Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 -0,06%
1 jaar 2,57%
2 jaar -0,87%
3 jaar -2,09%
5 jaar -1,37%
Rendement sinds oprichting 0,78%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,22 per 29/02/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -1,05 per 29/02/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is gemiddeld.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,5% 16 784 255
Rek courant 7,5% 1 365 914
Totaal in EUR 100,0% 18 150 169

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 365 914 0 16 784 255 18 150 169 100,0%
Totaal in EUR 18 150 169

Huidige netto inventariswaarde op 12/04/2024

Kapitalisatie 1138.77 EUR
Distributie 867.06 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 476 738 476 738 15/04/2024
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,6% 500000 0,94 EUR 470 387 470 387 15/04/2024
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,95 EUR 474 748 474 748 15/04/2024
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,7% 500000 0,98 EUR 497 659 497 659 15/04/2024
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,6% 500000 0,92 EUR 463 052 463 052 15/04/2024
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,88 EUR 352 478 352 478 15/04/2024
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,6% 300000 0,94 EUR 281 542 281 542 19/03/2024
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,92 EUR 277 990 277 990 15/04/2024
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,97 EUR 389 714 389 714 15/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,2% 600000 0,98 EUR 588 475 588 475 15/04/2024
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,0% 400000 0,89 EUR 358 061 358 061 15/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 489 024 489 024 15/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,94 EUR 377 976 377 976 15/04/2024
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,91 EUR 274 921 274 921 15/04/2024
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,94 EUR 284 556 284 556 15/04/2024
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,95 EUR 474 874 474 874 15/04/2024
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,97 EUR 491 009 491 009 15/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,96 EUR 484 635 484 635 15/04/2024
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,99 EUR 495 537 495 537 15/04/2024
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,5% 500000 0,89 EUR 444 990 444 990 15/04/2024
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 875 485 875 15/04/2024
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,7% 500000 0,98 EUR 489 401 489 401 15/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 472 514 472 514 15/04/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,98 EUR 399 837 399 837 15/04/2024
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 492 096 492 096 15/04/2024
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 479 520 479 520 15/04/2024
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,95 EUR 476 021 476 021 15/04/2024
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,1% 400000 0,97 EUR 389 760 389 760 15/04/2024
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,1% 400000 0,93 EUR 374 569 374 569 15/04/2024
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,93 EUR 373 015 373 015 15/04/2024
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,94 EUR 473 307 473 307 11/04/2024
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,96 EUR 485 207 485 207 15/04/2024
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,95 EUR 476 367 476 367 15/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,98 EUR 492 832 492 832 15/04/2024
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,7% 500000 0,98 EUR 497 410 497 410 15/04/2024
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,2% 400000 0,97 EUR 392 005 392 005 15/04/2024
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 400000 0,91 EUR 362 739 362 739 15/04/2024
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,90 EUR 360 500 360 500 15/04/2024
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,0% 400000 0,90 EUR 362 915 362 915 15/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

 Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten  0,9% 
 Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest   Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. 
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2024

Nadat verschillende FED- en ECB-leden in januari waarschuwden voor de sterk uiteengelopen renteverwachtingen van de markt enerzijds en de centrale banken anderzijds, verraste FED-voorzitter Powell begin februari met een eerder zeldzaam interview op het veelbekeken tv-programma ’60 Minutes’. Op zich inhoudelijk niets nieuws onder de zon, al bleek het voor Powell toch van belang om opnieuw geduld te vragen wat betreft eventuele renteverlagingen. De veerkracht van de Amerikaans economie zou de centrale bank namelijk de tijd en ruimte gunnen om verder bewijs van een structurele inflatiedaling richting de beoogde 2% af te wachten. Het veel sterker dan verwachte Amerikaanse jobrapport, dat daags na de tv-opname werd gepubliceerd, ondersteunde zijn visie. Het tegengewicht komt van een aantal regionale banken met een grote blootstelling aan het in het slop geraakte commercieel vastgoed, al stelde Powell er gericht mee bezig te zijn. Die banken kwamen net omwille van de forse rentestijgingen en de waardeverminderingen van het in pand gegeven vastgoed in de knoei.

In plaats van zes, verwacht de markt ondertussen nog slechts vier renteverlagingen in 2024, waarvan de eerste pas zou volgen in juni in plaats van maart. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg bijgevolg doorheen februari met bijna 30 basispunten tot ongeveer 4,2%. In tegenstelling tot de favoriete inflatie-graadmeter van de Amerikaanse centrale bank, waarvan de laatste meting in lijn lag met de verwachting, bleek de kerninflatie in de eurozone (3,1%) hardnekkiger dan verwacht (2,9%). Vandaar dat ook de verwachtingen omtrent het monetaire beleid van de ECB wat werden teruggeschroefd en de Duitse tienjaarsrente opnieuw een niveau van 2,4% aantikte. Voor de ‘Wirtschaft Deutschlands’ lijkt het evenwel van kwaad naar erger te gaan.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer