Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 -0,54%
1 jaar -1,23%
2 jaar -0,22%
3 jaar -0,29%
5 jaar -0,32%
Rendement sinds oprichting 1,45%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 2,19 per 31/01/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,15 per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,84%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 85,0% 18 209 981
Rek courant 15,0% 3 212 913
Totaal in EUR 100,0% 21 422 893

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 212 913 0 18 209 981 21 422 893 100,0%
Totaal in EUR 21 422 893

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Kapitalisatie 1211.63 EUR
Distributie 922.53 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,02 EUR 510 621 510 621 25/02/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,5% 500000 1,05 EUR 529 262 529 262 25/02/2021
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,4% 500000 1,01 EUR 505 488 505 488 25/02/2021
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,4% 500000 1,02 EUR 510 322 510 322 25/02/2021
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 523 065 523 065 25/02/2021
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,04 EUR 519 223 519 223 25/02/2021
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,5% 500000 1,06 EUR 532 064 532 064 25/02/2021
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,05 EUR 530 297 530 297 25/02/2021
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,4% 500000 1,02 EUR 512 929 512 929 25/02/2021
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,02 EUR 512 493 512 493 26/02/2021
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,0% 400000 1,04 EUR 418 355 418 355 25/02/2021
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,4% 500000 1,04 EUR 524 301 524 301 25/02/2021
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 1,06 EUR 428 937 428 937 26/02/2021
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,03 EUR 415 822 415 822 26/02/2021
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,05 EUR 315 958 315 958 25/02/2021
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,4% 500000 1,02 EUR 511 875 511 875 26/02/2021
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,0% 400000 1,04 EUR 418 595 418 595 25/02/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,9% 600000 1,03 EUR 621 826 621 826 26/02/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,07 EUR 539 515 539 515 25/02/2021
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 500000 1,03 EUR 515 202 515 202 25/02/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,5% 500000 1,06 EUR 533 079 533 079 25/02/2021
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,4% 500000 1,02 EUR 513 431 513 431 25/02/2021
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,4% 500000 1,01 EUR 504 780 504 780 25/02/2021
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,4% 500000 1,00 EUR 511 432 511 432 25/02/2021
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,3% 700000 1,01 EUR 709 363 709 363 25/02/2021
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 1,13 EUR 461 375 461 375 25/02/2021
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,08 EUR 544 577 544 577 25/02/2021
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,4% 500000 1,01 EUR 505 242 505 242 25/02/2021
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,5% 500000 1,04 EUR 525 056 525 056 25/02/2021
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,4% 500000 1,03 EUR 519 487 519 487 26/02/2021
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,8% 1000000 1,02 EUR 1 032 192 1 032 192 25/02/2021
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 1,9% 400000 1,03 EUR 412 044 412 044 26/02/2021
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,4% 500000 1,02 EUR 508 472 508 472 25/02/2021
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,4% 500000 1,02 EUR 512 206 512 206 25/02/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 521 095 521 095 25/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  0,84% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2021

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Bond

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer