Dierickx Leys Fund II DBI klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/08/2023

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,9% 35 159 565
Rek courant 4,1% 1 489 921
Totaal in EUR 100,0% 36 649 486

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9404 437 0 21 747 140 20 451 426 55,8%
EUR 1 485 769 0 11 723 652 13 209 421 36,0%
DKK 0,1341 27 906 0 5 192 329 699 772 1,9%
SEK 0,0862 0 0 26 543 731 2 288 866 6,2%
Totaal in EUR 36 649 486

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 596 827
Distributie 4,0% 1 406 392
Voeding 5,0% 1 750 699
Consumptie/Luxe 10,2% 3 586 016
Farmacie/Medical 10,4% 3 667 083
Holdings 16,9% 5 951 437
Financieel 6,9% 2 414 452
Industrie 4,6% 1 603 262
Technologie 38,8% 13 650 831
Staal/Non-ferro 1,5% 532 567
Totaal in EUR 35 159 565

0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 2706 234,54 USD 634 652 596 827 12/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 7949 188,14 USD 1 495 525 1 406 392 12/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 17318 55,54 EUR 961 842 961 842 12/04/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 59,05 USD 321 055 301 920 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 188,29 USD 517 798 486 937 12/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 578,34 USD 1 230 949 1 157 585 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 1345 349,10 EUR 469 540 469 540 12/04/2024
LVMH 3,7% 1751 779,50 EUR 1 364 905 1 364 905 12/04/2024
MONCLER 1,6% 9232 64,34 EUR 593 987 593 987 12/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 241,79 USD 728 256 684 853 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 14788 60,10 EUR 888 759 888 759 12/04/2024
MEDTRONIC 1,7% 8385 81,24 USD 681 210 640 610 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,9% 5973 869,30 DKK 5 192 329 696 032 11/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 1822 441,71 USD 804 796 756 830 12/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 159,70 EUR 321 157 321 157 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3997 405,66 USD 1 621 423 1 524 787 12/04/2024
BREDERODE 2,0% 6689 112,00 EUR 749 168 749 168 12/04/2024
EXOR NV 4,7% 16987 100,60 EUR 1 708 892 1 708 892 12/04/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 260,10 SEK 13 041 414 1 124 561 11/04/2024
SOFINA 1,4% 2414 216,60 EUR 522 872 522 872 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 21252 35,89 USD 762 628 717 176 12/04/2024
KBC ANCORA 1,6% 12585 45,25 EUR 569 471 569 471 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,1% 3158 379,76 USD 1 199 282 1 127 805 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 45,00 EUR 259 110 259 110 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 6416 209,50 EUR 1 344 152 1 344 152 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3195 318,78 USD 1 018 502 957 800 12/04/2024
ADOBE 2,2% 1827 473,93 USD 865 861 814 256 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 8915 161,31 USD 1 438 079 1 352 370 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 178,05 USD 1 063 698 1 000 302 12/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 1600 907,20 EUR 1 451 520 1 451 520 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 44082 306,30 SEK 13 502 317 1 164 305 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 7568 162,50 USD 1 229 823 1 156 526 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 14324 49,15 USD 704 025 662 065 12/04/2024
FORTINET 1,1% 6522 67,26 USD 438 670 412 525 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 1296 467,83 USD 606 308 570 172 12/04/2024
MELEXIS 1,4% 6851 75,65 EUR 518 278 518 278 12/04/2024
MICROSOFT 4,9% 4529 424,93 USD 1 924 485 1 809 786 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 4430 124,24 USD 550 383 517 581 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 1285 297,62 USD 382 442 359 648 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 211,19 USD 356 489 335 242 11/04/2024
VISA 1,6% 2183 276,91 USD 604 484 568 457 12/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,5% 13894 40,76 USD 566 319 532 567 12/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,8% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer