Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 15,85%
1 jaar 30,30%
2 jaar 12,77%
3 jaar 10,77%
5 jaar 10,58%
Rendement sinds oprichting 7,93%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,26 per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,69 per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 154 966 785
Rek courant 0,6% 964 319
Totaal in EUR 100,0% 155 931 104

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 801 333 0 56 101 204 56 902 538 36,5%
USD 0,8532 83 666 0 100 692 940 85 982 611 55,1%
CHF 0,9230 0 0 6 267 814 5 784 881 3,7%
SEK 0,0986 0 0 45 371 068 4 475 175 2,9%
JPY 0,0077 7 044 945 0 349 700 000 2 748 577 1,8%
CAD 0,6744 55 347 0 0 37 323 0,0%
Totaal in EUR 155 931 104

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 4 294 391
Transport/Vervoer 3,1% 4 823 171
Distributie 6,6% 10 180 907
Voeding 0,5% 778 231
Consumptie/Luxe 8,1% 12 558 521
Farmacie/Medical 12,5% 19 346 613
Holdings 10,1% 15 728 975
Financieel 5,0% 7 751 419
Vastgoedontwikkelaars 4,7% 7 257 512
Industrie 4,4% 6 785 103
Technologie 38,8% 60 202 569
Staal/Non-ferro 3,4% 5 259 373
Totaal in EUR 154 966 785

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kapitalisatie 241.51 EUR
Distributie 227.11 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,8% 40304 106,55 EUR 4 294 391 4 294 391 24/09/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,1% 59311 81,32 EUR 4 823 171 4 823 171 24/09/2021
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1662 3 425,52 USD 5 693 214 4 857 451 24/09/2021
CVS HEALTH CORP 3,4% 73656 84,71 USD 6 239 400 5 323 456 24/09/2021
Voeding
NESTLE SA 0,5% 7433 113,44 CHF 843 200 778 231 24/09/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,8% 6868 633,80 EUR 4 352 938 4 352 938 24/09/2021
LVMH 3,4% 8194 642,90 EUR 5 267 923 5 267 923 24/09/2021
MONCLER 1,9% 53412 55,00 EUR 2 937 660 2 937 660 24/09/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 1,4% 7604 324,50 USD 2 467 498 2 105 270 24/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 38968 119,94 EUR 4 673 822 4 673 822 24/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 108687 41,04 EUR 4 460 514 4 460 514 24/09/2021
MEDTRONIC 2,0% 27948 130,02 USD 3 633 799 3 100 358 24/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15936 340,40 CHF 5 424 614 5 006 649 24/09/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 20497 277,87 USD 5 695 501 4 859 402 24/09/2021
EXOR NV 4,5% 99221 71,00 EUR 7 044 691 7 044 691 24/09/2021
SOFINA 2,5% 10947 349,40 EUR 3 824 882 3 824 882 24/09/2021
Financieel
INTRUM AB 2,9% 185947 244,00 SEK 45 371 068 4 475 175 24/09/2021
MASTERCARD 1,1% 5412 358,16 USD 1 938 362 1 653 811 24/09/2021
VISA 1,0% 8211 231,59 USD 1 901 585 1 622 433 24/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,7% 151924 55,99 USD 8 506 225 7 257 512 24/09/2021
Industrie
AALBERTS 1,1% 33430 51,54 EUR 1 722 982 1 722 982 24/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,2% 33779 149,86 EUR 5 062 121 5 062 121 24/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 57463 75,26 USD 4 324 665 3 689 805 24/09/2021
ALPHABET INC class C 4,7% 3043 2 852,66 USD 8 680 644 7 406 327 24/09/2021
APPLE COMPUTER 2,5% 30671 146,92 USD 4 506 183 3 844 676 24/09/2021
CAPGEMINI 0,7% 5785 192,60 EUR 1 114 191 1 114 191 24/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 47070 117,47 USD 5 529 313 4 717 610 24/09/2021
CISCO SYSTEMS 3,4% 109355 56,73 USD 6 203 709 5 293 005 24/09/2021
FORTINET 2,2% 12802 311,90 USD 3 992 944 3 406 780 25/09/2021
KONE OYJ-B 1,4% 33910 62,52 EUR 2 120 053 2 120 053 24/09/2021
MICROSOFT 3,5% 21524 299,35 USD 6 443 209 5 497 347 24/09/2021
NINTENDO 1,7% 6500 53 800,00 JPY 349 700 000 2 694 299 24/09/2021
NVIDIA CORP 1,0% 8418 220,81 USD 1 858 779 1 585 910 24/09/2021
OPEN TEXT 3,4% 118986 51,70 USD 6 151 576 5 248 525 24/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 78053 70,82 USD 5 527 713 4 716 246 24/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 45264 115,64 USD 5 234 329 4 465 930 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 80326 54,80 EUR 4 401 865 4 401 865 24/09/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 114429 53,87 USD 6 164 290 5 259 373 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,67%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op
  31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2021

Het resultatenseizoen loopt nu op zijn einde en de meerderheid van de bedrijven scoorde in het voorbije kwartaal beter dan verwacht. De goede resultaten waren de afgelopen maand dan ook een ondersteunende factor voor de beurzen. Het belangrijkste evenement in augustus, dat de beurzen potentieel sterk had kunnen beïnvloeden, was echter de jaarlijkse (virtuele) bijeenkomst van de belangrijkste centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op het einde van augustus. Het hele soepele monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed ) was de voorbije jaren een belangrijke factor die de rentevoeten laag hield en zo de beurzen naar nieuwe records duwde. Als reactie op de coronacrisis koopt de Fed sinds juni vorig jaar elke maand voor maar liefst $ 120 miljard aan obligaties en hypotheek gerelateerde effecten waardoor de langetermijnrente laag wordt gehouden. De centrale bank gaf eind vorig jaar nog aan dat er eerst nog “substantiële vooruitgang” moest geboekt worden in het economische herstel voordat ze zou beginnen denken aan het “taperen” of geleidelijk afbouwen van de maandelijkse opkoopprogramma’s.

Nu de ergste fase van de coronacrisis voorbij lijkt en de Amerikaanse economie de voorbije maanden sterk herstelde, vragen beleggers zich af of die tapering nu niet stilaan in zicht komt. De verwachting was dan ook dat voorzitter Jerome Powell van de Fed zijn speech op de vergadering in Jackson Hole zou aangrijpen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Een snelle afbouw van het opkoopprogramma zou kunnen leiden tot hogere rentevoeten en zo een rem zetten op de beursstijging. Powell gaf echter aan dat hij niet gehaast is om de steun te verminderen, al kan het afbouwen later dit jaar wel starten indien de economie de komende maanden verder verbetert (lees: indien de Deltavariant geen roet in het eten gooit). Daarnaast benadrukte hij nog dat het verhogen van de kortetermijnrente waarschijnlijk pas veel later zal gebeuren.

Zwakke macro-economische cijfers uit China, een heropflakkering van het aantal covidinfecties in het land met nieuwe lock downs voor gevolg en de druk van de Chinese overheid op grote bedrijven en hun bijdrage aan de gelijke verdeling van de rijkdom in het land duwden de luxesector in augustus in de verdomhoek. Kering (- 9%), LVMH en Moncler (beiden - 7%) die een belangrijk deel van hun omzet in het land realiseren, zijn dan ook in de top-10 van de verliezers vertegenwoordigd. De watersnood in België is vanzelfsprekend slecht nieuws voor schadeverzekeraars. Ageas (- 5%) haalde dan wel mooie resultaten over de eerste jaarhelft, de verwachte factuur van € 400 miljoen ter dekking van de schade, deed het aandeel bij de verliezers van de maand belanden. Newmont Mining, Visa (beiden - 7%), Nintendo (- 6%), Sofina (- 5%), BMW (- 4%) en SS&C Technologies (- 3%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De grootste stijger de afgelopen maand is Eurofins Scientific dat 19% hoger ging onder impuls van het groot aantal Covid-19-testen dat nodig is voor reizigers en festivalbezoekers. De gezondheidssector is verder vertegenwoordigd via CVS Health (+ 6%) en Roche Holding (+ 5%). De technologiesector is, onder impuls van de records op Nasdaq, het best vertegenwoordigd: Fortinet (+ 16%), Alphabet (+ 8%), Cisco Systems (+ 7%), Microsoft en Open Text (beiden + 6%). Schneider Electric (+ 7%) en Brookfield Asset Management (+ 5%) zijn de twee overige namen.

Het compartiment realiseerde over de maand augustus een niet-geannualiseerde return van 1,47%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Equity

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2020.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer