Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 -
1 jaar -
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 22,45%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 30 592 730
Rek courant 1,9% 587 567
Totaal in EUR 100,0% 31 180 297

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 586 730 0 10 898 935 11 485 665 36,8%
USD 0,9217 908 0 18 587 918 17 134 248 55,0%
DKK 0,1341 0 0 4 154 222 557 081 1,8%
SEK 0,0880 0 0 22 760 917 2 003 302 6,4%
Totaal in EUR 31 180 297

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 478 166
Transport/Vervoer 1,9% 577 096
Distributie 4,0% 1 222 620
Voeding 4,3% 1 302 651
Consumptie/Luxe 10,5% 3 222 467
Farmacie/Medical 8,5% 2 591 949
Holdings 17,0% 5 211 860
Financieel 7,0% 2 154 723
Industrie 4,6% 1 392 606
Technologie 39,5% 12 088 909
Staal/Non-ferro 1,1% 349 684
Totaal in EUR 30 592 730

1157.73 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 4403 108,60 EUR 478 166 478 166 01/12/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,9% 2706 231,37 USD 626 087 577 096 01/12/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2736 147,03 USD 402 274 370 796 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 13495 68,48 USD 924 138 851 824 01/12/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 58,25 EUR 1 008 774 1 008 774 01/12/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,64 USD 318 826 293 878 01/12/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 159,56 USD 1 086 889 1 001 839 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 392,90 EUR 528 451 528 451 01/12/2023
LVMH 3,9% 1751 699,20 EUR 1 224 299 1 224 299 01/12/2023
MONCLER 1,5% 9232 50,68 EUR 467 878 467 878 01/12/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 223,48 USD 673 122 620 450 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 14788 53,84 EUR 796 186 796 186 01/12/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 79,99 USD 670 716 618 233 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,8% 5973 695,50 DKK 4 154 222 557 081 30/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 152,30 EUR 306 275 306 275 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3997 357,07 USD 1 427 209 1 315 530 01/12/2023
BREDERODE 2,0% 6689 91,40 EUR 611 375 611 375 01/12/2023
EXOR NV 4,9% 16987 89,92 EUR 1 527 471 1 527 471 01/12/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 217,80 SEK 10 920 492 961 167 30/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 203,00 EUR 490 042 490 042 01/12/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 30,96 USD 657 962 606 476 01/12/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 37,20 EUR 468 162 468 162 01/12/2023
MOODY'S CORP 3,5% 3158 371,05 USD 1 171 776 1 080 084 01/12/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 36,50 EUR 303 169 303 169 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 169,80 EUR 1 089 437 1 089 437 01/12/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 338,06 USD 1 080 102 995 584 01/12/2023
ADOBE 3,6% 1983 612,47 USD 1 214 528 1 119 491 01/12/2023
ALPHABET INC class C 4,7% 11831 133,32 USD 1 577 309 1 453 884 01/12/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 191,24 USD 1 142 468 1 053 070 01/12/2023
ASML HOLDING 3,3% 1600 637,50 EUR 1 020 000 1 020 000 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 44082 268,60 SEK 11 840 425 1 042 135 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 145,83 USD 1 103 641 1 017 281 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 14324 48,47 USD 694 284 639 956 01/12/2023
FORTINET 1,0% 6522 52,49 USD 342 340 315 552 01/12/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 414,36 USD 537 011 494 989 01/12/2023
MELEXIS 1,9% 6851 84,55 EUR 579 252 579 252 01/12/2023
MICROSOFT 5,0% 4529 374,51 USD 1 696 156 1 563 431 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 178,84 USD 301 882 278 260 01/12/2023
VISA 1,7% 2183 256,45 USD 559 830 516 024 01/12/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 41,20 USD 379 370 349 684 01/12/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,8% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B1

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer