Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -4,94%
1 jaar -3,67%
2 jaar -1,00%
3 jaar -0,91%
5 jaar -0,04%
Rendement sinds oprichting 2,29%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,41 per 29/02/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,91 per 29/02/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,2% 116 797 679
Obl variabele rente 1,7% 2 051 222
Oblig eeuwigdurend 0,2% 204 138
Rek courant 3,0% 3 636 222
Totaal in EUR 100,0% 122 689 261

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 955 778 10 733 453 96 752 312 111 441 543 90,8%
USD 0,9212 2 090 -12 000 000 23 459 123 10 558 639 8,6%
NOK 0,0882 395 0 7 816 400 689 051 0,6%
GBP 1,1397 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 122 689 261

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Kapitalisatie 1322.37 EUR
Distributie 908.64 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 477 954 1 477 954 01/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 577 502 1 577 502 01/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1650000 0,95 USD 1 596 235 1 470 531 01/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 1,01 USD 1 524 806 1 404 727 02/04/2020
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,6% 675000 1,01 EUR 685 885 685 885 01/04/2020
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,4% 525000 1,01 EUR 533 466 533 466 01/04/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1400000 0,94 EUR 1 317 643 1 317 643 01/04/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 0,98 EUR 988 830 988 830 01/04/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 352 483 1 352 483 01/04/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,00 EUR 1 298 730 1 298 730 01/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 0,93 EUR 1 217 576 1 217 576 01/04/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 462 959 1 462 959 01/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 0,99 EUR 1 305 086 1 305 086 01/04/2020
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,00 EUR 205 657 205 657 01/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,95 EUR 1 233 687 1 233 687 01/04/2020
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,4% 1500000 1,20 USD 1 833 358 1 688 981 01/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,05 USD 1 605 617 1 479 174 01/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 1300000 0,97 EUR 1 281 031 1 281 031 02/04/2020
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 504 350 1 385 882 01/04/2020
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 508 357 1 389 574 01/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 1400000 1,05 EUR 1 477 381 1 477 381 02/04/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 300000 1,01 EUR 306 559 306 559 01/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 048 127 1 048 127 01/04/2020
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,7% 1000000 0,91 EUR 914 730 914 730 01/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 1300000 0,93 EUR 1 223 913 1 223 913 01/04/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,00 EUR 1 117 594 1 117 594 02/04/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 510 348 1 510 348 01/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,7% 900000 0,99 EUR 907 793 907 793 01/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 464 928 1 464 928 01/04/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 567 988 1 444 508 02/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 566 208 1 442 869 01/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,4% 1800000 1,00 USD 1 805 900 1 663 685 01/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,2% 1450000 1,07 USD 1 558 010 1 435 317 01/04/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 495 440 1 377 673 01/04/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1500000 0,98 USD 1 478 650 1 362 206 01/04/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 414 680 1 414 680 01/04/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 700000 1,09 EUR 770 753 770 753 01/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 201 414 1 201 414 01/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 600000 0,95 EUR 570 708 570 708 01/04/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 348 853 1 348 853 01/04/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,0% 1200000 1,02 EUR 1 229 300 1 229 300 01/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 2200000 0,99 EUR 2 195 532 2 195 532 01/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,00 EUR 172 818 172 818 01/04/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 288 655 1 288 655 01/04/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,8% 1200000 0,85 EUR 1 022 979 1 022 979 01/04/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 482 966 1 482 966 01/04/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,08 EUR 1 360 378 1 360 378 01/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 0,98 EUR 1 378 692 1 378 692 02/04/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,89 USD 1 360 134 1 253 023 01/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,00 EUR 1 498 224 1 498 224 01/04/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 353 408 1 353 408 01/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 496 601 1 496 601 01/04/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,01 USD 1 535 796 1 414 851 01/04/2020
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 0,97 NOK 7 816 400 689 016 01/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 0,98 EUR 1 502 161 1 502 161 01/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 0,99 EUR 600 111 600 111 02/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 600000 0,94 EUR 574 025 574 025 01/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 0,96 EUR 1 347 834 1 347 834 01/04/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1500000 1,05 EUR 1 602 859 1 602 859 01/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 0,96 EUR 1 465 741 1 465 741 01/04/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 0,93 EUR 1 309 685 1 309 685 02/04/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 529 286 1 529 286 01/04/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,9% 1300000 0,81 EUR 1 057 594 1 057 594 01/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 1,0% 1300000 0,95 EUR 1 247 333 1 247 333 01/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 1000000 0,77 EUR 769 535 769 535 01/04/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 456 027 1 456 027 01/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,9% 1400000 0,76 EUR 1 062 532 1 062 532 01/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 325 817 1 325 817 01/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1400000 1,12 EUR 1 599 520 1 599 520 01/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 0,96 EUR 1 347 838 1 347 838 01/04/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 319 382 1 319 382 01/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 308 307 1 308 307 01/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,01 EUR 1 218 485 1 218 485 01/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,05 EUR 1 383 959 1 383 959 01/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 0,93 EUR 1 215 315 1 215 315 01/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1400000 1,10 EUR 1 553 409 1 553 409 01/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 417 231 1 417 231 01/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,0% 1300000 0,98 EUR 1 275 918 1 275 918 01/04/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 244 797 1 244 797 02/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,1% 1400000 1,07 USD 1 518 273 1 398 708 01/04/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 642500 1,01 EUR 655 684 655 684 02/04/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 0,97 EUR 398 033 398 033 01/04/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 0,97 EUR 997 846 997 846 01/04/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,0% 1200000 0,98 EUR 1 183 645 1 183 645 01/04/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,2% 268000 0,97 EUR 259 290 259 290 01/04/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,00 EUR 1 121 135 1 121 135 02/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 75 101 75 101 02/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 0,98 EUR 49 914 49 914 02/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,00 EUR 133 251 133 251 02/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,0% 1300000 0,92 EUR 1 216 201 1 216 201 01/04/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600000 0,89 EUR 538 289 538 289 01/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,6% 800000 0,89 EUR 718 372 718 372 01/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 0,97 EUR 1 265 645 1 265 645 01/04/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,02 EUR 516 332 516 332 01/04/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,4% 1600000 1,03 EUR 1 662 001 1 662 001 01/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,0% 1300000 0,90 EUR 1 184 918 1 184 918 01/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 213 511 1 213 511 01/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 315 980 1 315 980 02/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 343 749 1 343 749 02/04/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,68 EUR 204 138 204 138 02/04/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1200000 1,02 EUR 1 219 118 1 219 118 01/04/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 549 981 1 549 981 01/04/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 0,99 EUR 499 656 499 656 01/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Februari 2020

De onzekerheid rond de economische impact van coronavirus zorgt ervoor dat een deel van de beleggers vluchten naar ‘veilige havens’ zoals goud en obligaties, en zo de rentevoeten nog verder naar beneden duwen. In de VS daalde de rente op 10-jarige overheidsobligaties hierdoor voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van 1,30%.

De vlucht naar veiligheid zorgt er nu ook voor dat beleggers voorzichtiger worden over obligaties van mindere kwaliteit. De lage rente zorgde er de voorbije jaren voor dat een deel van de beleggers gretig obligaties kocht van bedrijven van lage kwaliteit omdat die toch nog een licht hoger rendement boden dan bij kwaliteitsbedrijven. De hogere risico’s van dit soort obligaties werden daarbij genegeerd. Nu beleggers opnieuw meer aandacht besteden aan risico’s en meer risico-avers worden, worden dit soort obligaties verkocht en ingeruild voor obligaties van hogere kwaliteit. De strategie om te kiezen voor hogere kwaliteit - ondanks de lagere rentevoeten- wordt beloond. De koersen van kwaliteitsobligaties stegen de voorbije maand in de vlucht naar veiligheid, en bij obligaties van zwakkere bedrijven gebeurde het omgekeerde.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer