Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 26,92%
1 jaar 15,53%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 10,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,4% 19 173 017
Rek courant 3,6% 717 999
Totaal in EUR 100,0% 19 891 016

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 628 882 0 7 581 891 8 210 773 41,3%
USD 0,9033 93 705 0 12 480 359 11 358 151 57,1%
CAD 0,6830 0 0 465 000 317 618 1,6%
GBP 1,1703 2 380 0 0 2 786 0,0%
HKD 0,1154 3 200 0 0 369 0,0%
DKK 0,1338 9 855 0 0 1 319 0,0%
Totaal in EUR 19 891 016

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,0% 761 175
Distributie 5,6% 1 077 487
Consumptie/Luxe 12,9% 2 479 816
Farmacie/Medical 31,2% 5 987 271
Financieel 8,1% 1 548 959
Industrie 2,3% 444 298
Technologie 35,9% 6 874 010
Totaal in EUR 19 173 017

1111.57 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Kapitalisatie 1111.57 EUR
Distributie 1111.57 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,8% 5100 149,25 EUR 761 175 761 175 18/11/2019
Distributie
AMAZON COM 3,8% 480 1 752,53 USD 841 214 759 869 18/11/2019
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,6% 10000 46,50 CAD 465 000 317 618 18/11/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,5% 300 1 838,03 USD 551 409 498 088 18/11/2019
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 900 654,10 EUR 588 690 588 690 18/11/2019
LVMH 3,1% 1543 401,43 EUR 619 399 619 399 18/11/2019
MONCLER 3,9% 21000 36,84 EUR 773 640 773 640 18/11/2019
Farmacie/Medical
DANAHER 3,2% 4950 140,23 USD 694 139 627 015 18/11/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 3,3% 1415 464,20 EUR 656 843 656 843 18/11/2019
FAGRON 3,6% 40724 17,59 EUR 716 132 716 132 18/11/2019
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 1200 569,09 USD 682 908 616 871 18/11/2019
ORPEA 3,2% 5660 111,05 EUR 628 543 628 543 18/11/2019
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,6% 5230 137,20 EUR 717 556 717 556 18/11/2019
STRYKER CORP 3,7% 3970 205,06 USD 814 088 735 366 18/11/2019
UCB 3,0% 8229 73,50 EUR 604 832 604 832 18/11/2019
ZOETIS 3,4% 6375 118,80 USD 757 350 684 114 18/11/2019
Financieel
MASTERCARD 3,9% 3035 280,86 USD 852 410 769 982 18/11/2019
VISA 3,9% 4800 179,66 USD 862 368 778 977 18/11/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 2,2% 4286 114,76 USD 491 861 444 298 18/11/2019
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 6000 52,73 USD 316 380 285 786 18/11/2019
ADOBE 3,8% 2800 297,16 USD 832 048 751 589 18/11/2019
ALIBABA 4,3% 5100 184,61 USD 941 511 850 467 18/11/2019
ALPHABET INC class C 4,6% 770 1 320,70 USD 1 016 939 918 601 18/11/2019
ASML HOLDING 4,0% 3200 246,60 EUR 789 120 789 120 18/11/2019
INTUIT 3,7% 3000 268,40 USD 805 200 727 337 18/11/2019
MICROSOFT 4,1% 6075 150,34 USD 913 316 824 998 18/11/2019
NEMETSCHEK 3,6% 13500 53,78 EUR 725 963 725 963 18/11/2019
NVIDIA CORP 1,7% 1714 212,28 USD 363 848 328 664 18/11/2019
TENCENT-ADR 3,4% 17750 41,88 USD 743 370 671 486 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2019

De maand oktober mag dan al een negatieve reputatie hebben als gevolg van de crashes van 1929 en 1987, nog versterkt door de zwakte een jaar eerder, toch was oktober 2019 een relatief goede maand voor de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P-500-index steeg iets meer dan 2% in oktober. Europese beleggers moesten er wel een daling van de Amerikaanse dollar van 2,3% bijnemen. De Europese Bloomberg-500-index klom 0,6% in euro en presteerde, rekening houdend met de valutaeffecten, iets beter.

In aanloop naar de publicatie van de derdekwartaalresultaten, het zogenaamde resultatenseizoen dat de tweede week van oktober begon, acteerden beleggers nerveus. Over het algemeen waren de reacties op de resultaten positief: Moncler, LVMH, Visa, Fagron, Sartorius Stedim Biotecht, Kering en Eurofins Scientific werden beloond voor de mooie resultaten.

Nvidia klom 15% op positievere geluiden uit de halfgeleidersector. UCB ging 8% hoger in oktober na de overname van Ra Pharma. Fagron, Moncler, LVMH en Eurofins Scientific gingen 6% hoger. Alibaba (+ 5%), Sartorius Stedim Biotech, Activision Blizzard en Booking Holdings (alle drie + 4%) sluiten de top-10 van de stijgers af. Er waren slechts zes aandelen die lager gingen in oktober. Danahers resultaten lagen in lijn met de verwachtingen, maar dat was te weinig om te overtuigen. Het aandeel ging afgelopen maand 5% lager. Orpea, Intuit (beiden – 3%), Tencent (-2%), Stryker (- 1%) en Nemetschek (- 0%) zijn de overige dalers.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer