Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -6,32%
1 jaar -7,18%
2 jaar -3,72%
3 jaar -2,92%
5 jaar -1,78%
Rendement sinds oprichting 0,79%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 2,45 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,61 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 84,3% 15 746 401
Rek courant 15,7% 2 929 422
Totaal in EUR 100,0% 18 675 823

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 929 422 0 15 746 401 18 675 823 100,0%
Totaal in EUR 18 675 823

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kapitalisatie 1122.94 EUR
Distributie 855.01 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 493 990 493 990 04/05/2022
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,5% 500000 0,92 EUR 462 271 462 271 29/06/2022
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,97 EUR 489 209 489 209 04/05/2022
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,8% 500000 1,01 EUR 516 231 516 231 04/05/2022
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,94 EUR 468 272 468 272 04/05/2022
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,8% 400000 0,84 EUR 337 981 337 981 29/06/2022
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,7% 500000 1,00 EUR 504 728 504 728 29/06/2022
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,99 EUR 394 796 394 796 04/05/2022
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,7% 500000 0,98 EUR 496 086 496 086 04/05/2022
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 0,93 EUR 375 233 375 233 29/06/2022
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,2% 400000 1,00 EUR 406 821 406 821 29/06/2022
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,90 EUR 271 026 271 026 29/06/2022
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,99 EUR 297 167 297 167 30/05/2022
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,96 EUR 288 223 288 223 04/05/2022
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,7% 500000 1,00 EUR 500 989 500 989 29/06/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,99 EUR 398 702 398 702 04/05/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,1% 600000 0,97 EUR 580 945 580 945 29/06/2022
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 0,91 EUR 363 175 363 175 04/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,6% 500000 0,97 EUR 489 603 489 603 29/06/2022
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,97 EUR 483 895 483 895 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 385 496 385 04/05/2022
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 684 496 684 04/05/2022
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,6% 500000 0,96 EUR 485 618 485 618 29/06/2022
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,6% 500000 0,98 EUR 488 809 488 809 04/05/2022
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,96 EUR 480 078 480 078 04/05/2022
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,00 EUR 398 442 398 442 29/06/2022
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 1,01 EUR 513 486 513 486 04/05/2022
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 489 305 489 305 04/05/2022
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,5% 500000 0,95 EUR 473 351 473 351 29/06/2022
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,93 EUR 373 126 373 126 29/06/2022
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,96 EUR 385 873 385 873 30/05/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,96 EUR 482 204 482 204 04/05/2022
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 149 496 149 04/05/2022
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,92 EUR 367 467 367 467 04/05/2022
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,7% 700000 1,00 EUR 700 082 700 082 04/05/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. 
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
  U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer