Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 3,63%
1 jaar 3,02%
2 jaar 1,22%
3 jaar 1,07%
5 jaar 1,52%
Rendement sinds oprichting 2,80%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,44 per 31/10/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,00 per 31/10/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,2% 123 631 467
Obl variabele rente 1,7% 2 180 732
Oblig eeuwigdurend 0,2% 227 160
Rek courant 4,0% 5 250 057
Totaal in EUR 100,0% 131 289 416

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 979 609 10 733 453 108 094 099 121 807 160 92,8%
GBP 1,1703 0 0 159 090 186 183 0,1%
USD 0,9033 2 595 309 -12 000 000 18 758 118 8 448 950 6,4%
NOK 0,0991 325 453 0 8 222 711 847 123 0,6%
Totaal in EUR 131 289 416

Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Kapitalisatie 1393.5 EUR
Distributie 957.51 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,7% 828000 1,03 EUR 857 988 857 988 15/11/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,3% 372000 1,03 EUR 385 473 385 473 15/11/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,00 EUR 285 473 285 473 15/11/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 229 965 1 229 965 15/11/2019
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1400000 1,00 EUR 1 395 362 1 395 362 15/11/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 037 120 1 037 120 15/11/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 361 605 1 361 605 15/11/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 325 092 1 325 092 18/11/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,02 EUR 1 300 063 1 300 063 15/11/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 314 888 1 314 888 15/11/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1400000 1,06 EUR 1 515 772 1 515 772 15/11/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 344 157 1 344 157 15/11/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 847 205 847 15/11/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,95 EUR 1 252 057 1 252 057 15/11/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,15 USD 1 726 025 1 559 118 15/11/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,1% 1500000 1,08 USD 1 628 363 1 470 900 15/11/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 411 333 1 411 333 15/11/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,00 GBP 159 090 186 183 15/11/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 519 617 1 372 670 15/11/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,01 USD 1 530 368 1 382 381 15/11/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 330 369 1 330 369 18/11/2019
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 300000 1,05 EUR 314 699 314 699 15/11/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 1000000 1,07 EUR 1 081 724 1 081 724 15/11/2019
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 1,00 EUR 1 010 119 1 010 119 15/11/2019
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 301 381 1 301 381 15/11/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 151 989 1 151 989 18/11/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 544 714 1 544 714 15/11/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 469 419 1 469 419 15/11/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 532 868 1 532 868 15/11/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1500000 1,02 USD 1 550 363 1 400 442 18/11/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,2% 1800000 1,00 USD 1 811 140 1 636 003 15/11/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 1,01 USD 1 531 844 1 383 714 15/11/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,01 USD 1 512 079 1 365 861 15/11/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 470 008 1 470 008 15/11/2019
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 700000 1,10 EUR 788 066 788 066 15/11/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 229 038 1 229 038 15/11/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 346 529 1 346 529 15/11/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 565 233 1 565 233 15/11/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 368 925 1 368 925 15/11/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 270 352 1 270 352 15/11/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 2200000 1,04 EUR 2 296 819 2 296 819 15/11/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,6% 800000 1,02 EUR 827 377 827 377 15/11/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,08 EUR 186 023 186 023 15/11/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 349 224 1 349 224 15/11/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 256 537 1 256 537 15/11/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 538 356 1 538 356 15/11/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 299 023 1 299 023 15/11/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,11 EUR 1 395 847 1 395 847 15/11/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 464 727 1 464 727 18/11/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,99 USD 1 490 691 1 346 541 15/11/2019
Bouw
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,00 EUR 1 022 214 1 022 214 15/11/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 601 466 1 601 466 15/11/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,05 EUR 648 327 648 327 15/11/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 347 712 1 347 712 15/11/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 465 550 1 465 550 15/11/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,08 EUR 1 621 752 1 621 752 15/11/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 612 393 1 612 393 15/11/2019
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 232 699 1 232 699 15/11/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 351 720 1 351 720 15/11/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,15 EUR 1 630 564 1 630 564 15/11/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 448 217 1 448 217 15/11/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 294 846 1 294 846 15/11/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 559 961 1 559 961 15/11/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,1% 1300000 1,05 EUR 1 395 725 1 395 725 15/11/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 551 787 1 551 787 15/11/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,1% 1500000 1,02 USD 1 545 985 1 396 489 15/11/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,02 NOK 8 222 711 814 871 15/11/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 443 015 1 443 015 15/11/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 580 882 1 580 882 15/11/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 369 707 1 369 707 15/11/2019
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 1,1% 1300000 1,06 EUR 1 383 477 1 383 477 15/11/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 035 888 1 035 888 15/11/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 528 751 1 528 751 15/11/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 239 332 1 239 332 15/11/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 417 111 1 417 111 15/11/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 493 096 1 493 096 15/11/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 372 488 1 372 488 15/11/2019
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 412 358 1 412 358 15/11/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 277 228 1 277 228 15/11/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 456 662 1 456 662 15/11/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,06 EUR 536 494 536 494 15/11/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 340 719 1 340 719 15/11/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,02 EUR 627 135 627 135 15/11/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,5% 700000 1,01 EUR 716 043 716 043 15/11/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 340 583 1 340 583 15/11/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,11 EUR 557 002 557 002 15/11/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,05 USD 1 390 550 1 256 084 15/11/2019
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 414 694 414 694 15/11/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 047 893 1 047 893 15/11/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 262 053 1 262 053 15/11/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,04 EUR 1 147 866 1 147 866 15/11/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,05 EUR 80 148 80 148 15/11/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,06 EUR 53 099 53 099 15/11/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 136 691 136 691 15/11/2019
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,04 EUR 1 673 734 1 673 734 15/11/2019
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 458 674 1 458 674 15/11/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,10 EUR 1 329 521 1 329 521 15/11/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 322 439 1 322 439 15/11/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 377 025 1 377 025 18/11/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,76 EUR 227 160 227 160 15/11/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 264 899 1 264 899 15/11/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 572 947 1 572 947 15/11/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,11 EUR 1 684 218 1 684 218 15/11/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 521 094 1 374 004 15/11/2019
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 516 576 516 576 15/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2019

De wissel aan de top van de ECB is een feit. Mario Draghi geeft een instelling door aan Christine Lagarde die opnieuw een versnelling hoger moest schakelen in de geldcreatie. De ECB zal, tot ze iets anders besluit, voor 20 miljard euro aan obligaties per maand opkopen.

De obligatiemarkten anticipeerden deze zomer sterk op een nieuw inkoopprogramma van de ECB. Daarop ging de rente in de eurozone naar ongekende dieptes. De Duitse overheid kon obligaties op dertig jaar verkopen met een negatieve rentevergoeding. Ondertussen is er weer wat ontspanning en stegen de rentes (of verminderde de strafrente) met ongeveer 0,4% op de tienjarige staatsleningen.

In de VS verlaagde de Federal Reserve de rente in oktober voor de derde keer. Een fenomeen dat minder media-aandacht kreeg was de liquiditeitsnood in de Amerikaanse banksector. De interbankenrente sprong op enkele dagen tijd naar 10% wat wijst op wantrouwen tussen de banken. De Federal Reserve besliste daarop tientallen miljarden dollar aan liquiditeiten ter beschikking te stellen. Het is vooralsnog onduidelijk waar het wantrouwen plots vandaan komt.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer