Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 11,40%
1 jaar 5,30%
2 jaar -2,42%
3 jaar 4,35%
5 jaar 6,04%
Rendement sinds oprichting 3,86%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,33% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,39 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,2% 30 113 050
Rek courant 1,8% 543 102
Totaal in EUR 100,0% 30 656 152

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 543 102 0 10 686 770 11 229 872 36,6%
USD 0,9096 0 0 18 553 602 16 876 362 55,1%
DKK 0,1341 0 0 4 240 830 568 695 1,9%
SEK 0,0880 0 0 22 516 462 1 981 223 6,5%
Totaal in EUR 30 656 152

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 456 151
Transport/Vervoer 1,8% 544 531
Distributie 4,0% 1 216 815
Voeding 4,3% 1 281 509
Consumptie/Luxe 10,6% 3 179 915
Farmacie/Medical 8,5% 2 545 891
Holdings 17,0% 5 129 671
Financieel 6,9% 2 073 980
Industrie 4,5% 1 357 185
Technologie 39,8% 11 987 603
Staal/Non-ferro 1,1% 339 798
Totaal in EUR 30 113 050

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Distributie 1150.75 EUR
Kapitalisatie 1223.9 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 4403 103,60 EUR 456 151 456 151 28/11/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,8% 2706 221,23 USD 598 648 544 531 28/11/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2736 147,03 USD 402 274 365 909 28/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 13495 69,32 USD 935 473 850 907 28/11/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 57,27 EUR 991 802 991 802 28/11/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,58 USD 318 499 289 707 28/11/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 141,91 USD 1 080 817 983 111 28/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 394,05 EUR 529 997 529 997 28/11/2023
LVMH 3,9% 1751 684,50 EUR 1 198 560 1 198 560 28/11/2023
MONCLER 1,5% 9232 50,72 EUR 468 247 468 247 28/11/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 218,76 USD 658 905 599 340 28/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 52,62 EUR 778 145 778 145 28/11/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 78,63 USD 659 313 599 711 28/11/2023
NOVO NORDISK 1,9% 5973 710,00 DKK 4 240 830 568 695 27/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 150,00 EUR 301 650 301 650 28/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 3997 360,05 USD 1 439 120 1 309 024 28/11/2023
BREDERODE 2,0% 6689 89,90 EUR 601 341 601 341 28/11/2023
EXOR NV 4,8% 16987 87,30 EUR 1 482 965 1 482 965 28/11/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 215,65 SEK 10 812 691 951 409 27/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 200,20 EUR 483 283 483 283 28/11/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 29,53 USD 627 572 570 839 28/11/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 37,00 EUR 465 645 465 645 28/11/2023
MOODY'S CORP 3,4% 3158 361,18 USD 1 140 606 1 037 496 28/11/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 35,14 EUR 291 873 291 873 28/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 166,04 EUR 1 065 313 1 065 313 28/11/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 332,56 USD 1 062 529 966 477 28/11/2023
ADOBE 3,7% 1983 623,32 USD 1 236 044 1 124 306 28/11/2023
ALPHABET INC class C 4,9% 11831 138,62 USD 1 640 013 1 491 756 28/11/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 190,40 USD 1 137 450 1 034 624 28/11/2023
ASML HOLDING 3,2% 1600 619,70 EUR 991 520 991 520 28/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 44082 265,50 SEK 11 703 771 1 029 815 28/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 145,69 USD 1 102 582 1 002 909 28/11/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 14324 47,85 USD 685 403 623 443 28/11/2023
FORTINET 1,0% 6522 52,79 USD 344 296 313 172 28/11/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 409,01 USD 530 077 482 158 28/11/2023
MELEXIS 1,9% 6851 84,70 EUR 580 280 580 280 28/11/2023
MICROSOFT 5,1% 4529 382,70 USD 1 733 248 1 576 563 28/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 174,76 USD 294 995 268 327 28/11/2023
VISA 1,6% 2183 252,94 USD 552 168 502 252 28/11/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 40,57 USD 373 569 339 798 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,8% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. De Amerikaanse S&P 500-Index daalde met 2,2%, terwijl de Europese Stoxx 600 3,7% lager afsloot. Zelfs de ‘Magnificent Seven’, een select clubje AI-gedreven Big Tech’ers die tot hiertoe de onderliggende beursmalaise van de marktkapitalisatie-gewogen aandelenkorven goed wisten te maskeren, begonnen hier en daar tekenen van zwakte te vertonen. Enkel de aandelenkoersen van clubleden Microsoft en Amazon konden de maand nog in het groen afsluiten, te danken aan meevallende bedrijfsresultaten.

Van de bedrijven uit de S&P 500 die dit resultatenseizoen hun kwartaalwinsten reeds publiceerden, slaagden ongeveer 77% erin om positief te verrassen. In het heersende beursklimaat krijgen gunstige bedrijfsprestaties echter vaak slechts een lauw applaus, terwijl tegenvallende resultaten meer dan gewoonlijk leiden tot onbeteugelde afstraffingen. Zo zag Google-moeder Alphabet in één dag meer dan 150 miljard dollar aan beurswaarde verdampen omdat de resultaten van de Cloud-divisie de verwachtingen niet wisten in te lossen. Los van de rente-herkalibratie, is de sfeer op de beurzen in het algemeen dus erg gespannen.

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

De zwakte op de aandelenmarkten in oktober straalt ook af op de portefeuille van het compartiment. Grootste daler is Danaher, dat 23% van zijn waarde verloor. De groeiende vrees voor een economische terugval in Europa duwde de koers van Aalberts en Melexis 15% lager. Voor niet-levensnoodzakelijke uitgaven is er minder plaats in onzekere tijden. Dat ondervinden bedrijven als Kering en Moncler, beide - 11%, beide actief in de luxesector. Brederode (- 12%), Eurofins Scientific (- 11%), Medtronic, Booking Holding (beide - 10%) en KBC Ancora (- 8%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Microsoft is de grootste stijger van de maand (+ 7%). Amazon (+ 5%), Adobe (+ 4%), Visa, Anheuser-Busch Inbev, Union Pacific (alle drie + 2%), Newmont Corporation, ASML Holding, Coca Cola en Check Point Software (alle vier + 1%) zijn de overige stijgers.

Het bod op Activision Blizzard is rond. De overnemer betaalde de beloofde 95 $ per aandeel in de loop van de vorige maand uit. De aandelen zitten dan ook niet meer in de portefeuille. Novo Nordisk en Assa Abloy zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 3,36% in de maand oktober.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Attest dividend 2021 - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest uitgekeerd dividend op 21 april 2022

Download


Attest dividend 2022 - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer