Dierickx Leys Fund II DBI klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/08/2023

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 90,7% 35 952 650
Rek courant 9,3% 3 666 963
Totaal in EUR 100,0% 39 619 613

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9203 10 649 0 22 680 992 20 883 121 52,7%
EUR 3 627 565 0 11 946 822 15 574 388 39,3%
DKK 0,1340 27 906 0 5 452 752 734 408 1,9%
SEK 0,0863 299 525 0 27 821 592 2 427 696 6,1%
Totaal in EUR 39 619 613

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 606 720
Distributie 3,7% 1 342 681
Voeding 5,3% 1 898 542
Consumptie/Luxe 9,9% 3 565 691
Farmacie/Medical 10,7% 3 844 366
Holdings 17,1% 6 146 051
Financieel 7,1% 2 539 733
Industrie 4,9% 1 758 365
Technologie 37,4% 13 436 425
Staal/Non-ferro 2,3% 814 077
Totaal in EUR 35 952 650

0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/08/2023

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2706 243,63 USD 659 263 606 720 20/05/2024
Distributie
AMAZON COM 3,4% 7949 183,54 USD 1 458 959 1 342 681 20/05/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 17318 61,14 EUR 1 058 823 1 058 823 21/05/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 62,57 USD 340 193 313 080 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 208,09 USD 572 248 526 639 20/05/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 344 3 768,62 USD 1 296 405 1 193 082 21/05/2024
KERING 1,1% 1345 331,95 EUR 446 473 446 473 21/05/2024
LVMH 3,4% 1751 770,60 EUR 1 349 321 1 349 321 21/05/2024
MONCLER 1,5% 9232 62,48 EUR 576 815 576 815 21/05/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 267,11 USD 804 535 740 414 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 14788 57,74 EUR 853 859 853 859 21/05/2024
MEDTRONIC 1,6% 8385 84,51 USD 708 616 652 140 20/05/2024
NOVO NORDISK 1,8% 5973 912,90 DKK 5 452 752 730 669 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,2% 1822 517,23 USD 942 393 867 284 20/05/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 168,40 EUR 338 652 338 652 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 3997 413,00 USD 1 650 761 1 519 196 20/05/2024
BREDERODE 1,9% 6689 113,20 EUR 757 195 757 195 21/05/2024
EXOR NV 4,5% 16987 103,90 EUR 1 764 949 1 764 949 21/05/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 283,30 SEK 14 204 662 1 226 288 20/05/2024
SOFINA 1,4% 2414 223,60 EUR 539 770 539 770 21/05/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 38,82 USD 825 003 759 250 20/05/2024
KBC ANCORA 1,5% 12585 46,20 EUR 581 427 581 427 21/05/2024
MOODY'S CORP 3,0% 3158 412,57 USD 1 302 896 1 199 055 20/05/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 47,98 EUR 276 269 276 269 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 6416 231,00 EUR 1 482 096 1 482 096 21/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 3195 305,70 USD 976 712 898 868 20/05/2024
ADOBE 2,1% 1827 484,69 USD 885 529 814 952 20/05/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 8915 178,46 USD 1 590 971 1 464 171 20/05/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 191,04 USD 1 141 273 1 050 314 20/05/2024
ASML HOLDING 3,5% 1600 855,40 EUR 1 368 640 1 368 640 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,0% 44082 308,90 SEK 13 616 930 1 175 550 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,7% 7568 151,86 USD 1 149 276 1 057 679 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,6% 14324 47,13 USD 675 090 621 286 20/05/2024
FORTINET 0,9% 6522 62,34 USD 406 581 374 177 21/05/2024
MASTERCARD 1,4% 1296 459,66 USD 595 719 548 241 20/05/2024
MELEXIS 1,4% 6851 80,65 EUR 552 533 552 533 21/05/2024
MICROSOFT 4,5% 4529 425,34 USD 1 926 365 1 772 834 20/05/2024
PAYCHEX 1,3% 4430 125,57 USD 556 275 511 940 20/05/2024
SALESFORCE 0,9% 1285 287,07 USD 368 885 339 485 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1688 209,96 USD 354 412 326 166 20/05/2024
VISA 1,4% 2183 278,54 USD 608 053 559 591 20/05/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,1% 19905 44,44 USD 884 578 814 077 20/05/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,8% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer