Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 -0,62%
1 jaar 0,68%
2 jaar -0,45%
3 jaar -0,26%
5 jaar -0,41%
Rendement sinds oprichting 1,42%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 2,20 per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,10 per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 0,84%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 85,9% 17 966 611
Rek courant 14,1% 2 952 886
Totaal in EUR 100,0% 20 919 497

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 952 886 0 17 966 611 20 919 497 100,0%
Totaal in EUR 20 919 497

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Kapitalisatie 1210.6 EUR
Distributie 921.75 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,01 EUR 510 473 510 473 11/05/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,5% 500000 1,05 EUR 530 263 530 263 11/05/2021
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,4% 500000 1,01 EUR 506 448 506 448 11/05/2021
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,4% 500000 1,02 EUR 511 962 511 962 11/05/2021
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,5% 500000 1,04 EUR 523 176 523 176 11/05/2021
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,03 EUR 519 167 519 167 11/05/2021
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,5% 500000 1,06 EUR 531 335 531 335 11/05/2021
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,04 EUR 530 210 530 210 11/05/2021
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,4% 500000 1,02 EUR 510 900 510 900 11/05/2021
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,5% 500000 1,02 EUR 512 584 512 584 14/05/2021
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,0% 400000 1,04 EUR 419 546 419 546 11/05/2021
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,5% 500000 1,04 EUR 524 892 524 892 11/05/2021
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 1,06 EUR 422 974 422 974 13/05/2021
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,0% 400000 1,03 EUR 415 919 415 919 14/05/2021
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,05 EUR 316 025 316 025 11/05/2021
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,4% 500000 1,02 EUR 508 456 508 456 14/05/2021
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,0% 400000 1,05 EUR 420 867 420 867 11/05/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,0% 600000 1,03 EUR 620 668 620 668 14/05/2021
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 0,99 EUR 397 491 397 491 11/05/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,6% 500000 1,07 EUR 540 207 540 207 11/05/2021
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 500000 1,02 EUR 512 423 512 423 11/05/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,6% 500000 1,06 EUR 535 480 535 480 11/05/2021
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,5% 500000 1,02 EUR 514 032 514 032 11/05/2021
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,4% 500000 1,00 EUR 504 502 504 502 11/05/2021
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 1,13 EUR 461 265 461 265 11/05/2021
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,6% 500000 1,08 EUR 545 529 545 529 11/05/2021
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,4% 500000 1,00 EUR 502 813 502 813 11/05/2021
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,5% 500000 1,04 EUR 521 142 521 142 11/05/2021
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,5% 500000 1,03 EUR 520 018 520 018 14/05/2021
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,9% 1000000 1,02 EUR 1 030 995 1 030 995 11/05/2021
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 2,0% 400000 1,02 EUR 410 644 410 644 13/05/2021
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,4% 500000 1,02 EUR 510 913 510 913 11/05/2021
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,5% 500000 1,02 EUR 513 527 513 527 11/05/2021
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 400000 1,00 EUR 399 898 399 898 11/05/2021
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,4% 700000 1,01 EUR 709 867 709 867 11/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. 
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven was de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen, door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2.6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen later in het jaar niet uit te sluiten.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Bond

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
  U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Disclaimer Morningstar

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer