Uw mening verdient een visie die rendeert!

Opmerkingen i.v.m. onze dienstverlening

Dierickx Leys Private Bank stelt alles in het werk om u een optimale dienstverlening aan te bieden. Daarom zijn wij steeds bereid te luisteren naar uw opmerkingen en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt hiervoor terecht bij uw contactpersoon of beheerder of bij de commerciële afdelingen in Antwerpen, MortselGent of Kortrijk.

Als u nog gebruikmaakt van DL Online (het oude platform) , kunt u in de rubriek 'Berichten/maak bericht' ook uw opmerkingen en suggesties aan onze medewerkers overmaken. 

De contactgegevens van uw relatiebeheerder vindt u in de rubriek 'Over Dierickx Leys - Ons Team'.

Gedragscode voor een goede bankrelatie

Dierickx Leys Private Bank onderschrijft de gedragscode voor de banksector die door Febelfin in het consumentenplatform goedgekeurd werd in juli 2012.

In deze gedragscode zijn de bepalingen inzake kredietkaarten, debetkaarten, basisbankdienst, elektronisch betalingsverkeer en gereglementeerde spaarrekening niet van toepassing op onze bank, aangezien wij als Private Bank deze diensten niet aanbieden.

febelfin

Klachtenprocedure

Indien, ondanks onze inspanningen, een bepaalde dienstverlening niet aan uw verwachtingen beantwoordt kunt u terecht op onze juridische afdeling, die uw klacht zo snel mogelijk behandelt. Deze afdeling opereert volledig onafhankelijk van de commerciële afdeling en brengt, indien nodig, uw klacht over aan de directie.

Elke klacht wordt ernstig genomen en u mag een reactie verwachten ten laatste binnen de vijf werkdagen na de indiening.
Indien wij uw klacht niet binnen één maand kunnen beantwoorden brengen wij u daarvan tijdig op de hoogte en vermelden we de termijn waarin u een antwoord kunt verwachten.

Gelieve een gedetailleerde beschrijving te geven van de feiten die aan de basis liggen van de door u geformuleerde klacht. Voeg ook de documenten bij die nodig zijn om uw klacht te kunnen onderzoeken.

Bemiddelingsdienst voor de banksector

Indien u zich niet kan vinden in het antwoord dat u ontvangt van de bank, dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst
van de banksector op volgend adres:

 North Gate II
 Koning Albert II-Laan 8
 BE-1000 Brussel
 www.ombudsfin.be
 E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
 Tel: +32 2 545 77 70