Dierickx Leys Fund II DBI klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/08/2023

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,9% 35 026 326
Rek courant 4,1% 1 496 548
Totaal in EUR 100,0% 36 522 875

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9385 4 776 0 21 539 899 20 219 679 55,4%
EUR 1 488 325 0 11 795 720 13 284 045 36,4%
DKK 0,1341 27 906 0 5 256 240 708 340 1,9%
SEK 0,0864 0 0 26 733 116 2 310 811 6,3%
Totaal in EUR 36 522 875

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 595 278
Distributie 4,0% 1 388 555
Voeding 4,9% 1 731 129
Consumptie/Luxe 10,3% 3 605 271
Farmacie/Medical 10,5% 3 661 794
Holdings 17,0% 5 939 837
Financieel 6,8% 2 399 236
Industrie 4,7% 1 629 971
Technologie 38,7% 13 571 408
Staal/Non-ferro 1,4% 503 847
Totaal in EUR 35 026 326

0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 2706 234,40 USD 634 286 595 278 12/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 7949 186,13 USD 1 479 547 1 388 555 12/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 17318 55,10 EUR 954 222 954 222 15/04/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 58,28 USD 316 868 297 381 12/04/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 185,80 USD 510 950 479 527 12/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 344 3 531,80 USD 1 214 939 1 140 221 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 1345 353,80 EUR 475 861 475 861 15/04/2024
LVMH 3,8% 1751 794,80 EUR 1 391 695 1 391 695 15/04/2024
MONCLER 1,6% 9232 64,72 EUR 597 495 597 495 15/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 239,95 USD 722 729 678 282 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 60,68 EUR 897 336 897 336 15/04/2024
MEDTRONIC 1,7% 8385 80,13 USD 671 890 630 569 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,9% 5973 880,00 DKK 5 256 240 704 599 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 1822 439,20 USD 800 222 751 009 12/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 158,90 EUR 319 548 319 548 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,1% 3997 403,26 USD 1 611 830 1 512 703 12/04/2024
BREDERODE 2,0% 6689 109,60 EUR 733 114 733 114 15/04/2024
EXOR NV 4,7% 16987 101,30 EUR 1 720 783 1 720 783 15/04/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 260,80 SEK 13 076 512 1 130 334 12/04/2024
SOFINA 1,4% 2414 216,80 EUR 523 355 523 355 15/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 21252 35,79 USD 760 609 713 832 12/04/2024
KBC ANCORA 1,6% 12585 45,10 EUR 567 584 567 584 15/04/2024
MOODY'S CORP 3,1% 3158 377,16 USD 1 191 071 1 117 821 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 44,68 EUR 257 267 257 267 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 6416 213,95 EUR 1 372 703 1 372 703 15/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3195 315,40 USD 1 007 703 945 729 12/04/2024
ADOBE 2,2% 1827 474,09 USD 866 162 812 894 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,6% 8915 159,19 USD 1 419 179 1 331 899 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 176,55 USD 1 054 710 989 845 12/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 1600 923,40 EUR 1 477 440 1 477 440 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 44082 309,80 SEK 13 656 604 1 180 477 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 7568 161,73 USD 1 223 973 1 148 698 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 14324 48,49 USD 694 571 651 855 12/04/2024
FORTINET 1,1% 6522 66,45 USD 433 387 406 734 13/04/2024
MASTERCARD 1,5% 1296 465,38 USD 603 132 566 040 12/04/2024
MELEXIS 1,4% 6851 74,05 EUR 507 317 507 317 15/04/2024
MICROSOFT 4,9% 4529 421,90 USD 1 910 785 1 793 272 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 4430 123,00 USD 544 890 511 379 12/04/2024
SALESFORCE 1,0% 1285 294,32 USD 378 201 354 942 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 206,74 USD 348 977 327 515 12/04/2024
VISA 1,5% 2183 275,96 USD 602 421 565 372 12/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,4% 13894 38,64 USD 536 864 503 847 12/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer