Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,97%
1 jaar 9,83%
2 jaar 0,99%
3 jaar 1,23%
5 jaar 3,09%
Rendement sinds oprichting 3,59%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,94% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,10 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,5% 156 751 157
Obli converteerbaar 0,5% 1 511 040
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 566 494
Aandelen 49,9% 164 869 720
Rek courant 1,7% 5 451 249
Totaal in EUR 100,0% 330 149 659

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 143 953 11 351 548 200 744 627 214 240 129 64,9%
USD 0,9385 3 169 188 -12 400 000 118 438 384 102 491 316 31,0%
CHF 1,0283 2 386 0 3 565 512 3 668 691 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 413 520 3 660 257 1,1%
SEK 0,0865 4 196 112 0 66 224 462 6 089 267 1,8%
Totaal in EUR 330 149 659

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 2 878 276
Distributie 3,9% 6 385 538
Voeding 5,9% 9 697 428
Consumptie/Luxe 10,6% 17 518 137
Farmacie/Medical 12,1% 20 028 169
Holdings 11,9% 19 542 134
Financieel 7,0% 11 515 163
Industrie 4,8% 7 869 747
Technologie 40,7% 67 136 738
Staal/Non-ferro 1,4% 2 298 390
Totaal in EUR 164 869 720

Huidige netto inventariswaarde op 12/04/2024

Kapitalisatie 2375.62 EUR
Distributie 2296.63 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 381 072 1 381 072 15/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 411 605 411 605 15/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 536 673 1 536 673 15/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 577 061 1 577 061 15/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 584 985 1 487 509 11/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 531,80 USD 5 880 447 5 518 800 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 356,80 EUR 2 319 914 2 319 914 15/04/2024
LVMH 2,1% 8465 800,50 EUR 6 776 233 6 776 233 15/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 65,04 EUR 2 903 190 2 903 190 15/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 311 635 311 635 15/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 613 991 613 991 15/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 350 367 1 350 367 15/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 553 097 1 553 097 15/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 279 1 578 279 15/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 645 1 547 645 15/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 494 677 1 494 677 15/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 463 246 1 463 246 15/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 876 953 1 876 953 15/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 612 077 1 612 077 15/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 394 378 1 394 378 15/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 301 1 549 301 15/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 281 962 281 15/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 093 1 482 093 15/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 607 740 1 607 740 15/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 435 390 1 435 390 15/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 342 1 465 342 15/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 598 207 1 598 207 15/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 667 316 1 667 316 15/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 931 1 305 931 15/04/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 186,13 USD 6 803 982 6 385 538 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 348 596 1 348 596 15/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 287 673 1 287 673 15/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 436 190 1 436 190 15/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 707 255 1 707 255 15/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 499 705 1 499 705 15/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 540 224 1 540 224 15/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 681 738 1 681 738 15/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 680 824 680 824 15/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 415 099 1 328 070 12/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 453 525 1 364 134 11/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 499 003 1 406 815 15/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 656 688 1 554 801 12/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 315,40 USD 4 871 668 4 572 061 12/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 474,09 USD 4 068 640 3 818 419 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 159,19 USD 6 667 196 6 257 164 12/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 176,55 USD 5 099 647 4 786 019 12/04/2024
ASML HOLDING 2,2% 7801 927,60 EUR 7 236 208 7 236 208 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 310,70 SEK 66 224 462 5 726 429 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 161,73 USD 5 918 348 5 554 370 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,49 USD 3 358 320 3 151 784 12/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 66,45 USD 2 024 532 1 900 024 13/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 465,38 USD 2 915 606 2 736 296 12/04/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 421,90 USD 9 239 188 8 670 979 12/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 123,00 USD 2 563 566 2 405 907 12/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 294,32 USD 1 775 927 1 666 708 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 142,52 USD 4 709 573 4 419 935 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 206,74 USD 1 636 967 1 536 294 12/04/2024
VISA 0,8% 10418 275,96 USD 2 874 951 2 698 142 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 504 1 586 504 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 490 880 490 880 15/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 150 795 1 150 795 15/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 604 132 604 132 15/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 084 968 1 084 968 15/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 833 1 550 833 15/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 544 788 1 544 788 15/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 503 043 1 503 043 15/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 565 144 1 565 144 15/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 615 496 1 615 496 15/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 526 835 1 526 835 15/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 363 927 1 280 045 15/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 239,95 USD 3 494 632 3 279 712 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 60,82 EUR 4 348 873 4 348 873 15/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 80,13 USD 3 248 630 3 048 840 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 880,00 DKK 25 413 520 3 406 682 12/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 258,10 CHF 2 338 128 2 404 180 15/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 8588 439,20 USD 3 771 850 3 539 881 12/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 644 437 644 437 15/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 240 443 1 240 443 15/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 707 069 707 069 15/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 867 379 867 379 15/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 766 305 766 15/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,97 EUR 975 582 975 582 15/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 594 169 594 15/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 145 97 145 15/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 393 199 393 199 15/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,83 EUR 1 510 508 1 510 508 15/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 189 422 1 189 422 15/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 002 918 1 002 918 15/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 166 100 1 166 100 15/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 564 220 1 564 220 15/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 675 261 1 675 261 15/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 485 458 1 485 458 15/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 330 1 465 330 15/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 377 1 405 377 15/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 580 122 1 580 122 15/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 803 772 803 772 15/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 606 547 1 606 547 15/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 506 972 506 15/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 341 538 1 341 538 15/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 724 232 1 618 192 12/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,82 EUR 1 212 426 1 212 426 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 214,60 EUR 6 657 321 6 657 321 15/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 514 434 1 514 434 15/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 316 443 1 316 443 15/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 390 460 1 390 460 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 052 020 1 052 020 15/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 131 032 2 131 032 15/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 295 894 1 295 894 15/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 095 321 1 095 321 15/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 540 605 1 540 605 15/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 263 832 1 263 832 15/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 55,10 EUR 4 613 964 4 613 964 15/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 58,28 USD 1 532 123 1 437 897 12/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 185,80 USD 2 539 700 2 383 509 12/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,04 CHF 1 227 384 1 262 057 12/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 122 592 1 122 592 15/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 399 428 1 399 428 15/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 463 566 1 463 566 15/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 839 952 839 952 15/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 518 086 1 518 086 15/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 181 959 1 181 959 15/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 367 281 367 281 15/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 293 689 1 293 689 15/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 181 014 1 181 014 15/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 406 250 1 406 250 15/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 279 030 1 279 030 15/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 694 808 1 694 808 15/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 543 228 1 543 228 15/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 363 005 1 363 005 15/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 599 1 722 599 15/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 658 1 173 658 15/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 250 1 454 250 15/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 234,40 USD 3 066 890 2 878 276 12/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 397 992 397 992 15/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 468 1 288 468 15/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 662 302 662 15/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 800 1 948 800 15/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 968 525 1 968 525 15/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 451 360 1 451 360 11/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 972 939 1 972 939 15/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 947 197 947 15/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 892 596 892 15/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 009 722 1 009 722 15/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 910 011 910 011 15/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 159,50 EUR 1 537 899 1 537 899 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 403,26 USD 7 792 596 7 313 352 12/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 101,70 EUR 8 353 130 8 353 130 15/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 218,40 EUR 2 337 754 2 337 754 15/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 490 790 1 490 790 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 920 341 920 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 789 667 789 667 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 093 186 093 15/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 141 408 1 141 408 15/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 473 846 1 473 846 15/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 558 638 1 558 638 15/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 368 153 1 368 153 15/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 203 723 1 203 723 15/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 381 895 1 381 895 15/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 738 602 1 738 602 15/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 102758 35,79 USD 3 677 709 3 451 530 12/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,04 EUR 2 658 592 2 658 592 15/04/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 377,16 USD 5 759 233 5 405 041 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 806 878 806 878 15/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 636 486 1 636 486 15/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 496 945 496 945 15/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 693 061 693 061 15/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 439 279 439 15/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 241 516 1 241 516 15/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 447 596 1 447 596 15/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 040 1 511 040 15/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 63380 38,64 USD 2 449 003 2 298 390 12/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 02.10.2018-2025 2% herstelt 5% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

De obligaties € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% en € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 0,99%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer