Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -26,47%
1 jaar -15,59%
2 jaar 7,12%
3 jaar 9,90%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 10,65%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,25 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,91 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 68 579 473
Rek courant 0,6% 397 282
Totaal in EUR 100,0% 68 976 756

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 1,0023 0 0 3 790 261 3 799 166 5,5%
EUR 397 282 0 17 151 390 17 548 672 25,4%
USD 0,9562 0 0 48 210 948 46 101 702 66,8%
SEK 0,0936 0 0 16 324 246 1 527 215 2,2%
Totaal in EUR 68 976 756

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 2 217 799
Transport/Vervoer 3,8% 2 576 100
Distributie 3,0% 2 060 597
Voeding 4,5% 3 089 582
Consumptie/Luxe 12,6% 8 610 819
Farmacie/Medical 15,7% 10 758 143
Holdings 4,5% 3 108 582
Financieel 7,9% 5 393 139
Technologie 44,9% 30 764 713
Totaal in EUR 68 579 473

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kapitalisatie 1448.16 EUR
Distributie 1448.16 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 3,2% 650 3 404,00 CHF 2 212 600 2 217 799 29/06/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,7% 14687 175,40 EUR 2 576 100 2 576 100 29/06/2022
Distributie
AMAZON COM 3,0% 19784 108,92 USD 2 154 873 2 060 597 29/06/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,5% 34611 93,35 USD 3 230 937 3 089 582 29/06/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 2011 1 076,00 EUR 2 163 836 2 163 836 29/06/2022
KERING (EX-PPR) 2,8% 3910 500,60 EUR 1 957 346 1 957 346 29/06/2022
LVMH 3,9% 4596 589,00 EUR 2 707 044 2 707 044 29/06/2022
MONCLER 2,6% 43691 40,80 EUR 1 782 593 1 782 593 29/06/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 3,5% 10083 252,86 USD 2 549 587 2 438 042 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 23635 74,42 EUR 1 758 917 1 758 917 29/06/2022
IDEXX LABORATORIES 2,3% 4557 358,22 USD 1 632 409 1 560 990 29/06/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,5% 9059 202,59 USD 1 835 263 1 754 969 29/06/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,5% 5907 297,40 EUR 1 756 742 1 756 742 29/06/2022
ZOETIS 2,2% 8950 173,92 USD 1 556 584 1 488 483 29/06/2022
Holdings
EQT AB 2,2% 76496 213,40 SEK 16 324 246 1 527 215 29/06/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,3% 1808 872,60 CHF 1 577 661 1 581 368 29/06/2022
Financieel
MASTERCARD 4,0% 8916 322,59 USD 2 876 212 2 750 377 29/06/2022
VISA 3,8% 13853 199,50 USD 2 763 674 2 642 762 29/06/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,1% 37577 77,96 USD 2 929 503 2 801 336 29/06/2022
ADOBE 3,0% 5898 368,50 USD 2 173 413 2 078 325 29/06/2022
ALPHABET INC class C 3,9% 1269 2 245,13 USD 2 849 070 2 724 422 29/06/2022
APPLE COMPUTER 4,3% 22110 139,23 USD 3 078 375 2 943 695 29/06/2022
ASML HOLDING 3,6% 5264 465,20 EUR 2 448 813 2 448 813 29/06/2022
FORTINET 6,0% 75195 57,17 USD 4 298 898 4 110 820 30/06/2022
INTUIT 3,4% 6274 389,66 USD 2 444 727 2 337 769 29/06/2022
MICROSOFT 4,0% 11034 260,26 USD 2 871 709 2 746 071 29/06/2022
NVIDIA CORP 3,6% 16857 155,42 USD 2 619 915 2 505 293 29/06/2022
SALESFORCE 3,1% 13166 170,61 USD 2 246 251 2 147 977 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 25615 83,65 USD 2 142 695 2 048 951 29/06/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 9797 199,74 USD 1 956 853 1 871 240 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,69% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.

In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.

Moncler is de grootste daler en ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. Ook Ferrari ging 11% naar beneden, gevolgd door Givaudan (- 10%). Idexx Laboratories en Salesforce daalden 9%, het trio Hermès International, Veeva Systems en Apple Computer 6%. Intuitive Surgical viel 5% terug en LVMH tenslotte, 4%.

Er zijn slechts negen stijgers de afgelopen maand. Adobe Systems en Danaher zijn de grootste stijgers over de afgelopen maand (+ 5%), gevolgd door Monster Beverage (+ 4%), Activision Blizzard , EQT, Sartorius Stedim Biotech, Taiwan Semiconductor (alle vier + 3%), Fortinet (+ 2%) en tenslotte Nvidia (+ 1%).

De aandelen Netflix werden verkocht.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 3,25% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer