Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,98%
1 jaar -4,64%
2 jaar 13,43%
3 jaar 9,76%
5 jaar 8,17%
Rendement sinds oprichting 7,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,92 per 31/07/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,50 per 31/07/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 100,1% 160 750 189
Rek courant -0,1% -195 283
Totaal in EUR 100,0% 160 554 907

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 510 183 24 507 914 44 018 773 70 036 871 43,6%
USD 0,9839 57 690 -26 700 000 111 323 443 83 317 804 51,9%
CHF 1,0354 0 0 2 762 253 2 860 038 1,8%
SEK 0,0949 0 0 45 734 399 4 340 194 2,7%
Totaal in EUR 160 554 907

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 3 955 180
Transport/Vervoer 3,0% 4 758 074
Distributie 7,0% 11 185 471
Voeding 3,6% 5 805 713
Consumptie/Luxe 7,9% 12 776 828
Farmacie/Medical 10,6% 17 027 727
Holdings 8,9% 14 360 794
Financieel 11,2% 17 936 157
Vastgoedontwikkelaars 3,3% 5 336 644
Industrie 3,7% 5 975 308
Technologie 35,5% 57 034 179
Staal/Non-ferro 2,9% 4 598 114
Totaal in EUR 160 750 189

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Kapitalisatie 238.38 EUR
Distributie 222.48 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,5% 45316 87,28 EUR 3 955 180 3 955 180 16/08/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 3,0% 20112 240,45 USD 4 835 930 4 758 074 16/08/2022
Distributie
AMAZON COM 2,9% 33176 144,04 USD 4 778 814 4 701 877 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 62041 106,22 USD 6 589 685 6 483 594 16/08/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,6% 64348 91,70 USD 5 900 712 5 805 713 16/08/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 7040 564,10 EUR 3 971 264 3 971 264 16/08/2022
LVMH 4,0% 9189 698,90 EUR 6 422 192 6 422 192 16/08/2022
MONCLER 1,5% 48413 49,23 EUR 2 383 372 2 383 372 16/08/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,8% 15054 301,67 USD 4 541 340 4 468 227 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 44659 76,36 EUR 3 410 161 3 410 161 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 111748 25,01 EUR 2 794 817 2 794 817 16/08/2022
MEDTRONIC 2,2% 37327 95,15 USD 3 551 664 3 494 484 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 8751 315,65 CHF 2 762 253 2 860 038 16/08/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 20959 306,01 USD 6 413 664 6 310 406 16/08/2022
EXOR NV 3,7% 88885 67,00 EUR 5 955 295 5 955 295 16/08/2022
SOFINA 1,3% 9295 225,40 EUR 2 095 093 2 095 093 16/08/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 74715 36,70 USD 2 742 265 2 698 115 16/08/2022
INTRUM AB 2,7% 209215 218,60 SEK 45 734 399 4 340 194 16/08/2022
KBC GROEP 1,2% 36508 52,48 EUR 1 915 940 1 915 940 16/08/2022
MASTERCARD 1,2% 5546 356,69 USD 1 978 175 1 946 327 16/08/2022
MOODY'S CORP 3,3% 16563 322,52 USD 5 341 899 5 255 897 16/08/2022
VISA 1,1% 8415 214,95 USD 1 808 804 1 779 683 16/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 102031 53,16 USD 5 423 968 5 336 644 15/08/2022
Industrie
AALBERTS 0,9% 37723 40,29 EUR 1 519 860 1 519 860 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 32655 136,44 EUR 4 455 448 4 455 448 16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 0,0% 913 80,79 USD 73 757 72 569 16/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 68271 80,79 USD 5 515 273 5 426 479 16/08/2022
ADOBE 1,6% 5999 446,57 USD 2 678 973 2 635 843 16/08/2022
ALPHABET INC class C 4,7% 62079 122,66 USD 7 614 300 7 491 713 16/08/2022
APPLE COMPUTER 3,5% 32756 173,00 USD 5 666 788 5 575 555 16/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 9220 557,50 EUR 5 140 150 5 140 150 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 46047 123,88 USD 5 704 302 5 612 466 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 92091 46,86 USD 4 314 924 4 245 455 16/08/2022
MICROSOFT 4,3% 23752 292,90 USD 6 956 842 6 844 840 16/08/2022
OPEN TEXT 3,0% 121953 39,80 USD 4 853 729 4 775 586 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 76435 62,32 USD 4 763 429 4 686 740 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 51186 89,89 USD 4 600 854 4 526 782 16/08/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 102016 45,81 USD 4 673 353 4 598 114 16/08/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,68%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op
  31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2022

In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële  van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.

Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt vlatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de pieken stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde oor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullinfStaten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.

De lijst met de grootste winnaars wordt aangevoerd door Amazon dat 27% steeg en daarna gevolgd door ASML Holding met 22%. In de
technologiesector was ook Apple een grote stijger met 19%. Ook de luxesector kende een goede maand met Moncler dat 19% steeg en LVMH dat 16% steeg.

Bij de weinige dalers stond Newmont bovenaan met -24% en lieten ook nog Fresenius (-14%), KBC Groep (-5%) en Roche (-1%) negatieve cijfers optekenen.

Er waren geen verschuivingen in de portefeuille over de afgelopen maand.

Het compartiment haalde over de maand juli een niet-geannualiseerde return van 9,31%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Informatie aan de aandeelhouders - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Lawaisse Fund Equity Opportunities van de ICBE Lawaisse Fund NV en Dierickx Leys Fund II Equity van de ICBE Dierickx Leys Fund II NV betreffende het voorstel tot fusie door overneming.

Download


Oproeping BAV (Buitengewone Algemene Vergadering) Fusie - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

De aandeelhouders van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity van de ICBE Dierickx Leys Fund II NV, worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden ten maatschappelijke zetel op dinsdag 27 september 2022.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer