Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,56%
1 jaar 1,97%
2 jaar 4,88%
3 jaar 3,92%
5 jaar 5,66%
Rendement sinds oprichting 3,74%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,55 per 31/01/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,38 per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 55% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds matig kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,5% 121 370 606
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 291 200
Aandelen 49,2% 128 536 945
Rek courant 3,8% 9 924 499
Totaal in EUR 100,0% 261 123 250

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 205 266 0 162 514 030 171 719 297 65,8%
USD 0,8250 607 208 0 83 572 772 69 449 699 26,6%
CHF 0,9102 39 813 0 5 523 026 5 063 570 1,9%
SEK 0,0986 0 0 38 467 150 3 794 054 1,5%
JPY 0,0078 9 110 412 0 407 925 000 3 237 099 1,2%
HKD 0,1064 79 200 0 31 964 300 3 408 520 1,3%
GBP 1,1487 80 322 0 3 785 165 4 440 383 1,7%
NOK 0,0961 18 652 0 0 1 793 0,0%
DKK 0,1345 65 700 0 0 8 835 0,0%
Totaal in EUR 261 123 250

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 3 950 381
Distributie 3,8% 4 912 710
Voeding 1,2% 1 537 416
Consumptie/Luxe 7,3% 9 338 721
Farmacie/Medical 11,0% 14 199 791
Holdings 11,3% 14 476 052
Financieel 6,8% 8 774 593
Vastgoedontwikkelaars 6,2% 7 948 593
Technologie 37,9% 48 698 979
Nutssector 3,4% 4 348 116
Staal/Non-ferro 3,9% 5 074 868
Vastgoed 4,1% 5 276 726
Totaal in EUR 128 536 945

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Kapitalisatie 2196.14 EUR
Distributie 2142.83 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,12 EUR 1 577 315 1 577 315 26/02/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,09 USD 1 813 290 1 495 991 25/02/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 252 500 1 033 331 26/02/2021
KERING (EX-PPR) 1,0% 4773 524,90 EUR 2 505 348 2 505 348 26/02/2021
LVMH 1,6% 7965 525,00 EUR 4 181 625 4 181 625 26/02/2021
MONCLER 1,0% 51691 51,30 EUR 2 651 748 2 651 748 26/02/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,6% 1600000 1,05 EUR 1 685 732 1 685 732 25/02/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 790 859 1 790 859 26/02/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 379 393 1 379 393 25/02/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 008 868 1 008 868 25/02/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 266 051 1 266 051 25/02/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 405 514 1 405 514 25/02/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 027 825 1 027 825 25/02/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,07 EUR 1 534 153 1 534 153 26/02/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 294 836 1 294 836 25/02/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,06 EUR 517 563 517 563 26/02/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,06 EUR 1 315 473 1 315 473 26/02/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,09 EUR 1 425 588 1 425 588 25/02/2021
AMAZON COM 0,5% 493 3 092,93 USD 1 524 814 1 257 994 26/02/2021
CVS HEALTH CORP 1,4% 65021 68,13 USD 4 429 881 3 654 716 26/02/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,12 EUR 1 575 393 1 575 393 26/02/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 829 198 829 198 25/02/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 400 479 1 400 479 25/02/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 348 251 1 348 251 25/02/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 219 303 1 219 303 25/02/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 878 155 878 155 26/02/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 322 691 1 322 691 25/02/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 525 131 525 131 25/02/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 220 747 1 220 747 25/02/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 1,08 USD 1 699 097 1 401 780 25/02/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,15 USD 1 731 453 1 428 474 25/02/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 958 1 260 588 25/02/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 48599 95,61 USD 4 646 550 3 833 471 26/02/2021
ALIBABA 1,3% 17356 237,76 USD 4 126 563 3 404 474 26/02/2021
ALPHABET INC class C 1,9% 2952 2 036,86 USD 6 012 811 4 960 656 26/02/2021
CAPGEMINI 1,1% 22124 133,15 EUR 2 945 811 2 945 811 26/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 39626 110,24 USD 4 368 370 3 603 969 26/02/2021
CISCO SYSTEMS 1,5% 102582 44,87 USD 4 602 854 3 797 421 26/02/2021
FORTINET 2,0% 36832 168,85 USD 6 219 083 5 130 833 27/02/2021
MICROSOFT 1,5% 19936 232,38 USD 4 632 728 3 822 067 26/02/2021
NINTENDO 1,2% 6300 64 750,00 JPY 407 925 000 3 166 382 26/02/2021
OPEN TEXT 1,5% 103931 44,57 USD 4 632 205 3 821 636 26/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 70721 66,28 USD 4 687 388 3 867 163 26/02/2021
TENCENT HOLDINGS 1,3% 48248 662,50 HKD 31 964 300 3 400 096 26/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,1% 43578 67,58 EUR 2 945 001 2 945 001 26/02/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 156 566 1 156 566 25/02/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,07 EUR 753 414 753 414 25/02/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 254 859 1 254 859 25/02/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 242 477 1 242 477 26/02/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 059 051 1 059 051 25/02/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 672 302 1 672 302 25/02/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 252 779 1 252 779 26/02/2021
SOLVAY 1,5% 39074 101,10 EUR 3 950 381 3 950 381 26/02/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,01 EUR 635 652 635 652 26/02/2021
COFINIMMO GVV 2,0% 41096 128,40 EUR 5 276 726 5 276 726 26/02/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,99 EUR 693 539 693 539 25/02/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 130 268 1 130 268 27/02/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,06 EUR 759 973 759 973 25/02/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,99 EUR 907 727 907 727 25/02/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 103 812 1 103 812 25/02/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 315 004 315 004 26/02/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 063 582 1 063 582 26/02/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 630 353 630 353 27/02/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 395 083 395 083 27/02/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 156863 40,35 USD 6 329 422 5 221 865 26/02/2021
IMMOFINANZ 1,0% 163571 16,67 EUR 2 726 729 2 726 729 26/02/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,06 EUR 1 339 887 1 339 887 26/02/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 180 105 1 180 105 25/02/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,99 EUR 955 453 955 453 25/02/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 252 614 1 252 614 25/02/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,09 EUR 1 215 238 1 215 238 25/02/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 320 796 1 320 796 26/02/2021
NESTLE SA 0,6% 17779 95,00 CHF 1 689 005 1 537 416 26/02/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 518 012 1 518 012 25/02/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 039 665 1 039 665 25/02/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 225 775 225 775 25/02/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 653 158 653 158 25/02/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 055 448 1 055 448 25/02/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 18296 240,51 USD 4 400 371 3 630 370 26/02/2021
EXOR NV 2,4% 92835 66,50 EUR 6 173 528 6 173 528 26/02/2021
PROSUS NV 0,8% 20501 98,06 EUR 2 010 328 2 010 328 26/02/2021
SOFINA 1,0% 9697 274,50 EUR 2 661 827 2 661 827 26/02/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 591 435 1 591 435 25/02/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 125 433 1 125 433 27/02/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 408 329 1 408 329 26/02/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 337 727 1 337 727 25/02/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 285 159 1 285 159 26/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 576 660 1 576 660 25/02/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 390 1 256 390 25/02/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,06 EUR 1 691 147 1 691 147 26/02/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 320 434 1 320 434 26/02/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 614 812 1 614 812 25/02/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,07 EUR 1 606 847 1 606 847 25/02/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 291 838 1 291 838 25/02/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,08 EUR 979 613 979 613 25/02/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,06 EUR 1 167 688 1 167 688 25/02/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 345 213 1 345 213 25/02/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 329 592 1 329 592 25/02/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 911 103 911 25/02/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 044 837 1 044 837 25/02/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 270 228 1 270 228 25/02/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 575 733 1 575 733 25/02/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 832 782 832 782 25/02/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,03 EUR 934 755 934 755 25/02/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 053 782 1 053 782 25/02/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 444 303 1 444 303 25/02/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 388 242 320 305 26/02/2021
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,04 EUR 315 869 315 869 26/02/2021
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,21 EUR 496 638 496 638 25/02/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 409 257 1 409 257 26/02/2021
NATIONAL GRID 1,7% 465351 8,13 GBP 3 785 165 4 348 116 26/02/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 643 700 643 700 25/02/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 613 327 613 327 25/02/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,06 EUR 1 173 472 1 173 472 25/02/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 540 576 1 540 576 25/02/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 277 404 1 277 404 26/02/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 407 022 1 407 022 25/02/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,13 EUR 917 825 917 825 27/02/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,14 USD 1 603 840 1 323 191 25/02/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 38768 73,64 EUR 2 854 876 2 854 876 26/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 65090 35,33 EUR 2 299 630 2 299 630 26/02/2021
MEDTRONIC 1,5% 39697 116,97 USD 4 643 358 3 830 837 26/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 12868 297,95 CHF 3 834 021 3 489 915 26/02/2021
ZOETIS 0,7% 13465 155,24 USD 2 090 307 1 724 533 26/02/2021
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 144 247 1 144 247 26/02/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 733 098 1 733 098 25/02/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 373 252 1 373 252 25/02/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 300 819 1 300 819 25/02/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,00 EUR 804 037 804 037 25/02/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 294 778 1 294 778 26/02/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 468 343 1 468 343 26/02/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 291 200 1 291 200 26/02/2021
AGEAS 0,9% 48573 46,46 EUR 2 256 702 2 256 702 26/02/2021
ALLIANZ SE-REG 1,0% 13626 199,90 EUR 2 723 837 2 723 837 26/02/2021
INTRUM AB 1,5% 163690 235,00 SEK 38 467 150 3 794 054 26/02/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 359 571 1 359 571 25/02/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 546 341 546 25/02/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 849 979 849 979 25/02/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,92 EUR 185 070 185 070 27/02/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 698 481 1 698 481 25/02/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 250 525 1 250 525 25/02/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,11 EUR 1 686 510 1 686 510 25/02/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 438 48 213 25/02/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 253 628 1 253 628 25/02/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,9% 113116 54,38 USD 6 151 248 5 074 868 26/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,67% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2021

Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.

De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

Er was weinig beweging in de portefeuille over de eerste maand van het jaar. De obligaties van U.C.B. 4,125% tot 2021 vervielen.
In de lijst van de tien grootste verliezers in de portefeuille staan alleen aandelen. De namen komen uit zeer diverse sectoren. SS&C Technologies voert met een verlies van 12%  de lijst aan. Capgemini (- 5%) is een andere naam uit de technologiesector. Kering (- 8%) en Moncler (- 6%) vertegenwoordigen de luxesector. De overige namen zijn Nintendo (- 8%), Allianz, Exor (beiden - 6%), Zoetis (- 5%), Brookfield Asset Management (- 4%) en Sofina (- 3%).

Het Chinese bedrijf Tencent is de grote winnaar met een sprong van 21%. Die is te danken aan de ontspanning die er is tussen Alibaba (+ 9%) en de Chinese overheid. Even werd gevreesd voor vergaande maatregelen van de Chinese overheid om de monopolies van de grote technologiespelers in China te breken. Ook Prosus, waarvan de waarde vooral bepaald wordt door het aandeel Tencent in portefeuille ging ook 9% hoger. Het blijvend hoge aantal covidbesmettingen en de opgedreven inspanningen om covidtesten af te nemen hielp Eurofins Scientific 17% hoger. CVS Health Corp (+ 8%), Microsoft (+ 7%), Alphabet (+ 6%), Intrum (+ 5%) en Ubisoft (+ 4%) zijn de overige namen van aandelen in de lijst van de grootste stijgers. De eeuwigdurende obligatie van AXA (+ 7%) wist zich ook een plaats bij de 10 grootste stijgers af te dwingen.

De nettoinventariswaarde van het compartiment daalde over de maand januari niet-geannualiseerd met 0,34%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Balance

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer