Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -26,13%
1 jaar -13,82%
2 jaar -3,47%
3 jaar -2,79%
5 jaar 0,40%
Rendement sinds oprichting 4,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 13,06 per 29/02/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,47 per 29/02/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 85 388 265
Rek courant 2,4% 2 094 785
Totaal in EUR 100,0% 87 483 049

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 056 840 0 35 690 490 37 747 329 43,1%
GBP 1,1397 30 0 3 985 250 4 541 826 5,2%
CAD 0,6455 48 0 3 231 275 2 085 819 2,4%
USD 0,9212 15 205 0 37 288 982 34 366 472 39,3%
SEK 0,0909 262 000 0 47 140 325 4 308 397 4,9%
JPY 0,0086 0 0 227 315 000 1 951 533 2,2%
HKD 0,1188 0 0 20 889 000 2 481 613 2,8%
SGD 0,6421 91 0 0 58 0,0%
Totaal in EUR 87 483 049

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 1 685 185
Transport/Vervoer 4,1% 3 472 149
Distributie 3,6% 3 037 537
Media 5,4% 4 626 004
Voeding 1,9% 1 608 200
Consumptie/Luxe 13,9% 11 838 437
Farmacie/Medical 6,6% 5 616 274
Holdings 16,2% 13 840 233
Financieel 4,8% 4 077 821
Vastgoed 7,6% 6 510 266
Industrie 1,0% 844 631
Technologie 26,6% 22 676 509
Nutssector 3,4% 2 878 643
Vastgoedfonds 3,1% 2 676 375
Totaal in EUR 85 388 265

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Kapitalisatie 151.42 EUR
Distributie 143.57 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,9% 25250 66,74 EUR 1 685 185 1 685 185 02/04/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 2,1% 18000 100,50 EUR 1 809 000 1 809 000 02/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,9% 67500 21,62 GBP 1 459 350 1 663 149 02/04/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,4% 125389 25,77 CAD 3 231 275 2 085 787 02/04/2020
DIETEREN 1,1% 22500 42,30 EUR 951 750 951 750 02/04/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,7% 12618 206,09 USD 2 600 444 2 395 658 02/04/2020
WALT DISNEY CORP. 2,5% 25000 96,84 USD 2 421 000 2 230 346 02/04/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 40000 40,21 EUR 1 608 200 1 608 200 02/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 1966 1 257,09 USD 2 471 429 2 276 803 02/04/2020
CAPRI HOLDINGS 1,3% 155898 8,09 USD 1 260 435 1 161 176 02/04/2020
KERING (EX-PPR) 3,2% 6174 454,85 EUR 2 808 244 2 808 244 02/04/2020
LVMH 3,2% 8717 326,10 EUR 2 842 614 2 842 614 02/04/2020
MONCLER 3,1% 85925 32,00 EUR 2 749 600 2 749 600 02/04/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,7% 7300 440,00 EUR 3 212 000 3 212 000 02/04/2020
MEDTRONIC 2,7% 30350 85,99 USD 2 609 797 2 404 274 02/04/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 15700 179,72 USD 2 821 604 2 599 402 02/04/2020
BREDERODE 2,2% 27500 69,30 EUR 1 905 750 1 905 750 01/04/2020
EXOR NV 2,9% 57503 44,48 EUR 2 557 733 2 557 733 02/04/2020
INVESTOR B 3,2% 70887 434,00 SEK 30 764 958 2 796 227 02/04/2020
PROSUS NV 1,2% 17250 60,52 EUR 1 043 970 1 043 970 02/04/2020
SOFINA 3,4% 15250 192,60 EUR 2 937 150 2 937 150 02/04/2020
Financieel
AGEAS 0,7% 17000 37,39 EUR 635 630 635 630 02/04/2020
ALLIANZ SE-REG 2,2% 12900 151,46 EUR 1 953 834 1 953 834 02/04/2020
INTRUM AB 1,7% 138892 117,90 SEK 16 375 367 1 488 357 02/04/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,4% 99871 41,62 USD 4 156 631 3 829 295 01/04/2020
IMMOFINANZ 3,1% 168297 15,93 EUR 2 680 971 2 680 971 02/04/2020
Industrie
AALBERTS 1,0% 39013 21,65 EUR 844 631 844 631 02/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 41500 60,79 USD 2 522 785 2 324 115 02/04/2020
ADOBE 2,0% 6275 303,67 USD 1 905 529 1 755 468 02/04/2020
ALPHABET INC class C 3,0% 2550 1 117,17 USD 2 848 784 2 624 441 02/04/2020
CAPGEMINI 0,9% 11207 70,30 EUR 787 852 787 852 02/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 33000 98,65 USD 3 255 450 2 999 082 02/04/2020
CISCO SYSTEMS 1,1% 27000 39,81 USD 1 074 735 990 099 02/04/2020
MICROSOFT 1,9% 11787 154,71 USD 1 823 567 1 679 960 02/04/2020
NINTENDO 2,2% 5500 41 330,00 JPY 227 315 000 1 951 533 02/04/2020
OPEN TEXT 3,0% 83250 34,02 USD 2 832 165 2 609 131 02/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 65687 40,87 USD 2 684 628 2 473 213 02/04/2020
TENCENT HOLDINGS 2,8% 55000 379,80 HKD 20 889 000 2 481 613 02/04/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,3% 290000 8,71 GBP 2 525 900 2 878 643 02/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,1% 22875 117,00 EUR 2 676 375 2 676 375 02/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,69%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2020

De uitbraak van het Coronavirus in de tweede helft van januari zorgde aanvankelijk voor lichte nervositeit op de beurzen. In de eerste helft van februari herstelden de beurzen toen bleek dat de drastische maatregelen van de Chinese overheid de verspreiding van het virus begonnen af te remmen. De beurzen bereikten hierdoor midden februari zelfs opnieuw recordniveaus. Op het einde van de maand nam het aantal besmettingen in Italië echter razendsnel toe, en ook in andere Europese landen doken plots meerdere gevallen op. De vrees dat het Coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden nam hierdoor snel toe, en dit zorgde voor angst bij beleggers en een stevige verkoopgolf op de beurzen. Tijdens de laatste week van februari daalden de Amerikaanse en Europese beurzen gemiddeld meer dan 10% waardoor de beurswinsten sinds Nieuwjaar werden weggeveegd. De Amerikaanse S&P-500-index ging in zes sessies tijd van een record naar een correctie, vakjargon voor een daling van meer dan 10%. Nooit eerder gebeurde dit zo snel.

De wereldwijde impact van het virus op bedrijven en hun resultaten is zeer moeilijk in te schatten. De sectoren toerisme en transport zijn hard getroffen en lijden onder de effecten van het virus. De gesloten fabrieken in China zorgen al voor problemen voor Westerse bedrijven die daar zelf produceren of afhangen van leveranciers uit de getroffen regio. Verschillende bedrijven hebben de voorbije weken al gewaarschuwd dat hun resultaten voor het eerste kwartaal hierdoor lager zullen uitkomen dan verwacht.

De onzekerheid zorgt ervoor dat goud en obligaties, die door velen als vluchthavens in onzekere tijden gezien worden duurder werden. In de VS daalde de rente op 10-jarige overheidsobligaties hierdoor voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van 1,20%.

De vlucht naar veiligheid zorgt er nu ook voor dat voor het eerst in lange tijd beleggers voorzichtiger worden over obligaties van mindere kwaliteit. De lage rente zorgde er de voorbije jaren voor dat een deel van de beleggers gretig obligaties kocht van bedrijven van lage kwaliteit omdat die toch nog een licht hoger rendement boden dan bij kwaliteitsbedrijven. De hogere risico’s van dit soort obligaties werden daarbij genegeerd. Nu beleggers opnieuw meer aandacht besteden aan risico’s en meer risico-avers worden, worden dit soort obligaties verkocht en ingeruild voor obligaties van hogere kwaliteit. De koersen van kwaliteitsobligaties stegen de voorbije weken in de vlucht naar veiligheid.

In de desastreuze maand februari op de aandelenmarkten konden alleen Tencent (+ 3%) en Cofinimmo (+ 0,28%) een plus optekenen.

Ondanks de nieuwe recordniveaus van heel wat indexen midden februari ontketende het Covid-19 op het einde van de maand toch een bloedbad op de aandelenmarkten. Het virus kost ook AB Inbev (- 26%) omzet en winst. Hoewel luchtvaartmaatschappij Wizz Air (- 18%) niet in Azië actief is, verwachten beleggers een flinke terugval van de activiteit. Walt Disney (- 15%) sloot zijn Chinese parken. Capri Holdings, de naam achter Michael Kors en Versace, moet heel wat van zijn Chinese winkels sluiten en kreeg een klap van 14%. Bij Aena (- 13%), de exploitant van de Spaanse luchthavens, leeft bij de beleggers de vrees dat de activiteit voor langere tijd zal krimpen. Bij Aalberts (- 15%) en Solvay (- 12%) ligt de vrees voor een bredere economische terugval aan de basis van de daling. Ageas (- 16%), Cisco en Medtronic (beiden - 13%) maken de top-10 van de dalers rond. 

De laatste aandelen Melexis werden verkocht.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer