Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 3,16%
1 jaar 2,40%
2 jaar -3,06%
3 jaar -2,07%
5 jaar -0,52%
Rendement sinds oprichting 1,71%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,41 per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,75 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is hoog.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,6% 62 362 608
Obli converteerbaar 1,6% 1 045 545
Obl. priv.plaatsing 0,3% 170 493
Rek courant 4,6% 3 036 056
Totaal in EUR 100,0% 66 614 701

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 981 328 0 57 728 711 60 710 039 91,1%
USD 0,9096 60 136 0 6 431 324 5 904 634 8,9%
GBP 1,1542 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 66 614 701

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 1314.07 EUR
Distributie 874.12 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,74 EUR 223 422 223 422 28/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,7% 519000 0,96 EUR 498 705 498 705 28/11/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 1000000 0,87 EUR 884 323 884 323 28/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 144 816 1 144 816 28/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 1,1% 700000 1,00 EUR 719 506 719 506 28/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 143 607 1 143 607 28/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 094 799 1 094 799 28/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,78 EUR 469 019 469 019 28/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1000000 0,95 EUR 963 366 963 366 28/11/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 700000 0,80 EUR 562 575 562 575 28/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 048 321 1 048 321 28/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,5% 1100000 0,92 EUR 1 018 909 1 018 909 28/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,98 EUR 994 875 994 875 28/11/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,94 EUR 668 397 668 397 28/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 005 997 1 005 997 28/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,6% 21500 48,63 EUR 1 045 545 1 045 545 28/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,93 EUR 1 125 104 1 125 104 28/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,91 EUR 920 438 920 438 28/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 082 822 1 082 822 28/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,8% 700000 0,80 EUR 564 817 564 817 28/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,3% 900000 0,99 EUR 896 486 896 486 28/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,81 EUR 323 478 323 478 28/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,79 USD 1 092 640 993 865 24/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,99 USD 1 302 051 1 184 346 28/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,3% 1100000 0,86 USD 958 120 871 506 24/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 330 96 330 28/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 291 316 291 316 28/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,8% 700000 0,78 EUR 551 721 551 721 28/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1000000 0,89 EUR 893 992 893 992 28/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,98 EUR 986 496 986 496 28/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,0% 700000 0,97 EUR 695 081 695 081 28/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 084 151 1 084 151 28/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,98 EUR 986 994 986 994 28/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,94 EUR 669 293 669 293 28/11/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,97 EUR 1 269 186 1 269 186 27/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,99 USD 989 839 900 358 22/11/2023
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 190 163 1 190 163 28/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,5% 1100000 0,92 EUR 1 015 982 1 015 982 28/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,03 EUR 381 637 381 637 28/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 580 998 580 28/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,4% 1100000 0,83 EUR 917 872 917 872 28/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 0,99 EUR 170 493 170 493 28/11/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,94 EUR 859 859 859 859 28/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,0% 700000 0,98 EUR 692 941 692 941 28/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,93 EUR 943 782 943 782 28/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1000000 0,95 USD 974 369 886 287 28/11/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,92 EUR 925 695 925 695 28/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 070 902 1 070 902 28/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,91 EUR 1 109 454 1 109 454 28/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,92 EUR 930 105 930 105 28/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 065 031 1 065 031 28/11/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 075 359 1 075 359 28/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 066 760 1 066 760 28/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,90 EUR 539 523 539 523 28/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 180 203 1 180 203 28/11/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,7% 500000 0,99 EUR 495 124 495 124 28/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,5% 1100000 0,93 EUR 1 031 149 1 031 149 28/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 185 219 1 185 219 28/11/2023
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,9% 642500 0,97 EUR 628 001 628 001 28/11/2023
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,89 EUR 815 185 815 185 28/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 876000 0,93 EUR 826 938 826 938 28/11/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,93 EUR 938 369 938 369 22/11/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,6% 1090000 0,99 EUR 1 087 684 1 087 684 28/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,97 EUR 74 647 74 647 28/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,96 EUR 969 642 969 642 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,84 EUR 517 669 517 669 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,92 EUR 757 135 757 135 28/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,4% 1000000 0,89 EUR 905 049 905 049 28/11/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,96 EUR 483 009 483 009 28/11/2023
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 705 115 705 115 22/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,5% 1200000 0,93 USD 1 114 305 1 013 572 24/11/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,89 EUR 994 196 994 196 28/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,80 EUR 240 331 240 331 28/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,3% 1000000 0,88 EUR 882 582 882 582 28/11/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,98 EUR 396 877 396 877 28/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,97 EUR 688 468 688 468 28/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 048 094 1 048 094 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,1% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. 

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, de KID,  het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer