Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 5,14%
1 jaar 25,12%
2 jaar 20,43%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 18,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 93,6% 61 797 047
Rek courant 6,4% 4 242 189
Totaal in EUR 100,0% 66 039 236

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 206 449 0 17 871 391 22 077 840 33,4%
USD 0,8255 37 930 0 48 232 124 39 846 931 60,3%
SEK 0,0985 0 0 20 145 576 1 984 440 3,0%
CHF 0,9144 0 0 2 324 454 2 125 596 3,2%
GBP 1,1609 2 380 0 0 2 763 0,0%
HKD 0,1063 3 200 0 0 340 0,0%
DKK 0,1345 9 855 0 0 1 325 0,0%
Totaal in EUR 66 039 236

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,0% 1 865 205
Distributie 3,1% 1 899 930
Media 4,4% 2 713 757
Voeding 3,1% 1 916 306
Consumptie/Luxe 8,5% 5 273 065
Farmacie/Medical 22,7% 14 003 863
Holdings 6,7% 4 110 036
Financieel 6,3% 3 904 404
Technologie 42,3% 26 110 479
Totaal in EUR 61 797 047

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Kapitalisatie 1535.77 EUR
Distributie 1535.77 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,8% 11450 162,90 EUR 1 865 205 1 865 205 14/05/2021
Distributie
AMAZON COM 2,9% 728 3 161,47 USD 2 301 550 1 899 930 13/05/2021
Media
HUYA INC 1,6% 85768 14,98 USD 1 284 805 1 060 606 13/05/2021
NETFLIX INC 2,5% 4115 486,66 USD 2 002 606 1 653 151 13/05/2021
Voeding
MONSTER BEVERAGE 2,9% 25946 89,47 USD 2 321 389 1 916 306 13/05/2021
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 2006 1 062,50 EUR 2 131 375 2 131 375 14/05/2021
LVMH 3,1% 3300 622,90 EUR 2 055 570 2 055 570 14/05/2021
MONCLER 1,6% 21000 51,72 EUR 1 086 120 1 086 120 14/05/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 3,2% 10059 252,67 USD 2 541 608 2 098 097 13/05/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 14946 81,96 EUR 1 224 974 1 224 974 13/05/2021
FAGRON 2,7% 93663 18,97 EUR 1 776 787 1 776 787 14/05/2021
IDEXX LABORATORIES 2,8% 4359 518,07 USD 2 258 267 1 864 200 13/05/2021
INTUITIVE SURGICAL 2,5% 2427 820,59 USD 1 991 572 1 644 043 13/05/2021
ORPEA 2,2% 13850 106,85 EUR 1 479 873 1 479 873 14/05/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,8% 5244 358,40 EUR 1 879 450 1 879 450 14/05/2021
UCB 1,2% 10037 77,44 EUR 777 265 777 265 14/05/2021
ZOETIS 1,9% 8928 170,85 USD 1 525 349 1 259 175 13/05/2021
Holdings
EQT AB 3,0% 76309 264,00 SEK 20 145 576 1 984 440 14/05/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 3,2% 1804 1 288,50 CHF 2 324 454 2 125 596 14/05/2021
Financieel
MASTERCARD 3,0% 6645 360,02 USD 2 392 333 1 974 871 13/05/2021
VISA 2,9% 10447 223,74 USD 2 337 412 1 929 533 13/05/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,8% 23744 93,42 USD 2 218 164 1 831 095 13/05/2021
ADOBE 2,9% 4831 474,16 USD 2 290 667 1 890 946 13/05/2021
ALIBABA 2,5% 9616 206,08 USD 1 981 665 1 635 865 13/05/2021
ALPHABET INC class C 3,1% 1088 2 261,97 USD 2 461 023 2 031 575 13/05/2021
APPLE COMPUTER 2,8% 18016 124,97 USD 2 251 460 1 858 580 13/05/2021
ASML HOLDING 3,3% 4221 515,20 EUR 2 174 659 2 174 659 14/05/2021
FORTINET 3,9% 15862 198,39 USD 3 146 862 2 597 735 14/05/2021
INTUIT 2,8% 5621 403,52 USD 2 268 186 1 872 388 13/05/2021
MICROSOFT 2,9% 9638 243,03 USD 2 342 323 1 933 588 13/05/2021
NVIDIA CORP 2,9% 4204 546,61 USD 2 297 948 1 896 956 13/05/2021
SALESFORCE COM 2,8% 10560 211,86 USD 2 237 242 1 846 843 13/05/2021
TENCENT-ADR 2,3% 25071 73,88 USD 1 852 245 1 529 029 13/05/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,2% 27174 52,26 EUR 1 420 113 1 420 113 14/05/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,4% 7846 245,66 USD 1 927 448 1 591 109 13/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,73% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

De stijgende rente was in de eerste maanden van het jaar een aandachtspunt voor beleggers. Vooral in de VS klom de langetermijnrente geleidelijk hoger, weliswaar vertrekkende van zeer lage niveaus. Het optimisme omtrent de heropening van de wereldeconomie en de positieve gevolgen van de massale stimulus die overheden voorzien wogen echter zwaarder voor beleggers, waardoor de beurzen een goede start van het jaar kenden. De langetermijnrente in de VS bereikte haar voorlopig hoogtepunt voor het jaar op het einde van maart en is sindsdien opnieuw licht gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in april de beurzen hun positieve trend verder zetten, nu de dreiging van een steeds hogere rente voorlopig afgewend is. Hierdoor bereikten de aandelenbeurzen in de VS nieuwe records en konden ook de meeste Europese beurzen sinds het jaarbegin al een dubbelcijferig rendement optekenen. Een positieve start van het resultatenseizoen, waarbij ook de grote technologiebedrijven
een blijvend sterke groei optekenen, droeg ook bij aan het positieve sentiment op de beurzen.

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven de voorbije weken was wel de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2,6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen die het beursfeestje kunnen afkoelen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen en turbulentie op de beurzen later in het jaar
niet uit te sluiten. Op korte termijn is dit echter geen bepalende factor en lijken er weinig zaken te zijn die het positieve beursklimaat kunnen verstoren zolang het covid-virus onder controle blijft.

De lijst van de verliezers telt in april slechts negen namen. Het gamesplatform Huya voert de lijst met een verlies van 10% aan. In dezelfde sector vinden we Ubisoft (- 4%), Activision Blizzard (- 2%) en Tencent (- 0,18%). UCB (- 5%), Netflix (- 2%), EQT (- 0,42%) en Ferrari (- 0,11%) zijn de overige namen bij de verliezers.

Intuitive Surgical is de grootste stijger in april. Het maakt een sprong van 17%. Nog in de gezondheidssector vinden we Danaher (+ 13%) en Idexx Laboratories (+ 12%). Ook de technologiesector deed het goed, getuige de prestaties van Alphabet (+ 17%), Amazon (beiden + 12%) en Fortinet (+ 11%). Hermès (+ 11%), Visa en LVMH (beiden + 10%) zijn de overige stijgers in de top-10.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in april met een niet-geannualiseerde 4,37%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Growth

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer