Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -16,19%
1 jaar -9,65%
2 jaar 10,87%
3 jaar 5,46%
5 jaar 5,48%
Rendement sinds oprichting 6,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,90 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,67 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 141 879 843
Rek courant 1,0% 1 490 375
Totaal in EUR 100,0% 143 370 218

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 063 896 24 507 914 39 242 003 64 813 813 45,2%
USD 0,9531 1 371 628 -26 700 000 100 753 966 71 891 892 50,1%
CHF 1,0006 24 308 0 2 760 178 2 786 018 1,9%
SEK 0,0936 384 475 0 41 063 502 3 878 494 2,7%
Totaal in EUR 143 370 218

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 3 490 687
Transport/Vervoer 2,8% 4 032 194
Distributie 6,2% 8 846 085
Voeding 4,0% 5 649 921
Consumptie/Luxe 7,6% 10 767 899
Farmacie/Medical 11,3% 16 013 902
Holdings 8,8% 12 523 401
Financieel 11,0% 15 611 549
Vastgoedontwikkelaars 3,0% 4 325 230
Industrie 3,6% 5 089 625
Technologie 34,9% 49 581 246
Staal/Non-ferro 4,2% 5 948 104
Totaal in EUR 141 879 843

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kapitalisatie 217.11 EUR
Distributie 202.63 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,4% 44718 78,06 EUR 3 490 687 3 490 687 29/06/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,8% 19847 213,15 USD 4 230 388 4 032 194 29/06/2022
Distributie
AMAZON COM 2,4% 32738 108,92 USD 3 565 823 3 398 764 29/06/2022
CVS HEALTH CORP 3,8% 61222 93,35 USD 5 715 074 5 447 322 29/06/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,9% 63499 93,35 USD 5 927 632 5 649 921 29/06/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 6947 500,60 EUR 3 477 668 3 477 668 29/06/2022
LVMH 3,7% 9068 589,00 EUR 5 341 052 5 341 052 29/06/2022
MONCLER 1,4% 47774 40,80 EUR 1 949 179 1 949 179 29/06/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,5% 14855 252,86 USD 3 756 235 3 580 255 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 44070 74,42 EUR 3 279 689 3 279 689 29/06/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,2% 110273 29,18 EUR 3 217 766 3 217 766 29/06/2022
MEDTRONIC 2,2% 36834 90,42 USD 3 330 530 3 174 494 29/06/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 8635 319,65 CHF 2 760 178 2 761 697 29/06/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 20682 273,49 USD 5 656 320 5 391 321 29/06/2022
EXOR NV 3,7% 87712 60,66 EUR 5 320 610 5 320 610 29/06/2022
SOFINA 1,3% 9172 197,50 EUR 1 811 470 1 811 470 29/06/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 73729 31,86 USD 2 349 006 2 238 955 29/06/2022
INTRUM AB 2,7% 206453 198,90 SEK 41 063 502 3 842 517 29/06/2022
KBC GROEP 1,4% 36026 56,40 EUR 2 031 866 2 031 866 29/06/2022
MASTERCARD 1,2% 5473 322,59 USD 1 765 535 1 682 819 29/06/2022
MOODY'S CORP 3,0% 16344 271,94 USD 4 444 587 4 236 358 29/06/2022
VISA 1,1% 8304 199,50 USD 1 656 648 1 579 034 29/06/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 100684 45,07 USD 4 537 828 4 325 230 28/06/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 35988 37,97 EUR 1 366 464 1 366 464 29/06/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,6% 32224 115,54 EUR 3 723 161 3 723 161 29/06/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 34123 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,5% 68271 77,96 USD 5 322 407 5 073 051 29/06/2022
ADOBE 1,5% 5920 368,50 USD 2 181 520 2 079 315 29/06/2022
ALPHABET INC class C 4,6% 3063 2 245,13 USD 6 876 833 6 554 652 29/06/2022
APPLE COMPUTER 3,0% 32324 139,23 USD 4 500 471 4 289 623 29/06/2022
ASML HOLDING 3,0% 9098 465,20 EUR 4 232 390 4 232 390 29/06/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,7% 45439 121,21 USD 5 507 661 5 249 626 29/06/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 90875 42,88 USD 3 896 720 3 714 158 29/06/2022
MICROSOFT 4,0% 23438 256,48 USD 6 011 378 5 729 744 28/06/2022
OPEN TEXT 3,1% 120343 38,49 USD 4 632 002 4 414 992 28/06/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 75426 58,65 USD 4 423 735 4 216 482 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 50510 83,65 USD 4 225 162 4 027 212 29/06/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,1% 100669 61,99 USD 6 240 471 5 948 104 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,68%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op
  31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.

In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.

De holding Sofina is zwaar geïnvesteerd in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen. Die hadden in de periode van extreem lage rente de wind in de zeilen. Nu de rente stijgt is private equity minder populair, wat Sofina in mei 25% lager duwde. Moncler ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. De daling van het aandeel KBC Groep (- 11%) is in belangrijke mate toe te schrijven aan het uitzonderlijke dividend dat het uitkeerde. Roche Holding ging 10% lager, Cisco Systems, als gevolg van de door het management neerwaarts bijgestelde verwachtingen 8%. Goudmijn Newmont Corporation ging 7% lager. De vier laatste aandelen in de top-10 van de verliezers gingen 6% lager: Schneider Electric, Union Pacific, Intrum en Apple Computer.

Er zijn slechts negen aandelen die de afgelopen maand hoger gingen. Danaher (+ 5%) is de grootste stijger, gevolgd door Bank of America Corp en Monster Beverage (beide + 4%). Activision Blizzard, Exor en Taiwan Semiconductor gingen 3% hoger. Brookfield Asset Management steeg 2% en CVS Health en Solvay tenslotte 1%.

De aandelen BMW werden verkocht. Adobe is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 3,24% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer