Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 2,67%
1 jaar 2,25%
2 jaar 0,85%
3 jaar 1,53%
5 jaar 1,69%
Rendement sinds oprichting 2,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,40 per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,35 per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,1% 110 831 521
Obl variabele rente 3,0% 3 527 277
Oblig eeuwigdurend 0,2% 228 916
Rek courant 1,7% 1 994 805
Totaal in EUR 100,0% 116 582 519

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 133 511 10 448 411 91 415 583 103 997 505 89,2%
GBP 1,1381 0 0 157 774 179 555 0,2%
USD 0,8969 183 939 -12 000 000 24 695 175 11 551 283 9,9%
NOK 0,1020 105 030 0 8 269 244 854 176 0,7%
Totaal in EUR 116 582 519

Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2019

Kapitalisatie 1380.64 EUR
Distributie 948.67 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,7% 820000 1,04 EUR 858 011 858 011 17/05/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,3% 380000 1,04 EUR 397 615 397 615 17/05/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,02 EUR 284 822 284 822 21/05/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 1200000 1,02 EUR 1 223 690 1 223 690 17/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,02 EUR 1 026 964 1 026 964 17/05/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 352 482 1 352 482 17/05/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 307 046 1 307 046 21/05/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,03 EUR 1 295 923 1 295 923 17/05/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 537 584 1 537 584 17/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 498 724 1 498 724 17/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 335 731 1 335 731 17/05/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,03 EUR 205 480 205 480 17/05/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,1% 1300000 0,94 EUR 1 228 503 1 228 503 17/05/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 707 100 1 531 099 17/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,05 USD 1 578 081 1 415 382 21/05/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 1,0% 1300000 1,00 USD 1 319 760 1 183 693 17/05/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 351 699 1 351 699 21/05/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,2% 150000 1,02 GBP 157 774 179 555 17/05/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 512 767 1 356 801 17/05/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 513 327 1 357 304 20/05/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 1,0% 1500000 0,88 USD 1 350 100 1 210 905 17/05/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 463 535 1 463 535 17/05/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 527 338 1 527 338 17/05/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 352 639 1 352 639 17/05/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 268 002 1 268 002 17/05/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,00 EUR 254 201 254 201 21/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 604 277 1 604 277 21/05/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 372 572 1 372 572 17/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,05 EUR 1 054 869 1 054 869 17/05/2019
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 580 059 1 580 059 17/05/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,05 EUR 1 172 678 1 172 678 21/05/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 553 760 1 553 760 17/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 440 834 1 440 834 17/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 518 180 1 518 180 17/05/2019
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 518 413 1 361 865 17/05/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 518 300 1 361 764 21/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,4% 1800000 0,99 USD 1 784 830 1 600 815 17/05/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 0,99 USD 1 500 713 1 345 990 17/05/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,2% 1500000 1,01 USD 1 513 656 1 357 598 17/05/2019
Staal/Non-ferro
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,05 EUR 464 146 464 146 21/05/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 523 900 523 900 17/05/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,5% 600000 1,03 USD 622 271 558 115 21/05/2019
Bouw
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 021 536 1 021 536 17/05/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 555 253 1 555 253 17/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,05 EUR 637 830 637 830 21/05/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 346 911 1 346 911 21/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 437 066 1 437 066 17/05/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,4% 1500000 1,08 EUR 1 643 182 1 643 182 17/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 551 657 1 551 657 17/05/2019
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 264 980 1 264 980 17/05/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 345 926 1 345 926 17/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 1400000 1,16 EUR 1 638 311 1 638 311 17/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 456 440 1 456 440 17/05/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 289 619 1 289 619 21/05/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 527 384 1 527 384 17/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,05 EUR 638 578 638 578 17/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 538 362 1 538 362 17/05/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,01 USD 1 531 976 1 374 030 17/05/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,02 NOK 8 269 244 843 463 17/05/2019
Voeding
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,1% 1250000 1,02 EUR 1 302 430 1 302 430 21/05/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,10 EUR 1 322 290 1 322 290 17/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 244 592 1 244 592 17/05/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,3% 1500000 0,99 EUR 1 494 379 1 494 379 17/05/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 279 057 1 279 057 17/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,2% 1250000 1,10 EUR 1 401 453 1 401 453 17/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 498 134 1 498 134 21/05/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 0,94 USD 1 418 663 1 272 399 17/05/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 416 533 1 416 533 21/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 551 826 1 551 826 17/05/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 361 025 1 361 025 17/05/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 525 083 1 525 083 17/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 236 256 1 236 256 17/05/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 954060 1,05 USD 999 378 896 342 21/05/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 427 551 1 427 551 17/05/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 351 639 1 351 639 17/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 249 174 1 249 174 17/05/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 500000 1,06 EUR 536 996 536 996 21/05/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 336 952 1 336 952 17/05/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,01 EUR 611 954 611 954 17/05/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,08 EUR 546 278 546 278 17/05/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 346 280 1 207 479 17/05/2019
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,02 EUR 420 758 420 758 17/05/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 1,02 EUR 1 046 144 1 046 144 17/05/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,04 EUR 1 161 835 1 161 835 21/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 139 701 139 701 21/05/2019
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,5% 1600000 1,05 EUR 1 693 352 1 693 352 17/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,10 EUR 1 335 380 1 335 380 17/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 346 105 1 346 105 21/05/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 468 378 1 468 378 17/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,5% 1500000 1,12 EUR 1 702 526 1 702 526 17/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 480 275 1 327 659 21/05/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,05 EUR 1 368 374 1 368 374 17/05/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,76 EUR 228 916 228 916 21/05/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 258 169 1 258 169 17/05/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 604 040 1 604 040 17/05/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,4% 475000 1,01 USD 479 287 429 873 17/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

Nadat de Amerikaanse centrale bank haar toon fors matigde, zijn de obligatierendementen flink lager gegaan en bevinden ze zich nu in een vegetatieve staat. De tienjarige Amerikaanse rente schommelt, net zoals vorige maand, nog steeds rond 2,50%.

Ook de ECB bevestigde in april dat renteverhogingen in het huidige economische klimaat zijn uitgesloten. Gouverneur Draghi zei dat de ECB bereid is om extra maatregelen te nemen om de economische veerkracht van het eurogebied te vergroten tegen risico’s van geopolitieke onzekerheden. Eén van de mogelijke maatregelen is het lanceren van TLTRO –III, een nieuwe reeks van langlopende herfinancieringstransacties, maar de beslissing hierover werd uitgesteld naar juni. In Europa blijft de rente zeer laag. In België moeten we ons tevreden stellen met een rendement van nog geen halve procent op tien jaar. De beleggers in Duitse staatsobligaties mogen al blij zijn dat ze na 10 jaar gewoon hun inleg terugkrijgen (en soms zelfs dat nog niet). We rekenen niet op enige normalisatie op korte of zelfs middellange termijn.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer