Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 24,02%
1 jaar 15,12%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,01%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 6 433 809
Rek courant 1,6% 105 633
Totaal in EUR 100,0% 6 539 442

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 33 866 0 4 595 860 4 629 726 70,8%
USD 0,9033 73 037 0 1 294 981 1 235 730 18,9%
CHF 0,9144 2 655 0 173 901 161 434 2,5%
SEK 0,0938 15 864 0 5 426 400 510 675 7,8%
NOK 0,0991 11 597 0 0 1 149 0,0%
DKK 0,1338 5 435 0 0 727 0,0%
Totaal in EUR 6 539 442

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,6% 229 295
Transport/Vervoer 2,9% 183 865
Distributie 6,1% 395 605
Media 3,3% 211 395
Voeding 6,2% 398 438
Consumptie/Luxe 16,0% 1 029 728
Farmacie/Medical 9,7% 623 530
Holdings 14,6% 939 562
Financieel 11,6% 749 155
Industrie 4,6% 294 031
Technologie 21,4% 1 379 203
Totaal in EUR 6 433 809

Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Distributie 1057.48 EUR
Kapitalisatie 1057.48 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,5% 2200 104,23 EUR 229 295 229 295 18/11/2019
Transport/Vervoer
AENA SME 2,8% 1100 167,15 EUR 183 865 183 865 18/11/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,3% 3150 75,10 USD 236 565 213 689 18/11/2019
DIETEREN 2,8% 3037 59,90 EUR 181 916 181 916 18/11/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,2% 1585 147,65 USD 234 025 211 395 18/11/2019
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,7% 3300 72,56 EUR 239 432 239 432 18/11/2019
NESTLE SA 2,4% 1667 104,32 CHF 173 901 159 007 18/11/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,5% 97 1 838,03 USD 178 289 161 048 18/11/2019
KERING (EX-PPR) 3,3% 400 539,95 EUR 215 980 215 980 18/11/2019
LVMH 4,9% 800 401,43 EUR 321 140 321 140 18/11/2019
MONCLER 5,1% 9000 36,84 EUR 331 560 331 560 18/11/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,5% 775 464,20 EUR 359 755 359 755 18/11/2019
FAGRON 4,0% 15000 17,59 EUR 263 775 263 775 18/11/2019
Holdings
BREDERODE 3,1% 2800 71,60 EUR 200 480 200 480 18/11/2019
EXOR NV 4,5% 4100 71,04 EUR 291 264 291 264 18/11/2019
INVESTOR B 2,9% 3966 509,40 SEK 2 020 280 189 573 18/11/2019
SOFINA 3,9% 1300 198,65 EUR 258 245 258 245 18/11/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 2553 52,69 EUR 134 518 134 518 18/11/2019
ALLIANZ SE-REG 2,7% 817 217,50 EUR 177 698 177 698 18/11/2019
INTRUM AB 4,9% 13600 250,45 SEK 3 406 120 319 613 18/11/2019
KBC ANCORA 1,8% 2586 45,37 EUR 117 327 117 327 18/11/2019
Industrie
AALBERTS 2,2% 3750 38,16 EUR 143 081 143 081 18/11/2019
KION GROUP 2,3% 2500 60,38 EUR 150 950 150 950 18/11/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 3,0% 165 1 320,70 USD 217 916 196 843 18/11/2019
ASML HOLDING 3,8% 1000 246,60 EUR 246 600 246 600 18/11/2019
CAPGEMINI 3,6% 2200 107,50 EUR 236 500 236 500 18/11/2019
MELEXIS 1,7% 1700 64,40 EUR 109 480 109 480 18/11/2019
OPEN TEXT 3,0% 5000 43,51 USD 217 550 196 513 18/11/2019
SS&C Technologies 2,9% 3600 58,51 USD 210 636 190 267 18/11/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 3,1% 50000 4,06 EUR 203 000 203 000 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2019

De maand oktober mag dan al een negatieve reputatie hebben als gevolg van de crashes van 1929 en 1987, nog versterkt door de zwakte een jaar eerder, toch was oktober 2019 een relatief goede maand voor de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P-500-index steeg iets meer dan 2% in oktober. Europese beleggers moesten er wel een daling van de Amerikaanse dollar van 2,3% bijnemen. De Europese Bloomberg-500-index klom 0,6% in euro en presteerde, rekening houdend met de valutaeffecten, iets beter.

In aanloop naar de publicatie van de derdekwartaalresultaten, het zogenaamde resultatenseizoen dat de tweede week van oktober begon, acteerden beleggers nerveus. Over het algemeen waren de reacties op de resultaten positief: Moncler, LVMH, Kering, Eurofins Scientific, Intrum, Kion Group en Facebook werden beloond voor de mooie resultaten. Bij Melexis waren de cijfers zwak, maar de hoop op beterschap in het laatste kwartaal hielp het aandeel fors hoger. Grootste dissonant is AB Inbev, dat onverwacht opnieuw aanknoopte met een krimpende activiteit, waardoor de koers lager ging.

Anheuser-Busch Inbev ging in oktober 17% lager. Cisco Systems (- 4%), Tencent Holdings, Sofina, Nestlé (alle drie – 3%), Open Text en Aena (beiden – 2%), Walt Disney, Aalberts, Medtronic (alle drie – 1%) en Melexis (- 0%) maken de top-10 rond. Kion Group blinkt met een winst van 24 % uit. D’Ieteren (+ 14%) is herontdekt dankzij de groei van zijn dochter Belron. Exor (+ 11%) is een belangrijke winnaar bij de voorgestelde fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler Automotive. LVMH (+ 11%), Kering (+ 9%), Facebook (+ 8%), Moncler, Eurofins Scientific (beiden + 6%) en Intrum (+ 5%) halen de top-10 van de stijgers op beter dan verwachte resultaten. Wizz Air Holding (+ 6%) maakt de top-10 van de stijgers rond.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in oktober 1,67%.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer