Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/09/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,75%
1 jaar -1,40%
2 jaar 1,13%
3 jaar 0,64%
5 jaar 1,28%
Rendement sinds oprichting 2,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,66 per 31/08/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,26 per 31/08/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,07%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 97,1% 108 658 143
Obl variabele rente 0,9% 1 038 598
Oblig eeuwigdurend 0,2% 217 604
Rek courant 1,8% 1 967 716
Totaal in EUR 100,0% 111 882 061

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 230 515 10 977 450 93 169 088 105 377 054 94,2%
USD 0,8590 78 844 -12 000 000 19 493 891 6 504 981 5,8%
GBP 1,0945 25 0 0 27 0,0%
Totaal in EUR 111 882 061

Huidige netto inventariswaarde op 24/09/2020

Kapitalisatie 1380.76 EUR
Distributie 933.12 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,4% 1400000 1,12 EUR 1 605 101 1 605 101 24/09/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 564 339 1 564 339 24/09/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,05 USD 1 277 310 1 097 210 24/09/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 368 640 1 175 662 25/09/2020
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 225 908 1 225 908 24/09/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1400000 1,00 EUR 1 416 072 1 416 072 24/09/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,02 EUR 1 021 898 1 021 898 24/09/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 0,99 EUR 1 305 960 1 305 960 24/09/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,1% 1300000 0,98 EUR 1 275 581 1 275 581 24/09/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 479 228 1 479 228 24/09/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 322 408 1 322 408 24/09/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,1% 1300000 0,95 EUR 1 248 133 1 248 133 24/09/2020
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,4% 1500000 1,16 USD 1 770 567 1 520 917 24/09/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,13 USD 1 716 790 1 474 723 24/09/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,07 EUR 751 936 751 936 25/09/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,4% 1400000 1,11 EUR 1 574 985 1 574 985 25/09/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,03 EUR 314 582 314 582 24/09/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,07 EUR 1 075 760 1 075 760 24/09/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,1% 1300000 0,98 EUR 1 275 881 1 275 881 24/09/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 124 123 1 124 123 25/09/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 524 658 1 524 658 24/09/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,8% 900000 1,04 EUR 938 063 938 063 24/09/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 529 726 1 529 726 24/09/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,05 USD 1 378 130 1 183 814 25/09/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,3% 1500000 1,16 USD 1 749 857 1 503 128 24/09/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,02 USD 1 321 775 1 135 405 24/09/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1250000 1,10 USD 1 379 489 1 184 981 24/09/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 563 129 1 342 728 24/09/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,01 USD 1 209 078 1 038 598 24/09/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 262 936 1 262 936 24/09/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,09 EUR 777 772 777 772 24/09/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 257 226 1 257 226 24/09/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 600000 1,01 EUR 613 521 613 521 24/09/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 345 658 1 345 658 24/09/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 252 957 1 252 957 24/09/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 040 780 1 040 780 24/09/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 182 099 182 099 24/09/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,11 EUR 1 338 690 1 338 690 24/09/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,0% 1200000 0,91 EUR 1 114 502 1 114 502 24/09/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 031 975 1 031 975 24/09/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,2% 1250000 1,11 EUR 1 390 595 1 390 595 24/09/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 486 238 1 486 238 25/09/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 517 700 1 303 705 24/09/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 121 597 1 121 597 24/09/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 368 512 1 368 512 24/09/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 129 710 1 129 710 24/09/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 551 984 1 333 155 24/09/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 577 299 1 577 299 24/09/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 633 191 633 191 25/09/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,05 EUR 647 242 647 242 24/09/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 468 964 1 468 964 24/09/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1500000 1,06 EUR 1 639 231 1 639 231 24/09/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1500000 1,02 EUR 1 547 550 1 547 550 24/09/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 431 328 1 431 328 25/09/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,0% 1100000 1,05 EUR 1 151 964 1 151 964 24/09/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 0,89 EUR 1 177 474 1 177 474 24/09/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 122 080 1 122 080 24/09/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,9% 1000000 0,97 EUR 975 803 975 803 24/09/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,3% 1500000 0,97 EUR 1 469 710 1 469 710 25/09/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 1400000 1,00 EUR 1 425 500 1 425 500 24/09/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 418 029 1 418 029 24/09/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 1400000 1,13 EUR 1 590 342 1 590 342 24/09/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1400000 1,05 EUR 1 488 283 1 488 283 24/09/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 346 966 1 346 966 24/09/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 414 946 1 414 946 24/09/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 291 577 1 291 577 24/09/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1300000 1,11 EUR 1 451 019 1 451 019 24/09/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 142 765 1 142 765 24/09/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 1400000 1,12 EUR 1 578 640 1 578 640 24/09/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,3% 1400000 1,01 EUR 1 421 264 1 421 264 24/09/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 404 867 1 404 867 24/09/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,01 EUR 1 247 960 1 247 960 25/09/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,19 USD 1 689 442 1 451 231 24/09/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 642500 1,06 EUR 681 982 681 982 25/09/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,00 EUR 405 414 405 414 25/09/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 0,99 EUR 995 525 995 525 24/09/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 243 780 1 243 780 24/09/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,2% 268000 1,01 EUR 274 529 274 529 25/09/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,04 EUR 1 144 404 1 144 404 25/09/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,02 EUR 78 039 78 039 25/09/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,04 EUR 51 771 51 771 25/09/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 292 659 292 659 25/09/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,1% 1300000 0,94 EUR 1 222 410 1 222 410 24/09/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,88 EUR 539 213 539 213 24/09/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,6% 800000 0,88 EUR 720 951 720 951 24/09/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,2% 1300000 1,05 EUR 1 374 078 1 374 078 24/09/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,09 EUR 546 792 546 792 24/09/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,5% 1600000 1,03 EUR 1 643 231 1 643 231 24/09/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,3% 1300000 1,10 EUR 1 464 189 1 464 189 24/09/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,07 EUR 1 279 236 1 279 236 24/09/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 360 690 1 360 690 25/09/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,73 EUR 217 604 217 604 25/09/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 239 934 1 239 934 24/09/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 527 838 1 527 838 24/09/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 511 716 511 716 24/09/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,07% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Augustus 2020

Amerikaanse rente zal nog een geruime tijd laag blijven.
Voor de Amerikaanse verkiezingen rekent President Trump op een sterke economie en goed presterende beurzen om de twijfelende kiezers te overtuigen. De Amerikaanse overheid keurde de voorbije maanden dan ook een steunpakket van nooit geziene omvang goed om de getroffen bedrijven te ondersteunen en kende riante vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid toe om te voorkomen dat burgers die getroffen werden door lockdowns en bedrijfssluitingen een groot inkomensverlies zouden ervaren. Dit zorgde ervoor dat de economische impact voor heel wat bedrijven getemperd werd.

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde de kortetermijnrente tot 0% en duwde met grote opkoopprogramma’s voor
obligaties de langetermijnrente ook fors naar beneden. Op het einde van augustus kondigde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, ook aan dat de beleidsdoelen van de bank worden aangepast: in plaats van te streven naar een inflatie van 2%, zal de Federal Reserve nu streven naar een “gemiddelde inflatie van 2%”. Dit betekent dat aangezien de inflatie de voorbije jaren onder de grens van 2% bleef, ze de komende jaren zelfs gedurende een lange tijd boven de grens van 2% mag komen, alvorens de Fed geneigd zal zijn om de rente op te trekken om een te hoge inflatie aan te pakken. In de praktijk komt dit erop neer dat de centrale bank impliciet belooft om de rente nog meerdere jaren op de huidige ultralage niveaus te houden.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer