Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,06%
1 jaar -7,25%
2 jaar -4,46%
3 jaar -3,09%
5 jaar -1,92%
Rendement sinds oprichting 0,72%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,30 per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,87 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is gemiddeld.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 83,4% 15 195 682
Rek courant 16,6% 3 022 285
Totaal in EUR 100,0% 18 217 967

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 022 285 0 15 195 682 18 217 967 100,0%
Totaal in EUR 18 217 967

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Kapitalisatie 1114.01 EUR
Distributie 848.21 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 479 036 479 036 01/12/2022
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,5% 500000 0,91 EUR 453 481 453 481 01/12/2022
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,93 EUR 472 783 472 783 01/12/2022
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,89 EUR 448 677 448 677 01/12/2022
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,85 EUR 340 792 340 792 01/12/2022
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,6% 500000 0,95 EUR 477 096 477 096 01/12/2022
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 0,92 EUR 370 052 370 052 08/11/2022
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,4% 300000 0,87 EUR 262 668 262 668 08/11/2022
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,96 EUR 286 776 286 776 01/12/2022
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,93 EUR 278 815 278 815 01/12/2022
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,8% 500000 1,00 EUR 501 021 501 021 01/12/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,96 EUR 385 270 385 270 01/12/2022
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,2% 600000 0,97 EUR 586 936 586 936 01/12/2022
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 0,87 EUR 348 636 348 636 01/12/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 156 485 156 01/12/2022
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,93 EUR 468 799 468 799 01/12/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,6% 500000 0,95 EUR 477 472 477 472 01/12/2022
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,96 EUR 482 778 482 778 01/12/2022
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,4% 500000 0,87 EUR 434 758 434 758 01/12/2022
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,6% 500000 0,95 EUR 473 855 473 855 01/12/2022
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,6% 500000 0,95 EUR 476 286 476 286 01/12/2022
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,5% 500000 0,92 EUR 462 020 462 020 01/12/2022
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,98 EUR 397 203 397 203 01/12/2022
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 967 485 967 01/12/2022
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,94 EUR 471 251 471 251 01/12/2022
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 470 333 470 333 01/12/2022
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,89 EUR 358 041 358 041 08/11/2022
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,0% 400000 0,90 EUR 362 613 362 613 01/12/2022
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,94 EUR 470 975 470 975 28/11/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,94 EUR 470 345 470 345 01/12/2022
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,6% 500000 0,96 EUR 481 653 481 653 01/12/2022
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,95 EUR 383 719 383 719 01/12/2022
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,9% 400000 0,86 EUR 348 050 348 050 08/11/2022
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 400000 0,88 EUR 351 209 351 209 01/12/2022
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,8% 700000 0,99 EUR 691 161 691 161 01/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. 
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022​​​​​​​

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
  U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer