Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 4,13%
1 jaar -12,39%
2 jaar -1,47%
3 jaar 11,87%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,07%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 19,01% per 31/12/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,13 per 31/12/2022

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,00%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,2% 26 734 978
Rek courant 2,8% 761 859
Totaal in EUR 100,0% 27 496 837

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 754 360 0 10 012 272 10 766 631 39,2%
USD 0,9222 8 132 0 16 896 511 15 588 621 56,7%
SEK 0,0886 0 0 12 889 802 1 141 585 4,2%
Totaal in EUR 27 496 837

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 441 647
Transport/Vervoer 1,4% 381 061
Distributie 4,0% 1 063 453
Voeding 3,2% 851 148
Consumptie/Luxe 13,2% 3 521 429
Farmacie/Medical 7,5% 2 004 463
Holdings 14,0% 3 750 983
Financieel 7,9% 2 112 342
Industrie 4,8% 1 290 397
Technologie 39,2% 10 467 259
Staal/Non-ferro 3,2% 850 796
Totaal in EUR 26 734 978

Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Distributie 1110.79 EUR
Kapitalisatie 1144.01 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,6% 4263 103,60 EUR 441 647 441 647 29/03/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2078 198,86 USD 413 231 381 061 29/03/2023
Distributie
AMAZON COM 1,1% 3181 99,67 USD 317 050 292 368 29/03/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 11403 73,33 USD 836 182 771 085 29/03/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,1% 14281 59,60 EUR 851 148 851 148 29/03/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 335 2 573,01 USD 861 957 794 854 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 2,8% 1302 589,60 EUR 767 659 767 659 29/03/2023
LVMH 5,1% 1698 827,70 EUR 1 405 435 1 405 435 29/03/2023
MONCLER 2,0% 8930 61,98 EUR 553 481 553 481 29/03/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,4% 2932 248,95 USD 729 907 673 084 29/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 12951 62,00 EUR 802 962 802 962 29/03/2023
MEDTRONIC 1,9% 7271 78,81 USD 573 028 528 417 29/03/2023
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 3852 304,25 USD 1 171 971 1 080 733 29/03/2023
BREDERODE 0,9% 2437 101,60 EUR 247 599 247 599 29/03/2023
EXOR NV 4,5% 16428 74,94 EUR 1 231 114 1 231 114 29/03/2023
INVESTOR AB-B 2,9% 45380 198,68 SEK 9 016 098 798 511 28/03/2023
SOFINA 1,4% 1990 197,50 EUR 393 025 393 025 29/03/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 18614 28,42 USD 529 010 487 827 29/03/2023
INTRUM AB 1,2% 38127 101,60 SEK 3 873 703 343 075 29/03/2023
KBC ANCORA 1,6% 10712 42,18 EUR 451 832 451 832 29/03/2023
MOODY'S CORP 3,0% 3031 296,82 USD 899 646 829 609 29/03/2023
Industrie
AALBERTS 1,1% 7356 42,10 EUR 309 688 309 688 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 6574 149,18 EUR 980 709 980 709 29/03/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,1% 3364 276,88 USD 931 424 858 913 29/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 3,0% 10517 84,51 USD 888 792 819 599 29/03/2023
ADOBE 2,3% 1826 376,63 USD 687 726 634 187 29/03/2023
ALPHABET INC class C 3,9% 11421 101,73 USD 1 161 858 1 071 408 29/03/2023
APPLE COMPUTER 3,5% 6528 159,78 USD 1 043 011 961 813 29/03/2023
ASML HOLDING 3,7% 1695 602,90 EUR 1 021 916 1 021 916 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,6% 8493 127,39 USD 1 081 881 997 657 29/03/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 11946 50,67 USD 605 304 558 181 29/03/2023
MASTERCARD 1,5% 1249 357,45 USD 446 455 411 699 29/03/2023
MELEXIS 2,0% 5416 102,30 EUR 554 057 554 057 29/03/2023
MICROSOFT 4,1% 4356 279,52 USD 1 217 593 1 122 804 29/03/2023
OPEN TEXT 1,1% 9001 38,04 USD 342 398 315 742 29/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 14103 54,92 USD 774 537 714 239 29/03/2023
VISA 1,5% 2077 221,92 USD 460 928 425 045 29/03/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,1% 19094 48,32 USD 922 622 850 796 29/03/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,80% 
Transactiekosten 0,20% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2023

Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.

Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.

Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.

Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal dalers beperkt tot zes: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Eurofins Scientific (beide - 2%), Union Pacific, Brederode (beide - 1%) en Danaher (- 0,5%).

In de technologiesector steeg ASML Holding 20% en SS&C Technologies 16%. Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Melexis (+ 20%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 6,57%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Attest dividend 2022 - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest uitgekeerd dividend 21 april 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer