Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 4,83%
1 jaar 16,76%
2 jaar 5,82%
3 jaar 4,88%
5 jaar 6,09%
Rendement sinds oprichting 3,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,52 per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,59 per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 55% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds matig kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,8% 126 360 530
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 317 414
Aandelen 49,7% 134 386 706
Rek courant 3,0% 8 130 163
Totaal in EUR 100,0% 270 194 813

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 843 209 0 170 391 371 174 234 580 64,5%
USD 0,8274 3 938 661 0 88 290 509 76 310 432 28,2%
CHF 0,9132 299 550 0 5 721 262 5 498 207 2,0%
SEK 0,0985 3 312 722 0 46 789 066 4 933 773 1,8%
JPY 0,0076 28 317 688 0 360 720 000 2 938 985 1,1%
HKD 0,1065 79 200 0 22 044 640 2 356 189 0,9%
GBP 1,1620 168 073 0 3 198 649 3 911 963 1,4%
NOK 0,0990 18 652 0 0 1 847 0,0%
DKK 0,1345 65 700 0 0 8 837 0,0%
Totaal in EUR 270 194 813

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 4 399 779
Transport/Vervoer 3,1% 4 139 564
Distributie 5,2% 6 984 055
Voeding 1,2% 1 673 255
Consumptie/Luxe 8,0% 10 759 333
Farmacie/Medical 9,6% 12 834 223
Holdings 11,1% 14 928 496
Financieel 7,2% 9 614 850
Vastgoedontwikkelaars 4,3% 5 831 231
Technologie 35,7% 47 936 154
Nutssector 2,8% 3 716 671
Staal/Non-ferro 4,7% 6 295 952
Vastgoed 3,9% 5 273 143
Totaal in EUR 134 386 706

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Kapitalisatie 2289.3 EUR
Distributie 2229.15 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,11 EUR 1 574 634 1 574 634 14/05/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 342 391 1 342 391 11/05/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,10 USD 1 835 389 1 518 601 11/05/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,03 USD 1 240 815 1 026 651 14/05/2021
KERING (EX-PPR) 1,2% 4682 703,60 EUR 3 294 255 3 294 255 14/05/2021
LVMH 1,8% 7897 623,20 EUR 4 921 410 4 921 410 14/05/2021
MONCLER 0,9% 49315 51,58 EUR 2 543 668 2 543 668 13/05/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,6% 1600000 1,05 EUR 1 686 983 1 686 983 11/05/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 787 524 1 787 524 14/05/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 382 310 1 382 310 11/05/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 026 211 1 026 211 11/05/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 264 639 1 264 639 11/05/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 410 891 1 410 891 11/05/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 018 326 1 018 326 11/05/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,06 EUR 1 492 623 1 492 623 14/05/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 296 496 1 296 496 11/05/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 1,5% 50575 81,85 EUR 4 139 564 4 139 564 13/05/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1300000 1,09 EUR 1 416 916 1 416 916 11/05/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 158 153 1 158 153 11/05/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,07 EUR 756 919 756 919 11/05/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 257 430 1 257 430 11/05/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 244 405 1 244 405 14/05/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 041 256 1 041 256 11/05/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 687 893 1 687 893 11/05/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 250 622 1 250 622 14/05/2021
SOLVAY 1,6% 38833 113,30 EUR 4 399 779 4 399 779 14/05/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,06 EUR 509 957 509 957 14/05/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,06 EUR 1 296 141 1 296 141 14/05/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,09 EUR 1 438 081 1 438 081 11/05/2021
AMAZON COM 0,5% 508 3 161,47 USD 1 606 027 1 328 827 13/05/2021
CVS HEALTH CORP 1,8% 68450 84,27 USD 5 768 282 4 772 677 13/05/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,3% 19500 45,26 EUR 882 551 882 551 11/05/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,12 EUR 1 581 223 1 581 223 14/05/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 351 608 1 351 608 11/05/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 227 898 1 227 898 11/05/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 881 015 881 015 14/05/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 519 542 519 542 11/05/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 223 967 1 223 967 11/05/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,93 USD 1 635 778 1 353 443 11/05/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 1,09 USD 1 690 576 1 398 783 11/05/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,15 USD 1 750 265 1 448 169 11/05/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 512 817 1 251 705 11/05/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 45381 93,42 USD 4 239 493 3 507 757 13/05/2021
ALIBABA 1,1% 17588 206,08 USD 3 624 535 2 998 941 13/05/2021
ALPHABET INC class C 1,9% 2809 2 261,97 USD 6 353 874 5 257 196 13/05/2021
CAPGEMINI 1,1% 18773 152,05 EUR 2 854 435 2 854 435 14/05/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 39024 117,80 USD 4 597 027 3 803 581 13/05/2021
CISCO SYSTEMS 1,6% 101720 52,49 USD 5 339 283 4 417 724 13/05/2021
FORTINET 1,7% 27422 198,39 USD 5 440 251 4 501 264 13/05/2021
KONE OYJ-B 0,5% 19989 66,12 EUR 1 321 673 1 321 673 12/05/2021
MICROSOFT 1,5% 19780 243,03 USD 4 807 133 3 977 423 13/05/2021
NINTENDO 1,0% 6000 60 120,00 JPY 360 720 000 2 725 059 13/05/2021
OPEN TEXT 1,4% 102925 45,26 USD 4 658 386 3 854 349 13/05/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,6% 71358 73,08 USD 5 214 843 4 314 762 13/05/2021
TENCENT HOLDINGS 0,9% 38008 580,00 HKD 22 044 640 2 347 754 13/05/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 39308 52,26 EUR 2 054 236 2 054 236 14/05/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,01 EUR 642 547 642 547 14/05/2021
COFINIMMO GVV 2,0% 40253 131,00 EUR 5 273 143 5 273 143 14/05/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,99 EUR 698 425 698 425 11/05/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 110 277 1 110 277 14/05/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,06 EUR 763 347 763 347 11/05/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 1,00 EUR 923 849 923 849 11/05/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,04 EUR 318 864 318 864 12/05/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 043 770 1 043 770 14/05/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,05 EUR 642 426 642 426 13/05/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 383000 1,00 EUR 393 485 393 485 14/05/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 154791 45,53 USD 7 047 634 5 831 214 13/05/2021
IMMOFINANZ 0,0% 1 17,44 EUR 17 17 13/05/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,06 EUR 1 341 679 1 341 679 14/05/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 182 817 1 182 817 11/05/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 236 802 1 236 802 11/05/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,09 EUR 1 220 128 1 220 128 11/05/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 319 986 1 319 986 14/05/2021
NESTLE SA 0,6% 16900 108,42 CHF 1 832 298 1 673 255 12/05/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 519 759 1 519 759 11/05/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 039 890 1 039 890 11/05/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 226 213 226 213 11/05/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,08 EUR 655 620 655 620 11/05/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 057 911 1 057 911 11/05/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 023 399 1 023 399 14/05/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 18934 286,90 USD 5 432 165 4 494 574 13/05/2021
EXOR NV 2,3% 92798 67,80 EUR 6 291 704 6 291 704 13/05/2021
PROSUS NV 0,4% 13679 82,57 EUR 1 129 475 1 129 475 14/05/2021
SOFINA 1,1% 9706 310,40 EUR 3 012 742 3 012 742 14/05/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 559 747 1 559 747 11/05/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 134 005 1 134 005 13/05/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 421 546 1 421 546 14/05/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 339 654 1 339 654 11/05/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 295 172 1 295 172 13/05/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 563 584 1 563 584 11/05/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 257 301 1 257 301 11/05/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,05 EUR 1 650 533 1 650 533 14/05/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 203 699 1 203 699 22/04/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 643 835 643 835 11/05/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,06 EUR 1 175 478 1 175 478 11/05/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 558 132 1 558 132 11/05/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 260 115 1 260 115 13/05/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 388 197 1 388 197 11/05/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,11 EUR 909 722 909 722 14/05/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 1,00 EUR 500 766 500 766 11/05/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,14 USD 1 617 556 1 338 366 11/05/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 25984 81,96 EUR 2 129 649 2 129 649 13/05/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,2% 71007 44,45 EUR 3 155 906 3 155 906 14/05/2021
MEDTRONIC 1,5% 38901 124,19 USD 4 831 115 3 997 266 13/05/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 12918 301,05 CHF 3 888 964 3 551 403 12/05/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 301 622 1 301 622 14/05/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 614 428 1 614 428 11/05/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,07 EUR 1 612 494 1 612 494 11/05/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 290 674 1 290 674 11/05/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,08 EUR 969 905 969 905 11/05/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,06 EUR 1 167 515 1 167 515 11/05/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 347 830 1 347 830 11/05/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 328 892 1 328 892 11/05/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,02 EUR 103 969 103 969 11/05/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 047 700 1 047 700 11/05/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 272 631 1 272 631 11/05/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-21 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 455 187 1 455 187 11/05/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 562 971 1 562 971 11/05/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 837 601 837 601 11/05/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,03 EUR 936 055 936 055 11/05/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 056 885 1 056 885 11/05/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 429 607 1 429 607 11/05/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,12 USD 380 212 314 587 13/05/2021
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,04 EUR 316 518 316 518 14/05/2021
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,21 EUR 484 345 484 345 11/05/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 422 341 1 422 341 13/05/2021
NATIONAL GRID 1,4% 341809 9,36 GBP 3 198 649 3 716 671 14/05/2021
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 146 893 1 146 893 14/05/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 740 688 1 740 688 11/05/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 376 643 1 376 643 11/05/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 308 433 1 308 433 11/05/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 811 416 811 416 11/05/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 321 280 1 321 280 14/05/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 467 984 1 467 984 14/05/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 317 414 1 317 414 14/05/2021
AGEAS 1,1% 57102 52,08 EUR 2 973 872 2 973 872 14/05/2021
ALLIANZ SE-REG 0,8% 9449 215,20 EUR 2 033 425 2 033 425 13/05/2021
INTRUM AB 1,7% 162012 288,80 SEK 46 789 066 4 607 553 12/05/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 400 633 1 400 633 11/05/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,90 EUR 363 865 363 865 11/05/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,91 EUR 918 918 918 918 11/05/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,96 EUR 194 755 194 755 14/05/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 708 890 1 708 890 11/05/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 247 336 1 247 336 11/05/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,11 EUR 1 691 737 1 691 737 11/05/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,04 USD 57 736 47 771 12/05/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 258 096 1 258 096 11/05/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 1,09 EUR 546 824 546 824 11/05/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,3% 700000 1,11 EUR 780 116 780 116 11/05/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 1,13 EUR 1 470 038 1 470 038 11/05/2021
NEWMONT CORPORATION 2,3% 110408 68,92 USD 7 609 319 6 295 952 13/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,67% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

De stijgende rente was in de eerste maanden van het jaar een aandachtspunt voor beleggers. Vooral in de VS klom de langetermijnrente geleidelijk hoger, weliswaar vertrekkende van zeer lage niveaus. Het optimisme omtrent de heropening van de wereldeconomie en de positieve gevolgen van de massale stimulus die overheden voorzien wogen echter zwaarder voor beleggers, waardoor de beurzen een goede start van het jaar kenden. De langetermijnrente in de VS bereikte haar voorlopig hoogtepunt voor het jaar op het einde van maart en is sindsdien opnieuw licht gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in april de beurzen hun positieve trend verder zetten, nu de dreiging van een steeds hogere rente voorlopig afgewend is. Hierdoor bereikten de aandelenbeurzen in de VS nieuwe records en konden ook de meeste Europese beurzen sinds het jaarbegin al een dubbelcijferig rendement optekenen. Een positieve start van het resultatenseizoen, waarbij ook de grote technologiebedrijven
een blijvend sterke groei optekenen, droeg ook bij aan het positieve sentiment op de beurzen.

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven de voorbije weken was wel de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2,6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen die het beursfeestje kunnen afkoelen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen en turbulentie op de beurzen later in het jaar
niet uit te sluiten. Op korte termijn is dit echter geen bepalende factor en lijken er weinig zaken te zijn die het positieve beursklimaat kunnen verstoren zolang het covid-virus onder controle blijft.

BMW (- 6%) voert de lijst van de verliezers aan. Exor (- 5%), de Italiaanse holding met aanzienlijke belangen in de automotive sector is de tweede grootste verliezer. De gamingsector heeft drie vertegenwoordigers in de lijst: Prosus, de holding boven Tencent (- 5%), Ubisoft (- 4%) en Activision Blizzard (- 2%). De overige aandelen in de lijst met de 10 grootste verliezers zijn Roche Holding ( - 3%), Ageas, Cisco Systems (beiden - 2%), Open Text (- 1%) en Solvay (- 0,4%).

Bij de stijgers zijn de technologiewaarden zeer goed vertegenwoordigd. De lijst wordt aangevoerd door Alphabet (+ 17%). Amazon (+ 12%), Fortinet (+ 11%) en Microsoft (+ 7%) zijn de aandelen uit dezelfde sector. Dankzij de voortschrijdende heropening van de economie doen ook de producenten van consumentengoederen het goed: Kering ( + 13%) en LVMH (+ 10%). Medtronic (+ 11%), Sofina (+ 10%), Berkshire Hathaway (+ 8%) en Fresenius (+ 7%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers van de maand.

Liftenbouwer Kone is nieuw in de lijst. De leningen van Atos 1,444% tot 2023 en Atos 1,75% tot 2025 werden verkocht na de bekendmaking van het voorbehoud van de commissaris-revisor over de jaarrekening van enkele dochterondernemingen in de V.S.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in april met een niet-geannualiseerde 1,05%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Balance

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer