Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/09/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -8,55%
1 jaar -0,30%
2 jaar 0,72%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,16%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,0% 9 998 112
Rek courant 4,0% 412 803
Totaal in EUR 100,0% 10 410 915

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 288 460 0 5 592 793 5 881 253 56,5%
CAD 0,6423 0 0 458 480 294 459 2,8%
CHF 0,9259 2 655 0 171 096 160 876 1,5%
USD 0,8597 133 790 0 3 440 129 3 072 499 29,5%
SEK 0,0940 0 0 1 969 170 185 053 1,8%
JPY 0,0081 624 975 0 53 118 000 437 876 4,2%
GBP 1,0934 5 0 344 911 377 131 3,6%
NOK 0,0896 11 597 0 0 1 039 0,0%
DKK 0,1343 5 435 0 0 730 0,0%
Totaal in EUR 10 410 915

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,9% 285 386
Distributie 4,9% 493 709
Voeding 3,3% 332 800
Consumptie/Luxe 10,1% 1 006 454
Farmacie/Medical 13,0% 1 299 166
Holdings 16,6% 1 663 622
Financieel 9,1% 912 759
Technologie 36,3% 3 627 092
Nutssector 3,8% 377 126
Totaal in EUR 9 998 112

Huidige netto inventariswaarde op 24/09/2020

Distributie 992.09 EUR
Kapitalisatie 992.09 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
AENA SME 2,7% 2499 114,20 EUR 285 386 285 386 24/09/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,8% 11977 38,28 CAD 458 480 294 459 25/09/2020
DIETEREN 1,9% 3683 54,10 EUR 199 250 199 250 25/09/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3870 45,06 EUR 174 382 174 382 25/09/2020
NESTLE SA 1,5% 1581 108,22 CHF 171 096 158 418 24/09/2020
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 3,5% 646 565,40 EUR 365 248 365 248 25/09/2020
LVMH 3,1% 820 398,80 EUR 327 016 327 016 25/09/2020
MONCLER 3,0% 9000 34,91 EUR 314 190 314 190 25/09/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 4,9% 775 664,20 EUR 514 755 514 755 25/09/2020
FAGRON 4,5% 21846 21,28 EUR 464 883 464 883 25/09/2020
MEDTRONIC 3,1% 3692 100,67 USD 371 674 319 528 25/09/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1737 207,73 USD 360 827 310 203 25/09/2020
BREDERODE 3,1% 4244 76,80 EUR 325 939 325 939 25/09/2020
EXOR NV 4,0% 9000 46,79 EUR 421 110 421 110 25/09/2020
PROSUS NV 3,4% 4598 77,62 EUR 356 897 356 897 25/09/2020
SOFINA 2,4% 1073 232,50 EUR 249 473 249 473 25/09/2020
Financieel
AGEAS 3,0% 9037 34,32 EUR 310 150 310 150 25/09/2020
ALLIANZ SE-REG 2,8% 1793 161,74 EUR 290 000 290 000 25/09/2020
INTRUM AB 1,8% 9377 210,00 SEK 1 969 170 185 053 25/09/2020
KBC ANCORA 1,2% 4876 26,16 EUR 127 556 127 556 25/09/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,6% 5534 79,56 USD 440 285 378 513 25/09/2020
ALPHABET INC class C 3,1% 268 1 421,37 USD 380 927 327 483 25/09/2020
ASML HOLDING 3,4% 1144 305,20 EUR 349 149 349 149 25/09/2020
CAPGEMINI 3,4% 3200 110,15 EUR 352 480 352 480 25/09/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 3244 118,20 USD 383 441 329 644 25/09/2020
CISCO SYSTEMS 2,9% 9350 37,89 USD 354 225 304 527 25/09/2020
MICROSOFT 3,2% 1897 203,82 USD 386 647 332 400 25/09/2020
NINTENDO 4,2% 900 59 020,00 JPY 53 118 000 432 784 25/09/2020
OPEN TEXT 3,1% 9053 41,16 USD 372 621 320 343 25/09/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 6568 59,30 USD 389 482 334 838 24/09/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,6% 2165 76,18 EUR 164 930 164 930 25/09/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,6% 40492 8,52 GBP 344 911 377 126 25/09/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,16% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2020

Prestatiekloof tussen Amerikaanse en Europese beurzen blijft groeien
De Amerikaanse beurzen blijven dit jaar beter presteren dan de Europese, en het verschil werd in augustus alleen maar groter. De
technologiebeurs Nasdaq steeg meer dan 9% naar nieuwe records, en ook de brede S&P 500-index klom ruim 7% en heeft nu ook het vorige hoogtepunt van februari overtroffen. De brede Europese Stoxx 600-index daarentegen steeg slechts 2% in augustus en staat nog meer dan 12% onder het niveau van bij de start van het jaar. Voor deze prestatiekloof zijn meerdere oorzaken te vinden.

Allereerst is het aandeel van technologiebedrijven in de Amerikaanse indexen, en zeker in de Nasdaq, veel groter dan in de meeste Europese indexen. Een aantal van deze technologiebedrijven zijn “coronaproof” en sommigen van hen (o.a. Netflix, Microsoft, Apple…) konden zelfs profiteren van de gevolgen van het coronavirus, en hierdoor hun winsten voor dit jaar opdrijven. Het is dan ook logisch dat veel beleggers de voorbije maanden deze aandelen verkozen en zo vooral de Amerikaanse beurzen sterk herstelden na de sterke daling in februari en maart ten gevolge van de coronacrisis.

Een tweede belangrijke oorzaak zijn de Amerikaanse verkiezingen in november. President Trump rekent op een sterke economie en goed
presterende beurzen om de twijfelende kiezers te overtuigen. De Amerikaanse overheid keurde de voorbije maanden dan ook een steunpakket van nooit geziene omvang goed om de getroffen bedrijven te ondersteunen en kende riante vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid toe om te voorkomen dat burgers die getroffen werden door lockdowns en bedrijfssluitingen een groot inkomensverlies zouden ervaren. Dit zorgde ervoor dat de economische impact voor heel wat bedrijven getemperd werd. Daarnaast zorgde Trump door druk te zetten op de centrale bank ook onrechtstreeks voor steun voor de aandelenmarkten. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde de kortetermijnrente tot 0% en duwde met grote opkoopprogramma’s voor obligaties de langetermijnrente ook fors naar beneden. Op het einde van augustus kondigde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, ook aan dat de beleidsdoelen van de bank worden aangepast: in plaats van te streven naar een inflatie van 2%, zal de Federal Reserve nu streven naar een “gemiddelde inflatie van 2%”. Dit betekent dat aangezien de inflatie de voorbije jaren onder de grens van 2% bleef, ze de komende jaren zelfs gedurende een lange tijd boven de grens van 2% mag komen, alvorens de Fed geneigd zal zijn om de rente op te trekken om een te hoge inflatie aan te pakken. In de praktijk komt dit erop neer dat de centrale bank impliciet belooft om de rente nog meerdere jaren op de huidige ultralage niveaus te houden. Een zeer lage rente in de VS en het vooruitzicht dat dit nog jaren zo zal blijven, duwden dan ook meer beleggers richting aandelen de voorbije maanden, wat ook heeft bijgedragen aan het forse beursherstel in de VS.

Een derde oorzaak tenslotte, die weliswaar minder zwaar weegt dan de eerste twee, is speculatie van particuliere beleggers op de beurs. Bij de lockdown in maart en april zaten vele Amerikanen thuis met weinig om handen, en velen van hen openden toen een beursrekening en zetten hun eerste stappen op de beurs. Populaire beursapps zoals Robinhood zagen miljoenen nieuwe klanten toestromen in die maanden. Aangezien veel van deze beleggers startten met beleggen in de buurt van het beursdieptepunt van maart, waren hun eerste aankopen meestal succesvol, wat deze nieuwbakken beleggers het gevoel gaf dat de beurs een plaats was waar snel grote rendementen gehaald konden worden en hen zo aanzette om nog meer te gaan beleggen. Dit leidde de voorbije maanden soms tot forse koersstijgingen in verschillende aandelen van bekende bedrijven, o.a. het populaire Tesla (+ 420% sinds het dieptepunt in maart), die door de fundamentals van de bedrijven moeilijk te verklaren waren, maar die wel de stijgende trend van de beurzen versterkten.

De uitstekende maand augustus zorgde ervoor dat er amper twee dalers zijn. National Grid (- 6%) voert de lijst van de verliezers aan. Ubisoft Entertainment (- 3%) zette enkele topmanagers aan de kant na aantijgeningen over sexuele intimidatie in de organisatie. Immofinanz leverde in augustus 1% in.

Nintendo (+ 22%) voert, dankzij de publicatie van beter dan verwachte resultaten, de lijst van de stijgers aan. D’Ieteren en Eurofins Scientific (beiden + 21%) doen hier, eveneens door prima resultaten, nauwelijks voor onder. Aena (+ 17%), Adobe (+ 15%), SS&C Technologies, Medtronic, Berkshire Hathaway (alle drie + 12%), Ageas en Alphabet (beiden + 11%) zijn de overige stijgers in de top-10.

De aandelen van Microsoft zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een return van 5,67% over de maand augustus.

Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II DBI

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer