Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 06/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -26,21%
1 jaar -19,86%
2 jaar -14,84%
3 jaar -7,23%
5 jaar -3,16%
Rendement sinds oprichting -3,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,37 per 31/03/20
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,16 per 31/03/20

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,76%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 8 308 210
Rek courant 1,2% 102 146
Totaal in EUR 100,0% 8 410 356

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 71 176 0 2 573 276 2 644 453 31,4%
USD 0,8861 27 696 0 4 610 162 4 109 605 48,9%
GBP 1,1121 0 0 828 793 921 700 11,0%
DKK 0,1342 0 0 1 702 985 228 541 2,7%
SEK 0,0958 67 032 0 5 213 435 506 054 6,0%
NOK 0,0939 47 0 0 4 0,0%
Totaal in EUR 8 410 356

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 166 380
Transport/Vervoer 9,9% 822 997
Bouw 7,8% 650 083
Distributie 2,0% 168 185
Media 5,6% 467 569
Consumptie/Luxe 9,0% 747 170
Diensten 6,3% 522 944
Holdings 1,7% 144 002
Energie 3,5% 290 089
Financieel 4,2% 346 760
Industrie 9,8% 810 622
Technologie 11,9% 991 161
Nutssector 4,5% 373 091
Telecomoperatoren 11,7% 969 701
Staal/Non-ferro 10,1% 837 456
Totaal in EUR 8 308 210

Huidige netto inventariswaarde op 06/07/2020

Kapitalisatie 841.05 EUR
Distributie 799.53 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,0% 4751 35,02 EUR 166 380 166 380 07/07/2020
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 2674 58,65 EUR 156 830 156 830 07/07/2020
FAURECIA 2,0% 4700 35,04 EUR 164 688 164 688 07/07/2020
FEDEX 2,4% 1420 158,32 USD 224 814 199 208 07/07/2020
INCHCAPE 1,7% 27000 4,71 GBP 127 224 141 486 07/07/2020
MICHELIN B 1,9% 1720 93,48 EUR 160 786 160 786 07/07/2020
Bouw
BELLWAY 1,7% 5004 25,78 GBP 129 003 143 464 07/07/2020
BOUYGUES ACT 2,2% 5600 33,16 EUR 185 696 185 696 07/07/2020
PULTE HOMES 2,2% 6175 34,05 USD 210 259 186 310 07/07/2020
TAYLOR WIMPEY 1,6% 84058 1,44 GBP 121 044 134 612 07/07/2020
Distributie
BEST BUY 2,0% 2215 85,69 USD 189 803 168 185 07/07/2020
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,9% 10225 17,19 USD 175 768 155 748 07/07/2020
OMNICOM GROUP 1,8% 3000 55,44 USD 166 320 147 376 07/07/2020
PUBLICIS GROUPE 2,0% 5700 28,85 EUR 164 445 164 445 07/07/2020
Consumptie/Luxe
L BRANDS 2,1% 13118 15,22 USD 199 656 176 915 07/07/2020
MOHAWK INDUSTRIES 1,9% 1898 97,51 USD 185 074 163 994 07/07/2020
PANDORA 2,7% 4522 376,60 DKK 1 702 985 228 541 07/07/2020
WHIRLPOOL 2,1% 1500 133,71 USD 200 565 177 721 07/07/2020
Diensten
QUANTA SERVICES 2,0% 4820 38,53 USD 185 715 164 562 07/07/2020
ROBERT HALF 2,0% 3800 50,89 USD 193 382 171 356 07/07/2020
UNITED RENTALS 2,2% 1427 147,91 USD 211 068 187 027 07/07/2020
Holdings
MAN GROUP 1,7% 97212 1,33 GBP 129 486 144 002 07/07/2020
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,8% 4074 40,97 USD 166 912 147 901 07/07/2020
HESS CORP 1,7% 3297 48,67 USD 160 465 142 188 07/07/2020
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1422 146,64 USD 208 522 184 771 07/07/2020
FRANKLIN RESOURCES 1,9% 8840 20,68 USD 182 811 161 989 07/07/2020
Industrie
DEERE & CO 2,0% 1210 158,91 USD 192 281 170 380 07/07/2020
HOLMEN 1,9% 5491 303,60 SEK 1 667 068 159 763 06/07/2020
KION GROUP 2,1% 3167 56,42 EUR 178 682 178 682 07/07/2020
PACCAR 2,0% 2460 76,01 USD 186 985 165 687 07/07/2020
WESTROCK 1,6% 5480 28,03 USD 153 604 136 109 07/07/2020
Technologie
BIOGEN 1,6% 546 270,38 USD 147 627 130 813 07/07/2020
BORGWARNER 2,3% 6200 34,90 USD 216 349 191 707 07/07/2020
CHARLES SCHWAB 1,6% 4600 33,76 USD 155 296 137 608 07/07/2020
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,5% 4922 41,90 EUR 206 232 206 232 07/07/2020
HP 1,9% 10825 16,62 USD 179 912 159 420 07/07/2020
MICRON TECHNOLOGY 2,0% 3777 49,42 USD 186 640 165 382 07/07/2020
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,2% 21100 8,87 EUR 187 115 187 115 07/07/2020
UNIPER 2,2% 6300 29,52 EUR 185 976 185 976 07/07/2020
Telecomoperatoren
AT&T 1,8% 5693 30,38 USD 172 953 153 254 07/07/2020
ILIAD 2,3% 1060 180,10 EUR 190 906 190 906 07/07/2020
KPN 2,1% 73000 2,41 EUR 175 930 175 930 07/07/2020
ORANGE 1,8% 14000 10,72 EUR 150 010 150 010 07/07/2020
PROXIMUS 1,7% 7940 18,22 EUR 144 667 144 667 07/07/2020
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,8% 59000 2,63 EUR 154 934 154 934 07/07/2020
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,3% 9377 18,42 GBP 172 706 192 066 07/07/2020
BOLIDEN AB 2,0% 7812 225,60 SEK 1 762 387 168 898 06/07/2020
EVRAZ PLC 2,0% 49529 3,02 GBP 149 330 166 070 07/07/2020
NUCOR CORP 1,7% 3832 41,07 USD 157 380 139 455 07/07/2020
SVENSKA CELLULOSA 2,0% 15900 112,20 SEK 1 783 980 170 968 06/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,76% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2020

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een
plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de
gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25
goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het
vreemd vermogen minus de cashpositie) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel
goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het
compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere
werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 26 nieuwe aandelen
opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic daalde de vertegenwoordiging van de transportsector maar blijft
nog steeds de grootste sector. Een aantal autofabrikanten, zoals Renault en Fiat, evenals een aantal Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen werden verkocht.

De sector die een prominente plaats krijgt is de technologiesector. Enerzijds worden bedrijven opgenomen die actief zijn in de
halfgeleiders sector en anderzijds zijn het bedrijven zoals Seagate en Western digital die computer hardware leveren.

Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Systematic

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 maart 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx