Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/02/2019

Rendement sinds oprichting 0,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,28 per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,27 per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,8% 116 528 151
Obl variabele rente 2,8% 3 477 926
Oblig eeuwigdurend 0,2% 221 712
Rek courant 2,1% 2 628 616
Totaal in EUR 100,0% 122 856 405

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 075 564 10 178 117 96 367 571 109 621 252 89,2%
GBP 1,1368 0 0 156 383 177 784 0,1%
USD 0,8863 11 888 -12 000 000 25 764 764 12 210 248 9,9%
NOK 0,1023 0 0 8 284 800 847 121 0,7%
Totaal in EUR 122 856 405

Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kapitalisatie 1358.84 EUR
Distributie 941.07 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 256 029 1 256 029 14/02/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 367 693 1 367 693 15/02/2019
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,4% 1600000 1,04 EUR 1 679 866 1 679 866 14/02/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,07 EUR 1 300 080 1 300 080 14/02/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 342 010 1 342 010 15/02/2019
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,6% 730000 1,03 EUR 757 021 757 021 14/02/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,4% 470000 1,03 EUR 487 397 487 397 14/02/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,04 EUR 284 366 284 366 15/02/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 495 973 1 495 973 14/02/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 0,98 EUR 992 023 992 023 14/02/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 379 595 1 379 595 14/02/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,1% 1300000 0,99 EUR 1 305 859 1 305 859 15/02/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,04 EUR 1 334 871 1 334 871 14/02/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,2% 1500000 0,98 EUR 1 498 475 1 498 475 14/02/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 362 030 1 362 030 15/02/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1400000 1,05 EUR 1 475 181 1 475 181 14/02/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 319 719 1 319 719 14/02/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,03 EUR 210 975 210 975 15/02/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 237 224 1 237 224 14/02/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 733 392 1 536 305 14/02/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,1% 1500000 1,03 USD 1 562 696 1 385 017 15/02/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,9% 1300000 1,00 USD 1 302 708 1 154 591 14/02/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 327 419 1 327 419 14/02/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,03 GBP 156 383 177 784 14/02/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 495 983 1 325 890 14/02/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 487 547 1 318 413 14/02/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,9% 1500000 0,86 USD 1 301 196 1 153 250 14/02/2019
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400000 1,03 EUR 420 289 420 289 14/02/2019
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,06 EUR 462 283 462 283 15/02/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 521 353 521 353 14/02/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 0,99 USD 605 531 536 682 15/02/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 443 239 1 443 239 14/02/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 511 096 1 511 096 14/02/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 369 288 1 369 288 14/02/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 257 580 1 257 580 14/02/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,01 EUR 253 899 253 899 15/02/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 591 221 1 591 221 15/02/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 359 161 1 359 161 14/02/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 1000000 1,02 EUR 1 026 242 1 026 242 14/02/2019
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 562 700 1 562 700 14/02/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 160 303 1 160 303 15/02/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,00 EUR 1 523 852 1 523 852 14/02/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 419 193 1 419 193 14/02/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 492 501 1 492 501 14/02/2019
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 506 177 1 334 925 14/02/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1500000 0,97 USD 1 467 413 1 300 568 15/02/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,3% 1800000 0,98 USD 1 777 440 1 575 345 14/02/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 0,98 USD 1 492 710 1 322 989 14/02/2019
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,9% 1300000 1,00 USD 1 310 315 1 161 332 14/02/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1500000 1,01 USD 1 509 828 1 338 161 14/02/2019
Bouw
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 016 920 1 016 920 14/02/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 547 725 1 547 725 14/02/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,02 EUR 616 915 616 915 15/02/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 340 568 1 340 568 15/02/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 415 688 1 415 688 14/02/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1500000 1,07 EUR 1 617 514 1 617 514 14/02/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 546 186 1 546 186 14/02/2019
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 263 175 1 263 175 14/02/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 302 773 1 302 773 14/02/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1400000 1,13 EUR 1 586 153 1 586 153 14/02/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 441 840 1 441 840 14/02/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 285 632 1 285 632 15/02/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 515 158 1 515 158 14/02/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,04 EUR 628 815 628 815 14/02/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,00 EUR 1 518 200 1 518 200 14/02/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,1% 1500000 1,00 USD 1 504 006 1 333 001 14/02/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,03 NOK 8 284 800 847 121 14/02/2019
Voeding
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,1% 1250000 1,03 EUR 1 301 193 1 301 193 15/02/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,09 EUR 1 325 453 1 325 453 14/02/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 601 970 1 601 970 14/02/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 472 240 1 472 240 14/02/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 259 421 1 259 421 14/02/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,08 EUR 1 367 932 1 367 932 14/02/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1400000 1,05 EUR 1 477 873 1 477 873 15/02/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,94 USD 1 427 166 1 264 897 14/02/2019
Consumptie/Luxe
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,6% 700000 1,00 EUR 706 942 706 942 14/02/2019
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 464 589 1 464 589 14/02/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,08 EUR 1 622 107 1 622 107 14/02/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 0,98 USD 1 481 344 1 312 915 15/02/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 0,98 EUR 1 388 689 1 388 689 15/02/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 522 716 1 522 716 14/02/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 333 846 1 333 846 14/02/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 1,00 EUR 1 511 178 1 511 178 14/02/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 212 566 1 212 566 14/02/2019
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,03 EUR 523 759 523 759 14/02/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 954060 1,02 USD 968 371 858 267 15/02/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 0,99 EUR 1 388 700 1 388 700 14/02/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,1% 1300000 0,99 EUR 1 293 435 1 293 435 14/02/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,05 EUR 529 521 529 521 15/02/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 332 235 1 332 235 14/02/2019
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,6% 683000 1,00 EUR 714 526 714 526 15/02/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,00 EUR 599 485 599 485 14/02/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,02 EUR 516 531 516 531 14/02/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,02 USD 1 340 840 1 188 387 14/02/2019
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 416 468 416 468 14/02/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 024 830 1 024 830 14/02/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,02 EUR 1 131 457 1 131 457 15/02/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 137 531 137 531 15/02/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 359 526 1 359 526 14/02/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,74 EUR 221 712 221 712 15/02/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 590 092 1 590 092 14/02/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 587 783 1 587 783 14/02/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,4% 475000 1,00 USD 490 101 434 377 14/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​December 2018

De Federal Reserve verhoogde de voorbije maanden de beleidsrente, de zogenaamde federal funds rate, met een kwart procentpunt, tot 2,25 procent naar de bandbreedte 2,25 tot 2,50 procent. Een meerderheid verwachtte deze stap. Toch was er enige twijfel na oproepen van de Amerikaanse president Donald Trump, diverse economen en zakenkrant Wall Street Journal om een pauze in te lassen in de renteverhogingen wegens de toenemende twijfels omtrent de robuustheid van de economische groei. Deze twijfel vertaalde zich in een daling van de langetermijnrentevoeten in december.

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen zakte van meer dan 3% naar ongeveer 2,8%. In de eurozone daalde de tienjarige rente van ongeveer 0,35% naar 0,23%. De spread op bedrijfsobligaties, de extra rente die beleggers eisen om in bedrijfsobligaties te beleggen, nam vanaf eind november wel fors toe, van om en bij de 130 basispunten medio november tot meer dan 200 basispunten (2,00%) in december. Beleggers eisen dus (eindelijk) een steeds hogere vergoeding voor het risico dat ze nemen. En gelijk hebben ze, want naarmate de economische vooruitzichten verslechteren, neemt hun risico toe.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer