Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/02/2019

Rendement sinds oprichting 0,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,50 per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,97 per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,2% 80 306 071
Obl variabele rente 0,6% 1 072 834
Oblig eeuwigdurend 0,6% 1 108 561
Aandelen 50,5% 91 889 237
Rek courant 4,1% 7 490 852
Totaal in EUR 100,0% 181 867 554

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 071 227 2 542 157 111 975 177 120 588 562 66,3%
NOK 0,1023 137 556 0 10 023 945 1 039 014 0,6%
USD 0,8863 7 027 -3 000 000 48 326 901 40 179 465 22,1%
DKK 0,1340 0 0 21 504 000 2 881 536 1,6%
GBP 1,1368 1 314 461 0 7 253 350 9 740 311 5,4%
CHF 0,8811 0 0 2 229 250 1 964 081 1,1%
SEK 0,0953 228 000 0 57 214 800 5 474 586 3,0%
Totaal in EUR 181 867 554

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,1% 3 722 880
Transport/Vervoer 6,9% 6 313 225
Distributie 2,5% 2 310 917
Media 4,8% 4 410 022
Agricultuur 1,5% 1 407 924
Voeding 7,9% 7 240 714
Consumptie/Luxe 5,4% 4 977 815
Farmacie/Medical 11,8% 10 829 063
Diensten 1,8% 1 661 040
Holdings 12,9% 11 848 505
Financieel 12,5% 11 503 518
Vastgoed 7,4% 6 837 300
Industrie 2,9% 2 687 850
Technologie 15,2% 13 998 414
Staal/Non-ferro 2,3% 2 140 051
Totaal in EUR 91 889 237

Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kapitalisatie 1978.3 EUR
Distributie 1951.25 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,9% 1600000 1,01 EUR 1 618 805 1 618 805 14/02/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 420000 1,01 EUR 428 445 428 445 14/02/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,0% 80000 1,01 EUR 81 609 81 609 14/02/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 1100000 1,03 EUR 1 157 278 1 157 278 15/02/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,9% 1600000 1,02 EUR 1 646 974 1 646 974 14/02/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 1000000 1,07 EUR 1 083 400 1 083 400 14/02/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 1000000 1,02 EUR 1 032 315 1 032 315 15/02/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 0,99 EUR 806 236 806 236 14/02/2019
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 514 044 514 044 14/02/2019
RANDSTAD 0,9% 36000 46,14 EUR 1 661 040 1 661 040 15/02/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,9% 1600000 1,01 EUR 1 616 609 1 616 609 14/02/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,9% 1655000 0,98 EUR 1 641 629 1 641 629 15/02/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 1300000 1,01 EUR 1 319 687 1 319 687 14/02/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 003 429 1 003 429 14/02/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,8% 1500000 1,00 EUR 1 515 708 1 515 708 14/02/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,6% 10000000 1,00 NOK 10 023 945 1 024 948 15/02/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,6% 1192575 1,02 USD 1 210 464 1 072 834 15/02/2019
BMW VORZUGSAKTIEN 0,7% 20000 61,93 EUR 1 238 500 1 238 500 15/02/2019
DSV 1,6% 40000 537,60 DKK 21 504 000 2 881 536 15/02/2019
RYANAIR HOLDINGS 0,3% 50000 11,61 EUR 580 500 580 500 15/02/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 44000 32,24 GBP 1 418 560 1 612 689 15/02/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,9% 1600000 1,03 EUR 1 649 416 1 649 416 14/02/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,9% 1600000 1,01 EUR 1 631 939 1 631 939 14/02/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 015 596 1 015 596 15/02/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 1781000 1,04 EUR 1 889 309 1 889 309 15/02/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,6% 1000000 1,03 EUR 1 045 508 1 045 508 14/02/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 22000 87,64 USD 1 928 080 1 708 858 15/02/2019
SOLVAY 1,1% 20500 98,25 EUR 2 014 023 2 014 023 15/02/2019
Technologie
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 500000 1,01 EUR 508 331 508 331 14/02/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 1300000 1,02 EUR 1 334 115 1 334 115 14/02/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,5% 850000 1,04 EUR 896 597 896 597 15/02/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 1300000 1,00 EUR 1 320 672 1 320 672 14/02/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,3% 500000 1,03 EUR 520 979 520 979 14/02/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 013 710 1 013 710 14/02/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 1,01 EUR 509 382 509 382 14/02/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 1500000 0,98 USD 1 481 200 1 312 788 14/02/2019
ALPHABET INC class C 1,3% 2400 1 113,65 USD 2 672 760 2 368 867 15/02/2019
APPLE COMPUTER 1,1% 13750 170,42 USD 2 343 275 2 076 845 15/02/2019
CISCO SYSTEMS 1,4% 60000 49,43 USD 2 965 800 2 628 589 15/02/2019
FACEBOOK INC-A 1,0% 12200 162,50 USD 1 982 500 1 757 090 15/02/2019
MELEXIS 1,3% 40000 60,10 EUR 2 404 000 2 404 000 15/02/2019
OPEN TEXT 0,6% 33000 37,56 USD 1 239 480 1 098 551 15/02/2019
OPEN TEXT 0,9% 50000 37,56 USD 1 878 000 1 664 472 15/02/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,1% 1790000 1,05 EUR 1 912 505 1 912 505 14/02/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,3% 500000 1,03 EUR 520 477 520 477 15/02/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,5% 800000 1,09 EUR 883 636 883 636 14/02/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,6% 939000 1,04 EUR 1 002 833 1 002 833 14/02/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 0,97 EUR 981 493 981 493 14/02/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,7% 1100000 1,08 EUR 1 203 780 1 203 780 14/02/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,6% 1000000 1,05 EUR 1 055 623 1 055 623 15/02/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 19,40 EUR 405 460 405 460 15/02/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 35500 68,52 EUR 2 432 460 2 432 460 15/02/2019
DIAGEO PLC 1,3% 70000 30,65 GBP 2 145 150 2 438 712 15/02/2019
NESTLE SA 1,1% 25000 89,17 CHF 2 229 250 1 964 081 15/02/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 515 158 1 515 158 14/02/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 1000000 1,04 EUR 1 048 025 1 048 025 14/02/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,01 EUR 611 779 611 779 14/02/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 012 134 1 012 134 14/02/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,1% 11000 205,29 USD 2 258 190 2 001 434 15/02/2019
EXOR NV 1,6% 50000 56,38 EUR 2 819 000 2 819 000 15/02/2019
INVESTOR B 1,5% 69000 411,20 SEK 28 372 800 2 704 070 15/02/2019
JARDINE STRATEGIC 1,0% 50000 39,05 USD 1 952 500 1 730 501 14/02/2019
SOFINA 1,4% 15000 172,90 EUR 2 593 500 2 593 500 15/02/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,9% 1500000 1,01 EUR 1 547 725 1 547 725 14/02/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 333000 1,02 EUR 342 388 342 388 15/02/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,8% 1500000 1,00 EUR 1 516 808 1 516 808 14/02/2019
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,4% 750000 1,01 EUR 781 002 781 002 15/02/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,7% 1200000 1,07 EUR 1 294 011 1 294 011 14/02/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 1500000 1,01 EUR 1 546 186 1 546 186 14/02/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,6% 1100000 1,01 EUR 1 132 598 1 132 598 15/02/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,4% 700000 1,06 EUR 754 281 754 281 14/02/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,5% 900000 1,01 EUR 922 347 922 347 14/02/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,02 EUR 311 410 311 410 15/02/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,6% 1000000 1,02 EUR 1 030 384 1 030 384 15/02/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,02 EUR 620 828 620 828 15/02/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 106000 1,04 EUR 112 141 112 141 15/02/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 65000 43,93 USD 2 855 450 2 530 786 15/02/2019
IMMOFINANZ 1,2% 100000 22,52 EUR 2 252 000 2 252 000 15/02/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,1% 800000 2,26 GBP 1 807 200 2 054 514 15/02/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 1000000 0,99 EUR 997 315 997 315 14/02/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 1000000 0,98 EUR 992 023 992 023 14/02/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 004 507 1 004 507 15/02/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,3% 500000 1,04 EUR 530 553 530 553 14/02/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,6% 1100000 0,98 EUR 1 098 882 1 098 882 14/02/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 531 724 1 531 724 14/02/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 1000000 1,03 EUR 1 047 716 1 047 716 15/02/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,5% 900000 1,05 EUR 948 331 948 331 14/02/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,00 EUR 806 181 806 181 14/02/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 0,99 EUR 999 905 999 905 14/02/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,8% 1400000 1,01 EUR 1 421 236 1 421 236 14/02/2019
KION GROUP 1,5% 49500 54,30 EUR 2 687 850 2 687 850 15/02/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,03 EUR 312 475 312 475 15/02/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 258500 1,05 EUR 273 762 273 762 15/02/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 1400000 1,00 EUR 1 402 986 1 402 986 14/02/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 1500000 1,02 EUR 1 544 828 1 544 828 14/02/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 800000 1,17 EUR 952 269 952 269 15/02/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,3% 500000 1,07 EUR 535 680 535 680 15/02/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 8700 341,90 EUR 2 974 530 2 974 530 15/02/2019
HCA HEALTHCARE 1,9% 27500 144,26 USD 3 967 150 3 516 085 15/02/2019
JOHNSON & JOHNSON 1,2% 18000 136,38 USD 2 454 840 2 175 725 15/02/2019
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 9000 271,13 USD 2 440 170 2 162 723 15/02/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,8% 1500000 0,99 EUR 1 487 893 1 487 893 14/02/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 0,99 EUR 997 005 997 005 14/02/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 1500000 1,02 EUR 1 549 592 1 549 592 14/02/2019
PUBLICIS GROUPE 0,8% 29628 47,81 EUR 1 416 367 1 416 367 15/02/2019
WALT DISNEY CORP. 1,6% 30000 112,59 USD 3 377 700 2 993 656 15/02/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,7% 1250000 1,03 EUR 1 307 668 1 307 668 14/02/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 1300000 1,08 EUR 1 405 826 1 405 826 14/02/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,7% 1500000 0,98 USD 1 481 344 1 312 915 15/02/2019
BOOKING HOLDINGS 1,2% 1225 1 933,57 USD 2 368 623 2 099 311 15/02/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 539,90 EUR 518 304 518 304 15/02/2019
LVMH 1,3% 8000 295,03 EUR 2 360 200 2 360 200 15/02/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1000000 1,03 EUR 1 045 789 1 045 789 14/02/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,6% 1500000 0,74 EUR 1 108 561 1 108 561 15/02/2019
AGEAS 1,2% 52000 41,59 EUR 2 162 420 2 162 420 15/02/2019
ALLIANZ SE-REG 1,3% 12000 190,26 EUR 2 283 120 2 283 120 15/02/2019
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 80000 29,11 USD 2 328 800 2 064 016 15/02/2019
INTRUM AB 1,5% 110000 262,20 SEK 28 842 000 2 748 787 15/02/2019
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 24000 105,55 USD 2 533 200 2 245 175 15/02/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 1,3% 37500 69,53 USD 2 607 375 2 310 917 15/02/2019
Agricultuur
SIPEF 0,8% 27180 51,80 EUR 1 407 924 1 407 924 15/02/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 1,2% 105000 17,93 GBP 1 882 440 2 140 051 15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.
De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.
Bij de verliezers over de maand januari zitten alleen obligaties en zelfs daar zijn de verliezen bescheiden op de lening van Deceuninck 2022 na, die 3% terugviel, na in december 3% te zijn gestegen. De leningen Expedia 2022, Nasdaq 2023, GBL 2024 en Eurofins 2022 verloren een kleine procent. De leningen Strabag 2019, Ipsen 2023, UCB 2021, Flowserve 2022 en GBL 2025 verloren zelfs minder dan een halve procent.
Bij de aandelen is Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Intrum (+ 25%). Melexis, DSV (beiden + 22%), Exor (+ 16%), Bank of America (+15%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management, HCA Healthcare (+ 12%) en Amsterdam Commodities (+ 11%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.
Het partiment haalde in januari een return van + 4,47%.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer