Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,83%
1 jaar -1,38%
2 jaar -0,37%
3 jaar -0,42%
5 jaar -0,17%
Rendement sinds oprichting 1,52%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 2,16 per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,16 per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,82%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 83,6% 18 232 209
Rek courant 16,4% 3 584 067
Totaal in EUR 100,0% 21 816 276

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 584 067 0 18 232 209 21 816 276 100,0%
Totaal in EUR 21 816 276

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2020

Kapitalisatie 1211.42 EUR
Distributie 922.37 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,03 EUR 519 173 519 173 09/07/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,4% 500000 1,05 EUR 530 595 530 595 09/07/2020
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,3% 500000 1,00 EUR 500 755 500 755 09/07/2020
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,4% 500000 1,02 EUR 518 895 518 895 09/07/2020
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 518 817 518 817 09/07/2020
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,8% 600000 1,02 EUR 619 301 619 301 09/07/2020
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,04 EUR 421 753 421 753 13/07/2020
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,00 EUR 508 750 508 750 09/07/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,9% 400000 1,01 EUR 405 448 405 448 09/07/2020
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,9% 400000 1,03 EUR 417 446 417 446 09/07/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,7% 600000 0,99 EUR 597 155 597 155 13/07/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,07 EUR 540 000 540 000 09/07/2020
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,4% 500000 1,04 EUR 523 502 523 502 09/07/2020
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,06 EUR 535 822 535 822 09/07/2020
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,01 EUR 414 521 414 521 09/07/2020
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,06 EUR 541 673 541 673 09/07/2020
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,01 EUR 510 367 510 367 13/07/2020
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 516 711 516 711 09/07/2020
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,03 EUR 413 531 413 531 09/07/2020
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,01 EUR 511 036 511 036 13/07/2020
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,05 EUR 317 148 317 148 09/07/2020
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 509 773 509 773 09/07/2020
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,3% 500000 1,02 EUR 512 534 512 534 09/07/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,4% 500000 1,06 EUR 530 308 530 308 09/07/2020
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,4% 500000 1,02 EUR 514 147 514 147 09/07/2020
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,01 EUR 509 930 509 930 09/07/2020
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,02 EUR 511 223 511 223 09/07/2020
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,2% 700000 1,01 EUR 703 785 703 785 09/07/2020
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,0% 400000 1,11 EUR 444 553 444 553 09/07/2020
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,08 EUR 545 776 545 776 09/07/2020
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,00 EUR 502 774 502 774 09/07/2020
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,4% 500000 1,04 EUR 519 611 519 611 09/07/2020
Overheid
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,7% 1000000 1,03 EUR 1 033 249 1 033 249 09/07/2020
Consumptie/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,4% 500000 1,03 EUR 515 240 515 240 09/07/2020
Vastgoed
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,3% 500000 0,99 EUR 496 908 496 908 09/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  0,82% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2020

De maand mei bracht rust op de financiële markten. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Ook de ECB zette de geldkraan open en koopt obligaties maar het Europese steunprogramma komt moeilijker van grond. De verschillende lidstaten van de EU discussies over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Bond

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer