Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -10,92%
1 jaar -3,04%
2 jaar 2,53%
3 jaar 3,43%
5 jaar 5,12%
Rendement sinds oprichting 6,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,08 per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,23 per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,9% 99 323 950
Rek courant 4,1% 4 255 089
Totaal in EUR 100,0% 103 579 039

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 362 722 0 40 171 802 43 534 524 42,0%
CAD 0,6508 48 0 4 762 013 3 098 912 3,0%
USD 0,8826 76 044 0 46 959 745 41 511 446 40,1%
CHF 0,9395 0 0 1 724 847 1 620 494 1,6%
SEK 0,0962 8 167 930 0 37 825 410 4 426 629 4,3%
JPY 0,0083 3 819 293 0 268 400 000 2 246 993 2,2%
HKD 0,1139 66 000 0 30 112 500 3 437 331 3,3%
GBP 1,1174 0 0 3 313 632 3 702 651 3,6%
SGD 0,6356 91 0 0 58 0,0%
Totaal in EUR 103 579 039

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,9% 2 875 560
Distributie 4,3% 4 226 131
Media 3,0% 2 940 844
Voeding 3,5% 3 507 694
Consumptie/Luxe 12,4% 12 303 027
Farmacie/Medical 7,1% 7 037 975
Holdings 12,2% 12 090 544
Financieel 6,7% 6 608 139
Vastgoed 5,7% 5 637 503
Technologie 31,6% 31 374 440
Nutssector 3,7% 3 702 651
Staal/Non-ferro 3,4% 3 419 598
Vastgoedfonds 3,6% 3 599 844
Totaal in EUR 99 323 950

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2020

Kapitalisatie 182.58 EUR
Distributie 172.48 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
AENA SME 2,8% 23963 120,00 EUR 2 875 560 2 875 560 10/07/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,0% 154963 30,73 CAD 4 762 013 3 098 881 10/07/2020
DIETEREN 1,1% 22500 50,10 EUR 1 127 250 1 127 250 10/07/2020
Media
WALT DISNEY CORP. 2,8% 27922 119,34 USD 3 332 211 2 940 844 10/07/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 40000 47,18 EUR 1 887 200 1 887 200 10/07/2020
NESTLE SA 1,6% 16096 107,16 CHF 1 724 847 1 620 494 10/07/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 3,0% 226196 15,35 USD 3 472 109 3 064 310 10/07/2020
KERING (EX-PPR) 3,0% 6227 499,75 EUR 3 111 943 3 111 943 10/07/2020
LVMH 3,1% 7965 400,70 EUR 3 191 576 3 191 576 10/07/2020
MONCLER 2,8% 85925 34,16 EUR 2 935 198 2 935 198 10/07/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 5042 536,00 EUR 2 702 512 2 702 512 10/07/2020
MEDTRONIC 2,8% 36489 90,81 USD 3 313 566 2 924 388 10/07/2020
ZOETIS 1,4% 11662 137,10 USD 1 598 860 1 411 074 10/07/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 18162 182,90 USD 3 321 830 2 931 682 10/07/2020
BREDERODE 2,0% 27500 76,30 EUR 2 098 250 2 098 250 10/07/2020
EXOR NV 3,1% 64434 49,61 EUR 3 196 571 3 196 571 10/07/2020
PROSUS NV 1,4% 17250 86,36 EUR 1 489 710 1 489 710 10/07/2020
SOFINA 2,3% 9852 241,00 EUR 2 374 332 2 374 332 10/07/2020
Financieel
AGEAS 0,6% 17000 33,82 EUR 574 940 574 940 10/07/2020
ALLIANZ SE-REG 2,3% 12900 185,48 EUR 2 392 692 2 392 692 13/07/2020
INTRUM AB 3,5% 180121 210,00 SEK 37 825 410 3 640 507 10/07/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 101750 32,83 USD 3 340 453 2 948 117 10/07/2020
IMMOFINANZ 2,6% 168297 15,98 EUR 2 689 386 2 689 386 13/07/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,9% 41500 81,27 USD 3 372 705 2 976 582 10/07/2020
ADOBE 2,5% 6275 466,20 USD 2 925 405 2 581 817 10/07/2020
ALPHABET INC class C 3,3% 2550 1 541,74 USD 3 931 437 3 469 691 10/07/2020
CAPGEMINI 2,2% 21425 104,25 EUR 2 233 556 2 233 556 10/07/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 33000 119,45 USD 3 941 850 3 478 881 10/07/2020
CISCO SYSTEMS 1,1% 27000 46,66 USD 1 259 820 1 111 854 10/07/2020
MICROSOFT 2,1% 11787 213,67 USD 2 518 528 2 222 728 10/07/2020
NINTENDO 2,1% 5500 48 800,00 JPY 268 400 000 2 215 468 13/07/2020
OPEN TEXT 3,0% 83250 42,77 USD 3 560 603 3 142 411 10/07/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,7% 56611 56,45 USD 3 195 691 2 820 358 10/07/2020
TENCENT HOLDINGS 3,3% 55000 547,50 HKD 30 112 500 3 429 814 13/07/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,6% 21823 77,50 EUR 1 691 283 1 691 283 10/07/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,6% 380440 8,71 GBP 3 313 632 3 702 651 10/07/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,3% 62616 61,88 USD 3 874 678 3 419 598 10/07/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,5% 29031 124,00 EUR 3 599 844 3 599 844 10/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,67%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2020

Verder herstel beurzen in mei, maar herstel verloopt niet overal gelijk In mei herstelden de beurzen verder van de sterke daling door de opmars van het coronavirus in februari-maart. Tussen de verschillende aandelencategorieën zijn de verschillen onderling groot. Zo herstelden de Amerikaanse beurzen tot nu toe sterker dan de Europese. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Dit staat in schril contrast met de zware discussies momenteel tussen de verschillende lidstaten van de EU over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse beurzen de voorbije twee maanden beter presteerden: de Amerikaanse S&P 500 index herstelde sinds het dieptepunt van maart met maar liefst 35%, en staat sinds het jaarbegin nog op een verlies van 7%. Technologiebeurs Nasdaq presteerde nog beter, en heeft nu zelfs een positief rendement (+3%) sinds het jaarbegin. De brede Europese Stoxx 600 index daarentegen is ‘maar’ 25% gestegen sinds het dieptepunt in maart en staat nog altijd op een verlies van 17% tegenover het jaarbegin.

De zwakkere Europese prestatie heeft echter niet alleen te maken met de verschillende aanpak van de crisis, maar ook met de samenstelling van de indexen. In de Europese indexen is het gewicht van technologiebedrijven veel lager dan in de VS. Een aantal technologiebedrijven kenden de voorbije jaren een sterke groei, en presteerden daardoor beter op de beurs. De groeivooruitzichten van verschillende van een aantal technologiebedrijven zijn vandaag minder aangetast door het Coronavirus, omdat ze minder gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. Het is dan ook niet toevallig dat deze aandelen sneller en sterker herstelden dan gemiddeld. Daarnaast zijn er daar zelfs een aantal bedrijven te vinden die profiteren van de effecten die het virus heeft op onze manier van werken en leven. De Europese beursindexen kennen ook een hoog aandeel aan bedrijven uit de energiesector en de financiële sector, en dit zijn net twee sectoren die nu zwaar getroffen worden.

De vastgoedsector presteert dit jaar ook slechter dan gemiddeld, maar ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende subsegmenten groot. Bedrijven actief in winkelvastgoed en kantoren blijven achter omdat beleggers vrezen dat de manier waarop we werken en winkelen mogelijk structureel veranderd zal zijn wanneer deze crisis voorbij is, en dat er dan minder nood zal zijn aan winkels en kantoren. Deze aandelen noteren nu vaak aan een heel grote korting op hun intrinsieke waarde, terwijl bedrijven die actief zijn in residentieel vastgoed een relatief stabiel koersverloop voorleggen.

De lijst van de verliezers over de maand mei wordt aangevoerd door Canada Goose Holdings, dat 16% van zijn waarde verloor. De vastgoed- en infrastructuursector is met Cofinimmo (- 4%), Brookfield Asset Management en Immofinanz (beide - 3%) goed vertegenwoordigd. Ageas (- 6%), Allianz (- 4%), Nintendo, Exor, Tencent Holdings (alle drie - 2%) en National Grid (- 0,5%) zijn de overige aandelen bij de verliezers.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Eurofins Scientific (+ 19%). D’Ieteren (+ 18%), Sofina (+ 15%), Aena (+ 14%), Cisco Systems, Capri Holdings (beide + 11%), Adobe (+ 10%), Walt Disney, Activision Blizzard (beide + 9%) en Open Text (+ 8%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Ubisoft Entertainment is nieuw in de portefeuille. Investor B, Booking Holdings, Madison Square Garden Entertainment en Madison Square Garden Sports werden verkocht.

Het compartiment haalde een return van 2,32% in mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Equity

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer