Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/05/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 0,75%
1 jaar 0,10%
2 jaar -0,39%
3 jaar -0,35%
5 jaar 0,14%
Rendement sinds oprichting 1,74%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 0,83 per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,09 per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,80%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 87,5% 19 964 903
Rek courant 12,5% 2 862 286
Totaal in EUR 100,0% 22 827 190

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 862 286 0 19 964 903 22 827 190 100,0%
Totaal in EUR 22 827 190

Huidige netto inventariswaarde op 20/05/2019

Kapitalisatie 1220.8 EUR
Distributie 934.01 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 529 103 529 103 20/05/2019
EUR GECC 17.05.17-25 0.875% 2,1% 500000 0,98 EUR 488 748 488 748 20/05/2019
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,2% 500000 1,01 EUR 503 542 503 542 20/05/2019
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,05 EUR 528 924 528 924 20/05/2019
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,7% 600000 1,04 EUR 627 557 627 557 20/05/2019
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 840 506 840 21/05/2019
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,06 EUR 428 214 428 214 21/05/2019
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 518 178 518 178 20/05/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,8% 400000 1,03 EUR 412 862 412 862 20/05/2019
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,8% 400000 1,02 EUR 408 984 408 984 20/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,7% 600000 1,01 EUR 607 086 607 086 21/05/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,07 EUR 540 863 540 863 20/05/2019
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,3% 500000 1,04 EUR 520 310 520 310 20/05/2019
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,10 EUR 553 503 553 503 20/05/2019
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 512 631 512 631 20/05/2019
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,06 EUR 429 916 429 916 20/05/2019
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,2% 700000 1,00 EUR 719 911 719 911 21/05/2019
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,8% 400000 1,01 EUR 405 338 405 338 20/05/2019
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,09 EUR 554 474 554 474 20/05/2019
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,03 EUR 521 005 521 005 21/05/2019
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,4% 500000 1,05 EUR 540 413 540 413 20/05/2019
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,03 EUR 516 094 516 094 20/05/2019
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,04 EUR 521 130 521 130 20/05/2019
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,8% 400000 1,03 EUR 414 259 414 259 20/05/2019
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 523 438 523 438 21/05/2019
Farmacie/Medical
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 511 484 511 484 20/05/2019
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400000 1,02 EUR 419 363 419 363 20/05/2019
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,2% 500000 1,02 EUR 510 242 510 242 20/05/2019
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,03 EUR 517 010 517 010 20/05/2019
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 1,02 EUR 308 695 308 695 21/05/2019
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,2% 500000 1,02 EUR 511 626 511 626 20/05/2019
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 522 788 522 788 20/05/2019
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,1% 700000 1,01 EUR 708 571 708 571 20/05/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 511 425 511 425 20/05/2019
Overheid
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,6% 1000000 1,05 EUR 1 048 834 1 048 834 20/05/2019
Consumptie/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,2% 500000 1,02 EUR 509 475 509 475 20/05/2019
Telecomoperatoren
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,4% 500000 1,08 EUR 545 309 545 309 20/05/2019
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 760 506 760 20/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,10% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

Nadat de Amerikaanse centrale bank haar toon fors matigde, zijn de obligatierendementen flink lager gegaan en bevinden ze zich nu in een vegetatieve staat. De tienjarige Amerikaanse rente schommelt, net zoals vorige maand, nog steeds rond 2,50%.

Ook de ECB bevestigde in april dat renteverhogingen in het huidige economische klimaat zijn uitgesloten. Gouverneur Draghi zei dat de ECB bereid is om extra maatregelen te nemen om de economische veerkracht van het eurogebied te vergroten tegen risico’s van geopolitieke onzekerheden. Eén van de mogelijke maatregelen is het lanceren van TLTRO –III, een nieuwe reeks van langlopende herfinancieringstransacties, maar de beslissing hierover werd uitgesteld naar juni. In Europa blijft de rente zeer laag. In België moeten we ons tevreden stellen met een rendement van nog geen halve procent op tien jaar. De beleggers in Duitse staatsobligaties mogen al blij zijn dat ze na 10 jaar gewoon hun inleg terugkrijgen (en soms zelfs dat nog niet). We rekenen niet op enige normalisatie op korte of zelfs middellange termijn

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer