Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 5,21%
1 jaar 31,45%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 18,03%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,3% 22 392 308
Rek courant 4,7% 1 104 256
Totaal in EUR 100,0% 23 496 564

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 092 385 0 8 438 640 9 531 024 40,6%
USD 0,9071 8 111 0 14 873 976 13 498 798 57,5%
CAD 0,6902 0 0 669 750 462 228 2,0%
GBP 1,1857 2 380 0 0 2 822 0,0%
HKD 0,1167 3 200 0 0 373 0,0%
DKK 0,1338 9 855 0 0 1 319 0,0%
Totaal in EUR 23 496 564

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,6% 800 700
Distributie 5,7% 1 272 756
Consumptie/Luxe 12,7% 2 845 882
Farmacie/Medical 29,8% 6 666 814
Financieel 8,0% 1 783 567
Industrie 2,0% 443 849
Technologie 38,3% 8 578 739
Totaal in EUR 22 392 308

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kapitalisatie 1226.17 EUR
Distributie 1226.17 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,4% 5100 157,00 EUR 800 700 800 700 24/01/2020
Distributie
AMAZON COM 3,4% 480 1 861,64 USD 893 587 810 528 24/01/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,0% 15000 44,65 CAD 669 750 462 228 24/01/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 360 1 962,96 USD 706 666 640 981 25/01/2020
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 1000 711,00 EUR 711 000 711 000 24/01/2020
LVMH 2,7% 1543 416,30 EUR 642 351 642 351 24/01/2020
MONCLER 3,6% 21000 40,55 EUR 851 550 851 550 24/01/2020
Farmacie/Medical
DANAHER 3,1% 4950 162,25 USD 803 138 728 486 24/01/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 1415 479,40 EUR 678 351 678 351 24/01/2020
FAGRON 3,5% 40724 20,20 EUR 822 625 822 625 24/01/2020
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 1325 589,20 USD 780 690 708 125 24/01/2020
ORPEA 2,7% 5660 113,10 EUR 640 146 640 146 24/01/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,6% 5230 163,10 EUR 853 013 853 013 24/01/2020
STRYKER CORP 3,3% 3970 214,23 USD 850 493 771 440 24/01/2020
UCB 2,9% 8229 82,20 EUR 676 424 676 424 24/01/2020
ZOETIS 3,4% 6375 136,31 USD 868 976 788 205 24/01/2020
Financieel
MASTERCARD 3,8% 3035 323,67 USD 982 338 891 030 24/01/2020
VISA 3,8% 4800 205,00 USD 984 000 892 537 24/01/2020
Industrie
MIDDLEBY CORP 1,9% 4286 114,17 USD 489 333 443 849 24/01/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,0% 13250 59,40 USD 787 050 713 894 24/01/2020
ADOBE 3,8% 2800 351,37 USD 983 836 892 388 24/01/2020
ALIBABA 4,2% 5100 213,75 USD 1 090 125 988 798 24/01/2020
ALPHABET INC class C 4,4% 770 1 466,71 USD 1 129 367 1 024 392 24/01/2020
ASML HOLDING 3,7% 3200 270,65 EUR 866 080 866 080 24/01/2020
INTUIT 3,3% 3000 288,08 USD 864 240 783 909 24/01/2020
MICROSOFT 3,9% 6075 165,04 USD 1 002 618 909 425 24/01/2020
NEMETSCHEK 3,8% 13500 66,40 EUR 896 400 896 400 24/01/2020
NVIDIA CORP 3,0% 3150 250,48 USD 789 012 715 673 24/01/2020
TENCENT-ADR 3,4% 17750 48,93 USD 868 508 787 780 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van – 0,70% einde augustus naar – 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Op de aandelenmarkten bleef de stemming opperbest. De eindejaarsrally, het fenomeen waarbij de aandelenkoersen op het einde van het jaar de neiging hebben om zonder belangrijk nieuws te stijgen en die zich in oktober op gang trok, zette zich in december rustig verder. De beweging was wijd gedragen maar de technologiesector en de aandelen van bedrijven waarvan de koersen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economische groei sprongen er in positieve zin uit. De vastgoedgerelateerde bedrijven, die jarenlang de wind in de zeilen hadden als gevolg van de alsmaar dalende rente, kenden een zwakke maand als gevolg van de stijgende rente.

De Amerikaanse S&P-500-index ging in dollar 2,66% hoger. De dollar verloor echter 1,73% van zijn waarde zodat de nettoprestatie in euro
uiteindelijk lager uitkwam dan die van de Eurostoxx-50-index (+ 1,12%).

Het compartiment telt slechts zes verliezers in de maand december 2019. Canada Goose Holdings is de grootste met een verlies van 8%. Middleby (- 5%), UCB, Ferrari (beiden - 4%), Hermès (- 2%) en Intuitive Surgical (- 1%) maken de reeks rond.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Tencent (+ 15%). De andere stijgers in de top-10 zijn Zoetis (+ 10%), Nemetschek (+ 9%), Nvidia, Activision Blizzard, Booking Holdings (alle drie + 8%), ASML Holdings (+ 7%), Allibaba, Adobe (alle twee + 6%) en Aalberts (+ 5%).

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in december met 2,08%.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer