Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 1,34%
1 jaar 6,42%
2 jaar 10,00%
3 jaar 8,00%
5 jaar 9,85%
Rendement sinds oprichting 7,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,31 per 31/01/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,44 per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 123 194 087
Rek courant 1,2% 1 433 899
Totaal in EUR 100,0% 124 627 985

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 323 907 0 45 358 038 46 681 945 37,5%
USD 0,8250 0 0 71 724 322 59 173 601 47,5%
CHF 0,9102 0 0 5 422 369 4 935 708 4,0%
SEK 0,0986 0 0 37 850 510 3 733 234 3,0%
JPY 0,0078 3 772 717 0 388 500 000 3 044 886 2,4%
HKD 0,1064 0 0 31 223 625 3 321 309 2,7%
GBP 1,1487 70 209 0 3 183 176 3 737 246 3,0%
SGD 0,6209 91 0 0 56 0,0%
Totaal in EUR 124 627 985

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 3 903 067
Distributie 3,9% 4 775 092
Voeding 1,2% 1 452 845
Consumptie/Luxe 7,5% 9 298 271
Farmacie/Medical 10,9% 13 454 910
Holdings 11,7% 14 371 743
Financieel 6,2% 7 656 542
Vastgoedontwikkelaars 6,0% 7 373 246
Technologie 38,3% 47 188 982
Nutssector 3,0% 3 656 595
Staal/Non-ferro 4,0% 4 924 483
Vastgoed 4,2% 5 138 311
Totaal in EUR 123 194 087

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Kapitalisatie 211.26 EUR
Distributie 199.58 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,1% 38606 101,10 EUR 3 903 067 3 903 067 26/02/2021
Distributie
AMAZON COM 1,0% 477 3 092,93 USD 1 475 328 1 217 167 26/02/2021
CVS HEALTH CORP 2,9% 63299 68,13 USD 4 312 561 3 557 925 26/02/2021
Voeding
NESTLE SA 1,2% 16801 95,00 CHF 1 596 095 1 452 845 26/02/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,0% 4791 524,90 EUR 2 514 796 2 514 796 26/02/2021
LVMH 3,3% 7851 525,00 EUR 4 121 775 4 121 775 26/02/2021
MONCLER 2,1% 51885 51,30 EUR 2 661 701 2 661 701 26/02/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 31717 73,64 EUR 2 335 640 2 335 640 26/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,8% 64386 35,33 EUR 2 274 757 2 274 757 26/02/2021
MEDTRONIC 3,0% 38673 116,97 USD 4 523 581 3 732 019 26/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,8% 12842 297,95 CHF 3 826 274 3 482 864 26/02/2021
ZOETIS 1,3% 12724 155,24 USD 1 975 274 1 629 629 26/02/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 18266 240,51 USD 4 393 156 3 624 417 26/02/2021
EXOR NV 4,9% 92256 66,50 EUR 6 135 024 6 135 024 26/02/2021
PROSUS NV 1,6% 20025 98,06 EUR 1 963 652 1 963 652 26/02/2021
SOFINA 2,1% 9649 274,50 EUR 2 648 651 2 648 651 26/02/2021
Financieel
AGEAS 1,6% 44026 46,46 EUR 2 045 448 2 045 448 26/02/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9394 199,90 EUR 1 877 861 1 877 861 26/02/2021
INTRUM AB 3,0% 161066 235,00 SEK 37 850 510 3 733 234 26/02/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,1% 153887 40,35 USD 6 209 340 5 122 796 26/02/2021
IMMOFINANZ 1,8% 135000 16,67 EUR 2 250 450 2 250 450 26/02/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,9% 45116 95,61 USD 4 313 541 3 558 733 26/02/2021
ALIBABA 2,8% 17486 237,76 USD 4 157 471 3 429 974 26/02/2021
ALPHABET INC class C 3,8% 2793 2 036,86 USD 5 688 950 4 693 466 26/02/2021
CAPGEMINI 2,3% 21374 133,15 EUR 2 845 948 2 845 948 26/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,8% 38796 110,24 USD 4 276 871 3 528 480 26/02/2021
CISCO SYSTEMS 3,0% 101126 44,87 USD 4 537 524 3 743 522 26/02/2021
FORTINET 4,0% 35888 168,85 USD 6 059 689 4 999 331 27/02/2021
MICROSOFT 3,0% 19664 232,38 USD 4 569 520 3 769 920 26/02/2021
NINTENDO 2,4% 6000 64 750,00 JPY 388 500 000 3 015 602 26/02/2021
OPEN TEXT 3,0% 102324 44,57 USD 4 560 581 3 762 545 26/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 70941 66,28 USD 4 701 969 3 879 193 26/02/2021
TENCENT HOLDINGS 2,7% 47130 662,50 HKD 31 223 625 3 321 309 26/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,1% 39079 67,58 EUR 2 640 959 2 640 959 26/02/2021
Nutssector
NATIONAL GRID 2,9% 391342 8,13 GBP 3 183 176 3 656 595 26/02/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,0% 109764 54,38 USD 5 968 966 4 924 483 26/02/2021
Vastgoed
COFINIMMO GVV 4,1% 40018 128,40 EUR 5 138 311 5 138 311 26/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,67%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2021

Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.

De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

Er was weinig beweging in de portefeuille over de eerste maand van het jaar. De laatste aandelen Brederode werden verkocht.

In de lijst van de tien grootste verliezers in de portefeuille staan alleen aandelen. De namen komen uit zeer diverse sectoren. SS&C Technologies voert met een verlies van 12% de lijst aan. Capgemini (- 5%) is een andere naam uit de technologiesector. Kering (- 8%) en Moncler (- 6%) vertegenwoordigen de luxesector. De overige namen zijn Nintendo (- 8%), Allianz, Exor (beiden - 6%), Zoetis (- 5%), Brookfield Asset Management (- 4%) en Sofina (- 3%).

Het Chinese bedrijf Tencent is de grote winnaar met een sprong van 21%. Die is te danken aan de ontspanning die er is tussen Alibaba (+ 9%) en de Chinese overheid. Even werd gevreesd voor vergaande maatregelen van de Chinese overheid om de monopolies van de grote technologiespelers in China te breken. Ook Prosus, waarvan de waarde vooral bepaald wordt door het aandeel Tencent in portefeuille ging ook 9% hoger. Het blijvend hoge aantal covidbesmettingen en de opgedreven inspanningen om covidtesten af te nemen hielp Eurofins Scientific 17% hoger. CVS Health Corp (+ 8%), Microsoft (+ 7%), Alphabet (+ 6%), Intrum (+ 5%), Ubisoft (+ 4%) en Cofinimmo (+ 2%) zijn de overige namen in de lijst van de grootste stijgers.

De nettoinventariswaarde van het compartiment daalde over de maand januari niet-geannualiseerd met 0,83%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Equity

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer