Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 27 juli 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,1% 5 497 193
Rek courant 2,9% 166 975
Totaal in EUR 100,0% 5 664 168

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 149 248 0 4 428 732 4 577 980 80,8%
DKK 0,1339 5 435 0 2 159 453 289 879 5,1%
NOK 0,1038 36 367 0 1 294 959 138 258 2,4%
CHF 0,9012 2 655 0 172 134 157 511 2,8%
SEK 0,0951 113 845 0 5 147 522 500 540 8,8%
Totaal in EUR 5 664 168

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,6% 197 032
Transport/Vervoer 5,3% 289 151
Distributie 6,1% 334 964
Media 2,0% 108 817
Agricultuur 3,6% 197 496
Voeding 8,9% 489 835
Consumptie/Luxe 8,0% 439 475
Farmacie/Medical 10,2% 558 270
Diensten 2,1% 116 619
Holdings 14,7% 809 263
Financieel 13,1% 721 333
Industrie 4,7% 259 688
Technologie 17,7% 975 250
Totaal in EUR 5 497 193

983.47 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Distributie 983.47 EUR
Kapitalisatie 983.47 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,5% 2200 89,56 EUR 197 032 197 032 17/07/2019
Transport/Vervoer
DSV 5,1% 3309 652,60 DKK 2 159 453 289 151 17/07/2019
Distributie
DIETEREN 2,2% 3037 41,20 EUR 125 124 125 124 17/07/2019
KERING (EX-PPR) 3,7% 400 524,60 EUR 209 840 209 840 17/07/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 1,9% 2205 49,35 EUR 108 817 108 817 17/07/2019
Agricultuur
MOWI ASA 2,4% 5947 217,75 NOK 1 294 959 134 482 17/07/2019
SIPEF 1,1% 1554 40,55 EUR 63 015 63 015 17/07/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,3% 4038 18,24 EUR 73 653 73 653 17/07/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,6% 3300 79,11 EUR 261 063 261 063 17/07/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 103,26 CHF 172 134 155 119 17/07/2019
Consumptie/Luxe
LVMH 5,4% 800 382,70 EUR 306 160 306 160 17/07/2019
MONCLER 2,4% 3500 38,09 EUR 133 315 133 315 17/07/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,2% 775 381,80 EUR 295 895 295 895 17/07/2019
FAGRON 1,8% 6500 15,29 EUR 99 385 99 385 17/07/2019
UCB 2,9% 2250 72,44 EUR 162 990 162 990 17/07/2019
Diensten
RANDSTAD 2,1% 2533 46,04 EUR 116 619 116 619 17/07/2019
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,2% 500 132,00 EUR 66 000 66 000 17/07/2019
BREDERODE 3,1% 2800 62,00 EUR 173 600 173 600 17/07/2019
EXOR NV 3,0% 2741 62,98 EUR 172 628 172 628 17/07/2019
INVESTOR B 3,0% 3966 457,60 SEK 1 814 842 172 655 17/07/2019
SOFINA 4,0% 1300 172,60 EUR 224 380 224 380 17/07/2019
Financieel
AGEAS 2,2% 2553 48,88 EUR 124 791 124 791 17/07/2019
ALLIANZ SE-REG 3,1% 817 217,00 EUR 177 289 177 289 17/07/2019
INTRUM AB 5,6% 13600 245,05 SEK 3 332 680 317 054 17/07/2019
KBC ANCORA 1,8% 2586 39,52 EUR 102 199 102 199 17/07/2019
Industrie
AALBERTS 2,3% 3750 34,81 EUR 130 538 130 538 17/07/2019
KION GROUP 2,3% 2500 51,66 EUR 129 150 129 150 17/07/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,4% 1000 193,94 EUR 193 940 193 940 17/07/2019
CAPGEMINI 4,4% 2200 113,35 EUR 249 370 249 370 17/07/2019
ECONOCOM GROUP 1,7% 30000 3,12 EUR 93 720 93 720 17/07/2019
MELEXIS 4,0% 3800 59,40 EUR 225 720 225 720 17/07/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 3,8% 50000 4,25 EUR 212 500 212 500 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten zijn er nauwelijks zes aandelen die lager noeteren dan een maand eerder. Intrum (-10%) voert de lijst aan voor UCB (-9%). De verliezen voor Mowi (-4%), Sipef (-1%) en Econocom (< -1%) zijn eerder bescheiden.

Kion Group (+ 26%) is de grootste stijger, voor Melexis (+21%), Randstad (+16%),  X-Fab (+16%) en Aalberts Industries (+ 11%). Het zijn allemaal aandelen die iets conjunctuurgevoeliger zijn en genoten van het toegenomen optimisme omtrent een Amerikaans-Chinees handelsakkoord. De andere stijgers in de top-10 zijn DSV (+12%), Eurofins Scientific (+11%), ASML Holding (+9%), Fagron en KBC Ancora (beide +8%).

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019.

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer