Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 9,88%
1 jaar 32,24%
2 jaar 12,86%
3 jaar 9,92%
5 jaar 10,92%
Rendement sinds oprichting 7,70%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,30 per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,67 per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,1% 138 236 320
Rek courant 3,9% 5 567 561
Totaal in EUR 100,0% 143 803 880

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 198 634 0 53 440 066 58 638 700 40,8%
USD 0,8274 171 565 0 79 365 836 65 809 260 45,8%
CHF 0,9132 30 527 0 5 894 698 5 410 917 3,8%
SEK 0,0985 2 021 232 0 48 644 317 4 989 290 3,5%
JPY 0,0076 0 0 378 756 000 2 861 312 2,0%
HKD 0,1065 0 0 22 402 500 2 385 866 1,7%
GBP 1,1620 0 0 3 191 598 3 708 478 2,6%
SGD 0,6206 91 0 0 56 0,0%
Totaal in EUR 143 803 880

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 4 590 296
Transport/Vervoer 3,1% 4 291 580
Distributie 4,6% 6 343 054
Voeding 1,2% 1 690 879
Consumptie/Luxe 8,0% 11 089 350
Farmacie/Medical 9,5% 13 159 858
Holdings 11,2% 15 521 805
Financieel 7,2% 9 970 558
Vastgoedontwikkelaars 4,4% 6 030 430
Technologie 36,1% 49 845 557
Nutssector 2,7% 3 708 478
Staal/Non-ferro 4,7% 6 545 605
Vastgoed 3,9% 5 448 870
Totaal in EUR 138 236 320

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Kapitalisatie 229.06 EUR
Distributie 215.4 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,2% 40372 113,70 EUR 4 590 296 4 590 296 13/05/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,0% 52580 81,62 EUR 4 291 580 4 291 580 13/05/2021
Distributie
AMAZON COM 1,0% 528 3 161,47 USD 1 669 256 1 381 143 13/05/2021
CVS HEALTH CORP 3,5% 71164 84,27 USD 5 996 990 4 961 911 13/05/2021
Voeding
NESTLE SA 1,2% 17078 108,42 CHF 1 851 597 1 690 879 12/05/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 4867 696,00 EUR 3 387 432 3 387 432 13/05/2021
LVMH 3,5% 8210 616,00 EUR 5 057 360 5 057 360 13/05/2021
MONCLER 1,8% 51271 51,58 EUR 2 644 558 2 644 558 13/05/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 27014 80,53 EUR 2 175 437 2 175 437 12/05/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,3% 73822 44,07 EUR 3 252 966 3 252 966 14/05/2021
MEDTRONIC 2,8% 39310 124,19 USD 4 881 909 4 039 292 13/05/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,6% 13430 301,05 CHF 4 043 102 3 692 162 12/05/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 19685 286,90 USD 5 647 627 4 672 847 13/05/2021
EXOR NV 4,5% 96476 67,80 EUR 6 541 073 6 541 073 13/05/2021
PROSUS NV 0,8% 13857 83,53 EUR 1 157 475 1 157 475 13/05/2021
SOFINA 2,2% 10091 312,20 EUR 3 150 410 3 150 410 13/05/2021
Financieel
AGEAS 2,1% 59365 51,84 EUR 3 077 482 3 077 482 13/05/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9824 214,05 EUR 2 102 827 2 102 827 13/05/2021
INTRUM AB 3,3% 168436 288,80 SEK 48 644 317 4 790 249 12/05/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,2% 160928 45,29 USD 7 288 429 6 030 448 13/05/2021
IMMOFINANZ 0,0% -1 17,44 EUR -17 -17 13/05/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 47180 93,42 USD 4 407 556 3 646 812 13/05/2021
ALIBABA 2,1% 17844 206,08 USD 3 677 292 3 042 592 13/05/2021
ALPHABET INC class C 3,8% 2921 2 261,97 USD 6 607 214 5 466 810 13/05/2021
CAPGEMINI 2,1% 19518 151,80 EUR 2 962 832 2 962 832 13/05/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,7% 40572 117,80 USD 4 779 382 3 954 461 13/05/2021
CISCO SYSTEMS 3,2% 105752 52,49 USD 5 550 922 4 592 834 13/05/2021
FORTINET 3,3% 28509 198,39 USD 5 655 901 4 679 693 13/05/2021
KONE OYJ-B 1,0% 21422 66,12 EUR 1 416 423 1 416 423 12/05/2021
MICROSOFT 2,9% 20564 243,03 USD 4 997 669 4 135 072 13/05/2021
NINTENDO 2,0% 6300 60 120,00 JPY 378 756 000 2 861 312 13/05/2021
OPEN TEXT 2,8% 107006 45,54 USD 4 873 053 4 031 965 13/05/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 74187 73,08 USD 5 421 586 4 485 821 13/05/2021
TENCENT HOLDINGS 1,7% 38625 580,00 HKD 22 402 500 2 385 866 13/05/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,5% 40866 53,42 EUR 2 183 062 2 183 062 13/05/2021
Nutssector
NATIONAL GRID 2,6% 345411 9,24 GBP 3 191 598 3 708 478 13/05/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,6% 114786 68,92 USD 7 911 051 6 545 605 13/05/2021
Vastgoed
COFINIMMO GVV 3,8% 41850 130,20 EUR 5 448 870 5 448 870 13/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,67%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op
  31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

De stijgende rente was in de eerste maanden van het jaar een aandachtspunt voor beleggers. Vooral in de VS klom de langetermijnrente geleidelijk hoger, weliswaar vertrekkende van zeer lage niveaus. Het optimisme omtrent de heropening van de wereldeconomie en de positieve gevolgen van de massale stimulus die overheden voorzien wogen echter zwaarder voor beleggers, waardoor de beurzen een goede start van het jaar kenden. De langetermijnrente in de VS bereikte haar voorlopig hoogtepunt voor het jaar op het einde van maart en is sindsdien opnieuw licht gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in april de beurzen hun positieve trend verder zetten, nu de dreiging van een steeds hogere rente voorlopig afgewend is. Hierdoor bereikten de aandelenbeurzen in de VS nieuwe records en konden ook de meeste Europese beurzen sinds het jaarbegin al een dubbelcijferig rendement optekenen. Een positieve start van het resultatenseizoen, waarbij ook de grote technologiebedrijven
een blijvend sterke groei optekenen, droeg ook bij aan het positieve sentiment op de beurzen.

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven de voorbije weken was wel de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2,6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen die het beursfeestje kunnen afkoelen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen en turbulentie op de beurzen later in het jaar
niet uit te sluiten. Op korte termijn is dit echter geen bepalende factor en lijken er weinig zaken te zijn die het positieve beursklimaat kunnen verstoren zolang het covid-virus onder controle blijft.

BMW (- 6%) voert de lijst van de verliezers aan. Exor (- 5%), de Italiaanse holding met aanzienlijke belangen in de automotive sector is de tweede grootste verliezer. De gamingsector heeft drie vertegenwoordigers in de lijst: Prosus, de holding boven Tencent (- 5%), Ubisoft (- 4%) en Activision Blizzard (- 2%). De overige aandelen in de lijst met de 10 grootste verliezers zijn Roche Holding (- 3%), Ageas, Cisco Systems (beiden - 2%), Open Text (- 1% en Solvay (- 0,4%).

Bij de stijgers zijn de technologiewaarden zeer goed vertegenwoordigd. De lijst wordt aangevoerd door Alphabet (+ 17%). Amazon (+ 12%), Fortinet (+ 11%) en Microsoft (+ 7%) zijn de aandelen uit dezelfde sector. Dankzij de voortschrijdende heropening van de economie doen ook de producenten van consumentengoederen het goed: Kering ( + 13%) en LVMH (+ 10%). Medtronic (+ 11%), Sofina (+ 10%), Berkshire Hathaway (+ 8%) en Fresenius (+ 7%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers van de maand.

Liftenbouwer Kone is nieuw in de lijst.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in april met een niet-geannualiseerde 2,17%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Equity

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2020.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer