Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,95%
1 jaar 0,84%
2 jaar -3,58%
3 jaar -4,50%
5 jaar -0,67%
Rendement sinds oprichting 1,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,55 per 31/03/24
Sharpe Ratio (3 jaar) - 0,50 per 31/03/24

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
 • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties. 
 • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. 
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 55,1% 4 020 249
Obl variabele rente 1,4% 100 030
Obl. priv.plaatsing 4,2% 305 677
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 37,1% 2 709 347
Rek courant 2,3% 166 095
Totaal in EUR 100,0% 7 301 399

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 166 095 0 4 419 919 4 586 014 62,8%
USD 0,9408 0 0 2 661 862 2 504 280 34,3%
CHF 1,0326 0 0 70 032 72 312 1,0%
DKK 0,1341 0 0 493 762 66 189 0,9%
SEK 0,0862 0 0 842 325 72 604 1,0%
Totaal in EUR 7 301 399

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 56 820
Distributie 1,7% 45 952
Voeding 6,1% 166 195
Consumptie/Luxe 10,6% 288 410
Farmacie/Medical 13,7% 371 127
Holdings 11,8% 320 880
Financieel 7,1% 193 393
Industrie 5,0% 134 249
Technologie 40,5% 1 098 507
Staal/Non-ferro 1,2% 33 815
Totaal in EUR 2 709 347

Huidige netto inventariswaarde op 10/04/2024

Kapitalisatie 110.27 EUR
Distributie 99.74 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,7% 200000 0,96 EUR 196 184 196 184 12/04/2024
AMAZON COM 0,6% 260 187,86 USD 48 844 45 952 12/04/2024
Industrie
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,2% 100000 0,84 EUR 84 409 84 409 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 2,7% 200000 0,99 EUR 200 501 200 501 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 2,9% 200000 1,01 EUR 208 593 208 593 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,7% 200000 0,98 EUR 198 019 198 019 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 2,0% 150000 0,96 EUR 143 982 143 982 12/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 3,9% 300000 0,99 USD 304 163 286 156 11/04/2024
AALBERTS 0,4% 725 44,68 EUR 32 393 32 393 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 487 209,15 EUR 101 856 101 856 12/04/2024
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 100000 0,96 EUR 96 759 96 759 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 4,1% 300000 0,99 EUR 296 239 296 239 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 100000 0,96 EUR 96 279 96 279 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 100000 0,95 EUR 95 097 95 097 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,9% 150000 0,96 USD 146 276 137 617 12/04/2024
DANAHER 0,9% 287 242,29 USD 69 537 65 421 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1134 59,82 EUR 67 836 67 836 12/04/2024
MEDTRONIC 0,8% 798 80,88 USD 64 542 60 721 12/04/2024
NOVO NORDISK 0,9% 568 869,30 DKK 493 762 66 189 11/04/2024
SONOVA HOLDING 0,6% 178 256,40 CHF 45 639 47 125 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,9% 154 440,60 USD 67 852 63 836 12/04/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 100000 0,98 EUR 99 947 99 947 12/04/2024
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,7% 200000 0,97 EUR 197 679 197 679 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 2,8% 200000 1,00 EUR 203 281 203 281 12/04/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 150000 0,96 EUR 146 764 146 764 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 100000 0,99 EUR 100 291 100 291 12/04/2024
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,3% 170000 0,97 EUR 165 708 165 708 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 100000 0,85 EUR 85 880 85 880 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,3% 200000 0,85 EUR 169 712 169 712 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 150000 0,80 USD 120 006 112 902 11/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,6% 200000 0,99 USD 199 944 188 108 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 150000 0,88 USD 132 381 124 544 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 212 317,06 USD 67 217 63 238 12/04/2024
ADOBE 0,9% 150 473,69 USD 71 054 66 847 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 897 160,67 USD 144 121 135 589 12/04/2024
APPLE COMPUTER 1,0% 429 176,81 USD 75 849 71 359 12/04/2024
ASML HOLDING 1,5% 121 903,90 EUR 109 372 109 372 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 2750 306,30 SEK 842 325 72 604 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 472 162,26 USD 76 587 72 053 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 1363 49,06 USD 66 862 62 904 12/04/2024
FORTINET 0,5% 600 67,21 USD 40 326 37 939 12/04/2024
MASTERCARD 0,7% 123 466,57 USD 57 388 53 991 12/04/2024
MICROSOFT 1,9% 343 423,61 USD 145 297 136 695 12/04/2024
PAYCHEX 0,6% 375 124,24 USD 46 590 43 832 11/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 650 143,60 USD 93 337 87 811 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 156 211,19 USD 32 946 30 995 11/04/2024
VISA 0,7% 205 276,25 USD 56 631 53 279 12/04/2024
Overheid
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,2% 100000 0,91 EUR 91 090 91 090 10/04/2024
EUR EIB 06.11.14-15.07.24 FRN 1,4% 100000 1,00 EUR 100 030 100 030 12/04/2024
Transport/Vervoer
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 100000 0,97 EUR 97 554 97 554 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 1,3% 100000 0,97 EUR 97 189 97 189 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 258 234,09 USD 60 395 56 820 12/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 1,4% 100000 0,99 EUR 99 356 99 356 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,5% 876 41,03 USD 35 942 33 815 12/04/2024
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 16/01/2023
eur steilmman 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 115 115 09/06/2023
BOOKING HOLDINGS 1,1% 25 3 546,27 USD 88 657 83 408 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,6% 128 350,00 EUR 44 800 44 800 12/04/2024
LVMH 1,4% 133 779,30 EUR 103 647 103 647 12/04/2024
MONCLER 0,8% 879 64,34 EUR 56 555 56 555 12/04/2024
Voeding
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 4,2% 300000 1,00 EUR 305 677 305 677 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 1243 55,46 EUR 68 937 68 937 12/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 517 59,05 USD 30 529 28 722 11/04/2024
HERSHEY FOODS 0,6% 246 187,31 USD 46 077 43 349 12/04/2024
NESTLE SA 0,3% 260 93,82 CHF 24 393 25 187 11/04/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 191 159,20 EUR 30 407 30 407 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 302 405,35 USD 122 414 115 167 12/04/2024
EXOR NV 1,8% 1287 100,50 EUR 129 344 129 344 12/04/2024
SOFINA 0,6% 212 216,80 EUR 45 962 45 962 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 2023 36,07 USD 72 970 68 650 12/04/2024
KBC GROEP 0,7% 758 68,84 EUR 52 181 52 181 12/04/2024
MOODY'S CORP 1,0% 203 379,95 USD 77 129 72 563 12/04/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten  1,9% 
 Transactiekosten 0,4%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Newmont Corporation, met een stijging van ongeveer 14,7%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Bank Of America Corp. (+ 9,8%), Alphabet Inc Class C (+ 8,9%), Novo Nordisk (+ 7,5%), Aalberts (+ 7,4%), Kbc Groep (+ 7%), Eurofins Scientific (+ 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 5,7%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Booking Holdings (+ 4,6%) en Medtronic (+ 4,5%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Kering (Ex-Ppr), met een daling van ongeveer 13,8%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Adobe (- 9,9%), Accenture Plc Class A (- 7,5%) en Apple Computer (- 5,1%). Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Sonova Holding (- 4,1%), Union Pacific Corp (- 3,1%), Danaher (- 1,4%), Visa (- 1,3%), Sofina (- 1,2%) en Fortinet (- 1,2%).

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 1,21%.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 15 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer