Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 0,07%
1 jaar -2,49%
2 jaar -11,35%
3 jaar -3,92%
5 jaar -0,87%
Rendement sinds oprichting 0,61%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,96 per 31/10/23
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,30 per 31/10/23

Bekijk samenstelling

! De risico-indicator gaat er vanuit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.

 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.
 • De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • We hebben dit product ingedeeld als 3 uit 7, en dat is een gemiddelde tot lage risicocategorie.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
 • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
 • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 52,0% 4 259 505
Obl variabele rente 6,1% 500 450
Obl. priv.plaatsing 3,7% 301 038
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 35,4% 2 900 885
Rek courant 2,8% 228 357
Totaal in EUR 100,0% 8 190 234

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 228 357 0 5 380 059 5 608 415 68,5%
USD 0,9217 0 0 2 476 950 2 283 128 27,9%
CHF 1,0542 0 0 139 001 146 542 1,8%
DKK 0,1341 0 0 395 044 52 975 0,6%
SEK 0,0880 0 0 1 126 777 99 173 1,2%
Totaal in EUR 8 190 234

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 45 503
Transport/Vervoer 1,9% 55 022
Distributie 4,0% 116 284
Voeding 6,1% 178 276
Consumptie/Luxe 10,6% 307 712
Farmacie/Medical 11,7% 338 893
Holdings 11,8% 342 595
Financieel 6,9% 201 140
Industrie 4,5% 130 210
Technologie 39,7% 1 151 983
Staal/Non-ferro 1,1% 33 267
Totaal in EUR 2 900 885

Huidige netto inventariswaarde op 29/11/2023

Kapitalisatie 104.88 EUR
Distributie 94.89 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,3% 200000 0,95 EUR 191 712 191 712 01/12/2023
AMAZON COM 0,4% 260 147,03 USD 38 228 35 236 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 1,0% 1284 68,48 USD 87 928 81 048 01/12/2023
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 3,5% 300000 0,96 EUR 287 379 287 379 01/12/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 3,6% 300000 0,98 EUR 298 243 298 243 01/12/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 150000 0,96 EUR 143 370 143 370 01/12/2023
SOLVAY 0,6% 419 108,60 EUR 45 503 45 503 01/12/2023
Industrie
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 2,4% 200000 0,98 EUR 197 449 197 449 01/12/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 2,4% 200000 0,98 EUR 199 307 199 307 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,4% 200000 0,98 EUR 195 294 195 294 01/12/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,8% 150000 0,95 EUR 144 533 144 533 01/12/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 3,3% 300000 0,99 USD 297 103 273 855 22/11/2023
AALBERTS 0,3% 725 36,50 EUR 26 463 26 463 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 611 169,80 EUR 103 748 103 748 01/12/2023
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,3% 200000 0,95 EUR 190 375 190 375 01/12/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 3,6% 300000 0,98 EUR 298 618 298 618 01/12/2023
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 150000 0,94 EUR 141 481 141 481 01/12/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 3,6% 300000 0,98 EUR 296 353 296 353 01/12/2023
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,0% 170000 0,96 EUR 165 416 165 416 01/12/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,0% 200000 0,82 EUR 163 618 163 618 01/12/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,3% 200000 0,99 USD 201 266 185 517 01/12/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 304 338,06 USD 102 770 94 728 01/12/2023
ADOBE 1,3% 189 612,47 USD 115 757 106 699 01/12/2023
ALPHABET INC class C 1,7% 1127 133,32 USD 150 252 138 494 01/12/2023
APPLE COMPUTER 1,2% 569 191,24 USD 108 816 100 301 01/12/2023
ASML HOLDING 1,2% 152 637,50 EUR 96 900 96 900 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,2% 4195 268,60 SEK 1 126 777 99 173 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 720 145,83 USD 104 998 96 782 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 0,7% 1363 48,47 USD 66 065 60 895 01/12/2023
FORTINET 0,4% 600 52,49 USD 31 494 29 030 01/12/2023
MASTERCARD 0,6% 123 414,36 USD 50 966 46 978 01/12/2023
MICROSOFT 1,8% 431 374,51 USD 161 414 148 783 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 650 98,55 USD 64 058 59 045 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 156 178,84 USD 27 899 25 716 01/12/2023
VISA 0,6% 205 256,45 USD 52 572 48 458 01/12/2023
Overheid
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 4,4% 400000 0,90 EUR 360 240 360 240 29/11/2023
EUR EIB 06.11.14-15.07.24 FRN 6,1% 500000 1,00 EUR 500 450 500 450 01/12/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 2,4% 200000 0,98 EUR 198 698 198 698 01/12/2023
NEWMONT CORPORATION 0,4% 876 41,20 USD 36 091 33 267 01/12/2023
Transport/Vervoer
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 2,3% 200000 0,96 EUR 192 118 192 118 01/12/2023
UNION PACIFIC CORP 0,7% 258 231,37 USD 59 693 55 022 01/12/2023
Farmacie/Medical
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,7% 150000 0,96 USD 147 022 135 518 01/12/2023
DANAHER 0,7% 287 223,48 USD 64 139 59 120 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1407 53,84 EUR 75 753 75 753 01/12/2023
MEDTRONIC 0,7% 798 79,99 USD 63 832 58 837 01/12/2023
NOVO NORDISK 0,6% 568 695,50 DKK 395 044 52 975 30/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,5% 175 239,60 CHF 41 930 44 205 01/12/2023
SONOVA HOLDING 0,6% 178 255,80 CHF 45 532 48 003 01/12/2023
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 16/01/2023
eur steilmman 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 115 115 09/06/2023
BOOKING HOLDINGS 1,2% 33 3 159,56 USD 104 265 96 107 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 0,6% 128 392,90 EUR 50 291 50 291 01/12/2023
LVMH 1,4% 167 699,20 EUR 116 766 116 766 01/12/2023
MONCLER 0,5% 879 50,68 EUR 44 548 44 548 01/12/2023
Voeding
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 3,7% 300000 0,99 EUR 301 038 301 038 01/12/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 1648 58,25 EUR 95 996 95 996 01/12/2023
BARRY CALLEBAUT 0,3% 18 1 434,00 CHF 25 812 27 212 01/12/2023
COCA COLA CO 0,3% 517 58,64 USD 30 317 27 945 01/12/2023
NESTLE SA 0,3% 260 98,95 CHF 25 727 27 123 01/12/2023
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 191 152,30 EUR 29 089 29 089 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 380 357,07 USD 135 687 125 069 01/12/2023
EXOR NV 1,8% 1617 89,92 EUR 145 401 145 401 01/12/2023
SOFINA 0,5% 212 203,00 EUR 43 036 43 036 01/12/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2023 30,96 USD 62 632 57 731 01/12/2023
KBC GROEP 0,5% 758 53,38 EUR 40 462 40 462 01/12/2023
MOODY'S CORP 1,3% 301 371,05 USD 111 686 102 947 01/12/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten  2% 
 Transactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

September 2023

Rente zoekt nieuwe hoogtes op in september

De Amerikaanse S&P 500 Index daalde in de herfstmaand met 4,87%, terwijl de Europese Stoxx 600 1,74% lager afsloot. Naast o.a. de door vakbond ‘United Auto Workers’ gecoördineerde stakingen bij autofabrikanten Ford Motor, General Motors en Stellantis, de anticipatie op (alweer) een mogelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten, en de (ondertussen stopgezette) stakingen bij Chevron’s Australische LNG-productiefaciliteiten, werd het sentiment voornamelijk bepaald door de stijging van de langetermijnrentes.

De Federal Reserve hield de beleidsrente in september stabiel op 5,25% - 5,50%, wat in lijn was met de verwachting. Powell bleef evenwel
opvallend streng in zijn begeleidende commentaar. Zo zou de Amerikaanse centrale bank nog voor het jaareinde de rente nogmaals verhogen met 0,25%. In tegenstelling tot de strenge houding van de FED, opteerde de ECB midden september voor een milde commentaar na de verhoging van de depositorente met 25 basispunten tot 4%, het hoogste niveau sinds 1999. Zo zou de rente volgens de ECB-voorzitter nu een niveau bereikt hebben dat, mits voldoende lang aangehouden, een substantiële bijdrage zou moeten leveren aan een tijdige terugkeer naar de beoogde inflatieniveaus.

Ondanks de verschillende rentebeslissingen, weerklonk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan eenzelfde boodschap: eens de piek bereikt, zal de rente nog enige tijd van het uitzicht blijven genieten alvorens terug af te dalen. Een realiteit die gestaag doorsijpelde in de
langetermijnrentes. Zo steeg het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen in de afgelopen maand met maar liefst een halve
procentpunt tot ongeveer 4,6%, terwijl het rendement op Duits tienjarig staatspapier met ongeveer 36 basispunten opliep tot 2,85%. De negatieve rentecurve werd zo iets minder negatief.

Positief is dat de inflatiecijfers verder in de goede richting evolueren. De Amerikaanse Core PCE index, de favoriete kerninflatie-graadmeter van de Federal Reserve, daalde in de laatste meting tot 3,9% op jaarbasis. In de eurozone daalde het laatst gepubliceerde kerninflatiecijfer sterker dan verwacht tot 4,5%. De onverwachte verlenging van de lagere olieproductie door OPEC-landen Saoedi-Arabië en Rusland deed de olieprijs wel weer wat opveren, wat de trend naar lagere inflatie tegenwerkt.

Slechts 8 stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel CVS Health Corp, met een stijging van ongeveer 7,1%. Verder werden goede prestaties neergezet door de aandelen Exor NV (+2,7%) en Activision Blizzard (+ 1,8%), terwijl Anheuser-Busch InBev stabiel bleef. Er werd tevens een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat door de obligaties EUR Ukraine 4.375% 27.01.20-32 (+ 6,8%), EUR Volkswagen 0,25% 31.01.22-25 (+ 0,2%), EUR Smurfit Kappa 1,50% 15.09.19-27 (+ 0,1%) en AUD McDonald's 3% 08.03.19-24 (+ 0,1%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Kering, dat ongeveer 12,6% van zijn waarde verloor. Het pessimisme rond China, voor velen de voornaamste afzetmarkt, weegt op de luxe-aandelen. Zo daalde ook de koers van de aandelen van Moncler (- 12,1%) en LVMH (- 8,4%) sterk. Daarnaast zagen we stevige dalingen van de aandelen Aalberts (- 9,7%), Apple Computer (- 8,9%), Adobe (- 8,8%), ASML Holding (- 8,0%), Amazon (- 7,9%) en Union Pacific Corp (- 7,7%).

De aandelen Assa Abloy en Novo Nordisk zijn nieuw in de portefeuille. Het aandeel SS&C Technologies werd verkocht.

Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 1,59%.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer