Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,83%
1 jaar -5,72%
2 jaar 11,30%
3 jaar 9,33%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,71 per 31/07/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,52 per 31/07/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,7% 22 069 367
Rek courant 2,3% 514 507
Totaal in EUR 100,0% 22 583 874

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 426 886 0 7 011 561 7 438 447 32,9%
USD 0,9839 86 936 0 13 987 529 13 847 872 61,3%
SEK 0,0949 21 965 0 13 650 898 1 297 555 5,7%
Totaal in EUR 22 583 874

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 525 016
Transport/Vervoer 2,9% 645 114
Distributie 6,6% 1 453 920
Voeding 3,4% 754 642
Consumptie/Luxe 8,1% 1 798 421
Farmacie/Medical 9,4% 2 066 188
Holdings 12,5% 2 760 856
Financieel 14,2% 3 131 713
Industrie 3,6% 803 746
Technologie 34,1% 7 514 751
Staal/Non-ferro 2,8% 615 000
Totaal in EUR 22 069 367

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Distributie 1203.58 EUR
Kapitalisatie 1239.57 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,3% 6043 86,88 EUR 525 016 525 016 16/08/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,9% 2729 240,26 USD 655 670 645 114 16/08/2022
Distributie
AMAZON COM 2,8% 4500 142,68 USD 642 073 631 736 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 3,6% 7817 106,90 USD 835 637 822 184 16/08/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,3% 8376 91,57 USD 766 990 754 642 16/08/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 1005 562,20 EUR 565 011 565 011 16/08/2022
LVMH 3,8% 1248 695,90 EUR 868 483 868 483 16/08/2022
MONCLER 1,6% 7449 48,99 EUR 364 927 364 927 16/08/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,7% 2042 299,47 USD 611 518 601 673 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 7984 76,60 EUR 611 574 611 574 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 15229 24,92 EUR 379 507 379 507 16/08/2022
MEDTRONIC 2,1% 5064 95,02 USD 481 181 473 434 16/08/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 2843 304,90 USD 866 831 852 875 16/08/2022
BREDERODE 1,2% 2588 106,40 EUR 275 363 275 363 16/08/2022
EXOR NV 3,3% 11360 66,52 EUR 755 667 755 667 16/08/2022
INVESTOR AB-B 2,5% 32064 185,20 SEK 5 938 253 563 540 15/08/2022
SOFINA 1,4% 1388 225,80 EUR 313 410 313 410 16/08/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 15611 36,44 USD 568 787 559 630 16/08/2022
INTRUM AB 3,2% 35282 218,60 SEK 7 712 645 731 930 16/08/2022
KBC ANCORA 2,6% 16502 35,98 EUR 593 742 593 742 16/08/2022
MASTERCARD 1,2% 778 354,46 USD 275 766 271 326 16/08/2022
MOODY'S CORP 3,1% 2247 318,84 USD 716 433 704 899 16/08/2022
VISA 1,2% 1287 213,37 USD 274 607 270 186 16/08/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 5672 40,10 EUR 227 447 227 447 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,6% 4235 136,08 EUR 576 299 576 299 16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 9385 80,80 USD 758 290 746 082 16/08/2022
ADOBE 1,6% 814 442,53 USD 360 215 354 416 16/08/2022
ALPHABET INC class C 4,5% 8412 121,82 USD 1 024 750 1 008 252 16/08/2022
APPLE COMPUTER 3,2% 4306 172,52 USD 742 850 730 890 16/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 1298 553,00 EUR 717 794 717 794 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 6246 123,50 USD 771 381 758 962 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 3,4% 16698 46,67 USD 779 212 766 667 16/08/2022
MELEXIS 1,1% 2903 81,75 EUR 237 320 237 320 16/08/2022
MICROSOFT 4,1% 3222 291,34 USD 938 697 923 585 16/08/2022
OPEN TEXT 2,8% 16238 39,80 USD 646 272 635 868 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 10368 62,24 USD 645 304 634 915 16/08/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 13615 45,91 USD 625 063 615 000 16/08/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,86% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2022

In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële  van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.

Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt vlatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de pieken stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde oor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullinfStaten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.

De lijst met de grootste winnaars wordt aangevoerd door Amazon dat 27% steeg en daarna gevolgd door Melexis en ASML Holding met telkens 22%. In de technologiesector was verder ook Apple een grote stijger met 19%. Ook de luxesector kende een goede maand met Moncler dat 19% steeg en LVMH dat 16% steeg.

Bij de weinige dalers stond Newmont bovenaan met -24% en lieten ook nog Fresenius (-14%)en KBC Ancora (-2%) negatieve cijfers optekenen.

Er waren geen verschuivingen in de portefeuille over de afgelopen maand.

Het compartiment haalde over de maand juli een niet-geannualiseerde return van 10,09%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer