Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 15,04%
1 jaar 20,97%
2 jaar 17,16%
3 jaar 6,70%
5 jaar 14,39%
Rendement sinds oprichting 14,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 21,26% per 30/06/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,44 per 30/06/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 149 839 303
Rek courant 0,8% 1 282 313
Totaal in EUR 100,0% 151 121 617

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 031 279 0 31 401 645 32 432 924 21,5%
USD 0,9219 27 499 0 119 302 558 110 010 415 72,8%
DKK 0,1340 349 0 37 328 080 5 002 009 3,3%
SEK 0,0856 409 0 40 318 191 3 450 668 2,3%
CHF 1,0336 218 268 0 0 225 602 0,1%
Totaal in EUR 151 121 617

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 5,5% 8 187 571
Distributie 4,9% 7 349 025
Voeding 5,4% 8 142 675
Consumptie/Luxe 15,7% 23 583 124
Farmacie/Medical 13,6% 20 317 612
Holdings 2,3% 3 450 633
Financieel 6,2% 9 249 005
Technologie 46,4% 69 559 660
Totaal in EUR 149 839 303

Huidige netto inventariswaarde op 22/07/2024

Kapitalisatie 2181.25 EUR
Distributie 2181.25 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,1% 16031 390,30 EUR 6 256 899 6 256 899 23/07/2024
TESLA 1,3% 8500 246,38 USD 2 094 230 1 930 671 23/07/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 33642 186,41 USD 6 271 205 5 781 426 23/07/2024
COPART INC 1,0% 32500 52,32 USD 1 700 400 1 567 599 23/07/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,9% 90228 52,55 USD 4 741 481 4 371 173 23/07/2024
MONSTER BEVERAGE 2,5% 81316 50,31 USD 4 091 008 3 771 501 23/07/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1186 3 919,20 USD 4 648 171 4 285 150 23/07/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 2121 2 082,00 EUR 4 415 922 4 415 922 23/07/2024
L'OREAL 2,1% 7919 404,70 EUR 3 204 819 3 204 819 23/07/2024
LVMH 2,3% 4930 691,60 EUR 3 409 588 3 409 588 23/07/2024
MONCLER 2,0% 52552 56,66 EUR 2 977 596 2 977 596 23/07/2024
ON HOLDING 3,5% 141614 40,52 USD 5 738 199 5 290 048 23/07/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 14219 264,18 USD 3 756 375 3 463 004 23/07/2024
IDEXX LABORATORIES 2,1% 7334 470,41 USD 3 449 987 3 180 544 23/07/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,5% 12464 455,06 USD 5 671 868 5 228 897 23/07/2024
NOVO NORDISK 3,3% 40574 920,00 DKK 37 328 080 5 001 962 23/07/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,0% 9341 159,00 EUR 1 485 219 1 485 219 23/07/2024
ZOETIS 1,3% 11840 179,38 USD 2 123 859 1 957 986 23/07/2024
Holdings
EQT AB 2,3% 120281 335,20 SEK 40 318 191 3 450 633 23/07/2024
Financieel
ADYEN NV 2,8% 3789 1 108,80 EUR 4 201 243 4 201 243 23/07/2024
MSCI 3,3% 10028 546,01 USD 5 475 388 5 047 762 23/07/2024
Technologie
ADOBE 3,3% 9865 546,01 USD 5 386 389 4 965 713 23/07/2024
ALPHABET INC class C 3,4% 30527 183,60 USD 5 604 757 5 167 027 23/07/2024
APPLE COMPUTER 3,7% 26595 225,01 USD 5 984 141 5 516 781 23/07/2024
ASML HOLDING 3,6% 6331 860,90 EUR 5 450 358 5 450 358 23/07/2024
FORTINET 2,6% 73299 57,94 USD 4 246 944 3 915 259 23/07/2024
INTUIT 2,9% 7546 637,10 USD 4 807 557 4 432 088 23/07/2024
MASTERCARD 2,2% 8137 441,72 USD 3 594 276 3 313 564 23/07/2024
MICROSOFT 3,6% 13273 444,85 USD 5 904 494 5 443 355 23/07/2024
NVIDIA CORP 6,7% 89930 122,45 USD 11 011 479 10 151 486 23/07/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 15533 335,56 USD 5 212 253 4 805 178 23/07/2024
SALESFORCE 2,5% 15835 256,06 USD 4 054 710 3 738 038 23/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,7% 35702 169,82 USD 6 062 914 5 589 402 23/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,6% 22534 186,72 USD 4 207 548 3 878 940 23/07/2024
VISA 2,1% 13078 264,79 USD 3 462 924 3 192 470 23/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juni 2024

Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.

De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.

Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.

Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!

Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.

Sartorius Stedim Biotech (- 16%) is de grootste daler in juni. De andere aandelen bij de 10 grootste verliezers zijn l’Oréal, On Holding (beide - 9%), Moncler (- 7%), Adyen (- 6%), Monster Beverage (- 4%), LVMH, Danaher (beide - 3%), Idexx en tot slot MSCI (beide - 2%).

Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoren Taiwan Semiconductor (+ 15%) en ASML Holding (+ 11%) ook goed. Palo Alto Networks (+ 15%), Intuit (+ 14%), Nvidia (+ 13%), Tesla, Intuitive Surgical (beide + 11%), Salesforce en Amazon (alle twee + 10%) zijn de overige namen in de top-10 van de stijgers.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 4,84% over de maand juni.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer