Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/12/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,81%
1 jaar -7,94%
2 jaar -4,11%
3 jaar -2,62%
5 jaar -1,08%
Rendement sinds oprichting 1,68%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 4,51 per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,57 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is hoog.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,07%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 96,4% 76 078 785
Obli converteerbaar 1,8% 1 455 248
Obl. priv.plaatsing 0,2% 169 784
Rek courant 1,5% 1 180 675
Totaal in EUR 100,0% 78 884 492

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 952 364 4 994 641 69 039 391 74 986 396 95,1%
USD 0,9574 21 300 -5 000 000 9 050 426 3 898 067 4,9%
GBP 1,1606 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 78 884 492

Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2022

Kapitalisatie 1286.72 EUR
Distributie 865.16 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,68 EUR 205 322 205 322 02/12/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,7% 519000 0,99 EUR 513 173 513 173 02/12/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,1% 1000000 0,87 EUR 883 884 883 884 02/12/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,4% 1200000 0,95 EUR 1 142 534 1 142 534 02/12/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,9% 700000 1,00 EUR 720 875 720 875 02/12/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 1200000 0,94 EUR 1 133 884 1 133 884 02/12/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 084 296 1 084 296 02/12/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 600000 0,80 EUR 480 060 480 060 02/12/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,2% 1100000 0,81 EUR 907 552 907 552 02/12/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,2% 1000000 0,96 EUR 958 668 958 668 02/12/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,3% 1100000 0,89 EUR 996 870 996 870 02/12/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,7% 700000 0,78 EUR 547 996 547 996 02/12/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,7% 1300000 0,99 EUR 1 307 064 1 307 064 02/12/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 600000 1,00 EUR 621 348 621 348 02/12/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,3% 1100000 0,94 EUR 1 033 664 1 033 664 02/12/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,3% 1100000 0,92 EUR 1 018 101 1 018 101 02/12/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,6% 1300000 0,98 EUR 1 284 266 1 284 266 09/11/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1000000 0,99 EUR 999 171 999 171 02/12/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 700000 0,95 EUR 671 885 671 885 02/12/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,3% 1000000 1,00 EUR 1 009 692 1 009 692 02/12/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,6% 15097 30,86 EUR 465 818 465 818 02/12/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,3% 21500 46,02 EUR 989 430 989 430 02/12/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,0% 1000 0,94 EUR 948 948 02/12/2022
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,4% 1199000 0,94 EUR 1 136 483 1 136 483 02/12/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1000000 0,90 EUR 911 271 911 271 02/12/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 086 155 1 086 155 02/12/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 700000 0,78 EUR 548 225 548 225 02/12/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 900000 0,94 EUR 853 241 853 241 02/12/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,7% 1300000 0,99 EUR 1 306 982 1 306 982 02/12/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 1370000 0,79 USD 1 090 025 1 043 536 30/11/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,6% 1300000 1,00 USD 1 312 025 1 256 067 02/12/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,6% 1300000 0,99 USD 1 309 610 1 253 755 02/12/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,85 USD 944 512 904 229 30/11/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 414 97 414 02/12/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 291 626 291 626 30/11/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 700000 0,77 EUR 544 019 544 019 02/12/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1000000 0,88 EUR 879 955 879 955 02/12/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,2% 1000000 0,97 EUR 973 022 973 022 02/12/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 065 900 1 065 900 02/12/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,2% 1000000 0,94 EUR 944 911 944 911 02/12/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,6% 1300000 0,99 EUR 1 299 651 1 299 651 02/12/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,6% 1300000 0,96 EUR 1 257 763 1 257 763 02/12/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1000000 0,98 USD 987 718 945 592 30/11/2022
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,5% 1200000 0,99 EUR 1 207 121 1 207 121 02/12/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,3% 1100000 0,93 EUR 1 028 990 1 028 990 02/12/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1000000 0,97 EUR 978 329 978 329 02/12/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,1% 1100000 0,82 EUR 904 167 904 167 02/12/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 1200000 0,94 EUR 1 128 648 1 128 648 02/12/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 0,99 EUR 169 784 169 784 02/12/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 900000 0,97 EUR 886 634 886 634 02/12/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,8% 1400000 0,98 EUR 1 387 722 1 387 722 02/12/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,2% 1000000 0,94 EUR 954 229 954 229 02/12/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,2% 1000000 0,97 USD 986 428 944 357 02/12/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,2% 1000000 0,93 EUR 938 845 938 845 02/12/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 1100000 0,98 EUR 1 092 308 1 092 308 02/12/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,4% 1200000 0,88 EUR 1 076 172 1 076 172 02/12/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,2% 1000000 0,93 EUR 936 644 936 644 02/12/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 071 628 1 071 628 02/12/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 072 227 1 072 227 02/12/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,7% 1300000 1,00 EUR 1 315 007 1 315 007 02/12/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,3% 1100000 0,96 EUR 1 059 329 1 059 329 02/12/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 531 137 531 137 02/12/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,3% 1000000 0,99 EUR 1 001 342 1 001 342 02/12/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,5% 1200000 0,95 EUR 1 157 630 1 157 630 02/12/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,97 EUR 484 047 484 047 02/12/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,3% 1100000 0,94 EUR 1 042 081 1 042 081 02/12/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,5% 1200000 0,99 EUR 1 188 348 1 188 348 02/12/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,1% 1100000 0,77 EUR 845 710 845 710 02/12/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,4% 1200000 0,94 USD 1 130 020 1 081 825 29/11/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,6% 1300000 0,99 USD 1 290 088 1 235 065 02/12/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 642500 0,96 EUR 624 717 624 717 30/11/2022
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,0% 900000 0,90 EUR 822 950 822 950 02/12/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,1% 876000 0,95 EUR 842 436 842 436 29/11/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,2% 1000000 0,91 EUR 924 139 924 139 09/11/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 0,99 EUR 270 521 270 521 02/12/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,4% 1090000 0,99 EUR 1 097 279 1 097 279 02/12/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,97 EUR 74 283 74 283 02/12/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 099 50 099 02/12/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,2% 1100000 0,83 EUR 927 544 927 544 02/12/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,2% 1100000 0,88 EUR 984 929 984 929 02/12/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,79 EUR 236 787 236 787 02/12/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,2% 1000000 0,91 EUR 919 592 919 592 02/12/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 600000 0,84 EUR 517 848 517 848 09/11/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 800000 0,86 EUR 714 869 714 869 02/12/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 900000 0,88 EUR 801 578 801 578 02/12/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,1% 100000 0,88 EUR 89 064 89 064 02/12/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 479 758 479 758 02/12/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,1% 1000000 0,86 EUR 869 658 869 658 02/12/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,5% 400000 0,98 EUR 394 247 394 247 02/12/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,9% 700000 0,98 EUR 694 092 694 092 02/12/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,4% 1100000 0,96 EUR 1 071 802 1 071 802 02/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,07% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incor rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer