Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/09/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 12,49%
1 jaar 5,58%
2 jaar 4,42%
3 jaar 5,78%
5 jaar 4,81%
Rendement sinds oprichting 3,81%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,29 per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,94 per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,4% 106 379 708
Oblig eeuwigdurend 0,4% 1 052 700
Aandelen 49,3% 115 397 379
Rek courant 4,9% 11 379 916
Totaal in EUR 100,0% 234 209 703

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 797 299 2 542 157 155 449 146 167 788 602 71,6%
NOK 0,1002 137 771 0 10 120 068 1 027 323 0,4%
USD 0,9076 122 268 -3 000 000 56 463 632 48 634 560 20,8%
GBP 1,1325 1 381 304 0 3 151 280 5 132 925 2,2%
CHF 0,9158 39 813 0 2 656 500 2 469 284 1,1%
SEK 0,0934 310 181 0 78 784 000 7 388 978 3,2%
HKD 0,1158 0 0 15 192 000 1 759 234 0,8%
DKK 0,1339 65 700 0 0 8 797 0,0%
Totaal in EUR 234 209 703

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,6% 5 341 139
Transport/Vervoer 6,1% 7 011 618
Distributie 6,5% 7 479 783
Media 3,4% 3 961 592
Voeding 5,3% 6 087 729
Consumptie/Luxe 6,4% 7 331 931
Farmacie/Medical 7,1% 8 163 079
Diensten 4,3% 4 961 159
Holdings 12,6% 14 550 853
Financieel 8,7% 10 055 907
Vastgoed 6,3% 7 277 054
Industrie 6,4% 7 414 480
Technologie 19,2% 22 121 681
Vastgoedfonds 3,2% 3 639 375
Totaal in EUR 115 397 379

Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kapitalisatie 2114.01 EUR
Distributie 2085.1 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 664 191 1 664 191 19/09/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 165 100 1 165 100 20/09/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 724 798 1 724 798 19/09/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1000000 1,11 EUR 1 129 685 1 129 685 19/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 018 246 1 018 246 20/09/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,03 EUR 829 243 829 243 19/09/2019
SOTHEBYS 2,1% 96000 56,94 USD 5 466 240 4 961 159 20/09/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 712 725 1 712 725 19/09/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 1728000 1,03 EUR 1 789 858 1 789 858 20/09/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 355 504 1 355 504 19/09/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 038 849 1 038 849 19/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 038 832 1 038 832 19/09/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 548 337 1 548 337 19/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 316 575 1 316 575 19/09/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,4% 10000000 1,00 NOK 10 120 068 1 013 525 20/09/2019
AENA SME 1,5% 21000 163,95 EUR 3 442 950 3 442 950 20/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,5% 88000 35,81 GBP 3 151 280 3 568 668 20/09/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,08 EUR 1 090 521 1 090 521 20/09/2019
CVS HEALTH CORP 1,7% 67500 64,30 USD 4 340 250 3 939 211 20/09/2019
KERING (EX-PPR) 1,5% 7550 468,95 EUR 3 540 573 3 540 573 20/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 238 846 1 238 846 20/09/2019
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 500000 1,05 EUR 532 243 532 243 19/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 405 688 1 405 688 19/09/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 360 954 1 360 954 19/09/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,04 EUR 889 821 889 821 20/09/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 334 341 1 334 341 19/09/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 523 921 523 921 19/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 050 449 1 050 449 19/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 536 000 536 000 19/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 229 999 1 229 999 19/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,00 USD 1 497 850 1 359 449 19/09/2019
ALPHABET INC class C 1,6% 3425 1 229,93 USD 4 212 510 3 823 274 20/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 35750 108,90 USD 3 893 175 3 533 446 20/09/2019
CISCO SYSTEMS 1,5% 80000 49,60 USD 3 968 000 3 601 357 20/09/2019
FACEBOOK INC-A 1,5% 20150 189,93 USD 3 827 090 3 473 466 20/09/2019
MELEXIS 0,9% 30000 70,60 EUR 2 118 000 2 118 000 20/09/2019
OPEN TEXT 0,8% 51500 41,39 USD 2 131 585 1 934 626 20/09/2019
OPEN TEXT 0,8% 50000 41,39 USD 2 069 500 1 878 278 20/09/2019
TENCENT HOLDINGS 0,8% 45000 337,60 HKD 15 192 000 1 759 234 20/09/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 681 366 1 681 366 19/09/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 115 1 248 115 19/09/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 664 158 1 664 158 19/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 2100000 1,04 EUR 2 202 610 2 202 610 19/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,8% 1857000 1,04 EUR 1 947 845 1 947 845 20/09/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 036 422 1 036 422 19/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 22000 88,29 USD 1 942 380 1 762 904 20/09/2019
SOLVAY 1,5% 37250 96,06 EUR 3 578 235 3 578 235 20/09/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 1790000 1,09 EUR 1 957 458 1 957 458 19/09/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 522 166 522 166 21/09/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,11 EUR 895 084 895 084 19/09/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,03 EUR 983 177 983 177 19/09/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 834 1 017 834 19/09/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,12 EUR 1 230 547 1 230 547 19/09/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,08 EUR 1 097 715 1 097 715 20/09/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 41500 88,07 EUR 3 654 905 3 654 905 20/09/2019
NESTLE SA 1,0% 25000 106,26 CHF 2 656 500 2 432 824 20/09/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 559 026 1 559 026 19/09/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 072 816 1 072 816 19/09/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 228 216 228 216 19/09/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,05 EUR 635 500 635 500 19/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 038 083 1 038 083 19/09/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 208,12 USD 3 975 092 3 607 793 20/09/2019
EXOR NV 1,5% 55000 63,14 EUR 3 472 700 3 472 700 20/09/2019
INVESTOR B 1,5% 80000 478,80 SEK 38 304 000 3 578 360 20/09/2019
SOFINA 1,7% 20000 194,60 EUR 3 892 000 3 892 000 20/09/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,06 EUR 1 597 402 1 597 402 19/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 618000 1,04 EUR 662 798 662 798 21/09/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,03 EUR 616 975 616 975 19/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 574 796 1 574 796 19/09/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,09 EUR 1 338 667 1 338 667 19/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,07 EUR 1 699 040 1 699 040 19/09/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 126 224 1 126 224 21/09/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,09 EUR 765 204 765 204 19/09/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,05 EUR 948 303 948 303 19/09/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,04 EUR 1 152 980 1 152 980 19/09/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,04 EUR 313 838 313 838 20/09/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,09 EUR 1 111 783 1 111 783 20/09/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,05 EUR 630 304 630 304 21/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 296000 1,04 EUR 310 242 310 242 21/09/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 78500 53,90 USD 4 231 150 3 840 192 20/09/2019
IMMOFINANZ 1,5% 137750 24,95 EUR 3 436 863 3 436 863 20/09/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 040 265 1 040 265 19/09/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,05 EUR 105 197 105 197 19/09/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 030 479 1 030 479 19/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 276 274 1 276 274 19/09/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 055 1 017 055 20/09/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 516 740 516 740 19/09/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 566 002 1 566 002 19/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,8% 1900000 1,02 EUR 1 956 453 1 956 453 21/09/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 973 517 973 517 19/09/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,04 EUR 832 218 832 218 19/09/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 050 071 1 050 071 19/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,03 EUR 1 452 109 1 452 109 19/09/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 100000 1,03 EUR 104 464 104 464 20/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 236000 1,08 USD 259 753 235 752 20/09/2019
AALBERTS 1,6% 100000 37,18 EUR 3 718 000 3 718 000 20/09/2019
KION GROUP 1,6% 76500 48,32 EUR 3 696 480 3 696 480 20/09/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 305 419 1 305 419 19/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,05 EUR 1 587 261 1 587 261 19/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 176 780 1 176 780 19/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,12 EUR 1 349 860 1 349 860 19/09/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,06 EUR 319 540 319 540 20/09/2019
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 267 817 1 267 817 19/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 575000 1,07 EUR 619 719 619 719 20/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 264000 1,07 EUR 284 532 284 532 20/09/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 1400000 1,03 EUR 1 463 940 1 463 940 19/09/2019
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 172 151 1 172 151 19/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 282 962 1 282 962 19/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 557 331 1 557 331 19/09/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,17 EUR 976 997 976 997 21/09/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,05 EUR 538 898 538 898 21/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 9500 434,40 EUR 4 126 800 4 126 800 20/09/2019
MEDTRONIC 1,7% 40000 111,18 USD 4 447 200 4 036 279 20/09/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 049 026 1 049 026 19/09/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,02 EUR 205 007 205 007 19/09/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,08 EUR 1 731 694 1 731 694 19/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 240 879 1 240 879 19/09/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,11 EUR 1 661 250 1 661 250 19/09/2019
WALT DISNEY CORP. 1,7% 33000 132,27 USD 4 364 910 3 961 592 20/09/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 1250000 1,06 EUR 1 326 793 1 326 793 19/09/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,12 EUR 1 468 606 1 468 606 19/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 1500000 1,01 USD 1 530 019 1 388 645 20/09/2019
BOOKING HOLDINGS 1,7% 2120 2 031,57 USD 4 306 928 3 908 968 21/09/2019
LVMH 1,3% 8000 370,05 EUR 2 960 400 2 960 400 20/09/2019
LVMH 0,2% 1250 370,05 EUR 462 563 462 563 20/09/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 483 614 1 483 614 20/09/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,4% 1500000 0,70 EUR 1 052 700 1 052 700 20/09/2019
AGEAS 1,1% 52000 50,96 EUR 2 649 920 2 649 920 20/09/2019
ALLIANZ SE-REG 1,5% 17100 211,95 EUR 3 624 345 3 624 345 20/09/2019
INTRUM AB 1,6% 160000 253,00 SEK 40 480 000 3 781 642 20/09/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,6% 28125 129,40 EUR 3 639 375 3 639 375 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

De S&P-500 zette einde juli nog een allerhoogste koers ooit neer. Begin augustus bezorgde de Amerikaanse president, Donald Trump, de markt koude rillingen door nieuwe importheffingen op Chinese producten ingaand op 1 september op te leggen. Het macro-economische nieuws bracht ook geen rust. De Duitse economie kromp licht in het tweede kwartaal. Indicatoren uit de verwerkende nijverheid wijzen, langs beide zijden van de oceaan, op een lagere activiteitsgraad. De politieke onrust in Hong Kong en zorgen over een harde Brexit verzuurden het beleggersklimaat eveneens.

Het zwakke klimaat zet de centrale bankiers ertoe aan om het beleid te versoepelen. De langetermijnrente gleed verder weg in augustus. De rente op 10-jarige Duitse staatsleningen ging van – 0,44% naar – 0,68%. Voor het eerst verkocht Duitsland 30-jarige leningen met een licht negatief rendement. De val van de Italiaanse regering zorgt ervoor dat de kans op een ontsporende begroting afneemt, omdat het geplande begrotingsbeleid niet kan uitgevoerd worden. De Italiaanse 10-jarige rente op staatsleningen ging onder 1%. De goede prestatie komt ook tot uiting in de lijst van de grootste stijgers over de maand. De obligaties in USD van Keysight Technologies gingen in augustus 2% hoger.

De aandelen kenden, na een zwakke start van de maand, een al bij al rustige maand. De Euro-Stoxx-50-index verloor 1,1%. De S&P-500-index ging 1,8% lager. Vermits de dollar over de maand 0,7% in waarde steeg, was er voor de Europese belegger geen verschil in resultaat voor wie in Amerikaanse dan wel Europese aandelen belegde. Onderling waren de verschillen in de aandelenportefeuille groot.

Cisco Systems merkt dat de handelsoorlog Chinese klanten kost. Ondanks beter dan verwachte resultaten ging het aandeel 17% lager. Tencent Holdings is genoteerd in Hong Kong. De onrust daar en de escalerende handelsoorlog duwden het aandeel in augustus 12% lager. Kion Group (- 10%), Lyondell Basell, Melexis (beiden - 7%) en Aalberts (- 6%) zijn aandelen waarvan de resultaten gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische cyclus. Gezien het zwakke macro-economische nieuws is de groep sterk vertegenwoordigd bij de verliezers van de maand. Open Text (- 9%) bleef onder de verwachtingen in het laatst gerapporteerde kwartaal. Kering, Facebook en Anheuser-Busch (alle drie – 6%) maken de top-10 rond.

Bij de winnaars leidt CVS Health, na de publicatie van mooie kwartaalcijfers, met een winst van 9%. Eurofins Scientific (+ 7%) werd beloond voor beter dan verwachte cijfers. Cofinimmo, Brookfield Asset Management (beiden + 6%) en Immofinanz (+ 5%) zijn actief in het vastgoed, een sector die uitstekend gedijt in een omgeving van lage rente. DSV, Nestlé (beiden + 5%), Medtronic en Booking Holdings (+ 4%) halen ook de top-10 van de stijgers.

De aandelen van IWG, die stegen in het zog van de aangekondigde beursintroductie van We Work, werden verkocht. De aandelen van Burford Capital werden verkocht na de publicatie van een vernietigend rapport van een shorter dat het vertrouwen in het aandeel onderuit haalde.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 0,97% lager over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx