Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 0,52%
1 jaar 0,31%
2 jaar 1,83%
3 jaar 0,97%
5 jaar 1,29%
Rendement sinds oprichting 2,60%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,66 per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,29 per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,07%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,8% 105 094 439
Obl variabele rente 0,9% 1 012 605
Oblig eeuwigdurend 0,2% 235 703
Rek courant 3,1% 3 360 964
Totaal in EUR 100,0% 109 703 711

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 498 484 10 206 338 91 486 730 103 191 553 94,1%
USD 0,8388 2 052 594 -12 000 000 17 711 031 6 512 130 5,9%
GBP 1,1198 25 0 0 27 0,0%
Totaal in EUR 109 703 711

Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2020

Kapitalisatie 1398.38 EUR
Distributie 945.03 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 230 436 1 230 436 05/11/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1400000 1,03 EUR 1 436 082 1 436 082 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 034 471 1 034 471 10/11/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 325 151 1 325 151 18/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 303 346 1 303 346 05/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 456 602 1 456 602 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 333 923 1 333 923 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,1% 1300000 0,96 EUR 1 260 440 1 260 440 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,13 USD 1 703 719 1 429 080 25/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,08 EUR 762 252 762 252 27/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,08 EUR 1 091 298 1 091 298 13/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,5% 1400000 1,14 EUR 1 602 496 1 602 496 27/11/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 747 311 747 10/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,07 EUR 1 084 481 1 084 481 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1300000 0,98 EUR 1 284 426 1 284 426 10/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 138 810 1 138 810 27/11/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 524 530 1 524 530 10/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 944 893 944 893 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1500000 1,02 EUR 1 543 104 1 543 104 10/11/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,05 USD 1 375 725 1 153 958 27/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1500000 1,16 USD 1 769 159 1 483 971 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 323 451 1 110 111 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1250000 1,09 USD 1 379 478 1 157 106 10/11/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 569 400 1 316 413 05/11/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,01 USD 1 207 207 1 012 605 05/11/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,06 EUR 1 272 466 1 272 466 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,08 EUR 776 427 776 427 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 255 896 1 255 896 10/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,03 EUR 627 210 627 210 10/11/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 348 887 1 348 887 05/11/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 257 994 1 257 994 05/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 062 332 1 062 332 18/11/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,01 EUR 523 212 523 212 10/11/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,07 EUR 183 493 183 493 18/11/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,10 EUR 1 341 449 1 341 449 05/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,0% 1200000 0,90 EUR 1 107 534 1 107 534 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 040 664 1 040 664 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 1400000 1,09 EUR 1 526 991 1 526 991 26/11/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 500 056 1 258 248 05/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 129 894 1 129 894 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 375 218 1 375 218 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 159 270 1 159 270 10/11/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 557 357 1 306 312 05/11/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 589 851 1 589 851 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 638 144 638 144 27/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,06 EUR 639 503 639 503 18/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 142 300 1 142 300 27/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,3% 1400000 1,05 EUR 1 479 501 1 479 501 10/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1500000 1,06 EUR 1 599 228 1 599 228 10/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1500000 1,06 EUR 1 613 028 1 613 028 18/11/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,3% 1400000 1,03 EUR 1 456 616 1 456 616 27/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 157 156 1 157 156 10/11/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 0,93 EUR 1 227 410 1 227 410 05/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 134 718 1 134 718 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 016 900 1 016 900 10/11/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 0,99 EUR 1 502 299 1 502 299 27/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,4% 1400000 1,04 EUR 1 485 087 1 485 087 18/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,11 EUR 1 452 985 1 452 985 18/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,5% 1400000 1,13 EUR 1 604 128 1 604 128 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,4% 1400000 1,06 EUR 1 509 202 1 509 202 10/11/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 350 551 1 350 551 05/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,09 EUR 1 434 411 1 434 411 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1300000 1,12 EUR 1 460 765 1 460 765 10/11/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 147 025 1 147 025 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,5% 1400000 1,13 EUR 1 595 564 1 595 564 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 433 075 1 433 075 10/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 419 171 1 419 171 10/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,00 EUR 1 248 801 1 248 801 27/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,18 USD 1 672 230 1 402 667 10/11/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 642500 1,06 EUR 689 404 689 404 27/11/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,01 EUR 408 485 408 485 27/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 0,99 EUR 1 001 327 1 001 327 10/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 236 000 1 236 000 10/11/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,01 EUR 275 559 275 559 27/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 138 202 1 138 202 27/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,04 EUR 79 572 79 572 27/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,03 EUR 51 848 51 848 27/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 293 929 293 929 27/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 0,98 EUR 1 087 504 1 087 504 27/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 366 697 1 366 697 27/11/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,79 EUR 235 703 235 703 27/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,2% 1300000 0,98 EUR 1 277 221 1 277 221 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,87 EUR 536 232 536 232 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,6% 800000 0,86 EUR 709 698 709 698 27/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 394 536 1 394 536 10/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,11 EUR 557 884 557 884 10/11/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 135 921 1 135 921 05/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,3% 1300000 1,11 EUR 1 446 959 1 446 959 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 292 555 1 292 555 10/11/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 243 135 1 243 135 05/11/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 530 711 1 530 711 05/11/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 502 806 502 806 05/11/2020
Consumptie/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,08 USD 1 298 747 1 089 389 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 354 503 1 136 157 27/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,07% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Oktober 2020

Drie factoren maakten beleggers in oktober nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de
Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer