Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 0,64%
1 jaar 3,78%
2 jaar 1,70%
3 jaar 1,09%
5 jaar 1,31%
Rendement sinds oprichting 2,79%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,41 per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,87 per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,2% 123 951 208
Obl variabele rente 1,6% 2 192 944
Oblig eeuwigdurend 0,2% 255 825
Rek courant 6,0% 8 049 521
Totaal in EUR 100,0% 134 449 497

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 813 154 10 733 453 108 192 444 124 739 050 92,8%
USD 0,9071 2 375 378 -12 000 000 19 173 271 8 661 103 6,4%
NOK 0,1002 440 689 0 8 147 867 860 573 0,6%
GBP 1,1857 159 207 0 0 188 771 0,1%
Totaal in EUR 134 449 497

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kapitalisatie 1400.09 EUR
Distributie 962.04 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,6% 809000 1,03 EUR 838 536 838 536 23/01/2020
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,3% 391000 1,03 EUR 405 275 405 275 23/01/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1400000 1,01 EUR 1 417 221 1 417 221 23/01/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 046 113 1 046 113 23/01/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 366 831 1 366 831 23/01/2020
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 340 896 1 340 896 24/01/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,01 EUR 1 299 890 1 299 890 23/01/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 334 981 1 334 981 23/01/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 485 993 1 485 993 23/01/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 349 301 1 349 301 23/01/2020
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 878 205 878 23/01/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1300000 0,96 EUR 1 270 386 1 270 386 23/01/2020
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,15 USD 1 744 808 1 582 628 23/01/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,1% 1500000 1,09 USD 1 657 004 1 502 986 23/01/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 1300000 1,07 EUR 1 410 859 1 410 859 23/01/2020
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 505 050 1 365 156 23/01/2020
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 537 764 1 394 828 23/01/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 1400000 1,12 EUR 1 580 475 1 580 475 24/01/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 300000 1,05 EUR 315 516 315 516 23/01/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 1000000 1,07 EUR 1 085 523 1 085 523 23/01/2020
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 1,02 EUR 1 021 226 1 021 226 23/01/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 327 111 1 327 111 23/01/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 156 247 1 156 247 24/01/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 557 484 1 557 484 23/01/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 481 078 1 481 078 23/01/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 548 223 1 548 223 23/01/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1500000 1,03 USD 1 543 613 1 400 134 24/01/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1500000 1,12 USD 1 714 940 1 555 536 23/01/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,2% 1800000 1,00 USD 1 822 580 1 653 171 23/01/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,0% 1500000 1,02 USD 1 548 452 1 404 524 23/01/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,01 USD 1 517 587 1 376 527 23/01/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 480 677 1 480 677 23/01/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 700000 1,09 EUR 769 338 769 338 23/01/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 250 183 1 250 183 23/01/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 337 287 1 337 287 23/01/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 573 802 1 573 802 23/01/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 370 279 1 370 279 23/01/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 252 610 1 252 610 23/01/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 2200000 1,04 EUR 2 303 138 2 303 138 23/01/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,08 EUR 185 832 185 832 23/01/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 354 597 1 354 597 23/01/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 260 967 1 260 967 23/01/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 565 548 1 565 548 23/01/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 283 459 1 283 459 23/01/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1250000 1,12 EUR 1 408 694 1 408 694 23/01/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,07 EUR 1 498 266 1 498 266 24/01/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 517 203 1 376 179 23/01/2020
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 232 603 1 232 603 23/01/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 361 020 1 361 020 23/01/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,15 EUR 1 634 982 1 634 982 23/01/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 446 586 1 446 586 23/01/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,0% 1300000 1,07 EUR 1 410 915 1 410 915 23/01/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 247 015 1 247 015 23/01/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1500000 1,03 EUR 1 540 432 1 540 432 23/01/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 369 671 1 369 671 23/01/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 561 825 1 561 825 23/01/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,0% 1500000 1,02 USD 1 535 002 1 392 324 23/01/2020
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,01 NOK 8 147 867 816 416 23/01/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 609 276 1 609 276 23/01/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,05 EUR 630 552 630 552 23/01/2020
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 347 875 1 347 875 23/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 467 769 1 467 769 23/01/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 622 260 1 622 260 23/01/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 611 899 1 611 899 23/01/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 450 024 1 450 024 23/01/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 583 280 1 583 280 23/01/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 379 467 1 379 467 23/01/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 1,0% 1300000 1,07 EUR 1 401 193 1 401 193 23/01/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 053 826 1 053 826 23/01/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 536 979 1 536 979 23/01/2020
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 245 477 1 245 477 23/01/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 424 557 1 424 557 23/01/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 506 369 1 506 369 23/01/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 355 795 1 355 795 23/01/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 416 768 1 416 768 23/01/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 282 494 1 282 494 23/01/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 472 714 1 472 714 23/01/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 575000 1,06 EUR 617 468 617 468 24/01/2020
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 317 303 1 317 303 23/01/2020
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 347 679 1 347 679 23/01/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,02 EUR 615 692 615 692 23/01/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,6% 800000 1,01 EUR 811 384 811 384 23/01/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 349 158 1 349 158 23/01/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,12 EUR 562 623 562 623 23/01/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 416 076 416 076 23/01/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 051 147 1 051 147 23/01/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 253 825 1 253 825 23/01/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,05 EUR 1 158 904 1 158 904 24/01/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,05 EUR 81 040 81 040 23/01/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,05 EUR 53 412 53 412 23/01/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 137 310 137 310 23/01/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,04 EUR 1 681 470 1 681 470 23/01/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 468 924 1 468 924 23/01/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,10 EUR 1 329 014 1 329 014 23/01/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 323 830 1 323 830 23/01/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 379 234 1 379 234 24/01/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,85 EUR 255 825 255 825 23/01/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 265 027 1 265 027 23/01/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 571 616 1 571 616 23/01/2020
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,12 EUR 1 682 843 1 682 843 23/01/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 529 269 1 387 123 23/01/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 518 297 518 297 23/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van - 0,70% einde augustus naar - 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer