Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 1,25%
1 jaar 22,90%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,6% 7 219 088
Rek courant 5,4% 408 368
Totaal in EUR 100,0% 7 627 456

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 191 837 0 4 855 673 5 047 509 66,2%
USD 0,9071 232 247 0 1 825 586 1 866 557 24,5%
SEK 0,0948 15 864 0 5 933 094 563 931 7,4%
JPY 0,0083 0 0 17 480 000 145 090 1,9%
CHF 0,9338 2 655 0 0 2 479 0,0%
NOK 0,1002 11 597 0 0 1 162 0,0%
DKK 0,1338 5 435 0 0 727 0,0%
Totaal in EUR 7 627 456

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 209 000
Transport/Vervoer 2,6% 185 350
Distributie 2,5% 179 790
Media 2,8% 201 389
Voeding 3,2% 233 343
Consumptie/Luxe 15,2% 1 100 019
Farmacie/Medical 9,3% 674 535
Holdings 17,0% 1 227 153
Financieel 10,9% 790 333
Industrie 4,1% 297 338
Technologie 29,4% 2 120 838
Totaal in EUR 7 219 088

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Distributie 1098.39 EUR
Kapitalisatie 1098.39 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,7% 2200 95,00 EUR 209 000 209 000 24/01/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 2,4% 1100 168,50 EUR 185 350 185 350 24/01/2020
Distributie
DIETEREN 2,4% 3037 59,20 EUR 179 790 179 790 24/01/2020
Media
WALT DISNEY CORP. 2,6% 1585 140,08 USD 222 027 201 389 24/01/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,1% 3300 70,71 EUR 233 343 233 343 24/01/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 97 1 962,96 USD 190 407 172 709 25/01/2020
KERING (EX-PPR) 3,0% 400 573,30 EUR 229 320 229 320 24/01/2020
LVMH 4,4% 800 416,30 EUR 333 040 333 040 24/01/2020
MONCLER 4,8% 9000 40,55 EUR 364 950 364 950 24/01/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 4,9% 775 479,40 EUR 371 535 371 535 24/01/2020
FAGRON 4,0% 15000 20,20 EUR 303 000 303 000 24/01/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1075 226,86 USD 243 875 221 206 24/01/2020
BREDERODE 2,9% 2800 79,60 EUR 222 880 222 880 24/01/2020
EXOR NV 4,0% 4100 73,50 EUR 301 350 301 350 24/01/2020
INVESTOR B 2,7% 3966 539,60 SEK 2 140 054 202 866 24/01/2020
SOFINA 3,7% 1300 214,50 EUR 278 850 278 850 24/01/2020
Financieel
AGEAS 1,7% 2553 51,50 EUR 131 480 131 480 24/01/2020
ALLIANZ SE-REG 2,4% 817 220,35 EUR 180 026 180 026 24/01/2020
INTRUM AB 4,7% 13600 278,90 SEK 3 793 040 359 561 24/01/2020
KBC ANCORA 1,6% 2586 46,12 EUR 119 266 119 266 24/01/2020
Industrie
AALBERTS 2,0% 3750 40,65 EUR 152 438 152 438 24/01/2020
KION GROUP 1,9% 2500 57,96 EUR 144 900 144 900 24/01/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 3850 59,40 USD 228 690 207 433 24/01/2020
ALPHABET INC class C 2,9% 165 1 466,71 USD 242 007 219 513 24/01/2020
ASML HOLDING 3,5% 1000 270,65 EUR 270 650 270 650 24/01/2020
CAPGEMINI 3,4% 2200 119,05 EUR 261 910 261 910 24/01/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,7% 2000 115,48 USD 230 960 209 492 24/01/2020
MELEXIS 1,6% 1700 70,35 EUR 119 595 119 595 24/01/2020
NINTENDO 1,9% 400 43 700,00 JPY 17 480 000 145 090 24/01/2020
OPEN TEXT 2,8% 5000 46,40 USD 232 000 210 436 24/01/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 3600 65,45 USD 235 620 213 719 24/01/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 3,4% 50000 5,26 EUR 263 000 263 000 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van – 0,70% einde augustus naar – 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Op de aandelenmarkten bleef de stemming opperbest. De eindejaarsrally, het fenomeen waarbij de aandelenkoersen op het einde van het jaar de neiging hebben om zonder belangrijk nieuws te stijgen en die zich in oktober op gang trok, zette zich in december rustig verder. De beweging was wijd gedragen maar de technologiesector en de aandelen van bedrijven waarvan de koersen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economische groei sprongen er in positieve zin uit. De vastgoedgerelateerde bedrijven, die jarenlang de wind in de zeilen hadden als gevolg van de alsmaar dalende rente, kenden een zwakke maand als gevolg van de stijgende rente.

De Amerikaanse S&P-500-index ging in dollar 2,66% hoger. De dollar verloor echter 1,73% van zijn waarde zodat de nettoprestatie in euro
uiteindelijk lager uitkwam dan die van de Eurostoxx-50-index (+ 1,12%).

Het compartiment telt slechts zes verliezers in de maand december 2019. Walt Disney is de grootste met een verlies van 5%. Ageas (- 3%), Sofina, CVS Health (beiden - 2%), Solvay en Exor (allebei - 1%) maken de reeks rond.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Intrum (+ 15%). De andere stijgers in de top-10 zijn Booking Holdings (+ 8%), Kering, d’Ieteren, ASML (alle drie + 7%), Brederode, X-Fab Silicon Foundries (alle twee + 5%), Fagron, Aena en Aalberts (alle drie + 4%).
Nieuw in de portefeuille zijn de aandelen van Nintendo en Check Point Software Technologies.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in december met 1,91%.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer