Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 27 juli 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 4 745 358
Rek courant 1,5% 72 730
Totaal in EUR 100,0% 4 818 088

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 70 101 0 3 930 215 4 000 316 83,0%
DKK 0,1340 0 0 1 778 918 238 375 4,9%
NOK 0,1023 13 143 0 1 176 317 121 622 2,5%
CHF 0,8811 0 0 148 646 130 965 2,7%
SEK 0,0953 13 484 0 3 415 615 326 810 6,8%
Totaal in EUR 4 818 088

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,6% 216 139
Transport/Vervoer 5,0% 238 375
Distributie 2,1% 99 037
Media 2,5% 120 283
Agricultuur 4,9% 234 446
Voeding 9,2% 435 418
Consumptie/Luxe 7,5% 356 245
Farmacie/Medical 11,7% 555 198
Diensten 2,5% 116 873
Holdings 14,0% 665 668
Financieel 11,3% 537 037
Industrie 2,9% 135 750
Technologie 20,6% 977 580
Staal/Non-ferro 1,2% 57 311
Totaal in EUR 4 745 358

914.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Distributie 914.9 EUR
Kapitalisatie 914.9 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 4,5% 2200 98,25 EUR 216 139 216 139 15/02/2019
Transport/Vervoer
DSV 4,9% 3309 537,60 DKK 1 778 918 238 375 15/02/2019
Distributie
DIETEREN 2,1% 3037 32,61 EUR 99 037 99 037 15/02/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,5% 2205 54,55 EUR 120 283 120 283 15/02/2019
Agricultuur
MOWI ASA 2,5% 5947 197,80 NOK 1 176 317 120 278 15/02/2019
SIPEF 2,4% 2204 51,80 EUR 114 167 114 167 15/02/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,6% 4038 19,40 EUR 78 337 78 337 15/02/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,7% 3300 68,52 EUR 226 116 226 116 15/02/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 89,17 CHF 148 646 130 965 15/02/2019
Consumptie/Luxe
LVMH 4,9% 800 295,03 EUR 236 020 236 020 15/02/2019
MONCLER 2,5% 3500 34,35 EUR 120 225 120 225 15/02/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,5% 775 341,90 EUR 264 973 264 973 15/02/2019
FAGRON 2,4% 6500 17,43 EUR 113 263 113 263 15/02/2019
UCB 3,7% 2250 78,65 EUR 176 963 176 963 15/02/2019
Diensten
RANDSTAD 2,4% 2533 46,14 EUR 116 873 116 873 15/02/2019
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,4% 500 138,95 EUR 69 475 69 475 15/02/2019
BREDERODE 3,4% 2800 59,00 EUR 165 200 165 200 15/02/2019
EXOR NV 3,2% 2741 56,38 EUR 154 538 154 538 15/02/2019
INVESTOR B 3,2% 3966 411,20 SEK 1 630 819 155 425 15/02/2019
SOFINA 2,5% 700 172,90 EUR 121 030 121 030 15/02/2019
Financieel
AGEAS 2,2% 2553 41,59 EUR 106 167 106 167 15/02/2019
ALLIANZ SE-REG 3,2% 817 190,26 EUR 155 442 155 442 15/02/2019
INTRUM AB 3,5% 6807 262,20 SEK 1 784 795 170 100 15/02/2019
KBC ANCORA 2,2% 2586 40,73 EUR 105 328 105 328 15/02/2019
Industrie
KION GROUP 2,8% 2500 54,30 EUR 135 750 135 750 15/02/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,4% 1000 163,85 EUR 163 850 163 850 15/02/2019
CAPGEMINI 4,7% 2200 102,55 EUR 225 610 225 610 15/02/2019
ECONOCOM GROUP 2,2% 30000 3,48 EUR 104 490 104 490 15/02/2019
MELEXIS 4,7% 3800 60,10 EUR 228 380 228 380 15/02/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 5,3% 50000 5,11 EUR 255 250 255 250 15/02/2019
Staal/Non-ferro
UMICORE 1,2% 1616 35,47 EUR 57 311 57 311 15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2018

De vrees voor een harde Brexit, ondanks het akkoord tussen premier May en de Europese ministerraad, de voortdurende escalatie van het handelsconflict tussen de V.S. en China en de onverzettelijke houding van de Italiaanse regering bleven de financiële markten overheersen de afgelopen maanden. Daarbij kwamen meer en meer signalen dat zowel de economie van de V.S. als die in Europa aan het afkoelen is. Dat woog zeer sterk op de olieprijs, die meer dan 20% terugviel in november. Twijfels over de toekomstige winstgevendheid duwde de koers van bedrijven uit de olie- en aanverwante sectoren lager. Aandelen uit de automotive- en technologiesector zetten de volatiele trend van in oktober voort. Toch bleven de dieptepunten van de laatste week van oktober op de tabellen staan en kwamen aandelen in november vrij goed weg.

X-Fab (-10%) en Fresenius (-8%) trekken de lijst van de verliezers in november, na een winstwaarschuwing. Umicore (-7%), Melexis (-5%) en Solvay (-2%) lijden onder de vrees dat de groei in de automotive markt sterk vertraagt. De aandelen van Amsterdam Commodities (-6%), Ageas, DSV (beide -3%), Randstad en CapGemini (beide -1%) maken de top-10 rond. 

Ondanks de nervositeit waren er ook een aantal stijgers. Kinepolis en Proximus gingen er 9% op vooruit. Exor, Henkel, Sofina (allen +7%) en Intrum (+6%) klommen ook meer dan 5% over de afgelopen maand. Anheuser Busch (+4,5%), Ackermans en Van Haaren en ASML (beide +3%) en d'Ieteren (+2%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer