Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/07/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 11,89%
1 jaar 5,56%
2 jaar 3,96%
3 jaar 6,22%
5 jaar 4,75%
Rendement sinds oprichting 3,81%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,84 per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,14 per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,9% 99 840 964
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 060 659
Aandelen 50,0% 113 802 210
Rek courant 5,7% 12 942 418
Totaal in EUR 100,0% 227 646 251

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 015 793 2 542 157 141 919 202 153 477 152 67,4%
NOK 0,1038 137 771 0 10 086 829 1 061 825 0,5%
USD 0,8912 2 425 477 -3 000 000 51 078 905 45 012 015 19,8%
DKK 0,1339 65 700 0 26 104 000 3 504 123 1,5%
GBP 1,1071 1 633 114 0 10 367 650 13 286 043 5,8%
CHF 0,9012 39 813 0 2 581 500 2 362 196 1,0%
SEK 0,0951 310 181 0 74 100 650 7 079 074 3,1%
HKD 0,1141 0 0 16 335 000 1 863 823 0,8%
Totaal in EUR 227 646 251

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,9% 4 429 981
Transport/Vervoer 7,7% 8 753 319
Distributie 4,1% 4 719 337
Media 3,7% 4 206 396
Agricultuur 0,9% 1 046 190
Voeding 6,9% 7 893 981
Consumptie/Luxe 6,4% 7 249 365
Farmacie/Medical 6,3% 7 211 350
Diensten 4,4% 4 958 628
Holdings 11,2% 12 794 405
Financieel 11,2% 12 774 686
Vastgoed 9,0% 10 251 193
Industrie 5,7% 6 458 210
Technologie 18,5% 21 055 169
Totaal in EUR 113 802 210

Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Kapitalisatie 2102.71 EUR
Distributie 2073.96 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 654 279 1 654 279 16/07/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 500000 1,00 EUR 510 042 510 042 16/07/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 162 046 1 162 046 17/07/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1600000 1,07 EUR 1 707 993 1 707 993 16/07/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1000000 1,11 EUR 1 125 925 1 125 925 16/07/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 016 085 1 016 085 17/07/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,02 EUR 824 000 824 000 16/07/2019
SOTHEBYS 2,2% 96000 57,96 USD 5 563 680 4 958 628 17/07/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 707 068 1 707 068 16/07/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 1728000 1,04 EUR 1 800 986 1 800 986 17/07/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 373 299 1 373 299 16/07/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 035 584 1 035 584 16/07/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 545 998 1 545 998 16/07/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 311 196 1 311 196 16/07/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,5% 10000000 1,00 NOK 10 086 829 1 047 517 17/07/2019
AENA SME 1,5% 20000 175,88 EUR 3 517 500 3 517 500 17/07/2019
DSV 1,5% 40000 652,60 DKK 26 104 000 3 495 326 17/07/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,8% 44000 35,73 GBP 1 572 120 1 740 494 17/07/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,07 EUR 1 069 689 1 069 689 17/07/2019
CVS HEALTH CORP 0,8% 37500 56,45 USD 2 116 688 1 886 497 17/07/2019
KERING (EX-PPR) 1,2% 5400 524,60 EUR 2 832 840 2 832 840 17/07/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 900000 1,10 EUR 1 000 667 1 000 667 17/07/2019
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 500000 1,05 EUR 528 918 528 918 16/07/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 396 063 1 396 063 16/07/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 352 328 1 352 328 16/07/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,05 EUR 891 724 891 724 17/07/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 331 511 1 331 511 16/07/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 524 291 524 291 16/07/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 041 403 1 041 403 16/07/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,06 EUR 527 934 527 934 16/07/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 224 160 1 224 160 16/07/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,00 USD 1 504 642 1 341 011 16/07/2019
ALPHABET INC class C 1,5% 3425 1 148,39 USD 3 933 236 3 505 495 17/07/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 32500 116,82 USD 3 796 650 3 383 763 17/07/2019
CISCO SYSTEMS 1,4% 60000 57,50 USD 3 449 748 3 074 587 17/07/2019
FACEBOOK INC-A 1,5% 19000 202,58 USD 3 849 020 3 430 438 17/07/2019
MELEXIS 1,0% 40000 59,40 EUR 2 376 000 2 376 000 17/07/2019
OPEN TEXT 0,7% 40000 42,65 USD 1 706 000 1 520 472 17/07/2019
OPEN TEXT 0,8% 50000 42,65 USD 2 132 500 1 900 590 17/07/2019
TENCENT HOLDINGS 0,8% 45000 363,00 HKD 16 335 000 1 863 823 17/07/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 695 902 1 695 902 16/07/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 222 717 1 222 717 16/07/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 647 032 1 647 032 16/07/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,9% 1857000 1,05 EUR 1 947 728 1 947 728 17/07/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 033 674 1 033 674 16/07/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 22000 86,62 USD 1 905 640 1 698 401 17/07/2019
SOLVAY 1,2% 30500 89,56 EUR 2 731 580 2 731 580 17/07/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 1790000 1,08 EUR 1 934 818 1 934 818 16/07/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,2% 500000 1,01 EUR 521 786 521 786 17/07/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,11 EUR 893 606 893 606 16/07/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,03 EUR 979 214 979 214 16/07/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 010 389 1 010 389 16/07/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 247 698 1 247 698 16/07/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,07 EUR 1 083 414 1 083 414 17/07/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 18,24 EUR 381 216 381 216 17/07/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 41500 79,11 EUR 3 283 065 3 283 065 17/07/2019
DIAGEO PLC 0,8% 50000 34,39 GBP 1 719 250 1 903 381 17/07/2019
NESTLE SA 1,0% 25000 103,26 CHF 2 581 500 2 326 319 17/07/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 551 269 1 551 269 16/07/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 070 816 1 070 816 16/07/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 226 241 226 241 16/07/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,05 EUR 629 601 629 601 16/07/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 027 566 1 027 566 16/07/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 11000 209,55 USD 2 305 050 2 054 375 17/07/2019
EXOR NV 1,5% 55000 62,98 EUR 3 463 900 3 463 900 17/07/2019
INVESTOR B 1,5% 80000 457,60 SEK 36 608 000 3 482 702 17/07/2019
JARDINE STRATEGIC 0,2% 15000 38,45 USD 576 750 514 028 16/07/2019
SOFINA 1,4% 19000 172,60 EUR 3 279 400 3 279 400 17/07/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 571 017 1 571 017 16/07/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 557000 1,04 EUR 592 985 592 985 17/07/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,03 EUR 624 394 624 394 16/07/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 566 800 1 566 800 16/07/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 324 889 1 324 889 16/07/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,05 EUR 1 652 570 1 652 570 16/07/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 1,02 EUR 1 123 329 1 123 329 17/07/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,08 EUR 755 712 755 712 16/07/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,03 EUR 930 664 930 664 16/07/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,02 EUR 1 134 474 1 134 474 16/07/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,04 EUR 312 293 312 293 17/07/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 056 675 1 056 675 17/07/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,05 EUR 649 169 649 169 17/07/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 252000 1,04 EUR 263 828 263 828 17/07/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 78500 48,57 USD 3 812 745 3 398 108 17/07/2019
IMMOFINANZ 1,1% 100000 24,30 EUR 2 430 000 2 430 000 17/07/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,9% 1100000 3,63 GBP 3 995 200 4 423 085 17/07/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 035 097 1 035 097 16/07/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,06 EUR 107 474 107 474 16/07/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 038 811 1 038 811 16/07/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 1200000 1,05 EUR 1 271 121 1 271 121 16/07/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 014 167 1 014 167 17/07/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 516 451 516 451 16/07/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 169 233 1 169 233 16/07/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 550 013 1 550 013 16/07/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1900000 1,02 EUR 1 950 063 1 950 063 17/07/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 971 393 971 393 16/07/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,03 EUR 829 381 829 381 16/07/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 049 077 1 049 077 16/07/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 453 105 1 453 105 16/07/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 75000 1,04 EUR 78 394 78 394 17/07/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 176000 1,07 USD 189 170 168 598 17/07/2019
AALBERTS 1,5% 95000 34,81 EUR 3 306 950 3 306 950 17/07/2019
KION GROUP 1,4% 61000 51,66 EUR 3 151 260 3 151 260 17/07/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,07 EUR 321 125 321 125 17/07/2019
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,6% 1200000 1,04 EUR 1 255 095 1 255 095 16/07/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 491000 1,07 EUR 525 327 525 327 17/07/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 256000 1,07 EUR 273 897 273 897 17/07/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 448 498 1 448 498 16/07/2019
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 166 380 1 166 380 16/07/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1200000 1,07 EUR 1 282 496 1 282 496 16/07/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 554 282 1 554 282 16/07/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,18 EUR 973 311 973 311 17/07/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,05 EUR 538 362 538 362 17/07/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 9500 381,80 EUR 3 627 100 3 627 100 17/07/2019
MEDTRONIC 1,6% 40000 100,54 USD 4 021 600 3 584 250 17/07/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 561 054 1 561 054 16/07/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 170 658 1 170 658 16/07/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 026 403 1 026 403 16/07/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,01 EUR 202 380 202 380 16/07/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 1600000 1,07 EUR 1 720 692 1 720 692 16/07/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,10 EUR 1 676 355 1 676 355 16/07/2019
WALT DISNEY CORP. 1,8% 33000 143,02 USD 4 719 660 4 206 396 17/07/2019
publicis reinvestm.div. 25.06.19 0,0% 29628 0,00 EUR 0 0 25/06/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 1250000 1,05 EUR 1 325 524 1 325 524 16/07/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,13 EUR 1 465 096 1 465 096 16/07/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 1500000 0,99 USD 1 492 125 1 329 856 17/07/2019
BOOKING HOLDINGS 1,6% 2120 1 888,68 USD 4 004 002 3 568 565 17/07/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 645,00 EUR 619 200 619 200 17/07/2019
LVMH 1,3% 8000 382,70 EUR 3 061 600 3 061 600 17/07/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1400000 1,06 EUR 1 487 809 1 487 809 17/07/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,71 EUR 1 060 659 1 060 659 17/07/2019
AGEAS 1,1% 52000 48,88 EUR 2 541 760 2 541 760 17/07/2019
ALLIANZ SE-REG 1,4% 15000 217,00 EUR 3 255 000 3 255 000 17/07/2019
BURFORD CAPITAL 1,5% 197000 15,64 GBP 3 081 080 3 411 063 17/07/2019
INTRUM AB 1,6% 153000 245,05 SEK 37 492 650 3 566 863 17/07/2019
Agricultuur
SIPEF 0,5% 25800 40,55 EUR 1 046 190 1 046 190 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten en iets hogere rentes, zijn er nauwelijks aandelen bij de tien grootste verliezers.
Intrum (-9%, Sipef (- 2%) en Burford Capital (< 1%) zijn de enige. Zeven van de tien grootste verliezers komen uit de
obligatieportefeuille. De obligatiemarkt ziet duidelijk wolken hangen voor Deceuninck, want de koers van de obligaties tot 2022
ging 2% lager in april. De koersdaling van de obligaties van Nike 2023, Technip 2023, UCB 2023, Kinepolis 2027, Strabag 2019 en
Campari 2019 is bescheiden maar voldoende groot om bij de tien grootste verliezers te zitten.

De lijst van de grootste stijgers bevat alleen aandelen. IWG ging 36% hoger nadat de uitbesteding van de Japanse activiteiten
duidelijk meer opbracht dan beleggers inschatten. Melexis (+ 32%), Kion (+ 31 %), Randstad (+ 17%) en Aalberts (+ 13%) zijn iets
meer conjunctuurgevoelig en gingen hoger op het iets afgenomen pessimisme omtrent de economie. Walt Disney ging 25% hoger
nadat het zijn tariefplan voor een eigen streamingdienst bekendmaakte. Facebook won 17%, gedreven door meevallende
resultaten. Wizz Air (+ 14%), DSV (+ 13%) en Eurofins Scientific (+ 12%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 3,94% hoger in de maand april.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen