Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -1,64%
1 jaar -1,58%
2 jaar 0,52%
3 jaar 0,45%
5 jaar 0,93%
Rendement sinds oprichting 2,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,61 per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,08 per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,07%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,9% 111 438 889
Obl variabele rente 0,9% 1 069 332
Oblig eeuwigdurend 0,2% 214 765
Rek courant 4,0% 4 719 353
Totaal in EUR 100,0% 117 442 339

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 410 066 10 977 450 94 168 991 106 556 507 90,7%
USD 0,8834 2 458 731 -12 000 000 21 001 750 10 124 762 8,6%
GBP 1,1164 25 0 0 27 0,0%
NOK 0,0937 8 117 791 0 0 761 043 0,6%
Totaal in EUR 117 442 339

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2020

Kapitalisatie 1368.32 EUR
Distributie 924.72 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,3% 1400000 1,08 EUR 1 532 512 1 532 512 09/07/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 554 189 1 554 189 09/07/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,06 USD 1 278 630 1 129 606 09/07/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1300000 1,05 USD 1 368 770 1 209 240 13/07/2020
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,0% 1200000 1,02 EUR 1 233 070 1 233 070 09/07/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1400000 0,96 EUR 1 346 330 1 346 330 09/07/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 020 662 1 020 662 09/07/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,1% 1300000 0,98 EUR 1 286 292 1 286 292 09/07/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,1% 1300000 0,95 EUR 1 237 187 1 237 187 09/07/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 467 046 1 467 046 09/07/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 304 164 1 304 164 09/07/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,1% 1300000 0,96 EUR 1 250 369 1 250 369 09/07/2020
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,4% 1500000 1,19 USD 1 795 467 1 586 205 09/07/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,12 USD 1 700 590 1 502 386 10/07/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 700000 1,05 EUR 736 535 736 535 13/07/2020
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 519 583 1 342 476 09/07/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1400000 1,08 EUR 1 533 624 1 533 624 13/07/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 636 311 636 09/07/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,06 EUR 1 063 812 1 063 812 09/07/2020
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 0,99 EUR 994 207 994 207 09/07/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 225 717 1 225 717 09/07/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 115 703 1 115 703 13/07/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 517 655 1 517 655 09/07/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,8% 900000 1,01 EUR 916 606 916 606 09/07/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 519 367 1 519 367 09/07/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1300000 1,06 USD 1 374 490 1 214 293 10/07/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,3% 1500000 1,15 USD 1 763 545 1 558 004 09/07/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,02 USD 1 333 345 1 177 944 09/07/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,0% 1250000 1,09 USD 1 387 845 1 226 091 09/07/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 572 204 1 388 964 09/07/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,01 USD 1 210 405 1 069 332 09/07/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 259 906 1 259 906 09/07/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,09 EUR 774 679 774 679 09/07/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 207 457 1 207 457 09/07/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 600000 0,96 EUR 583 299 583 299 09/07/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 341 288 1 341 288 09/07/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 245 414 1 245 414 09/07/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 1000000 1,00 EUR 1 012 353 1 012 353 09/07/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 181 501 181 501 09/07/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,10 EUR 1 319 952 1 319 952 09/07/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,9% 1200000 0,89 EUR 1 082 059 1 082 059 09/07/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 013 134 1 013 134 09/07/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,2% 1250000 1,10 EUR 1 401 902 1 401 902 09/07/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 458 803 1 458 803 13/07/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 498 425 1 323 784 09/07/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,9% 1100000 1,00 EUR 1 114 509 1 114 509 09/07/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 357 337 1 357 337 09/07/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,9% 1100000 1,01 EUR 1 109 593 1 109 593 09/07/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 542 609 1 362 818 09/07/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 556 287 1 556 287 09/07/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,02 EUR 624 922 624 922 13/07/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 600000 1,01 EUR 622 719 622 719 09/07/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 444 566 1 444 566 09/07/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,4% 1500000 1,06 EUR 1 625 927 1 625 927 09/07/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 509 068 1 509 068 09/07/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1400000 0,99 EUR 1 393 362 1 393 362 13/07/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 149 061 1 149 061 09/07/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 0,90 EUR 1 175 345 1 175 345 09/07/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,9% 1100000 1,01 EUR 1 108 615 1 108 615 09/07/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 346 107 1 346 107 09/07/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,8% 1000000 0,94 EUR 954 653 954 653 09/07/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 0,95 EUR 1 433 369 1 433 369 13/07/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1400000 0,99 EUR 1 400 260 1 400 260 09/07/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,2% 1300000 1,07 EUR 1 394 836 1 394 836 09/07/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1400000 1,11 EUR 1 555 937 1 555 937 09/07/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 443 981 1 443 981 09/07/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 337 741 1 337 741 09/07/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,2% 1300000 1,07 EUR 1 392 602 1 392 602 09/07/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 281 047 1 281 047 09/07/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1300000 1,10 EUR 1 459 010 1 459 010 09/07/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 122 581 1 122 581 09/07/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 1400000 1,12 EUR 1 596 000 1 596 000 09/07/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 0,99 EUR 1 393 682 1 393 682 09/07/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,2% 1300000 1,06 EUR 1 377 646 1 377 646 09/07/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 246 472 1 246 472 13/07/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,2% 1400000 1,18 USD 1 655 842 1 462 854 09/07/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 642500 1,04 EUR 668 840 668 840 13/07/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 0,99 EUR 398 941 398 941 09/07/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 0,98 EUR 985 268 985 268 09/07/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 215 004 1 215 004 09/07/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,2% 268000 1,01 EUR 271 909 271 909 09/07/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 121 744 1 121 744 13/07/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,04 EUR 78 459 78 459 13/07/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,02 EUR 52 717 52 717 13/07/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,01 EUR 131 050 131 050 13/07/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,1% 1300000 0,95 EUR 1 263 927 1 263 927 09/07/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,94 EUR 572 302 572 302 09/07/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,95 EUR 768 983 768 983 09/07/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 327 311 1 327 311 09/07/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 526 718 526 718 09/07/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,4% 1600000 1,02 EUR 1 664 762 1 664 762 09/07/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1300000 1,07 EUR 1 417 051 1 417 051 09/07/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 297 413 1 297 413 09/07/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 353 088 1 353 088 10/07/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,72 EUR 214 765 214 765 13/07/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 235 604 1 235 604 09/07/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 518 736 1 518 736 09/07/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 508 741 508 741 09/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,07% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Mei 2020

De maand mei bracht rust op de financiële markten. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Ook de ECB zette de geldkraan open en koopt obligaties maar het Europese steunprogramma komt moeilijker van grond. De verschillende lidstaten van de EU discussies over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer