogte in dreef. Op groepsniveau stegen de opbrengsten het afgelopen boekjaar met 15,6% tot € 2,9 miljard, steeg de winst per aandeel met 10,4% tot € 4,02 en werd een rendement op het eigen vermogen gerealiseerd van 7,56%, wat hoger was dan de guidance. Het dividend werd zoals verwacht opnieuw lichtjes opgetrokken tot € 1,75 per aandeel (pay-out ratio: 43,5%).

Onderliggend werden de resultaten voornamelijk gedreven door een stijging van de gereguleerde activabasis met 6,2%, hogere vergoedingen gelieerd aan operationele KPI’s en een stevige winstbijdrage vanuit de niet-gereguleerde activiteiten (met name Nemo-Link) waarvan de nettowinst steeg tot € 32 miljoen, komende van een verlies van € 10 miljoen in het vorige boekjaar. Deze positieve effecten konden zo de aangekondigde piek in de onderhoudscyclus alsook de hogere IT- en personeelskosten bij 50Hertz compenseren.

Voor 2022 verwacht Elia een aangepast rendement op het eigen vermogen tussen 6,25% en 7,25% (2021: 7,56%). Het management voorziet verder voor ongeveer €1,275 miljard aan investeringen die de gereguleerde activabasis zullen doen stijgen met ongeveer 12,4% tot €11,6 miljard. Voor de komende 5 jaar verwacht het management een stijging van de RAB met gemiddeld 9,5% (voorheen: 8,5%) gedreven door infrastructuur- en digitaliseringsprojecten die kaderen binnen de Europese duurzaamheidsdoelstellingen.

De stabiele kasstromen, het inflatie-dekkend dividendbeleid en de vooruitzichten omtrent de energietransitie van de komende jaren maken van Elia een interessant (defensief) aandeel. Let wel, het aandeel noteert historisch gezien aan de dure kant en geeft nog slechts een bruto dividendrendement van 1,35%. Het advies blijft daarom op HOUDEN en grenst aan de verkoopzone.

Nieuws

Windgrid - Elia gaat met een nieuwe dochtervennootschap genaamd 'WindGrid' op zoek naar grootschalige investeringen in offshore elektriciteitsnetten binnen én buiten Europa. Het bedrijf wil hiermee Elia Group verder uitbouwen tot een internationale energiespeler en tracht hiermee ook het aandeel van de niet-gereguleerde activiteiten op te trekken. Elia wijst op de doelstelling van de Europese Commissie om de offshore capaciteit op te trekken van 15 GW tot 60GW in 2030 en tot 300GW in 2050. Elia ziet zich met haar reeds opgebouwde expertise als een solide partner voor zowel overheden als ontwikkelaars van hernieuwbare energieprojecten. 

Energie-eiland - Elia kreeg in 2021 groen licht voor de ontwikkeling van een energie-eiland in de Prinses Elisabethzone 40 km voor de Belgische kust.  Het eiland is nodig voor de uitbouw van een geïntegreerd net voor offshore windenergie en zal daarnaast ook dienen om nieuwe interconnectoren aan te sluiten. Elia is volop bezig met de verdere uitwerking van het concept. 

Energinet - Elia bekijkt met Deens netbeheerder Energinet de mogelijkheid om de hoogspanningsnetten van Denemarken en België via een 600 km lange interconnector met elkaar te verbinden (Triton Link). Er zou een nieuwe offshore hub gebouwd worden op 80 km van de Deense kust waarop in een later stadium een windmolenpark met capaciteit van 10 GW kan worden aangesloten. De Triton Link zou tegen 2030 operationeel moeten worden. Ook de samenwerking tussen Energinet en 50Hertz zal verder versterkt worden met de bouw van een tweede interconnector in de Baltische zee (Bornholm Energy Island). 

BESIX - Elia ondertekende een intentieverklaring met het bouwbedrijf BESIX om in het kader van de klimaatdoelstellingen kennis te delen en samenwerkingsopportuniteiten te delen rond slimme gebouwen die een flexibel energiebeheer mogelijk maken.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 0,800,811,822,242,312,50
Operationele winstmarge 27,1%26,6%23,7%25,0%24,6%22,0%
Netto winstmarge 22,5%25,8%15,1%11,3%10,8%9,4%
Boekwaarde per aandeel 40,7341,5744,3748,3750,5258,48
Winst per aandeel 2,913,384,463,913,643,47
Koers/Winst 171413202730
Dividend 1,561,601,641,691,711,71
Dividendrendement 3,18%3,38%2,85%2,14%1,75%1,63%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten vierde kwartaal 2021

 • De opbrengsten stegen in het voorbije boekjaar j-o-j met ongeveer 15,6% tot € 2,9 miljard. Deze stijging werd gedreven door een stijging van de gereguleerde activabasis (+6,2%) in zowel België als Duitsland, alsook door stijgende kosten die Elia mag doorrekenen.
 • De operationele winst (EBIT) daalde in het voorbije boekjaar j-o-j met ongeveer 6,6% tot € 540 miljoen, wat zo een EBIT-marge gaf van 18,9% (-4,50 pp). Deze daling werd voornamelijk gedreven door hogere personeel- en IT-kosten en een piek in de onderhoudscyclus, en werd deels geneutraliseerd door een sterke bijdrage van Nemo-Link. De EBIT-marge daalde over dezelfde periode met ongeveer -4,50 procentpunt tot 18,9%.
 • De nettowinst steeg j-o-j met ongeveer 9,6% tot € 295 miljoen, ofwel tot € 4,02 per (verwaterd) aandeel (+ 10,4%). De aangepaste RoE bedroeg 7,56%, wat boven de verwachting was.
 • Het dividend werd met 2,3% opgetrokken tot € 1,75 per aandeel. 

Positieve punten 

 • Elia Transmission, dat de Belgische gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten in het voorbije boekjaar stijgen met 19,4% tot ongeveer € 1,2 miljard. De operationele winst (EBIT) daalde met ongeveer 4,6% tot € 227 miljoen, terwijl de nettowinst steeg met ongeveer 5% tot € 131 miljoen. Deze resultaten werden voornamelijk gedreven door een stijging van de gereguleerde activabasis (+5,2%), een hogere incentives (vergoedingen gelieerd aan operationele KPI's) en minder schadegevallen aan de installaties, maar werden gedeeltelijk tegengehouden door hogere pensioen- en belastingsprovisies en lagere geactiveerde financiële kosten (bij Elia lijkt het af en toe een omgekeerde wereld te zijn waar lagere kosten nadelig kunnen zijn). De daling van de operationele winst was te verklaren door afschrijvingen op activa die niet opgenomen werden in de gereguleerde tarieven (goodwill, leaseovereenkomsten,...). De winst op het eigen vermogen (ROE) voor de laatste 12 maanden bedroeg 5,36%. Voor 2022 rekent het management opnieuw op een aangepaste RoE tussen 5% en 6%.
 • 50Hertz, dat de Duitse gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten in het voorbije boekjaar stijgen met 18% tot ongeveer € 1,7 miljard. De operationele winst (EBIT) daalde met ongeveer 19,8% tot € 273 miljoen, terwijl de nettowinst daalde met ongeveer 14,1% tot € 132 miljoen. De stijging van de opbrengsten werd voornamelijk gedreven door een hogere gereguleerde activabasis (+8,8%) terwijl de daling van de marges te wijten was aan tijdelijk hogere onderhoudskosten, alsook hogere IT- en personeelskosten. De winst op het eigen vermogen (ROE) voor de laatste 12 maanden bedroeg 9,85%. Voor 2022 rekent het management op een aangepaste RoE tussen 8% en 10%.
 • De tak van de niet-gereguleerde activiteiten en Nemo Link (i.e. de onderzeese interconnector tussen Groot-Brittannië en België in samenwerking met National Grid), zag de opbrengsten in het voorbije boekjaar stijgen met 6,1% tot ongeveer € 37 miljoen. De operationele winst (EBIT) steeg met ongeveer 4377,8% tot € 40 miljoen, terwijl er een nettowinst (EBIT) werd opgetekend van € 32 miljoen, komende van een nettoverlies van € 10 miljoen in het vorige boekjaar. Dit resultaat werd voornamelijk gedreven door een sterke prestatie van Nemo Link gedreven door de hogere energieschaarste in het VK waardoor er meer stroomverkeer was op de onderzeese interconnector. Het resultaat werd deels tegengehouden door lagere opbrengsten bij Elia Grid International. Voor 2022 rekent het management op een bijdrage aan het resultaat van de divisie tussen 10 en 15 miljoen euro.
 • Outlook: Voor 2022 verwacht Elia een aangepast rendement op het eigen vermogen tussen 6,25% en 7,25% (2021: 7,56%). Het management verwacht verder voor ongeveer €1,275 miljard aan investeringen die de gereguleerde activabasis zullen doen stijgen met ongeveer 12,4% tot €11,6 miljard. Voor de komende 5 jaar verwacht het management een stijging van de RAB met gemiddeld 9,5% (voorheen: 8,5%).
 • Energietransitie: Elia kijkt met een positieve blik naar de toekomst waarin de Europese Green Deal, die eveneens verweven zit in het COVID-19-relanceplan van de Europese Commissie, een belangrijke rol zal spelen wat betreft zowel de transitie naar een koolstofarme economie als de digitalisering van het energiesysteem. Concreet betekent dit voor Elia het voorzien van de benodigde infrastructuur (om bv. nieuwe windmolenparken te connecteren met het net) en het voorzien van digitale platformen voor het beheer van een meer gedecentraliseerde energieopwekking (bv. energieopwekking door particulieren) en een verhoogde efficiëntie van het net. De Duitse dochter 50Hertz heeft tot doel gesteld om tegen 2032 het Oost-Duitse elektriciteitsnet voor 100% te voorzien van hernieuwbare energie. Eurogrid, de moedervennootschap boven 50Hertz en voor 80% in handen van Elia, haalde hiervoor via een groene obligatie 750 miljoen euro op ter financiering van de offshore projecten Ostwind 1 & 2.
 • Investeringen: In 2021 werden er voor ongeveer € 1,23 miljard aan investeringen uitgevoerd (+16,5%). Zo werden de werken aan het Ostwind 2 project verdergezet en werden algemene versterkingswerkzaamheden uitgevoerd aan het Belgische en Duitse hoogspanningsnet. Ter info: De gereguleerde activa (RAB) stegen in het vorige boekjaar met 6,2% tot € 10,3 miljard. Weet dat de winsten van Elia, gezien haar monopolistische marktpositie, strikt gereguleerd worden. Zo wordt vooraf een maximaal winstpercentage bepaald op de geïnvesteerde activa. Voor de komende 5 jaar verwacht het management eveneens een stijging van de RAB met gemiddeld 9,5%.
 • Schuldpositie: De netto schuldpositie daalde met 34,5% tot ongeveer €4,9 miljard te wijten aan fluctuaties van de EEG-kaspositie. Ter herinnering: Het management stelde bij de jaarcijfers over 2020 reeds dat de gestegen schuldpositie van tijdelijke aard was en gedreven werd door een significante daling (€-1,2 miljard) van de EEG-kaspositie bij 50Hertz vanwege lagere consumptievolumes en lagere energieprijzen. Dit tijdelijke EEG-deficit werd in januari reeds aangezuiverd via federale subsidies. Momenteel is er een i.p.v. een deficit een surplus van € 2,1 miljard. Ter info: de Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) is een Duitse wetgeving rond de financiering en ontwikkeling van hernieuwbare energie met als doel aan 80% van de elektriciteitsvraag te voldoen via hernieuwbare energiebronnen. Op basis van maandelijkse volume-ramingen rekenen de systeemoperatoren EEG-toeslagen aan die dan aangewend kunnen worden voor investeringen in de verduurzaming van het net. Het management van Elia wijst erop dat het pre-financieren van het EEG-mechanisme geen invloed heeft op de kredietrating en dat alle kosten steeds worden doorgerekend aan het mechanisme.
 • COVID-19: De lockdownmaatregelen hadden in 2020 een merkbare invloed op het elektriciteitsverbruik. Zo daalde het het verbruik in België met 7% t.o.v. het gemiddelde van de voorbije 5 jaar en daalde het verbruik in Duitsland met 4% t.o.v. 2019. Weet echter dat een lager elektriciteitsverbruik geen invloed heeft op de winstgevendheid van Elia. Deze verbruiksvariaties worden namelijk geneutraliseerd onder de regelgevende kaders. De resultaten van het bedrijf waren dan ook redelijk coronaproof.

Negatieve punten 

 • Als gevolg van de overstromingen in de regio Luik werden een aantal hoogspanningsstations beschadigd. De herstellingswerken werden echter snel afgerond en de financiële impact bleek gering dankzij de verzekeringsclausules in het regulatoire raamwerk.
 • Door de herstructurering van vorig jaar viel de aftrekbaarheid van bepaalde interestlasten weg gezien er op holdingniveau onvoldoende operationeel inkomen is.

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. In 2019 keurde de federale overheid een nieuwe operationele licentie goed. De hernieuwde overeenkomst voor het uitbaten van het stroomnet in België gaat in vanaf september 2022 en heeft een looptijd van 20 jaar.
 • Elia werd in 2020 opgenomen in de MSCI Belgium Index, alsook in de SE European Utilities Index.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.
 • Via een interne reorganisatie werden de geregulereerde activiteiten in België afgezonderd van de niet-gereguleerde activiteiten buiten België. Hierdoor kunnen de groeistrategieën duidelijk worden afgestemd per nationale businessentiteit. Het bedrijf werkt daarom met zowel een hoofdkantoor in Brussel, als één in Berlijn.
 • De resultaten zijn vanwege het gereguleerde mechanisme crisisproof. Zo mogen hogere kosten (inflatie) doorgerekend worden in de tarieven. 

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.
 • Een verhoging van het aandeel in niet-gereguleerde activiteiten kan de risico's op toekomstige overheidsbepalingen op groepsniveau doen afnemen. 

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.