Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/07/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 22,78%
1 jaar 8,91%
2 jaar 6,79%
3 jaar 10,38%
5 jaar 8,95%
Rendement sinds oprichting 7,06%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,95 per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,95 per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,4% 85 528 302
Rek courant 2,6% 2 296 933
Totaal in EUR 100,0% 87 825 234

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8912 554 414 0 37 308 034 33 744 896 38,4%
EUR 1 769 581 0 34 474 241 36 243 822 41,3%
DKK 0,1339 45 641 0 20 556 900 2 758 680 3,1%
GBP 1,1071 10 153 0 7 504 360 8 319 316 9,5%
SEK 0,0951 0 0 55 636 750 5 293 002 6,0%
HKD 0,1141 0 0 12 705 000 1 449 640 1,7%
CHF 0,9012 17 518 0 0 15 786 0,0%
SGD 0,6542 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6822 48 0 0 33 0,0%
Totaal in EUR 87 825 234

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,1% 3 488 505
Transport/Vervoer 7,2% 6 181 219
Distributie 5,6% 4 821 657
Media 3,7% 3 191 342
Agricultuur 0,1% 104 862
Voeding 3,3% 2 829 209
Consumptie/Luxe 6,0% 5 164 334
Farmacie/Medical 6,4% 5 498 034
Diensten 5,2% 4 454 751
Holdings 12,5% 10 706 241
Financieel 11,0% 9 424 911
Vastgoed 9,2% 7 831 741
Industrie 5,6% 4 813 060
Technologie 19,9% 17 018 434
Totaal in EUR 85 528 302

Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Kapitalisatie 190.39 EUR
Distributie 180.52 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,7% 19000 87,01 USD 1 653 190 1 473 405 17/07/2019
SOLVAY 2,3% 22500 89,56 EUR 2 015 100 2 015 100 17/07/2019
Transport/Vervoer
AENA SME 1,2% 6000 175,88 EUR 1 055 250 1 055 250 17/07/2019
DSV 3,1% 31500 652,60 DKK 20 556 900 2 752 569 17/07/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,7% 60000 35,73 GBP 2 143 800 2 373 400 17/07/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 1,7% 30000 56,39 USD 1 691 700 1 507 727 17/07/2019
DIETEREN 1,1% 22500 41,20 EUR 927 000 927 000 17/07/2019
KERING (EX-PPR) 2,7% 4550 524,60 EUR 2 386 930 2 386 930 17/07/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,6% 25000 143,23 USD 3 580 750 3 191 342 17/07/2019
Agricultuur
SIPEF 0,1% 2586 40,55 EUR 104 862 104 862 17/07/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,5% 24995 18,24 EUR 455 909 455 909 17/07/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 30000 79,11 EUR 2 373 300 2 373 300 17/07/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1610 1 892,14 USD 3 046 345 2 715 054 17/07/2019
LVMH 2,8% 6400 382,70 EUR 2 449 280 2 449 280 17/07/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,2% 7300 381,80 EUR 2 787 140 2 787 140 17/07/2019
MEDTRONIC 3,1% 30350 100,22 USD 3 041 677 2 710 894 17/07/2019
Diensten
SOTHEBYS 5,1% 86000 58,12 USD 4 998 320 4 454 751 17/07/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 7000 209,07 USD 1 463 490 1 304 335 17/07/2019
BREDERODE 1,9% 27500 62,00 EUR 1 705 000 1 705 000 17/07/2019
EXOR NV 2,9% 41000 62,98 EUR 2 582 180 2 582 180 17/07/2019
INVESTOR B 3,0% 60000 457,60 SEK 27 456 000 2 612 026 17/07/2019
SOFINA 2,8% 14500 172,60 EUR 2 502 700 2 502 700 17/07/2019
Financieel
AGEAS 2,0% 36000 48,88 EUR 1 759 680 1 759 680 17/07/2019
ALLIANZ SE-REG 2,7% 11000 217,00 EUR 2 387 000 2 387 000 17/07/2019
BURFORD CAPITAL 3,0% 150000 15,64 GBP 2 346 000 2 597 256 17/07/2019
INTRUM AB 3,1% 115000 245,05 SEK 28 180 750 2 680 976 17/07/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 57500 48,58 USD 2 793 350 2 489 572 17/07/2019
IMMOFINANZ 2,3% 82500 24,30 EUR 2 004 750 2 004 750 17/07/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,8% 830000 3,63 GBP 3 014 560 3 337 419 17/07/2019
Industrie
AALBERTS 2,8% 70000 34,81 EUR 2 436 700 2 436 700 17/07/2019
KION GROUP 2,7% 46000 51,66 EUR 2 376 360 2 376 360 17/07/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 3,0% 2550 1 150,69 USD 2 934 260 2 615 158 17/07/2019
CAPGEMINI 0,8% 6000 113,35 EUR 680 100 680 100 17/07/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 24750 116,74 USD 2 889 315 2 575 101 17/07/2019
CISCO SYSTEMS 3,0% 52000 57,52 USD 2 990 780 2 665 532 17/07/2019
FACEBOOK INC-A 3,1% 15000 202,29 USD 3 034 350 2 704 364 17/07/2019
MELEXIS 1,7% 25000 59,40 EUR 1 485 000 1 485 000 17/07/2019
OPEN TEXT 0,9% 22000 42,54 USD 935 882 834 105 17/07/2019
OPEN TEXT 2,3% 53000 42,54 USD 2 254 625 2 009 434 17/07/2019
TENCENT HOLDINGS 1,7% 35000 363,00 HKD 12 705 000 1 449 640 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index 5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten zijn er nauwelijks vijf aandelen die lager noteren dan een maand eerder. Intrum (-9%,    Sipef (- 2%), Burford Capital, Open Text en Jardine Strategic (alle drie < 1%) zijn de enige dalers in de portefeuille.

De stijgers dan. IWG ging 36% hoger nadat de uitbesteding van de Japanse activiteiten duidelijk meer opbracht dan beleggers inschatten. Melexis (+ 32%), Kion (+ 31%), Randstad (+ 17%) en Aalberts (+ 13%) zijn iets meer conjunctuurgevoelig en gingen hoger op het iets afgenomen pessimisme omtrent de economie. Walt Disney ging 25% hoger nadat het zijn tariefplan voor een eigen streamingdienst bekendmaakte. Facebook won 17%, gedreven door meevallende resultaten. Wizz Air (+ 14%), DSV (+ 13%)  en Eurofins Scientific (+ 12%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 7,26% hoger in de maand april.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer