Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 7,83%
1 jaar 14,97%
2 jaar 5,75%
3 jaar 5,41%
5 jaar 5,52%
Rendement sinds oprichting 3,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,49 per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,62 per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 55% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds matig kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,3% 134 729 618
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 386 626
Obli converteerbaar 0,5% 1 385 050
Obl. priv.plaatsing 0,6% 1 832 241
Aandelen 50,0% 148 700 584
Rek courant 3,1% 9 076 879
Totaal in EUR 100,0% 297 110 998

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 974 344 0 183 200 807 187 175 151 63,0%
USD 0,8532 18 656 0 108 318 889 92 433 604 31,1%
CHF 0,9230 910 311 0 6 013 998 6 390 792 2,2%
SEK 0,0986 0 0 43 544 972 4 295 058 1,4%
JPY 0,0077 23 929 315 0 333 560 000 2 754 312 0,9%
GBP 1,1665 3 443 293 0 0 4 016 429 1,4%
NOK 0,0994 18 652 0 0 1 854 0,0%
DKK 0,1345 65 700 0 0 8 837 0,0%
CAD 0,6744 51 842 0 0 34 959 0,0%
Totaal in EUR 297 110 998

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 4 122 206
Transport/Vervoer 3,1% 4 629 792
Distributie 6,6% 9 771 663
Voeding 0,5% 744 727
Consumptie/Luxe 8,1% 12 054 957
Farmacie/Medical 12,5% 18 566 468
Holdings 10,2% 15 100 718
Financieel 5,0% 7 422 930
Vastgoedontwikkelaars 4,7% 6 966 541
Industrie 4,4% 6 510 397
Technologie 38,8% 57 764 168
Staal/Non-ferro 3,4% 5 046 018
Totaal in EUR 148 700 584

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kapitalisatie 2354.98 EUR
Distributie 2293.11 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,11 EUR 1 582 278 1 582 278 24/09/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 365 936 1 365 936 22/09/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 1,09 USD 1 819 001 1 551 972 23/09/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,03 USD 1 241 760 1 059 470 24/09/2021
KERING (EX-PPR) 1,4% 6593 633,80 EUR 4 178 643 4 178 643 24/09/2021
LVMH 1,7% 7865 642,90 EUR 5 056 409 5 056 409 24/09/2021
MONCLER 0,9% 51271 55,00 EUR 2 819 905 2 819 905 24/09/2021
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 1,00 EUR 398 132 398 132 22/09/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 652 036 652 036 24/09/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 1500000 1,10 EUR 1 666 502 1 666 502 22/09/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 152 301 1 152 301 22/09/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,06 EUR 759 350 759 350 22/09/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 263 466 1 263 466 22/09/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,01 EUR 1 243 517 1 243 517 24/09/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 058 534 1 058 534 22/09/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 666 492 1 666 492 22/09/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 440 524 1 440 524 22/09/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 1,05 EUR 1 269 329 1 269 329 24/09/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 1,04 EUR 1 569 513 1 569 513 22/09/2021
SOLVAY 1,4% 38688 106,55 EUR 4 122 206 4 122 206 24/09/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,07 EUR 516 285 516 285 24/09/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1220000 1,07 EUR 1 312 225 1 312 225 24/09/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,09 EUR 1 427 780 1 427 780 22/09/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 7100 31,38 EUR 222 819 222 819 22/09/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,4% 24500 47,44 EUR 1 162 231 1 162 231 22/09/2021
AMAZON COM 1,6% 1595 3 425,52 USD 5 463 704 4 661 633 24/09/2021
CVS HEALTH CORP 1,7% 70703 84,71 USD 5 989 251 5 110 030 24/09/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 1,12 EUR 1 593 183 1 593 183 24/09/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 355 471 1 355 471 22/09/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 540 570 1 540 570 22/09/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,01 EUR 863 881 863 881 24/09/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 1,06 EUR 1 606 731 1 606 731 24/09/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,03 EUR 520 896 520 896 22/09/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,01 EUR 1 225 686 1 225 686 22/09/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,96 USD 1 683 655 1 436 495 23/09/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 1,09 USD 1 689 108 1 441 147 22/09/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,15 USD 1 731 407 1 477 237 22/09/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 1,00 USD 1 510 594 1 288 839 22/09/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,2% 55159 75,26 USD 4 151 266 3 541 861 24/09/2021
ALPHABET INC class C 2,4% 2921 2 852,66 USD 8 332 620 7 109 392 24/09/2021
APPLE COMPUTER 1,2% 29441 146,92 USD 4 325 472 3 690 493 24/09/2021
CAPGEMINI 0,4% 5574 192,60 EUR 1 073 552 1 073 552 24/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 45183 117,47 USD 5 307 647 4 528 485 24/09/2021
CISCO SYSTEMS 1,7% 104971 56,73 USD 5 955 005 5 080 811 24/09/2021
FORTINET 1,1% 12289 311,90 USD 3 832 939 3 270 264 25/09/2021
KONE OYJ-B 0,7% 32483 62,52 EUR 2 030 837 2 030 837 24/09/2021
MICROSOFT 1,8% 20661 299,35 USD 6 184 870 5 276 932 24/09/2021
NINTENDO 0,9% 6200 53 800,00 JPY 333 560 000 2 569 946 24/09/2021
NVIDIA CORP 0,5% 8037 220,81 USD 1 774 650 1 514 132 24/09/2021
OPEN TEXT 1,7% 114215 51,70 USD 5 904 916 5 038 074 24/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 74924 70,82 USD 5 306 118 4 527 180 24/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 43449 115,64 USD 5 024 442 4 286 855 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 77105 54,80 EUR 4 225 354 4 225 354 24/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,99 EUR 709 822 709 822 22/09/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 117 297 1 117 297 25/09/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,06 EUR 745 536 745 536 22/09/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 1,00 EUR 910 463 910 463 22/09/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,04 EUR 314 014 314 014 23/09/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,07 EUR 1 083 619 1 083 619 25/09/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,06 EUR 636 976 636 976 25/09/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,3% 145833 55,99 USD 8 165 190 6 966 541 24/09/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 522 073 1 522 073 22/09/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 039 891 1 039 891 22/09/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 226 924 226 924 22/09/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,07 EUR 646 341 646 341 22/09/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 045 309 1 045 309 22/09/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 039 959 1 039 959 24/09/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 19675 277,87 USD 5 467 092 4 664 524 24/09/2021
EXOR NV 2,3% 95243 71,00 EUR 6 762 253 6 762 253 24/09/2021
SOFINA 1,2% 10515 349,40 EUR 3 673 941 3 673 941 24/09/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 559 449 1 559 449 22/09/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,04 EUR 1 159 552 1 159 552 25/09/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,08 EUR 1 670 443 1 670 443 24/09/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 1300000 1,02 EUR 1 329 216 1 329 216 22/09/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 1,07 EUR 1 618 401 1 618 401 24/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 1,04 EUR 1 569 690 1 569 690 22/09/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,05 EUR 1 289 418 1 289 418 22/09/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,05 EUR 1 658 460 1 658 460 24/09/2021
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 1,07 EUR 1 523 328 1 523 328 22/09/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 204 488 1 204 488 22/09/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 243 050 1 243 050 22/09/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 495 175 1 495 175 22/09/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,09 EUR 1 203 044 1 203 044 22/09/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,6% 1500000 1,08 EUR 1 649 685 1 649 685 24/09/2021
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 1240000 1,06 EUR 1 318 949 1 318 949 24/09/2021
NESTLE SA 0,3% 7113 113,44 CHF 806 899 744 727 24/09/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 1,03 EUR 1 790 842 1 790 842 24/09/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 364 142 1 364 142 22/09/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,02 EUR 515 566 515 566 22/09/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 1,02 EUR 1 031 041 1 031 041 22/09/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 255 527 1 255 527 22/09/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 409 261 1 409 261 22/09/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,09 EUR 1 547 580 1 547 580 24/09/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,07 EUR 1 300 775 1 300 775 22/09/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 56933 81,32 EUR 4 629 792 4 629 792 24/09/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 1,17 EUR 1 413 672 1 413 672 22/09/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,05 EUR 635 046 635 046 22/09/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,06 EUR 1 163 936 1 163 936 22/09/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 538 533 1 538 533 22/09/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 1,05 EUR 1 270 471 1 270 471 24/09/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 401 487 1 401 487 22/09/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,10 EUR 920 774 920 774 25/09/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 1,01 EUR 509 802 509 802 22/09/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,16 USD 1 639 882 1 399 148 22/09/2021
DANAHER 0,7% 7299 324,50 USD 2 368 526 2 020 826 24/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 37406 119,94 EUR 4 486 476 4 486 476 24/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,4% 104222 41,04 EUR 4 277 271 4 277 271 24/09/2021
MEDTRONIC 1,0% 26827 130,02 USD 3 488 047 2 976 002 24/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,6% 15297 340,40 CHF 5 207 099 4 805 893 24/09/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 1,08 EUR 1 310 510 1 310 510 24/09/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,13 EUR 1 590 342 1 590 342 22/09/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 1,07 EUR 1 623 808 1 623 808 22/09/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 259 582 1 259 582 22/09/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 1,08 EUR 978 948 978 948 22/09/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,06 EUR 1 173 488 1 173 488 22/09/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 1,10 EUR 1 327 642 1 327 642 22/09/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 342 482 1 342 482 22/09/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,02 EUR 101 845 101 845 22/09/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,04 EUR 1 037 598 1 037 598 22/09/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 1,05 EUR 1 276 458 1 276 458 22/09/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 555 075 1 555 075 22/09/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 559 716 1 559 716 22/09/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 830 487 830 487 22/09/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,02 EUR 937 333 937 333 22/09/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 048 974 1 048 974 22/09/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 433 652 1 433 652 22/09/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,10 USD 381 455 325 457 24/09/2021
AALBERTS 0,6% 32037 51,54 EUR 1 651 187 1 651 187 24/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 32425 149,86 EUR 4 859 211 4 859 211 24/09/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,20 EUR 485 757 485 757 22/09/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 397 956 1 397 956 24/09/2021
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,04 EUR 312 317 312 317 24/09/2021
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 041 682 1 041 682 22/09/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 120 799 1 120 799 24/09/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 721 528 1 721 528 22/09/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 1,13 EUR 1 619 098 1 619 098 22/09/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,07 EUR 1 281 996 1 281 996 22/09/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,02 EUR 823 421 823 421 22/09/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 548 308 1 548 308 24/09/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 1,09 EUR 1 649 667 1 649 667 22/09/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 0,1% 400000 1,00 EUR 398 142 398 142 22/09/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 386 626 1 386 626 24/09/2021
INTRUM AB 1,4% 178463 244,00 SEK 43 544 972 4 295 058 24/09/2021
MASTERCARD 0,5% 5167 358,16 USD 1 850 613 1 578 943 24/09/2021
VISA 0,5% 7839 231,59 USD 1 815 434 1 548 928 24/09/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 1,07 EUR 1 600 223 1 600 223 22/09/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,94 EUR 382 990 382 990 22/09/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,94 EUR 959 464 959 464 22/09/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 679 415 1 679 415 22/09/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 1,06 EUR 1 279 052 1 279 052 22/09/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,11 EUR 1 664 677 1 664 677 22/09/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,98 EUR 200 974 200 974 25/09/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 244 785 1 244 785 22/09/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 1,08 EUR 543 105 543 105 22/09/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,3% 700000 1,11 EUR 780 238 780 238 22/09/2021
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 1,06 EUR 318 364 318 364 25/09/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 1,13 EUR 1 490 550 1 490 550 22/09/2021
NEWMONT CORPORATION 1,7% 109787 53,87 USD 5 914 226 5 046 018 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,67% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2021

Het resultatenseizoen loopt nu op zijn einde en de meerderheid van de bedrijven scoorde in het voorbije kwartaal beter dan verwacht. De goede resultaten waren de afgelopen maand dan ook een ondersteunende factor voor de beurzen. Het belangrijkste evenement in augustus, dat de beurzen potentieel sterk had kunnen beïnvloeden, was echter de jaarlijkse (virtuele) bijeenkomst van de belangrijkste centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op het einde van augustus. Het hele soepele monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed ) was de voorbije jaren een belangrijke factor die de rentevoeten laag hield en zo de beurzen naar nieuwe records duwde. Als reactie op de coronacrisis koopt de Fed sinds juni vorig jaar elke maand voor maar liefst $ 120 miljard aan obligaties en hypotheek gerelateerde effecten waardoor de langetermijnrente laag wordt gehouden. De centrale bank gaf eind vorig jaar nog aan dat er eerst nog “substantiële vooruitgang” moest geboekt worden in het economische herstel voordat ze zou beginnen denken aan het “taperen” of geleidelijk afbouwen van de maandelijkse opkoopprogramma’s.

Nu de ergste fase van de coronacrisis voorbij lijkt en de Amerikaanse economie de voorbije maanden sterk herstelde, vragen beleggers zich af of die tapering nu niet stilaan in zicht komt. De verwachting was dan ook dat voorzitter Jerome Powell van de Fed zijn speech op de vergadering in Jackson Hole zou aangrijpen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Een snelle afbouw van het opkoopprogramma zou kunnen leiden tot hogere rentevoeten en zo een rem zetten op de beursstijging. Powell gaf echter aan dat hij niet gehaast is om de steun te verminderen, al kan het afbouwen later dit jaar wel starten indien de economie de komende maanden verder verbetert (lees: indien de Deltavariant geen roet in het eten gooit). Daarnaast benadrukte hij nog dat het verhogen van de kortetermijnrente waarschijnlijk pas veel later zal gebeuren.

Zwakke macro-economische cijfers uit China, een heropflakkering van het aantal covidinfecties in het land met nieuwe lock downs voor gevolg en de druk van de Chinese overheid op grote bedrijven en hun bijdrage aan de gelijke verdeling van de rijkdom in het land duwden de luxesector in augustus in de verdomhoek. Kering (- 9%), LVMH en Moncler (beiden - 7%) die een belangrijk deel van hun omzet in het land realiseren, zijn dan ook in de top-10 van de verliezers vertegenwoordigd. De watersnood in België is vanzelfsprekend slecht nieuws voor schadeverzekeraars. Ageas (- 5%) haalde dan wel mooie resultaten over de eerste jaarhelft, de verwachte factuur van € 400 miljoen ter dekking van de schade, deed het aandeel bij de verliezers van de maand belanden. Newmont Mining, Visa (beiden - 7%), Nintendo (- 6%), Sofina (- 5%), BMW (- 4%) en SS&C Technologies (- 3%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De grootste stijger de afgelopen maand is Eurofins Scientific dat 19% hoger ging onder impuls van het groot aantal Covid-19-testen dat nodig is voor reizigers en festivalbezoekers. De gezondheidssector is verder vertegenwoordigd via CVS Health (+ 6%) en Roche Holding (+ 5%). De technologiesector is, onder impuls van de records op Nasdaq, het best vertegenwoordigd: Fortinet (+ 16%), Alphabet (+ 8%), Cisco Systems (+ 7%), Microsoft en Open Text (beiden + 6%). Schneider Electric (+ 7%) en Brookfield Asset Management (+ 5%) zijn de twee overige namen.

De obligaties van Aeroport de Paris 1% tot 2027 in euro werden verkocht. De obligaties van Nvidia 2,20% tot 2021 in Amerikaanse dollar en Nasdaq 1,75% tot 2023 in euro werden vervroegd terugbetaald. Nieuw zijn de obligaties Nokia 2,375% en Synthomer 3,875 % 2025, beiden in euro.

Het compartiment realiseerde over de maand augustus een niet-geannualiseerde return van 0,58%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Balance

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer