Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -10,89%
1 jaar -8,60%
2 jaar 0,30%
3 jaar -0,01%
5 jaar 2,23%
Rendement sinds oprichting 3,39%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,46% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,06 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 55% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds matig kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,8% 129 929 740
Obli converteerbaar 0,6% 1 618 551
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 532 507
Aandelen 49,9% 141 511 134
Rek courant 3,2% 9 152 430
Totaal in EUR 100,0% 283 744 362

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 749 117 19 755 236 166 599 146 193 103 499 68,1%
USD 0,9574 1 521 034 -21 600 000 107 351 036 83 549 922 29,4%
CHF 1,0153 1 633 218 0 2 582 300 4 280 014 1,5%
SEK 0,0915 2 322 957 0 28 409 318 2 810 928 1,0%
Totaal in EUR 283 744 362

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 2 806 406
Transport/Vervoer 2,8% 3 957 666
Distributie 5,3% 7 466 765
Voeding 4,2% 5 966 171
Consumptie/Luxe 8,8% 12 392 514
Farmacie/Medical 10,9% 15 457 190
Holdings 10,2% 14 411 263
Financieel 8,3% 11 784 777
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 4 384 131
Industrie 4,4% 6 261 852
Technologie 36,8% 52 106 930
Staal/Non-ferro 3,2% 4 515 469
Totaal in EUR 141 511 134

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Kapitalisatie 2167.85 EUR
Distributie 2097.04 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 383 800 1 383 800 01/12/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,77 EUR 1 076 358 1 076 358 01/12/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,94 USD 1 553 778 1 487 509 28/11/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 0,99 USD 1 190 850 1 140 060 01/12/2022
KERING (EX-PPR) 1,3% 6696 567,10 EUR 3 797 302 3 797 302 01/12/2022
LVMH 2,2% 8733 721,00 EUR 6 296 493 6 296 493 01/12/2022
MONCLER 0,8% 46085 49,88 EUR 2 298 720 2 298 720 01/12/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,68 EUR 273 762 273 762 01/12/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 616 005 616 005 01/12/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,0% 200000 0,67 EUR 138 401 138 401 01/12/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,87 EUR 1 325 826 1 325 826 01/12/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 047 323 1 047 323 01/12/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,00 EUR 720 875 720 875 01/12/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 133 884 1 133 884 01/12/2022
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 436 935 1 436 935 01/12/2022
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,88 EUR 1 410 955 1 410 955 01/12/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,7% 1900000 0,97 EUR 1 872 874 1 872 874 01/12/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 563 792 1 563 792 01/12/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,80 EUR 1 360 170 1 360 170 01/12/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,81 EUR 1 155 067 1 155 067 01/12/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 150 402 1 150 402 01/12/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 359 369 1 359 369 01/12/2022
SOLVAY 1,0% 29792 94,20 EUR 2 806 406 2 806 406 01/12/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,78 EUR 861 137 861 137 01/12/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 508 150 1 508 150 01/12/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,00 EUR 1 122 570 1 122 570 01/12/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 409 542 1 409 542 01/12/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 282 202 1 282 202 01/12/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 388 320 1 388 320 01/12/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 444 344 1 444 344 01/12/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 185 477 1 185 477 08/11/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,99 EUR 1 570 697 1 570 697 01/12/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,95 EUR 1 631 722 1 631 722 01/12/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 312 600 1 312 600 01/12/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 30,86 EUR 302 379 302 379 01/12/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,02 EUR 1 316 172 1 316 172 01/12/2022
AMAZON COM 0,6% 18808 95,50 USD 1 796 164 1 719 558 01/12/2022
CVS HEALTH CORP 2,0% 59058 101,65 USD 6 003 246 5 747 208 01/12/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 327 002 1 327 002 01/12/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 257 107 1 257 107 01/12/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 366 906 1 366 906 01/12/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 481 121 1 481 121 01/12/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 409 721 1 409 721 01/12/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,94 EUR 474 023 474 023 01/12/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,78 EUR 157 014 157 014 01/12/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 206 445 1 206 445 01/12/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,79 USD 1 400 324 1 340 601 29/11/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,94 USD 1 466 864 1 404 302 29/11/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 0,99 USD 1 511 089 1 446 641 01/12/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,85 USD 1 287 971 1 233 039 29/11/2022
ACCENTURE PLC CLASS A 0,5% 5113 302,83 USD 1 548 370 1 482 332 01/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 55251 75,19 USD 4 154 323 3 977 141 01/12/2022
ADOBE 1,1% 9713 344,93 USD 3 350 305 3 207 415 30/11/2022
ALPHABET INC class C 2,0% 59094 101,28 USD 5 985 040 5 729 779 01/12/2022
APPLE COMPUTER 1,6% 31181 148,31 USD 4 624 454 4 427 221 01/12/2022
ASML HOLDING 1,8% 8760 582,20 EUR 5 100 072 5 100 072 01/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 43833 134,50 USD 5 895 539 5 644 094 01/12/2022
CISCO SYSTEMS 1,3% 74946 49,97 USD 3 745 052 3 585 325 01/12/2022
MASTERCARD 0,8% 6467 360,80 USD 2 333 294 2 233 779 01/12/2022
MICROSOFT 1,9% 22610 254,69 USD 5 758 541 5 512 939 01/12/2022
OPEN TEXT 0,5% 47847 29,38 USD 1 405 745 1 345 790 30/11/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,3% 72759 54,12 USD 3 937 717 3 769 774 01/12/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 48725 82,68 USD 4 028 583 3 856 764 01/12/2022
VISA 0,8% 10756 217,00 USD 2 334 052 2 234 505 01/12/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,89 EUR 644 961 644 961 01/12/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 250 190 1 250 190 28/11/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 679 581 679 581 08/11/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,91 EUR 831 725 831 725 08/11/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 302 003 302 003 01/12/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,97 EUR 990 444 990 444 01/12/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 0,99 EUR 601 192 601 192 01/12/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 97125 47,15 USD 4 579 444 4 384 131 30/11/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,97 EUR 97 414 97 414 01/12/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 388 835 388 835 29/11/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,77 EUR 1 398 906 1 398 906 01/12/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,88 EUR 1 143 941 1 143 941 01/12/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,97 EUR 973 022 973 022 01/12/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 137 252 1 137 252 01/12/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 453 500 1 453 500 01/12/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 459 014 1 459 014 01/12/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 322 875 1 322 875 01/12/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,95 EUR 767 489 767 489 01/12/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,94 EUR 946 168 946 168 01/12/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 399 624 1 399 624 01/12/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,98 USD 335 824 321 501 29/11/2022
AALBERTS 0,5% 38354 38,61 EUR 1 480 848 1 480 848 01/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 33879 141,12 EUR 4 781 004 4 781 004 01/12/2022
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 309 623 1 309 623 01/12/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,86 EUR 1 036 343 1 036 343 01/12/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,97 EUR 2 054 490 2 054 490 01/12/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,82 EUR 1 232 955 1 232 955 01/12/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 085 849 1 085 849 01/12/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 410 811 1 410 811 01/12/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,99 EUR 1 238 423 1 238 423 01/12/2022
MONSTER BEVERAGE 2,1% 60358 103,25 USD 6 231 964 5 966 171 01/12/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 179 1 182 179 01/12/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,98 EUR 594 186 594 186 01/12/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 055 424 1 055 424 01/12/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 486 845 1 486 845 01/12/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 125 949 1 125 949 01/12/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 240 497 1 240 497 01/12/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,00 EUR 805 380 805 380 01/12/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,81 EUR 408 170 408 170 01/12/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,97 USD 1 380 999 1 322 099 01/12/2022
DANAHER 1,3% 14330 274,54 USD 3 934 158 3 766 367 01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 57381 68,36 EUR 3 922 565 3 922 565 01/12/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 91853 26,68 EUR 2 450 638 2 450 638 01/12/2022
MEDTRONIC 1,0% 35532 79,25 USD 2 815 911 2 695 813 01/12/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 8330 310,00 CHF 2 582 300 2 621 808 01/12/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 126 614 1 126 614 01/12/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 390 210 1 390 210 01/12/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 345 214 1 345 214 01/12/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 842 979 842 979 01/12/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 039 580 1 039 580 01/12/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 169 048 1 169 048 01/12/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 267 178 1 267 178 01/12/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,00 EUR 505 772 505 772 01/12/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,98 EUR 981 856 981 856 01/12/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 155 631 1 155 631 01/12/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 327 842 1 327 842 01/12/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,84 EUR 1 178 286 1 178 286 01/12/2022
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,97 EUR 1 690 377 1 690 377 01/12/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,95 EUR 1 350 568 1 350 568 01/12/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 164 375 1 164 375 01/12/2022
UNION PACIFIC CORP 1,4% 19145 215,93 USD 4 133 980 3 957 666 01/12/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 410 744 410 744 01/12/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 264 018 1 264 018 29/11/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,97 EUR 294 085 294 085 01/12/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,97 EUR 968 095 968 095 01/12/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 526 987 1 526 987 01/12/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 326 285 1 326 285 01/12/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 188 348 1 188 348 01/12/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 795 704 795 704 01/12/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 201 239 201 239 01/12/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 588 346 588 346 01/12/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,98 EUR 986 533 986 533 01/12/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,90 EUR 914 389 914 389 01/12/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 19951 315,84 USD 6 301 324 6 032 573 01/12/2022
EXOR NV 2,3% 84611 76,82 EUR 6 499 817 6 499 817 01/12/2022
SOFINA 0,7% 8821 213,00 EUR 1 878 873 1 878 873 01/12/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,4% 1500000 0,83 EUR 1 264 833 1 264 833 01/12/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 343 086 1 343 086 01/12/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,79 EUR 631 432 631 432 01/12/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 76157 36,55 USD 2 783 538 2 664 821 01/12/2022
INTRUM AB 0,9% 199154 142,65 SEK 28 409 318 2 598 458 01/12/2022
KBC GROEP 0,7% 35997 52,82 EUR 1 901 362 1 901 362 01/12/2022
MOODY'S CORP 1,6% 15767 306,08 USD 4 825 963 4 620 136 01/12/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 379 389 1 379 389 01/12/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,84 EUR 345 232 345 232 08/11/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,89 EUR 917 988 917 988 08/11/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,86 EUR 178 717 178 717 01/12/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 600 997 1 600 997 01/12/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,88 EUR 1 068 770 1 068 770 01/12/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 439 273 1 439 273 01/12/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,86 EUR 782 692 782 692 01/12/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 177 529 1 177 529 01/12/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 492 808 492 808 01/12/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 694 092 694 092 01/12/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,92 EUR 276 267 276 267 01/12/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 266 675 1 266 675 01/12/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 429 253 1 429 253 01/12/2022
NEWMONT CORPORATION 1,6% 97110 48,57 USD 4 716 633 4 515 469 01/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

Het slechte nieuws rond V.G.P. duwde de €-lening tot 2030 16% lager en die tot 2026 5% lager. De obligaties van € Ubisoft tot 2027 en Kinepolis tot 2026 gingen 6% lager. De leningen van € Eutelsat tot 2025 en 2027 daalden de afgelopen maand 4% en die van € Aedifica tot 2031 3%. De top-10 van de verliezers bevat slechts 3 aandelen: Taiwan Semiconductor ging 10% lager, Amazon 9% en Brookfield Asset Management tot slot 3%.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Bank of America profiteert volop van de stijgende rente en ging 19% hoger. Nog in de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) en Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina en Berkshire Hathaway (beide + 11%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Accenture is nieuw in de portefeuille. De obligaties van € Evonik 23.01.2015-2023 1% en € Exor 3.12.2015-2.12.2022 2,125% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in oktober een niet-geannualiseerde return van 2,12%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer