Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 80,0% 14 268 056
Rek courant 20,0% 3 567 117
Totaal in EUR 100,0% 17 835 173

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
DKK 0,1339 9 855 0 3 575 550 480 086 2,7%
EUR 3 519 732 0 5 415 701 8 935 433 50,1%
USD 0,8969 51 360 0 8 680 349 7 831 473 43,9%
GBP 1,1381 0 0 516 833 588 181 3,3%
Totaal in EUR 17 835 173

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 7,2% 1 027 446
Distributie 4,0% 571 888
Media 4,0% 569 801
Consumptie/Luxe 14,1% 2 013 120
Farmacie/Medical 28,4% 4 056 585
Financieel 12,2% 1 736 186
Industrie 3,7% 521 570
Technologie 26,4% 3 771 460
Totaal in EUR 14 268 056

1044.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/05/2019

Kapitalisatie 1044.13 EUR
Distributie 1044.13 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
DSV 2,7% 6050 591,00 DKK 3 575 550 478 766 21/05/2019
FERRARI NV 3,1% 4300 127,60 EUR 548 680 548 680 21/05/2019
Distributie
AMAZON COM 3,2% 343 1 858,97 USD 637 627 571 888 20/05/2019
Media
NETFLIX INC 3,2% 1825 348,11 USD 635 301 569 801 20/05/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 300 1 752,23 USD 525 669 471 473 21/05/2019
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 900 608,60 EUR 547 740 547 740 21/05/2019
LVMH 2,9% 1543 333,20 EUR 514 128 514 128 21/05/2019
MONCLER 2,7% 14000 34,27 EUR 479 780 479 780 21/05/2019
Farmacie/Medical
DANAHER 3,2% 4950 130,32 USD 645 084 578 576 20/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 3,3% 1415 411,00 EUR 581 565 581 565 21/05/2019
FAGRON 3,3% 33300 17,94 EUR 597 402 597 402 21/05/2019
ORPEA 3,2% 5660 102,20 EUR 578 452 578 452 21/05/2019
STRYKER CORP 3,2% 3429 184,31 USD 631 999 566 840 20/05/2019
UCB 3,2% 8229 69,18 EUR 569 282 569 282 21/05/2019
ZOETIS 3,3% 6375 102,22 USD 651 653 584 467 20/05/2019
Financieel
BURFORD CAPITAL 3,3% 34250 15,09 GBP 516 833 588 181 21/05/2019
MASTERCARD 3,2% 2486 253,49 USD 630 176 565 205 20/05/2019
VISA 3,3% 3975 163,47 USD 649 793 582 800 20/05/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 2,9% 4286 135,68 USD 581 524 521 570 20/05/2019
Technologie
ADOBE 2,8% 2057 275,45 USD 566 601 508 184 20/05/2019
ALIBABA 2,8% 3429 160,65 USD 550 869 494 074 20/05/2019
ALPHABET INC class C 2,9% 514 1 138,85 USD 585 369 525 018 20/05/2019
ASML HOLDING 3,1% 3200 172,96 EUR 553 472 553 472 21/05/2019
MICROSOFT 3,2% 5075 126,22 USD 640 567 574 524 20/05/2019
NEMETSCHEK 2,5% 3000 148,40 EUR 445 200 445 200 21/05/2019
NVIDIA CORP 1,3% 1714 151,75 USD 260 100 233 283 20/05/2019
TENCENT-ADR 2,5% 11429 42,70 USD 488 018 437 704 20/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten zijn er nauwelijks vier aandelen die lager noteren dan een maand eerder. UCB (-8%,        Stryker (- 5%), Burford Capital en Nvidia (alle twee < 1%) zijn de enige dalers in de portefeuille.

De stijgers dan. Melexis (+ 32%) en zusterbedrijf X-Fab (+ 20%) voeren de lijst aan. Andere bedrijven uit de technologiesector in
de lijst van de grootste stijgers zijn ASML Holding en Microsoft (beiden + 11%), Amazon en Adobe (beiden + 8%). DSV (+ 13%),
Eurofins Scientific (+ 12%), Fagron (+ 10%) en Mastercard (+ 8%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 4,85% hoger in de maand april.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer