Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/10/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -17,77%
1 jaar -13,76%
2 jaar -6,53%
3 jaar -5,41%
5 jaar -0,33%
Rendement sinds oprichting -1,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 24,37 per 31/08/20
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,16 per 31/08/20

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,76%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 8 600 841
Rek courant 0,9% 76 091
Totaal in EUR 100,0% 8 676 932

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 76 091 0 2 420 243 2 496 334 28,8%
USD 0,8462 0 0 5 291 212 4 477 423 51,6%
GBP 1,1010 0 0 797 824 878 444 10,1%
DKK 0,1344 0 0 2 320 734 311 907 3,6%
SEK 0,0968 0 0 5 295 316 512 825 5,9%
Totaal in EUR 8 676 932

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,3% 200 017
Transport/Vervoer 10,9% 936 213
Bouw 6,7% 579 514
Distributie 2,4% 202 736
Media 5,3% 452 328
Consumptie/Luxe 12,6% 1 080 262
Diensten 6,9% 597 598
Holdings 1,3% 112 712
Energie 2,3% 193 814
Financieel 4,0% 348 202
Industrie 11,2% 964 631
Technologie 10,5% 904 560
Nutssector 4,2% 361 292
Telecomoperatoren 9,0% 777 840
Staal/Non-ferro 10,3% 889 122
Totaal in EUR 8 600 841

Huidige netto inventariswaarde op 23/10/2020

Kapitalisatie 937.17 EUR
Distributie 890.91 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,3% 4751 42,10 EUR 200 017 200 017 26/10/2020
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 2674 63,21 EUR 169 024 169 024 26/10/2020
FAURECIA 1,9% 4330 37,46 EUR 162 202 162 202 26/10/2020
FEDEX 3,7% 1351 277,62 USD 375 065 317 380 26/10/2020
INCHCAPE 1,6% 25127 4,95 GBP 124 379 136 947 26/10/2020
MICHELIN B 1,7% 1572 95,84 EUR 150 660 150 660 26/10/2020
Bouw
BELLWAY 1,5% 4658 24,73 GBP 115 192 126 833 26/10/2020
BOUYGUES ACT 1,7% 4958 29,80 EUR 147 748 147 748 26/10/2020
PULTE HOMES 2,3% 5593 42,41 USD 237 199 200 718 26/10/2020
TAYLOR WIMPEY 1,2% 81913 1,16 GBP 94 650 104 215 26/10/2020
Distributie
BEST BUY 2,3% 2095 114,36 USD 239 584 202 736 26/10/2020
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,8% 9577 19,00 USD 181 963 153 977 26/10/2020
OMNICOM GROUP 1,4% 2779 51,24 USD 142 396 120 495 26/10/2020
PUBLICIS GROUPE 2,0% 5600 31,76 EUR 177 856 177 856 26/10/2020
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,4% 13118 34,16 USD 448 111 379 191 26/10/2020
MOHAWK INDUSTRIES 1,7% 1768 99,32 USD 175 598 148 591 26/10/2020
PANDORA 3,6% 4402 527,20 DKK 2 320 734 311 907 26/10/2020
WHIRLPOOL 2,8% 1465 194,06 USD 284 298 240 573 26/10/2020
Diensten
QUANTA SERVICES 2,7% 4536 61,14 USD 277 331 234 677 26/10/2020
ROBERT HALF 1,8% 3575 50,94 USD 182 111 154 102 26/10/2020
UNITED RENTALS 2,4% 1355 182,12 USD 246 773 208 819 26/10/2020
Holdings
MAN GROUP 1,3% 89757 1,14 GBP 102 368 112 712 26/10/2020
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,1% 3779 30,32 USD 114 579 96 957 26/10/2020
HESS CORP 1,1% 3058 37,43 USD 114 461 96 857 26/10/2020
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1344 165,61 USD 222 580 188 347 26/10/2020
FRANKLIN RESOURCES 1,8% 8271 22,84 USD 188 910 159 855 26/10/2020
Industrie
DEERE & CO 2,6% 1153 234,25 USD 270 090 228 550 26/10/2020
HOLMEN 1,9% 5062 343,00 SEK 1 736 266 168 149 23/10/2020
KION GROUP 2,6% 3167 70,76 EUR 224 097 224 097 26/10/2020
PACCAR 2,0% 2310 90,57 USD 209 217 177 039 26/10/2020
WESTROCK 1,9% 5092 38,71 USD 197 111 166 796 26/10/2020
Technologie
BIOGEN 1,3% 504 256,76 USD 129 407 109 504 26/10/2020
BORGWARNER 2,2% 5749 38,48 USD 221 222 187 198 26/10/2020
CHARLES SCHWAB 1,6% 4258 39,15 USD 166 701 141 062 26/10/2020
DIALOG SEMICONDUCTOR 1,9% 4922 33,10 EUR 162 918 162 918 26/10/2020
HP 1,8% 10212 18,25 USD 186 369 157 705 26/10/2020
MICRON TECHNOLOGY 1,7% 3313 52,14 USD 172 740 146 172 26/10/2020
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,4% 20605 10,30 EUR 212 232 212 232 26/10/2020
UNIPER 1,7% 5608 26,58 EUR 149 061 149 061 26/10/2020
Telecomoperatoren
AT&T 1,3% 4895 27,38 USD 134 025 113 412 26/10/2020
ILIAD 1,9% 997 162,30 EUR 161 813 161 813 26/10/2020
KPN 1,9% 67338 2,40 EUR 161 275 161 275 26/10/2020
ORANGE 1,4% 13037 9,37 EUR 122 105 122 105 26/10/2020
PROXIMUS 1,2% 6712 16,10 EUR 108 063 108 063 26/10/2020
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,3% 50556 2,20 EUR 111 173 111 173 26/10/2020
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,2% 8907 19,55 GBP 174 114 191 708 26/10/2020
BOLIDEN AB 2,1% 7238 261,10 SEK 1 889 842 183 022 23/10/2020
EVRAZ PLC 2,4% 49529 3,78 GBP 187 121 206 029 26/10/2020
NUCOR CORP 1,7% 3591 48,28 USD 173 373 146 709 26/10/2020
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 118,35 SEK 1 669 208 161 654 23/10/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,76% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2020

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25 goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic is er geen plaats meer voor luchtvaarmaatschappijen. Er is geen enkele sector die sterk is overwogen in de portefeuille. De grootste sectoren zijn de technolgie- en telecom sector maar ook sectoren als industrie, consumptie/luxe en transport/vervoer zijn goed vertegenwoordigd in het compartiment.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 augustus 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Systematic

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx