Elia Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/07/2019
 • Koers opmaak studie: 69.1 EUR
 • Huidige koers: 73.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3.4 miljard
 • Secteur: Secteur des services publics
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Conseil de l'analyste

 • 54,00 €
 • 69,20 €

Advies: Vendre

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Elia is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België en het oostelijk deel van Duitsland. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. 

Elia bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.231 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: Spreiding opbrengsten

Bron: Elia

Conclusie

Na de koersstijging van de voorbije weken vinden we dat het aandeel stilaan duur begint te worden. Ons advies wijzigt daarom van 'houden' naar 'verkopen'.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002011201220132014201520162017
Omzet1278.401306.60832.7838.9851.4868.1887.5
Operationele winst308.00305.40209.3289.7336.4209229
Nettowinst137.50155.0175.8172.6210.6179.8229.1
Boekwaarde33.9034.9036.5037.6239.741.3443.36
Winst per aandeel2.282.572.902.843.472.953.76
Koers/Winst
13,1011,9813,5512,316,713,5
Dividend per aandeel1,471,471,541,541,551,581,62
Dividendrendement
4,36%4,43%3,99%3,61%3,21%3,19%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2017 

 • De omzet steeg met 2,2% tot € 887,5 miljoen. 
 • De nettowinst steeg met 27,4% tot € 229,1 miljoen.  

Positieve punten

 • De geplande investeringen werden allemaal op tijd en binnen budget gerealiseerd. 
 • De winst van de Belgische activiteiten steeg met 8%. Dit was vooral te danken aan een hogere mark-up voor gerealiseerde strategische investeringen en een hogere billijke vergoeding door de gemiddeld hogere OLO-rente in vergelijking met 2016. 
 • In Duitsland steeg de winst fors (+58%) dankzij gedaalde kosten (minder onderhoudskosten) en hogere investeringen. 
 • Het dividend wordt verhoogd van € 1,58 per aandeel naar € 1,62. 

Negatieve punten 

 • De investeringen hebben de nettoschuld verhoogd met 5,2% tot € 2,689 miljard. 
 • De stijging van de nettowinst was positief beïnvloed door een eenmalige resultaat van € 12,4 miljoen als gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting in België. 

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente  de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.