Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 29,41%
1 jaar 18,51%
2 jaar 10,71%
3 jaar 11,07%
5 jaar 10,06%
Rendement sinds oprichting 7,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,03 per 31/10/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,87 per 31/10/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 101 779 370
Rek courant 1,7% 1 772 439
Totaal in EUR 100,0% 103 551 809

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 738 536 0 48 441 326 50 179 863 48,5%
GBP 1,1703 30 0 2 613 600 3 058 730 3,0%
USD 0,9033 3 413 0 45 528 647 41 129 106 39,7%
SEK 0,0938 262 000 0 63 419 700 5 975 572 5,8%
JPY 0,0083 0 0 201 936 000 1 679 057 1,6%
HKD 0,1154 0 0 13 200 000 1 523 280 1,5%
SGD 0,6639 91 0 0 60 0,0%
DKK 0,1338 45 641 0 0 6 107 0,0%
CAD 0,6830 48 0 0 33 0,0%
Totaal in EUR 103 551 809

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 2 631 681
Transport/Vervoer 6,0% 6 067 395
Distributie 4,7% 4 736 706
Media 6,2% 6 344 811
Voeding 2,1% 2 176 650
Consumptie/Luxe 15,2% 15 448 909
Farmacie/Medical 6,3% 6 446 820
Holdings 14,4% 14 647 005
Financieel 7,4% 7 522 707
Vastgoed 6,1% 6 216 325
Industrie 5,4% 5 448 330
Technologie 20,7% 21 047 369
Vastgoedfonds 3,0% 3 044 663
Totaal in EUR 101 779 370

Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Kapitalisatie 200.67 EUR
Distributie 190.27 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,5% 25250 104,23 EUR 2 631 681 2 631 681 18/11/2019
Transport/Vervoer
AENA SME 2,9% 18000 167,15 EUR 3 008 700 3 008 700 18/11/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 3,0% 67500 38,72 GBP 2 613 600 3 058 695 18/11/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,3% 50000 75,04 USD 3 751 750 3 388 956 18/11/2019
DIETEREN 1,3% 22500 59,90 EUR 1 347 750 1 347 750 18/11/2019
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,9% 12150 275,44 USD 3 346 535 3 022 925 18/11/2019
WALT DISNEY CORP. 3,2% 25000 147,10 USD 3 677 500 3 321 886 18/11/2019
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 30000 72,56 EUR 2 176 650 2 176 650 18/11/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 1610 1 836,04 USD 2 956 024 2 670 177 18/11/2019
CAPRI HOLDINGS 3,1% 95000 37,20 USD 3 534 000 3 192 262 18/11/2019
KERING (EX-PPR) 3,1% 6000 539,95 EUR 3 239 700 3 239 700 18/11/2019
LVMH 3,1% 7925 401,43 EUR 3 181 293 3 181 293 18/11/2019
MONCLER 3,1% 85925 36,84 EUR 3 165 477 3 165 477 18/11/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,3% 7300 464,20 EUR 3 388 660 3 388 660 18/11/2019
MEDTRONIC 3,0% 30350 111,55 USD 3 385 543 3 058 160 18/11/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 15700 219,14 USD 3 440 498 3 107 802 18/11/2019
BREDERODE 1,9% 27500 71,60 EUR 1 969 000 1 969 000 18/11/2019
EXOR NV 3,3% 48000 71,04 EUR 3 409 920 3 409 920 18/11/2019
INVESTOR B 3,0% 65500 509,40 SEK 33 365 700 3 130 871 18/11/2019
SOFINA 2,9% 15250 198,65 EUR 3 029 413 3 029 413 18/11/2019
Financieel
AGEAS 1,8% 36000 52,69 EUR 1 896 840 1 896 840 18/11/2019
ALLIANZ SE-REG 2,7% 12900 217,50 EUR 2 805 750 2 805 750 18/11/2019
INTRUM AB 2,7% 120000 250,45 SEK 30 054 000 2 820 117 18/11/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 60250 57,49 USD 3 463 773 3 128 825 18/11/2019
IMMOFINANZ 3,0% 125000 24,70 EUR 3 087 500 3 087 500 18/11/2019
Industrie
AALBERTS 2,6% 70000 38,16 EUR 2 670 850 2 670 850 18/11/2019
KION GROUP 2,7% 46000 60,38 EUR 2 777 480 2 777 480 18/11/2019
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 19500 52,79 USD 1 029 405 929 861 18/11/2019
ALPHABET INC class C 2,9% 2550 1 321,46 USD 3 369 723 3 043 871 18/11/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 30000 116,84 USD 3 505 200 3 166 247 18/11/2019
CISCO SYSTEMS 2,4% 60750 45,10 USD 2 740 092 2 475 125 18/11/2019
MELEXIS 1,6% 25000 64,40 EUR 1 610 000 1 610 000 18/11/2019
NINTENDO 1,6% 4800 42 070,00 JPY 201 936 000 1 679 057 18/11/2019
OPEN TEXT 2,0% 53000 43,51 USD 2 305 765 2 082 797 18/11/2019
OPEN TEXT 1,1% 30250 43,51 USD 1 316 026 1 188 766 18/11/2019
SS&C Technologies 3,2% 63500 58,38 USD 3 706 813 3 348 363 18/11/2019
TENCENT HOLDINGS 1,5% 40000 330,00 HKD 13 200 000 1 523 280 18/11/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,9% 22875 133,10 EUR 3 044 663 3 044 663 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2019

De maand oktober mag dan al een negatieve reputatie hebben als gevolg van de crashes van 1929 en 1987, nog versterkt door de zwakte een jaar eerder, toch was oktober 2019 een relatief goede maand voor de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P-500-index steeg iets meer dan 2% in oktober. Europese beleggers moesten er wel een daling van de Amerikaanse dollar van 2,3% bijnemen. De Europese Bloomberg-500-index klom 0,6% in euro en presteerde, rekening houdend met de valutaeffecten, iets beter.

In aanloop naar de publicatie van de derdekwartaalresultaten, het zogenaamde resultatenseizoen dat de tweede week van oktober begon, acteerden beleggers nerveus. Over het algemeen waren de reacties op de resultaten positief: Moncler, LVMH, Kering, Eurofins Scientific, Intrum, Kion Group en Facebook werden beloond voor de mooie resultaten. Bij Melexis waren de cijfers zwak, maar de hoop op beterschap in het laatste kwartaal hielp het aandeel fors hoger. Grootste dissonant is AB Inbev, dat onverwacht opnieuw aanknoopte met een krimpende activiteit, waardoor de koers lager ging.

Anheuser-Busch Inbev ging in oktober 17% lager. Cisco Systems (- 4%), Tencent Holdings, Sofina, Nestlé (alle drie – 3%), Open Text en Aena (beiden – 2%), Walt Disney, Aalberts, Medtronic (alle drie – 1%) en Melexis (- 0%) maken de top-10 rond. Kion Group blinkt met een winst van 24% uit. D’Ieteren (+ 14%) is herontdekt dankzij de groei van zijn dochter Belron. Exor (+ 11%) is een belangrijke winnaar bij de voorgestelde fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler Automotive. LVMH (+ 11%), Kering (+ 9%), Facebook (+ 8%), Moncler, Eurofins Scientific (beiden + 6%) en Intrum (+ 5%) halen de top-10 van de stijgers op beter dan verwachte resultaten. Wizz Air Holding (+ 6%) maakt de top-10 van de stijgers rond.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in oktober 1,67%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer