Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -0,36%
1 jaar -0,68%
2 jaar -0,22%
3 jaar 1,06%
5 jaar 0,53%
Rendement sinds oprichting 2,35%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,67 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,44 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,7% 93 720 857
Obl variabele rente 1,1% 1 061 950
Oblig eeuwigdurend 0,3% 282 532
Obli converteerbaar 1,5% 1 496 562
Obl. priv.plaatsing 0,2% 180 219
Rek courant 4,3% 4 367 332
Totaal in EUR 100,0% 101 109 451

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 829 650 10 282 098 84 775 666 96 887 414 95,8%
USD 0,8815 3 214 468 -12 000 000 13 575 103 4 222 007 4,2%
GBP 1,1947 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 101 109 451

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Kapitalisatie 1390.77 EUR
Distributie 935.12 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,94 EUR 282 292 282 292 19/01/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,02 EUR 532 755 532 755 21/01/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,1% 1000000 1,06 EUR 1 076 499 1 076 499 19/01/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 237 817 1 237 817 19/01/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,05 EUR 735 227 735 227 19/01/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 236 967 1 236 967 19/01/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 159 053 1 159 053 19/01/2022
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,3% 1300000 1,00 EUR 1 322 435 1 322 435 19/01/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,1% 1100000 0,97 EUR 1 085 229 1 085 229 19/01/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 030 849 1 030 849 21/01/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 132 846 1 132 846 19/01/2022
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,2% 1200000 1,01 EUR 1 213 767 1 213 767 19/01/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 1,00 EUR 1 407 593 1 407 593 19/01/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 032 481 1 032 481 19/01/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 121 056 1 121 056 19/01/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 326 509 1 326 509 19/01/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,01 EUR 1 220 969 1 220 969 19/01/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 327 836 1 327 836 19/01/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,3% 1300000 1,00 EUR 1 313 220 1 313 220 19/01/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1500000 1,07 USD 1 625 646 1 433 007 21/01/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,7% 700000 0,97 EUR 681 519 681 519 19/01/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 348 959 1 348 959 19/01/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 620 774 620 774 22/01/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 1,08 EUR 1 193 417 1 193 417 21/01/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,2% 1100000 1,05 EUR 1 169 674 1 169 674 21/01/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 356 400 1 356 400 19/01/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 1,04 EUR 1 366 457 1 366 457 21/01/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,05 EUR 741 935 741 935 21/01/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,07 EUR 1 075 101 1 075 101 19/01/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 31,43 EUR 474 559 474 559 19/01/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,0% 21500 47,54 EUR 1 022 003 1 022 003 19/01/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,09 EUR 1 319 410 1 319 410 21/01/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 326 688 1 326 688 19/01/2022
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,00 EUR 1 116 776 1 116 776 21/01/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 1,05 EUR 1 169 847 1 169 847 21/01/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,03 EUR 933 734 933 734 19/01/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 325 620 1 325 620 19/01/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 1370000 0,92 USD 1 260 533 1 111 160 19/01/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,2% 1300000 1,02 USD 1 326 878 1 169 642 21/01/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,3% 1300000 1,09 USD 1 452 022 1 279 958 19/01/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 1100000 0,96 USD 1 059 072 933 572 19/01/2022
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1200000 1,00 USD 1 204 708 1 061 950 19/01/2022
Voeding
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,07 EUR 1 300 221 1 300 221 19/01/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 155 200 1 155 200 19/01/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,02 EUR 1 036 266 1 036 266 19/01/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,96 EUR 1 059 720 1 059 720 19/01/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 1,07 EUR 1 290 081 1 290 081 21/01/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,3% 1500000 1,00 USD 1 511 091 1 332 026 19/01/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,04 EUR 180 219 180 219 21/01/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,13 EUR 1 035 370 1 035 370 19/01/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 439 622 1 439 622 19/01/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 1,05 EUR 1 381 243 1 381 243 19/01/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,10 USD 1 540 027 1 357 534 19/01/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 1,06 EUR 1 393 837 1 393 837 21/01/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,10 EUR 1 233 237 1 233 237 19/01/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 262 951 1 262 951 19/01/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 1,05 EUR 1 378 784 1 378 784 19/01/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,08 EUR 1 199 925 1 199 925 19/01/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 148 010 1 148 010 19/01/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 339 308 1 339 308 19/01/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 143 739 1 143 739 19/01/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,5% 1500000 1,01 EUR 1 523 051 1 523 051 21/01/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 1200000 1,08 EUR 1 320 225 1 320 225 21/01/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 1,02 EUR 510 694 510 694 19/01/2022
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 116 315 1 116 315 19/01/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,11 EUR 1 226 021 1 226 021 19/01/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,3% 1200000 1,06 EUR 1 275 688 1 275 688 19/01/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,94 EUR 1 039 702 1 039 702 19/01/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,1% 1200000 1,05 USD 1 271 775 1 121 070 19/01/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,2% 1300000 1,01 USD 1 323 351 1 166 534 21/01/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 322 710 1 322 710 19/01/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 1,03 EUR 939 865 939 865 21/01/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,06 EUR 687 906 687 906 21/01/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% 0,4% 400000 1,01 EUR 410 886 410 886 22/01/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 876000 1,04 EUR 913 524 913 524 22/01/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 011 285 1 011 285 19/01/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,03 EUR 281 514 281 514 22/01/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,05 EUR 1 159 551 1 159 551 20/01/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,06 EUR 81 977 81 977 22/01/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,06 EUR 53 502 53 502 22/01/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 1,00 EUR 1 103 499 1 103 499 21/01/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,2% 1100000 1,05 EUR 1 171 702 1 171 702 19/01/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,97 EUR 290 705 290 705 19/01/2022
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,3% 300000 0,94 EUR 282 532 282 532 21/01/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 1,06 EUR 1 389 165 1 389 165 19/01/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,93 EUR 557 339 557 339 19/01/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,98 EUR 784 573 784 573 22/01/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 334 053 1 334 053 19/01/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,09 EUR 548 610 548 610 19/01/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,99 EUR 993 726 993 726 19/01/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,07 EUR 432 281 432 281 19/01/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 1,09 EUR 761 289 761 289 19/01/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,10 EUR 1 235 770 1 235 770 19/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021 

De Omicronvariant van het SARS-CoV-2 bezorgde beleggers slechts kortstondig koude rillingen. De alsmaar oplopende inflatie eveneens, ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bankiers de geldpersen tegen einde maart willen stoppen. Dan lopen, volgens het laatst bekendgemaakte schema, de inkopen van obligaties, helemaal af. Daarna ligt de weg naar twee of drie renteverhogingen in 2022 in de V.S. helemaal open. De Europese Centrale Bank vertraagt het ritme van de geldpersen zeer geleidelijk, maar toch aanzienlijk sneller dan een drietal maanden geleden werd aangenomen. Toch heeft dat alles weinig impact op de langetermijnrente. Zo staat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsleningen amper hoger dan zes maanden terug. Hoe klein de druk op de rente ook, hij is onmiddellijk te zien in de koersevolutie van verschillende obligaties.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Bond Corporation

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2020.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incor rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer