Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 2,79%
1 jaar -9,73%
2 jaar -2,83%
3 jaar 5,22%
5 jaar 2,25%
Rendement sinds oprichting 3,29%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,06% per 31/01/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,06 per 31/01/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,80%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,8% 127 225 059
Obli converteerbaar 0,6% 1 651 586
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 539 178
Aandelen 50,2% 142 328 207
Rek courant 3,9% 11 034 328
Totaal in EUR 100,0% 283 778 358

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 397 846 14 352 558 169 989 343 192 739 747 67,9%
USD 0,9213 2 754 707 -15 700 000 104 538 035 84 388 963 29,7%
CHF 1,0045 53 364 0 4 603 495 4 677 816 1,6%
SEK 0,0886 1 776 859 0 20 474 741 1 971 826 0,7%
GBP 1,1374 6 0 0 7 0,0%
Totaal in EUR 283 778 358

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 2 358 869
Transport/Vervoer 2,3% 3 207 255
Distributie 4,0% 5 653 570
Voeding 3,2% 4 498 745
Consumptie/Luxe 13,1% 18 675 180
Farmacie/Medical 10,7% 15 185 926
Holdings 10,1% 14 412 578
Financieel 7,9% 11 184 051
Industrie 4,8% 6 886 144
Technologie 39,2% 55 749 244
Staal/Non-ferro 3,2% 4 516 644
Totaal in EUR 142 328 207

Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Kapitalisatie 2132.8 EUR
Distributie 2063.13 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 386 844 1 386 844 29/03/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,75 EUR 1 050 610 1 050 610 29/03/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,94 USD 1 573 802 1 450 022 27/03/2023
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,00 USD 1 205 820 1 110 982 29/03/2023
BOOKING HOLDINGS 1,5% 1758 2 545,12 USD 4 474 321 4 122 415 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 1,4% 6952 589,50 EUR 4 098 204 4 098 204 29/03/2023
LVMH 2,6% 9075 827,70 EUR 7 511 378 7 511 378 29/03/2023
MONCLER 1,0% 47810 61,56 EUR 2 943 184 2 943 184 29/03/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,67 EUR 271 532 271 532 29/03/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 624 669 624 669 29/03/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,0% 200000 0,69 EUR 138 495 138 495 29/03/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 308 807 1 308 807 29/03/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,94 EUR 1 039 773 1 039 773 29/03/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 706 072 706 072 29/03/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 141 008 1 141 008 29/03/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 439 674 1 439 674 29/03/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,87 EUR 1 400 434 1 400 434 29/03/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,96 EUR 1 827 999 1 827 999 29/03/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 574 124 1 574 124 29/03/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,79 EUR 1 347 625 1 347 625 29/03/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,83 EUR 1 168 152 1 168 152 29/03/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 135 932 1 135 932 29/03/2023
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 379 358 1 379 358 29/03/2023
SOLVAY 0,8% 22780 103,55 EUR 2 358 869 2 358 869 29/03/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,77 EUR 848 408 848 408 29/03/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 445 852 1 445 852 29/03/2023
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 292 905 1 292 905 29/03/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 398 306 1 398 306 29/03/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 435 092 1 435 092 29/03/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 202 497 1 202 497 27/03/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,98 EUR 1 573 787 1 573 787 29/03/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,94 EUR 1 622 647 1 622 647 29/03/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 288 053 1 288 053 29/03/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 31,22 EUR 305 956 305 956 29/03/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 47,05 EUR 1 345 630 1 345 630 29/03/2023
AMAZON COM 0,5% 17032 97,24 USD 1 656 192 1 525 932 28/03/2023
CVS HEALTH CORP 1,5% 61269 73,12 USD 4 479 989 4 127 638 28/03/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 310 295 1 310 295 29/03/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 257 280 1 257 280 29/03/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 357 674 1 357 674 29/03/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 490 238 1 490 238 29/03/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,79 EUR 1 429 040 1 429 040 29/03/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,97 EUR 493 947 493 947 29/03/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,72 EUR 575 125 575 125 29/03/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,81 USD 1 430 254 1 317 765 27/03/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,95 USD 1 475 863 1 359 786 27/03/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,00 USD 1 503 636 1 385 375 29/03/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,88 USD 1 319 367 1 215 598 27/03/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 17700 275,00 USD 4 867 500 4 484 671 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 45803 84,35 USD 3 863 483 3 559 620 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,3% 10000 84,35 USD 843 500 777 159 28/03/2023
ADOBE 1,2% 9809 373,40 USD 3 662 681 3 374 610 28/03/2023
ALPHABET INC class C 2,0% 61306 101,36 USD 6 213 976 5 725 246 28/03/2023
APPLE COMPUTER 1,8% 34528 157,65 USD 5 443 339 5 015 220 28/03/2023
ASML HOLDING 1,9% 9105 599,40 EUR 5 457 537 5 457 537 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 45472 126,79 USD 5 765 395 5 311 946 28/03/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 63187 50,39 USD 3 183 993 2 933 572 28/03/2023
MASTERCARD 0,8% 6710 354,33 USD 2 377 554 2 190 559 28/03/2023
MICROSOFT 2,1% 23457 275,23 USD 6 456 070 5 948 299 28/03/2023
OPEN TEXT 0,6% 48326 37,68 USD 1 820 924 1 677 708 28/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 1,3% 75482 54,41 USD 4 106 976 3 783 962 28/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 38773 90,81 USD 3 520 976 3 244 051 28/03/2023
VISA 0,8% 11158 220,33 USD 2 458 442 2 265 085 28/03/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,89 EUR 623 675 623 675 29/03/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 271 379 1 271 379 27/03/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 688 720 688 720 27/03/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,91 EUR 843 678 843 678 27/03/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 155 305 155 29/03/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,96 EUR 960 556 960 556 29/03/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 0,99 EUR 608 097 608 097 29/03/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 353 97 353 29/03/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 393 031 393 031 29/03/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,79 EUR 1 430 105 1 430 105 29/03/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 137 343 1 137 343 29/03/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,96 EUR 966 667 966 667 29/03/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 143 901 1 143 901 29/03/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 505 275 1 505 275 27/03/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 461 442 1 461 442 29/03/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 424 791 1 424 791 29/03/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 366 053 1 366 053 29/03/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,96 EUR 774 089 774 089 29/03/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,95 EUR 955 510 955 510 29/03/2023
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 413 122 1 413 122 29/03/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 342 765 315 806 27/03/2023
AALBERTS 0,6% 39474 42,05 EUR 1 659 882 1 659 882 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 35170 148,60 EUR 5 226 262 5 226 262 29/03/2023
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,90 EUR 1 273 572 1 273 572 29/03/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 393 459 1 393 459 29/03/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,84 EUR 1 006 948 1 006 948 29/03/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,97 EUR 2 072 024 2 072 024 29/03/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,80 EUR 1 205 379 1 205 379 29/03/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 091 765 1 091 765 29/03/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 406 565 1 406 565 29/03/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,98 EUR 1 242 860 1 242 860 29/03/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 75533 59,56 EUR 4 498 745 4 498 745 29/03/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 152 278 1 152 278 29/03/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,97 EUR 591 528 591 528 29/03/2023
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 069 559 1 069 559 29/03/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 509 588 1 509 588 29/03/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 103 851 1 103 851 29/03/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 211 880 1 211 880 29/03/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 0,99 EUR 811 035 811 035 29/03/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,82 EUR 417 136 417 136 29/03/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,99 USD 1 401 991 1 291 724 29/03/2023
DANAHER 1,2% 15506 246,85 USD 3 827 656 3 526 611 28/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 68139 61,90 EUR 4 217 804 4 217 804 29/03/2023
MEDTRONIC 1,0% 38458 79,51 USD 3 057 796 2 817 300 28/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 8642 259,90 CHF 2 246 056 2 256 163 29/03/2023
SONOVA HOLDING 0,8% 9148 257,70 CHF 2 357 440 2 368 048 29/03/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 122 233 1 122 233 29/03/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 381 096 1 381 096 29/03/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 381 763 1 381 763 29/03/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,90 EUR 810 844 810 844 29/03/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,92 EUR 1 017 896 1 017 896 29/03/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 172 903 1 172 903 29/03/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 268 942 1 268 942 29/03/2023
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 093 990 093 29/03/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 161 810 1 161 810 29/03/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 381 999 1 381 999 29/03/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,88 EUR 1 235 429 1 235 429 29/03/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,96 EUR 1 659 010 1 659 010 29/03/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,95 EUR 1 326 830 1 326 830 29/03/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 155 199 1 155 199 29/03/2023
UNION PACIFIC CORP 1,1% 17708 196,58 USD 3 481 039 3 207 255 28/03/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 409 986 409 986 29/03/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 282 174 1 282 174 28/03/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,98 EUR 296 318 296 318 29/03/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,97 EUR 979 752 979 752 29/03/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 522 279 1 522 279 29/03/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 326 832 1 326 832 29/03/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 192 281 1 192 281 29/03/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 787 584 787 584 29/03/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 008 195 008 29/03/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 587 963 587 963 29/03/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,98 EUR 988 578 988 578 29/03/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,87 EUR 874 961 874 961 29/03/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 20699 302,32 USD 6 257 722 5 765 551 28/03/2023
EXOR NV 2,3% 87777 74,66 EUR 6 553 431 6 553 431 29/03/2023
SOFINA 0,7% 10622 197,10 EUR 2 093 596 2 093 596 29/03/2023
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,4% 1500000 0,82 EUR 1 243 792 1 243 792 29/03/2023
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 316 622 1 316 622 29/03/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,76 EUR 611 379 611 379 29/03/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 97938 28,12 USD 2 754 017 2 537 413 28/03/2023
INTRUM AB 0,6% 204135 100,30 SEK 20 474 741 1 814 369 29/03/2023
KBC GROEP 0,8% 37644 63,80 EUR 2 401 687 2 401 687 29/03/2023
MOODY'S CORP 1,6% 16357 293,99 USD 4 808 794 4 430 582 28/03/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 432 480 1 432 480 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,78 EUR 315 735 315 735 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 844 863 844 863 27/03/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,90 EUR 181 799 181 799 29/03/2023
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 628 809 1 628 809 29/03/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,86 EUR 1 040 075 1 040 075 29/03/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 446 434 1 446 434 29/03/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,86 EUR 777 674 777 674 29/03/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 490 977 490 977 29/03/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,96 EUR 678 228 678 228 29/03/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,90 EUR 269 961 269 961 29/03/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 228 300 1 228 300 29/03/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 408 664 1 408 664 29/03/2023
NEWMONT CORPORATION 1,6% 100744 48,66 USD 4 902 203 4 516 644 28/03/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,70%
Transactiekosten0,10%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2023

Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.

Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.

Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.

Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal sterke dalers beperkt. De top-10 van de dalers bevat slechts vijf aandelen: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Roche Holding, Eurofins Scientific (alle drie - 2%) en Union Pacific (- 1%). De overige dalers zijn obligaties: € GBL 19.06.2018-2025 1,875%, € Ubisoft 24.11.2020-2027 0,878%, € Barry Callebaut 24.05.2016-2024 2,375%, € Fluvius System 23.06.2017-2025 2% (alle vier - 2%) en tot slot € Hornbach 25.10.2019-2026 3,25% (- 1%).

De technologiesector is goed vertegenwoordigd in de top-10 van de stijgers. De lijst wordt aangevoerd door Taiwan Semiconductor dat zijn koers met 24% zag stijgen in januari. Andere aandelen uit de sector zijn ASML Holding (+ 20%) en SS&C Technologies (+ 16%). Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).

De aandelen van Brookfield Corp en Brookfield Asset Management werden verkocht. De obligaties van Ubisoft 30.01.2018-2023 1,289% werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Buzzi Unicem 28.04.2016-2023 2,125% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 4,14%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en de Essentiële Beleggersinformatie (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer