Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 12,39%
1 jaar 4,88%
2 jaar -2,95%
3 jaar 4,57%
5 jaar 6,83%
Rendement sinds oprichting 6,36%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,80% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,40 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 298 968 255
Rek courant 0,7% 2 219 714
Totaal in EUR 100,0% 301 187 969

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 612 724 25 427 647 93 838 120 120 878 491 40,1%
USD 0,9096 554 593 -27 500 000 191 590 017 149 760 784 49,7%
CHF 1,0370 -187 889 0 14 360 868 14 697 381 4,9%
DKK 0,1341 -540 120 0 42 360 730 5 608 144 1,9%
SEK 0,0880 -498 191 0 116 911 067 10 243 169 3,4%
Totaal in EUR 301 187 969

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 4 556 535
Transport/Vervoer 1,8% 5 439 472
Distributie 4,1% 12 155 457
Voeding 6,2% 18 416 220
Consumptie/Luxe 10,6% 31 776 158
Farmacie/Medical 11,6% 34 742 710
Holdings 11,8% 35 361 781
Financieel 6,8% 20 188 850
Industrie 4,5% 13 315 658
Technologie 40,1% 119 783 417
Staal/Non-ferro 1,1% 3 231 999
Totaal in EUR 298 968 255

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 233.02 EUR
Distributie 217.12 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 43982 103,60 EUR 4 556 535 4 556 535 28/11/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,8% 27031 221,23 USD 5 980 068 5 439 472 28/11/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 27332 147,03 USD 4 018 624 3 655 342 28/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 134808 69,32 USD 9 344 891 8 500 115 28/11/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,3% 172997 57,27 EUR 9 907 538 9 907 538 28/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,9% 1839 1 471,00 CHF 2 705 169 2 805 261 28/11/2023
COCA COLA CO 1,0% 54313 58,58 USD 3 181 656 2 894 035 28/11/2023
NESTLE SA 0,9% 27255 99,40 CHF 2 709 147 2 809 386 28/11/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3441 3 141,91 USD 10 811 312 9 833 973 28/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,8% 13434 394,05 EUR 5 293 668 5 293 668 28/11/2023
LVMH 4,0% 17489 684,50 EUR 11 971 221 11 971 221 28/11/2023
MONCLER 1,6% 92218 50,72 EUR 4 677 297 4 677 297 28/11/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30088 220,00 USD 6 619 360 6 020 972 27/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 147722 52,62 EUR 7 773 132 7 773 132 28/11/2023
MEDTRONIC 2,0% 83757 78,63 USD 6 585 813 5 990 457 28/11/2023
NOVO NORDISK 1,9% 59663 710,00 DKK 42 360 730 5 680 574 27/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 18392 235,90 CHF 4 338 673 4 499 204 28/11/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 18716 246,20 CHF 4 607 879 4 778 371 28/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 20075 150,00 EUR 3 011 250 3 011 250 28/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 39924 360,05 USD 14 374 636 13 075 173 28/11/2023
EXOR NV 4,9% 169685 87,30 EUR 14 813 501 14 813 501 28/11/2023
SOFINA 1,5% 22287 200,20 EUR 4 461 857 4 461 857 28/11/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 212289 29,38 USD 6 237 051 5 673 223 28/11/2023
KBC GROEP 1,4% 79555 52,18 EUR 4 151 180 4 151 180 28/11/2023
MOODY'S CORP 3,4% 31548 361,18 USD 11 394 507 10 364 446 28/11/2023
Industrie
AALBERTS 0,9% 76100 35,14 EUR 2 674 154 2 674 154 28/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 64090 166,04 EUR 10 641 504 10 641 504 28/11/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 31911 332,56 USD 10 612 322 9 652 971 28/11/2023
ADOBE 0,9% 4600 623,73 USD 2 869 158 2 609 787 28/11/2023
ADOBE 2,9% 15194 623,73 USD 9 476 954 8 620 240 28/11/2023
ALPHABET INC class C 0,6% 15000 138,62 USD 2 079 300 1 891 332 28/11/2023
ALPHABET INC class C 4,3% 103249 138,62 USD 14 312 376 13 018 542 28/11/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 59675 190,40 USD 11 362 120 10 334 988 28/11/2023
ASML HOLDING 3,3% 15984 619,70 EUR 9 905 285 9 905 285 28/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 440343 265,50 SEK 116 911 067 10 287 005 28/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 75602 146,47 USD 11 073 047 10 072 047 28/11/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 143082 47,86 USD 6 847 189 6 228 205 28/11/2023
FORTINET 1,0% 62944 52,79 USD 3 322 814 3 022 432 28/11/2023
MASTERCARD 1,6% 12944 408,43 USD 5 286 718 4 808 800 28/11/2023
MICROSOFT 5,2% 45244 382,63 USD 17 311 712 15 746 738 28/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 68270 97,98 USD 6 689 095 6 084 402 28/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16360 172,72 USD 2 825 699 2 570 257 28/11/2023
VISA 1,6% 21524 251,83 USD 5 420 389 4 930 387 28/11/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 91981 38,63 USD 3 553 208 3 231 999 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. De Amerikaanse S&P 500-Index daalde met 2,2%, terwijl de Europese Stoxx 600 3,7% lager afsloot. Zelfs de ‘Magnificent Seven’, een select clubje AI-gedreven Big Tech’ers die tot hiertoe de onderliggende beursmalaise van de marktkapitalisatie-gewogen aandelenkorven goed wisten te maskeren, begonnen hier en daar tekenen van zwakte te vertonen. Enkel de aandelenkoersen van clubleden Microsoft en Amazon konden de maand nog in het groen afsluiten, te danken aan meevallende bedrijfsresultaten.

Van de bedrijven uit de S&P 500 die dit resultatenseizoen hun kwartaalwinsten reeds publiceerden, slaagden ongeveer 77% erin om positief te verrassen. In het heersende beursklimaat krijgen gunstige bedrijfsprestaties echter vaak slechts een lauw applaus, terwijl tegenvallende resultaten meer dan gewoonlijk leiden tot onbeteugelde afstraffingen. Zo zag Google-moeder Alphabet in één dag meer dan 150 miljard dollar aan beurswaarde verdampen omdat de resultaten van de Cloud-divisie de verwachtingen niet wisten in te lossen. Los van de rente-herkalibratie, is de sfeer op de beurzen in het algemeen dus erg gespannen.

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

De zwakte op de aandelenmarkten in oktober straalt ook af op de portefeuille van het compartiment. Grootste daler is Danaher, dat 23% van zijn waarde verloor. De groeiende vrees voor een economische terugval in Europa duwde de koers van Aalberts 15% en van Schneider Electric 8% lager. De gevreesde zwakkere economie zet ook KBC Groep onder druk (- 12%). In tijden van recessie neemt de kans op kredietverliezen toe. Voor niet-levensnoodzakelijke uitgaven is er minder plaats in onzekere tijden. Dat ondervinden bedrijven als Kering en Moncler, beide - 11%, beide actief in de luxesector. Eurofins Scientific (- 11%), Medtronic, Booking Holding (beide - 10%) en Sofina (- 7%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Microsoft is de grootste stijger van de maand (+ 7%). Novo Nordisk, Amazon (beide + 5%), Adobe (+ 4%), Visa, Anheuser-Busch Inbev, Union Pacific (alle drie + 2%), Newmont Corporation, ASML Holding en Coca Cola (alle drie + 1%) zijn de overige stijgers.

Het bod op Activision Blizzard is rond. De overnemer betaalde de beloofde 95 $ per aandeel in de loop van de vorige maand uit. De aandelen zitten dan ook niet meer in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 3,12% in de maand oktober.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Bericht van fusie na BAV

Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.

Download


Addendum Fusie door overname

Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer