Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,06%
1 jaar 3,98%
2 jaar 0,74%
3 jaar 1,16%
5 jaar 1,19%
Rendement sinds oprichting 2,51%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,66 per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,47 per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,7% 99 978 050
Obl variabele rente 0,9% 996 307
Oblig eeuwigdurend 0,2% 264 953
Aandelen 0,8% 859 921
Rek courant 5,3% 5 760 258
Totaal in EUR 100,0% 107 859 489

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 470 919 9 974 648 87 825 760 103 271 327 95,7%
USD 0,8274 294 254 -12 000 000 17 250 987 4 588 134 4,3%
GBP 1,1620 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 107 859 489

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Distributie 100,0% 859 921
Totaal in EUR 859 921

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Kapitalisatie 1398.94 EUR
Distributie 940.62 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 089 936 1 089 936 11/05/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 263 440 1 263 440 11/05/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,07 EUR 756 919 756 919 11/05/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 257 430 1 257 430 11/05/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,04 EUR 624 754 624 754 11/05/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 322 180 1 322 180 11/05/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 238 348 1 238 348 11/05/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 040 785 1 040 785 13/05/2021
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 230 950 1 230 950 11/05/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 431 115 1 431 115 11/05/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 047 700 1 047 700 11/05/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-21 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 143 361 1 143 361 11/05/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 333 316 1 333 316 11/05/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 248 074 1 248 074 11/05/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 327 492 1 327 492 11/05/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 309 800 1 309 800 11/05/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,12 USD 1 677 404 1 387 885 13/05/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,06 EUR 744 108 744 108 13/05/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 106 216 1 106 216 11/05/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,8% 19000 45,26 EUR 859 921 859 921 11/05/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 355 334 1 355 334 14/05/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 330 223 1 330 223 11/05/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 140 136 1 140 136 14/05/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 935 176 935 176 11/05/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 325 965 1 325 965 11/05/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 1370000 0,93 USD 1 273 305 1 053 532 11/05/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 363 798 1 128 406 14/05/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,15 USD 1 516 896 1 255 080 11/05/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 311 108 1 084 811 11/05/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,03 USD 1 552 202 1 284 292 11/05/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,00 USD 1 204 142 996 307 11/05/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,01 EUR 535 284 535 284 14/05/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 183 906 183 906 13/05/2021
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,09 EUR 1 308 667 1 308 667 11/05/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 030 668 1 030 668 11/05/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,09 EUR 1 320 226 1 320 226 13/05/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,01 USD 1 518 778 1 256 637 11/05/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 114 490 1 114 490 11/05/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 351 857 1 351 857 11/05/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 163 702 1 163 702 11/05/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 1,02 EUR 921 509 921 509 13/05/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,01 USD 1 535 715 1 270 651 11/05/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 351 781 1 351 781 11/05/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 627 678 627 678 13/05/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,08 EUR 656 098 656 098 14/05/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,06 EUR 1 187 241 1 187 241 13/05/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 250 867 1 250 867 11/05/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 362 076 1 362 076 11/05/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 364 945 1 364 945 14/05/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 241 336 1 241 336 13/05/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 169 647 1 169 647 11/05/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 335 239 1 335 239 11/05/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 159 252 1 159 252 11/05/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 018 326 1 018 326 11/05/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 509 203 1 509 203 13/05/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,06 EUR 1 279 152 1 279 152 13/05/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 900000 1,00 EUR 902 774 902 774 22/04/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1200000 1,11 EUR 1 343 573 1 343 573 11/05/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 454 257 1 454 257 11/05/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 388 197 1 388 197 11/05/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,2% 1400000 1,14 USD 1 617 556 1 338 366 11/05/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 408 920 1 408 920 13/05/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 268 479 1 268 479 11/05/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 289 995 1 289 995 11/05/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 344 610 1 344 610 11/05/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 400 973 1 400 973 11/05/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1100000 1,11 EUR 1 235 511 1 235 511 11/05/2021
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,96 EUR 1 054 736 1 054 736 11/05/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,10 USD 1 334 828 1 104 437 11/05/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1300000 1,03 USD 1 345 256 1 113 065 13/05/2021
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,08 EUR 702 965 702 965 13/05/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% 0,4% 400000 1,01 EUR 414 328 414 328 13/05/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 1,00 EUR 1 026 499 1 026 499 11/05/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,02 EUR 274 985 274 985 13/05/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,04 EUR 1 158 540 1 158 540 12/05/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,05 EUR 79 100 79 100 13/05/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,05 EUR 53 535 53 535 13/05/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,00 EUR 296 321 296 321 13/05/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 118 006 1 118 006 14/05/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 363 128 1 363 128 14/05/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,88 EUR 264 953 264 953 13/05/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 400 633 1 400 633 11/05/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,90 EUR 545 798 545 798 11/05/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,96 EUR 779 260 779 260 13/05/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 351 281 1 351 281 11/05/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,11 EUR 563 912 563 912 11/05/2021
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 136 834 1 136 834 11/05/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 261 923 1 261 923 11/05/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 308 433 1 308 433 11/05/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,01 EUR 1 218 812 1 218 812 11/05/2021
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 537 021 1 537 021 11/05/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,09 EUR 437 459 437 459 11/05/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,7% 700000 1,11 EUR 780 116 780 116 11/05/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 243 878 1 243 878 11/05/2021
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,01 EUR 510 184 510 184 11/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven was de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen, door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2.6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen later in het jaar niet uit te sluiten.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Bond Corporation

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2020.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incor rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer