Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -13,92%
1 jaar -9,37%
2 jaar 4,91%
3 jaar 3,24%
5 jaar 6,09%
Rendement sinds oprichting 6,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,96% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,27 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 276 472 990
Rek courant 2,0% 5 564 392
Totaal in EUR 100,0% 282 037 381

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 640 540 24 507 914 93 570 735 119 719 189 42,4%
USD 0,9574 4 308 -26 700 000 180 211 030 146 967 918 52,1%
CHF 1,0153 4 402 140 0 5 124 610 9 672 505 3,4%
SEK 0,0915 3 068 858 0 56 570 283 5 454 894 1,9%
GBP 1,1606 192 043 0 0 222 875 0,1%
Totaal in EUR 282 037 381

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 5 422 246
Transport/Vervoer 2,8% 7 846 700
Distributie 5,4% 14 798 932
Voeding 5,8% 16 152 094
Consumptie/Luxe 8,9% 24 613 137
Farmacie/Medical 11,7% 32 306 913
Holdings 11,0% 30 546 511
Financieel 8,4% 23 284 607
Vastgoedontwikkelaars 1,7% 4 591 319
Industrie 4,5% 12 407 188
Technologie 34,6% 95 546 850
Staal/Non-ferro 3,2% 8 956 493
Totaal in EUR 276 472 990

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Kapitalisatie 223 EUR
Distributie 208.13 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,9% 57561 94,20 EUR 5 422 246 5 422 246 01/12/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,8% 37958 215,93 USD 8 196 271 7 846 700 01/12/2022
Distributie
AMAZON COM 1,2% 37238 95,50 USD 3 556 229 3 404 556 01/12/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 117088 101,65 USD 11 901 995 11 394 376 01/12/2022
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 76000 56,89 EUR 4 323 640 4 323 640 01/12/2022
MONSTER BEVERAGE 4,2% 119665 103,25 USD 12 355 411 11 828 454 01/12/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,7% 13295 567,10 EUR 7 539 595 7 539 595 01/12/2022
LVMH 4,4% 17351 721,00 EUR 12 510 071 12 510 071 01/12/2022
MONCLER 1,6% 91489 49,88 EUR 4 563 471 4 563 471 01/12/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,6% 28411 274,54 USD 7 799 956 7 467 288 01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 110811 68,36 EUR 7 575 040 7 575 040 01/12/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 182377 26,68 EUR 4 865 818 4 865 818 01/12/2022
MEDTRONIC 1,9% 70490 79,25 USD 5 586 333 5 348 076 01/12/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 16531 310,00 CHF 5 124 610 5 203 014 01/12/2022
TUBIZE FINANCIERE DE 0,7% 26662 69,30 EUR 1 847 677 1 847 677 01/12/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 39556 316,01 USD 12 500 092 11 966 963 01/12/2022
BREDERODE 0,7% 19165 101,60 EUR 1 947 164 1 947 164 01/12/2022
EXOR NV 4,6% 167825 76,82 EUR 12 892 317 12 892 317 01/12/2022
SOFINA 1,3% 17559 213,00 EUR 3 740 067 3 740 067 01/12/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 146998 36,55 USD 5 372 777 5 143 628 01/12/2022
INTRUM AB 1,8% 396567 142,65 SEK 56 570 283 5 174 201 01/12/2022
KBC GROEP 1,3% 72015 52,82 EUR 3 803 832 3 803 832 01/12/2022
MOODY'S CORP 3,2% 31265 306,13 USD 9 571 154 9 162 945 01/12/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 101715 47,15 USD 4 795 862 4 591 319 30/11/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 75536 38,61 EUR 2 916 445 2 916 445 01/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,4% 67253 141,12 EUR 9 490 743 9 490 743 01/12/2022
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 9686 302,83 USD 2 933 211 2 808 110 01/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 34684 75,19 USD 2 607 890 2 496 664 01/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,6% 21649 75,19 USD 1 627 788 1 558 363 01/12/2022
ADOBE 2,2% 18750 344,93 USD 6 467 438 6 191 602 30/11/2022
ALPHABET INC class C 3,4% 99607 101,28 USD 10 088 197 9 657 936 01/12/2022
ALPHABET INC class C 0,6% 17600 101,28 USD 1 782 528 1 706 503 01/12/2022
APPLE COMPUTER 2,8% 54843 148,31 USD 8 133 765 7 786 861 01/12/2022
APPLE COMPUTER 0,4% 7000 148,31 USD 1 038 170 993 892 01/12/2022
ASML HOLDING 3,6% 17404 582,20 EUR 10 132 609 10 132 609 01/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 4,0% 86944 134,50 USD 11 693 968 11 195 221 01/12/2022
CISCO SYSTEMS 2,5% 148708 49,97 USD 7 430 939 7 114 010 01/12/2022
MASTERCARD 1,6% 12824 360,80 USD 4 626 899 4 429 562 01/12/2022
MICROSOFT 3,9% 44840 254,69 USD 11 420 300 10 933 224 01/12/2022
OPEN TEXT 0,9% 92430 29,38 USD 2 715 593 2 599 773 30/11/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 144249 54,12 USD 7 806 756 7 473 798 01/12/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 51027 82,68 USD 4 218 912 4 038 976 01/12/2022
VISA 1,6% 21323 217,00 USD 4 627 091 4 429 746 01/12/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 192619 48,57 USD 9 355 505 8 956 493 01/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,68%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op
  31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

De portefeuille kende slechts negen dalers. Taiwan Semiconductor (- 10%) voert de lijst aan, net voor Amazon (- 9%). Brookfield Asset
Management, Danaher (beide - 3%), Activision Blizzard, Alphabet (beide - 2%), Intrum, CVS Health (beide - 1%) en tot slot Microsoft (- 0,5%) maken de lijst vol.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Bank of America profiteert volop van de stijgende rente en ging 19% hoger. Nog in de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) en Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina en Berkshire Hathaway (beide + 11%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Accenture is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 4,59%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Bericht van fusie na BAV

Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.

Download


Addedum Fusie door overname

Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer