Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/09/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 3,98%
1 jaar 3,49%
2 jaar 1,62%
3 jaar 1,21%
5 jaar 1,65%
Rendement sinds oprichting 2,86%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,36 per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,24 per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 91,4% 122 915 940
Obl variabele rente 2,0% 2 629 444
Oblig eeuwigdurend 0,2% 210 540
Rek courant 6,5% 8 730 531
Totaal in EUR 100,0% 134 486 456

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 449 686 10 448 411 104 210 712 121 108 809 90,1%
GBP 1,1325 0 0 158 720 179 743 0,1%
USD 0,9076 2 965 039 -12 000 000 22 637 798 12 345 935 9,2%
NOK 0,1002 325 158 0 8 181 778 851 970 0,6%
Totaal in EUR 134 486 456

Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kapitalisatie 1398.24 EUR
Distributie 960.77 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,4% 570000 1,04 EUR 591 418 591 418 19/09/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,5% 630000 1,04 EUR 653 673 653 673 19/09/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,01 EUR 285 253 285 253 21/09/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 248 318 1 248 318 19/09/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 030 479 1 030 479 19/09/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 360 984 1 360 984 19/09/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 322 171 1 322 171 20/09/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,02 EUR 1 300 118 1 300 118 19/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 320 677 1 320 677 21/09/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 514 360 1 514 360 19/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 348 387 1 348 387 19/09/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 853 205 853 19/09/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1300000 0,96 EUR 1 256 935 1 256 935 19/09/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,15 USD 1 755 292 1 593 103 19/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,1% 1500000 1,08 USD 1 650 971 1 498 421 20/09/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,9% 1300000 1,01 USD 1 320 128 1 198 148 19/09/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 417 677 1 417 677 20/09/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,01 GBP 158 720 179 743 19/09/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 512 033 1 372 321 19/09/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 521 559 1 380 967 20/09/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 1,0% 1500000 0,94 USD 1 434 396 1 301 858 19/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 351 468 1 351 468 20/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 1000000 1,07 EUR 1 081 298 1 081 298 19/09/2019
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 1,02 EUR 1 033 786 1 033 786 19/09/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 151 533 1 151 533 20/09/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 539 624 1 539 624 19/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 470 629 1 470 629 19/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 537 499 1 537 499 19/09/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1500000 1,02 USD 1 543 763 1 401 119 20/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,2% 1800000 1,00 USD 1 797 420 1 631 338 19/09/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 517 460 1 377 247 19/09/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,01 USD 1 512 771 1 372 991 19/09/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 471 195 1 471 195 19/09/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 248 115 1 248 115 19/09/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 571 093 1 571 093 19/09/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 368 269 1 368 269 19/09/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 270 187 1 270 187 19/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 2200000 1,04 EUR 2 307 496 2 307 496 19/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 573 380 1 573 380 20/09/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 347 349 1 347 349 19/09/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,09 EUR 185 904 185 904 19/09/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,00 EUR 1 305 414 1 305 414 21/09/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 342 626 1 342 626 19/09/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 256 457 1 256 457 19/09/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 526 752 1 526 752 19/09/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 294 412 1 294 412 19/09/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1250000 1,12 EUR 1 398 348 1 398 348 19/09/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,08 EUR 1 536 801 1 536 801 20/09/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,98 USD 1 489 378 1 351 760 19/09/2019
Staal/Non-ferro
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430000 1,04 EUR 465 925 465 925 20/09/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 527 672 527 672 19/09/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 1,07 USD 656 306 595 664 20/09/2019
Bouw
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,00 EUR 1 021 105 1 021 105 19/09/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 597 402 1 597 402 19/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,04 EUR 643 493 643 493 21/09/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 346 865 1 346 865 20/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 469 810 1 469 810 19/09/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,09 EUR 1 673 334 1 673 334 19/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 621 221 1 621 221 19/09/2019
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 266 501 1 266 501 19/09/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 359 373 1 359 373 19/09/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,16 EUR 1 629 833 1 629 833 19/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 453 509 1 453 509 19/09/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 293 356 1 293 356 21/09/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 559 026 1 559 026 19/09/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,06 EUR 1 394 661 1 394 661 19/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 557 125 1 557 125 19/09/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,0% 1500000 1,01 USD 1 535 244 1 393 387 19/09/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,02 NOK 8 181 778 819 405 19/09/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 450 116 1 450 116 20/09/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 564 043 1 564 043 19/09/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 372 524 1 372 524 19/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 038 832 1 038 832 19/09/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 545 015 1 545 015 19/09/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 238 670 1 238 670 19/09/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 414 204 1 414 204 19/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 481 444 1 481 444 19/09/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 369 604 1 369 604 19/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,06 EUR 1 283 760 1 283 760 19/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 462 348 1 462 348 19/09/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,07 EUR 538 886 538 886 20/09/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 340 033 1 340 033 19/09/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,03 EUR 629 506 629 506 19/09/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,5% 700000 1,02 EUR 717 525 717 525 19/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 344 286 1 344 286 19/09/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,11 EUR 553 750 553 750 19/09/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,9% 1300000 1,05 USD 1 379 515 1 252 048 19/09/2019
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,03 EUR 413 825 413 825 19/09/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,05 EUR 1 053 670 1 053 670 19/09/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 257 796 1 257 796 19/09/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,8% 1090000 1,04 EUR 1 140 278 1 140 278 20/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 136 255 136 255 21/09/2019
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,2% 1600000 1,05 EUR 1 673 862 1 673 862 19/09/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 355 622 1 355 622 19/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 323 720 1 323 720 20/09/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 486 009 1 486 009 19/09/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,12 EUR 1 694 545 1 694 545 19/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 530 019 1 388 645 20/09/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 377 642 1 377 642 20/09/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,70 EUR 210 540 210 540 20/09/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 265 248 1 265 248 19/09/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 571 007 1 571 007 19/09/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,00 USD 481 543 437 049 19/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

De inverse Amerikaanse rentecurve, het fenomeen waarbij de Amerikaanse kortetermijnrente een hoger rendement geeft dan de
langetermijnrente, deed de obligatiemarkt de laatste weken in een kramp schieten. In het verleden was een inverse rentecurve meestal een voorloper van een recessie, waardoor beleggers nerveus werden. Daarnaast was er ook de escalerende handelsoorlog waarbij de VS de tarieven op goederen uit China verhoogde, waarna China tegenmaatregelen nam, en de VS op hun beurt nog eens een tariefverhoging aankondigde. Dit alles leidde tot een toename van de onrust op de financiële markten.

De vooruitzichten op nieuwe renteverlagingen in september in zowel de VS als Europa duwen de langetermijnrentevoeten nog verder naar nieuwe dieptepunten. De rente op Belgische 10-jarige staatsobligaties daalde in augustus tot -0,39%, in Duitsland werd een nieuw record bereikt van 0,71%. Ook in bedrijfsobligaties stijgt het aantal obligaties met een negatief rendement verder, wat de zoektocht naar interessante beleggingsopportuniteiten bemoeilijkt.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer