Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -12,04%
1 jaar -8,87%
2 jaar 3,68%
3 jaar 1,06%
5 jaar 1,95%
Rendement sinds oprichting 3,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,98 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,45 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 55% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds matig kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,8% 123 779 222
Obli converteerbaar 0,6% 1 611 056
Obl. priv.plaatsing 0,6% 1 537 974
Aandelen 50,1% 138 459 888
Rek courant 3,9% 10 766 634
Totaal in EUR 100,0% 276 154 772

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 657 405 19 755 236 155 115 744 180 528 385 65,4%
USD 0,9531 185 977 -21 600 000 108 957 385 83 441 940 30,2%
CHF 1,0006 1 632 216 0 2 665 242 4 299 822 1,6%
SEK 0,0936 1 575 427 0 40 106 594 3 900 395 1,4%
GBP 1,1570 3 443 586 0 0 3 984 230 1,4%
Totaal in EUR 276 154 772

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 3 413 017
Transport/Vervoer 2,8% 3 938 129
Distributie 6,2% 8 640 511
Voeding 4,0% 5 518 236
Consumptie/Luxe 7,6% 10 517 072
Farmacie/Medical 11,2% 15 574 293
Holdings 8,8% 12 231 698
Financieel 11,0% 15 247 648
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 4 224 406
Industrie 3,5% 4 890 274
Technologie 35,0% 48 455 116
Staal/Non-ferro 4,2% 5 809 489
Totaal in EUR 138 459 888

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kapitalisatie 2139.91 EUR
Distributie 2070.01 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 431 410 1 431 410 29/06/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,76 EUR 1 070 822 1 070 822 29/06/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 579 616 1 505 611 27/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 0,99 USD 1 195 425 1 139 419 29/06/2022
KERING (EX-PPR) 1,2% 6785 500,60 EUR 3 396 571 3 396 571 29/06/2022
LVMH 1,9% 8857 589,00 EUR 5 216 773 5 216 773 29/06/2022
MONCLER 0,7% 46660 40,80 EUR 1 903 728 1 903 728 29/06/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,70 EUR 280 936 280 936 29/06/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 620 109 620 109 29/06/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,0% 200000 0,68 EUR 137 802 137 802 29/06/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,87 EUR 1 309 092 1 309 092 29/06/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 058 327 1 058 327 29/06/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,02 EUR 723 896 723 896 29/06/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 139 408 1 139 408 29/06/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,00 EUR 1 223 667 1 223 667 29/06/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,93 EUR 1 786 713 1 786 713 29/06/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 570 218 1 570 218 29/06/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,77 EUR 1 104 241 1 104 241 29/06/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 155 953 1 155 953 29/06/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 401 551 1 401 551 29/06/2022
SOLVAY 1,2% 43723 78,06 EUR 3 413 017 3 413 017 29/06/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,73 EUR 808 951 808 951 29/06/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 499 652 1 499 652 29/06/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,00 EUR 1 111 706 1 111 706 29/06/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 443 873 1 443 873 29/06/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 300 248 1 300 248 29/06/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,87 EUR 1 311 845 1 311 845 29/06/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 448 215 1 448 215 29/06/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 223 888 1 223 888 14/06/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,98 EUR 1 544 070 1 544 070 29/06/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,92 EUR 1 573 223 1 573 223 29/06/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 327 070 1 327 070 29/06/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 29,06 EUR 284 788 284 788 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,37 EUR 1 326 268 1 326 268 14/06/2022
AMAZON COM 1,2% 31980 108,92 USD 3 483 262 3 320 070 29/06/2022
CVS HEALTH CORP 1,9% 59796 93,35 USD 5 581 957 5 320 441 29/06/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 330 729 1 330 729 29/06/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 270 992 1 270 992 29/06/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,87 EUR 1 306 454 1 306 454 29/06/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 455 140 1 455 140 29/06/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 495 358 495 358 29/06/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,82 EUR 164 769 164 769 29/06/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 206 399 1 206 399 29/06/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,81 USD 1 439 548 1 372 105 27/06/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,96 USD 1 499 005 1 428 776 27/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,00 USD 1 537 050 1 465 039 29/06/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,87 USD 1 301 469 1 240 495 27/06/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 66679 77,96 USD 5 198 295 4 954 754 29/06/2022
ADOBE 0,7% 5691 368,50 USD 2 097 134 1 998 882 29/06/2022
ALPHABET INC class C 2,3% 2991 2 245,13 USD 6 715 184 6 400 576 29/06/2022
APPLE COMPUTER 1,5% 30299 139,23 USD 4 218 530 4 020 891 29/06/2022
ASML HOLDING 1,4% 8365 465,20 EUR 3 891 398 3 891 398 29/06/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 44380 121,21 USD 5 379 300 5 127 279 29/06/2022
CISCO SYSTEMS 1,5% 104711 42,88 USD 4 490 008 4 279 650 29/06/2022
MICROSOFT 2,0% 22892 256,48 USD 5 871 340 5 596 267 28/06/2022
OPEN TEXT 1,6% 117539 38,49 USD 4 524 076 4 312 122 28/06/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 73668 58,65 USD 4 320 628 4 118 206 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 47097 83,65 USD 3 939 664 3 755 090 29/06/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,89 EUR 633 519 633 519 14/06/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 251 156 1 251 156 29/06/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,97 EUR 680 890 680 890 14/06/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 850 371 850 371 14/06/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 307 340 307 340 28/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 0,98 EUR 984 877 984 877 29/06/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,00 EUR 618 019 618 019 29/06/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 98337 45,07 USD 4 432 049 4 224 406 28/06/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 98 054 98 054 29/06/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 397 754 397 754 29/06/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 132 158 1 132 158 29/06/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,00 EUR 101 919 101 919 29/06/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 0,97 EUR 984 571 984 571 29/06/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 165 483 1 165 483 29/06/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 408 071 1 408 071 29/06/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 439 294 1 439 294 14/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 342 372 1 342 372 29/06/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,99 EUR 789 146 789 146 29/06/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,00 EUR 915 048 915 048 29/06/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,96 EUR 970 795 970 795 29/06/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 396 581 1 396 581 29/06/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,01 USD 346 012 329 802 29/06/2022
AALBERTS 0,5% 33023 37,97 EUR 1 253 883 1 253 883 29/06/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 31473 115,54 EUR 3 636 390 3 636 390 29/06/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 33023 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,92 EUR 1 298 663 1 298 663 29/06/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,85 EUR 1 018 370 1 018 370 29/06/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 2100000 0,99 EUR 2 082 360 2 082 360 29/06/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,79 EUR 1 191 690 1 191 690 29/06/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,99 EUR 1 109 532 1 109 532 29/06/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 448 887 1 448 887 14/06/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 241 249 1 241 249 29/06/2022
MONSTER BEVERAGE 2,0% 62019 93,35 USD 5 789 474 5 518 236 29/06/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,97 EUR 1 673 121 1 673 121 29/06/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 301 779 1 301 779 14/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 0,99 EUR 499 480 499 480 29/06/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,97 EUR 977 160 977 160 29/06/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 154 637 1 154 637 29/06/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,87 EUR 1 215 233 1 215 233 29/06/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,89 EUR 1 256 726 1 256 726 29/06/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 175 047 1 175 047 29/06/2022
UNION PACIFIC CORP 1,4% 19384 213,15 USD 4 131 700 3 938 129 29/06/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 152 122 1 152 122 29/06/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 606 237 606 237 29/06/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 077 283 1 077 283 29/06/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 489 229 1 489 229 29/06/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 122 413 1 122 413 29/06/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 238 914 1 238 914 29/06/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,04 EUR 863 241 863 241 29/06/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,85 EUR 427 360 427 360 14/06/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,98 USD 1 367 788 1 303 707 24/06/2022
DANAHER 1,3% 14509 252,86 USD 3 668 746 3 496 864 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 43043 74,42 EUR 3 203 260 3 203 260 29/06/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,1% 106474 29,18 EUR 3 106 911 3 106 911 29/06/2022
MEDTRONIC 1,1% 35976 90,42 USD 3 252 950 3 100 549 29/06/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 8338 319,65 CHF 2 665 242 2 666 708 29/06/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 134 260 1 134 260 29/06/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 394 546 1 394 546 29/06/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 450 307 1 450 307 29/06/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,92 EUR 833 798 833 798 29/06/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 048 659 1 048 659 29/06/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 196 310 1 196 310 29/06/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 401 899 401 899 29/06/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 291 659 1 291 659 29/06/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 296 724 296 724 29/06/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 1000000 0,96 EUR 976 311 976 311 29/06/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 521 414 1 521 414 29/06/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 330 901 1 330 901 29/06/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 222 103 1 222 103 29/06/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 789 121 789 121 29/06/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 012 426 1 012 426 29/06/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,01 EUR 204 733 204 733 29/06/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 593 499 593 499 29/06/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 0,99 EUR 990 832 990 832 29/06/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 926 596 926 596 29/06/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 20200 273,49 USD 5 524 498 5 265 674 29/06/2022
EXOR NV 1,9% 85668 60,66 EUR 5 196 621 5 196 621 29/06/2022
SOFINA 0,6% 8959 197,50 EUR 1 769 403 1 769 403 29/06/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,84 EUR 1 282 113 1 282 113 29/06/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 321 060 1 321 060 29/06/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,76 EUR 613 177 613 177 14/06/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 72011 31,86 USD 2 294 270 2 186 783 29/06/2022
INTRUM AB 1,4% 201642 198,90 SEK 40 106 594 3 752 975 29/06/2022
KBC GROEP 0,7% 35186 56,40 EUR 1 984 490 1 984 490 29/06/2022
MASTERCARD 0,6% 5345 322,59 USD 1 724 244 1 643 462 29/06/2022
MOODY'S CORP 1,5% 15963 271,94 USD 4 340 978 4 137 603 29/06/2022
VISA 0,6% 8111 199,50 USD 1 618 145 1 542 334 29/06/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 486 218 1 486 218 29/06/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,79 EUR 320 941 320 941 29/06/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,94 EUR 950 652 950 652 14/06/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,89 EUR 181 935 181 935 29/06/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 594 521 1 594 521 29/06/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,88 EUR 1 062 834 1 062 834 29/06/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 487 583 1 487 583 29/06/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,87 EUR 781 554 781 554 29/06/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 189 134 1 189 134 29/06/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 501 310 501 310 29/06/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,3% 700000 0,98 EUR 697 679 697 679 29/06/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,89 EUR 268 248 268 248 29/06/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 252 313 1 252 313 29/06/2022
NEWMONT CORPORATION 2,1% 98323 61,99 USD 6 095 043 5 809 489 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.

In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.

De holding Sofina is zwaar geïnvesteerd in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen. Die hadden in de periode van extreem lage rente de wind in de zeilen. Nu de rente stijgt is private equity minder populair, wat Sofina in mei 25% lager duwde. Moncler ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. De daling van het aandeel KBC Groep (- 11%) is in belangrijke mate toe te schrijven aan het uitzonderlijke dividend dat het uitkeerde. Roche Holding ging 10% lager, Cisco Systems, als gevolg van de door het management neerwaarts bijgestelde verwachtingen 8%. Goudmijn Newmont Corporation ging 7% lager. De vier laatste aandelen in de top-10 van de verliezers gingen 6% lager: Schneider Electric, Union Pacific, Intrum en Apple Computer.

Dankzij de licht gedaalde rente in mei staan drie obligaties in de lijst met de grootste stijgers: $ Alphabet 5.8.2020-15.8.2030 2,55% (+ 3%), $ Apple 12.9.2017-2027 2,9% (+ 2%) en $ Nvidia 15.6.2021-2028 1,55% (+ 1%). Bij de aandelen is Danaher (+ 5%) de grootste stijger, gevolgd door Bank of America Corp en Monster Beverage (beide + 4%). Activision Blizzard, Exor en Taiwan Semiconductor gingen 3% hoger. Laatste aandeel in de lijst is Brookfield Asset Management (+ 2%).

De aandelen BMW werden verkocht. Adobe is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 2,01% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer