Dierickx Leys Fund II DBI klasse I Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,2% 40 005 699
Rek courant 3,8% 1 592 418
Totaal in EUR 100,0% 41 598 117

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9219 40 328 0 26 880 569 24 818 383 59,7%
EUR 1 536 042 0 11 920 837 13 456 880 32,3%
DKK 0,1340 0 0 6 159 400 825 360 2,0%
SEK 0,0856 224 303 0 28 957 145 2 497 494 6,0%
Totaal in EUR 41 598 117

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 597 472
Distributie 3,7% 1 491 155
Voeding 5,0% 2 004 225
Consumptie/Luxe 8,4% 3 342 739
Farmacie/Medical 9,5% 3 812 957
Holdings 16,0% 6 409 059
Financieel 10,2% 4 089 515
Industrie 4,8% 1 912 060
Technologie 38,5% 15 421 317
Staal/Non-ferro 2,3% 925 200
Totaal in EUR 40 005 699

0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2706 239,50 USD 648 087 597 472 23/07/2024
Distributie
AMAZON COM 3,6% 8677 186,41 USD 1 617 480 1 491 155 23/07/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 19432 55,80 EUR 1 084 306 1 084 306 23/07/2024
COCA COLA CO 0,9% 6095 64,96 USD 395 931 365 009 23/07/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 3169 189,94 USD 601 920 554 910 23/07/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 386 3 919,20 USD 1 512 811 1 394 661 23/07/2024
LVMH 3,3% 1969 691,60 EUR 1 361 760 1 361 760 23/07/2024
MONCLER 1,4% 10348 56,66 EUR 586 318 586 318 23/07/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3376 264,18 USD 891 872 822 217 23/07/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 16600 48,31 EUR 801 946 801 946 23/07/2024
MEDTRONIC 0,8% 4731 79,40 USD 375 641 346 304 23/07/2024
NOVO NORDISK 2,0% 6695 920,00 DKK 6 159 400 825 360 23/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 1989 554,70 USD 1 103 298 1 017 131 23/07/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2231 170,10 EUR 379 493 379 493 23/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 4480 434,01 USD 1 944 365 1 792 510 23/07/2024
BREDERODE 1,8% 6689 109,80 EUR 734 452 734 452 23/07/2024
EXOR NV 4,4% 19059 96,75 EUR 1 843 958 1 843 958 23/07/2024
INVESTOR AB-B 2,7% 44621 298,80 SEK 13 332 755 1 141 084 22/07/2024
SOFINA 1,2% 2414 214,40 EUR 517 562 517 562 23/07/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 23822 42,41 USD 1 010 291 931 388 23/07/2024
KBC ANCORA 1,4% 13268 44,70 EUR 593 080 593 080 23/07/2024
MOODY'S CORP 3,5% 3540 451,89 USD 1 599 691 1 474 755 23/07/2024
MSCI 2,6% 2166 546,01 USD 1 182 658 1 090 292 23/07/2024
Industrie
AALBERTS 0,6% 6304 40,94 EUR 258 086 258 086 23/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 7210 229,40 EUR 1 653 974 1 653 974 23/07/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3581 330,33 USD 1 182 912 1 090 527 23/07/2024
ADOBE 2,4% 2001 546,01 USD 1 092 566 1 007 237 23/07/2024
ALPHABET INC class C 4,0% 9764 183,60 USD 1 792 670 1 652 663 23/07/2024
APPLE COMPUTER 3,3% 6617 225,01 USD 1 488 891 1 372 609 23/07/2024
ASML HOLDING 3,7% 1796 860,90 EUR 1 546 176 1 546 176 23/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 49413 316,20 SEK 15 624 391 1 337 214 23/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 8483 170,00 USD 1 442 110 1 329 482 23/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,6% 16056 46,36 USD 744 356 686 222 23/07/2024
FORTINET 0,9% 7063 57,94 USD 409 230 377 269 23/07/2024
MASTERCARD 1,4% 1452 441,72 USD 641 377 591 286 23/07/2024
MELEXIS 1,3% 6851 81,70 EUR 559 727 559 727 23/07/2024
MICROSOFT 5,0% 5077 444,85 USD 2 258 503 2 082 115 23/07/2024
PAYCHEX 1,3% 4832 123,71 USD 597 767 551 081 23/07/2024
SALESFORCE 0,8% 1407 256,06 USD 360 276 332 139 23/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1836 186,72 USD 342 818 316 044 23/07/2024
VISA 1,4% 2415 264,79 USD 639 468 589 526 23/07/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,2% 21321 47,07 USD 1 003 579 925 200 23/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse I

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse I

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse I

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse I

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer