Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 1,13%
1 jaar 7,64%
2 jaar 9,06%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,38%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,03%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 11 149 335
Rek courant 1,6% 176 034
Totaal in EUR 100,0% 11 325 369

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 145 817 0 4 894 947 5 040 764 44,5%
USD 0,8250 9 958 0 5 532 227 4 572 383 40,4%
CHF 0,9102 2 655 0 667 978 610 443 5,4%
SEK 0,0986 0 0 6 895 533 680 113 6,0%
JPY 0,0078 1 242 329 0 51 800 000 411 723 3,6%
GBP 1,1487 7 048 0 0 8 096 0,1%
NOK 0,0961 11 597 0 0 1 115 0,0%
DKK 0,1345 5 435 0 0 731 0,0%
Totaal in EUR 11 325 369

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 370 228
Distributie 2,8% 311 843
Voeding 2,5% 279 051
Consumptie/Luxe 6,7% 749 117
Farmacie/Medical 16,5% 1 842 445
Holdings 18,7% 2 081 315
Financieel 8,7% 973 818
Technologie 36,8% 4 098 662
Staal/Non-ferro 4,0% 442 855
Totaal in EUR 11 149 335

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Distributie 1117.21 EUR
Kapitalisatie 1117.21 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,3% 3662 101,10 EUR 370 228 370 228 26/02/2021
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,8% 5548 68,13 USD 377 985 311 843 26/02/2021
Voeding
NESTLE SA 2,5% 3227 95,00 CHF 306 565 279 051 26/02/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 1,8% 389 524,90 EUR 204 186 204 186 26/02/2021
LVMH 2,9% 626 525,00 EUR 328 650 328 650 26/02/2021
MONCLER 1,9% 4216 51,30 EUR 216 281 216 281 26/02/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 4038 73,64 EUR 297 358 297 358 26/02/2021
FAGRON 2,2% 12477 19,77 EUR 246 670 246 670 26/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,5% 8056 35,33 EUR 284 618 284 618 26/02/2021
MEDTRONIC 3,1% 3602 116,97 USD 421 326 347 600 26/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,9% 1213 297,95 CHF 361 413 328 976 26/02/2021
ZOETIS 3,0% 2633 155,24 USD 408 747 337 222 26/02/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1681 240,51 USD 404 297 333 551 26/02/2021
BREDERODE 1,3% 1738 84,00 EUR 145 992 145 992 26/02/2021
EXOR NV 4,4% 7490 66,50 EUR 498 085 498 085 26/02/2021
INVESTOR B 3,0% 5536 624,80 SEK 3 458 893 341 154 26/02/2021
PROSUS NV 3,9% 4501 98,06 EUR 441 368 441 368 26/02/2021
SOFINA 2,8% 1170 274,50 EUR 321 165 321 165 26/02/2021
Financieel
AGEAS 3,3% 8054 46,46 EUR 374 189 374 189 26/02/2021
ALLIANZ SE-REG 2,3% 1304 199,90 EUR 260 670 260 670 26/02/2021
INTRUM AB 3,0% 14624 235,00 SEK 3 436 640 338 959 26/02/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 4932 95,61 USD 471 549 389 034 26/02/2021
ALPHABET INC class C 3,4% 229 2 036,86 USD 466 441 384 821 26/02/2021
ASML HOLDING 3,0% 740 465,35 EUR 344 359 344 359 26/02/2021
CAPGEMINI 2,3% 1945 133,15 EUR 258 977 258 977 26/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,8% 3484 110,24 USD 384 076 316 868 26/02/2021
CISCO SYSTEMS 2,9% 8956 44,87 USD 401 856 331 537 26/02/2021
FORTINET 3,5% 2854 168,85 USD 481 898 397 573 27/02/2021
MICROSOFT 2,8% 1666 232,38 USD 387 145 319 400 26/02/2021
NINTENDO 3,6% 800 64 750,00 JPY 51 800 000 402 080 26/02/2021
OPEN TEXT 2,8% 8527 44,57 USD 380 048 313 545 26/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 6187 66,28 USD 410 074 338 317 26/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 4471 67,58 EUR 302 150 302 150 26/02/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 9871 54,38 USD 536 785 442 855 26/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,03% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2021

Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.

De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

Er was weinig beweging in de portefeuille over de eerste maand van het jaar. De aandelen Investor zijn nieuw in de portefeuille.

In de lijst van de tien grootste verliezers in de portefeuille staan alleen aandelen. De namen komen uit zeer diverse sectoren. SS&C Technologies voert met een verlies van 12%  de lijst aan. Capgemini (- 5%) is een andere naam uit de technologiesector. Kering (- 8%) en Moncler (- 6%) vertegenwoordigen de luxesector. De overige namen zijn Nintendo (- 8%), Allianz, Exor (beiden - 6%), Zoetis (- 5%), Sofina en Solvay (beiden - 3%).

Het blijvend hoge aantal covidbesmettingen en de opgedreven inspanningen om covidtesten af te nemen hielp Eurofins Scientific 17% hoger. ASML werd met een stijiging van 12% beloond voor de mooie winstcijfers over 2020. Prosus, waarvan de waarde vooral bepaald wordt door het aandeel Tencent ging 9% hoger. CVS Health Corp (+ 8%), Microsoft, Fagron (beiden + 7%), Alphabet (+ 6%), Intrum (+ 5%), Ubisoft (+ 4%) en Open Text (+ 2%) zijn de overige namen in de lijst van de grootste stijgers.

De nettoinventariswaarde van het compartiment daalde over de maand januari niet-geannualiseerd met 1,25%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II DBI

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer