Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/06/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,31%
1 jaar -
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 23,89%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 39 361 251
Rek courant 1,7% 690 364
Totaal in EUR 100,0% 40 051 615

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9345 13 026 0 25 514 867 23 855 815 59,6%
EUR 658 292 0 12 179 359 12 837 651 32,1%
DKK 0,1341 0 0 6 634 745 889 388 2,2%
SEK 0,0887 224 303 0 27 603 700 2 468 761 6,2%
Totaal in EUR 40 051 615

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 561 637
Distributie 3,8% 1 489 236
Voeding 5,1% 1 988 475
Consumptie/Luxe 8,6% 3 392 705
Farmacie/Medical 9,8% 3 839 233
Holdings 16,0% 6 310 560
Financieel 9,6% 3 761 532
Industrie 4,7% 1 863 966
Technologie 39,0% 15 340 591
Staal/Non-ferro 2,1% 813 317
Totaal in EUR 39 361 251

1301.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/06/2024

Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2706 222,10 USD 601 003 561 637 14/06/2024
Distributie
AMAZON COM 3,7% 8677 183,66 USD 1 593 618 1 489 236 14/06/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 19432 55,50 EUR 1 078 476 1 078 476 17/06/2024
COCA COLA CO 0,9% 6095 62,55 USD 381 242 356 271 14/06/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 3169 186,98 USD 592 540 553 728 14/06/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,5% 386 3 859,10 USD 1 489 613 1 392 043 15/06/2024
LVMH 3,5% 1969 707,90 EUR 1 393 855 1 393 855 17/06/2024
MONCLER 1,5% 10348 58,64 EUR 606 807 606 807 14/06/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3376 254,85 USD 860 374 804 019 14/06/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 16600 52,02 EUR 863 532 863 532 17/06/2024
MEDTRONIC 0,9% 4731 81,04 USD 383 400 358 288 14/06/2024
NOVO NORDISK 2,2% 6695 991,00 DKK 6 634 745 889 388 14/06/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 1989 497,12 USD 988 772 924 007 14/06/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2231 159,50 EUR 355 845 355 845 17/06/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 4480 405,54 USD 1 816 819 1 697 817 14/06/2024
BREDERODE 1,9% 6689 114,00 EUR 762 546 762 546 14/06/2024
EXOR NV 4,6% 19059 97,00 EUR 1 848 723 1 848 723 17/06/2024
INVESTOR AB-B 2,8% 44621 283,75 SEK 12 661 209 1 123 239 14/06/2024
SOFINA 1,3% 2414 216,40 EUR 522 390 522 390 17/06/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 23822 39,24 USD 934 775 873 547 14/06/2024
KBC ANCORA 1,4% 13268 42,60 EUR 565 217 565 217 17/06/2024
MOODY'S CORP 3,4% 3540 408,12 USD 1 444 745 1 350 114 14/06/2024
MSCI 2,4% 2166 480,53 USD 1 040 828 972 654 15/06/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 6304 41,66 EUR 262 625 262 625 17/06/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 7210 222,10 EUR 1 601 341 1 601 341 17/06/2024
aalberts reinvestm.div.ex.27.05.24 0,0% 6304 0,00 EUR 0 0 27/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 3581 286,71 USD 1 026 709 959 459 14/06/2024
ADOBE 2,5% 2001 525,31 USD 1 051 145 982 295 14/06/2024
ALPHABET INC class C 4,1% 9764 178,37 USD 1 741 605 1 627 530 14/06/2024
APPLE COMPUTER 3,3% 6617 212,49 USD 1 406 046 1 313 950 14/06/2024
ASML HOLDING 4,4% 1796 974,80 EUR 1 750 741 1 750 741 17/06/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 49413 302,40 SEK 14 942 491 1 325 623 14/06/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 8483 156,49 USD 1 327 505 1 240 553 14/06/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 16056 45,68 USD 733 438 685 398 14/06/2024
FORTINET 1,0% 7063 60,78 USD 429 289 401 171 15/06/2024
MASTERCARD 1,5% 1452 444,63 USD 645 603 603 316 14/06/2024
MELEXIS 1,4% 6851 82,80 EUR 567 263 567 263 17/06/2024
MICROSOFT 5,2% 5077 442,57 USD 2 246 928 2 099 754 14/06/2024
PAYCHEX 1,4% 4832 121,99 USD 589 456 550 846 14/06/2024
SALESFORCE 0,8% 1407 231,94 USD 326 340 304 964 14/06/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1836 184,70 USD 339 109 316 898 14/06/2024
VISA 1,5% 2415 270,66 USD 653 644 610 830 14/06/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,0% 21321 40,82 USD 870 323 813 317 14/06/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,8% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B1

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer