Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -6,53%
1 jaar -5,34%
2 jaar 5,42%
3 jaar 3,45%
5 jaar 3,45%
Rendement sinds oprichting 3,62%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,77 per 31/07/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,31 per 31/07/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 55% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds matig kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,2% 127 523 539
Obli converteerbaar 0,6% 1 631 309
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 554 391
Aandelen 51,7% 152 506 644
Rek courant 4,1% 11 978 749
Totaal in EUR 100,0% 295 194 632

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 305 045 19 755 236 162 114 050 187 174 332 63,4%
USD 0,9839 2 199 214 -21 600 000 116 143 145 95 184 849 32,2%
CHF 1,0354 1 644 814 0 2 619 579 4 415 354 1,5%
SEK 0,0949 2 226 250 0 43 374 393 4 327 501 1,5%
GBP 1,1873 3 446 834 0 0 4 092 597 1,4%
Totaal in EUR 295 194 632

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 3 751 120
Transport/Vervoer 3,0% 4 518 935
Distributie 7,0% 10 641 595
Voeding 3,6% 5 517 579
Consumptie/Luxe 7,9% 12 117 805
Farmacie/Medical 10,6% 16 116 256
Holdings 9,0% 13 650 859
Financieel 11,2% 17 027 036
Vastgoedontwikkelaars 3,3% 5 061 263
Industrie 3,7% 5 666 962
Technologie 35,5% 54 072 079
Staal/Non-ferro 2,9% 4 365 155
Totaal in EUR 152 506 644

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Kapitalisatie 2274.01 EUR
Distributie 2199.73 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 461 226 1 461 226 16/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,82 EUR 1 154 852 1 154 852 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,97 USD 1 609 706 1 583 790 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 0,99 USD 1 197 075 1 177 803 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 1,3% 6677 564,10 EUR 3 766 496 3 766 496 16/08/2022
LVMH 2,1% 8715 698,90 EUR 6 090 914 6 090 914 16/08/2022
MONCLER 0,8% 45915 49,23 EUR 2 260 395 2 260 395 16/08/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,74 EUR 299 443 299 443 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,98 EUR 630 006 630 006 16/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,76 EUR 155 261 155 261 16/08/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 400 581 1 400 581 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 088 960 1 088 960 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,02 EUR 726 643 726 643 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 164 547 1 164 547 16/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,00 EUR 1 225 481 1 225 481 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 888 780 1 888 780 16/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 581 984 1 581 984 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,82 EUR 1 170 520 1 170 520 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 177 925 1 177 925 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 424 916 1 424 916 16/08/2022
SOLVAY 1,3% 42978 87,28 EUR 3 751 120 3 751 120 16/08/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,81 EUR 894 340 894 340 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 505 706 1 505 706 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,00 EUR 1 113 797 1 113 797 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 479 401 1 479 401 16/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 309 332 1 309 332 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 437 475 1 437 475 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 476 997 1 476 997 16/08/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 230 676 1 230 676 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 575 786 1 575 786 16/08/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 683 408 1 683 408 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 339 978 1 339 978 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 30,51 EUR 298 978 298 978 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,59 EUR 1 332 331 1 332 331 20/07/2022
AMAZON COM 1,5% 31464 144,61 USD 4 549 852 4 476 601 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 2,1% 58840 106,49 USD 6 265 872 6 164 994 16/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 393 974 1 393 974 16/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 294 636 1 294 636 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 347 510 1 347 510 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 511 027 1 511 027 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 501 124 501 124 16/08/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,86 EUR 174 095 174 095 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 208 631 1 208 631 16/08/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,84 USD 1 485 846 1 461 924 12/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 540 399 1 515 599 12/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,02 USD 1 525 923 1 501 356 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,89 USD 1 344 340 1 322 696 12/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 65614 80,94 USD 5 310 797 5 225 296 16/08/2022
ADOBE 0,8% 5691 445,97 USD 2 537 987 2 497 126 16/08/2022
ALPHABET INC class C 2,4% 58880 122,61 USD 7 219 277 7 103 050 16/08/2022
APPLE COMPUTER 1,8% 31066 172,89 USD 5 371 001 5 284 530 16/08/2022
ASML HOLDING 1,7% 8744 557,50 EUR 4 874 780 4 874 780 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 43671 123,97 USD 5 413 894 5 326 733 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 1,4% 87339 46,83 USD 4 090 085 4 024 237 16/08/2022
MICROSOFT 2,2% 22526 292,57 USD 6 590 319 6 484 218 16/08/2022
OPEN TEXT 1,5% 115660 39,80 USD 4 603 268 4 529 157 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 72491 62,07 USD 4 499 154 4 426 720 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 48544 89,95 USD 4 366 533 4 296 234 16/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 655 974 655 974 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 297 908 1 297 908 16/08/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 697 693 697 693 20/07/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,95 EUR 858 882 858 882 20/07/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 295 302 295 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 990 284 990 284 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,00 EUR 620 972 620 972 16/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 96766 53,16 USD 5 144 081 5 061 263 15/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 1,00 EUR 101 738 101 738 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 1,00 EUR 408 730 408 730 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 223 373 1 223 373 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 989 591 989 591 16/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 193 934 1 193 934 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 431 313 1 431 313 16/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 462 017 1 462 017 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 352 745 1 352 745 16/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,99 EUR 794 852 794 852 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,00 EUR 916 180 916 180 16/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 992 504 992 504 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 402 334 1 402 334 16/08/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,01 USD 348 125 342 520 16/08/2022
AALBERTS 0,5% 35776 40,29 EUR 1 441 415 1 441 415 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 30970 136,44 EUR 4 225 547 4 225 547 16/08/2022
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 372 907 1 372 907 16/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 091 643 1 091 643 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 1,00 EUR 2 101 956 2 101 956 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,84 EUR 1 262 556 1 262 556 16/08/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 131 706 1 131 706 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 476 541 1 476 541 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,01 EUR 1 254 466 1 254 466 16/08/2022
MONSTER BEVERAGE 1,9% 61028 91,89 USD 5 607 863 5 517 579 16/08/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,99 EUR 1 715 274 1 715 274 16/08/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 320 438 1 320 438 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,00 EUR 504 407 504 407 16/08/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 608 997 608 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 177 475 1 177 475 16/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,89 EUR 1 252 954 1 252 954 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 366 769 1 366 769 16/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 220 278 1 220 278 16/08/2022
UNION PACIFIC CORP 1,5% 19075 240,78 USD 4 592 879 4 518 935 16/08/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 232 425 1 232 425 16/08/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,00 EUR 599 868 599 868 16/08/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 081 827 1 081 827 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 491 350 1 491 350 16/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 912 1 171 912 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 283 592 1 283 592 16/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,04 EUR 864 441 864 441 16/08/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,83 EUR 418 154 418 154 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,01 USD 1 429 941 1 406 919 11/08/2022
DANAHER 1,4% 14277 300,99 USD 4 297 234 4 228 051 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 42355 76,36 EUR 3 234 228 3 234 228 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 104779 25,01 EUR 2 620 523 2 620 523 16/08/2022
MEDTRONIC 1,1% 35401 95,35 USD 3 375 485 3 321 142 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 8299 315,65 CHF 2 619 579 2 712 313 16/08/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 190 218 1 190 218 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 428 903 1 428 903 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 415 470 1 415 470 16/08/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,98 EUR 883 092 883 092 16/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 086 772 1 086 772 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 251 309 1 251 309 16/08/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,03 EUR 414 973 414 973 16/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 308 527 1 308 527 16/08/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 299 925 299 925 16/08/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 364 1 006 364 16/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 575 899 1 575 899 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 431 059 1 431 059 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 246 053 1 246 053 16/08/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,00 EUR 801 786 801 786 16/08/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 013 662 1 013 662 16/08/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,02 EUR 208 714 208 714 16/08/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,01 EUR 605 628 605 628 16/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 003 302 1 003 302 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,95 EUR 958 993 958 993 16/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 19877 307,61 USD 6 114 364 6 015 925 16/08/2022
EXOR NV 1,9% 84299 67,00 EUR 5 648 033 5 648 033 16/08/2022
SOFINA 0,7% 8815 225,40 EUR 1 986 901 1 986 901 16/08/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 375 071 1 375 071 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 411 740 1 411 740 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,81 EUR 652 527 652 527 16/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 70860 36,82 USD 2 608 711 2 566 712 16/08/2022
INTRUM AB 1,4% 198419 218,60 SEK 43 374 393 4 116 230 16/08/2022
KBC GROEP 0,6% 34624 52,48 EUR 1 817 068 1 817 068 16/08/2022
MASTERCARD 0,6% 5260 357,53 USD 1 880 608 1 850 331 16/08/2022
MOODY'S CORP 1,7% 15708 322,61 USD 5 067 558 4 985 972 16/08/2022
VISA 0,6% 7981 215,31 USD 1 718 389 1 690 724 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 478 122 1 478 122 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,90 EUR 366 498 366 498 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,93 EUR 951 986 951 986 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 195 132 195 132 16/08/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 604 471 1 604 471 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 118 333 1 118 333 16/08/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 541 129 1 541 129 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,90 EUR 816 443 816 443 16/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 198 772 1 198 772 16/08/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 1,00 EUR 498 960 498 960 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 1,00 EUR 704 900 704 900 16/08/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,94 EUR 283 223 283 223 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 1,01 EUR 1 324 488 1 324 488 16/08/2022
NEWMONT CORPORATION 1,5% 96752 45,86 USD 4 436 582 4 365 155 16/08/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2022

In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële inflatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de piek van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.

Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt voor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullen stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde Staten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.

De lijst met de grootste winnaars wordt aangevoerd door Amazon dat 27% steeg en daarna gevolgd door ASML Holding met 22%. In de
technologiesector was ook Apple een grote stijger met 19%. Ook de luxesector kende een goede maand met Moncler dat 19% steeg en LVMH dat 16% steeg.

Bij de weinige dalers stond Newmont bovenaan met -24% en lieten ook nog Fresenius (-14%), KBC Groep (-5%) en Roche (-1%) negatieve cijfers optekenen.

Er waren geen verschuivingen in de portefeuille over de afgelopen maand. De obligatie EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% werd vervroegd
terugbetaald.

Het compartiment haalde over de maand juli een niet-geannualiseerde return van 5,90%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer