Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 20,57%
1 jaar 24,34%
2 jaar 24,00%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 17,85%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,79%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 92,4% 42 307 115
Rek courant 7,6% 3 469 957
Totaal in EUR 100,0% 45 777 072

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 394 246 0 13 868 115 17 262 361 37,7%
USD 0,8388 85 092 0 33 904 379 28 510 375 62,3%
GBP 1,1198 2 380 0 0 2 665 0,0%
HKD 0,1082 3 200 0 0 346 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 325 0,0%
Totaal in EUR 45 777 072

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,4% 1 442 620
Distributie 3,7% 1 546 878
Media 5,2% 2 183 970
Voeding 3,6% 1 504 397
Consumptie/Luxe 8,0% 3 389 096
Farmacie/Medical 27,4% 11 574 336
Financieel 7,1% 3 004 411
Technologie 41,7% 17 661 408
Totaal in EUR 42 307 115

Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2020

Kapitalisatie 1405.29 EUR
Distributie 1405.29 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,2% 8155 176,90 EUR 1 442 620 1 442 620 27/11/2020
Distributie
AMAZON COM 3,4% 579 3 185,07 USD 1 844 156 1 546 878 25/11/2020
Media
HUYA INC 1,5% 37180 21,49 USD 798 998 670 200 25/11/2020
NETFLIX INC 3,3% 3721 485,00 USD 1 804 685 1 513 770 25/11/2020
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,3% 21331 84,08 USD 1 793 510 1 504 397 25/11/2020
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 1739 819,40 EUR 1 424 937 1 424 937 27/11/2020
LVMH 2,4% 2206 496,55 EUR 1 095 389 1 095 389 27/11/2020
MONCLER 1,9% 21000 41,37 EUR 868 770 868 770 27/11/2020
Farmacie/Medical
DANAHER 2,9% 7242 217,22 USD 1 573 107 1 319 523 25/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 17120 66,96 EUR 1 146 355 1 146 355 26/11/2020
FAGRON 3,1% 72779 19,52 EUR 1 420 646 1 420 646 27/11/2020
IDEXX LABORATORIES 3,5% 4225 446,48 USD 1 886 378 1 582 294 25/11/2020
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 2141 726,37 USD 1 555 158 1 304 467 25/11/2020
ORPEA 3,0% 13158 103,80 EUR 1 365 800 1 365 800 27/11/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,9% 4650 286,60 EUR 1 332 690 1 332 690 27/11/2020
UCB 2,0% 10037 89,96 EUR 902 929 902 929 27/11/2020
ZOETIS 2,6% 8928 160,19 USD 1 430 176 1 199 632 25/11/2020
Financieel
MASTERCARD 3,3% 5315 341,32 USD 1 814 116 1 521 681 25/11/2020
VISA 3,2% 8382 210,89 USD 1 767 680 1 482 730 25/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 23744 76,51 USD 1 816 653 1 523 809 25/11/2020
ADOBE 3,3% 3886 470,08 USD 1 826 731 1 532 262 25/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 1033 1 771,43 USD 1 829 887 1 534 910 25/11/2020
APPLE COMPUTER 3,0% 13975 116,03 USD 1 621 519 1 360 131 25/11/2020
ASML HOLDING 3,3% 4221 360,85 EUR 1 523 148 1 523 148 27/11/2020
FORTINET 3,5% 15862 119,86 USD 1 901 219 1 594 743 26/11/2020
INTUIT 3,2% 4980 350,47 USD 1 745 341 1 463 992 25/11/2020
MICROSOFT 3,2% 8094 213,87 USD 1 731 064 1 452 017 25/11/2020
NVIDIA CORP 3,3% 3433 529,39 USD 1 817 396 1 524 432 25/11/2020
TENCENT-ADR 3,1% 22293 74,75 USD 1 666 402 1 397 778 25/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,9% 17268 77,88 EUR 1 344 832 1 344 832 27/11/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,1% 6261 268,36 USD 1 680 202 1 409 354 25/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,79% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2020

Drie factoren, die de daaropvolgende maanden op de beurzen zouden kunnen wegen maakten beleggers in september nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus. Na een licht herstel in de eerste helft van de maand, bleek dat in de tweede helft van oktober deze drie factoren effectief op het beurssentiment hebben gewogen, en ervoor hebben gezorgd dat ook in oktober de meeste beurzen opnieuw licht daalden.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een
onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

De betaalkaartgigant Mastercard ging in oktober 16% lager en leidt de groep van de verliezers. Ook collega Visa (- 10%) prijkt op de lijst van de tien grootste verliezers. UCB (- 13%), Orpea, Fagron (beiden - 12%), Adobe (- 9%), Fortinet, Activision Blizzard (- 8%), Nvidia (- 7%) en Apple Computer (- 6%) halen de lijst van de grootste verliezers.

Tencent is met een winst van 15% de grootste stijger. Idexx Laboratories (+ 10%), Alphabet, Sartorius Stedim Biotech (beiden + 9%), Hermes, Danaher (beiden + 8%), Alibaba (+ 4%) en Eurofins Scientific (+ 2%) zijn de andere stijgers in de lijst van slechts acht stijgers.

De aandelen van Canada Goose werden verkocht. Ubisoft is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde in de maand oktober een return van - 2,03%.

Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Growth

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer