Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,7% 17 866 873
Rek courant 1,3% 233 101
Totaal in EUR 100,0% 18 099 974

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
DKK 0,1339 9 855 0 3 948 230 529 988 2,9%
EUR 176 944 0 6 813 306 6 990 251 38,6%
USD 0,8912 58 161 0 11 010 663 9 865 087 54,5%
GBP 1,1071 2 380 0 642 804 714 283 3,9%
HKD 0,1141 3 200 0 0 365 0,0%
Totaal in EUR 18 099 974

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 7,3% 1 301 445
Distributie 4,2% 748 931
Media 4,0% 713 962
Consumptie/Luxe 12,4% 2 208 400
Farmacie/Medical 27,4% 4 893 829
Financieel 12,5% 2 226 586
Industrie 3,0% 537 727
Technologie 29,3% 5 235 992
Totaal in EUR 17 866 873

1112.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Kapitalisatie 1112.17 EUR
Distributie 1112.17 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
DSV 2,9% 6050 652,60 DKK 3 948 230 528 668 17/07/2019
FERRARI NV 4,3% 5100 151,53 EUR 772 778 772 778 17/07/2019
Distributie
AMAZON COM 4,1% 420 2 000,75 USD 840 315 748 931 17/07/2019
Media
NETFLIX INC 3,9% 2190 365,79 USD 801 080 713 962 17/07/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 300 1 885,50 USD 565 649 504 134 17/07/2019
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 900 645,00 EUR 580 500 580 500 17/07/2019
LVMH 3,3% 1543 382,70 EUR 590 506 590 506 17/07/2019
MONCLER 2,9% 14000 38,09 EUR 533 260 533 260 17/07/2019
Farmacie/Medical
DANAHER 3,4% 4950 140,11 USD 693 545 618 121 17/07/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 1415 381,80 EUR 540 247 540 247 17/07/2019
FAGRON 3,4% 40724 15,29 EUR 622 670 622 670 17/07/2019
ORPEA 3,3% 5660 106,90 EUR 605 054 605 054 17/07/2019
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,5% 4500 139,70 EUR 628 650 628 650 17/07/2019
STRYKER CORP 3,5% 3429 207,70 USD 712 203 634 751 17/07/2019
UCB 3,3% 8229 72,44 EUR 596 109 596 109 17/07/2019
ZOETIS 3,6% 6375 114,09 USD 727 324 648 227 17/07/2019
Financieel
BURFORD CAPITAL 3,9% 41100 15,64 GBP 642 804 711 648 17/07/2019
MASTERCARD 4,1% 3035 276,42 USD 838 935 747 700 17/07/2019
VISA 4,2% 4800 179,35 USD 860 856 767 238 17/07/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 3,0% 4286 140,77 USD 603 340 537 727 17/07/2019
Technologie
ADOBE 3,1% 2057 310,19 USD 638 061 568 672 17/07/2019
ALIBABA 4,4% 5100 176,07 USD 897 957 800 304 17/07/2019
ALPHABET INC class C 4,4% 770 1 149,88 USD 885 404 789 116 17/07/2019
ASML HOLDING 3,4% 3200 193,94 EUR 620 608 620 608 17/07/2019
MICROSOFT 4,1% 6075 136,91 USD 831 728 741 278 17/07/2019
NEMETSCHEK 4,0% 13500 53,55 EUR 722 925 722 925 17/07/2019
NVIDIA CORP 1,4% 1714 169,17 USD 289 957 258 424 17/07/2019
TENCENT-ADR 4,1% 17750 46,44 USD 824 310 734 666 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten zijn er nauwelijks vier aandelen die lager noteren dan een maand eerder. UCB (-8%,        Stryker (- 5%), Burford Capital en Nvidia (alle twee < 1%) zijn de enige dalers in de portefeuille.

De stijgers dan. Melexis (+ 32%) en zusterbedrijf X-Fab (+ 20%) voeren de lijst aan. Andere bedrijven uit de technologiesector in
de lijst van de grootste stijgers zijn ASML Holding en Microsoft (beiden + 11%), Amazon en Adobe (beiden + 8%). DSV (+ 13%),
Eurofins Scientific (+ 12%), Fagron (+ 10%) en Mastercard (+ 8%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 4,85% hoger in de maand april.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer