Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/03/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 6,78%
1 jaar 3,41%
2 jaar 2,27%
3 jaar 5,57%
5 jaar 4,73%
Rendement sinds oprichting 3,64%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,50 per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,97 per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,3% 85 665 659
Obl variabele rente 0,5% 1 070 534
Oblig eeuwigdurend 0,6% 1 092 592
Aandelen 48,3% 95 483 356
Rek courant 7,3% 14 476 558
Totaal in EUR 100,0% 197 788 700

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 674 307 2 542 157 121 952 611 133 169 075 67,3%
NOK 0,1037 137 556 0 10 033 753 1 054 765 0,5%
USD 0,8844 6 635 532 -3 000 000 42 655 313 40 939 627 20,7%
DKK 0,1340 65 700 0 22 016 000 2 958 948 1,5%
GBP 1,1578 0 0 10 305 154 11 931 308 6,0%
CHF 0,8877 0 0 2 374 000 2 107 281 1,1%
SEK 0,0954 228 000 0 58 737 800 5 627 696 2,8%
Totaal in EUR 197 788 700

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,5% 4 256 500
Transport/Vervoer 6,2% 5 901 699
Distributie 2,0% 1 903 671
Media 4,5% 4 340 072
Agricultuur 1,5% 1 394 334
Voeding 8,5% 8 071 693
Consumptie/Luxe 6,4% 6 101 317
Farmacie/Medical 7,1% 6 749 788
Diensten 1,7% 1 635 120
Holdings 12,1% 11 568 116
Financieel 13,2% 12 576 305
Vastgoed 8,5% 8 110 022
Industrie 6,1% 5 850 060
Technologie 16,1% 15 379 628
Staal/Non-ferro 1,7% 1 645 030
Totaal in EUR 95 483 356

Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Kapitalisatie 2006.75 EUR
Distributie 1979.31 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,8% 1600000 1,01 EUR 1 623 228 1 623 228 20/03/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 420000 1,01 EUR 428 471 428 471 20/03/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,0% 80000 1,01 EUR 81 613 81 613 20/03/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 1100000 1,04 EUR 1 169 520 1 169 520 22/03/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1600000 1,02 EUR 1 658 222 1 658 222 20/03/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 1000000 1,09 EUR 1 097 612 1 097 612 20/03/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 034 178 1 034 178 22/03/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,00 EUR 799 673 799 673 20/03/2019
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 514 233 514 233 20/03/2019
RANDSTAD 0,8% 36000 45,42 EUR 1 635 120 1 635 120 22/03/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,8% 1600000 1,01 EUR 1 627 380 1 627 380 20/03/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,9% 1728000 1,00 EUR 1 734 933 1 734 933 22/03/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 1300000 1,01 EUR 1 323 756 1 323 756 20/03/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 012 277 1 012 277 20/03/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 517 353 1 517 353 20/03/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,5% 10000000 1,00 NOK 10 033 753 1 040 500 22/03/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,5% 1192575 1,02 USD 1 210 464 1 070 534 22/03/2019
BMW VORZUGSAKTIEN 0,4% 13000 61,25 EUR 796 250 796 250 22/03/2019
DSV 1,5% 40000 550,40 DKK 22 016 000 2 950 144 22/03/2019
RYANAIR HOLDINGS 0,3% 50000 11,45 EUR 572 500 572 500 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,8% 44000 31,07 GBP 1 367 080 1 582 805 22/03/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 037 138 1 037 138 22/03/2019
CVS HEALTH CORP 1,0% 37500 57,40 USD 2 152 500 1 903 671 21/03/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 1600000 1,03 EUR 1 651 573 1 651 573 20/03/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,8% 1600000 1,01 EUR 1 635 347 1 635 347 20/03/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 015 926 1 015 926 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 1857000 1,04 EUR 1 974 904 1 974 904 22/03/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 053 221 1 053 221 20/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 22000 88,31 USD 1 942 820 1 718 230 21/03/2019
SOLVAY 1,3% 25500 99,54 EUR 2 538 270 2 538 270 22/03/2019
Technologie
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 500000 1,02 EUR 513 603 513 603 20/03/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 1300000 1,03 EUR 1 345 074 1 345 074 20/03/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,5% 850000 1,05 EUR 903 366 903 366 22/03/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 1300000 1,01 EUR 1 340 859 1 340 859 20/03/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,3% 500000 1,03 EUR 521 635 521 635 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 028 407 1 028 407 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 1,02 EUR 518 955 518 955 20/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,2% 400000 1,00 EUR 399 640 399 640 20/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 1500000 0,98 USD 1 475 200 1 304 667 20/03/2019
ALPHABET INC class C 1,6% 2900 1 231,54 USD 3 571 466 3 158 605 21/03/2019
APPLE COMPUTER 1,2% 13750 195,09 USD 2 682 488 2 372 392 21/03/2019
CISCO SYSTEMS 1,4% 60000 53,94 USD 3 236 400 2 862 272 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 0,9% 12200 166,08 USD 2 026 176 1 791 950 21/03/2019
MELEXIS 1,2% 40000 59,85 EUR 2 394 000 2 394 000 22/03/2019
OPEN TEXT 0,6% 33000 38,15 USD 1 258 950 1 113 415 21/03/2019
OPEN TEXT 0,9% 50000 38,15 USD 1 907 500 1 686 993 21/03/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,0% 1790000 1,06 EUR 1 928 279 1 928 279 20/03/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,3% 500000 1,02 EUR 520 873 520 873 22/03/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,09 EUR 888 525 888 525 20/03/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,5% 939000 1,04 EUR 974 059 974 059 20/03/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 0,98 EUR 993 490 993 490 20/03/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,6% 1100000 1,09 EUR 1 216 554 1 216 554 20/03/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 070 203 1 070 203 22/03/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 19,86 EUR 415 074 415 074 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 41500 73,12 EUR 3 034 480 3 034 480 22/03/2019
DIAGEO PLC 1,3% 70000 31,03 GBP 2 172 100 2 514 857 22/03/2019
NESTLE SA 1,1% 25000 94,96 CHF 2 374 000 2 107 281 22/03/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 517 653 1 517 653 20/03/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 055 204 1 055 204 20/03/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,02 EUR 618 107 618 107 20/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 010 014 1 010 014 20/03/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,0% 11000 204,43 USD 2 248 730 1 988 777 21/03/2019
EXOR NV 1,4% 50000 56,94 EUR 2 847 000 2 847 000 22/03/2019
INVESTOR B 1,4% 69000 420,20 SEK 28 993 800 2 767 168 22/03/2019
JARDINE STRATEGIC 0,7% 40000 37,29 USD 1 491 600 1 319 171 21/03/2019
SOFINA 1,3% 15000 176,40 EUR 2 646 000 2 646 000 22/03/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 1500000 1,02 EUR 1 551 744 1 551 744 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 425000 1,05 EUR 448 666 448 666 22/03/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,00 EUR 605 310 605 310 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 512 505 1 512 505 20/03/2019
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,4% 750000 1,01 EUR 781 496 781 496 22/03/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,7% 1200000 1,09 EUR 1 318 052 1 318 052 20/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 1572000 1,02 EUR 1 632 763 1 632 763 20/03/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,6% 1100000 1,01 EUR 1 132 705 1 132 705 22/03/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,4% 700000 1,06 EUR 759 101 759 101 20/03/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,5% 900000 1,01 EUR 929 498 929 498 20/03/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,03 EUR 317 178 317 178 22/03/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 030 987 1 030 987 22/03/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,04 EUR 633 208 633 208 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 193000 1,04 EUR 206 274 206 274 22/03/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 65000 46,64 USD 3 031 600 2 681 147 21/03/2019
IMMOFINANZ 1,1% 100000 22,22 EUR 2 222 000 2 222 000 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,6% 1100000 2,52 GBP 2 769 800 3 206 875 22/03/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 031 465 1 031 465 20/03/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 017 703 1 017 703 20/03/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,5% 1000000 1,00 EUR 996 671 996 671 22/03/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,3% 500000 1,03 EUR 531 425 531 425 20/03/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,6% 1100000 1,00 EUR 1 128 540 1 128 540 20/03/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 517 318 1 517 318 20/03/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 052 894 1 052 894 22/03/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,5% 900000 1,05 EUR 951 132 951 132 20/03/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,00 EUR 813 539 813 539 20/03/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 005 570 1 005 570 20/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,7% 1400000 1,01 EUR 1 431 266 1 431 266 20/03/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 55000 1,03 EUR 56 834 56 834 22/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,0% 48000 1,04 USD 50 575 44 729 22/03/2019
AALBERTS INDUSTRIES 1,5% 95000 30,72 EUR 2 918 400 2 918 400 22/03/2019
KION GROUP 1,5% 61000 48,06 EUR 2 931 660 2 931 660 22/03/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,04 EUR 315 349 315 349 22/03/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 417000 1,05 EUR 444 065 444 065 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 1400000 1,02 EUR 1 429 860 1 429 860 20/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 1500000 1,02 EUR 1 548 798 1 548 798 20/03/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 800000 1,17 EUR 956 088 956 088 22/03/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,3% 500000 1,06 EUR 536 101 536 101 22/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 9500 360,00 EUR 3 420 000 3 420 000 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 1,7% 27500 136,91 USD 3 765 025 3 329 788 21/03/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,8% 1500000 1,00 EUR 1 504 338 1 504 338 20/03/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 0,99 EUR 994 207 994 207 20/03/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,9% 1600000 1,06 EUR 1 722 762 1 722 762 20/03/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 1500000 1,04 EUR 1 581 836 1 581 836 20/03/2019
PUBLICIS GROUPE 0,7% 29628 49,18 EUR 1 457 105 1 457 105 22/03/2019
WALT DISNEY CORP. 1,5% 30000 108,66 USD 3 259 800 2 882 967 21/03/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,7% 1250000 1,04 EUR 1 302 918 1 302 918 20/03/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,7% 1300000 1,09 EUR 1 424 682 1 424 682 20/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,7% 1500000 0,97 USD 1 468 369 1 298 625 22/03/2019
BOOKING HOLDINGS 1,5% 1920 1 774,36 USD 3 406 771 3 012 949 22/03/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 585,80 EUR 562 368 562 368 22/03/2019
LVMH 1,3% 8000 315,75 EUR 2 526 000 2 526 000 22/03/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1400000 1,03 EUR 1 467 227 1 467 227 20/03/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,6% 1500000 0,73 EUR 1 092 592 1 092 592 22/03/2019
AGEAS 1,1% 52000 42,62 EUR 2 216 240 2 216 240 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 1,2% 12000 196,34 EUR 2 356 080 2 356 080 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 1,5% 147500 17,46 GBP 2 575 350 2 981 740 22/03/2019
INTRUM AB 1,4% 110000 270,40 SEK 29 744 000 2 838 767 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 1,1% 24000 102,87 USD 2 468 880 2 183 478 21/03/2019
Agricultuur
SIPEF 0,7% 27180 51,30 EUR 1 394 334 1 394 334 22/03/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 0,8% 79500 17,87 GBP 1 420 824 1 645 030 22/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.
De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.
Bij de verliezers over de maand januari zitten alleen obligaties en zelfs daar zijn de verliezen bescheiden op de lening van Deceuninck 2022 na, die 3% terugviel, na in december 3% te zijn gestegen. De leningen Expedia 2022, Nasdaq 2023, GBL 2024 en Eurofins 2022 verloren een kleine procent. De leningen Strabag 2019, Ipsen 2023, UCB 2021, Flowserve 2022 en GBL 2025 verloren zelfs minder dan een halve procent.
Bij de aandelen is Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Intrum (+ 25%). Melexis, DSV (beiden + 22%), Exor (+ 16%), Bank of America (+15%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management, HCA Healthcare (+ 12%) en Amsterdam Commodities (+ 11%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.
Het partiment haalde in januari een return van + 4,47%.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer