Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 7,50%
1 jaar 3,48%
2 jaar -3,17%
3 jaar 1,02%
5 jaar 2,69%
Rendement sinds oprichting 3,37%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,22% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,16 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,0% 138 873 626
Obli converteerbaar 0,5% 1 390 818
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 541 570
Aandelen 50,0% 150 970 366
Rek courant 3,0% 9 115 628
Totaal in EUR 100,0% 301 892 009

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 007 782 14 794 267 181 094 738 198 896 787 65,9%
USD 0,9096 6 040 742 -16 000 000 105 649 885 87 040 222 28,8%
CHF 1,0370 131 744 0 7 250 770 7 655 668 2,5%
DKK 0,1341 761 301 0 21 391 590 2 970 702 1,0%
SEK 0,0880 1 520 784 0 59 038 704 5 328 629 1,8%
Totaal in EUR 301 892 009

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 2 300 956
Transport/Vervoer 1,8% 2 746 801
Distributie 4,1% 6 138 289
Voeding 6,2% 9 298 852
Consumptie/Luxe 10,6% 16 044 176
Farmacie/Medical 11,6% 17 544 343
Holdings 11,8% 17 857 010
Financieel 6,8% 10 194 981
Industrie 4,5% 6 724 280
Technologie 40,1% 60 488 569
Staal/Non-ferro 1,1% 1 632 110
Totaal in EUR 150 970 366

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 2230.69 EUR
Distributie 2156.51 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 355 669 1 355 669 28/11/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 510 960 1 510 960 22/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 551 943 1 551 943 28/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,93 USD 1 532 169 1 393 662 24/11/2023
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1737 3 141,91 USD 5 457 498 4 964 141 28/11/2023
KERING (EX-PPR) 0,9% 6784 394,05 EUR 2 673 235 2 673 235 28/11/2023
LVMH 2,0% 8831 684,50 EUR 6 044 820 6 044 820 28/11/2023
MONCLER 0,8% 46569 50,72 EUR 2 361 980 2 361 980 28/11/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,74 EUR 297 896 297 896 28/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,96 EUR 598 639 598 639 28/11/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,87 EUR 1 326 484 1 326 484 28/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 526 421 1 526 421 28/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 719 506 719 506 28/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 524 809 1 524 809 28/11/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 456 962 1 456 962 28/11/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,89 EUR 1 423 329 1 423 329 28/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 891 016 1 891 016 28/11/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 588 323 1 588 323 28/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,78 EUR 1 328 888 1 328 888 28/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 156 039 1 156 039 28/11/2023
SOLVAY 0,8% 22210 103,60 EUR 2 300 956 2 300 956 28/11/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,80 EUR 884 046 884 046 28/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 429 529 1 429 529 28/11/2023
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 582 237 1 582 237 22/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 389 421 1 389 421 28/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 455 742 1 455 742 28/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,98 EUR 1 563 944 1 563 944 28/11/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 623 251 1 623 251 28/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 307 796 1 307 796 28/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 48,63 EUR 1 390 818 1 390 818 28/11/2023
AMAZON COM 0,6% 13802 147,03 USD 2 029 308 1 845 859 28/11/2023
CVS HEALTH CORP 1,4% 68076 69,32 USD 4 719 028 4 292 430 28/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 312 622 1 312 622 28/11/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 267 526 1 267 526 28/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 380 657 1 380 657 28/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 476 575 1 476 575 28/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,80 EUR 1 452 388 1 452 388 28/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 498 048 498 048 28/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,81 EUR 646 957 646 957 28/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,79 USD 1 403 683 1 276 791 24/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,93 USD 1 457 189 1 325 460 24/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 0,99 USD 1 502 367 1 366 553 28/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,86 USD 1 306 527 1 188 417 24/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 16114 332,56 USD 5 358 872 4 874 431 28/11/2023
ADOBE 1,9% 9996 623,73 USD 6 234 805 5 671 180 28/11/2023
ALPHABET INC class C 2,5% 59714 138,62 USD 8 277 555 7 529 266 28/11/2023
APPLE COMPUTER 1,7% 30135 190,40 USD 5 737 704 5 219 017 28/11/2023
ASML HOLDING 1,7% 8072 619,70 EUR 5 002 218 5 002 218 28/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 222368 265,50 SEK 59 038 704 5 194 815 28/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38178 146,47 USD 5 591 741 5 086 249 28/11/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 72255 47,86 USD 3 457 763 3 145 182 28/11/2023
FORTINET 0,5% 31786 52,79 USD 1 677 983 1 526 294 28/11/2023
MASTERCARD 0,8% 6536 408,43 USD 2 669 498 2 428 177 28/11/2023
MICROSOFT 2,6% 22847 382,63 USD 8 741 948 7 951 678 28/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 34475 97,98 USD 3 377 861 3 072 503 28/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 8261 172,72 USD 1 426 840 1 297 854 28/11/2023
VISA 0,8% 10869 251,83 USD 2 737 140 2 489 704 28/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,90 EUR 649 595 649 595 28/11/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 227 191 1 227 191 28/11/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 684 187 684 187 22/11/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,93 EUR 844 532 844 532 22/11/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 299 363 299 363 28/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,97 EUR 995 290 995 290 28/11/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,76 EUR 155 004 155 004 28/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 96 330 96 330 28/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 388 422 388 422 28/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 418 712 1 418 712 28/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,89 EUR 1 162 189 1 162 189 28/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,98 EUR 986 496 986 496 28/11/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 147 203 1 147 203 28/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 489 459 1 489 459 28/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 478 388 1 478 388 28/11/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 457 191 1 457 191 28/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 381 791 1 381 791 28/11/2023
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 536 355 1 536 355 22/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,98 EUR 790 814 790 814 28/11/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,95 EUR 957 059 957 059 28/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 338 586 1 338 586 28/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 336 545 306 122 22/11/2023
AALBERTS 0,4% 38429 35,14 EUR 1 350 395 1 350 395 28/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 32365 166,04 EUR 5 373 885 5 373 885 28/11/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 495 317 1 495 317 28/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,92 EUR 1 293 068 1 293 068 28/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 431 139 1 431 139 28/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,85 EUR 1 026 130 1 026 130 28/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,99 EUR 2 097 019 2 097 019 28/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,83 EUR 1 251 643 1 251 643 28/11/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 079 899 1 079 899 28/11/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,92 EUR 1 521 465 1 521 465 28/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,99 EUR 1 243 595 1 243 595 28/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 87361 57,27 EUR 5 003 164 5 003 164 28/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,5% 928 1 471,00 CHF 1 365 088 1 415 596 28/11/2023
COCA COLA CO 0,5% 27427 58,58 USD 1 606 674 1 461 431 28/11/2023
NESTLE SA 0,5% 13763 99,40 CHF 1 368 042 1 418 660 28/11/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 146 478 1 146 478 28/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,98 EUR 593 949 593 949 28/11/2023
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 058 461 1 058 461 28/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 526 117 1 526 117 28/11/2023
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,88 EUR 1 498 509 1 498 509 22/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 117 291 1 117 291 28/11/2023
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 542 505 1 542 505 22/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 226 916 1 226 916 28/11/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,87 EUR 436 520 436 520 28/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,95 USD 1 364 117 1 240 801 28/11/2023
DANAHER 1,0% 15194 220,00 USD 3 342 680 3 040 503 27/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 74598 52,62 EUR 3 925 347 3 925 347 28/11/2023
MEDTRONIC 1,0% 42296 78,63 USD 3 325 734 3 025 089 28/11/2023
NOVO NORDISK 1,0% 30129 710,00 DKK 21 391 590 2 868 612 27/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 9287 235,90 CHF 2 190 803 2 271 863 28/11/2023
SONOVA HOLDING 0,8% 9451 246,20 CHF 2 326 836 2 412 930 28/11/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 110 834 1 110 834 28/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 362 966 1 362 966 28/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 386 818 1 386 818 28/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,92 EUR 837 094 837 094 28/11/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 1100000 0,93 EUR 1 039 038 1 039 038 28/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 161 852 1 161 852 28/11/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 879 1 270 879 28/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 163 738 1 163 738 28/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 348 808 1 348 808 28/11/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,89 EUR 1 252 148 1 252 148 28/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,97 EUR 1 686 282 1 686 282 28/11/2023
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 572 242 1 572 242 22/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 376 903 1 376 903 28/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 154 133 1 154 133 28/11/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 431 600 1 431 600 24/11/2023
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13650 221,23 USD 3 019 790 2 746 801 28/11/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,98 EUR 399 694 399 694 28/11/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 664 1 270 664 28/11/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 297 975 297 975 28/11/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 248 990 248 28/11/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 533 924 1 533 924 28/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 312 371 1 312 371 28/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 185 219 1 185 219 28/11/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 802 405 802 405 28/11/2023
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 931 000 1 931 000 28/11/2023
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 942 376 1 942 376 28/11/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 1600000 0,89 EUR 1 429 600 1 429 600 24/11/2023
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 945 063 1 945 063 28/11/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 202 112 202 112 28/11/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 587 100 587 100 28/11/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,99 EUR 993 900 993 900 28/11/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,89 EUR 905 761 905 761 28/11/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 10137 150,00 EUR 1 520 550 1 520 550 28/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 20161 360,05 USD 7 258 968 6 602 759 28/11/2023
EXOR NV 2,5% 85689 87,30 EUR 7 480 650 7 480 650 28/11/2023
SOFINA 0,7% 11254 200,20 EUR 2 253 051 2 253 051 28/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 454 462 1 454 462 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,84 EUR 345 113 345 113 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,81 EUR 837 649 837 649 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 189 284 189 284 28/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,89 EUR 1 086 059 1 086 059 28/11/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 449 028 1 449 028 28/11/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 355 722 1 355 722 28/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,80 EUR 640 883 640 883 28/11/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 107203 29,38 USD 3 149 624 2 864 899 28/11/2023
KBC GROEP 0,7% 40174 52,18 EUR 2 096 279 2 096 279 28/11/2023
MOODY'S CORP 1,7% 15931 361,18 USD 5 753 959 5 233 802 28/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,88 EUR 794 324 794 324 28/11/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,87 EUR 1 582 716 1 582 716 28/11/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 496 096 496 096 28/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,97 EUR 688 468 688 468 28/11/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,91 EUR 274 605 274 605 28/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 238 657 1 238 657 28/11/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 401 778 1 401 778 28/11/2023
NEWMONT CORPORATION 0,5% 46449 38,63 USD 1 794 316 1 632 110 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. De Amerikaanse S&P 500-Index daalde met 2,2%, terwijl de Europese Stoxx 600 3,7% lager afsloot. Zelfs de ‘Magnificent Seven’, een select clubje AI-gedreven Big Tech’ers die tot hiertoe de onderliggende beursmalaise van de marktkapitalisatie-gewogen aandelenkorven goed wisten te maskeren, begonnen hier en daar tekenen van zwakte te vertonen. Enkel de aandelenkoersen van clubleden Microsoft en Amazon konden de maand nog in het groen afsluiten, te danken aan meevallende bedrijfsresultaten.

Van de bedrijven uit de S&P 500 die dit resultatenseizoen hun kwartaalwinsten reeds publiceerden, slaagden ongeveer 77% erin om positief te verrassen. In het heersende beursklimaat krijgen gunstige bedrijfsprestaties echter vaak slechts een lauw applaus, terwijl tegenvallende resultaten meer dan gewoonlijk leiden tot onbeteugelde afstraffingen. Zo zag Google-moeder Alphabet in één dag meer dan 150 miljard dollar aan beurswaarde verdampen omdat de resultaten van de Cloud-divisie de verwachtingen niet wisten in te lossen. Los van de rente-herkalibratie, is de sfeer op de beurzen in het algemeen dus erg gespannen.

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

De zwakte op de aandelenmarkten in oktober straalt ook af op de portefeuille van het compartiment. Grootste daler is Danaher, dat 23% van zijn waarde verloor. De groeiende vrees voor een economische terugval in Europa duwde de koers van Aalberts 15% en van Schneider Electric 8% lager. De gevreesde zwakkere economie zet ook KBC Groep onder druk (- 12%). In tijden van recessie neemt de kans op kredietverliezen toe. Voor niet-levensnoodzakelijke uitgaven is er minder plaats in onzekere tijden. Dat ondervinden bedrijven als Kering en Moncler, beide - 11%, beide actief in de luxesector. Eurofins Scientific (- 11%), Medtronic, Booking Holding (beide - 10%) en Sofina (- 7%) maken de top-10 van de verliezers rond.

In de lijst van de grootste stijgers staan er drie obligaties. De obligatie € Essity 8.2.2021-2031 0,25%, die liefst 12 % hoger noteert dan een maand eerder en de leningen € Borgwarner 19.5.2021-2031 1% en € Deutsche Telecom 3.4.2016-2028 1,50% die beide 2% hoger gaan. Bij de aandelen is Microsoft de grootste stijger (+ 7%). Novo Nordisk, Amazon (beide + 5%), Adobe (+ 4%), Visa, Anheuser-Busch Inbev en Union Pacific (alle drie + 2%) zijn de overige stijgers.

Het bod op Activision Blizzard is rond. De overnemer betaalde de beloofde 95 $ per aandeel in de loop van de vorige maand uit. De aandelen zitten dan ook niet meer in de portefeuille. De leningen € Technip 18.10.2013-2023 3,15%, € Easyjet 18.10.2016-2023 1,125%, € Elis 6.10.2017-2023 0% en € UCB 2.10.2013-2023 5,125% werden op eindvervaldag tegen pari terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 1,40% in de maand oktober.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer