Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -2,14%
1 jaar 18,18%
2 jaar 9,56%
3 jaar 15,26%
5 jaar 10,32%
Rendement sinds oprichting 8,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,47 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,10 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,8% 160 359 245
Rek courant 2,2% 3 559 941
Totaal in EUR 100,0% 163 919 186

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 454 880 0 49 462 083 52 916 963 32,3%
USD 0,8815 119 185 0 109 791 501 96 886 265 59,1%
CHF 0,9666 0 0 6 653 824 6 431 916 3,9%
SEK 0,0959 0 0 50 957 640 4 884 290 3,0%
JPY 0,0078 0 0 361 086 000 2 799 753 1,7%
Totaal in EUR 163 919 186

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 5 004 488
Transport/Vervoer 4,5% 7 229 203
Distributie 6,6% 10 633 492
Voeding 3,5% 5 613 095
Consumptie/Luxe 8,4% 13 430 169
Farmacie/Medical 12,7% 20 384 063
Holdings 10,5% 16 877 267
Financieel 6,0% 9 543 711
Vastgoedontwikkelaars 3,5% 5 656 207
Industrie 4,3% 6 919 585
Technologie 32,9% 52 690 282
Staal/Non-ferro 4,0% 6 377 683
Totaal in EUR 160 359 245

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Kapitalisatie 253.51 EUR
Distributie 238.39 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,1% 45976 108,85 EUR 5 004 488 5 004 488 21/01/2022
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 31242 94,71 EUR 2 958 930 2 958 930 21/01/2022
UNION PACIFIC CORP 2,6% 19666 246,33 USD 4 844 326 4 270 273 21/01/2022
Distributie
AMAZON COM 2,5% 1622 2 852,86 USD 4 627 339 4 078 999 21/01/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 73214 101,56 USD 7 435 614 6 554 493 21/01/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 2,9% 62918 85,62 USD 5 387 039 4 748 675 21/01/2022
NESTLE SA 0,5% 7388 121,04 CHF 894 244 864 420 21/01/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,8% 6883 668,80 EUR 4 603 350 4 603 350 21/01/2022
LVMH 3,5% 8212 697,20 EUR 5 725 406 5 725 406 21/01/2022
MONCLER 1,9% 53528 57,94 EUR 3 101 412 3 101 412 21/01/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,2% 14719 280,45 USD 4 127 944 3 638 782 21/01/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 39053 89,44 EUR 3 492 900 3 492 900 21/01/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,6% 119128 35,99 EUR 4 287 417 4 287 417 21/01/2022
MEDTRONIC 2,1% 36498 105,60 USD 3 854 189 3 397 467 21/01/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,4% 15970 360,65 CHF 5 759 581 5 567 496 21/01/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,4% 20493 305,22 USD 6 254 873 5 513 671 21/01/2022
EXOR NV 4,6% 97538 76,64 EUR 7 475 312 7 475 312 21/01/2022
SOFINA 2,4% 10647 365,20 EUR 3 888 284 3 888 284 21/01/2022
Financieel
INTRUM AB 3,0% 204567 249,10 SEK 50 957 640 4 884 290 21/01/2022
MASTERCARD 1,0% 5423 355,08 USD 1 925 599 1 697 415 21/01/2022
MOODY'S CORP 0,9% 4872 341,87 USD 1 665 591 1 468 218 21/01/2022
VISA 0,9% 8229 205,93 USD 1 694 598 1 493 788 21/01/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,5% 120183 53,39 USD 6 416 570 5 656 207 21/01/2022
Industrie
AALBERTS 1,1% 33502 55,98 EUR 1 875 442 1 875 442 21/01/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,1% 31929 157,98 EUR 5 044 143 5 044 143 21/01/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,0% 67647 81,35 USD 5 503 083 4 850 968 21/01/2022
ALPHABET INC class C 4,2% 3035 2 601,84 USD 7 896 584 6 960 839 21/01/2022
APPLE COMPUTER 2,7% 30738 162,41 USD 4 992 159 4 400 588 21/01/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 47172 125,07 USD 5 899 802 5 200 675 21/01/2022
CISCO SYSTEMS 3,2% 106230 56,68 USD 6 021 116 5 307 614 21/01/2022
KONE OYJ-B 1,2% 33983 59,00 EUR 2 004 997 2 004 997 21/01/2022
MICROSOFT 3,4% 21333 296,03 USD 6 315 208 5 566 856 21/01/2022
NINTENDO 1,7% 6600 54 710,00 JPY 361 086 000 2 799 753 21/01/2022
OPEN TEXT 3,0% 119244 46,33 USD 5 524 575 4 869 912 21/01/2022
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 78222 79,52 USD 6 220 213 5 483 118 21/01/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 47780 124,53 USD 5 950 043 5 244 963 21/01/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 114678 63,09 USD 7 235 035 6 377 683 21/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,67%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op
  31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021

De Omicronvariant van het SARS-CoV-2 bezorgde beleggers slechts kortstondig koude rillingen. De alsmaar oplopende inflatie eveneens, ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bankiers de geldpersen tegen einde maart willen stoppen. Dan lopen, volgens het laatst bekendgemaakte schema, de inkopen van obligaties, helemaal af. Daarna ligt de weg naar twee of drie renteverhogingen in 2022 in de V.S. helemaal open. De Europese Centrale Bank vertraagt het ritme van de geldpersen zeer geleidelijk, maar toch aanzienlijk sneller dan een drietal maanden geleden werd aangenomen. Toch heeft dat alles weinig impact op de langetermijnrente. Zo staat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsleningen amper hoger dan zes maanden terug. Hoe klein de druk op de rente ook, hij is onmiddellijk te zien in de koersevolutie van verschillende obligaties. Ook andere stoorzenders zoals de moeilijkheden in de Chinese vastgoedsector, de hoge gasprijzen in Europa of de geopolitieke spanningen rond Oekraïne deerden de aandelenbeleggers niet. De hapering in de prestaties in november werd doorgespoeld met stijgingen van vlot 3% en meer voor de S&P-500 de Duitse Dax. Daarbij sneuvelden ook heel wat historische records.

Er waren de afgelopen maand slechts vijf verliezers waarbij de laatste twee minder dan een halve procent inleverden: Amazon (- 5%), Medtronic (- 3%), Moncler (- 1%), Exor en Moody’s (< 0,5%). 

De top-10 van de stijgers over de maand december is een bont allegaartje uit heel verschillende sectoren. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse apotheker CVS Health, dat net als de leverancier van toebehoren voor computernetwerken Cisco 16% stijgt. Monster Beverage (+ 15%), Mastercard, Activision Blizzard (beide + 14%), Newmont (+ 13%), Visa (+ 12%), Schneider Electric (+ 9%), Berkshire Hathaway en Nestlé (beide + 8%) maken de top-10 vol.

Het compartiment haalde over de maand december een niet-geannualiseerde return van 5,28%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Equity

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2020.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer