Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/07/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 3,47%
1 jaar 2,72%
2 jaar 1,42%
3 jaar 1,25%
5 jaar 1,73%
Rendement sinds oprichting 2,86%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,39 per 31/05/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,28 per 31/05/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 89,8% 113 339 911
Obl variabele rente 2,1% 2 633 577
Oblig eeuwigdurend 0,2% 212 132
Rek courant 8,0% 10 052 415
Totaal in EUR 100,0% 126 238 035

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 723 263 10 448 411 95 196 246 113 367 920 89,8%
GBP 1,1071 0 0 158 279 175 230 0,1%
USD 0,8912 2 865 172 -12 000 000 22 397 386 11 820 251 9,4%
NOK 0,1038 213 327 0 8 208 756 874 633 0,7%
Totaal in EUR 126 238 035

Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Kapitalisatie 1391.4 EUR
Distributie 956.07 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,7% 820000 1,04 EUR 862 232 862 232 16/07/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,3% 380000 1,04 EUR 399 571 399 571 16/07/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,02 EUR 285 096 285 096 17/07/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 242 117 1 242 117 16/07/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 038 811 1 038 811 16/07/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 357 782 1 357 782 16/07/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 318 417 1 318 417 17/07/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,03 EUR 1 299 390 1 299 390 16/07/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,3% 1500000 1,06 EUR 1 594 409 1 594 409 16/07/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1400000 1,06 EUR 1 511 056 1 511 056 16/07/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 349 312 1 349 312 16/07/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 714 205 714 16/07/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 234 674 1 234 674 16/07/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,16 USD 1 757 033 1 565 955 16/07/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,1% 1500000 1,07 USD 1 612 248 1 436 915 17/07/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,9% 1300000 1,01 USD 1 309 967 1 167 507 16/07/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,07 EUR 1 390 595 1 390 595 17/07/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,02 GBP 158 279 175 230 16/07/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 523 350 1 357 685 16/07/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,01 USD 1 528 435 1 362 218 16/07/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,9% 1500000 0,88 USD 1 326 867 1 182 570 16/07/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1400000 1,05 EUR 1 483 915 1 483 915 16/07/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,0% 1200000 1,01 EUR 1 222 717 1 222 717 16/07/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 543 078 1 543 078 16/07/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 359 795 1 359 795 16/07/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 272 967 1 272 967 16/07/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 573 286 1 573 286 17/07/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 343 777 1 343 777 16/07/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,07 EUR 1 073 895 1 073 895 16/07/2019
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 1,02 EUR 1 033 574 1 033 574 17/07/2019
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 584 587 1 584 587 16/07/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,05 EUR 1 153 996 1 153 996 17/07/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 536 359 1 536 359 16/07/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 457 965 1 457 965 16/07/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 530 199 1 530 199 16/07/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1500000 1,02 USD 1 526 400 1 360 404 17/07/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,3% 1800000 1,00 USD 1 805 570 1 609 214 16/07/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 1,01 USD 1 526 496 1 360 489 16/07/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1500000 1,01 USD 1 517 958 1 352 879 16/07/2019
Staal/Non-ferro
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,05 EUR 465 487 465 487 17/07/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 527 557 527 557 16/07/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,5% 600000 1,05 USD 641 274 571 535 17/07/2019
Bouw
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 021 545 1 021 545 16/07/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 571 017 1 571 017 16/07/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,04 EUR 638 763 638 763 17/07/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 348 538 1 348 538 17/07/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 462 347 1 462 347 16/07/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1500000 1,08 EUR 1 656 111 1 656 111 16/07/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 576 880 1 576 880 16/07/2019
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 266 168 1 266 168 16/07/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 345 033 1 345 033 16/07/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1400000 1,17 EUR 1 661 302 1 661 302 16/07/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 450 663 1 450 663 16/07/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 292 070 1 292 070 17/07/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 551 269 1 551 269 16/07/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,06 EUR 642 489 642 489 16/07/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 541 349 1 541 349 16/07/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,1% 1500000 1,01 USD 1 524 680 1 358 871 16/07/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,02 NOK 8 208 756 852 479 16/07/2019
Voeding
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,01 EUR 1 304 464 1 304 464 17/07/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,11 EUR 1 340 409 1 340 409 16/07/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 251 392 1 251 392 16/07/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 515 583 1 515 583 16/07/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 297 348 1 297 348 16/07/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,11 EUR 1 417 839 1 417 839 16/07/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1400000 1,07 EUR 1 516 780 1 516 780 17/07/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,97 USD 1 458 488 1 299 877 16/07/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 459 132 1 459 132 17/07/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 584 575 1 584 575 16/07/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 1,05 EUR 1 368 608 1 368 608 16/07/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 540 169 1 540 169 16/07/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 236 798 1 236 798 16/07/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 456 984 1 456 984 16/07/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 367 913 1 367 913 16/07/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,06 EUR 1 277 082 1 277 082 16/07/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,07 EUR 534 956 534 956 17/07/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 339 199 1 339 199 16/07/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,02 EUR 620 323 620 323 16/07/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,10 EUR 558 785 558 785 16/07/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 366 026 1 217 470 16/07/2019
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,03 EUR 412 068 412 068 16/07/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 034 071 1 034 071 16/07/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,0% 1200000 1,02 EUR 1 237 608 1 237 608 16/07/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,04 EUR 1 134 665 1 134 665 17/07/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 136 102 136 102 17/07/2019
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,05 EUR 1 698 357 1 698 357 16/07/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,11 EUR 1 351 110 1 351 110 16/07/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 320 910 1 320 910 17/07/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,2% 1400000 1,05 EUR 1 484 587 1 484 587 16/07/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,13 EUR 1 690 496 1 690 496 16/07/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 492 125 1 329 856 17/07/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,1% 1300000 1,06 EUR 1 381 537 1 381 537 17/07/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,71 EUR 212 132 212 132 17/07/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 264 300 1 264 300 16/07/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 572 092 1 572 092 16/07/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,01 USD 480 470 428 218 16/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2019

De gevolgen van de spanningen tussen de VS en China waren niet alleen merkbaar op de aandelenmarkten. Wie hoopte dat er
eindelijk een akkoord tussen de twee grootmachten uit de bus ging vallen, kwam bedrogen uit. Het conflict escaleerde toen de
VS de Chinese technologiespeler Huawei buitenspel wilde zetten. Sommigen vrezen dat Huawei, dat IT infrastructuur beheert en
apparatuur voor telecommunicatie produceert, door de Chinese overheid ingeschakeld zou kunnen worden voor
spionagedoeleinden. Hoe langer de impasse aanhoudt, hoe meer kans dat die strijd de globale economische groei zal aantasten.
De vlucht naar veiligheid deed de obligaties stijgen, waardoor de rente daalde. In de VS daalde de eenjarige rente van 2,40%
richting 2,30%. De tienjarige rente brokkelde verder af van 2,50% tot onder de 2,30%. De tienjarige rente in de eurozone staat al een hele maand … onder nul procent (!).

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer