Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/02/2019

Rendement sinds oprichting 0,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,29 per 31/01/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,79 per 31/01/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,7% 19 329 337
Rek courant 0,3% 49 933
Totaal in EUR 100,0% 19 379 270

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 38 460 0 6 541 046 6 579 506 34,0%
USD 0,8863 12 935 0 11 517 276 10 219 228 52,7%
NOK 0,1023 52 0 7 247 480 741 060 3,8%
GBP 1,1368 3 0 1 124 080 1 277 913 6,6%
DKK 0,1340 0 0 4 190 770 561 563 2,9%
Totaal in EUR 19 379 270

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 627 945
Transport/Vervoer 36,9% 7 124 918
Distributie 13,2% 2 546 671
Consumptie/Luxe 4,9% 954 502
Farmacie/Medical 2,1% 412 806
Energie 7,5% 1 455 040
Financieel 2,2% 417 515
Industrie 6,1% 1 182 902
Technologie 5,8% 1 129 291
Nutssector 5,2% 1 008 019
Telecomoperatoren 2,1% 397 036
Staal/Non-ferro 10,7% 2 072 690
Totaal in EUR 19 329 337

Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kapitalisatie 1085.93 EUR
Distributie 1071.21 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 1,4% 5360 50,84 EUR 272 502 272 502 15/02/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 4576 87,64 USD 401 041 355 442 15/02/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 2,6% 49268 10,18 EUR 501 302 501 302 15/02/2019
ALASKA AIR GROUP 2,2% 7417 66,32 USD 491 895 435 967 15/02/2019
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,8% 11206 35,05 USD 392 770 348 112 15/02/2019
DAIMLER AG 1,6% 6299 50,45 EUR 317 769 317 769 15/02/2019
DELTA AIR LINES 2,2% 9548 51,08 USD 487 712 432 259 15/02/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,9% 16671 22,38 EUR 373 097 373 097 15/02/2019
FAURECIA 1,2% 5762 39,34 EUR 226 648 226 648 15/02/2019
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,5% 22135 13,03 EUR 288 331 288 331 15/02/2019
FORD MOTOR CO 1,7% 43425 8,54 USD 370 850 328 684 15/02/2019
GENERAL MOTORS CO 2,4% 13596 39,09 USD 531 468 471 040 15/02/2019
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,7% 19311 18,79 USD 362 854 321 597 15/02/2019
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,2% 55603 7,57 EUR 421 137 421 137 15/02/2019
MICHELIN B 1,8% 3460 101,23 EUR 350 239 350 239 15/02/2019
PEUGEOT 2,1% 19815 20,97 EUR 415 521 415 521 15/02/2019
RENAULT 1,3% 4384 59,64 EUR 261 462 261 462 15/02/2019
SCHAEFFLER AG 1,3% 30873 7,91 EUR 244 082 244 082 15/02/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,4% 9127 57,70 USD 526 628 466 750 15/02/2019
UNITED CONTINENTAL 3,0% 7422 88,31 USD 655 437 580 914 15/02/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,8% 2353 144,50 EUR 340 009 340 009 15/02/2019
Distributie
KOHLS CORP 2,4% 7794 65,93 USD 513 858 455 433 15/02/2019
MACY'S INC 1,8% 16078 24,88 USD 400 021 354 538 15/02/2019
METRO AG 2,7% 34665 15,37 EUR 532 628 532 628 15/02/2019
NORDSTROM 2,0% 9727 44,44 USD 432 268 383 119 15/02/2019
TARGET CORP 2,3% 6872 72,84 USD 500 556 443 643 15/02/2019
THE GAP CORP 1,9% 16981 25,07 USD 425 714 377 310 15/02/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 3,2% 11737 59,29 USD 695 887 616 764 15/02/2019
L BRANDS 1,7% 13938 27,34 USD 381 065 337 738 15/02/2019
Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,1% 6891 67,59 USD 465 763 412 806 15/02/2019
Energie
APACHE CORP 1,8% 11571 33,30 USD 385 314 341 504 15/02/2019
ENI SPA 1,9% 24635 15,12 EUR 372 481 372 481 15/02/2019
EQUINOR 2,0% 18874 200,30 NOK 3 780 462 386 552 15/02/2019
SUBSEA 7 1,8% 34276 101,15 NOK 3 467 017 354 503 15/02/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 14517 32,45 USD 471 077 417 515 15/02/2019
Industrie
AGGREKO 1,9% 44007 7,22 GBP 317 643 361 112 15/02/2019
CNH INDUSTRIAL 1,9% 38697 9,42 EUR 364 526 364 526 15/02/2019
PACCAR 2,4% 7576 68,10 USD 515 926 457 265 15/02/2019
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,5% 19790 27,12 USD 536 705 475 682 15/02/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,0% 10628 41,99 USD 446 270 395 529 15/02/2019
WESTERN DIGITAL 1,3% 6111 47,65 USD 291 189 258 081 15/02/2019
Nutssector
RWE 2,3% 20007 22,32 EUR 446 456 446 456 15/02/2019
VESTAS WIND 2,9% 7536 556,10 DKK 4 190 770 561 563 15/02/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,0% 14702 30,47 USD 447 970 397 036 15/02/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,4% 21263 19,51 GBP 414 884 471 660 15/02/2019
ARCELORMITTAL 1,5% 14559 20,25 EUR 294 812 294 812 15/02/2019
AURUBIS AG 1,4% 5432 48,37 EUR 262 719 262 719 15/02/2019
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,8% 31518 12,28 USD 387 041 343 035 15/02/2019
OUTOKUMPU OYJ 1,3% 76126 3,35 EUR 255 327 255 327 15/02/2019
RIO TINTO PLC 10P london 2,3% 8903 43,98 GBP 391 554 445 138 15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

Elk jaar maakt Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen uit de S&P500-index en de 25 goedkoopste Europese aandelen uit de Europe Stoxx 600. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Einde april was het zover en werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 22 nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic blijft de transportsector sterk vertegenwoordigd. De meeste aandelen uit deze sector werden behouden enkel BMW werd verkocht. Dit in tegenstelling tot de telecomsector waar zowel Orange, BT group als Telecom Italia werd verkocht. Niet dat de winsten achteruitgingen of dat de koers sterk gestegen was maar er zijn momenteel goedkopere aandelen. Die goedkope aandelen vinden we momenteel in de grondstoffen sector. Door de stijging van de grondstoffen kende bedrijven als Rio Tinto, Anglo American en Aurubis de voorbije jaren een sterke winststijging. De koersen hebben deze goede resultaten nog niet volledig verrekend.

Door de gestegen olieprijs wordt winst genomen op de raffinage bedrijven (Valero Energy en Andeavor) en wordt er geïnvesteerd in Apache, een olie productiebedrijf.

Een aantal technologiebedrijven zoals Western Digital en Micron Technology maken hun intreden in het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer