Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -16,35%
1 jaar -11,07%
2 jaar 8,90%
3 jaar 4,79%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,37 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,60 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,5% 17 413 122
Rek courant 4,5% 817 557
Totaal in EUR 100,0% 18 230 679

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 764 210 0 5 333 200 6 097 410 33,4%
USD 0,9562 15 616 0 11 684 563 11 188 293 61,4%
SEK 0,0936 410 606 0 9 690 153 944 976 5,2%
Totaal in EUR 18 230 679

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 430 189
Transport/Vervoer 2,9% 498 555
Distributie 6,3% 1 094 296
Voeding 4,0% 698 506
Consumptie/Luxe 7,7% 1 335 436
Farmacie/Medical 9,5% 1 647 581
Holdings 12,8% 2 222 078
Financieel 13,6% 2 371 908
Industrie 3,8% 659 905
Technologie 32,7% 5 690 398
Staal/Non-ferro 4,4% 764 270
Totaal in EUR 17 413 122

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Distributie 1092.36 EUR
Kapitalisatie 1125.03 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,4% 5511 78,06 EUR 430 189 430 189 29/06/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,7% 2446 213,15 USD 521 365 498 555 29/06/2022
Distributie
AMAZON COM 2,3% 4040 108,92 USD 440 037 420 785 29/06/2022
CVS HEALTH CORP 3,7% 7545 93,35 USD 704 326 673 511 29/06/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,8% 7825 93,35 USD 730 464 698 506 29/06/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,3% 855 500,60 EUR 428 013 428 013 29/06/2022
LVMH 3,6% 1118 589,00 EUR 658 502 658 502 29/06/2022
MONCLER 1,4% 6101 40,80 EUR 248 921 248 921 29/06/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,4% 1831 252,86 USD 462 987 442 731 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 5432 74,42 EUR 404 249 404 249 29/06/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,2% 14011 29,13 EUR 408 140 408 140 29/06/2022
MEDTRONIC 2,2% 4539 90,42 USD 410 416 392 461 29/06/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 2549 273,49 USD 697 126 666 627 29/06/2022
BREDERODE 1,1% 2119 92,60 EUR 196 219 196 219 29/06/2022
EXOR NV 3,6% 10965 60,66 EUR 665 137 665 137 29/06/2022
INVESTOR AB-B 2,5% 28486 170,48 SEK 4 856 293 454 330 28/06/2022
SOFINA 1,3% 1214 197,50 EUR 239 765 239 765 29/06/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 15069 31,86 USD 480 098 459 094 29/06/2022
INTRUM AB 2,5% 24085 200,70 SEK 4 833 860 452 232 29/06/2022
KBC ANCORA 2,6% 12857 36,42 EUR 468 252 468 252 29/06/2022
MASTERCARD 1,3% 751 322,59 USD 242 265 231 666 29/06/2022
MOODY'S CORP 2,9% 2014 271,94 USD 547 687 523 726 29/06/2022
VISA 1,3% 1242 199,50 USD 247 779 236 939 29/06/2022
Industrie
AALBERTS 1,1% 5284 37,97 EUR 200 633 200 633 29/06/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5% 3975 115,54 EUR 459 272 459 272 29/06/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 5284 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 8414 77,96 USD 655 955 627 257 29/06/2022
ADOBE 1,4% 730 368,50 USD 269 005 257 236 29/06/2022
ALPHABET INC class C 4,4% 377 2 245,13 USD 846 414 809 383 29/06/2022
APPLE COMPUTER 2,7% 3751 139,23 USD 522 252 499 403 29/06/2022
ASML HOLDING 2,5% 985 465,20 EUR 458 222 458 222 29/06/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,6% 5600 121,21 USD 678 776 649 079 29/06/2022
CISCO SYSTEMS 3,0% 13212 42,88 USD 566 531 541 745 29/06/2022
MELEXIS 0,4% 976 69,35 EUR 67 686 67 686 29/06/2022
MICROSOFT 3,9% 2888 260,26 USD 751 631 718 747 29/06/2022
OPEN TEXT 3,0% 14831 38,10 USD 565 061 540 339 29/06/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 9295 58,65 USD 545 152 521 301 29/06/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,2% 12893 61,99 USD 799 237 764 270 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,86% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.

In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.

De holding Sofina en Brederode zijn zwaar geïnvesteerd in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen. Die hadden in de periode van extreem lage rente de wind in de zeilen. Nu de rente stijgt is private equity minder populair, wat Sofina en Brederode in mei resp. 25% en 24% lager duwde. Moncler ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. Cisco Systems ging, als gevolg van de door het management neerwaarts bijgestelde verwachtingen, 8% lager. Goudmijn Newmont Corporation ging 7% lager. Vier aandelen in de top-10 van de verliezers gingen 6% lager: Schneider Electric, Union Pacific, Intrum en Apple Computer. Moody’s tenslotte verloor 5% van zijn waarde.

Er zijn slechts acht aandelen die de afgelopen maand hoger gingen. KBC Ancora is de grootste stijger, gevolgd door Danaher (+ 5%), Bank of America Corp en Monster Beverage (beide + 4%). Activision Blizzard, Exor ging 3% hoger. Brookfield Asset Management steeg 2% en CVS Health en Solvay tenslotte 1%.

De aandelen BMW werden verkocht. Adobe en Melexis zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 3,07% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer