Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -8,99%
1 jaar 0,94%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,16%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,4% 9 980 374
Rek courant 2,6% 270 324
Totaal in EUR 100,0% 10 250 698

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 259 253 0 5 442 231 5 701 484 55,6%
CAD 0,6517 0 0 488 976 318 641 3,1%
USD 0,8844 1 812 0 3 323 979 2 941 163 28,7%
CHF 0,9388 2 655 0 169 420 161 544 1,6%
SEK 0,0962 0 0 3 936 450 378 588 3,7%
JPY 0,0083 624 975 0 43 920 000 367 879 3,6%
GBP 1,1147 0 0 340 527 379 585 3,7%
NOK 0,0935 11 597 0 0 1 084 0,0%
DKK 0,1343 5 435 0 0 730 0,0%
Totaal in EUR 10 250 698

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,0% 299 880
Distributie 5,0% 503 159
Media 3,4% 336 667
Voeding 3,4% 342 064
Consumptie/Luxe 9,7% 964 725
Farmacie/Medical 10,0% 995 230
Holdings 17,6% 1 759 480
Financieel 11,7% 1 164 779
Technologie 32,4% 3 234 805
Nutssector 3,8% 379 585
Totaal in EUR 9 980 374

Huidige netto inventariswaarde op 10/07/2020

Distributie 987.33 EUR
Kapitalisatie 987.33 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
AENA SME 2,9% 2499 120,00 EUR 299 880 299 880 10/07/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,1% 15912 30,73 CAD 488 976 318 641 10/07/2020
DIETEREN 1,8% 3683 50,10 EUR 184 518 184 518 13/07/2020
Media
WALT DISNEY CORP. 3,3% 3190 119,34 USD 380 695 336 667 10/07/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3870 47,29 EUR 183 012 183 012 13/07/2020
NESTLE SA 1,6% 1581 107,16 CHF 169 420 159 051 10/07/2020
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 3,2% 646 507,00 EUR 327 522 327 522 13/07/2020
LVMH 3,2% 820 402,15 EUR 329 763 329 763 13/07/2020
MONCLER 3,0% 9000 34,16 EUR 307 440 307 440 10/07/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 4,1% 775 541,40 EUR 419 585 419 585 13/07/2020
FAGRON 2,8% 15000 18,99 EUR 284 850 284 850 13/07/2020
MEDTRONIC 2,8% 3621 90,81 USD 328 823 290 795 10/07/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 2057 182,90 USD 376 225 332 715 10/07/2020
BREDERODE 3,2% 4244 76,30 EUR 323 817 323 817 10/07/2020
EXOR NV 4,4% 9000 49,61 EUR 446 490 446 490 10/07/2020
PROSUS NV 3,9% 4598 86,88 EUR 399 474 399 474 13/07/2020
SOFINA 2,5% 1073 239,50 EUR 256 984 256 984 13/07/2020
Financieel
AGEAS 3,0% 9037 33,62 EUR 303 824 303 824 13/07/2020
ALLIANZ SE-REG 3,2% 1793 183,80 EUR 329 553 329 553 13/07/2020
INTRUM AB 3,7% 18745 210,00 SEK 3 936 450 378 588 10/07/2020
KBC ANCORA 1,5% 4876 31,34 EUR 152 814 152 814 13/07/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,9% 5534 81,27 USD 449 748 397 735 10/07/2020
ADOBE 2,5% 629 466,20 USD 293 240 259 327 10/07/2020
ALPHABET INC class C 3,2% 242 1 541,74 USD 373 101 329 952 10/07/2020
ASML HOLDING 3,9% 1144 350,55 EUR 401 029 401 029 13/07/2020
CAPGEMINI 3,3% 3200 105,45 EUR 337 440 337 440 13/07/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 3244 119,45 USD 387 496 342 682 10/07/2020
NINTENDO 3,5% 900 48 800,00 JPY 43 920 000 362 718 13/07/2020
OPEN TEXT 3,1% 8508 42,77 USD 363 887 321 804 10/07/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 6568 56,45 USD 370 764 327 885 10/07/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,5% 2165 71,24 EUR 154 235 154 235 13/07/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,7% 39123 8,70 GBP 340 527 379 585 13/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,16% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2020

Verder herstel beurzen in mei, maar herstel verloopt niet overal gelijk In mei herstelden de beurzen verder van de sterke daling door de opmars van het coronavirus in februari-maart. Tussen de verschillende aandelencategorieën zijn de verschillen onderling groot. Zo herstelden de Amerikaanse beurzen tot nu toe sterker dan de Europese. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Dit staat in schril contrast met de zware discussies momenteel tussen de verschillende lidstaten van de EU over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse beurzen de voorbije twee maanden beter presteerden: de Amerikaanse S&P 500 index herstelde sinds het dieptepunt van maart met maar liefst 35%, en staat sinds het jaarbegin nog op een verlies van 7%. Technologiebeurs Nasdaq presteerde nog beter, en heeft nu zelfs een positief rendement (+3%) sinds het jaarbegin. De brede Europese Stoxx 600 index daarentegen is ‘maar’ 25% gestegen sinds het dieptepunt in maart en staat nog altijd op een verlies van 17% tegenover het jaarbegin.

De zwakkere Europese prestatie heeft echter niet alleen te maken met de verschillende aanpak van de crisis, maar ook met de samenstelling van de indexen. In de Europese indexen is het gewicht van technologiebedrijven veel lager dan in de VS. Een aantal technologiebedrijven kenden de voorbije jaren een sterke groei, en presteerden daardoor beter op de beurs. De groeivooruitzichten van verschillende van een aantal technologiebedrijven zijn vandaag minder aangetast door het Coronavirus, omdat ze minder gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. Het is dan ook niet toevallig dat deze aandelen sneller en sterker herstelden dan gemiddeld. Daarnaast zijn er daar zelfs een aantal bedrijven te vinden die profiteren van de effecten die het virus heeft op onze manier van werken en leven. De Europese beursindexen kennen ook een hoog aandeel aan bedrijven uit de energiesector en de financiële sector, en dit zijn net twee sectoren die nu zwaar getroffen worden.

De vastgoedsector presteert dit jaar ook slechter dan gemiddeld, maar ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende subsegmenten groot. Bedrijven actief in winkelvastgoed en kantoren blijven achter omdat beleggers vrezen dat de manier waarop we werken en winkelen mogelijk structureel veranderd zal zijn wanneer deze crisis voorbij is, en dat er dan minder nood zal zijn aan winkels en kantoren. Deze aandelen noteren nu vaak aan een heel grote korting op hun intrinsieke waarde, terwijl bedrijven die actief zijn in residentieel vastgoed een relatief stabiel koersverloop voorleggen.

De lijst van de verliezers over de maand mei wordt aangevoerd door Canada Goose Holdings, dat 16% van zijn waarde verloor. KBC Ancora, X-FAB, Ageas (alle drie - 6%), Allianz (- 4%), Nintendo en Exor zijn de overige aandelen bij de slechts zeven verliezers.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Eurofins Scientific (+ 19%). D’Ieteren (+ 18%), Sofina (+ 15%), Aena (+ 14%), Kion (+ 11%), Adobe (+ 10%), Walt Disney, Activision Blizzard (beide + 9%), ASMF Holding en Open Text (beide + 8%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Investor B, Booking Holdings, Madison Square Garden Entertainment en Madison Square Garden Sports werden verkocht.

Het compartiment haalde een return van 3,62% in mei.

Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II DBI

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer