Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 -0,14%
1 jaar -0,71%
2 jaar 1,34%
3 jaar 1,14%
5 jaar 1,53%
Rendement sinds oprichting 2,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,65 per 31/01/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,48 per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,7% 99 135 839
Obl variabele rente 1,0% 995 171
Oblig eeuwigdurend 0,2% 258 240
Rek courant 4,1% 4 332 787
Totaal in EUR 100,0% 104 722 037

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 801 747 10 206 338 87 176 931 100 185 016 95,7%
USD 0,8250 1 484 637 -12 000 000 16 014 652 4 536 992 4,3%
GBP 1,1487 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 104 722 037

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Kapitalisatie 1396.19 EUR
Distributie 943.56 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 229 435 1 229 435 25/02/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 431 868 1 431 868 25/02/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 044 837 1 044 837 25/02/2021
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,3% 1300000 1,00 EUR 1 335 091 1 335 091 26/02/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 325 512 1 325 512 25/02/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 246 340 1 246 340 25/02/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 341 139 1 341 139 25/02/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 305 558 1 305 558 25/02/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,13 USD 1 712 831 1 413 111 26/02/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,06 EUR 754 780 754 780 26/02/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 096 606 1 096 606 25/02/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 350 337 1 350 337 26/02/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 949 310 949 25/02/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,06 EUR 1 077 292 1 077 292 25/02/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 320 911 1 320 911 25/02/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 136 436 1 136 436 26/02/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,5% 1500000 1,00 EUR 1 526 182 1 526 182 25/02/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 945 235 945 235 25/02/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 322 475 1 322 475 25/02/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 362 140 1 123 785 26/02/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,15 USD 1 500 593 1 238 011 25/02/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 324 231 1 092 509 25/02/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,03 USD 1 551 588 1 280 082 25/02/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1200000 1,00 USD 1 206 247 995 171 25/02/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 261 709 1 261 709 25/02/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,07 EUR 753 414 753 414 25/02/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 254 859 1 254 859 25/02/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,04 EUR 635 430 635 430 25/02/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 350 670 1 350 670 25/02/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 237 048 1 237 048 25/02/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 043 982 1 043 982 26/02/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,01 EUR 529 540 529 540 26/02/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 183 694 183 694 26/02/2021
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,09 EUR 1 336 512 1 336 512 25/02/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,2% 1200000 0,99 EUR 1 221 026 1 221 026 25/02/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 043 845 1 043 845 25/02/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 1,09 EUR 1 320 796 1 320 796 26/02/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 544 663 1 274 369 25/02/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 113 209 1 113 209 25/02/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 351 565 1 351 565 25/02/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 160 993 1 160 993 25/02/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,01 USD 1 532 889 1 264 655 25/02/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 379 244 1 379 244 25/02/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 622 933 622 933 27/02/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,07 EUR 649 998 649 998 26/02/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,06 EUR 1 178 062 1 178 062 26/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 261 328 1 261 328 25/02/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 361 089 1 361 089 25/02/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 398 531 1 398 531 26/02/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 243 652 1 243 652 26/02/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 167 178 1 167 178 25/02/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 319 582 1 319 582 25/02/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 160 547 1 160 547 25/02/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 1,0% 1000000 1,01 EUR 1 027 825 1 027 825 25/02/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 0,99 EUR 1 503 680 1 503 680 26/02/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 1200000 1,07 EUR 1 314 988 1 314 988 26/02/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 1,09 EUR 1 430 470 1 430 470 26/02/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 268 781 1 268 781 25/02/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 285 478 1 285 478 25/02/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 343 408 1 343 408 25/02/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 1,08 EUR 1 414 997 1 414 997 25/02/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,11 EUR 1 233 112 1 233 112 25/02/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 124 432 1 124 432 25/02/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1200000 1,11 EUR 1 340 627 1 340 627 25/02/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,4% 1400000 1,01 EUR 1 437 871 1 437 871 25/02/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 407 022 1 407 022 25/02/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,14 USD 1 603 840 1 323 191 25/02/2021
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,07 EUR 696 498 696 498 26/02/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,01 EUR 413 670 413 670 27/02/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 008 586 1 008 586 25/02/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,1% 1200000 1,00 EUR 1 204 159 1 204 159 25/02/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,02 EUR 279 052 279 052 27/02/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,03 EUR 1 144 515 1 144 515 26/02/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,03 EUR 79 769 79 769 26/02/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,03 EUR 52 529 52 529 27/02/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 296 054 296 054 27/02/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 0,99 EUR 1 095 582 1 095 582 26/02/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 363 461 1 363 461 26/02/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,86 EUR 258 240 258 240 26/02/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 359 571 1 359 571 25/02/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,85 EUR 512 319 512 319 25/02/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,92 EUR 740 279 740 279 27/02/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 354 735 1 354 735 25/02/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,11 EUR 562 170 562 170 25/02/2021
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 134 960 1 134 960 25/02/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 258 814 1 258 814 25/02/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 300 819 1 300 819 25/02/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 243 682 1 243 682 25/02/2021
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,5% 1500000 1,01 EUR 1 535 063 1 535 063 25/02/2021
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,01 EUR 508 292 508 292 25/02/2021
Consumptie/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,09 USD 1 318 757 1 087 993 25/02/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 356 875 1 119 441 26/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2021

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Bond Corporation

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer