Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -1,28%
1 jaar 8,30%
2 jaar 4,11%
3 jaar 7,38%
5 jaar 5,27%
Rendement sinds oprichting 4,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,13 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,95 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 55% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds matig kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,2% 137 075 488
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 412 658
Obli converteerbaar 0,5% 1 667 554
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 626 101
Aandelen 49,5% 153 568 968
Rek courant 4,8% 14 740 678
Totaal in EUR 100,0% 310 091 447

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 269 741 0 179 251 850 187 521 591 60,5%
USD 0,8815 1 381 486 0 116 424 559 103 846 023 33,5%
CHF 0,9666 920 558 0 6 374 184 7 051 460 2,3%
SEK 0,0959 0 0 48 815 878 4 679 002 1,5%
JPY 0,0078 27 528 674 0 339 202 000 2 843 520 0,9%
GBP 1,1947 3 443 293 0 0 4 113 531 1,3%
CAD 0,7007 51 833 0 0 36 320 0,0%
Totaal in EUR 310 091 447

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 4 794 189
Transport/Vervoer 4,5% 6 925 274
Distributie 6,6% 10 187 017
Voeding 3,5% 5 377 154
Consumptie/Luxe 8,4% 12 865 987
Farmacie/Medical 12,7% 19 529 221
Holdings 10,5% 16 168 222
Financieel 6,0% 9 142 472
Vastgoedontwikkelaars 3,5% 5 418 490
Industrie 4,3% 6 628 756
Technologie 32,8% 50 422 561
Staal/Non-ferro 4,0% 6 109 624
Totaal in EUR 153 568 968

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Kapitalisatie 2401.74 EUR
Distributie 2338.63 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,09 EUR 1 538 508 1 538 508 21/01/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 323 257 1 323 257 19/01/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 1,05 USD 1 748 691 1 541 471 19/01/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 1200000 1,01 USD 1 221 555 1 076 801 21/01/2022
KERING (EX-PPR) 1,4% 6594 668,80 EUR 4 410 067 4 410 067 21/01/2022
LVMH 1,8% 7867 697,20 EUR 5 484 872 5 484 872 21/01/2022
MONCLER 1,0% 51278 57,94 EUR 2 971 047 2 971 047 21/01/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,94 EUR 376 390 376 390 19/01/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 639 511 639 511 21/01/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,99 EUR 198 282 198 282 19/01/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 1,06 EUR 1 614 749 1 614 749 19/01/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,03 EUR 1 134 666 1 134 666 19/01/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,05 EUR 735 227 735 227 19/01/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 236 967 1 236 967 19/01/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,01 EUR 1 242 371 1 242 371 21/01/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 1,03 EUR 2 002 001 2 002 001 19/01/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 1,03 EUR 1 667 301 1 667 301 19/01/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 381 200 1 381 200 19/01/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 237 019 1 237 019 21/01/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 544 791 1 544 791 19/01/2022
SOLVAY 1,5% 44044 108,85 EUR 4 794 189 4 794 189 21/01/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 070 958 1 070 958 19/01/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 556 491 1 556 491 19/01/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 121 532 1 121 532 22/01/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 1,08 EUR 1 627 387 1 627 387 21/01/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 1300000 1,02 EUR 1 324 615 1 324 615 19/01/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 1,05 EUR 1 595 010 1 595 010 21/01/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 551 781 1 551 781 19/01/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 252 062 1 252 062 19/01/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,04 EUR 1 652 362 1 652 362 21/01/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,05 EUR 508 756 508 756 21/01/2022
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1220000 1,05 EUR 1 293 087 1 293 087 21/01/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 397 631 1 397 631 19/01/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 31,43 EUR 308 053 308 053 19/01/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,4% 28600 47,54 EUR 1 359 501 1 359 501 19/01/2022
AMAZON COM 1,3% 1554 2 852,86 USD 4 433 344 3 907 993 21/01/2022
CVS HEALTH CORP 2,0% 70137 101,56 USD 7 123 114 6 279 024 21/01/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 1,09 EUR 1 539 312 1 539 312 21/01/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 1,02 EUR 1 332 669 1 332 669 19/01/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 530 794 1 530 794 19/01/2022
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,00 EUR 862 963 862 963 21/01/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 1,05 EUR 1 595 246 1 595 246 21/01/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,03 EUR 518 741 518 741 19/01/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,01 EUR 1 223 649 1 223 649 19/01/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,92 USD 1 619 371 1 427 476 19/01/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 1,04 USD 1 630 867 1 437 609 19/01/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,09 USD 1 675 410 1 476 874 19/01/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,96 USD 1 444 190 1 273 053 19/01/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 64804 81,35 USD 5 271 805 4 647 096 21/01/2022
ALPHABET INC class C 2,2% 2907 2 601,84 USD 7 563 549 6 667 268 21/01/2022
APPLE COMPUTER 1,4% 29446 162,41 USD 4 782 325 4 215 619 21/01/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 45189 125,07 USD 5 651 788 4 982 051 21/01/2022
CISCO SYSTEMS 1,6% 101765 56,68 USD 5 768 040 5 084 527 21/01/2022
KONE OYJ-B 0,6% 32555 59,00 EUR 1 920 745 1 920 745 21/01/2022
MICROSOFT 1,7% 20436 296,03 USD 6 049 669 5 332 783 21/01/2022
NINTENDO 0,8% 6200 54 710,00 JPY 339 202 000 2 630 071 21/01/2022
OPEN TEXT 1,5% 114232 46,33 USD 5 292 369 4 665 223 21/01/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 74934 79,52 USD 5 958 752 5 252 639 21/01/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 45772 124,53 USD 5 699 987 5 024 538 21/01/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,98 EUR 706 382 706 382 19/01/2022
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 119 705 1 119 705 22/01/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 1,04 EUR 1 355 686 1 355 686 22/01/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,04 EUR 742 071 742 071 19/01/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,99 EUR 910 156 910 156 19/01/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,05 EUR 319 142 319 142 20/01/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 093 030 1 093 030 22/01/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,06 EUR 642 025 642 025 22/01/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 115132 53,39 USD 6 146 897 5 418 490 21/01/2022
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 470 255 1 470 255 19/01/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 172 157 1 172 157 19/01/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 1,02 EUR 2 176 158 2 176 158 19/01/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 445 073 1 445 073 19/01/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 189 781 1 189 781 19/01/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 1,07 EUR 1 612 602 1 612 602 21/01/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,04 EUR 1 314 538 1 314 538 21/01/2022
MONSTER BEVERAGE 1,5% 60274 85,62 USD 5 160 660 4 549 121 21/01/2022
NESTLE SA 0,3% 7077 121,04 CHF 856 600 828 032 21/01/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 1,02 EUR 1 783 881 1 783 881 21/01/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,04 EUR 1 356 739 1 356 739 19/01/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,01 EUR 515 118 515 118 19/01/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 1,02 EUR 1 018 259 1 018 259 19/01/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 247 716 1 247 716 19/01/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 402 023 1 402 023 19/01/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,08 EUR 1 540 263 1 540 263 21/01/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,05 EUR 1 263 753 1 263 753 19/01/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 0,9% 29929 94,71 EUR 2 834 576 2 834 576 21/01/2022
UNION PACIFIC CORP 1,3% 18839 246,33 USD 4 640 611 4 090 698 21/01/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 1,13 EUR 1 380 493 1 380 493 19/01/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,04 EUR 631 403 631 403 19/01/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 151 715 1 151 715 19/01/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 542 452 1 542 452 19/01/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 256 033 1 256 033 21/01/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 1,05 EUR 1 381 243 1 381 243 19/01/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,08 EUR 879 861 879 861 22/01/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,99 EUR 501 382 501 382 19/01/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 1,10 USD 1 540 027 1 357 534 19/01/2022
DANAHER 1,1% 14100 280,45 USD 3 954 345 3 485 755 21/01/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 37433 89,44 EUR 3 348 008 3 348 008 21/01/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,3% 114121 35,99 EUR 4 107 215 4 107 215 21/01/2022
MEDTRONIC 1,0% 34964 105,60 USD 3 692 198 3 254 673 21/01/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,7% 15299 360,65 CHF 5 517 584 5 333 571 21/01/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 1,06 EUR 1 286 619 1 286 619 21/01/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,10 EUR 1 569 575 1 569 575 19/01/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 578 688 1 578 688 19/01/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 1,05 EUR 954 542 954 542 19/01/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 142 268 1 142 268 19/01/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 1,08 EUR 1 309 009 1 309 009 19/01/2022
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 307 050 1 307 050 19/01/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,01 EUR 101 759 101 759 19/01/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,03 EUR 1 032 481 1 032 481 19/01/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 243 428 1 243 428 19/01/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 528 713 1 528 713 19/01/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 546 168 1 546 168 19/01/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 428 548 1 428 548 19/01/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,02 EUR 827 279 827 279 19/01/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,01 EUR 915 727 915 727 19/01/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 1,03 EUR 1 035 949 1 035 949 19/01/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 429 977 1 429 977 19/01/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,07 USD 368 480 324 815 21/01/2022
AALBERTS 0,6% 32094 55,98 EUR 1 796 622 1 796 622 21/01/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 30587 157,98 EUR 4 832 134 4 832 134 21/01/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,17 EUR 476 796 476 796 19/01/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,06 EUR 1 391 873 1 391 873 21/01/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,03 EUR 311 562 311 562 21/01/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,02 EUR 1 021 388 1 021 388 19/01/2022
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 120 085 1 120 085 21/01/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 1,05 EUR 1 701 536 1 701 536 19/01/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 1,11 EUR 1 560 390 1 560 390 19/01/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,06 EUR 1 275 688 1 275 688 19/01/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 822 774 822 774 19/01/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,3% 1000000 1,01 EUR 1 017 469 1 017 469 19/01/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,09 EUR 218 208 218 208 19/01/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,06 EUR 640 288 640 288 19/01/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,03 EUR 1 040 392 1 040 392 19/01/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 1,03 EUR 1 044 295 1 044 295 21/01/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 19632 305,22 USD 5 992 079 5 282 017 21/01/2022
EXOR NV 2,3% 93439 76,64 EUR 7 161 165 7 161 165 21/01/2022
SOFINA 1,2% 10200 365,20 EUR 3 725 040 3 725 040 21/01/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 504 771 1 504 771 21/01/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 1,05 EUR 1 597 775 1 597 775 19/01/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 400000 0,97 EUR 387 606 387 606 19/01/2022
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 412 658 1 412 658 21/01/2022
INTRUM AB 1,5% 195969 249,10 SEK 48 815 878 4 679 002 21/01/2022
MASTERCARD 0,5% 5195 355,08 USD 1 844 641 1 626 051 21/01/2022
MOODY'S CORP 0,5% 4667 341,87 USD 1 595 507 1 406 440 21/01/2022
VISA 0,5% 7883 205,93 USD 1 623 346 1 430 980 21/01/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 1,06 EUR 1 602 883 1 602 883 19/01/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 371 559 371 559 19/01/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,93 EUR 931 719 931 719 19/01/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,98 EUR 196 143 196 143 22/01/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,5% 1600000 1,03 EUR 1 674 696 1 674 696 19/01/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 231 433 1 231 433 19/01/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 1,09 EUR 1 645 831 1 645 831 19/01/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,99 EUR 894 353 894 353 19/01/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 241 293 1 241 293 19/01/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 1,07 EUR 540 351 540 351 19/01/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 1,09 EUR 761 289 761 289 19/01/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 1,04 EUR 314 894 314 894 22/01/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 1,10 EUR 1 460 456 1 460 456 19/01/2022
NEWMONT CORPORATION 2,0% 109858 63,09 USD 6 930 941 6 109 624 21/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,67% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021

De Omicronvariant van het SARS-CoV-2 bezorgde beleggers slechts kortstondig koude rillingen. De alsmaar oplopende inflatie eveneens, ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bankiers de geldpersen tegen einde maart willen stoppen. Dan lopen, volgens het laatst bekendgemaakte schema, de inkopen van obligaties, helemaal af. Daarna ligt de weg naar twee of drie renteverhogingen in 2022 in de V.S. helemaal open. De Europese Centrale Bank vertraagt het ritme van de geldpersen zeer geleidelijk, maar toch aanzienlijk sneller dan een drietal maanden geleden werd aangenomen. Toch heeft dat alles weinig impact op de langetermijnrente. Zo staat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsleningen amper hoger dan zes maanden terug. Hoe klein de druk op de rente ook, hij is onmiddellijk te zien in de koersevolutie van verschillende obligaties. Ook andere stoorzenders zoals de moeilijkheden in de Chinese vastgoedsector, de hoge gasprijzen in Europa of de geopolitieke spanningen rond Oekraïne deerden de aandelenbeleggers niet. De hapering in de prestaties in november werd doorgespoeld met stijgingen van vlot 3% en meer voor de S&P-500 de Duitse Dax. Daarbij sneuvelden ook heel wat historische records.

In de top-10 van de dalers staan slechts 3 aandelen: Amazon (- 5%), Medtronic (- 3%) en Moncler (- 1%). De iets lagere obligatiekoersen zorgen ervoor dat er liefst zeven obligaties mee in de lijst zitten: € Aedifica 9.9.2031 0,75% (- 3%), € Kinepolis 18.12.2026 2,75 % (- 2%), € Akzo Nobel 14.4.2030 1,625%, JDE Peet’s 16.1.2029 0,50%, € Solvay 6.9.2029 0,50%, € Nasdaq 28.3.2029 1,75% 1,75% en € Elia Trans. 4.4.2028 3,25% (alle vijf - 1%).

De top-10 van de stijgers over de maand december is een bont allegaartje uit heel verschillende sectoren. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse apotheker CVS Health, dat net als de leverancier van toebehoren voor computernetwerken Cisco 16% stijgt. Monster Beverage (+ 15%), Mastercard, Activision Blizzard (beide + 14%), Newmont (+ 13%), Visa (+ 12%), Schneider Electric (+ 9%), Berkshire Hathaway en Nestlé (beide + 8%) maken de top-10 vol.

Het compartiment haalde over de maand december een niet-geannualiseerde return van 2,57%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Balance

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer