Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 17 799 306
Rek courant 2,1% 386 176
Totaal in EUR 100,0% 18 185 482

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 322 106 0 6 681 952 7 004 058 38,5%
USD 0,9076 65 761 0 12 249 179 11 177 039 61,5%
GBP 1,1325 2 380 0 0 2 696 0,0%
HKD 0,1158 3 200 0 0 371 0,0%
DKK 0,1339 9 855 0 0 1 320 0,0%
Totaal in EUR 18 185 482

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,0% 707 370
Distributie 3,8% 683 919
Media 3,0% 538 155
Consumptie/Luxe 12,1% 2 145 483
Farmacie/Medical 31,9% 5 685 887
Financieel 8,5% 1 505 245
Industrie 2,5% 448 631
Technologie 34,2% 6 084 618
Totaal in EUR 17 799 306

1083.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kapitalisatie 1083.24 EUR
Distributie 1083.24 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,9% 5100 138,70 EUR 707 370 707 370 20/09/2019
Distributie
AMAZON COM 3,8% 420 1 794,16 USD 753 547 683 919 20/09/2019
Media
NETFLIX INC 3,0% 2190 270,75 USD 592 943 538 155 20/09/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 300 2 031,57 USD 609 471 553 156 21/09/2019
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 900 627,40 EUR 564 660 564 660 20/09/2019
LVMH 3,1% 1543 370,05 EUR 570 987 570 987 20/09/2019
MONCLER 2,5% 14000 32,62 EUR 456 680 456 680 20/09/2019
Farmacie/Medical
DANAHER 3,6% 4950 146,47 USD 725 027 658 034 20/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 3,4% 1415 434,40 EUR 614 676 614 676 20/09/2019
FAGRON 3,6% 40724 16,26 EUR 662 172 662 172 20/09/2019
INTUITIVE SURGICAL 3,2% 1200 531,16 USD 637 392 578 497 20/09/2019
ORPEA 3,4% 5660 109,30 EUR 618 638 618 638 20/09/2019
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,3% 4500 132,30 EUR 595 350 595 350 20/09/2019
STRYKER CORP 3,8% 3429 221,20 USD 758 495 688 410 20/09/2019
UCB 3,0% 8229 66,02 EUR 543 279 543 279 20/09/2019
ZOETIS 4,0% 6375 125,62 USD 800 828 726 831 20/09/2019
Financieel
MASTERCARD 4,1% 3035 271,17 USD 823 001 746 956 20/09/2019
VISA 4,2% 4800 174,06 USD 835 488 758 289 20/09/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 2,5% 4286 115,33 USD 494 304 448 631 20/09/2019
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 1,6% 6000 54,76 USD 328 560 298 201 20/09/2019
ADOBE 2,9% 2057 277,91 USD 571 661 518 839 20/09/2019
ALIBABA 4,6% 5100 182,51 USD 930 801 844 795 20/09/2019
ALPHABET INC class C 4,7% 770 1 229,93 USD 947 046 859 539 20/09/2019
ASML HOLDING 4,0% 3200 226,05 EUR 723 360 723 360 20/09/2019
INTUIT 2,7% 2000 269,18 USD 538 360 488 616 20/09/2019
MICROSOFT 4,2% 6075 139,44 USD 847 098 768 826 20/09/2019
NEMETSCHEK 3,4% 13500 46,28 EUR 624 780 624 780 20/09/2019
NVIDIA CORP 1,5% 1714 172,69 USD 295 991 268 641 20/09/2019
TENCENT-ADR 3,8% 17750 42,77 USD 759 168 689 020 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

De S&P-500 zette einde juli nog een allerhoogste koers ooit neer. Begin augustus bezorgde de Amerikaanse president, Donald Trump, de markt koude rillingen door nieuwe importheffingen op Chinese producten ingaand op 1 september op te leggen. Het macro-economische nieuws bracht ook geen rust. De Duitse economie kromp licht in het tweede kwartaal. Indicatoren uit de verwerkende nijverheid wijzen, langs beide zijden van de oceaan, op een lagere activiteitsgraad.

De politieke onrust in Hong Kong en zorgen over een harde Brexit verzuurden het beleggersklimaat eveneens. Het zwakke klimaat zet de centrale bankiers ertoe aan om het beleid te versoepelen. De langetermijnrente gleed verder weg in augustus. De rente op 10-jarige Duitse staatsleningen ging van – 0,44% naar – 0,68%. Voor het eerst verkocht Duitsland 30-jarige leningen met een licht negatief rendement. De val van de Italiaanse regering zorgt ervoor dat de kans op een ontsporende begroting afneemt, omdat het geplande begrotingsbeleid niet kan uitgevoerd worden. De Italiaanse 10-jarige rente op staatsleningen ging onder 1%. 

De aandelen kenden, na een zwakke start van de maand, een al bij al rustige maand. De Euro-Stoxx-50-index verloor 1,1%. De S&P-500-index ging 1,8% lager. Vermits de dollar over de maand 0,7% in waarde steeg, was er voor de Europese belegger geen verschil in resultaat voor wie in Amerikaanse dan wel Europese aandelen belegde. Onderling waren de verschillen in de aandelenportefeuille groot.

Middleby merkt dat de handelsoorlog de kosten verhoogd. Ook de onzekerheid rond de Brexit is slecht voor het bedrijf. Ondanks beter dan
verwachte resultaten ging het aandeel 18% lager. Tencent Holdings is genoteerd in Hong Kong. De onrust daar en de escalerende handelsoorlog duwden het aandeel in augustus 12% lager. Netflix (- 11%), Adobe, Amazon, Nemetschek (alle drie – 6%) en Alphabet (- 3%) zijn de andere vertegenwoordigers uit de technologiesector in de top-10 van de dalers. Blijven over: Moncler (- 8%), UCB en LVMH (beiden – 4%).

Er waren in augustus slechts 9 stijgers, liefst zes daarvan uit de defensieve gezondheidssector. Zoetis (+ 10%), Fagron (+ 9%), Eurofins Scientific (+ 7%), Stryker (+ 4%), Orpea (+ 1%) en Danaher (< + 1%) vertegenwoordigen de sector. De overige zijn DSV (+ 5%), Booking Holdings (+ 4%) en Mastercard (+ 2%). De aandelen van Burford Capital werden verkocht na de publicatie van een vernietigend rapport van een shorter dat het vertrouwen in het aandeel onderuit haalde. Het werd vervangen door Intuit en Intuitive Surgical.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 2,5% lager over de maand augustus.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer