Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/09/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 1,20%
1 jaar 0,77%
2 jaar -0,07%
3 jaar -0,38%
5 jaar 0,02%
Rendement sinds oprichting 1,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 0,92 per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,26 per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,80%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 90,5% 20 431 888
Rek courant 9,5% 2 147 058
Totaal in EUR 100,0% 22 578 946

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 147 058 0 20 431 888 22 578 946 100,0%
Totaal in EUR 22 578 946

Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kapitalisatie 1226.29 EUR
Distributie 938.21 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,04 EUR 530 138 530 138 19/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,4% 500000 1,06 EUR 531 781 531 781 19/09/2019
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,2% 500000 1,01 EUR 503 472 503 472 19/09/2019
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,04 EUR 530 536 530 536 19/09/2019
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,3% 500000 1,04 EUR 522 487 522 487 19/09/2019
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,8% 600000 1,04 EUR 622 140 622 140 19/09/2019
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 758 506 758 20/09/2019
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,06 EUR 422 831 422 831 20/09/2019
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 509 798 509 798 19/09/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,9% 400000 1,06 EUR 428 181 428 181 19/09/2019
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,8% 400000 1,04 EUR 417 422 417 422 19/09/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,8% 600000 1,03 EUR 621 478 621 478 20/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,08 EUR 548 573 548 573 19/09/2019
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 528 747 528 747 19/09/2019
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,09 EUR 554 148 554 148 19/09/2019
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,04 EUR 429 832 429 832 19/09/2019
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,8% 400000 1,00 EUR 405 237 405 237 19/09/2019
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,08 EUR 542 491 542 491 19/09/2019
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,03 EUR 521 453 521 453 20/09/2019
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500000 1,03 EUR 520 945 520 945 19/09/2019
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 517 405 517 405 19/09/2019
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,04 EUR 522 879 522 879 19/09/2019
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,04 EUR 418 107 418 107 19/09/2019
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,03 EUR 524 110 524 110 20/09/2019
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 1,06 EUR 319 367 319 367 20/09/2019
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 512 947 512 947 19/09/2019
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,3% 500000 1,02 EUR 513 666 513 666 19/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,4% 500000 1,06 EUR 534 567 534 567 19/09/2019
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,9% 400000 1,01 EUR 419 098 419 098 19/09/2019
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,3% 500000 1,03 EUR 512 778 512 778 19/09/2019
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 517 471 517 471 19/09/2019
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 523 199 523 199 19/09/2019
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,1% 700000 1,01 EUR 709 374 709 374 19/09/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 528 257 528 257 19/09/2019
Overheid
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,7% 1000000 1,05 EUR 1 052 869 1 052 869 19/09/2019
Consumptie/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,3% 500000 1,02 EUR 513 074 513 074 19/09/2019
Telecomoperatoren
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,10 EUR 559 894 559 894 19/09/2019
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,01 EUR 508 107 508 107 19/09/2019
Vastgoed
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,3% 500000 1,05 EUR 526 273 526 273 19/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,10% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

De inverse Amerikaanse rentecurve, het fenomeen waarbij de Amerikaanse kortetermijnrente een hoger rendement geeft dan de
langetermijnrente, deed de obligatiemarkt de laatste weken in een kramp schieten. In het verleden was een inverse rentecurve meestal een voorloper van een recessie, waardoor beleggers nerveus werden. Daarnaast was er ook de escalerende handelsoorlog waarbij de VS de tarieven op goederen uit China verhoogde, waarna China tegenmaatregelen nam, en de VS op hun beurt nog eens een tariefverhoging aankondigde. Dit alles leidde tot een toename van de onrust op de financiële markten.

De vooruitzichten op nieuwe renteverlagingen in september in zowel de VS als Europa duwen de langetermijnrentevoeten nog verder naar nieuwe dieptepunten. De rente op Belgische 10-jarige staatsobligaties daalde in augustus tot -0,39%, in Duitsland werd een nieuw record bereikt van 0,71%. Ook in bedrijfsobligaties stijgt het aantal obligaties met een negatief rendement verder, wat de zoektocht naar interessante beleggingsopportuniteiten bemoeilijkt.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer