Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -1,57%
1 jaar 6,27%
2 jaar -4,19%
3 jaar 2,24%
5 jaar 2,22%
Rendement sinds oprichting 2,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,09 per 31/12/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,27 per 31/12/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,75%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,2% 13 758 963
Rek courant 2,8% 396 330
Totaal in EUR 100,0% 14 155 293

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 361 554 0 4 597 497 4 959 051 35,0%
USD 0,9071 27 269 0 8 004 423 7 285 147 51,5%
GBP 1,1857 8 465 0 1 386 139 1 653 581 11,7%
SEK 0,0948 0 0 2 716 485 257 509 1,8%
NOK 0,1002 47 0 0 5 0,0%
Totaal in EUR 14 155 293

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,3% 590 806
Transport/Vervoer 26,8% 3 684 076
Bouw 5,4% 747 720
Distributie 7,6% 1 039 458
Consumptie/Luxe 1,6% 213 714
Diensten 2,4% 335 632
Energie 6,1% 839 007
Financieel 1,6% 223 301
Vastgoed 3,1% 419 869
Industrie 9,0% 1 235 722
Technologie 19,6% 2 696 378
Telecomoperatoren 4,9% 669 207
Staal/Non-ferro 7,7% 1 064 072
Totaal in EUR 13 758 963

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kapitalisatie 1121.92 EUR
Distributie 1106.71 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,0% 3352 85,96 EUR 288 138 288 138 24/01/2020
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,1% 3928 84,95 USD 333 684 302 668 24/01/2020
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,8% 28998 8,94 EUR 259 358 259 358 24/01/2020
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 3884 68,74 EUR 266 986 266 986 24/01/2020
CONTINENTAL 1,5% 1992 103,20 EUR 205 574 205 574 24/01/2020
DAIMLER AG 1,6% 5056 43,73 EUR 221 074 221 074 24/01/2020
DELTA AIR LINES 2,2% 5962 58,81 USD 350 625 318 035 24/01/2020
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,4% 13956 14,40 EUR 200 966 200 966 24/01/2020
FAURECIA 2,0% 6472 43,18 EUR 279 461 279 461 24/01/2020
FORD MOTOR CO 1,9% 32762 9,00 USD 294 858 267 451 24/01/2020
GENERAL MOTORS CO 1,9% 8750 34,31 USD 300 213 272 308 24/01/2020
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 6141 43,76 EUR 268 730 268 730 24/01/2020
PEUGEOT 1,8% 13052 19,27 EUR 251 512 251 512 24/01/2020
SOUTHWEST AIRLINES 2,3% 6325 56,55 USD 357 679 324 433 24/01/2020
UNITED CONTINENTAL 2,0% 3885 81,90 USD 318 182 288 607 24/01/2020
VALEO 1,8% 9089 28,56 EUR 259 582 259 582 24/01/2020
Bouw
BELLWAY 2,9% 8465 40,92 GBP 346 388 410 712 24/01/2020
BOUYGUES ACT 2,4% 8850 38,08 EUR 337 008 337 008 24/01/2020
Distributie
BEST BUY 2,6% 4584 89,44 USD 409 993 371 884 24/01/2020
KOHLS CORP 1,4% 4892 45,49 USD 222 537 201 852 24/01/2020
METRO AG 1,8% 19747 12,85 EUR 253 749 253 749 24/01/2020
THE GAP CORP 1,5% 13233 17,66 USD 233 695 211 973 24/01/2020
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,5% 6104 38,60 USD 235 614 213 714 24/01/2020
Diensten
UNITED RENTALS 2,4% 2440 151,65 USD 370 026 335 632 24/01/2020
Energie
DEVON ENERGY 1,6% 10447 23,95 USD 250 206 226 949 24/01/2020
OMV 2,2% 6413 47,90 EUR 307 183 307 183 24/01/2020
TOTAL 2,2% 6434 47,39 EUR 304 875 304 875 24/01/2020
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 1,6% 9746 25,26 USD 246 184 223 301 24/01/2020
Vastgoed
PERSIMMON 3,0% 11614 30,49 GBP 354 111 419 869 24/01/2020
Industrie
AGGREKO 2,1% 30620 8,16 GBP 249 920 296 331 24/01/2020
CATERPILLAR 2,2% 2447 140,38 USD 343 510 311 581 24/01/2020
CNH INDUSTRIAL 2,1% 31231 9,60 EUR 299 818 299 818 24/01/2020
PACCAR 2,3% 4709 76,79 USD 361 604 327 993 24/01/2020
Technologie
BORGWARNER 2,1% 8219 39,24 USD 322 514 292 536 24/01/2020
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,1% 5088 34,48 USD 175 434 159 128 24/01/2020
HP ENTERPRISE COMPANY 2,0% 21593 14,76 USD 318 713 289 088 24/01/2020
INTEL 2,9% 6702 68,47 USD 458 886 416 233 24/01/2020
MICRON TECHNOLOGY 2,9% 7966 57,76 USD 460 116 417 348 24/01/2020
SEAGATE TECHNOLOGY 2,8% 6905 63,23 USD 436 603 396 021 24/01/2020
SILTRONIC 2,2% 3352 93,30 EUR 312 742 312 742 24/01/2020
WESTERN DIGITAL 2,9% 6554 69,52 USD 455 634 413 283 24/01/2020
Telecomoperatoren
AT&T 2,7% 11124 38,50 USD 428 274 388 466 24/01/2020
ORANGE 2,0% 21447 13,09 EUR 280 741 280 741 24/01/2020
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,4% 13293 21,32 GBP 283 407 336 035 24/01/2020
BOLIDEN AB 1,8% 11202 242,50 SEK 2 716 485 257 509 23/01/2020
EVRAZ PLC 1,3% 40167 3,79 GBP 152 313 180 598 24/01/2020
INTERNATIONAL PAPER 2,0% 7343 43,53 USD 319 641 289 930 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,75% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een
plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de
gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25
goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het
vreemd vermogen minus de cashpositie) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel
goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het
compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere
werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 26 nieuwe aandelen
opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic daalde de vertegenwoordiging van de transportsector maar blijft
nog steeds de grootste sector. Een aantal autofabrikanten, zoals Renault en Fiat, evenals een aantal Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen werden verkocht.

De sector die een prominente plaats krijgt is de technologiesector. Enerzijds worden bedrijven opgenomen die actief zijn in de
halfgeleiders sector en anderzijds zijn het bedrijven zoals Seagate en Western digital die computer hardware leveren.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx