Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 27,07%
1 jaar 38,85%
2 jaar 31,57%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 23,79%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 84 364 573
Rek courant 1,5% 1 252 142
Totaal in EUR 100,0% 85 616 715

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 195 943 0 23 184 093 24 380 037 28,5%
USD 0,8532 15 592 0 65 321 676 55 745 763 65,1%
SEK 0,0986 91 571 0 28 318 270 2 802 205 3,3%
CHF 0,9230 32 247 0 2 876 478 2 684 608 3,1%
GBP 1,1665 2 380 0 0 2 777 0,0%
DKK 0,1345 9 855 0 0 1 325 0,0%
Totaal in EUR 85 616 715

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,2% 2 706 772
Distributie 3,4% 2 884 659
Media 3,8% 3 212 495
Voeding 3,2% 2 731 976
Consumptie/Luxe 10,8% 9 072 658
Farmacie/Medical 18,4% 15 540 450
Holdings 6,5% 5 448 019
Financieel 6,5% 5 448 380
Technologie 44,2% 37 319 163
Totaal in EUR 84 364 573

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kapitalisatie 1856.17 EUR
Distributie 1856.17 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,2% 14651 184,75 EUR 2 706 772 2 706 772 24/09/2021
Distributie
AMAZON COM 3,4% 987 3 425,52 USD 3 380 988 2 884 659 24/09/2021
Media
NETFLIX INC 3,8% 6356 592,39 USD 3 765 231 3 212 495 24/09/2021
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,2% 34527 92,74 USD 3 202 034 2 731 976 24/09/2021
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2006 1 288,00 EUR 2 583 728 2 583 728 24/09/2021
KERING (EX-PPR) 1,9% 2500 633,80 EUR 1 584 500 1 584 500 24/09/2021
LVMH 2,9% 3900 642,90 EUR 2 507 310 2 507 310 24/09/2021
MONCLER 2,8% 43584 55,00 EUR 2 397 120 2 397 120 24/09/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 3,3% 10059 324,50 USD 3 264 146 2 784 969 24/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 3,3% 23577 119,94 EUR 2 827 825 2 827 825 24/09/2021
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4546 679,64 USD 3 089 643 2 636 084 24/09/2021
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 3012 1 043,33 USD 3 142 510 2 681 190 24/09/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,6% 5892 517,80 EUR 3 050 878 3 050 878 24/09/2021
ZOETIS 1,8% 8928 204,73 USD 1 827 829 1 559 504 24/09/2021
Holdings
EQT AB 3,3% 76309 371,10 SEK 28 318 270 2 793 173 24/09/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 3,1% 1804 1 594,50 CHF 2 876 478 2 654 846 24/09/2021
Financieel
MASTERCARD 3,2% 8894 358,16 USD 3 185 475 2 717 848 24/09/2021
VISA 3,2% 13819 231,59 USD 3 200 342 2 730 532 24/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 31720 75,26 USD 2 387 247 2 036 800 24/09/2021
ADOBE 3,4% 5447 622,71 USD 3 391 901 2 893 971 24/09/2021
ALPHABET INC class C 3,2% 1140 2 852,66 USD 3 252 032 2 774 634 24/09/2021
APPLE COMPUTER 3,2% 22056 146,92 USD 3 240 468 2 764 767 24/09/2021
ASML HOLDING 3,6% 4221 739,40 EUR 3 121 007 3 121 007 24/09/2021
FORTINET 4,7% 15162 311,90 USD 4 729 028 4 034 807 25/09/2021
INTUIT 3,6% 6259 577,92 USD 3 617 201 3 086 196 24/09/2021
MICROSOFT 3,3% 11007 299,35 USD 3 294 945 2 811 248 24/09/2021
NVIDIA CORP 3,7% 16816 220,81 USD 3 713 141 3 168 052 24/09/2021
SALESFORCE COM 3,7% 13134 285,63 USD 3 751 464 3 200 750 24/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 25552 115,64 USD 2 954 833 2 521 064 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 43886 54,80 EUR 2 404 953 2 404 953 24/09/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 9773 299,93 USD 2 931 216 2 500 914 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,73% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2021

Het resultatenseizoen loopt nu op zijn einde en de meerderheid van de bedrijven scoorde in het voorbije kwartaal beter dan verwacht. De goede resultaten waren de afgelopen maand dan ook een ondersteunende factor voor de beurzen. Het belangrijkste evenement in augustus, dat de beurzen potentieel sterk had kunnen beïnvloeden, was echter de jaarlijkse (virtuele) bijeenkomst van de belangrijkste centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op het einde van augustus. Het hele soepele monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed ) was de voorbije jaren een belangrijke factor die de rentevoeten laag hield en zo de beurzen naar nieuwe records duwde. Als reactie op de coronacrisis koopt de Fed sinds juni vorig jaar elke maand voor maar liefst $ 120 miljard aan obligaties en hypotheek gerelateerde effecten waardoor de langetermijnrente laag wordt gehouden. De centrale bank gaf eind vorig jaar nog aan dat er eerst nog “substantiële vooruitgang” moest geboekt worden in het economische herstel voordat ze zou beginnen denken aan het “taperen” of geleidelijk afbouwen van de maandelijkse opkoopprogramma’s.

Nu de ergste fase van de coronacrisis voorbij lijkt en de Amerikaanse economie de voorbije maanden sterk herstelde, vragen beleggers zich af of die tapering nu niet stilaan in zicht komt. De verwachting was dan ook dat voorzitter Jerome Powell van de Fed zijn speech op de vergadering in Jackson Hole zou aangrijpen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Een snelle afbouw van het opkoopprogramma zou kunnen leiden tot hogere rentevoeten en zo een rem zetten op de beursstijging. Powell gaf echter aan dat hij niet gehaast is om de steun te verminderen, al kan het afbouwen later dit jaar wel starten indien de economie de komende maanden verder verbetert (lees: indien de Deltavariant geen roet in het eten gooit). Daarnaast benadrukte hij nog dat het verhogen van de kortetermijnrente waarschijnlijk pas veel later zal gebeuren.

Zwakke macro-economische cijfers uit China, een heropflakkering van het aantal covidinfecties in het land met nieuwe lock downs voor gevolg en de druk van de Chinese overheid op grote bedrijven en hun bijdrage aan de gelijke verdeling van de rijkdom in het land duwden de luxesector in augustus in de verdomhoek. LVMH, Moncler (beiden - 7%) en Hermès (- 3%), die een belangrijk deel van hun omzet in het land realiseren, zijn dan ook in lijst van de verliezers vertegenwoordigd. Mastercard (- 10%) en Visa (- 6%) vertegenwoordigen de financiële sector. Activision Blizzard, Idexx (beiden - 1%), Veeva Systems en Ferrari (- 0%) zijn de laatste in een lijst verliezers die slechts negen namen kent. 

De grootste stijger de afgelopen maand is Eurofins Scientific dat 19% hoger ging onder impuls van het groot aantal Covid-19-testen dat nodig is voor reizigers en festivalbezoekers. De technologiesector is, onder impuls van de records op Nasdaq, het best vertegenwoordigd: Fortinet (+ 16%) , Nvidia (+ 15%), ASML Holding, Netflix, Salesforce (alle drie + 10%), Alphabet (+ 8%), Intuit en Adobe (allebei + 7%). Danaher is de laatste naam in de lijst van de tien grootste stijgers.

Het compartiment realiseerde over de maand augustus een niet-geannualiseerde return van 4,32%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Growth

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer