Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 2,11%
1 jaar 27,16%
2 jaar 9,15%
3 jaar 10,56%
5 jaar 9,02%
Rendement sinds oprichting 7,76%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,12 per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,89 per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,3% 109 427 771
Rek courant 3,7% 4 259 205
Totaal in EUR 100,0% 113 686 976

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 962 903 0 47 457 686 48 420 589 42,6%
GBP 1,1857 30 0 5 794 985 6 871 147 6,0%
CAD 0,6902 48 0 4 956 150 3 420 521 3,0%
USD 0,9071 3 599 834 0 44 606 756 43 725 790 38,5%
SEK 0,0948 262 000 0 71 182 450 6 772 576 6,0%
JPY 0,0083 0 0 240 350 000 1 994 989 1,8%
HKD 0,1167 0 0 21 219 000 2 475 196 2,2%
SGD 0,6710 91 0 0 61 0,0%
DKK 0,1338 45 641 0 0 6 107 0,0%
Totaal in EUR 113 686 976

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,2% 2 398 750
Transport/Vervoer 5,9% 6 416 067
Distributie 4,3% 4 752 488
Media 5,9% 6 446 539
Voeding 2,6% 2 828 400
Consumptie/Luxe 15,1% 16 562 067
Farmacie/Medical 6,2% 6 782 725
Holdings 15,3% 16 742 872
Financieel 6,5% 7 115 340
Vastgoed 6,4% 6 968 010
Industrie 2,6% 2 845 500
Technologie 20,9% 22 869 319
Nutssector 3,2% 3 488 043
Vastgoedfonds 2,9% 3 211 650
Totaal in EUR 109 427 771

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kapitalisatie 209.3 EUR
Distributie 198.46 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,1% 25250 95,00 EUR 2 398 750 2 398 750 24/01/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 2,7% 18000 168,50 EUR 3 033 000 3 033 000 24/01/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 3,0% 67500 42,27 GBP 2 853 225 3 383 067 24/01/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,0% 111000 44,65 CAD 4 956 150 3 420 488 24/01/2020
DIETEREN 1,2% 22500 59,20 EUR 1 332 000 1 332 000 24/01/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,9% 12150 296,72 USD 3 605 148 3 270 050 25/01/2020
WALT DISNEY CORP. 2,8% 25000 140,08 USD 3 502 000 3 176 489 24/01/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 40000 70,71 EUR 2 828 400 2 828 400 24/01/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1792 1 962,96 USD 3 517 624 3 190 661 25/01/2020
CAPRI HOLDINGS 2,8% 98100 35,38 USD 3 470 778 3 148 169 24/01/2020
KERING (EX-PPR) 3,0% 6000 573,30 EUR 3 439 800 3 439 800 24/01/2020
LVMH 2,9% 7925 416,30 EUR 3 299 178 3 299 178 24/01/2020
MONCLER 3,1% 85925 40,55 EUR 3 484 259 3 484 259 24/01/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,1% 7300 479,40 EUR 3 499 620 3 499 620 24/01/2020
MEDTRONIC 2,9% 30350 119,26 USD 3 619 541 3 283 105 24/01/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 15700 226,86 USD 3 561 702 3 230 642 24/01/2020
BREDERODE 1,9% 27500 79,60 EUR 2 189 000 2 189 000 24/01/2020
EXOR NV 3,1% 48000 73,50 EUR 3 528 000 3 528 000 24/01/2020
INVESTOR B 2,9% 65500 539,60 SEK 35 343 800 3 350 415 24/01/2020
PROSUS NV 1,0% 17250 68,04 EUR 1 173 690 1 173 690 24/01/2020
SOFINA 2,9% 15250 214,50 EUR 3 271 125 3 271 125 24/01/2020
Financieel
AGEAS 0,8% 17000 51,50 EUR 875 500 875 500 24/01/2020
ALLIANZ SE-REG 2,5% 12900 220,35 EUR 2 842 515 2 842 515 24/01/2020
INTRUM AB 3,0% 128500 278,90 SEK 35 838 650 3 397 325 24/01/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,2% 63750 62,37 USD 3 976 088 3 606 510 24/01/2020
IMMOFINANZ 3,0% 135000 24,90 EUR 3 361 500 3 361 500 24/01/2020
Industrie
AALBERTS 2,5% 70000 40,65 EUR 2 845 500 2 845 500 24/01/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 41500 59,40 USD 2 465 100 2 235 969 24/01/2020
ALPHABET INC class C 3,0% 2550 1 466,71 USD 3 740 111 3 392 467 24/01/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 33000 115,48 USD 3 810 840 3 456 623 24/01/2020
CISCO SYSTEMS 1,1% 27000 48,85 USD 1 318 950 1 196 354 24/01/2020
MELEXIS 0,7% 12000 70,35 EUR 844 200 844 200 24/01/2020
NINTENDO 1,8% 5500 43 700,00 JPY 240 350 000 1 994 989 24/01/2020
OPEN TEXT 3,1% 83250 46,40 USD 3 862 800 3 503 753 24/01/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 63500 65,45 USD 4 156 075 3 769 768 24/01/2020
TENCENT HOLDINGS 2,2% 55000 385,80 HKD 21 219 000 2 475 196 24/01/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,1% 290000 10,14 GBP 2 941 760 3 488 043 24/01/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,8% 22875 140,40 EUR 3 211 650 3 211 650 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,69%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van – 0,70% einde augustus naar – 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Op de aandelenmarkten bleef de stemming opperbest. De eindejaarsrally, het fenomeen waarbij de aandelenkoersen op het einde van het jaar de neiging hebben om zonder belangrijk nieuws te stijgen en die zich in oktober op gang trok, zette zich in december rustig verder. De beweging was wijd gedragen maar de technologiesector en de aandelen van bedrijven waarvan de koersen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economische groei sprongen er in positieve zin uit. De vastgoedgerelateerde bedrijven, die jarenlang de wind in de zeilen hadden als gevolg van de alsmaar dalende rente, kenden een zwakke maand als gevolg van de stijgende rente.

De Amerikaanse S&P-500-index ging in dollar 2,66% hoger. De dollar verloor echter 1,73% van zijn waarde zodat de nettoprestatie in euro
uiteindelijk lager uitkwam dan die van de Eurostoxx-50-index (+ 1,12%).

Grootste verliezers zijn Check Point Software Technologies en Walt Disney (ieder – 5%). De hogere rente is slecht nieuws voor vastgoed- en infrastructuurgroepen: Immofinanz, Cofinimmo (beiden – 2%) en Brookfield Asset Management (- 1%) zijn voorbeelden hiervan. Ageas (- 3%), Sofina, CVS Health Corp (allebei - 2%), Wizz Air Holdings en Solvay (beiden - 1%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Intrum (+ 15%). De gamingindustrie is sterk vertegenwoordigd met Tencent Holdings (+ 13%) en Activision Blizzard (+ 8%). De andere stijgers in de top-10 zijn Booking Holdings (+ 8%), Kering, d’Ieteren (beiden + 7%), Cisco, Brederode, Madison Square Garden (alle drie + 5%) en Aalberts (+ 4%).

Nieuw in de portefeuille zijn de aandelen van National Grid en Prosus. De resterende aandelen Nestlé en Ageas werden verkocht.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in december met 1,14%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer