Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,64%
1 jaar -8,09%
2 jaar -2,87%
3 jaar -2,40%
5 jaar -0,96%
Rendement sinds oprichting 1,75%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 3,87 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,21 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt in obligaties met een rating lager dan BBB waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,07%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,2% 83 125 264
Obli converteerbaar 1,6% 1 435 738
Obl. priv.plaatsing 0,2% 170 171
Rek courant 5,0% 4 425 597
Totaal in EUR 100,0% 89 156 771

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 565 410 9 096 615 73 734 440 85 396 466 95,8%
USD 0,9531 2 407 850 -10 000 000 11 537 256 3 760 276 4,2%
GBP 1,1570 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 89 156 771

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kapitalisatie 1289.09 EUR
Distributie 866.75 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,70 EUR 210 702 210 702 29/06/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,97 EUR 516 592 516 592 29/06/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,87 EUR 872 728 872 728 29/06/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 154 538 1 154 538 29/06/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,02 EUR 723 896 723 896 29/06/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,94 EUR 1 139 408 1 139 408 29/06/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,93 EUR 1 034 413 1 034 413 29/06/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,77 EUR 867 618 867 618 29/06/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,96 EUR 963 295 963 295 29/06/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,2% 1100000 0,92 EUR 1 027 804 1 027 804 29/06/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,73 EUR 514 787 514 787 29/06/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 299 698 1 299 698 29/06/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 615 335 615 335 29/06/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 058 840 1 058 840 29/06/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 0,87 EUR 962 019 962 019 29/06/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 325 879 1 325 879 14/06/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 276 903 1 276 903 29/06/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 0,92 EUR 647 798 647 798 29/06/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 020 823 1 020 823 29/06/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 29,06 EUR 438 719 438 719 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,37 EUR 997 020 997 020 14/06/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,94 EUR 1 140 625 1 140 625 29/06/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,87 EUR 1 132 260 1 132 260 29/06/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 067 102 1 067 102 29/06/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,99 EUR 891 645 891 645 29/06/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 306 932 1 306 932 29/06/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,81 USD 1 120 557 1 068 059 27/06/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 298 863 1 238 011 29/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 332 110 1 269 700 29/06/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 1100000 0,87 USD 954 410 909 696 27/06/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 98 054 98 054 29/06/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 315 298 315 29/06/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,87 EUR 1 219 247 1 219 247 29/06/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,97 EUR 984 571 984 571 29/06/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 032 585 1 032 585 29/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 246 488 1 246 488 29/06/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,4% 1200000 1,00 EUR 1 220 064 1 220 064 29/06/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 296 825 1 296 825 29/06/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 262 182 1 262 182 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1500000 1,01 USD 1 526 525 1 455 007 29/06/2022
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,4% 1200000 1,03 EUR 1 238 656 1 238 656 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,1% 1100000 0,92 EUR 1 020 378 1 020 378 29/06/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 0,99 EUR 991 600 991 600 29/06/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,79 EUR 873 906 873 906 29/06/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 159 110 1 159 110 14/06/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,6% 1500000 0,99 USD 1 493 147 1 423 193 04/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,00 EUR 170 171 170 171 29/06/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 0,95 EUR 864 091 864 091 29/06/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,6% 1400000 0,99 EUR 1 389 947 1 389 947 29/06/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 238 914 1 238 914 29/06/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 0,98 USD 1 367 788 1 303 707 24/06/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,94 EUR 1 228 781 1 228 781 29/06/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 095 715 1 095 715 29/06/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,96 EUR 1 160 245 1 160 245 29/06/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,92 EUR 1 204 375 1 204 375 29/06/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 096 617 1 096 617 29/06/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 101 505 1 101 505 14/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 298 648 1 298 648 29/06/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 058 417 1 058 417 29/06/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,7% 1500000 0,99 EUR 1 486 685 1 486 685 29/06/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,89 EUR 1 077 194 1 077 194 29/06/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 0,96 EUR 488 155 488 155 29/06/2022
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1100000 1,00 EUR 1 118 700 1 118 700 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 0,93 EUR 1 045 708 1 045 708 29/06/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 1,00 EUR 1 222 103 1 222 103 29/06/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,9% 1100000 0,76 EUR 841 360 841 360 29/06/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1200000 0,95 USD 1 148 812 1 094 990 27/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,4% 1300000 0,99 USD 1 295 044 1 234 371 29/06/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 316 154 1 316 154 29/06/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,92 EUR 833 936 833 936 29/06/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 0,99 EUR 638 377 638 377 29/06/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 876000 0,96 EUR 843 086 843 086 29/06/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,94 EUR 944 856 944 856 14/06/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,00 EUR 269 127 269 127 29/06/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,3% 1090000 0,99 EUR 1 116 668 1 116 668 28/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 73 866 73 866 29/06/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 502 51 502 29/06/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,84 EUR 940 216 940 216 29/06/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,88 EUR 968 778 968 778 29/06/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,76 EUR 229 941 229 941 14/06/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 056 1 288 056 29/06/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,79 EUR 481 412 481 412 29/06/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,89 EUR 727 739 727 739 29/06/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,88 EUR 1 151 404 1 151 404 29/06/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 495 861 495 861 29/06/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,87 EUR 868 393 868 393 29/06/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 0,99 EUR 401 048 401 048 29/06/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 0,98 EUR 697 679 697 679 29/06/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 059 650 1 059 650 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,07% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incor rect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer