Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,55%
1 jaar 3,84%
2 jaar 0,61%
3 jaar -1,26%
5 jaar -0,51%
Rendement sinds oprichting 1,81%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,55 per 29/02/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,72 per 29/02/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is hoog.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,2% 58 172 459
Obli converteerbaar 1,1% 664 580
Obl. priv.plaatsing 0,3% 173 494
Rek courant 6,5% 4 083 806
Totaal in EUR 100,0% 63 094 339

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 042 248 0 54 029 320 58 071 568 92,0%
USD 0,9203 45 125 0 5 412 596 5 022 742 8,0%
GBP 1,1703 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 63 094 339

Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2024

Kapitalisatie 1345.55 EUR
Distributie 884.9 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,77 EUR 231 608 231 608 21/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 513 154 513 154 21/05/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,90 EUR 898 147 898 147 21/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 165 551 1 165 551 21/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,1% 700000 0,98 EUR 692 370 692 370 21/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 165 182 1 165 182 21/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 091 019 1 091 019 21/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,8% 600000 0,82 EUR 496 462 496 462 21/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,97 EUR 971 543 971 543 21/05/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,87 EUR 609 743 609 743 21/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 102 375 1 102 375 21/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,7% 1100000 0,94 EUR 1 050 553 1 050 553 21/05/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,96 EUR 672 749 672 749 21/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,95 EUR 480 675 480 675 21/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,5% 1000000 0,95 EUR 960 712 960 712 21/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 078 649 1 078 649 21/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 700000 0,85 EUR 603 024 603 024 21/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,1% 700000 0,98 EUR 695 607 695 607 21/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,84 EUR 337 718 337 718 21/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,9% 1300000 0,99 USD 1 307 424 1 203 222 21/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 979 568 901 497 20/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,95 EUR 96 835 96 835 21/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 296 461 296 461 21/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,82 EUR 571 378 571 378 21/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,91 EUR 911 878 911 878 21/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 006 770 1 006 770 21/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,2% 700000 1,00 EUR 729 606 729 606 21/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 093 736 1 093 736 21/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 006 770 1 006 770 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 700000 0,94 EUR 661 287 661 287 21/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 700000 0,95 EUR 669 206 669 206 21/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,0% 1300000 0,97 EUR 1 264 290 1 264 290 20/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,5% 1000000 1,00 USD 998 454 918 878 20/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 183 813 1 183 813 21/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 032 451 1 032 451 21/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 372 726 372 726 21/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 1100000 0,86 EUR 949 213 949 213 21/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 173 494 173 494 21/05/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 900000 0,95 EUR 858 115 858 115 21/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 707 403 707 403 21/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 1000000 0,95 EUR 948 022 948 022 21/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,96 USD 983 433 905 054 21/05/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,5% 1000000 0,94 EUR 938 373 938 373 21/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 103 296 1 103 296 21/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 600000 0,96 EUR 581 507 581 507 21/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,5% 1000000 0,93 EUR 930 936 930 936 21/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 082 762 1 082 762 21/05/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 099 633 1 099 633 21/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 086 090 1 086 090 21/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,94 EUR 566 975 566 975 21/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,9% 1200000 0,97 EUR 1 172 293 1 172 293 21/05/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,98 EUR 638 771 638 771 21/05/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 900000 0,91 EUR 818 217 818 217 21/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,94 EUR 826 015 826 015 21/05/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,5% 1000000 0,94 EUR 966 648 966 648 21/05/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,8% 1090000 0,99 EUR 1 114 433 1 114 433 21/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 74 507 74 507 21/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,6% 1000000 0,98 EUR 995 888 995 888 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,86 EUR 523 776 523 776 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,2% 800000 0,92 EUR 748 611 748 611 21/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,94 EUR 948 080 948 080 21/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,97 EUR 491 139 491 139 21/05/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 718 576 718 576 21/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,7% 1200000 0,95 USD 1 143 717 1 052 563 14/05/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 075 863 1 075 863 21/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 207 846 1 207 846 21/05/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 1100000 0,92 EUR 1 010 998 1 010 998 21/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,86 EUR 259 975 259 975 21/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 891 071 891 071 21/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,98 EUR 396 804 396 804 21/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,1% 700000 0,98 EUR 694 772 694 772 21/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,7% 1100000 0,95 EUR 1 050 586 1 050 586 21/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,1% 700000 0,95 EUR 664 580 664 580 21/05/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,1% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

De olieprijs steeg in de voorbije maand met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld.

Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden. Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert. De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wees op een economische krimpmodus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, de KID,  het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer