Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/09/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 18,34%
1 jaar 3,49%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,79%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 89,5% 5 455 404
Rek courant 10,5% 636 651
Totaal in EUR 100,0% 6 092 056

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 632 331 0 4 667 426 5 299 757 87,0%
NOK 0,1002 11 597 0 1 267 306 128 082 2,1%
CHF 0,9158 2 655 0 177 135 164 652 2,7%
SEK 0,0934 0 0 5 339 721 498 837 8,2%
DKK 0,1339 5 435 0 0 728 0,0%
Totaal in EUR 6 092 056

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,9% 211 332
Distributie 6,1% 331 686
Media 2,3% 123 480
Agricultuur 2,3% 126 921
Voeding 8,3% 452 852
Consumptie/Luxe 7,5% 410 210
Farmacie/Medical 14,6% 794 145
Diensten 2,2% 117 633
Holdings 16,0% 872 004
Financieel 13,4% 732 488
Industrie 4,8% 260 225
Technologie 18,7% 1 022 430
Totaal in EUR 5 455 404

Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Distributie 1009.03 EUR
Kapitalisatie 1009.03 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,5% 2200 96,06 EUR 211 332 211 332 20/09/2019
Distributie
DIETEREN 2,4% 3037 47,45 EUR 144 106 144 106 20/09/2019
KERING (EX-PPR) 3,1% 400 468,95 EUR 187 580 187 580 20/09/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,0% 2205 56,00 EUR 123 480 123 480 20/09/2019
Agricultuur
MOWI ASA 2,1% 5947 213,10 NOK 1 267 306 126 921 20/09/2019
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,8% 3300 88,07 EUR 290 631 290 631 20/09/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 106,26 CHF 177 135 162 221 20/09/2019
Consumptie/Luxe
LVMH 4,9% 800 370,05 EUR 296 040 296 040 20/09/2019
MONCLER 1,9% 3500 32,62 EUR 114 170 114 170 20/09/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,5% 775 434,40 EUR 336 660 336 660 20/09/2019
FAGRON 5,1% 19000 16,26 EUR 308 940 308 940 20/09/2019
UCB 2,4% 2250 66,02 EUR 148 545 148 545 20/09/2019
Diensten
RANDSTAD 1,9% 2533 46,44 EUR 117 633 117 633 20/09/2019
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,1% 500 138,40 EUR 69 200 69 200 20/09/2019
BREDERODE 3,3% 2800 71,20 EUR 199 360 199 360 20/09/2019
EXOR NV 2,8% 2741 63,14 EUR 173 067 173 067 20/09/2019
INVESTOR B 2,9% 3966 478,80 SEK 1 898 921 177 397 20/09/2019
SOFINA 4,2% 1300 194,60 EUR 252 980 252 980 20/09/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 2553 50,96 EUR 130 101 130 101 20/09/2019
ALLIANZ SE-REG 2,8% 817 211,95 EUR 173 163 173 163 20/09/2019
INTRUM AB 5,3% 13600 253,00 SEK 3 440 800 321 440 20/09/2019
KBC ANCORA 1,8% 2586 41,68 EUR 107 784 107 784 20/09/2019
Industrie
AALBERTS 2,3% 3750 37,18 EUR 139 425 139 425 20/09/2019
KION GROUP 2,0% 2500 48,32 EUR 120 800 120 800 20/09/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,7% 1000 226,05 EUR 226 050 226 050 20/09/2019
CAPGEMINI 3,8% 2200 106,50 EUR 234 300 234 300 20/09/2019
ECONOCOM GROUP 1,2% 30000 2,46 EUR 73 800 73 800 20/09/2019
MELEXIS 4,4% 3800 70,60 EUR 268 280 268 280 20/09/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 3,6% 50000 4,40 EUR 220 000 220 000 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

De S&P-500 zette einde juli nog een allerhoogste koers ooit neer. Begin augustus bezorgde de Amerikaanse president, Donald Trump, de markt koude rillingen door nieuwe importheffingen op Chinese producten ingaand op 1 september op te leggen. Het macro-economische nieuws bracht ook geen rust. De Duitse economie kromp licht in het tweede kwartaal. Indicatoren uit de verwerkende nijverheid wijzen, langs beide zijden van de oceaan, op een lagere activiteitsgraad.

De politieke onrust in Hong Kong en zorgen over een harde Brexit verzuurden het beleggersklimaat eveneens. Het zwakke klimaat zet de centrale bankiers ertoe aan om het beleid te versoepelen. De langetermijnrente gleed verder weg in augustus. De rente op 10-jarige Duitse staatsleningen ging van – 0,44% naar – 0,68%. Voor het eerst verkocht Duitsland 30-jarige leningen met een licht negatief rendement. De val van de Italiaanse regering zorgt ervoor dat de kans op een ontsporende begroting afneemt, omdat het geplande begrotingsbeleid niet kan uitgevoerd worden. De Italiaanse 10-jarige rente op staatsleningen ging onder 1%. 

De aandelen kenden, na een zwakke start van de maand, een al bij al rustige maand. De Euro-Stoxx-50-index verloor 1,1%. De S&P-500-index ging 1,8% lager. Vermits de dollar over de maand 0,7% in waarde steeg, was er voor de Europese belegger geen verschil in resultaat voor wie in Amerikaanse dan wel Europese aandelen belegde. Onderling waren de verschillen in de aandelenportefeuille groot.

X-FAB (- 14%), Kion Group (- 10 %), Melexis, Randstad (alle drie - 7%) en Aalberts (- 6%) zijn aandelen waarvan de resultaten gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische cyclus. Gezien het zwakke macro-economische nieuws is de groep sterk vertegenwoordigd bij de verliezers van de maand. Econocom Group (- 10%), KBC Ancora, Moncler (beiden - 8%), Kering en CapGemini (beiden – 6%) maken de top-10 rond.

Bij de winnaars leiden Fagron en d’Ieteren, na de publicatie van mooie kwartaalcijfers, met een winst van 9%. Eurofins Scientific (+ 7%) werd beloond voor beter dan verwachte cijfers. DSV, Nestlé (beiden + 5%), Mowi (+ 4%) Sofina en Investor B (< 0,5%) zijn de enige stijgers. De aandelen van Sipef, dat lijdt onder de lage palmolieprijs, werden verkocht.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 2,15% lager over de maand augustus.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019.

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer