Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,58%
1 jaar 0,85%
2 jaar 11,08%
3 jaar 7,36%
5 jaar 6,81%
Rendement sinds oprichting 6,87%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,32 per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,27 per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 113 517 887
Rek courant 2,0% 2 325 622
Totaal in EUR 100,0% 115 843 509

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 649 795 0 45 005 500 46 655 295 40,3%
CAD 0,6454 0 0 2 569 352 1 658 388 1,4%
USD 0,8388 805 637 0 62 376 187 52 996 927 45,7%
CHF 0,9251 0 0 1 647 908 1 524 562 1,3%
SEK 0,0984 0 0 35 695 764 3 512 642 3,0%
JPY 0,0081 0 0 320 045 000 2 580 571 2,2%
HKD 0,1082 0 0 26 504 780 2 867 817 2,5%
GBP 1,1198 2 0 3 614 418 4 047 250 3,5%
SGD 0,6267 91 0 0 57 0,0%
Totaal in EUR 115 843 509

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 1 776 192
Transport/Vervoer 1,5% 1 737 880
Distributie 5,1% 5 813 743
Voeding 1,3% 1 524 562
Consumptie/Luxe 11,5% 13 047 338
Farmacie/Medical 7,5% 8 535 364
Holdings 12,9% 14 613 688
Financieel 6,2% 7 054 359
Vastgoed 6,4% 7 299 350
Technologie 35,0% 39 706 181
Nutssector 3,6% 4 047 247
Staal/Non-ferro 3,7% 4 192 492
Vastgoedfonds 3,7% 4 169 490
Totaal in EUR 113 517 887

Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2020

Kapitalisatie 203.79 EUR
Distributie 192.52 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 18502 96,00 EUR 1 776 192 1 776 192 27/11/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 1,5% 12077 143,90 EUR 1 737 880 1 737 880 26/11/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,4% 56026 45,86 CAD 2 569 352 1 658 388 26/11/2020
CVS HEALTH CORP 3,0% 60641 67,63 USD 4 101 151 3 440 046 25/11/2020
DIETEREN 0,6% 12022 59,50 EUR 715 309 715 309 27/11/2020
Voeding
NESTLE SA 1,3% 16096 102,38 CHF 1 647 908 1 524 562 26/11/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,8% 103425 37,15 USD 3 842 239 3 222 871 25/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,9% 5491 604,10 EUR 3 317 113 3 317 113 27/11/2020
LVMH 3,4% 7965 495,85 EUR 3 949 445 3 949 445 27/11/2020
MONCLER 2,2% 61845 41,36 EUR 2 557 909 2 557 909 27/11/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 50420 66,96 EUR 3 376 123 3 376 123 26/11/2020
MEDTRONIC 3,0% 37049 113,31 USD 4 198 022 3 521 302 25/11/2020
ZOETIS 1,4% 12190 160,19 USD 1 952 716 1 637 939 25/11/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 17302 233,13 USD 4 033 615 3 383 397 25/11/2020
BREDERODE 1,5% 21795 79,60 EUR 1 734 882 1 734 882 27/11/2020
EXOR NV 4,4% 87835 58,36 EUR 5 126 051 5 126 051 27/11/2020
PROSUS NV 1,6% 19184 93,98 EUR 1 802 912 1 802 912 27/11/2020
SOFINA 2,2% 9852 260,50 EUR 2 566 446 2 566 446 27/11/2020
Financieel
AGEAS 1,5% 42178 41,67 EUR 1 757 557 1 757 557 27/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9000 198,24 EUR 1 784 160 1 784 160 27/11/2020
INTRUM AB 3,0% 152546 234,00 SEK 35 695 764 3 512 642 27/11/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,4% 147426 41,56 USD 6 127 025 5 139 350 25/11/2020
IMMOFINANZ 1,9% 135000 16,00 EUR 2 160 000 2 160 000 27/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,3% 41500 76,51 USD 3 175 165 2 663 329 25/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 771,43 USD 4 740 347 3 976 204 25/11/2020
CAPGEMINI 3,0% 28934 118,70 EUR 3 434 466 3 434 466 27/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 119,43 USD 4 028 374 3 379 001 25/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 42,50 USD 4 117 400 3 453 676 25/11/2020
FORTINET 3,0% 34381 119,86 USD 4 120 907 3 456 617 26/11/2020
MICROSOFT 2,9% 18838 213,87 USD 4 028 883 3 379 428 25/11/2020
NINTENDO 2,2% 5500 58 190,00 JPY 320 045 000 2 580 571 27/11/2020
OPEN TEXT 3,1% 98028 43,88 USD 4 301 469 3 608 073 25/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 66802 69,02 USD 4 610 674 3 867 434 25/11/2020
TENCENT HOLDINGS 2,5% 45230 586,00 HKD 26 504 780 2 867 817 27/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,6% 39079 77,78 EUR 3 039 565 3 039 565 27/11/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,5% 412982 8,75 GBP 3 614 418 4 047 247 27/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,6% 86504 57,78 USD 4 998 201 4 192 492 25/11/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,6% 33463 124,60 EUR 4 169 490 4 169 490 27/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,67%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2020

Drie factoren, die de daaropvolgende maanden op de beurzen zouden kunnen wegen maakten beleggers in september nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus. Na een licht herstel in de eerste helft van de maand, bleek dat in de tweede helft van oktober deze drie factoren effectief op het beurssentiment hebben gewogen, en ervoor hebben gezorgd dat ook in oktober de meeste beurzen opnieuw licht daalden.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een
onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

De lijst van de verliezers wordt aangevoerd door d’Ieteren (- 20%). Immofinanz verliest 13%, ook al als gevolg van de dreigende nieuwe lock downs. Open Text (- 13%), CapGemini (- 12%), Brookfield Asset Management (- 11%), Kering, Cisco Systems, Cofinimmo, Brederode (alle vier - 10%) en Allianz (- 9%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Bij de winnaars van de maand oktober voert het door Covid-19 geplaagde Capri Holdings de lijst met een winst van 17% aan. Tencent (+ 16%) en Prosus (+ 8%), dat een pakket van 30% aandelen Tencent in portefeuille heeft, halen ook de top-10. Alphabet (+ 10%), Alibaba (+ 4%), National Grid (+ 3%), Eurofins Scientific (+ 2%) en Intrum (+ 0,3%) zijn de overige aandelen in de lijst van slechts acht stijgers.

De aandelen van Anheuser-Busch werden verkocht.

Het compartiment haalde in de maand oktober een return van - 2,51%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Equity

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer