Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -11,48%
1 jaar -2,16%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 29/02/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 29/02/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 92,8% 19 732 240
Rek courant 7,2% 1 541 625
Totaal in EUR 100,0% 21 273 865

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 536 579 0 7 148 596 8 685 175 40,8%
USD 0,9212 688 0 13 171 421 12 134 802 57,0%
CAD 0,6455 0 0 696 321 449 475 2,1%
GBP 1,1397 2 380 0 0 2 713 0,0%
HKD 0,1188 3 200 0 0 380 0,0%
DKK 0,1339 9 855 0 0 1 320 0,0%
Totaal in EUR 21 273 865

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,9% 764 863
Distributie 6,6% 1 297 982
Consumptie/Luxe 12,7% 2 512 196
Farmacie/Medical 30,0% 5 910 785
Financieel 6,9% 1 363 885
Technologie 39,9% 7 882 530
Totaal in EUR 19 732 240

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Kapitalisatie 1031.74 EUR
Distributie 1031.74 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,6% 5651 135,35 EUR 764 863 764 863 02/04/2020
Distributie
AMAZON COM 4,0% 480 1 918,83 USD 921 038 848 506 02/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,1% 26937 25,85 CAD 696 321 449 475 02/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 500 1 260,00 USD 630 000 580 387 02/04/2020
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 1000 620,00 EUR 620 000 620 000 02/04/2020
LVMH 3,0% 1962 326,10 EUR 639 808 639 808 02/04/2020
MONCLER 3,2% 21000 32,00 EUR 672 000 672 000 02/04/2020
Farmacie/Medical
DANAHER 3,5% 5994 136,43 USD 817 761 753 362 02/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 3,1% 1500 440,00 EUR 660 000 660 000 02/04/2020
FAGRON 3,6% 45187 17,14 EUR 774 505 774 505 02/04/2020
INTUITIVE SURGICAL 3,3% 1649 467,72 USD 771 270 710 533 02/04/2020
ORPEA 3,3% 7325 95,50 EUR 699 538 699 538 02/04/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,0% 4650 184,60 EUR 858 390 858 390 02/04/2020
UCB 3,4% 9100 78,78 EUR 716 898 716 898 02/04/2020
ZOETIS 3,5% 6900 116,03 USD 800 607 737 559 02/04/2020
Financieel
MASTERCARD 3,1% 3035 238,88 USD 725 001 667 907 02/04/2020
VISA 3,3% 4800 157,39 USD 755 472 695 978 02/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,1% 15661 60,78 USD 951 876 876 915 02/04/2020
ADOBE 3,7% 2800 303,96 USD 851 088 784 065 02/04/2020
ALIBABA 3,8% 4600 188,90 USD 868 940 800 511 02/04/2020
ALPHABET INC class C 3,3% 680 1 120,84 USD 762 171 702 150 02/04/2020
ASML HOLDING 3,5% 3235 229,55 EUR 742 594 742 594 02/04/2020
INTUIT 3,2% 3269 225,22 USD 736 244 678 265 02/04/2020
MICROSOFT 3,6% 5300 155,26 USD 822 878 758 076 02/04/2020
NVIDIA CORP 3,8% 3433 255,47 USD 877 029 807 962 02/04/2020
TENCENT-ADR 3,9% 18663 48,35 USD 902 328 831 269 02/04/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 4,2% 6261 156,16 USD 977 718 900 722 02/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2020

De uitbraak van het Coronavirus in de tweede helft van januari zorgde aanvankelijk voor lichte nervositeit op de beurzen. In de eerste helft van februari herstelden de beurzen toen bleek dat de drastische maatregelen van de Chinese overheid de verspreiding van het virus begonnen af te remmen. De beurzen bereikten hierdoor midden februari zelfs opnieuw recordniveaus. Op het einde van de maand nam het aantal besmettingen in Italië echter razendsnel toe, en ook in andere Europese landen doken plots meerdere gevallen op. De vrees dat het Coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden nam hierdoor snel toe, en dit zorgde voor angst bij beleggers en een stevige verkoopgolf op de beurzen. Tijdens de laatste week van februari daalden de Amerikaanse en Europese beurzen gemiddeld meer dan 10% waardoor de beurswinsten sinds Nieuwjaar werden weggeveegd. De Amerikaanse S&P-500-index ging in zes sessies tijd van een record naar een correctie, vakjargon voor een daling van meer dan 10%. Nooit eerder gebeurde dit zo snel.

De wereldwijde impact van het virus op bedrijven en hun resultaten is zeer moeilijk in te schatten. De sectoren toerisme en transport zijn hard getroffen en lijden onder de effecten van het virus. De gesloten fabrieken in China zorgen al voor problemen voor Westerse bedrijven die daar zelf produceren of afhangen van leveranciers uit de getroffen regio. Verschillende bedrijven hebben de voorbije weken al gewaarschuwd dat hun resultaten voor het eerste kwartaal hierdoor lager zullen uitkomen dan verwacht.

De onzekerheid zorgt ervoor dat goud en obligaties, die door velen als vluchthavens in onzekere tijden gezien worden duurder werden. In de VS daalde de rente op 10-jarige overheidsobligaties hierdoor voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van 1,20%.

De vlucht naar veiligheid zorgt er nu ook voor dat voor het eerst in lange tijd beleggers voorzichtiger worden over obligaties van mindere kwaliteit. De lage rente zorgde er de voorbije jaren voor dat een deel van de beleggers gretig obligaties kocht van bedrijven van lage kwaliteit omdat die toch nog een licht hoger rendement boden dan bij kwaliteitsbedrijven. De hogere risico’s van dit soort obligaties werden daarbij genegeerd. Nu beleggers opnieuw meer aandacht besteden aan risico’s en meer risico-avers worden, worden dit soort obligaties verkocht en ingeruild voor obligaties van hogere kwaliteit. De koersen van kwaliteitsobligaties stegen de voorbije weken in de vlucht naar veiligheid.

In de desastreuze maand februari op de aandelenmarkten konden alleen Nvidia (+ 14%), Sartorius Stedim Biotech (+ 6%), Tencent (+ 4%), Alibaba en UCB (+ 1%) een plus optekenen.

Ondanks de nieuwe recordniveaus van heel wat indexen midden februari ontketende het Covid-19 op het einde van de maand toch een bloedbad op de aandelenmarkten. Luxebedrijven Moncler (- 10%), Hermès en Canada Goose (beiden - 7%) zagen, samen met de gespecialiseerde reserveringssite Booking Holding (- 7%), hun koers afkalven als gevolg van het Covid-19. Danaher (- 10%), Fagron, Visa (beiden – 9%), Mastercard (- 8%), Ferrari en Nemetschek (beiden - 7%) maken de top-10 van de dalers rond.

De aandelen Stryker en Middelby werden verkocht. Nieuw is softwarebedrijf Veeva Systems.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer