Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -2,82%
1 jaar 15,23%
2 jaar 8,44%
3 jaar 13,24%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,75 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,02 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,03%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,1% 18 283 301
Rek courant 2,9% 548 859
Totaal in EUR 100,0% 18 832 160

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 496 134 0 7 034 286 7 530 420 40,0%
USD 0,8815 2 265 0 11 100 435 9 787 030 52,0%
SEK 0,0959 0 0 11 733 104 1 124 618 6,0%
JPY 0,0078 6 542 539 0 43 768 000 390 093 2,1%
Totaal in EUR 18 832 160

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 570 374
Transport/Vervoer 4,5% 823 873
Distributie 6,6% 1 209 810
Voeding 3,0% 541 224
Consumptie/Luxe 8,4% 1 528 290
Farmacie/Medical 9,3% 1 691 522
Holdings 15,0% 2 743 944
Financieel 8,9% 1 634 083
Industrie 4,3% 788 621
Technologie 33,0% 6 024 631
Staal/Non-ferro 4,0% 726 928
Totaal in EUR 18 283 301

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Distributie 1306.91 EUR
Kapitalisatie 1306.91 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,0% 5240 108,85 EUR 570 374 570 374 21/01/2022
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 3561 94,71 EUR 337 262 337 262 21/01/2022
UNION PACIFIC CORP 2,6% 2241 246,33 USD 552 026 486 610 21/01/2022
Distributie
AMAZON COM 2,5% 184 2 852,86 USD 524 926 462 722 21/01/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 8345 101,56 USD 847 518 747 087 21/01/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 2,9% 7171 85,62 USD 613 981 541 224 21/01/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,8% 785 668,80 EUR 525 008 525 008 21/01/2022
LVMH 3,5% 932 697,20 EUR 649 790 649 790 21/01/2022
MONCLER 1,9% 6101 57,94 EUR 353 492 353 492 21/01/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,2% 1678 280,45 USD 470 595 414 830 21/01/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 4481 89,44 EUR 400 781 400 781 21/01/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,6% 13578 35,99 EUR 488 672 488 672 21/01/2022
MEDTRONIC 2,1% 4160 105,60 USD 439 296 387 239 21/01/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2336 305,22 USD 712 994 628 504 21/01/2022
BREDERODE 1,3% 2119 119,00 EUR 252 161 252 161 21/01/2022
EXOR NV 4,5% 11117 76,64 EUR 852 007 852 007 21/01/2022
INVESTOR AB-B 3,0% 28486 208,00 SEK 5 925 088 567 920 20/01/2022
SOFINA 2,4% 1214 365,20 EUR 443 353 443 353 21/01/2022
Financieel
INTRUM AB 3,0% 23316 249,10 SEK 5 808 016 556 698 21/01/2022
KBC ANCORA 2,9% 12857 42,50 EUR 546 423 546 423 21/01/2022
MASTERCARD 1,0% 618 355,08 USD 219 439 193 436 21/01/2022
MOODY'S CORP 0,9% 555 341,87 USD 189 738 167 254 21/01/2022
VISA 0,9% 938 205,93 USD 193 162 170 273 21/01/2022
Industrie
AALBERTS 1,1% 3818 55,98 EUR 213 732 213 732 21/01/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,1% 3639 157,98 EUR 574 889 574 889 21/01/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,9% 7710 81,35 USD 627 209 552 884 21/01/2022
ALPHABET INC class C 4,2% 346 2 601,84 USD 900 237 793 559 21/01/2022
APPLE COMPUTER 2,7% 3503 162,41 USD 568 922 501 505 21/01/2022
ASML HOLDING 3,2% 950 629,30 EUR 597 835 597 835 21/01/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 5377 125,07 USD 672 501 592 810 21/01/2022
CISCO SYSTEMS 3,2% 12084 56,68 USD 684 921 603 758 21/01/2022
KONE OYJ-B 1,2% 3873 59,00 EUR 228 507 228 507 21/01/2022
MICROSOFT 3,4% 2431 296,03 USD 719 649 634 371 21/01/2022
NINTENDO 1,8% 800 54 710,00 JPY 43 768 000 339 364 21/01/2022
OPEN TEXT 2,9% 13591 46,33 USD 629 671 555 055 21/01/2022
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 8916 79,52 USD 709 000 624 984 21/01/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 13071 63,09 USD 824 649 726 928 21/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,03% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021

De Omicronvariant van het SARS-CoV-2 bezorgde beleggers slechts kortstondig koude rillingen. De alsmaar oplopende inflatie eveneens, ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bankiers de geldpersen tegen einde maart willen stoppen. Dan lopen, volgens het laatst bekendgemaakte schema, de inkopen van obligaties, helemaal af. Daarna ligt de weg naar twee of drie renteverhogingen in 2022 in de V.S. helemaal open. De Europese Centrale Bank vertraagt het ritme van de geldpersen zeer geleidelijk, maar toch aanzienlijk sneller dan een drietal maanden geleden werd aangenomen. Toch heeft dat alles weinig impact op de langetermijnrente. Zo staat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsleningen amper hoger dan zes maanden terug. Hoe klein de druk op de rente ook, hij is onmiddellijk te zien in de koersevolutie van verschillende obligaties. Ook andere stoorzenders zoals de moeilijkheden in de Chinese vastgoedsector, de hoge gasprijzen in Europa of de geopolitieke spanningen rond Oekraïne deerden de aandelenbeleggers niet. De hapering in de prestaties in november werd doorgespoeld met stijgingen van vlot 3% en meer voor de S&P-500 de Duitse Dax. Daarbij sneuvelden ook heel wat historische records.

Er waren de afgelopen maand slechts zeven verliezers waarbij de laatste twee minder dan een halve procent inleverden: Amazon (- 5%), Medtronic (- 3%), Brederode (- 2%), Moncler, ASML (beide - 1%), Exor en Moody’s (< 0,5%).

De top-10 van de stijgers over de maand december is een bont allegaartje uit heel verschillende sectoren. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse apotheker CVS Health, dat net als de leverancier van toebehoren voor computernetwerken Cisco 16% stijgt. Monster Beverage (+ 15%), Mastercard, Activision Blizzard (beide + 14%), Newmont (+ 13%), Visa (+ 12%), Schneider Electric (+ 9%), Berkshire Hathaway en Investor B (beide + 8%) maken de top-10 vol.

Het compartiment haalde over de maand december een niet-geannualiseerde return van 4,84%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II DBI

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer