Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 7 153 563
Rek courant 0,8% 55 604
Totaal in EUR 100,0% 7 209 167

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
DKK 0,1340 0 0 2 150 400 288 154 4,0%
USD 0,8863 1 780 0 4 304 251 3 816 436 52,9%
EUR 54 026 0 2 769 181 2 823 207 39,2%
GBP 1,1368 0 0 247 500 281 370 3,9%
Totaal in EUR 7 209 167

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,0% 288 154
Distributie 4,0% 285 025
Media 4,4% 316 294
Consumptie/Luxe 10,9% 783 278
Farmacie/Medical 28,1% 2 010 969
Financieel 11,5% 823 679
Industrie 2,3% 167 870
Technologie 31,2% 2 230 040
Staal/Non-ferro 3,5% 248 255
Totaal in EUR 7 153 563

981.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kapitalisatie 981.66 EUR
Distributie 981.66 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
DSV 4,0% 4000 537,60 DKK 2 150 400 288 154 15/02/2019
Distributie
AMAZON COM 4,0% 200 1 607,95 USD 321 590 285 025 15/02/2019
Media
NETFLIX INC 4,4% 1000 356,87 USD 356 870 316 294 15/02/2019
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 450 539,90 EUR 242 955 242 955 15/02/2019
LVMH 3,7% 900 295,03 EUR 265 523 265 523 15/02/2019
MONCLER 3,8% 8000 34,35 EUR 274 800 274 800 15/02/2019
Farmacie/Medical
DANAHER 4,4% 3250 111,24 USD 361 530 320 424 15/02/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 3,3% 700 341,90 EUR 239 330 239 330 15/02/2019
FAGRON 4,5% 18750 17,43 EUR 326 719 326 719 15/02/2019
ORPEA 3,6% 2700 95,95 EUR 259 065 259 065 15/02/2019
STRYKER CORP 4,6% 2000 186,83 USD 373 660 331 175 15/02/2019
UCB 3,6% 3300 78,65 EUR 259 545 259 545 15/02/2019
ZOETIS 3,8% 3250 95,37 USD 309 953 274 711 15/02/2019
Financieel
BURFORD CAPITAL 3,9% 15000 16,50 GBP 247 500 281 370 15/02/2019
MASTERCARD 4,0% 1450 222,11 USD 322 060 285 441 15/02/2019
VISA 3,6% 2000 144,91 USD 289 820 256 867 15/02/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 2,3% 1500 126,27 USD 189 405 167 870 15/02/2019
Technologie
ADOBE 2,9% 900 259,45 USD 233 505 206 956 15/02/2019
ALIBABA 4,1% 2000 166,15 USD 332 300 294 518 15/02/2019
ALPHABET INC class C 4,1% 300 1 113,65 USD 334 095 296 108 15/02/2019
APPLE COMPUTER 2,5% 1200 170,42 USD 204 504 181 252 15/02/2019
ASML HOLDING 3,2% 1400 163,85 EUR 229 390 229 390 15/02/2019
MELEXIS 3,8% 4500 60,10 EUR 270 450 270 450 15/02/2019
MICROSOFT 4,0% 3000 108,22 USD 324 660 287 746 15/02/2019
NVIDIA CORP 1,9% 1000 157,34 USD 157 340 139 450 15/02/2019
TENCENT-ADR 2,4% 4500 42,88 USD 192 960 171 020 15/02/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,1% 30000 5,11 EUR 153 150 153 150 15/02/2019
Staal/Non-ferro
UMICORE 3,4% 7000 35,47 EUR 248 255 248 255 15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Dat laatste nieuws gecombineerd met de afnemende vrees voor nieuwe renteverhogingen gaf de Amerikaanse technologiesector, de sterkst vertegenwoordigde in de portefeuille, vleugels.

Onder de 10 grootste stijgers bevinden zich vijf technologiewaarden: Netflix (+ 29%), Alibaba (+ 23%), Melexis en X-Fab (+ 22%) en Amazon (+ 14%). DSV ( + 22%), Middleby (+ 15%), Stryker, Moncler en Mastercard (alle drie + 13%) vervolledigen de top-10.

Er was welgeteld één daler in januari: het Franse bedrijf Orpea, uitbater van rust- en verzorgingshuizen, dat 3% verloor.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer