Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -5,37%
1 jaar -6,32%
2 jaar -2,03%
3 jaar -1,91%
5 jaar -0,54%
Rendement sinds oprichting 1,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 4,23 per 31/07/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,29 per 31/07/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is hoog.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,07%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,6% 84 617 865
Obli converteerbaar 1,6% 1 462 157
Obl. priv.plaatsing 0,2% 171 983
Rek courant 5,6% 5 128 124
Totaal in EUR 100,0% 91 380 129

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 460 287 9 096 615 74 758 230 87 315 132 95,6%
USD 0,9839 2 449 636 -10 000 000 11 681 847 4 064 968 4,4%
GBP 1,1873 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 91 380 129

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Kapitalisatie 1320.74 EUR
Distributie 888.04 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,75 EUR 226 232 226 232 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,98 EUR 524 836 524 836 16/08/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,93 EUR 937 721 937 721 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 191 556 1 191 556 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,02 EUR 726 713 726 713 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,96 EUR 1 165 027 1 165 027 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 093 174 1 093 174 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,82 EUR 919 694 919 694 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,97 EUR 981 604 981 604 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,94 EUR 1 044 498 1 044 498 16/08/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,81 EUR 569 125 569 125 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 465 1 305 465 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 616 493 616 493 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 084 894 1 084 894 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 053 708 1 053 708 16/08/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 333 232 1 333 232 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 303 131 1 303 131 16/08/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 700000 0,99 EUR 693 168 693 168 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,03 EUR 1 030 752 1 030 752 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,51 EUR 460 579 460 579 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,59 EUR 1 001 578 1 001 578 20/07/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 195 915 1 195 915 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,90 EUR 1 168 362 1 168 362 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 108 087 1 108 087 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 902 203 902 203 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 309 350 1 309 350 16/08/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,84 USD 1 156 596 1 137 975 12/08/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 301 918 1 280 957 16/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,02 USD 1 322 207 1 300 920 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,89 USD 985 849 969 977 12/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 1,00 EUR 102 018 102 018 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 548 306 548 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,94 EUR 1 317 479 1 317 479 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,99 EUR 989 591 989 591 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 0,95 EUR 1 049 629 1 049 629 16/08/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 257 681 1 257 681 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 221 574 1 221 574 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 302 167 1 302 167 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 238 093 1 238 093 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,7% 1500000 1,01 USD 1 535 846 1 511 119 16/08/2022
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,3% 1200000 1,01 EUR 1 217 966 1 217 966 16/08/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 079 153 1 079 153 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 000 932 1 000 932 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,84 EUR 925 875 925 875 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 181 233 1 181 233 20/07/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,6% 1500000 0,98 USD 1 481 316 1 457 467 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,01 EUR 171 983 171 983 16/08/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,02 EUR 929 808 929 808 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,5% 1400000 0,99 EUR 1 391 787 1 391 787 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 442 1 289 442 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 1,01 USD 1 429 941 1 406 919 11/08/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 402 1 289 402 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 122 160 1 122 160 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 0,93 EUR 1 132 976 1 132 976 16/08/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 276 097 1 276 097 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1100000 1,02 EUR 1 146 923 1 146 923 16/08/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 117 294 1 117 294 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 311 458 1 311 458 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 079 352 1 079 352 16/08/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,6% 1500000 0,99 EUR 1 497 466 1 497 466 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 171 516 1 171 516 16/08/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,99 EUR 503 182 503 182 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 125 063 1 125 063 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 1,02 EUR 1 246 053 1 246 053 16/08/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,83 EUR 911 564 911 564 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,3% 1200000 0,97 USD 1 170 695 1 151 847 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,4% 1300000 0,99 USD 1 297 481 1 276 592 16/08/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 317 761 1 317 761 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,95 EUR 866 064 866 064 16/08/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,00 EUR 646 714 646 714 16/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,99 EUR 874 590 874 590 16/08/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,95 EUR 954 313 954 313 20/07/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,00 EUR 269 433 269 433 16/08/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 1,00 EUR 1 098 339 1 098 339 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 271 74 271 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 748 51 748 16/08/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,91 EUR 1 008 385 1 008 385 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,93 EUR 1 035 276 1 035 276 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,81 EUR 244 698 244 698 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 284 029 1 284 029 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,90 EUR 549 746 549 746 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,94 EUR 769 167 769 167 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,93 EUR 1 216 857 1 216 857 16/08/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 514 010 514 010 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,90 EUR 907 159 907 159 16/08/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,00 EUR 399 488 399 488 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 1,00 EUR 704 900 704 900 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 120 721 1 120 721 16/08/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,07% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2022

In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële inflatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de piek van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.

Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt voor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullen stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde Staten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incor rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer