Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,30%
1 jaar 16,80%
2 jaar 3,14%
3 jaar 3,86%
5 jaar 6,66%
Rendement sinds oprichting 5,57%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,54% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,32 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,9% 35 082 372
Rek courant 4,1% 1 496 550
Totaal in EUR 100,0% 36 578 922

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9388 4 776 0 21 539 899 20 225 070 55,3%
EUR 1 488 325 0 11 841 206 13 329 532 36,4%
DKK 0,1341 27 906 0 5 256 240 708 340 1,9%
SEK 0,0865 0 0 26 772 789 2 315 980 6,3%
Totaal in EUR 36 578 922

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 595 437
Distributie 4,0% 1 388 926
Voeding 4,9% 1 733 761
Consumptie/Luxe 10,3% 3 625 119
Farmacie/Medical 10,4% 3 665 005
Holdings 17,0% 5 951 697
Financieel 6,8% 2 400 353
Industrie 4,7% 1 636 872
Technologie 38,7% 13 581 222
Staal/Non-ferro 1,4% 503 981
Totaal in EUR 35 082 372

Huidige netto inventariswaarde op 12/04/2024

Distributie 1275.62 EUR
Kapitalisatie 1356.69 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 2706 234,40 USD 634 286 595 437 12/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 7949 186,13 USD 1 479 547 1 388 926 12/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 17318 55,24 EUR 956 646 956 646 15/04/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 58,28 USD 316 868 297 460 12/04/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 185,80 USD 510 950 479 654 12/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 344 3 531,80 USD 1 214 939 1 140 525 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 1345 356,50 EUR 479 493 479 493 15/04/2024
LVMH 3,8% 1751 802,20 EUR 1 404 652 1 404 652 15/04/2024
MONCLER 1,6% 9232 65,04 EUR 600 449 600 449 15/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 239,95 USD 722 729 678 462 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 60,86 EUR 899 998 899 998 15/04/2024
MEDTRONIC 1,7% 8385 80,13 USD 671 890 630 737 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,9% 5973 880,00 DKK 5 256 240 704 599 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 1822 439,20 USD 800 222 751 209 12/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 159,30 EUR 320 352 320 352 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,1% 3997 403,26 USD 1 611 830 1 513 106 12/04/2024
BREDERODE 2,0% 6689 109,40 EUR 731 777 731 777 15/04/2024
EXOR NV 4,7% 16987 101,70 EUR 1 727 578 1 727 578 15/04/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 260,80 SEK 13 076 512 1 131 184 12/04/2024
SOFINA 1,4% 2414 218,60 EUR 527 700 527 700 15/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 21252 35,79 USD 760 609 714 022 12/04/2024
KBC ANCORA 1,6% 12585 45,15 EUR 568 213 568 213 15/04/2024
MOODY'S CORP 3,1% 3158 377,16 USD 1 191 071 1 118 119 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 44,82 EUR 258 074 258 074 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 6416 214,90 EUR 1 378 798 1 378 798 15/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3195 315,40 USD 1 007 703 945 981 12/04/2024
ADOBE 2,2% 1827 474,09 USD 866 162 813 110 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,6% 8915 159,19 USD 1 419 179 1 332 255 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 176,55 USD 1 054 710 990 109 12/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 1600 925,10 EUR 1 480 160 1 480 160 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 44082 310,70 SEK 13 696 277 1 184 797 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 7568 161,73 USD 1 223 973 1 149 005 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 14324 48,49 USD 694 571 652 029 12/04/2024
FORTINET 1,1% 6522 66,45 USD 433 387 406 842 13/04/2024
MASTERCARD 1,5% 1296 465,38 USD 603 132 566 191 12/04/2024
MELEXIS 1,4% 6851 74,05 EUR 507 317 507 317 15/04/2024
MICROSOFT 4,9% 4529 421,90 USD 1 910 785 1 793 750 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 4430 123,00 USD 544 890 511 516 12/04/2024
SALESFORCE 1,0% 1285 294,32 USD 378 201 355 036 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 206,74 USD 348 977 327 602 12/04/2024
VISA 1,5% 2183 275,96 USD 602 421 565 523 12/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,4% 13894 38,64 USD 536 864 503 981 12/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,8% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Melexis, Union Pacific (beide - 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. De financiële sector is vertegenwoordigd door Bank of America (+ 10%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%), Booking Holding, Medtronic (beide + 5%) en Ackermans (+ 4%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
UnitedHealth is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,38%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Attest dividend 2021 - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest uitgekeerd dividend op 21 april 2022

Download


Attest dividend 2022 - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer