Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/09/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -10,22%
1 jaar -2,63%
2 jaar 1,93%
3 jaar 3,71%
5 jaar 6,98%
Rendement sinds oprichting 6,02%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,09 per 31/08/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,28 per 31/08/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 101 614 485
Rek courant 0,5% 517 133
Totaal in EUR 100,0% 102 131 618

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 232 859 0 41 210 971 41 443 830 40,6%
CAD 0,6423 48 0 4 550 255 2 922 887 2,9%
CHF 0,9258 0 0 1 741 909 1 612 746 1,6%
USD 0,8591 286 065 0 51 958 670 44 883 446 43,9%
SEK 0,0940 0 0 19 871 460 1 868 017 1,8%
JPY 0,0081 3 819 293 0 324 610 000 2 675 204 2,6%
HKD 0,1108 66 000 0 27 692 500 3 077 030 3,0%
GBP 1,0944 2 0 3 333 547 3 648 402 3,6%
SGD 0,6237 91 0 0 57 0,0%
Totaal in EUR 102 131 618

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,5% 2 489 560
Distributie 3,8% 3 898 456
Voeding 2,9% 2 942 822
Consumptie/Luxe 13,2% 13 463 559
Farmacie/Medical 8,0% 8 111 611
Holdings 12,8% 12 958 842
Financieel 4,7% 4 763 983
Vastgoed 5,0% 5 087 432
Technologie 35,5% 36 123 539
Nutssector 3,6% 3 648 400
Staal/Non-ferro 3,9% 3 996 947
Vastgoedfonds 4,1% 4 129 334
Totaal in EUR 101 614 485

Huidige netto inventariswaarde op 24/09/2020

Kapitalisatie 184.03 EUR
Distributie 173.86 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
AENA SME 2,4% 21800 114,20 EUR 2 489 560 2 489 560 24/09/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,9% 119492 38,08 CAD 4 550 255 2 922 856 24/09/2020
DIETEREN 1,0% 18000 54,20 EUR 975 600 975 600 25/09/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 29600 44,94 EUR 1 330 076 1 330 076 25/09/2020
NESTLE SA 1,6% 16096 108,22 CHF 1 741 909 1 612 746 24/09/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 3,8% 226196 19,71 USD 4 458 323 3 830 145 24/09/2020
KERING (EX-PPR) 3,4% 6227 561,10 EUR 3 493 970 3 493 970 25/09/2020
LVMH 3,1% 7965 394,20 EUR 3 139 803 3 139 803 25/09/2020
MONCLER 2,9% 85925 34,91 EUR 2 999 642 2 999 642 25/09/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,2% 5042 655,60 EUR 3 305 535 3 305 535 25/09/2020
MEDTRONIC 3,2% 37049 101,27 USD 3 751 952 3 223 302 24/09/2020
ZOETIS 1,5% 11662 157,98 USD 1 842 363 1 582 774 24/09/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 17302 208,72 USD 3 611 273 3 102 445 24/09/2020
BREDERODE 2,1% 27500 76,80 EUR 2 112 000 2 112 000 25/09/2020
EXOR NV 4,0% 88275 46,79 EUR 4 130 387 4 130 387 25/09/2020
PROSUS NV 1,3% 17250 76,72 EUR 1 323 420 1 323 420 25/09/2020
SOFINA 2,2% 9852 232,50 EUR 2 290 590 2 290 590 25/09/2020
Financieel
AGEAS 1,4% 42178 34,08 EUR 1 437 426 1 437 426 25/09/2020
ALLIANZ SE-REG 1,4% 9000 162,06 EUR 1 458 540 1 458 540 25/09/2020
INTRUM AB 1,8% 94626 210,00 SEK 19 871 460 1 868 017 25/09/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,2% 121392 31,76 USD 3 855 410 3 312 182 24/09/2020
IMMOFINANZ 1,7% 135000 13,15 EUR 1 775 250 1 775 250 25/09/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,8% 41500 79,69 USD 3 307 135 2 841 159 24/09/2020
ALIBABA 3,3% 14572 269,73 USD 3 930 506 3 376 697 24/09/2020
ALPHABET INC class C 3,2% 2676 1 428,29 USD 3 822 104 3 283 569 24/09/2020
CAPGEMINI 3,1% 28934 109,50 EUR 3 168 273 3 168 273 25/09/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 33000 118,18 USD 3 899 940 3 350 438 24/09/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 93489 37,85 USD 3 538 559 3 039 975 24/09/2020
MICROSOFT 3,2% 18838 203,19 USD 3 827 693 3 288 371 24/09/2020
NINTENDO 2,6% 5500 59 020,00 JPY 324 610 000 2 644 095 25/09/2020
OPEN TEXT 3,1% 90618 41,30 USD 3 742 523 3 215 201 24/09/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 62705 59,30 USD 3 718 407 3 194 483 24/09/2020
TENCENT HOLDINGS 3,0% 55000 503,50 HKD 27 692 500 3 069 714 25/09/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,6% 21823 75,68 EUR 1 651 565 1 651 565 25/09/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,6% 393757 8,47 GBP 3 333 547 3 648 400 25/09/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 75724 61,44 USD 4 652 483 3 996 947 24/09/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 4,0% 33463 123,40 EUR 4 129 334 4 129 334 25/09/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,67%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2020

Prestatiekloof tussen Amerikaanse en Europese beurzen blijft groeien
De Amerikaanse beurzen blijven dit jaar beter presteren dan de Europese, en het verschil werd in augustus alleen maar groter. De
technologiebeurs Nasdaq steeg meer dan 9% naar nieuwe records, en ook de brede S&P 500-index klom ruim 7% en heeft nu ook het vorige hoogtepunt van februari overtroffen. De brede Europese Stoxx 600-index daarentegen steeg slechts 2% in augustus en staat nog meer dan 12% onder het niveau van bij de start van het jaar. Voor deze prestatiekloof zijn meerdere oorzaken te vinden.

Allereerst is het aandeel van technologiebedrijven in de Amerikaanse indexen, en zeker in de Nasdaq, veel groter dan in de meeste Europese indexen. Een aantal van deze technologiebedrijven zijn “coronaproof” en sommigen van hen (o.a. Netflix, Microsoft, Apple…) konden zelfs profiteren van de gevolgen van het coronavirus, en hierdoor hun winsten voor dit jaar opdrijven. Het is dan ook logisch dat veel beleggers de voorbije maanden deze aandelen verkozen en zo vooral de Amerikaanse beurzen sterk herstelden na de sterke daling in februari en maart ten gevolge van de coronacrisis.

Een tweede belangrijke oorzaak zijn de Amerikaanse verkiezingen in november. President Trump rekent op een sterke economie en goed
presterende beurzen om de twijfelende kiezers te overtuigen. De Amerikaanse overheid keurde de voorbije maanden dan ook een steunpakket van nooit geziene omvang goed om de getroffen bedrijven te ondersteunen en kende riante vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid toe om te voorkomen dat burgers die getroffen werden door lockdowns en bedrijfssluitingen een groot inkomensverlies zouden ervaren. Dit zorgde ervoor dat de economische impact voor heel wat bedrijven getemperd werd. Daarnaast zorgde Trump door druk te zetten op de centrale bank ook onrechtstreeks voor steun voor de aandelenmarkten. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde de kortetermijnrente tot 0% en duwde met grote opkoopprogramma’s voor obligaties de langetermijnrente ook fors naar beneden. Op het einde van augustus kondigde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, ook aan dat de beleidsdoelen van de bank worden aangepast: in plaats van te streven naar een inflatie van 2%, zal de Federal Reserve nu streven naar een “gemiddelde inflatie van 2%”. Dit betekent dat aangezien de inflatie de voorbije jaren onder de grens van 2% bleef, ze de komende jaren zelfs gedurende een lange tijd boven de grens van 2% mag komen, alvorens de Fed geneigd zal zijn om de rente op te trekken om een te hoge inflatie aan te pakken. In de praktijk komt dit erop neer dat de centrale bank impliciet belooft om de rente nog meerdere jaren op de huidige ultralage niveaus te houden. Een zeer lage rente in de VS en het vooruitzicht dat dit nog jaren zo zal blijven, duwden dan ook meer beleggers richting aandelen de voorbije maanden, wat ook heeft bijgedragen aan het forse beursherstel in de VS.

Een derde oorzaak tenslotte, die weliswaar minder zwaar weegt dan de eerste twee, is speculatie van particuliere beleggers op de beurs. Bij de lockdown in maart en april zaten vele Amerikanen thuis met weinig om handen, en velen van hen openden toen een beursrekening en zetten hun eerste stappen op de beurs. Populaire beursapps zoals Robinhood zagen miljoenen nieuwe klanten toestromen in die maanden. Aangezien veel van deze beleggers startten met beleggen in de buurt van het beursdieptepunt van maart, waren hun eerste aankopen meestal succesvol, wat deze nieuwbakken beleggers het gevoel gaf dat de beurs een plaats was waar snel grote rendementen gehaald konden worden en hen zo aanzette om nog meer te gaan beleggen. Dit leidde de voorbije maanden soms tot forse koersstijgingen in verschillende aandelen van bekende bedrijven, o.a. het populaire Tesla (+ 420% sinds het dieptepunt in maart), die door de fundamentals van de bedrijven moeilijk te verklaren waren, maar die wel de stijgende trend van de beurzen versterkten.

De uitstekende maand augustus zorgde ervoor dat er amper vijf dalers zijn. Cisco Systems (- 11%) voert de lijst van de verliezers aan, gevolgd door National Grid (- 6%). Ondanks de belangstelling voor goud vanwege superbelegger Warren Buffett ging Newmont Mining over de maand 3% lager. Ubisoft Entertainment (- 3%) zette enkele topmanagers aan de kant na aantijgingen over seksuele intimidatie in de organisatie. Immofinanz leverde in augustus 1% in.

Nintendo (+ 22%) voert, dankzij de publicatie van beter dan verwachte resultaten, de lijst van de stijgers aan. D’Ieteren en Eurofins Scientific (beiden + 21%) doen hier, eveneens door prima resultaten, nauwelijks voor onder. Aena (+ 17%), Adobe (+ 15%), SS&C Technologies, Medtronic, Berkshire Hathaway (alle drie + 12%), Ageas en Alphabet (beiden + 11%) zijn de overige stijgers in de top-10.

De aandelen van het Chinese Alibaba zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een return van 4,64% over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Equity

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer