Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 9,71%
1 jaar 32,60%
2 jaar 12,30%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,03%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 13 728 845
Rek courant 0,7% 99 635
Totaal in EUR 100,0% 13 828 481

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 12 854 0 6 754 757 6 767 611 48,9%
USD 0,8255 0 0 6 839 485 5 645 995 40,8%
SEK 0,0985 0 0 9 255 825 911 745 6,6%
JPY 0,0075 0 0 55 152 000 416 348 3,0%
CHF 0,9144 92 846 0 0 84 903 0,6%
NOK 0,0990 11 597 0 0 1 148 0,0%
DKK 0,1345 5 435 0 0 731 0,0%
Totaal in EUR 13 828 481

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 452 852
Transport/Vervoer 3,1% 428 040
Distributie 4,6% 634 945
Consumptie/Luxe 8,1% 1 109 984
Farmacie/Medical 11,2% 1 544 229
Holdings 18,3% 2 512 614
Financieel 9,2% 1 258 952
Technologie 37,4% 5 139 041
Staal/Non-ferro 4,7% 648 187
Totaal in EUR 13 728 845

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Distributie 1212.08 EUR
Kapitalisatie 1212.08 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,3% 4004 113,10 EUR 452 852 452 852 14/05/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,1% 5220 82,00 EUR 428 040 428 040 14/05/2021
Distributie
AMAZON COM 1,0% 55 3 161,47 USD 173 881 143 539 13/05/2021
CVS HEALTH CORP 3,6% 7064 84,27 USD 595 283 491 406 13/05/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 482 704,10 EUR 339 376 339 376 14/05/2021
LVMH 3,7% 815 622,90 EUR 507 664 507 664 14/05/2021
MONCLER 1,9% 5084 51,72 EUR 262 944 262 944 14/05/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 5102 81,96 EUR 418 160 418 160 13/05/2021
FAGRON 2,1% 15027 18,97 EUR 285 062 285 062 14/05/2021
FRESENIUS STA-AKT 3,2% 9950 44,34 EUR 441 183 441 183 14/05/2021
MEDTRONIC 2,9% 3900 124,19 USD 484 341 399 824 13/05/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 1953 286,90 USD 560 316 462 541 13/05/2021
BREDERODE 1,3% 1840 101,40 EUR 186 576 186 576 14/05/2021
EXOR NV 4,7% 9577 67,90 EUR 650 278 650 278 14/05/2021
INVESTOR B 3,2% 6185 719,50 SEK 4 450 108 438 358 14/05/2021
PROSUS NV 2,6% 4357 82,48 EUR 359 365 359 365 14/05/2021
SOFINA 3,0% 1336 311,00 EUR 415 496 415 496 14/05/2021
Financieel
AGEAS 3,4% 8997 52,14 EUR 469 104 469 104 14/05/2021
ALLIANZ SE-REG 2,3% 1456 217,35 EUR 316 462 316 462 14/05/2021
INTRUM AB 3,4% 16733 287,20 SEK 4 805 718 473 387 14/05/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,1% 5509 93,42 USD 514 651 424 844 13/05/2021
ALPHABET INC class C 3,9% 290 2 261,97 USD 655 971 541 504 13/05/2021
ASML HOLDING 3,1% 826 515,20 EUR 425 555 425 555 14/05/2021
CAPGEMINI 2,4% 2173 151,80 EUR 329 861 329 861 14/05/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,8% 4031 117,80 USD 474 852 391 990 13/05/2021
CISCO SYSTEMS 3,3% 10518 52,49 USD 552 090 455 750 13/05/2021
FORTINET 3,1% 2608 198,39 USD 517 401 427 115 14/05/2021
KONE OYJ-B 1,5% 3119 65,98 EUR 205 792 205 792 14/05/2021
MICROSOFT 3,0% 2050 243,03 USD 498 212 411 274 13/05/2021
NINTENDO 3,0% 900 61 280,00 JPY 55 152 000 416 348 14/05/2021
OPEN TEXT 2,9% 10794 45,26 USD 488 536 403 287 13/05/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 7372 73,08 USD 538 746 444 735 13/05/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,9% 4994 52,26 EUR 260 986 260 986 14/05/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,7% 11393 68,92 USD 785 206 648 187 13/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,03% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

De stijgende rente was in de eerste maanden van het jaar een aandachtspunt voor beleggers. Vooral in de VS klom de langetermijnrente geleidelijk hoger, weliswaar vertrekkende van zeer lage niveaus. Het optimisme omtrent de heropening van de wereldeconomie en de positieve gevolgen van de massale stimulus die overheden voorzien wogen echter zwaarder voor beleggers, waardoor de beurzen een goede start van het jaar kenden. De langetermijnrente in de VS bereikte haar voorlopig hoogtepunt voor het jaar op het einde van maart en is sindsdien opnieuw licht gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in april de beurzen hun positieve trend verder zetten, nu de dreiging van een steeds hogere rente voorlopig afgewend is. Hierdoor bereikten de aandelenbeurzen in de VS nieuwe records en konden ook de meeste Europese beurzen sinds het jaarbegin al een dubbelcijferig rendement optekenen. Een positieve start van het resultatenseizoen, waarbij ook de grote technologiebedrijven
een blijvend sterke groei optekenen, droeg ook bij aan het positieve sentiment op de beurzen.

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven de voorbije weken was wel de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2,6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen die het beursfeestje kunnen afkoelen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen en turbulentie op de beurzen later in het jaar
niet uit te sluiten. Op korte termijn is dit echter geen bepalende factor en lijken er weinig zaken te zijn die het positieve beursklimaat kunnen verstoren zolang het covid-virus onder controle blijft.

BMW (- 6%) voert de lijst van de verliezers aan. Exor (- 5%), de Italiaanse holding met aanzienlijke belangen in de automotive sector is de tweede grootste verliezer. De gamingsector heeft drie vertegenwoordigers in de lijst: Ubisoft (- 4%) en Activision Blizzard (- 2%). De overige aandelen in de lijst met de 10 grootste verliezers zijn Roche Holding (- 3%), Ageas, Cisco Systems (beiden - 2%), Fagron en Open Text (beiden - 1%).

Bij de stijgers zijn de technologiewaarden zeer goed vertegenwoordigd. De lijst wordt aangevoerd door Alphabet (+ 17%). Amazon (+ 12%), Fortinet (+ 11%) en Microsoft (+ 7%) zijn de aandelen uit dezelfde sector. Dankzij de voortschrijdende heropening van de economie doen ook de producenten van consumentengoederen het goed: Kering (+ 13%) en LVMH (+ 10%). Medtronic (+ 11%), Sofina (+ 10%), Berkshire hathaway (+ 8%) en Fresenius (+ 7%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers van de maand.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in april met een niet-geannualiseerde 2,14%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II DBI

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer