Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/02/2019

Rendement sinds oprichting 0,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,32 per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,78 per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 70 686 241
Rek courant 0,7% 532 294
Totaal in EUR 100,0% 71 218 536

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8863 5 366 0 35 835 193 31 765 491 44,6%
EUR 512 802 0 26 863 860 27 376 662 38,4%
DKK 0,1340 472 0 14 784 000 1 981 119 2,8%
GBP 1,1368 0 0 4 482 260 5 095 655 7,2%
CHF 0,8811 0 0 980 870 864 196 1,2%
SEK 0,0953 153 000 0 43 237 400 4 135 322 5,8%
SGD 0,6525 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6670 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 71 218 536

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,8% 2 654 771
Transport/Vervoer 6,8% 4 840 412
Distributie 3,7% 2 582 458
Media 2,8% 1 995 771
Agricultuur 0,7% 520 279
Voeding 3,7% 2 606 032
Consumptie/Luxe 5,4% 3 819 463
Farmacie/Medical 12,9% 9 138 541
Diensten 2,0% 1 384 200
Holdings 14,5% 10 261 376
Financieel 12,2% 8 592 820
Vastgoed 7,5% 5 294 181
Industrie 2,7% 1 900 500
Technologie 18,3% 12 955 387
Staal/Non-ferro 3,0% 2 140 051
Totaal in EUR 70 686 241

Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kapitalisatie 171.39 EUR
Distributie 162.51 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,1% 19000 87,64 USD 1 665 160 1 475 831 15/02/2019
SOLVAY 1,7% 12000 98,25 EUR 1 178 940 1 178 940 15/02/2019
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,3% 15000 61,93 EUR 928 875 928 875 15/02/2019
DSV 2,8% 27500 537,60 DKK 14 784 000 1 981 056 15/02/2019
RYANAIR HOLDINGS 0,7% 40000 11,61 EUR 464 400 464 400 15/02/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 40000 32,24 GBP 1 289 600 1 466 081 15/02/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,6% 30000 69,53 USD 2 085 900 1 848 733 15/02/2019
DIETEREN 1,0% 22500 32,61 EUR 733 725 733 725 15/02/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,8% 20000 112,59 USD 2 251 800 1 995 771 15/02/2019
Agricultuur
SIPEF 0,7% 10044 51,80 EUR 520 279 520 279 15/02/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 35040 19,40 EUR 679 776 679 776 15/02/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 15500 68,52 EUR 1 062 060 1 062 060 15/02/2019
NESTLE SA 1,2% 11000 89,17 CHF 980 870 864 196 15/02/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1000 1 933,57 USD 1 933 570 1 713 723 15/02/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 539,90 EUR 217 580 217 580 15/02/2019
LVMH 2,7% 6400 295,03 EUR 1 888 160 1 888 160 15/02/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,2% 6650 341,90 EUR 2 273 635 2 273 635 15/02/2019
HCA HEALTHCARE 4,3% 24000 144,26 USD 3 462 240 3 068 584 15/02/2019
JOHNSON & JOHNSON 2,7% 16000 136,38 USD 2 182 080 1 933 978 15/02/2019
UNITEDHEALTH GROUP 2,6% 7750 271,13 USD 2 101 258 1 862 345 15/02/2019
Diensten
RANDSTAD 1,9% 30000 46,14 EUR 1 384 200 1 384 200 15/02/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 9500 205,29 USD 1 950 255 1 728 511 15/02/2019
BREDERODE 2,3% 27500 59,00 EUR 1 622 500 1 622 500 15/02/2019
EXOR NV 2,5% 32000 56,38 EUR 1 804 160 1 804 160 15/02/2019
INVESTOR B 2,9% 53500 411,20 SEK 21 999 200 2 096 634 15/02/2019
JARDINE STRATEGIC 1,8% 37000 39,05 USD 1 444 850 1 280 571 14/02/2019
SOFINA 2,4% 10000 172,90 EUR 1 729 000 1 729 000 15/02/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 36000 41,59 EUR 1 497 060 1 497 060 15/02/2019
ALLIANZ SE-REG 2,3% 8500 190,26 EUR 1 617 210 1 617 210 15/02/2019
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 65000 29,11 USD 1 892 150 1 677 013 15/02/2019
INTRUM AB 2,8% 81000 262,20 SEK 21 238 200 2 024 107 15/02/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,5% 19000 105,55 USD 2 005 450 1 777 431 15/02/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 50000 43,93 USD 2 196 500 1 946 758 15/02/2019
IMMOFINANZ 2,6% 82500 22,52 EUR 1 857 900 1 857 900 15/02/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,1% 580000 2,26 GBP 1 310 220 1 489 523 15/02/2019
Industrie
KION GROUP 2,7% 35000 54,30 EUR 1 900 500 1 900 500 15/02/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,6% 1900 1 113,65 USD 2 115 935 1 875 353 15/02/2019
APPLE COMPUTER 2,2% 10500 170,42 USD 1 789 410 1 585 954 15/02/2019
CAPGEMINI 2,3% 16000 102,55 EUR 1 640 800 1 640 800 15/02/2019
CISCO SYSTEMS 3,2% 52000 49,43 USD 2 570 360 2 278 110 15/02/2019
FACEBOOK INC-A 2,2% 10750 162,50 USD 1 746 875 1 548 255 15/02/2019
MELEXIS 2,6% 31000 60,10 EUR 1 863 100 1 863 100 15/02/2019
OPEN TEXT 0,6% 12000 37,56 USD 450 720 399 473 15/02/2019
OPEN TEXT 2,5% 53000 37,56 USD 1 990 680 1 764 340 15/02/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 3,0% 105000 17,93 GBP 1 882 440 2 140 051 15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Geen enkel aandeel in portefeuille viel terug in januari. Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Intrum (+ 25%). Melexis, DSV (beiden + 22%), Exor (+ 16%), Bank of America en Brederode (beiden +15%), Brookfield Asset Management, HCA Healthcare (+ 12%) en CapGemini (+ 11%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.

Het compartiment haalde in januari een return van + 8,85%.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer