Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 1,28%
1 jaar -4,22%
2 jaar -4,01%
3 jaar -0,87%
5 jaar -0,88%
Rendement sinds oprichting 1,68%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 4,73 per 31/01/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,86 per 31/01/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie door beperkte liquiditeit in handel niet tijdig afgewikkeld geraakt of niet afgewikkeld geraakt tegen een gewenste prijs is hoog.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,20%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,8% 70 294 403
Obli converteerbaar 2,0% 1 482 903
Obl. priv.plaatsing 0,2% 170 392
Rek courant 4,0% 2 982 342
Totaal in EUR 100,0% 74 930 041

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 292 415 4 994 641 64 722 130 71 009 185 94,8%
USD 0,9213 1 413 153 -5 000 000 7 842 373 3 920 828 5,2%
GBP 1,1374 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 74 930 041

Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Kapitalisatie 1290.12 EUR
Distributie 867.45 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,67 EUR 203 649 203 649 29/03/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,7% 519000 0,99 EUR 520 391 520 391 29/03/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 630000 0,86 EUR 551 022 551 022 29/03/2023
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 370000 0,86 EUR 323 616 323 616 29/03/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,5% 1200000 0,94 EUR 1 134 298 1 134 298 29/03/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,9% 700000 1,00 EUR 706 072 706 072 29/03/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,5% 1200000 0,95 EUR 1 141 728 1 141 728 29/03/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,4% 1100000 0,96 EUR 1 058 645 1 058 645 29/03/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 600000 0,79 EUR 475 632 475 632 29/03/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,2% 1100000 0,83 EUR 917 834 917 834 29/03/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,3% 1000000 0,94 EUR 946 610 946 610 29/03/2023
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,3% 1100000 0,91 EUR 1 011 529 1 011 529 29/03/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,7% 700000 0,77 EUR 539 896 539 896 29/03/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,4% 1100000 0,95 EUR 1 060 842 1 060 842 29/03/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,4% 1100000 0,92 EUR 1 025 425 1 025 425 29/03/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,7% 1300000 0,99 EUR 1 302 705 1 302 705 27/03/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1000000 0,98 EUR 1 001 137 1 001 137 29/03/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 700000 0,94 EUR 668 149 668 149 29/03/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,3% 1000000 0,98 EUR 990 810 990 810 29/03/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,6% 15097 31,22 EUR 471 328 471 328 29/03/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,4% 21500 47,05 EUR 1 011 575 1 011 575 29/03/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,5% 1200000 0,93 EUR 1 125 270 1 125 270 29/03/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1000000 0,89 EUR 906 016 906 016 29/03/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,5% 1100000 0,97 EUR 1 092 841 1 092 841 29/03/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 700000 0,79 EUR 555 738 555 738 29/03/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 900000 0,97 EUR 889 105 889 105 29/03/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,4% 400000 0,72 EUR 288 003 288 003 29/03/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 1370000 0,81 USD 1 113 323 1 025 760 27/03/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,6% 1300000 0,99 USD 1 301 072 1 198 742 29/03/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 1100000 0,88 USD 967 536 891 439 27/03/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 503 97 503 29/03/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 294 773 294 773 29/03/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 700000 0,79 EUR 556 152 556 152 29/03/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,2% 1000000 0,87 EUR 874 879 874 879 29/03/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,3% 1000000 0,96 EUR 966 667 966 667 29/03/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,9% 700000 0,97 EUR 702 462 702 462 27/03/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 071 724 1 071 724 29/03/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1000000 0,97 EUR 975 752 975 752 29/03/2023
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,8% 1300000 1,00 EUR 1 312 184 1 312 184 29/03/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,6% 1300000 0,94 EUR 1 225 647 1 225 647 28/03/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1000000 0,99 USD 1 008 132 928 842 27/03/2023
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,6% 1200000 0,98 EUR 1 198 695 1 198 695 29/03/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,3% 1100000 0,91 EUR 1 002 424 1 002 424 29/03/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 360000 1,02 EUR 367 053 367 053 27/03/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,3% 1000000 0,97 EUR 986 978 986 978 29/03/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,2% 1100000 0,80 EUR 883 945 883 945 29/03/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,5% 1200000 0,93 EUR 1 125 252 1 125 252 29/03/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 0,98 EUR 170 392 170 392 29/03/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,2% 900000 0,94 EUR 864 208 864 208 29/03/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,9% 1400000 0,99 EUR 1 408 948 1 408 948 29/03/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,2% 1000000 0,93 EUR 932 215 932 215 29/03/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,2% 1000000 0,99 USD 1 001 422 922 660 29/03/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,2% 1000000 0,91 EUR 925 295 925 295 29/03/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 085 147 1 085 147 29/03/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,5% 1200000 0,92 EUR 1 105 530 1 105 530 29/03/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,2% 1000000 0,90 EUR 902 238 902 238 29/03/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,4% 1100000 0,96 EUR 1 075 161 1 075 161 29/03/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,4% 1100000 0,97 EUR 1 073 721 1 073 721 29/03/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,4% 1100000 0,96 EUR 1 064 993 1 064 993 29/03/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 552 799 552 799 29/03/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,5% 1200000 0,95 EUR 1 137 283 1 137 283 29/03/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,7% 500000 0,97 EUR 489 876 489 876 29/03/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,4% 1100000 0,93 EUR 1 042 511 1 042 511 29/03/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,6% 1200000 0,98 EUR 1 192 281 1 192 281 29/03/2023
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,1% 1100000 0,75 EUR 827 899 827 899 29/03/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,4% 1200000 0,94 USD 1 144 583 1 054 562 27/03/2023
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,6% 1300000 1,00 USD 1 306 305 1 203 564 29/03/2023
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 642500 0,97 EUR 633 690 633 690 28/03/2023
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,1% 900000 0,87 EUR 787 465 787 465 29/03/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,1% 876000 0,95 EUR 856 714 856 714 27/03/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,3% 1000000 0,91 EUR 937 420 937 420 27/03/2023
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,4% 268000 1,00 EUR 274 485 274 485 29/03/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,5% 1090000 0,99 EUR 1 108 732 1 108 732 29/03/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,96 EUR 72 042 72 042 29/03/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 675 50 675 29/03/2023
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,2% 1100000 0,82 EUR 912 004 912 004 29/03/2023
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,3% 1100000 0,88 EUR 965 523 965 523 29/03/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,76 EUR 229 267 229 267 29/03/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1000000 0,94 EUR 954 987 954 987 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,78 EUR 473 603 473 603 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,0% 800000 0,90 EUR 727 195 727 195 29/03/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,2% 1000000 0,86 EUR 868 129 868 129 29/03/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 482 695 482 695 29/03/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,2% 1000000 0,86 EUR 864 082 864 082 29/03/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,5% 400000 0,98 EUR 392 782 392 782 29/03/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,9% 700000 0,96 EUR 678 858 678 858 29/03/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,4% 1100000 0,94 EUR 1 039 331 1 039 331 29/03/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,10% 
Transactiekosten 0,10% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2023

Lagere inflatie geeft beleggers hoop Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. 

In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen. Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de
forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incor rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer