Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,05%
1 jaar -0,27%
2 jaar 0,42%
3 jaar -0,18%
5 jaar -0,14%
Rendement sinds oprichting 1,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 2,20 per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,09 per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,82%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 87,0% 18 864 979
Rek courant 13,0% 2 823 832
Totaal in EUR 100,0% 21 688 811

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 823 832 0 18 864 979 21 688 811 100,0%
Totaal in EUR 21 688 811

Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2020

Kapitalisatie 1220.97 EUR
Distributie 929.65 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,02 EUR 511 708 511 708 05/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,5% 500000 1,07 EUR 533 936 533 936 10/11/2020
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,4% 500000 1,02 EUR 510 173 510 173 05/11/2020
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,4% 500000 1,03 EUR 516 249 516 249 05/11/2020
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,5% 500000 1,06 EUR 532 989 532 989 05/11/2020
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,05 EUR 538 173 538 173 05/11/2020
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,5% 500000 1,08 EUR 545 071 545 071 13/11/2020
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,05 EUR 531 032 531 032 05/11/2020
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,4% 500000 1,03 EUR 518 699 518 699 13/11/2020
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 513 683 513 683 05/11/2020
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,05 EUR 422 717 422 717 05/11/2020
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,4% 500000 1,00 EUR 511 298 511 298 27/11/2020
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,4% 500000 1,05 EUR 528 091 528 091 05/11/2020
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 1,07 EUR 433 002 433 002 27/11/2020
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,04 EUR 416 778 416 778 27/11/2020
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,07 EUR 321 236 321 236 05/11/2020
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,4% 500000 1,02 EUR 513 380 513 380 18/11/2020
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,9% 400000 1,05 EUR 422 666 422 666 05/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,9% 600000 1,03 EUR 624 264 624 264 27/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,09 EUR 545 017 545 017 10/11/2020
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 500000 1,04 EUR 521 322 521 322 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,5% 500000 1,07 EUR 539 453 539 453 05/11/2020
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,4% 500000 1,03 EUR 516 993 516 993 05/11/2020
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,01 EUR 505 513 505 513 05/11/2020
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,4% 500000 1,01 EUR 512 596 512 596 05/11/2020
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,3% 700000 1,01 EUR 710 602 710 602 05/11/2020
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,13 EUR 458 322 458 322 10/11/2020
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,09 EUR 548 064 548 064 05/11/2020
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,01 EUR 505 462 505 462 05/11/2020
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 529 653 529 653 05/11/2020
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,4% 500000 1,05 EUR 526 192 526 192 27/11/2020
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,8% 1000000 1,03 EUR 1 034 941 1 034 941 05/11/2020
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 1,9% 400000 1,04 EUR 416 293 416 293 27/11/2020
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,4% 500000 1,03 EUR 514 199 514 199 13/11/2020
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,4% 500000 1,03 EUR 516 726 516 726 05/11/2020
Vastgoed
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 518 484 518 484 05/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  0,82% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2020

Drie factoren maakten beleggers in oktober nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de
Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Bond

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer