Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -21,95%
1 jaar -22,05%
2 jaar 4,12%
3 jaar 10,42%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 11,10%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 19,88% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,54 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,8% 72 807 119
Rek courant 0,2% 151 717
Totaal in EUR 100,0% 72 958 836

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 1,0153 0 0 3 782 138 3 840 003 5,3%
EUR 144 277 0 22 725 208 22 869 485 31,3%
USD 0,9574 7 771 0 46 469 768 44 495 275 61,0%
SEK 0,0915 0 0 19 177 547 1 754 074 2,4%
Totaal in EUR 72 958 836

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 2 101 264
Transport/Vervoer 4,4% 3 173 861
Distributie 2,5% 1 808 790
Voeding 4,6% 3 341 305
Consumptie/Luxe 17,6% 12 845 447
Farmacie/Medical 13,8% 10 014 010
Holdings 4,8% 3 492 813
Technologie 49,5% 36 029 630
Totaal in EUR 72 807 119

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Kapitalisatie 1537.14 EUR
Distributie 1537.14 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 2,9% 650 3 184,00 CHF 2 069 600 2 101 264 01/12/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,4% 14687 216,10 EUR 3 173 861 3 173 861 01/12/2022
Distributie
AMAZON COM 2,5% 19784 95,50 USD 1 889 372 1 808 790 01/12/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,6% 33803 103,25 USD 3 490 160 3 341 305 01/12/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,8% 1811 1 532,50 EUR 2 775 358 2 775 358 01/12/2022
KERING (EX-PPR) 3,0% 3910 567,10 EUR 2 217 361 2 217 361 01/12/2022
L'OREAL 3,2% 6584 358,40 EUR 2 359 706 2 359 706 01/12/2022
LVMH 4,5% 4596 721,00 EUR 3 313 716 3 313 716 01/12/2022
MONCLER 3,0% 43691 49,88 EUR 2 179 307 2 179 307 01/12/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 3,6% 10083 274,54 USD 2 768 187 2 650 124 01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 23635 68,36 EUR 1 615 689 1 615 689 01/12/2022
INTUITIVE SURGICAL 3,3% 9059 274,49 USD 2 486 605 2 380 551 01/12/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,8% 5907 342,90 EUR 2 025 510 2 025 510 01/12/2022
ZOETIS 1,8% 8950 156,64 USD 1 401 928 1 342 136 01/12/2022
Holdings
EQT AB 2,4% 76496 250,70 SEK 19 177 547 1 754 074 01/12/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,4% 1808 947,20 CHF 1 712 538 1 738 739 01/12/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,2% 31993 75,19 USD 2 405 554 2 302 957 01/12/2022
ADOBE 2,7% 5898 344,93 USD 2 034 397 1 947 630 30/11/2022
ALPHABET INC class C 3,4% 25380 101,28 USD 2 570 486 2 460 855 01/12/2022
APPLE COMPUTER 4,3% 22110 148,31 USD 3 279 134 3 139 279 01/12/2022
ASML HOLDING 4,2% 5264 582,20 EUR 3 064 701 3 064 701 01/12/2022
FORTINET 4,8% 66696 55,38 USD 3 693 624 3 536 092 01/12/2022
INTUIT 3,4% 6274 416,07 USD 2 610 423 2 499 089 01/12/2022
MASTERCARD 4,2% 8916 360,80 USD 3 216 893 3 079 692 01/12/2022
MICROSOFT 3,7% 11034 254,69 USD 2 810 249 2 690 392 01/12/2022
NVIDIA CORP 3,8% 16857 171,35 USD 2 888 447 2 765 255 01/12/2022
SALESFORCE 2,5% 13166 147,00 USD 1 935 402 1 852 857 01/12/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 25615 82,68 USD 2 117 848 2 027 522 01/12/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,4% 9797 190,36 USD 1 864 957 1 785 417 30/11/2022
VISA 3,9% 13853 217,00 USD 3 006 101 2 877 891 01/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,69% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

De portefeuille kende slechts negen dalers. Taiwan Semiconductor (- 10%) voert de lijst aan, net voor Amazon (- 9%). L’Oréal (- 4%), Danaher (- 3%), Activision Blizzard, Alphabet (beide - 2%), EQT (- 1%), Givaudan en tot slot Microsoft (beide - 0,5%) maken de lijst vol.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Intuitive Surgical voert de lijst aan met een stijging van 31%. In de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Fortinet, Adobe (beide + 16%), Salesforce (+ 13%), Nvidia, Apple Computer (beide + 11%) en Intuit (+ 10%). Partners Group (+ 12%) maakt de top-10 van de stijgers rond.

Het compartiment haalde in oktober een niet-geannualiseerde return van 5,08%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer