Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,74%
1 jaar -0,20%
2 jaar 5,55%
3 jaar 3,77%
5 jaar 3,93%
Rendement sinds oprichting 3,70%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,14 per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,22 per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,5% 120 310 702
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 178 516
Aandelen 49,6% 128 450 356
Rek courant 3,4% 8 778 307
Totaal in EUR 100,0% 258 717 881

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 039 277 0 161 560 864 168 600 140 65,2%
USD 0,8388 1 423 564 0 83 246 614 71 021 363 27,5%
CAD 0,6454 700 270 0 2 865 883 2 301 773 0,9%
CHF 0,9251 39 813 0 1 910 104 1 803 965 0,7%
SEK 0,0984 0 0 40 369 728 3 972 583 1,5%
JPY 0,0081 4 583 152 0 384 054 000 3 133 640 1,2%
HKD 0,1082 79 200 0 29 748 158 3 227 320 1,2%
GBP 1,1198 3 0 4 149 583 4 646 501 1,8%
NOK 0,0947 18 652 0 0 1 765 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 830 0,0%
Totaal in EUR 258 717 881

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 1 988 994
Transport/Vervoer 1,5% 1 938 477
Distributie 4,5% 5 730 664
Voeding 1,4% 1 767 132
Consumptie/Luxe 11,4% 14 579 982
Farmacie/Medical 7,3% 9 375 086
Holdings 11,2% 14 343 822
Financieel 6,9% 8 874 352
Vastgoed 6,9% 8 864 394
Technologie 35,8% 45 956 661
Nutssector 3,6% 4 646 498
Staal/Non-ferro 3,7% 4 793 130
Vastgoedfonds 4,4% 5 591 165
Totaal in EUR 128 450 356

Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2020

Kapitalisatie 2160.95 EUR
Distributie 2108.49 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 592 195 1 592 195 18/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,08 USD 1 785 777 1 497 910 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 250 310 1 048 760 27/11/2020
CAPRI HOLDINGS 1,4% 115361 37,15 USD 4 285 661 3 594 813 25/11/2020
KERING (EX-PPR) 1,5% 6200 605,40 EUR 3 753 480 3 753 480 27/11/2020
LVMH 1,7% 8806 497,15 EUR 4 377 903 4 377 903 27/11/2020
MONCLER 1,1% 68982 41,37 EUR 2 853 785 2 853 785 27/11/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 699 621 1 699 621 10/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 797 881 1 797 881 27/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 367 548 1 367 548 10/11/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,94 EUR 936 933 936 933 10/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 237 874 1 237 874 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 381 352 1 381 352 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 016 900 1 016 900 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 485 087 1 485 087 18/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 308 041 1 308 041 10/11/2020
AENA SME 0,7% 13471 143,90 EUR 1 938 477 1 938 477 26/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,08 EUR 522 687 522 687 27/11/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,08 EUR 1 328 496 1 328 496 27/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 418 688 1 418 688 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,7% 62492 45,86 CAD 2 865 883 1 849 784 26/11/2020
CVS HEALTH CORP 1,5% 68412 67,63 USD 4 626 704 3 880 880 25/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 602 496 1 602 496 27/11/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,04 EUR 831 326 831 326 10/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 409 825 1 409 825 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 352 905 1 352 905 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 185 624 1 185 624 10/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,03 EUR 879 990 879 990 27/11/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 321 259 1 321 259 10/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 524 940 524 940 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 234 483 1 234 483 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 730 330 1 451 401 10/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,16 USD 1 769 159 1 483 971 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 058 1 280 897 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 600 194 1 342 243 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 51000 76,51 USD 3 902 010 3 273 007 25/11/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 3110 1 771,43 USD 5 509 147 4 621 074 25/11/2020
CAPGEMINI 1,6% 34295 118,80 EUR 4 074 246 4 074 246 27/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 119,43 USD 4 627 913 3 881 894 25/11/2020
CISCO SYSTEMS 1,5% 111006 42,50 USD 4 717 755 3 957 254 25/11/2020
FORTINET 1,5% 38787 119,86 USD 4 649 010 3 899 590 26/11/2020
MICROSOFT 1,5% 21656 213,87 USD 4 631 569 3 884 961 25/11/2020
NINTENDO 1,2% 6600 58 190,00 JPY 384 054 000 3 096 685 27/11/2020
OPEN TEXT 1,6% 112601 43,88 USD 4 940 932 4 144 455 25/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 76452 69,02 USD 5 276 717 4 426 111 25/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,2% 51026 583,00 HKD 29 748 158 3 218 751 27/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,3% 44724 77,78 EUR 3 478 633 3 478 633 27/11/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 166 427 1 166 427 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 776 427 776 427 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 255 896 1 255 896 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 257 938 1 257 938 27/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 045 349 1 045 349 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 654 525 1 654 525 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 274 798 1 274 798 18/11/2020
SOLVAY 0,8% 20637 96,38 EUR 1 988 994 1 988 994 27/11/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,01 EUR 628 057 628 057 10/11/2020
COFINIMMO GVV 2,2% 44801 124,80 EUR 5 591 165 5 591 165 27/11/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 338 416 1 338 416 18/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 192 447 1 192 447 10/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 939000 0,90 EUR 866 646 866 646 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 797 1 248 797 10/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 229 993 1 229 993 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 309 689 1 309 689 27/11/2020
NESTLE SA 0,7% 18657 102,38 CHF 1 910 104 1 767 132 26/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 540 764 1 540 764 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 057 860 1 057 860 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 227 637 227 637 10/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 652 002 652 002 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 053 882 1 053 882 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19755 233,13 USD 4 605 483 3 863 080 25/11/2020
EXOR NV 2,2% 98857 57,98 EUR 5 731 729 5 731 729 27/11/2020
PROSUS NV 0,8% 21642 93,82 EUR 2 030 452 2 030 452 27/11/2020
SOFINA 1,1% 10456 260,00 EUR 2 718 560 2 718 560 27/11/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 589 851 1 589 851 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 152 913 1 152 913 27/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 600000 1,06 EUR 639 503 639 503 18/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 470 1 341 470 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 246 146 1 246 146 27/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 585 179 1 585 179 10/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 279 382 1 279 382 10/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,06 EUR 1 690 453 1 690 453 18/11/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 110 509 1 110 509 27/11/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 761 428 761 428 10/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,99 EUR 901 195 901 195 10/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,03 EUR 1 133 000 1 133 000 10/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 313 267 313 267 27/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 060 960 1 060 960 27/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 622 175 622 175 27/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 392 246 392 246 27/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,3% 168923 41,56 USD 7 020 440 5 888 746 25/11/2020
IMMOFINANZ 1,2% 186561 15,95 EUR 2 975 648 2 975 648 27/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 341 217 1 341 217 18/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 604 128 1 604 128 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 617 002 1 617 002 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,09 EUR 993 054 993 054 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 192 455 1 192 455 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 348 399 1 348 399 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 333 504 1 333 504 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 884 103 884 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 034 471 1 034 471 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 281 447 1 281 447 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 566 079 1 566 079 10/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 828 318 828 318 13/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 936 387 936 387 10/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 032 1 055 032 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 436 532 1 436 532 10/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 386 176 323 925 25/11/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 539 316 539 27/11/2020
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 497 921 497 921 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,06 EUR 1 200 690 1 200 690 27/11/2020
NATIONAL GRID 1,8% 472467 8,78 GBP 4 149 583 4 646 498 27/11/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 637 635 637 635 10/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 625 650 625 650 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 178 774 1 178 774 10/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 535 437 1 535 437 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 291 281 1 291 281 27/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 419 171 1 419 171 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,12 EUR 904 930 904 930 27/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,00 EUR 520 334 520 334 27/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,18 USD 1 672 230 1 402 667 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 52830 66,96 EUR 3 537 497 3 537 497 26/11/2020
MEDTRONIC 1,5% 41698 113,31 USD 4 724 800 3 963 164 25/11/2020
ZOETIS 0,7% 13950 160,19 USD 2 234 651 1 874 425 25/11/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 130 716 1 130 716 27/11/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 710 681 1 710 681 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 335 654 1 335 654 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 292 555 1 292 555 10/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 800 940 800 940 10/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 285 232 1 285 232 27/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 471 828 1 471 828 27/11/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,79 EUR 1 178 516 1 178 516 27/11/2020
AGEAS 0,8% 49309 41,70 EUR 2 056 185 2 056 185 27/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,1% 14347 198,34 EUR 2 845 584 2 845 584 27/11/2020
INTRUM AB 1,5% 171640 235,20 SEK 40 369 728 3 972 583 27/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 277 221 1 277 221 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 357 488 357 488 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 867 574 867 574 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,86 EUR 177 424 177 424 27/11/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 682 639 1 682 639 10/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 287 264 1 287 264 10/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,11 EUR 1 673 653 1 673 653 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 320 48 918 25/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 492 1 245 492 10/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,9% 98897 57,78 USD 5 714 269 4 793 130 25/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,67% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2020

Drie factoren, die de daaropvolgende maanden op de beurzen zouden kunnen wegen maakten beleggers in september nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus. Na een licht herstel in de eerste helft van de maand, bleek dat in de tweede helft van oktober deze drie factoren effectief op het beurssentiment hebben gewogen, en ervoor hebben gezorgd dat ook in oktober de meeste beurzen opnieuw licht daalden.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een
onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

Het gebeurt niet zoveel dat ook een obligatie onder de zware verliezers staat. De nieuwe sluiting van de bioscopen duwde de koers van de obligatie van Kinepolis 2026 2,75% 19% lager. Immofinanz verliest 13%, ook al als gevolg van de dreigende nieuwe lock downs. Open Text (- 13%), CapGemini (- 12%), Brookfield Asset Management (- 11%), Kering, Cisco Systems, Cofinimmo (alle drie -10%), Allianz (- 9%) en Activision Blizzard (- 7%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Bij de winnaars van de maand oktober voert het door Covid-19 geplaagde Capri Holdings de lijst met een winst van 17% aan. Tencent (+ 16%) en Prosus (+ 8%), dat een pakket van 30% aandelen Tencent in portefeuille heeft, halen ook de top-10. Alphabet (+ 10%) en Alibaba (+ 4%) zijn de overige aandelen in de top-10 van de stijgers.

De lijst telt ook vijf obligaties. Het zijn allemaal bedrijven die minder of meer last hebben van de pandemie: onderzoeksbureau Ipsos (lening tot 2025 2,875%: + 4%), luchtvaartmaatschappij Easyjet (lening tot 2023 1,75%: + 3%), de Mexicaanse auto-onderdelenfabrikant Nemak (lening tot 2024 3,25%: + 3%), de Franse verzekeraar Axa (+ 3%) en de Amerikaanse apothekersketen Walgreens (lening tot 2026 2,125%: + 3%).

De leningen van Atenor 2024 3,25%, Diageo 2028 0,125%, Elia 2028 3,25% zijn nieuw in de portefeuille.

De aandelen van Anheuser-Busch werden verkocht. De obligatie van SKF 2020 2,375% is op eindvervaldag terugbetaald.

Het compartiment haalde in de maand oktober een return van - 0,79%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Balance

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer