Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/09/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 23,53%
1 jaar 8,46%
2 jaar 7,72%
3 jaar 9,81%
5 jaar 8,88%
Rendement sinds oprichting 7,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,96 per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,79 per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,7% 86 753 355
Rek courant 5,3% 4 870 418
Totaal in EUR 100,0% 91 623 773

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 853 058 0 41 566 041 46 419 099 50,7%
GBP 1,1325 0 0 2 417 175 2 737 330 3,0%
USD 0,9076 12 292 0 39 182 118 35 572 845 38,8%
SEK 0,0934 0 0 59 088 000 5 520 001 6,0%
HKD 0,1158 0 0 11 816 000 1 368 293 1,5%
SGD 0,6594 91 0 0 60 0,0%
DKK 0,1339 45 641 0 0 6 111 0,0%
CAD 0,6844 48 0 0 33 0,0%
Totaal in EUR 91 623 773

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 2 425 515
Transport/Vervoer 6,2% 5 360 530
Distributie 7,8% 6 799 259
Media 3,5% 3 001 206
Voeding 3,0% 2 642 100
Consumptie/Luxe 6,5% 5 605 209
Farmacie/Medical 7,2% 6 233 646
Diensten 5,1% 4 444 372
Holdings 14,9% 12 899 283
Financieel 8,5% 7 404 946
Vastgoed 6,3% 5 495 004
Industrie 5,6% 4 825 320
Technologie 19,3% 16 786 339
Vastgoedfonds 3,3% 2 830 625
Totaal in EUR 86 753 355

Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kapitalisatie 191.54 EUR
Distributie 181.61 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,6% 25250 96,06 EUR 2 425 515 2 425 515 20/09/2019
Transport/Vervoer
AENA SME 2,9% 16000 163,95 EUR 2 623 200 2 623 200 20/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 3,0% 67500 35,81 GBP 2 417 175 2 737 330 20/09/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,2% 50000 64,30 USD 3 215 000 2 917 934 20/09/2019
DIETEREN 1,2% 22500 47,45 EUR 1 067 625 1 067 625 20/09/2019
KERING (EX-PPR) 3,1% 6000 468,95 EUR 2 813 700 2 813 700 20/09/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,3% 25000 132,27 USD 3 306 750 3 001 206 20/09/2019
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 30000 88,07 EUR 2 642 100 2 642 100 20/09/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 1610 2 031,57 USD 3 270 828 2 968 603 21/09/2019
LVMH 2,9% 7125 370,05 EUR 2 636 606 2 636 606 20/09/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,5% 7300 434,40 EUR 3 171 120 3 171 120 20/09/2019
MEDTRONIC 3,3% 30350 111,18 USD 3 374 313 3 062 526 20/09/2019
Diensten
SOTHEBYS 4,9% 86000 56,94 USD 4 896 840 4 444 372 20/09/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 14300 208,12 USD 2 976 116 2 701 123 20/09/2019
BREDERODE 2,1% 27500 71,20 EUR 1 958 000 1 958 000 20/09/2019
EXOR NV 2,8% 41000 63,14 EUR 2 588 740 2 588 740 20/09/2019
INVESTOR B 2,9% 60000 478,80 SEK 28 728 000 2 683 770 20/09/2019
SOFINA 3,2% 15250 194,60 EUR 2 967 650 2 967 650 20/09/2019
Financieel
AGEAS 2,0% 36000 50,96 EUR 1 834 560 1 834 560 20/09/2019
ALLIANZ SE-REG 3,0% 12900 211,95 EUR 2 734 155 2 734 155 20/09/2019
INTRUM AB 3,1% 120000 253,00 SEK 30 360 000 2 836 231 20/09/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,1% 57500 53,90 USD 3 099 250 2 812 879 20/09/2019
IMMOFINANZ 2,9% 107500 24,95 EUR 2 682 125 2 682 125 20/09/2019
Industrie
AALBERTS 2,8% 70000 37,18 EUR 2 602 600 2 602 600 20/09/2019
KION GROUP 2,4% 46000 48,32 EUR 2 222 720 2 222 720 20/09/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 3,1% 2550 1 229,93 USD 3 136 322 2 846 525 20/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 27000 108,90 USD 2 940 300 2 668 616 20/09/2019
CISCO SYSTEMS 3,0% 60750 49,60 USD 3 013 200 2 734 780 20/09/2019
FACEBOOK INC-A 2,8% 15000 189,93 USD 2 848 950 2 585 707 20/09/2019
MELEXIS 1,9% 25000 70,60 EUR 1 765 000 1 765 000 20/09/2019
OPEN TEXT 0,9% 22000 41,39 USD 910 580 826 442 20/09/2019
OPEN TEXT 2,2% 53000 41,39 USD 2 193 670 1 990 975 20/09/2019
TENCENT HOLDINGS 1,5% 35000 337,60 HKD 11 816 000 1 368 293 20/09/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,1% 21875 129,40 EUR 2 830 625 2 830 625 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

De S&P-500 zette einde juli nog een allerhoogste koers ooit neer. Begin augustus bezorgde de Amerikaanse president, Donald Trump, de markt koude rillingen door nieuwe importheffingen op Chinese producten ingaand op 1 september op te leggen. Het macro-economische nieuws bracht ook geen rust. De Duitse economie kromp licht in het tweede kwartaal. Indicatoren uit de verwerkende nijverheid wijzen, langs beide zijden van de oceaan, op een lagere activiteitsgraad.

De politieke onrust in Hong Kong en zorgen over een harde Brexit verzuurden het beleggersklimaat eveneens. Het zwakke klimaat zet de centrale bankiers ertoe aan om het beleid te versoepelen. De langetermijnrente gleed verder weg in augustus. De rente op 10-jarige Duitse staatsleningen ging van – 0,44% naar – 0,68%. Voor het eerst verkocht Duitsland 30-jarige leningen met een licht negatief rendement. De val van de Italiaanse regering zorgt ervoor dat de kans op een ontsporende begroting afneemt, omdat het geplande begrotingsbeleid niet kan uitgevoerd worden. De Italiaanse 10-jarige rente op staatsleningen ging onder 1%.

De aandelen kenden, na een zwakke start van de maand, een al bij al rustige maand. De Euro-Stoxx-50-index verloor 1,1%. De S&P-500-index ging 1,8% lager. Vermits de dollar over de maand 0,7% in waarde steeg, was er voor de Europese belegger geen verschil in resultaat voor wie in Amerikaanse dan wel Europese aandelen belegde. Onderling waren de verschillen in de aandelenportefeuille groot.

Cisco Systems merkt dat de handelsoorlog Chinese klanten kost. Ondanks beter dan verwachte resultaten ging het aandeel 17% lager. Tencent Holdings is genoteerd in Hong Kong. De onrust daar en de escalerende handelsoorlog duwden het aandeel in augustus 12% lager. Kion Group (- 10%), Melexis (beiden - 7%) en Aalberts (- 6%) zijn aandelen waarvan de resultaten gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische cyclus. Gezien het zwakke macro-economische nieuws is de groep sterk vertegenwoordigd bij de verliezers van de maand. Open Text (- 9%) bleef onder de verwachtingen in het laatst gerapporteerde kwartaal. Kering, Facebook en Anheuser-Busch (alle drie – 6%) en Allianz (- 5%) maken de top-10 rond.

Bij de winnaars leiden CVS Health en d’Ieteren, na de publicatie van mooie kwartaalcijfers, met een winst van 9%. Eurofins Scientific (+ 7%) werd beloond voor beter dan verwachte cijfers. Cofinimmo, Brookfield Asset Management (beiden + 6%) en Immofinanz (+ 5%) zijn actief in het vastgoed, een sector die uitstekend gedijt in een omgeving van lage rente. DSV (+ 5%), Medtronic, Booking Holdings (+ 4%) en Wizz Air Holdings (+ 1%) halen ook de top-10 van de stijgers. De aandelen van IWG, die stegen in het zog van de aangekondigde beursintroductie van We Work, werden verkocht. De aandelen van Burford Capital werden verkocht na de publicatie van een vernietigend rapport van een shorter dat het vertrouwen in het aandeel onderuit haalde.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 2,4% lager over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer