Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 15,14%
1 jaar 27,21%
2 jaar 13,03%
3 jaar 9,07%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,91%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,03%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 16 594 513
Rek courant 1,6% 265 821
Totaal in EUR 100,0% 16 860 333

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 602 533 0 7 148 295 8 750 827 51,9%
USD 0,8532 -1 510 017 0 9 475 013 6 795 735 40,3%
SEK 0,0986 -584 057 0 10 027 672 931 471 5,5%
JPY 0,0077 955 247 0 48 420 000 380 417 2,3%
NOK 0,0994 11 597 0 0 1 153 0,0%
DKK 0,1345 5 435 0 0 731 0,0%
Totaal in EUR 16 860 333

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 490 450
Transport/Vervoer 3,1% 516 382
Distributie 6,6% 1 091 635
Consumptie/Luxe 8,0% 1 328 981
Farmacie/Medical 11,4% 1 892 679
Holdings 15,1% 2 513 572
Financieel 5,0% 830 525
Industrie 5,0% 828 142
Technologie 39,4% 6 538 194
Staal/Non-ferro 3,4% 563 952
Totaal in EUR 16 594 513

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Distributie 1272.02 EUR
Kapitalisatie 1272.02 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,9% 4603 106,55 EUR 490 450 490 450 24/09/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,1% 6350 81,32 EUR 516 382 516 382 24/09/2021
Distributie
AMAZON COM 3,1% 178 3 425,52 USD 609 743 520 232 24/09/2021
CVS HEALTH CORP 3,4% 7906 84,71 USD 669 717 571 403 24/09/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,6% 681 633,80 EUR 431 618 431 618 24/09/2021
LVMH 3,5% 908 642,90 EUR 583 753 583 753 24/09/2021
MONCLER 1,9% 5702 55,00 EUR 313 610 313 610 24/09/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 1,3% 815 324,50 USD 264 468 225 644 24/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 3,9% 5478 119,94 EUR 657 031 657 031 24/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 11987 41,04 EUR 491 946 491 946 24/09/2021
MEDTRONIC 3,1% 4670 130,02 USD 607 193 518 057 24/09/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 2177 277,87 USD 604 923 516 120 24/09/2021
BREDERODE 1,3% 1975 115,20 EUR 227 520 227 520 24/09/2021
EXOR NV 4,5% 10684 71,00 EUR 758 564 758 564 24/09/2021
INVESTOR AB-B 3,0% 26561 194,66 SEK 5 170 364 509 979 24/09/2021
SOFINA 3,0% 1435 349,40 EUR 501 389 501 389 24/09/2021
Financieel
INTRUM AB 2,8% 19907 244,00 SEK 4 857 308 479 101 24/09/2021
MASTERCARD 1,1% 581 358,16 USD 208 091 177 543 24/09/2021
VISA 1,0% 880 231,59 USD 203 799 173 881 24/09/2021
Industrie
AALBERTS 1,7% 5551 51,54 EUR 286 099 286 099 24/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,2% 3617 149,86 EUR 542 044 542 044 24/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,3% 5915 75,26 USD 445 163 379 813 24/09/2021
ALPHABET INC class C 4,7% 323 2 852,66 USD 921 409 786 146 24/09/2021
APPLE COMPUTER 2,4% 3289 146,92 USD 483 220 412 283 24/09/2021
ASML HOLDING 3,9% 886 739,40 EUR 655 108 655 108 24/09/2021
CAPGEMINI 0,7% 620 192,60 EUR 119 412 119 412 24/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 4941 117,47 USD 580 419 495 214 24/09/2021
CISCO SYSTEMS 3,4% 11737 56,73 USD 665 840 568 095 24/09/2021
FORTINET 2,2% 1374 311,90 USD 428 551 365 639 25/09/2021
KONE OYJ-B 1,4% 3641 62,52 EUR 227 635 227 635 24/09/2021
MICROSOFT 3,5% 2288 299,35 USD 684 913 584 368 24/09/2021
NINTENDO 2,2% 900 53 800,00 JPY 48 420 000 373 057 24/09/2021
NVIDIA CORP 1,0% 903 220,81 USD 199 391 170 121 24/09/2021
OPEN TEXT 3,3% 12714 51,70 USD 657 314 560 820 24/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 8188 70,82 USD 579 874 494 749 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,1% 6309 54,80 EUR 345 733 345 733 24/09/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,3% 12270 53,87 USD 660 985 563 952 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,03% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2021

Het resultatenseizoen loopt nu op zijn einde en de meerderheid van de bedrijven scoorde in het voorbije kwartaal beter dan verwacht. De goede resultaten waren de afgelopen maand dan ook een ondersteunende factor voor de beurzen. Het belangrijkste evenement in augustus, dat de beurzen potentieel sterk had kunnen beïnvloeden, was echter de jaarlijkse (virtuele) bijeenkomst van de belangrijkste centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op het einde van augustus. Het hele soepele monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed ) was de voorbije jaren een belangrijke factor die de rentevoeten laag hield en zo de beurzen naar nieuwe records duwde. Als reactie op de coronacrisis koopt de Fed sinds juni vorig jaar elke maand voor maar liefst $ 120 miljard aan obligaties en hypotheek gerelateerde effecten waardoor de langetermijnrente laag wordt gehouden. De centrale bank gaf eind vorig jaar nog aan dat er eerst nog “substantiële vooruitgang” moest geboekt worden in het economische herstel voordat ze zou beginnen denken aan het “taperen” of geleidelijk afbouwen van de maandelijkse opkoopprogramma’s.

Nu de ergste fase van de coronacrisis voorbij lijkt en de Amerikaanse economie de voorbije maanden sterk herstelde, vragen beleggers zich af of die tapering nu niet stilaan in zicht komt. De verwachting was dan ook dat voorzitter Jerome Powell van de Fed zijn speech op de vergadering in Jackson Hole zou aangrijpen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Een snelle afbouw van het opkoopprogramma zou kunnen leiden tot hogere rentevoeten en zo een rem zetten op de beursstijging. Powell gaf echter aan dat hij niet gehaast is om de steun te verminderen, al kan het afbouwen later dit jaar wel starten indien de economie de komende maanden verder verbetert (lees: indien de Deltavariant geen roet in het eten gooit). Daarnaast benadrukte hij nog dat het verhogen van de kortetermijnrente waarschijnlijk pas veel later zal gebeuren.

Zwakke macro-economische cijfers uit China, een heropflakkering van het aantal covidinfecties in het land met nieuwe lock downs voor gevolg en de druk van de Chinese overheid op grote bedrijven en hun bijdrage aan de gelijke verdeling van de rijkdom in het land duwden de luxesector in augustus in de verdomhoek. Kering (- 9%), LVMH en Moncler (beiden - 7%) die een belangrijk deel van hun omzet in het land realiseren, zijn dan ook in de top-10 van de verliezers vertegenwoordigd. De watersnood in België is vanzelfsprekend slecht nieuws voor schadeverzekeraars. Ageas (- 5%) haalde dan wel mooie resultaten over de eerste jaarhelft, de verwachte factuur van € 400 miljoen ter dekking van de schade, deed het aandeel bij de verliezers van de maand belanden. Newmont Mining (- 7%), Allianz, Nintendo (beiden - 6%), Sofina (- 5%), BMW (- 4%) en Investor (- 3%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De grootste stijger de afgelopen maand is Eurofins Scientific dat 19% hoger ging onder impuls van het groot aantal Covid-19-testen dat nodig is voor reizigers en festivalbezoekers. De gezondheidssector is verder vertegenwoordigd via CVS Health (+ 6%). De technologiesector is, onder impuls van de records op Nasdaq, het best vertegenwoordigd: Fortinet (+ 16%) , ASML Holding (+ 10%), Alphabet (+ 8%), Cisco Systems (+ 7%), Microsoft, Open Text (beiden + 6%) en Amazon (+ 5%). Schneider Electric (+ 7%) is de laatste naam in de lijst.

Het compartiment realiseerde over de maand augustus een niet-geannualiseerde return van 1,08%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II DBI

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer