Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 14,86%
1 jaar 20,57%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 18,74%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,79%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 90,3% 30 730 208
Rek courant 9,7% 3 282 298
Totaal in EUR 100,0% 34 012 506

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 252 088 0 10 100 743 13 352 831 39,3%
USD 0,8844 29 251 0 22 717 301 20 115 914 59,1%
CAD 0,6517 0 0 827 774 539 419 1,6%
GBP 1,1147 2 380 0 0 2 653 0,0%
HKD 0,1141 3 200 0 0 365 0,0%
DKK 0,1343 9 855 0 0 1 324 0,0%
Totaal in EUR 34 012 506

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,6% 1 095 219
Distributie 6,2% 1 897 781
Media 4,1% 1 251 024
Voeding 3,3% 1 010 144
Consumptie/Luxe 8,8% 2 698 590
Farmacie/Medical 26,6% 8 186 710
Financieel 6,3% 1 939 150
Technologie 41,2% 12 651 590
Totaal in EUR 30 730 208

Huidige netto inventariswaarde op 10/07/2020

Kapitalisatie 1338.72 EUR
Distributie 1338.72 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,2% 6923 158,20 EUR 1 095 219 1 095 219 13/07/2020
Distributie
AMAZON COM 4,0% 480 3 200,00 USD 1 536 000 1 358 362 10/07/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,6% 26937 30,73 CAD 827 774 539 419 10/07/2020
Media
NETFLIX INC 3,7% 2578 548,73 USD 1 414 626 1 251 024 10/07/2020
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,0% 15942 71,65 USD 1 142 244 1 010 144 10/07/2020
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 1422 769,40 EUR 1 094 087 1 094 087 13/07/2020
LVMH 2,6% 2206 402,15 EUR 887 143 887 143 13/07/2020
MONCLER 2,1% 21000 34,16 EUR 717 360 717 360 10/07/2020
Farmacie/Medical
DANAHER 3,1% 6393 183,67 USD 1 174 202 1 038 406 10/07/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 1712 541,40 EUR 926 877 926 877 13/07/2020
FAGRON 3,0% 53247 18,99 EUR 1 011 161 1 011 161 13/07/2020
INTUITIVE SURGICAL 2,9% 1920 575,87 USD 1 105 670 977 800 10/07/2020
ORPEA 3,0% 10140 101,45 EUR 1 028 703 1 028 703 13/07/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,3% 4650 239,60 EUR 1 114 140 1 114 140 13/07/2020
UCB 3,2% 10037 108,80 EUR 1 092 026 1 092 026 13/07/2020
ZOETIS 2,9% 8228 137,10 USD 1 128 059 997 599 10/07/2020
Financieel
MASTERCARD 2,8% 3691 295,68 USD 1 091 355 965 140 10/07/2020
VISA 2,9% 5720 192,55 USD 1 101 386 974 011 10/07/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 15661 81,27 USD 1 272 769 1 125 574 10/07/2020
ADOBE 3,4% 2800 466,20 USD 1 305 360 1 154 395 10/07/2020
ALIBABA 3,4% 5054 261,01 USD 1 319 145 1 166 585 10/07/2020
ALPHABET INC class C 3,1% 772 1 541,74 USD 1 190 223 1 052 574 10/07/2020
ASML HOLDING 3,3% 3235 350,55 EUR 1 134 029 1 134 029 13/07/2020
FORTINET 3,0% 7958 145,80 USD 1 160 276 1 026 090 11/07/2020
INTUIT 3,1% 3874 307,55 USD 1 191 449 1 053 658 10/07/2020
MICROSOFT 3,2% 5805 213,67 USD 1 240 354 1 096 907 10/07/2020
NVIDIA CORP 3,7% 3433 419,17 USD 1 439 011 1 272 589 10/07/2020
TENCENT-ADR 3,4% 18663 70,40 USD 1 313 875 1 161 926 10/07/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 4,1% 6261 254,16 USD 1 591 296 1 407 262 10/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,79% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2020

Verder herstel beurzen in mei, maar herstel verloopt niet overal gelijk In mei herstelden de beurzen verder van de sterke daling door de opmars van het coronavirus in februari-maart. Tussen de verschillende aandelencategorieën zijn de verschillen onderling groot. Zo herstelden de Amerikaanse beurzen tot nu toe sterker dan de Europese. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Dit staat in schril contrast met de zware discussies momenteel tussen de verschillende lidstaten van de EU over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse beurzen de voorbije twee maanden beter presteerden: de Amerikaanse S&P 500 index herstelde sinds het dieptepunt van maart met maar liefst 35%, en staat sinds het jaarbegin nog op een verlies van 7%. Technologiebeurs Nasdaq presteerde nog beter, en heeft nu zelfs een positief rendement (+3%) sinds het jaarbegin. De brede Europese Stoxx 600 index daarentegen is ‘maar’ 25% gestegen sinds het dieptepunt in maart en staat nog altijd op een verlies van 17% tegenover het jaarbegin.

De zwakkere Europese prestatie heeft echter niet alleen te maken met de verschillende aanpak van de crisis, maar ook met de samenstelling van de indexen. In de Europese indexen is het gewicht van technologiebedrijven veel lager dan in de VS. Een aantal technologiebedrijven kenden de voorbije jaren een sterke groei, en presteerden daardoor beter op de beurs. De groeivooruitzichten van verschillende van een aantal technologiebedrijven zijn vandaag minder aangetast door het Coronavirus, omdat ze minder gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. Het is dan ook niet toevallig dat deze aandelen sneller en sterker herstelden dan gemiddeld. Daarnaast zijn er daar zelfs een aantal bedrijven te vinden die profiteren van de effecten die het virus heeft op onze manier van werken en leven. De Europese beursindexen kennen ook een hoog aandeel aan bedrijven uit de energiesector en de financiële sector, en dit zijn net twee sectoren die nu zwaar getroffen worden.

De vastgoedsector presteert dit jaar ook slechter dan gemiddeld, maar ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende subsegmenten groot. Bedrijven actief in winkelvastgoed en kantoren blijven achter omdat beleggers vrezen dat de manier waarop we werken en winkelen mogelijk structureel veranderd zal zijn wanneer deze crisis voorbij is, en dat er dan minder nood zal zijn aan winkels en kantoren. Deze aandelen noteren nu vaak aan een heel grote korting op hun intrinsieke waarde, terwijl bedrijven die actief zijn in residentieel vastgoed een relatief stabiel koersverloop voorleggen.

Canada Goose Holdings is de enige verliezer in de portefeuille in de maand mei.

Netwerkbeveiliger Fortinet (+ 31%) is de grootste stijger in de portefeuille. Nvidia (+ 21%), Eurofins Scientific, Monster Beverage (beide + 18%), Veeva Systems (+ 15%), Intuitive Surgical (+ 14%), Hermès International, Mastercard (beide + 12%), Visa en Adobe (beide + 10%) zijn de andere stijgers in de top-10.

Netflix is nieuw in de portefeuille. De aandelen Booking werden verkocht.

Het compartiment haalde een return van 6,33% in mei.

Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Growth

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer