Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 4,18%
1 jaar -14,74%
2 jaar -1,47%
3 jaar 12,10%
5 jaar 6,06%
Rendement sinds oprichting 6,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 19,82% per 31/01/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,26 per 31/01/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,80%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,2% 273 540 530
Rek courant 1,8% 5 081 778
Totaal in EUR 100,0% 278 622 309

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 469 965 24 507 914 93 986 655 122 964 534 44,1%
USD 0,9213 128 495 -26 700 000 181 417 953 142 667 758 51,2%
CHF 1,0045 182 482 0 8 884 850 9 108 137 3,3%
SEK 0,0886 3 707 697 0 39 266 848 3 808 189 1,4%
GBP 1,1374 64 759 0 0 73 657 0,0%
CAD 0,6778 51 0 0 34 0,0%
Totaal in EUR 278 622 309

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 4 534 676
Transport/Vervoer 2,2% 6 150 800
Distributie 4,0% 10 814 459
Voeding 3,2% 8 754 229
Consumptie/Luxe 13,1% 35 902 207
Farmacie/Medical 10,7% 29 377 879
Holdings 10,1% 27 589 958
Financieel 7,8% 21 411 931
Industrie 4,8% 13 194 478
Technologie 39,1% 107 019 753
Staal/Non-ferro 3,2% 8 790 160
Totaal in EUR 273 540 530

Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Kapitalisatie 215.99 EUR
Distributie 201.58 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,6% 43771 103,60 EUR 4 534 676 4 534 676 29/03/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,2% 33960 196,58 USD 6 675 857 6 150 800 28/03/2023
Distributie
AMAZON COM 1,1% 32663 97,24 USD 3 176 150 2 926 346 28/03/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 117088 73,12 USD 8 561 475 7 888 114 28/03/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,1% 146637 59,70 EUR 8 754 229 8 754 229 29/03/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 3421 2 545,12 USD 8 706 856 8 022 060 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 2,8% 13372 587,10 EUR 7 850 701 7 850 701 29/03/2023
LVMH 5,2% 17432 825,20 EUR 14 384 886 14 384 886 29/03/2023
MONCLER 2,0% 91692 61,56 EUR 5 644 560 5 644 560 29/03/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,5% 30103 246,85 USD 7 430 926 6 846 482 28/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 132527 61,40 EUR 8 137 158 8 137 158 29/03/2023
MEDTRONIC 2,0% 74661 79,51 USD 5 936 296 5 469 406 28/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,6% 16574 259,90 CHF 4 307 583 4 326 967 29/03/2023
SONOVA HOLDING 1,7% 17762 257,70 CHF 4 577 267 4 597 866 29/03/2023
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 39556 302,32 USD 11 958 570 11 018 027 28/03/2023
EXOR NV 4,5% 168685 74,54 EUR 12 573 780 12 573 780 29/03/2023
SOFINA 1,4% 20430 195,70 EUR 3 998 151 3 998 151 29/03/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 190479 28,12 USD 5 356 269 4 934 998 28/03/2023
INTRUM AB 1,2% 391494 100,30 SEK 39 266 848 3 479 632 29/03/2023
KBC GROEP 1,6% 72337 63,14 EUR 4 567 358 4 567 358 29/03/2023
MOODY'S CORP 3,0% 31122 293,99 USD 9 149 557 8 429 943 28/03/2023
Industrie
AALBERTS 1,1% 75536 42,03 EUR 3 174 778 3 174 778 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 67500 148,44 EUR 10 019 700 10 019 700 29/03/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,1% 34425 275,00 USD 9 466 875 8 722 304 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 75903 84,35 USD 6 402 418 5 898 867 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 32000 84,35 USD 2 699 200 2 486 908 28/03/2023
ADOBE 2,3% 18750 373,40 USD 7 001 250 6 450 601 28/03/2023
ALPHABET INC class C 0,8% 23000 101,36 USD 2 331 280 2 147 925 28/03/2023
ALPHABET INC class C 3,2% 94323 101,36 USD 9 560 579 8 808 639 28/03/2023
APPLE COMPUTER 3,5% 67031 157,65 USD 10 567 437 9 736 307 28/03/2023
ASML HOLDING 3,7% 17404 594,50 EUR 10 346 678 10 346 678 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,7% 87208 126,79 USD 11 057 102 10 187 460 28/03/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 122669 50,39 USD 6 181 291 5 695 132 28/03/2023
MASTERCARD 1,5% 12824 354,33 USD 4 543 928 4 186 547 28/03/2023
MICROSOFT 4,1% 44727 275,23 USD 12 310 212 11 342 013 28/03/2023
OPEN TEXT 1,2% 92430 37,68 USD 3 482 762 3 208 843 28/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 144817 54,41 USD 7 879 493 7 259 770 28/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 74260 90,81 USD 6 743 551 6 213 170 28/03/2023
VISA 1,6% 21323 220,33 USD 4 698 097 4 328 591 28/03/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 196065 48,66 USD 9 540 523 8 790 160 28/03/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,70%
Transactiekosten0,10%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2023

Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.

Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.

Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.

Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal dalers beperkt tot zes: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Roche Holding, Eurofins Scientific (alle drie - 2%), Union Pacific (- 1%) en Danaher (- 0,5%).

De technologiesector is goed vertegenwoordigd in de top-10 van de stijgers. De lijst wordt aangevoerd door Taiwan Semiconductor dat zijn koers met 24% zag stijgen in januari. Andere aandelen uit de sector zijn ASML Holding (+ 20%) en SS&C Technologies (+ 16%). Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).

De aandelen van Brookfield Corp en Brookfield Asset Management werden verkocht.

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 6,77%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Bericht van fusie na BAV

Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.

Download


Addendum Fusie door overname

Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer