Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -25,21%
1 jaar -14,69%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -11,69%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 29/02/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 29/02/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 93,2% 8 089 089
Rek courant 6,8% 590 578
Totaal in EUR 100,0% 8 679 667

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 582 434 0 4 663 580 5 246 014 60,4%
CAD 0,6455 0 0 314 620 203 087 2,3%
USD 0,9212 2 644 0 2 720 680 2 508 861 28,9%
SEK 0,0909 15 864 0 4 364 114 398 096 4,6%
JPY 0,0086 0 0 37 197 000 319 342 3,7%
CHF 0,9479 2 655 0 0 2 516 0,0%
NOK 0,0882 11 597 0 0 1 022 0,0%
DKK 0,1339 5 435 0 0 728 0,0%
Totaal in EUR 8 679 667

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 241 666
Transport/Vervoer 2,6% 211 955
Distributie 4,4% 358 878
Media 6,1% 494 120
Voeding 1,9% 155 593
Consumptie/Luxe 13,0% 1 051 275
Farmacie/Medical 7,4% 598 100
Holdings 19,8% 1 600 378
Financieel 9,5% 767 788
Industrie 2,2% 181 248
Technologie 30,0% 2 428 087
Totaal in EUR 8 089 089

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Distributie 811.33 EUR
Kapitalisatie 811.33 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,8% 3621 66,74 EUR 241 666 241 666 02/04/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 2,4% 2109 100,50 EUR 211 955 211 955 02/04/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,3% 12171 25,85 CAD 314 620 203 087 02/04/2020
DIETEREN 1,8% 3683 42,30 EUR 155 791 155 791 02/04/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,8% 1278 206,17 USD 263 485 242 736 02/04/2020
WALT DISNEY CORP. 2,9% 2814 96,97 USD 272 874 251 385 02/04/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3870 40,21 EUR 155 593 155 593 02/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 196 1 260,00 USD 246 960 227 512 02/04/2020
KERING (EX-PPR) 3,1% 590 454,85 EUR 268 362 268 362 02/04/2020
LVMH 3,1% 820 326,10 EUR 267 402 267 402 02/04/2020
MONCLER 3,3% 9000 32,00 EUR 288 000 288 000 02/04/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,9% 775 440,00 EUR 341 000 341 000 02/04/2020
FAGRON 3,0% 15000 17,14 EUR 257 100 257 100 02/04/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1577 179,73 USD 283 434 261 114 02/04/2020
BREDERODE 3,0% 3797 69,30 EUR 263 132 263 132 01/04/2020
EXOR NV 3,2% 6256 44,48 EUR 278 267 278 267 02/04/2020
INVESTOR B 2,9% 6361 434,00 SEK 2 760 674 250 918 02/04/2020
PROSUS NV 3,2% 4598 60,52 EUR 278 271 278 271 02/04/2020
SOFINA 3,1% 1395 192,60 EUR 268 677 268 677 02/04/2020
Financieel
AGEAS 3,1% 7111 37,39 EUR 265 880 265 880 02/04/2020
ALLIANZ SE-REG 2,7% 1521 151,46 EUR 230 371 230 371 02/04/2020
INTRUM AB 1,7% 13600 117,90 SEK 1 603 440 145 737 02/04/2020
KBC ANCORA 1,4% 4876 25,80 EUR 125 801 125 801 02/04/2020
Industrie
AALBERTS 1,0% 3926 21,65 EUR 84 998 84 998 02/04/2020
KION GROUP 1,1% 2500 38,50 EUR 96 250 96 250 02/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,6% 5534 60,78 USD 336 357 309 868 02/04/2020
ADOBE 2,0% 629 303,96 USD 191 191 176 135 02/04/2020
ALPHABET INC class C 2,9% 242 1 120,84 USD 271 243 249 883 02/04/2020
ASML HOLDING 3,0% 1144 229,55 EUR 262 605 262 605 02/04/2020
CAPGEMINI 2,6% 3200 70,30 EUR 224 960 224 960 02/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 3244 98,74 USD 320 313 295 088 02/04/2020
NINTENDO 3,7% 900 41 330,00 JPY 37 197 000 319 342 02/04/2020
OPEN TEXT 2,8% 7813 34,02 USD 265 798 244 867 02/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 6568 40,96 USD 269 025 247 839 02/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,1% 50000 1,95 EUR 97 500 97 500 02/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2020

De uitbraak van het Coronavirus in de tweede helft van januari zorgde aanvankelijk voor lichte nervositeit op de beurzen. In de eerste helft van februari herstelden de beurzen toen bleek dat de drastische maatregelen van de Chinese overheid de verspreiding van het virus begonnen af te remmen. De beurzen bereikten hierdoor midden februari zelfs opnieuw recordniveaus. Op het einde van de maand nam het aantal besmettingen in Italië echter razendsnel toe, en ook in andere Europese landen doken plots meerdere gevallen op. De vrees dat het Coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden nam hierdoor snel toe, en dit zorgde voor angst bij beleggers en een stevige verkoopgolf op de beurzen. Tijdens de laatste week van februari daalden de Amerikaanse en Europese beurzen gemiddeld meer dan 10% waardoor de beurswinsten sinds Nieuwjaar werden weggeveegd. De Amerikaanse S&P-500-index ging in zes sessies tijd van een record naar een correctie, vakjargon voor een daling van meer dan 10%. Nooit eerder gebeurde dit zo snel.

De wereldwijde impact van het virus op bedrijven en hun resultaten is zeer moeilijk in te schatten. De sectoren toerisme en transport zijn hard getroffen en lijden onder de effecten van het virus. De gesloten fabrieken in China zorgen al voor problemen voor Westerse bedrijven die daar zelf produceren of afhangen van leveranciers uit de getroffen regio. Verschillende bedrijven hebben de voorbije weken al gewaarschuwd dat hun resultaten voor het eerste kwartaal hierdoor lager zullen uitkomen dan verwacht.

De onzekerheid zorgt ervoor dat goud en obligaties, die door velen als vluchthavens in onzekere tijden gezien worden duurder werden. In de VS daalde de rente op 10-jarige overheidsobligaties hierdoor voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van 1,20%.

De vlucht naar veiligheid zorgt er nu ook voor dat voor het eerst in lange tijd beleggers voorzichtiger worden over obligaties van mindere kwaliteit. De lage rente zorgde er de voorbije jaren voor dat een deel van de beleggers gretig obligaties kocht van bedrijven van lage kwaliteit omdat die toch nog een licht hoger rendement boden dan bij kwaliteitsbedrijven. De hogere risico’s van dit soort obligaties werden daarbij genegeerd. Nu beleggers opnieuw meer aandacht besteden aan risico’s en meer risico-avers worden, worden dit soort obligaties verkocht en ingeruild voor obligaties van hogere kwaliteit. De koersen van kwaliteitsobligaties stegen de voorbije weken in de vlucht naar veiligheid.

Als gevolg van de desastreuze maand februari op de aandelenmarkten was er geen enkele stijger in februari.

Ondanks de nieuwe recordniveaus van heel wat indexen midden februari ontketende het Covid-19 op het einde van de maand toch een bloedbad op de aandelenmarkten. Het virus kost ook AB Inbev (- 26%) omzet en winst. Walt Disney (- 15%) sloot zijn Chinese parken. Bij Aena (- 13%), de exploitant van de Spaanse luchthavens, leeft bij de beleggers de vrees dat de activiteit voor langere tijd zal krimpen. Bij X-Fab (- 18%), Aalberts (- 15%) en Solvay (- 12%) ligt de vrees voor een bredere economische terugval aan de basis van de daling. Ageas (- 16%), Kion (- 15%), KBC Ancora (- 14%) en SS&C Technologies (- 12%) maken de top-10 van de dalers rond.

De laatste aandelen Melexis werden verkocht. Madison Square Garden, Canada Goose Holding en Prosus zijn nieuw in de portefeuille.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer