Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/03/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 12,91%
1 jaar 5,41%
2 jaar 3,51%
3 jaar 8,32%
5 jaar 8,43%
Rendement sinds oprichting 6,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,32 per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,78 per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 71 102 574
Rek courant 3,2% 2 338 946
Totaal in EUR 100,0% 73 441 519

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8844 2 404 202 0 30 516 202 29 114 807 39,6%
EUR 183 932 0 29 703 231 29 887 163 40,7%
DKK 0,1340 45 641 0 15 111 250 2 031 023 2,8%
GBP 1,1578 6 847 0 6 232 846 7 224 316 9,8%
CHF 0,8877 0 0 1 046 844 929 231 1,3%
SEK 0,0954 153 000 0 44 428 800 4 254 887 5,8%
SGD 0,6546 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6613 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 73 441 519

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,8% 2 681 046
Transport/Vervoer 6,2% 4 381 504
Distributie 3,3% 2 321 687
Media 2,7% 1 921 978
Agricultuur 0,7% 515 257
Voeding 4,6% 3 261 100
Consumptie/Luxe 6,4% 4 541 811
Farmacie/Medical 7,8% 5 533 997
Diensten 1,9% 1 365 000
Holdings 14,5% 10 298 594
Financieel 13,0% 9 252 596
Vastgoed 8,9% 6 322 991
Industrie 6,1% 4 369 380
Technologie 19,2% 13 674 525
Staal/Non-ferro 0,9% 661 107
Totaal in EUR 71 102 574

Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Kapitalisatie 175.08 EUR
Distributie 166.01 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 19000 88,31 USD 1 677 890 1 483 926 21/03/2019
SOLVAY 1,6% 12000 99,76 EUR 1 197 120 1 197 120 22/03/2019
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,6% 7500 61,00 EUR 457 500 457 500 22/03/2019
DSV 2,8% 27500 549,50 DKK 15 111 250 2 024 907 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,6% 52500 31,24 GBP 1 640 263 1 899 096 22/03/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,1% 30000 57,40 USD 1 722 000 1 522 937 21/03/2019
DIETEREN 1,1% 22500 35,50 EUR 798 750 798 750 22/03/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,6% 20000 108,66 USD 2 173 200 1 921 978 21/03/2019
Agricultuur
SIPEF 0,7% 10044 51,30 EUR 515 257 515 257 22/03/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 35040 19,86 EUR 695 894 695 894 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 22500 72,71 EUR 1 635 975 1 635 975 22/03/2019
NESTLE SA 1,3% 11000 95,17 CHF 1 046 844 929 231 22/03/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1460 1 774,36 USD 2 590 566 2 291 096 22/03/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 584,80 EUR 235 674 235 674 22/03/2019
LVMH 2,7% 6400 314,85 EUR 2 015 040 2 015 040 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 7300 360,00 EUR 2 628 000 2 628 000 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 4,0% 24000 136,91 USD 3 285 840 2 905 997 21/03/2019
Diensten
RANDSTAD 1,9% 30000 45,50 EUR 1 365 000 1 365 000 22/03/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 9500 204,43 USD 1 942 085 1 717 580 21/03/2019
BREDERODE 2,2% 27500 59,40 EUR 1 633 500 1 633 500 22/03/2019
EXOR NV 2,5% 32000 56,74 EUR 1 815 680 1 815 680 22/03/2019
INVESTOR B 2,9% 53500 420,60 SEK 22 502 100 2 147 600 22/03/2019
JARDINE STRATEGIC 1,7% 37000 37,29 USD 1 379 730 1 220 233 21/03/2019
SOFINA 2,4% 10000 176,40 EUR 1 764 000 1 764 000 22/03/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 36000 42,55 EUR 1 531 800 1 531 800 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 2,3% 8500 196,56 EUR 1 670 760 1 670 760 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 3,0% 110000 17,50 GBP 1 925 000 2 228 765 22/03/2019
INTRUM AB 2,8% 81000 270,70 SEK 21 926 700 2 092 684 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,4% 19000 102,87 USD 1 954 530 1 728 586 21/03/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 50000 46,64 USD 2 332 000 2 062 421 21/03/2019
IMMOFINANZ 2,5% 82500 22,22 EUR 1 833 150 1 833 150 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,3% 830000 2,53 GBP 2 096 580 2 427 420 22/03/2019
Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 2,9% 70000 30,89 EUR 2 162 300 2 162 300 22/03/2019
KION GROUP 3,0% 46000 47,98 EUR 2 207 080 2 207 080 22/03/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 231,54 USD 2 339 926 2 069 431 21/03/2019
APPLE COMPUTER 2,5% 10500 195,09 USD 2 048 445 1 811 645 21/03/2019
CAPGEMINI 2,3% 16000 104,95 EUR 1 679 200 1 679 200 22/03/2019
CISCO SYSTEMS 3,4% 52000 53,94 USD 2 804 880 2 480 636 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 2,1% 10750 166,08 USD 1 785 360 1 578 973 21/03/2019
MELEXIS 2,5% 31000 60,05 EUR 1 861 550 1 861 550 22/03/2019
OPEN TEXT 0,6% 12000 38,15 USD 457 800 404 878 21/03/2019
OPEN TEXT 2,4% 53000 38,15 USD 2 021 950 1 788 213 21/03/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 0,9% 32050 17,82 GBP 571 003 661 107 22/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Geen enkel aandeel in portefeuille viel terug in januari. Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Intrum (+ 25%). Melexis, DSV (beiden + 22%), Exor (+ 16%), Bank of America en Brederode (beiden +15%), Brookfield Asset Management, HCA Healthcare (+ 12%) en CapGemini (+ 11%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.

Het compartiment haalde in januari een return van + 8,85%.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer