Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,48%
1 jaar 1,66%
2 jaar 0,16%
3 jaar 1,31%
5 jaar 0,78%
Rendement sinds oprichting 2,47%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,66 per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,43 per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,3% 103 993 669
Obl variabele rente 0,9% 1 028 002
Oblig eeuwigdurend 0,3% 277 325
Obli converteerbaar 1,0% 1 061 281
Obl. priv.plaatsing 0,9% 984 721
Rek courant 1,6% 1 729 412
Totaal in EUR 100,0% 109 074 410

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 438 242 9 974 648 92 785 593 104 198 483 95,5%
USD 0,8532 650 369 -12 000 000 17 064 467 4 875 899 4,5%
GBP 1,1665 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 109 074 410

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kapitalisatie 1404.81 EUR
Distributie 944.56 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 1,00 EUR 298 599 298 599 22/09/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,02 EUR 543 189 543 189 24/09/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 1,10 EUR 1 111 001 1 111 001 22/09/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 257 056 1 257 056 22/09/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,06 EUR 759 350 759 350 22/09/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 263 466 1 263 466 22/09/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,05 EUR 635 121 635 121 22/09/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 322 258 1 322 258 22/09/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 131 840 1 131 840 22/09/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 237 827 1 237 827 22/09/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 057 774 1 057 774 24/09/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 150 976 1 150 976 22/09/2021
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,1% 1200000 1,01 EUR 1 214 988 1 214 988 22/09/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1400000 1,03 EUR 1 445 749 1 445 749 22/09/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 037 598 1 037 598 22/09/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 140 388 1 140 388 22/09/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 325 241 1 325 241 22/09/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 249 777 1 249 777 22/09/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 331 248 1 331 248 22/09/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 316 882 1 316 882 22/09/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,10 USD 1 682 890 1 435 842 24/09/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,07 EUR 752 916 752 916 24/09/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 098 292 1 098 292 22/09/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 5097 31,38 EUR 159 959 159 959 22/09/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,8% 19000 47,44 EUR 901 322 901 322 22/09/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 365 585 1 365 585 24/09/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 335 161 1 335 161 22/09/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 117 963 1 117 963 24/09/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,1% 1100000 1,06 EUR 1 178 270 1 178 270 24/09/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,03 EUR 937 613 937 613 22/09/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 327 826 1 327 826 22/09/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 1370000 0,96 USD 1 310 572 1 118 181 23/09/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,03 USD 1 347 710 1 149 866 24/09/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,15 USD 1 500 553 1 280 272 22/09/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 1100000 1,00 USD 1 107 769 945 148 22/09/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 535 229 1 309 858 22/09/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,00 USD 1 204 878 1 028 002 22/09/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 116 187 1 116 187 22/09/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 351 858 1 351 858 22/09/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 149 840 1 149 840 22/09/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 1,03 EUR 935 963 935 963 24/09/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,00 USD 1 518 384 1 295 486 22/09/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 351 523 1 351 523 22/09/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,04 EUR 641 818 641 818 25/09/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 1100000 1,08 EUR 1 224 992 1 224 992 24/09/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,07 EUR 1 186 828 1 186 828 24/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 255 752 1 255 752 22/09/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 396 870 1 396 870 22/09/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 371 500 1 371 500 24/09/2021
Voeding
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 311 450 1 311 450 22/09/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,1% 1100000 1,07 EUR 1 196 901 1 196 901 22/09/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 035 875 1 035 875 22/09/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 096 462 1 096 462 22/09/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 319 748 1 319 748 24/09/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 548 450 1 321 138 22/09/2021
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 180 824 180 824 24/09/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 243 641 1 243 641 24/09/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 154 274 1 154 274 22/09/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 340 471 1 340 471 22/09/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 150 900 1 150 900 22/09/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 519 060 1 519 060 24/09/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,09 EUR 1 326 497 1 326 497 24/09/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,17 EUR 1 060 254 1 060 254 22/09/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1200000 1,10 EUR 1 321 560 1 321 560 22/09/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 435 964 1 435 964 22/09/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 401 487 1 401 487 22/09/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,16 USD 1 639 882 1 399 148 22/09/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 419 719 1 419 719 24/09/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,1% 1100000 1,13 EUR 1 249 555 1 249 555 22/09/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 299 046 1 299 046 22/09/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 339 151 1 339 151 22/09/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 414 036 1 414 036 22/09/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1100000 1,10 EUR 1 217 005 1 217 005 22/09/2021
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 1,03 EUR 520 841 520 841 22/09/2021
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 116 851 1 116 851 22/09/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 272 148 1 272 148 22/09/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 281 996 1 281 996 22/09/2021
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,97 EUR 1 073 235 1 073 235 22/09/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,09 USD 1 322 910 1 128 707 23/09/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,03 USD 1 345 240 1 147 759 24/09/2021
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 642500 1,07 EUR 690 913 690 913 24/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% 0,4% 400000 1,01 EUR 408 214 408 214 25/09/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 1,00 EUR 1 011 625 1 011 625 22/09/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,03 EUR 279 353 279 353 25/09/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,04 EUR 1 140 916 1 140 916 23/09/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,07 EUR 81 271 81 271 25/09/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,06 EUR 53 081 53 081 25/09/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 135 426 1 135 426 24/09/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 1,09 EUR 1 209 756 1 209 756 22/09/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 0,3% 300000 1,00 EUR 298 606 298 606 22/09/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,3% 300000 0,92 EUR 277 325 277 325 24/09/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 386 860 1 386 860 22/09/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,94 EUR 574 484 574 484 22/09/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 385 640 1 385 640 22/09/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,11 EUR 554 892 554 892 22/09/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,98 EUR 803 897 803 897 25/09/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,00 EUR 1 219 294 1 219 294 22/09/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,08 EUR 434 484 434 484 22/09/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,7% 700000 1,11 EUR 780 238 780 238 22/09/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 261 234 1 261 234 22/09/2021
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 510 764 510 764 22/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Augustus 2021

Het hele soepele monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed ) was de voorbije jaren een belangrijke factor die de rentevoeten laag hield. Als reactie op de coronacrisis koopt de Fed sinds juni vorig jaar elke maand voor maar liefst $ 120 miljard aan obligaties en hypotheekgerelateerde effecten waardoor de langetermijnrente laag wordt gehouden. De centrale bank gaf eind vorig jaar nog aan dat er eerst nog “substantiële vooruitgang” moest geboekt worden in het economische herstel voordat ze zou beginnen denken aan het “taperen” of geleidelijk afbouwen van de maandelijkse opkoopprogramma’s.

Nu de ergste fase van de coronacrisis voorbij lijkt en de Amerikaanse economie de voorbije maanden sterk herstelde, vragen beleggers zich af of die tapering nu niet stilaan in zicht komt. De verwachting was dan ook dat voorzitter Jerome Powell van de Fed zijn speech op de vergadering in Jackson Hole zou aangrijpen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Een snelle afbouw van het opkoopprogramma zou kunnen leiden tot hogere rentevoeten en zo een rem zetten op de beursstijging. Powell gaf echter aan dat hij niet gehaast is om de steun te verminderen, al kan het afbouwen later dit jaar wel starten indien de economie de komende maanden verder verbetert (lees: indien de Deltavariant geen roet in het eten gooit). Daarnaast benadrukte hij nog dat het verhogen van de kortetermijnrente waarschijnlijk pas veel later zal gebeuren.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Bond Corporation

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2020.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incor rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer