Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,13%
1 jaar 17,32%
2 jaar 2,47%
3 jaar 4,38%
5 jaar 7,59%
Rendement sinds oprichting 6,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,92% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,34 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 346 029 910
Rek courant 2,1% 7 489 035
Totaal in EUR 100,0% 353 518 945

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9404 33 950 -26 500 000 228 322 054 189 825 438 53,7%
EUR 7 783 632 24 258 780 104 944 598 136 987 011 38,7%
CHF 1,0312 288 640 0 7 412 821 7 941 361 2,2%
DKK 0,1341 281 032 0 52 268 401 7 044 252 2,0%
SEK 0,0862 0 0 135 925 832 11 720 885 3,3%
Totaal in EUR 353 518 945

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 6 049 815
Distributie 4,0% 13 853 537
Voeding 5,9% 20 499 929
Consumptie/Luxe 10,5% 36 419 559
Farmacie/Medical 12,1% 41 856 694
Holdings 11,8% 40 763 443
Financieel 7,0% 24 320 616
Industrie 4,7% 16 132 073
Technologie 40,8% 141 186 457
Staal/Non-ferro 1,4% 4 947 786
Totaal in EUR 346 029 910

Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Kapitalisatie 259.88 EUR
Distributie 242.14 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 236,16 USD 6 433 235 6 049 815 11/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,9% 77924 189,05 USD 14 731 532 13 853 537 11/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,82 EUR 9 731 770 9 731 770 12/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 59,05 USD 3 232 102 3 039 469 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 189,50 USD 5 392 981 5 071 560 11/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,82 CHF 2 576 860 2 657 129 11/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 3467 3 637,87 USD 12 612 495 11 860 794 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 351,05 EUR 4 752 515 4 752 515 12/04/2024
LVMH 3,9% 17625 784,50 EUR 13 826 813 13 826 813 12/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,34 EUR 5 979 438 5 979 438 12/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 244,00 USD 7 398 568 6 957 615 11/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 60,22 EUR 8 964 951 8 964 951 12/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 82,17 USD 6 935 805 6 522 433 11/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 869,30 DKK 52 268 401 7 006 579 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 256,40 CHF 4 835 960 4 986 601 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 17859 441,72 USD 7 888 677 7 418 514 11/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 160,40 EUR 3 220 030 3 220 030 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 407,61 USD 16 399 781 15 422 358 11/04/2024
EXOR NV 4,9% 171004 101,00 EUR 17 271 404 17 271 404 12/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 217,60 EUR 4 849 651 4 849 651 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 36,35 USD 7 776 719 7 313 229 11/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 69,10 EUR 5 539 954 5 539 954 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 383,55 USD 12 194 205 11 467 434 11/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 45,18 EUR 2 558 905 2 558 905 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 210,15 EUR 13 573 168 13 573 168 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 32159 325,19 USD 10 457 785 9 834 504 11/04/2024
ADOBE 0,5% 4000 484,28 USD 1 937 120 1 821 668 11/04/2024
ADOBE 1,8% 13968 484,28 USD 6 764 423 6 361 265 11/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 160,79 USD 11 416 090 10 735 694 11/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 160,79 USD 2 683 907 2 523 947 11/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 175,04 USD 10 526 731 9 899 340 11/04/2024
ASML HOLDING 4,2% 16108 911,10 EUR 14 675 999 14 675 999 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 306,30 SEK 135 925 832 11 720 885 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 163,14 USD 12 429 473 11 688 680 11/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,53 USD 7 141 929 6 716 272 11/04/2024
FORTINET 1,2% 63433 68,22 USD 4 327 399 4 069 487 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 468,31 USD 6 108 636 5 744 563 11/04/2024
MICROSOFT 5,2% 45595 427,93 USD 19 511 468 18 348 590 11/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 124,24 USD 5 391 146 5 069 835 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 299,15 USD 3 779 461 3 554 206 11/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 68800 147,20 USD 10 127 360 9 523 772 11/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 211,19 USD 3 481 890 3 274 370 11/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,68 USD 5 979 775 5 623 382 11/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,4% 134665 39,07 USD 5 261 362 4 947 786 11/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%), Taiwan Semiconductor (+ 6%) en Booking Holding (+ 5%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,46%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Bericht van fusie na BAV

Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.

Download


Addendum Fusie door overname

Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer