Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 2,85%
1 jaar 25,77%
2 jaar 22,31%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 19,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/1022021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,3% 57 545 648
Rek courant 5,7% 3 501 494
Totaal in EUR 100,0% 61 047 142

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 489 959 0 16 168 038 19 657 997 32,2%
USD 0,8250 8 649 0 45 887 817 37 865 247 62,0%
SEK 0,0986 0 0 17 970 770 1 772 475 2,9%
CHF 0,9102 0 0 1 919 280 1 747 023 2,9%
GBP 1,1487 2 380 0 0 2 734 0,0%
HKD 0,1064 3 200 0 0 340 0,0%
DKK 0,1345 9 855 0 0 1 325 0,0%
Totaal in EUR 61 047 142

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,0% 1 714 000
Distributie 3,0% 1 717 302
Media 6,3% 3 613 417
Voeding 3,1% 1 770 218
Consumptie/Luxe 7,1% 4 087 389
Farmacie/Medical 22,6% 12 996 125
Holdings 6,1% 3 519 498
Financieel 6,2% 3 581 740
Technologie 42,7% 24 545 957
Totaal in EUR 57 545 648

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Kapitalisatie 1502.4 EUR
Distributie 1502.4 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,8% 10613 161,50 EUR 1 714 000 1 714 000 26/02/2021
Distributie
AMAZON COM 2,8% 673 3 092,93 USD 2 081 542 1 717 302 26/02/2021
Media
HUYA INC 3,1% 85768 26,35 USD 2 259 987 1 864 522 26/02/2021
NETFLIX INC 2,9% 3934 538,85 USD 2 119 836 1 748 895 26/02/2021
Voeding
MONSTER BEVERAGE 2,9% 24455 87,74 USD 2 145 682 1 770 218 26/02/2021
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2006 923,20 EUR 1 851 939 1 851 939 26/02/2021
LVMH 1,9% 2206 525,00 EUR 1 158 150 1 158 150 26/02/2021
MONCLER 1,8% 21000 51,30 EUR 1 077 300 1 077 300 26/02/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 2,8% 9327 219,67 USD 2 048 862 1 690 341 26/02/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 14946 73,64 EUR 1 100 623 1 100 623 26/02/2021
FAGRON 2,8% 86948 19,77 EUR 1 718 962 1 718 962 26/02/2021
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4359 520,17 USD 2 267 421 1 870 655 26/02/2021
INTUITIVE SURGICAL 2,4% 2427 736,80 USD 1 788 214 1 475 302 26/02/2021
ORPEA 2,3% 13850 99,48 EUR 1 377 798 1 377 798 26/02/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,9% 4949 362,00 EUR 1 791 538 1 791 538 26/02/2021
UCB 1,4% 10037 82,44 EUR 827 450 827 450 26/02/2021
ZOETIS 1,9% 8928 155,24 USD 1 385 983 1 143 456 26/02/2021
Holdings
EQT AB 2,9% 76309 235,50 SEK 17 970 770 1 772 475 26/02/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 2,9% 1760 1 090,50 CHF 1 919 280 1 747 023 26/02/2021
Financieel
MASTERCARD 3,2% 6645 353,85 USD 2 351 333 1 939 884 26/02/2021
VISA 2,7% 9370 212,39 USD 1 990 094 1 641 857 26/02/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,1% 23744 95,61 USD 2 270 164 1 872 918 26/02/2021
ADOBE 2,8% 4456 459,67 USD 2 048 290 1 689 868 26/02/2021
ALIBABA 2,6% 8211 237,76 USD 1 952 247 1 610 632 26/02/2021
ALPHABET INC class C 3,0% 1088 2 036,86 USD 2 216 104 1 828 318 26/02/2021
APPLE COMPUTER 2,7% 16267 121,26 USD 1 972 536 1 627 371 26/02/2021
ASML HOLDING 3,2% 4221 465,35 EUR 1 964 242 1 964 242 26/02/2021
FORTINET 3,6% 15862 168,85 USD 2 678 299 2 209 635 27/02/2021
INTUIT 3,0% 5621 390,14 USD 2 192 977 1 809 238 26/02/2021
MICROSOFT 2,8% 9053 232,38 USD 2 103 736 1 735 613 26/02/2021
NVIDIA CORP 2,8% 3770 548,58 USD 2 068 147 1 706 251 26/02/2021
SALESFORCE COM 2,5% 8707 216,50 USD 1 885 066 1 555 206 26/02/2021
TENCENT-ADR 2,9% 24185 87,20 USD 2 108 932 1 739 899 26/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,6% 23469 67,58 EUR 1 586 035 1 586 035 26/02/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,6% 6970 280,11 USD 1 952 367 1 610 731 26/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,73% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2021

Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.

De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

De aandelenportefeuille van het compartiment onderging geen structurele wijzigingen.

De kredietkaartmaatschappijen Mastercard (- 10%) en Visa (- 9%) voeren de lijst van de verliezers over de maand aan. De luxesector is, als gevolg van de verlengde lock downs in verschillende delen van de wereld, zwaar vertegenwoordigd bij de verliezers: Ferrari (- 9%), Moncler (- 6%), Hermès International (- 4%) en L.V.M.H. (- 2%). Intuitive Surgical, Adobe (beiden - 7%), Zoetis (- 5%) en Monster Beverage (- 3%) vervolledigen de lijst van de 10 grootste dalers.

China boven bij de top-10 van de winnaars. Spelletjesplatform Huya (+ 33%) en Tencent (+ 25%) voeren de lijst aan. Alibaba staat met een stijging van 9% ook in de lijst. EQT (+ 24%), Eurofins Scientific (+ 17%), Sartorius Stedim Biotech (+ 16%), ASML Holding (+ 12%),  Microsoft, Fagron (beiden + 7%) en Danaher (+ 6%) maken de top-10 compleet.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg over de maand januari niet-geannualiseerd met 1,93%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Growth

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer