Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 15,15%
1 jaar 3,14%
2 jaar 2,97%
3 jaar 5,07%
5 jaar 2,70%
Rendement sinds oprichting 2,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,87 per 31/10/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,43 per 31/10/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 15 129 601
Rek courant 0,8% 126 251
Totaal in EUR 100,0% 15 255 852

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 94 490 0 5 391 009 5 485 499 36,0%
USD 0,9033 27 039 0 8 559 515 7 756 233 50,8%
GBP 1,1703 3 075 0 1 228 640 1 441 475 9,4%
NOK 0,0991 37 726 0 2 839 788 285 162 1,9%
SEK 0,0938 0 0 3 063 715 287 484 1,9%
Totaal in EUR 15 255 852

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,3% 657 544
Transport/Vervoer 31,9% 4 833 528
Bouw 4,4% 670 759
Distributie 7,2% 1 088 082
Consumptie/Luxe 1,6% 247 567
Diensten 2,2% 337 815
Energie 7,6% 1 144 290
Financieel 1,7% 254 393
Vastgoed 2,3% 341 428
Industrie 8,3% 1 263 149
Technologie 16,5% 2 501 438
Telecomoperatoren 4,7% 714 182
Staal/Non-ferro 7,1% 1 075 425
Totaal in EUR 15 129 601

Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Kapitalisatie 1142.35 EUR
Distributie 1126.87 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,1% 3352 95,69 EUR 320 753 320 753 18/11/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 3928 94,92 USD 372 846 336 792 18/11/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 2,0% 28998 10,53 EUR 305 421 305 421 18/11/2019
ARCONIC 2,9% 15951 31,06 USD 495 438 447 529 18/11/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 3884 73,11 EUR 283 959 283 959 18/11/2019
CONTINENTAL 1,7% 2080 122,64 EUR 255 091 255 091 18/11/2019
DAIMLER AG 1,7% 5056 49,96 EUR 252 585 252 585 18/11/2019
DELTA AIR LINES 2,0% 5962 57,08 USD 340 311 307 403 18/11/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,6% 13956 17,41 EUR 242 974 242 974 18/11/2019
FAURECIA 2,0% 6472 46,15 EUR 298 650 298 650 18/11/2019
FORD MOTOR CO 1,7% 32762 8,95 USD 293 220 264 866 18/11/2019
GENERAL MOTORS CO 1,9% 8750 36,62 USD 320 425 289 440 18/11/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 6141 47,38 EUR 290 961 290 961 18/11/2019
PEUGEOT 2,0% 13052 22,93 EUR 299 217 299 217 18/11/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 6325 57,78 USD 365 459 330 119 18/11/2019
UNITED CONTINENTAL 2,1% 3885 92,77 USD 360 411 325 560 18/11/2019
VALEO 2,1% 9089 34,56 EUR 314 116 314 116 18/11/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,1% 1861 174,98 EUR 325 638 325 638 18/11/2019
Bouw
BELLWAY 2,1% 8465 33,06 GBP 279 853 327 512 18/11/2019
BOUYGUES ACT 2,2% 9118 37,65 EUR 343 247 343 247 18/11/2019
Distributie
BEST BUY 2,1% 4584 77,29 USD 354 297 320 037 18/11/2019
KOHLS CORP 1,7% 4892 58,40 USD 285 693 258 066 18/11/2019
METRO AG 2,0% 20451 14,83 EUR 303 186 303 186 18/11/2019
THE GAP CORP 1,4% 13233 17,30 USD 228 931 206 793 18/11/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,6% 6104 44,90 USD 274 070 247 567 18/11/2019
Diensten
UNITED RENTALS 2,2% 2440 153,27 USD 373 979 337 815 18/11/2019
Energie
AKER BP ASA 1,8% 10620 267,40 NOK 2 839 788 281 423 18/11/2019
DEVON ENERGY 1,4% 10447 21,96 USD 229 416 207 232 18/11/2019
OMV 2,2% 6413 53,09 EUR 340 466 340 466 18/11/2019
TOTAL 2,1% 6434 48,99 EUR 315 169 315 169 18/11/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 1,7% 10156 27,73 USD 281 626 254 393 18/11/2019
Vastgoed
PERSIMMON 2,2% 11614 25,12 GBP 291 744 341 428 18/11/2019
Industrie
AGGREKO 1,9% 30620 7,96 GBP 243 796 285 315 18/11/2019
CATERPILLAR 2,1% 2447 143,59 USD 351 365 317 388 18/11/2019
CNH INDUSTRIAL 2,0% 31231 9,93 EUR 310 124 310 124 18/11/2019
PACCAR 2,3% 4846 80,03 USD 387 825 350 323 18/11/2019
Technologie
BORGWARNER 2,1% 8219 43,76 USD 359 663 324 884 18/11/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,1% 5088 37,05 USD 188 510 170 281 18/11/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 2,2% 21593 17,28 USD 373 127 337 046 18/11/2019
INTEL 2,3% 6702 58,25 USD 390 392 352 641 18/11/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,3% 8204 47,82 USD 392 315 354 378 18/11/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,5% 7099 60,09 USD 426 579 385 329 18/11/2019
SILTRONIC 1,8% 3475 78,70 EUR 273 483 273 483 18/11/2019
WESTERN DIGITAL 2,0% 6784 49,51 USD 335 876 303 397 18/11/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,6% 11124 39,63 USD 440 844 398 214 18/11/2019
ORANGE 2,1% 21447 14,73 EUR 315 968 315 968 18/11/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,1% 13293 20,27 GBP 269 449 315 336 18/11/2019
BOLIDEN AB 1,9% 11627 263,50 SEK 3 063 715 287 484 15/11/2019
EVRAZ PLC 1,1% 40167 3,58 GBP 143 798 168 287 18/11/2019
INTERNATIONAL PAPER 2,0% 7343 45,88 USD 336 897 304 319 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2019

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een
plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de
gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25
goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het
vreemd vermogen minus de cashpositie) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel
goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het
compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere
werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 26 nieuwe aandelen
opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic daalde de vertegenwoordiging van de transportsector maar blijft
nog steeds de grootste sector. Een aantal autofabrikanten, zoals Renault en Fiat, evenals een aantal Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen werden verkocht.

De sector die een prominente plaats krijgt is de technologiesector. Enerzijds worden bedrijven opgenomen die actief zijn in de
halfgeleiders sector en anderzijds zijn het bedrijven zoals Seagate en Western digital die computer hardware leveren.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 oktober 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx