Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 1,88%
1 jaar 0,86%
2 jaar -3,41%
3 jaar -2,81%
5 jaar -1,53%
Rendement sinds oprichting 0,71%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,02 per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) -1,21 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is gemiddeld.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,4% 16 984 195
Rek courant 5,6% 1 008 697
Totaal in EUR 100,0% 17 992 893

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 008 697 0 16 984 195 17 992 893 100,0%
Totaal in EUR 17 992 893

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 1121 EUR
Distributie 853.53 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,7% 500000 0,95 EUR 477 750 477 750 28/11/2023
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,6% 500000 0,92 EUR 459 538 459 538 28/11/2023
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,92 EUR 467 886 467 886 22/11/2023
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,7% 500000 0,97 EUR 489 061 489 061 28/11/2023
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,90 EUR 451 502 451 502 28/11/2023
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,86 EUR 343 348 343 348 28/11/2023
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,5% 300000 0,92 EUR 275 955 275 955 22/11/2023
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,7% 500000 0,95 EUR 477 802 477 802 28/11/2023
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,93 EUR 373 646 373 646 22/11/2023
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,89 EUR 267 774 267 774 22/11/2023
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,93 EUR 278 962 278 962 28/11/2023
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,90 EUR 270 453 270 453 28/11/2023
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,96 EUR 383 755 383 755 28/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,3% 600000 0,97 EUR 585 515 585 515 28/11/2023
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 0,88 EUR 350 111 350 111 28/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,96 EUR 480 889 480 889 28/11/2023
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,94 EUR 470 524 470 524 28/11/2023
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,96 EUR 482 674 482 674 28/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,95 EUR 476 912 476 912 28/11/2023
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 487 550 487 550 28/11/2023
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,4% 500000 0,87 EUR 436 002 436 002 28/11/2023
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,95 EUR 478 001 478 001 28/11/2023
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,7% 500000 0,96 EUR 482 976 482 976 28/11/2023
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,93 EUR 464 402 464 402 28/11/2023
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,96 EUR 389 419 389 419 28/11/2023
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 484 036 484 036 28/11/2023
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,94 EUR 472 008 472 008 28/11/2023
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 469 497 469 497 28/11/2023
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,1% 400000 0,97 EUR 386 200 386 200 28/11/2023
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,91 EUR 365 700 365 700 22/11/2023
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,0% 400000 0,91 EUR 362 966 362 966 28/11/2023
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,93 EUR 466 088 466 088 24/11/2023
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,96 EUR 482 538 482 538 28/11/2023
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,94 EUR 470 080 470 080 28/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,97 EUR 484 982 484 982 28/11/2023
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 489 250 489 250 28/11/2023
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,96 EUR 385 962 385 962 28/11/2023
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 400000 0,88 EUR 356 698 356 698 22/11/2023
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,88 EUR 351 600 351 600 28/11/2023
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,0% 400000 0,88 EUR 354 187 354 187 22/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

 Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten  0,9% 
 Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest   Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. 
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. 

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer