Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -9,98%
1 jaar 17,01%
2 jaar 19,77%
3 jaar 23,27%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 19,43%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,00 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 2,05 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 81 805 605
Rek courant 2,4% 1 974 369
Totaal in EUR 100,0% 83 779 974

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 0,9666 0 0 5 129 345 4 958 279 5,9%
EUR 1 929 448 0 21 026 840 22 956 288 27,4%
USD 0,8815 36 102 0 60 031 133 52 949 265 63,2%
SEK 0,0959 93 168 0 30 287 364 2 911 974 3,5%
GBP 1,1947 2 380 0 0 2 844 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 324 0,0%
Totaal in EUR 83 779 974

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 2 647 015
Transport/Vervoer 3,8% 3 094 693
Distributie 3,1% 2 524 855
Media 2,8% 2 266 012
Voeding 3,2% 2 651 327
Consumptie/Luxe 13,2% 10 823 702
Farmacie/Medical 15,6% 12 770 637
Holdings 6,4% 5 214 308
Financieel 6,6% 5 384 638
Technologie 42,1% 34 428 417
Totaal in EUR 81 805 605

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Kapitalisatie 1772.9 EUR
Distributie 1772.9 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 3,2% 660 4 149,00 CHF 2 738 340 2 647 015 21/01/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,7% 14907 207,60 EUR 3 094 693 3 094 693 21/01/2022
Distributie
AMAZON COM 3,0% 1004 2 852,86 USD 2 864 271 2 524 855 21/01/2022
Media
NETFLIX INC 2,7% 6467 397,50 USD 2 570 633 2 266 012 21/01/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,2% 35129 85,62 USD 3 007 745 2 651 327 21/01/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,3% 2041 1 364,00 EUR 2 783 924 2 783 924 21/01/2022
KERING (EX-PPR) 3,2% 3968 668,80 EUR 2 653 798 2 653 798 21/01/2022
LVMH 3,4% 4040 697,20 EUR 2 816 688 2 816 688 21/01/2022
MONCLER 3,1% 44344 57,94 EUR 2 569 291 2 569 291 21/01/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 3,0% 10234 280,45 USD 2 870 125 2 530 015 21/01/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 23988 89,44 EUR 2 145 487 2 145 487 21/01/2022
IDEXX LABORATORIES 2,4% 4625 501,96 USD 2 321 565 2 046 459 21/01/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,6% 9194 269,53 USD 2 478 059 2 184 409 21/01/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,7% 5995 377,00 EUR 2 260 115 2 260 115 21/01/2022
ZOETIS 1,9% 9084 200,33 USD 1 819 798 1 604 152 21/01/2022
Holdings
EQT AB 3,5% 77640 390,10 SEK 30 287 364 2 903 044 21/01/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,8% 1835 1 303,00 CHF 2 391 005 2 311 264 21/01/2022
Financieel
MASTERCARD 3,4% 9049 355,08 USD 3 213 119 2 832 364 21/01/2022
VISA 3,0% 14060 205,93 USD 2 895 376 2 552 274 21/01/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 38139 81,35 USD 3 102 608 2 734 949 21/01/2022
ADOBE 2,9% 5542 499,91 USD 2 770 501 2 442 197 21/01/2022
ALPHABET INC class C 3,2% 1160 2 601,84 USD 3 018 134 2 660 485 21/01/2022
APPLE COMPUTER 3,8% 22441 162,41 USD 3 644 643 3 212 752 21/01/2022
ASML HOLDING 3,2% 4295 629,30 EUR 2 702 844 2 702 844 21/01/2022
FORTINET 4,6% 15264 288,65 USD 4 405 954 3 883 848 22/01/2022
INTUIT 3,5% 6368 528,75 USD 3 367 080 2 968 081 21/01/2022
MICROSOFT 3,5% 11199 296,03 USD 3 315 240 2 922 384 21/01/2022
NVIDIA CORP 4,2% 17109 233,74 USD 3 999 058 3 525 169 21/01/2022
SALESFORCE COM 3,1% 13363 218,63 USD 2 921 553 2 575 349 21/01/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 25998 124,53 USD 3 237 531 2 853 883 21/01/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,3% 9943 222,08 USD 2 208 141 1 946 477 21/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,73% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021

De Omicronvariant van het SARS-CoV-2 bezorgde beleggers slechts kortstondig koude rillingen. De alsmaar oplopende inflatie eveneens, ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bankiers de geldpersen tegen einde maart willen stoppen. Dan lopen, volgens het laatst bekendgemaakte schema, de inkopen van obligaties, helemaal af. Daarna ligt de weg naar twee of drie renteverhogingen in 2022 in de V.S. helemaal open. De Europese Centrale Bank vertraagt het ritme van de geldpersen zeer geleidelijk, maar toch aanzienlijk sneller dan een drietal maanden geleden werd aangenomen. Toch heeft dat alles weinig impact op de langetermijnrente. Zo staat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsleningen amper hoger dan zes maanden terug. Hoe klein de druk op de rente ook, hij is onmiddellijk te zien in de koersevolutie van verschillende obligaties. Ook andere stoorzenders zoals de moeilijkheden in de Chinese vastgoedsector, de hoge gasprijzen in Europa of de geopolitieke spanningen rond Oekraïne deerden de aandelenbeleggers niet. De hapering in de prestaties in november werd doorgespoeld met stijgingen van vlot 3% en meer voor de S&P-500 de Duitse Dax. Daarbij sneuvelden ook heel wat historische records.

De technologiesector, die het sinds het begin van de pandemie uitstekend deed, kende een moeilijke maand december en voert de lijst van de verliezers aan. Abobe (- 15%), gevolgd door Salesforce (- 11%), Nvidia en Veeva Systems (beide - 10%) zijn hiervan de getuigen. Private
equityspelers EQT (- 7%) en Partners Group Holding (- 4%) halen de lijst ook. Netflix , Hermès (beide - 6%), Amazon (- 5%) en Sartorius Stedim Biotech (- 3%) maken de top-10 rond.

De top-10 van de stijgers over de maand december is een bont allegaartje uit heel verschillende sectoren. De lijst wordt aangevoerd door Monster Beverage (+ 15%). Mastercard, Activision Blizzard (beide + 14%), Visa (+ 12%), Intuitive Surgical (+ 11%), Zoetis (+ 10%), Idexx Laboratories, Fortinet, Givaudan (beide + 8%) en Apple Computer (+ 7%) maken de top-10 vol.

Het compartiment haalde over de maand december een niet-geannualiseerde return van - 0,12%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Growth

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer