Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/03/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 1,57%
1 jaar 1,29%
2 jaar 0,39%
3 jaar 1,49%
5 jaar 1,75%
Rendement sinds oprichting 2,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,39 per 28/02/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,35 per 28/02/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 96,3% 113 281 185
Obl variabele rente 3,0% 3 473 298
Oblig eeuwigdurend 0,2% 218 518
Rek courant 0,5% 645 055
Totaal in EUR 100,0% 117 618 056

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 068 850 10 178 117 94 226 049 105 473 016 89,7%
GBP 1,1578 0 0 157 224 182 034 0,2%
USD 0,8844 0 -12 000 000 24 549 775 11 099 022 9,4%
NOK 0,1037 105 000 0 8 226 578 863 985 0,7%
Totaal in EUR 117 618 056

Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Kapitalisatie 1365.78 EUR
Distributie 945.87 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,5% 575000 1,03 EUR 597 192 597 192 20/03/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,6% 625000 1,03 EUR 649 122 649 122 20/03/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,03 EUR 284 626 284 626 22/03/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 547 198 1 547 198 20/03/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 017 703 1 017 703 20/03/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 385 806 1 385 806 20/03/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 295 672 1 295 672 22/03/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,03 EUR 1 337 064 1 337 064 20/03/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 538 918 1 538 918 20/03/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 368 762 1 368 762 22/03/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,05 EUR 1 479 538 1 479 538 20/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 329 033 1 329 033 20/03/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,03 EUR 211 254 211 254 22/03/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,93 EUR 1 204 114 1 204 114 20/03/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 743 742 1 542 165 20/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 580 471 1 397 769 22/03/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 1,0% 1300000 1,00 USD 1 309 858 1 158 439 20/03/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 348 280 1 348 280 22/03/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,2% 150000 1,03 GBP 157 224 182 034 20/03/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 503 183 1 329 415 20/03/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 504 459 1 330 544 21/03/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 1,0% 1500000 0,86 USD 1 310 946 1 159 401 20/03/2019
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,4% 400000 1,03 EUR 421 400 421 400 20/03/2019
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,06 EUR 462 853 462 853 22/03/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 522 651 522 651 20/03/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,5% 600000 1,02 USD 626 606 554 171 22/03/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 445 126 1 445 126 20/03/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 536 789 1 536 789 20/03/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 372 273 1 372 273 20/03/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 261 557 1 261 557 20/03/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,00 EUR 253 982 253 982 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 595 238 1 595 238 22/03/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 369 187 1 369 187 20/03/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 034 673 1 034 673 20/03/2019
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 566 269 1 566 269 20/03/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,05 EUR 1 169 062 1 169 062 22/03/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 547 145 1 547 145 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 439 770 1 439 770 20/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 498 652 1 498 652 20/03/2019
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 510 902 1 336 242 20/03/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1500000 0,97 USD 1 471 463 1 301 362 22/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,3% 1800000 0,98 USD 1 770 240 1 565 600 20/03/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 484 160 1 312 592 20/03/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1500000 1,01 USD 1 515 994 1 340 746 20/03/2019
Bouw
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 021 032 1 021 032 20/03/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 551 744 1 551 744 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,05 EUR 633 411 633 411 22/03/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 346 430 1 346 430 22/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 411 671 1 411 671 20/03/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,4% 1500000 1,09 EUR 1 647 565 1 647 565 20/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 557 980 1 557 980 20/03/2019
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 264 229 1 264 229 20/03/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 327 727 1 327 727 20/03/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 1400000 1,14 EUR 1 602 813 1 602 813 20/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 445 545 1 445 545 20/03/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 286 642 1 286 642 22/03/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 517 653 1 517 653 20/03/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,05 EUR 633 122 633 122 20/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 515 022 1 515 022 20/03/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,1% 1500000 1,00 USD 1 517 994 1 342 514 20/03/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,03 NOK 8 226 578 853 096 20/03/2019
Voeding
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,1% 1250000 1,02 EUR 1 302 183 1 302 183 22/03/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,09 EUR 1 332 788 1 332 788 20/03/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 556 005 1 556 005 20/03/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,3% 1500000 0,98 EUR 1 490 236 1 490 236 20/03/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 266 978 1 266 978 20/03/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,2% 1250000 1,09 EUR 1 382 448 1 382 448 20/03/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 498 284 1 498 284 22/03/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 0,94 USD 1 429 228 1 264 009 20/03/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 405 617 1 405 617 22/03/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 527 411 1 527 411 20/03/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 345 585 1 345 585 20/03/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 513 474 1 513 474 20/03/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,0% 1200000 1,01 EUR 1 213 883 1 213 883 20/03/2019
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,04 EUR 527 590 527 590 20/03/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 954060 1,02 USD 968 371 856 427 22/03/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 404 048 1 404 048 20/03/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,1% 1300000 0,99 EUR 1 299 908 1 299 908 20/03/2019
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 382 160 1 382 160 22/03/2019
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,4% 1600000 1,04 EUR 1 683 141 1 683 141 20/03/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,09 EUR 1 317 135 1 317 135 20/03/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 344 432 1 344 432 22/03/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 500000 1,05 EUR 532 452 532 452 22/03/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 334 505 1 334 505 20/03/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,00 EUR 604 667 604 667 20/03/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 527 279 527 279 20/03/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,03 USD 1 355 465 1 198 773 20/03/2019
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,02 EUR 417 426 417 426 20/03/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 032 775 1 032 775 20/03/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 152 415 1 152 415 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 138 941 138 941 22/03/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 459 269 1 459 269 20/03/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,4% 1500000 1,09 EUR 1 643 864 1 643 864 20/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 0,97 USD 1 468 369 1 298 625 22/03/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 362 425 1 362 425 20/03/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,73 EUR 218 518 218 518 22/03/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 561 785 1 561 785 20/03/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 592 926 1 592 926 20/03/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,4% 475000 1,01 USD 478 323 423 029 20/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Januari 2019​​​​​​​

Einde vorig jaar gaf de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, nog aan dat ze voor dit jaar een aantal renteverhogingen voorzagen. Na haar vergadering van einde januari veranderde dit standpunt: men geeft aan “geduldig” te zullen zijn met nieuwe verhogingen gezien de vertragende groei en matige inflatie. Ook de afbouw van de balans zou kunnen vertraagd worden als de economische vooruitzichten verder verslechteren. De afbouw van de balans en het optrekken van de kortetermijnrente waren twee factoren die het voorbije jaar ervoor hadden gezorgd dat de 10-jarige rente in de VS van 2% stegen naar een piek van 3,7% in oktober. Nu deze twee factoren wegvallen begint de langlopende rente in de VS opnieuw te dalen. Einde januari kwam ze opnieuw uit op 2,7%. De tegenvallende economische groei in Europa zorgde ervoor dat de langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone terugviel tot op het laagste niveau in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug ten opzichte van de hoogtepunten die in oktober werden bereikt.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer