Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 16,21%
1 jaar 3,14%
2 jaar 3,48%
3 jaar 9,79%
5 jaar 8,18%
Rendement sinds oprichting 6,62%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,95 per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,95 per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,7% 77 566 350
Rek courant 3,3% 2 665 223
Totaal in EUR 100,0% 80 231 573

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8969 595 978 0 30 793 950 28 153 640 35,1%
EUR 1 579 576 0 33 644 633 35 224 210 43,9%
DKK 0,1339 45 641 0 18 755 100 2 517 419 3,1%
GBP 1,1381 367 569 0 7 018 395 8 405 596 10,5%
CHF 0,8880 17 518 0 1 095 050 988 015 1,2%
SEK 0,0927 1 198 000 0 52 126 000 4 942 602 6,2%
SGD 0,6505 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6679 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 80 231 573

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,3% 3 310 753
Transport/Vervoer 6,1% 4 768 061
Distributie 2,9% 2 285 572
Media 3,9% 3 002 598
Agricultuur 0,6% 467 548
Voeding 5,0% 3 867 615
Consumptie/Luxe 6,3% 4 899 416
Farmacie/Medical 5,4% 4 181 344
Diensten 5,6% 4 322 735
Holdings 15,1% 11 710 480
Financieel 11,3% 8 737 788
Vastgoed 9,7% 7 552 309
Industrie 6,0% 4 684 240
Technologie 17,8% 13 775 892
Totaal in EUR 77 566 350

Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2019

Kapitalisatie 180.19 EUR
Distributie 170.86 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,7% 19000 79,86 USD 1 517 340 1 360 903 20/05/2019
SOLVAY 2,4% 22500 86,66 EUR 1 949 850 1 949 850 21/05/2019
Transport/Vervoer
DSV 3,1% 31500 595,40 DKK 18 755 100 2 511 308 21/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,8% 60000 33,05 GBP 1 983 000 2 256 753 21/05/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 1,8% 30000 53,00 USD 1 590 000 1 426 072 20/05/2019
DIETEREN 1,1% 22500 38,20 EUR 859 500 859 500 21/05/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,7% 25000 133,91 USD 3 347 750 3 002 598 20/05/2019
Agricultuur
SIPEF 0,6% 10044 46,55 EUR 467 548 467 548 21/05/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 35040 20,15 EUR 706 056 706 056 21/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 30000 72,97 EUR 2 189 100 2 189 100 21/05/2019
NESTLE SA 1,2% 11000 99,55 CHF 1 095 050 972 459 20/05/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 1610 1 752,23 USD 2 821 090 2 530 237 21/05/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 606,40 EUR 244 379 244 379 21/05/2019
LVMH 2,6% 6400 332,00 EUR 2 124 800 2 124 800 21/05/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,7% 7300 411,40 EUR 3 003 220 3 003 220 21/05/2019
MEDTRONIC 1,5% 15000 87,57 USD 1 313 550 1 178 124 20/05/2019
Diensten
RANDSTAD 1,8% 30000 48,42 EUR 1 452 600 1 452 600 21/05/2019
SOTHEBYS 3,6% 86000 37,21 USD 3 200 060 2 870 135 20/05/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 9500 202,73 USD 1 925 935 1 727 372 20/05/2019
BREDERODE 2,1% 27500 61,80 EUR 1 699 500 1 699 500 21/05/2019
EXOR NV 2,9% 41000 57,30 EUR 2 349 300 2 349 300 21/05/2019
INVESTOR B 3,0% 60000 437,20 SEK 26 232 000 2 431 444 21/05/2019
JARDINE STRATEGIC 1,2% 30000 35,77 USD 1 073 100 962 464 17/05/2019
SOFINA 3,2% 14500 175,20 EUR 2 540 400 2 540 400 21/05/2019
Financieel
AGEAS 2,0% 36000 45,48 EUR 1 637 280 1 637 280 21/05/2019
ALLIANZ SE-REG 2,8% 11000 202,74 EUR 2 230 085 2 230 085 21/05/2019
BURFORD CAPITAL 3,1% 145000 14,97 GBP 2 170 650 2 470 308 21/05/2019
INTRUM AB 3,0% 110000 235,40 SEK 25 894 000 2 400 115 21/05/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 57500 46,96 USD 2 700 200 2 421 810 20/05/2019
IMMOFINANZ 2,3% 82500 22,67 EUR 1 870 275 1 870 275 21/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 4,1% 830000 3,45 GBP 2 864 745 3 260 223 21/05/2019
Industrie
AALBERTS 2,7% 70000 30,88 EUR 2 161 600 2 161 600 21/05/2019
KION GROUP 3,1% 46000 54,84 EUR 2 522 640 2 522 640 21/05/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,9% 2300 1 138,85 USD 2 619 355 2 349 301 20/05/2019
CAPGEMINI 2,1% 16000 104,25 EUR 1 668 000 1 668 000 21/05/2019
CISCO SYSTEMS 3,3% 52000 56,01 USD 2 912 520 2 612 240 20/05/2019
FACEBOOK INC-A 3,1% 15000 182,72 USD 2 740 800 2 458 225 20/05/2019
MELEXIS 2,5% 31000 63,50 EUR 1 968 500 1 968 500 21/05/2019
OPEN TEXT 1,0% 22000 40,43 USD 889 460 797 757 20/05/2019
OPEN TEXT 2,4% 53000 40,43 USD 2 142 790 1 921 869 20/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index 5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten zijn er nauwelijks vijf aandelen die lager noteren dan een maand eerder. Intrum (-9%,    Sipef (- 2%), Burford Capital, Open Text en Jardine Strategic (alle drie < 1%) zijn de enige dalers in de portefeuille.

De stijgers dan. IWG ging 36% hoger nadat de uitbesteding van de Japanse activiteiten duidelijk meer opbracht dan beleggers inschatten. Melexis (+ 32%), Kion (+ 31%), Randstad (+ 17%) en Aalberts (+ 13%) zijn iets meer conjunctuurgevoelig en gingen hoger op het iets afgenomen pessimisme omtrent de economie. Walt Disney ging 25% hoger nadat het zijn tariefplan voor een eigen streamingdienst bekendmaakte. Facebook won 17%, gedreven door meevallende resultaten. Wizz Air (+ 14%), DSV (+ 13%)  en Eurofins Scientific (+ 12%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 7,26% hoger in de maand april.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer