Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -13,07%
1 jaar -8,86%
2 jaar 4,53%
3 jaar 3,17%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,67% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,28 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,1% 23 561 345
Rek courant 2,9% 693 099
Totaal in EUR 100,0% 24 254 444

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 687 482 0 8 699 541 9 387 022 38,7%
USD 0,9574 2 003 0 14 276 233 13 669 270 56,4%
SEK 0,0915 40 442 0 13 059 121 1 198 152 4,9%
Totaal in EUR 24 254 444

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,9% 458 566
Transport/Vervoer 2,6% 614 374
Distributie 5,2% 1 218 652
Voeding 4,2% 1 001 215
Consumptie/Luxe 8,8% 2 082 187
Farmacie/Medical 9,1% 2 136 600
Holdings 15,2% 3 591 805
Financieel 11,0% 2 586 795
Industrie 4,5% 1 051 210
Technologie 34,5% 8 118 885
Staal/Non-ferro 3,0% 701 058
Totaal in EUR 23 561 345

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Distributie 1135.12 EUR
Kapitalisatie 1169.07 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,9% 4868 94,20 EUR 458 566 458 566 01/12/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,5% 2972 215,93 USD 641 744 614 374 01/12/2022
Distributie
AMAZON COM 1,0% 2780 95,50 USD 265 490 254 167 01/12/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 9911 101,65 USD 1 007 453 964 485 01/12/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,1% 10129 103,25 USD 1 045 819 1 001 215 01/12/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,6% 1125 567,10 EUR 637 988 637 988 01/12/2022
LVMH 4,4% 1468 721,00 EUR 1 058 428 1 058 428 01/12/2022
MONCLER 1,6% 7734 49,88 EUR 385 772 385 772 01/12/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,6% 2405 274,54 USD 660 269 632 108 01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 9374 68,36 EUR 640 807 640 807 01/12/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 15415 26,68 EUR 411 272 411 272 01/12/2022
MEDTRONIC 1,9% 5963 79,25 USD 472 568 452 413 01/12/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3348 315,84 USD 1 057 432 1 012 333 01/12/2022
BREDERODE 1,7% 4075 101,60 EUR 414 020 414 020 01/12/2022
EXOR NV 4,5% 14199 76,82 EUR 1 090 767 1 090 767 01/12/2022
INVESTOR AB-B 3,1% 42961 193,00 SEK 8 291 473 758 380 30/11/2022
SOFINA 1,3% 1485 213,00 EUR 316 305 316 305 01/12/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 12442 36,55 USD 454 755 435 360 01/12/2022
INTRUM AB 1,8% 33422 142,65 SEK 4 767 648 436 073 01/12/2022
KBC ANCORA 3,9% 23822 39,46 EUR 940 016 940 016 01/12/2022
MOODY'S CORP 3,2% 2646 306,08 USD 809 888 775 346 01/12/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 6433 38,61 EUR 248 378 248 378 01/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,3% 5689 141,12 EUR 802 832 802 832 01/12/2022
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 500 302,83 USD 151 415 144 957 01/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 6303 75,19 USD 473 923 453 710 01/12/2022
ADOBE 2,2% 1587 344,93 USD 547 404 524 057 30/11/2022
ALPHABET INC class C 4,0% 9917 101,28 USD 1 004 394 961 556 01/12/2022
APPLE COMPUTER 3,1% 5233 148,31 USD 776 106 743 005 01/12/2022
ASML HOLDING 3,5% 1473 582,20 EUR 857 581 857 581 01/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,9% 7356 134,50 USD 989 382 947 185 01/12/2022
CISCO SYSTEMS 2,3% 11636 49,97 USD 581 451 556 652 01/12/2022
MASTERCARD 1,5% 1085 360,80 USD 391 468 374 772 01/12/2022
MELEXIS 1,8% 5225 83,60 EUR 436 810 436 810 01/12/2022
MICROSOFT 3,8% 3794 254,69 USD 966 294 925 081 01/12/2022
OPEN TEXT 0,9% 7607 29,38 USD 223 494 213 962 30/11/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 12210 54,12 USD 660 805 632 622 01/12/2022
VISA 1,4% 1670 217,00 USD 362 390 346 934 01/12/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 15077 48,57 USD 732 290 701 058 01/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,86% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

De portefeuille kende slechts acht dalers. Amazon (- 9%) voert de lijst aan. Danaher (- 3%), Activision Blizzard, Alphabet (beide - 2%), Intrum, CVS Health (beide - 1%) en tot slot Microsoft en Melexis (beide - 0,5%) maken de lijst vol.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Bank of America profiteert volop van de stijgende rente en ging 19% hoger. Nog in de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) en Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina en Apple (beide + 11%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Het compartiment haalde in oktober een niet-geannualiseerde return van 5,10%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer