Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 5,20%
1 jaar -3,95%
2 jaar 1,14%
3 jaar -3,43%
5 jaar 7,41%
Rendement sinds oprichting 1,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 25,73 per 31/12/20
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,02 per 31/12/20

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,76%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 10 478 915
Rek courant 0,7% 76 038
Totaal in EUR 100,0% 10 554 953

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 64 948 0 2 818 763 2 883 710 27,3%
USD 0,8263 10 238 0 6 594 098 5 456 835 51,7%
GBP 1,1295 2 329 0 1 087 705 1 231 194 11,7%
DKK 0,1344 0 0 2 775 570 373 037 3,5%
SEK 0,0987 0 0 6 179 317 610 177 5,8%
Totaal in EUR 10 554 953

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 269 533
Transport/Vervoer 9,8% 1 030 802
Bouw 6,6% 693 133
Distributie 1,8% 193 542
Media 5,8% 605 214
Consumptie/Luxe 12,8% 1 338 816
Diensten 7,5% 781 395
Holdings 1,5% 154 200
Energie 2,9% 300 355
Financieel 6,3% 661 738
Industrie 10,3% 1 075 031
Technologie 9,7% 1 013 443
Nutssector 4,1% 425 037
Telecomoperatoren 7,5% 786 995
Staal/Non-ferro 11,0% 1 149 684
Totaal in EUR 10 478 915

Huidige netto inventariswaarde op 19/01/2021

Kapitalisatie 1096.29 EUR
Distributie 1042.17 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,6% 4752 56,72 EUR 269 533 269 533 20/01/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2668 70,66 EUR 188 521 188 521 20/01/2021
FAURECIA 1,8% 4330 44,58 EUR 193 031 193 031 20/01/2021
FEDEX 2,7% 1393 250,87 USD 349 462 288 743 20/01/2021
INCHCAPE 1,9% 26610 6,53 GBP 173 630 196 115 20/01/2021
MICHELIN B 1,6% 1481 111,00 EUR 164 391 164 391 20/01/2021
Bouw
BELLWAY 1,4% 4671 28,96 GBP 135 272 152 790 20/01/2021
BOUYGUES ACT 1,6% 4673 35,08 EUR 163 929 163 929 20/01/2021
PULTE HOMES 2,1% 5863 46,21 USD 270 929 223 855 20/01/2021
TAYLOR WIMPEY 1,4% 81760 1,65 GBP 135 068 152 559 20/01/2021
Distributie
BEST BUY 1,8% 2084 112,40 USD 234 242 193 542 20/01/2021
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,9% 10102 24,62 USD 248 661 205 456 20/01/2021
OMNICOM GROUP 1,5% 2969 63,21 USD 187 670 155 063 20/01/2021
PUBLICIS GROUPE 2,3% 5620 43,54 EUR 244 695 244 695 20/01/2021
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,7% 13116 45,64 USD 598 549 494 551 20/01/2021
MOHAWK INDUSTRIES 2,2% 1860 150,29 USD 279 539 230 970 20/01/2021
PANDORA 3,5% 4519 614,20 DKK 2 775 570 373 037 20/01/2021
WHIRLPOOL 2,3% 1458 199,44 USD 290 782 240 259 20/01/2021
Diensten
QUANTA SERVICES 2,8% 4547 79,09 USD 359 622 297 138 20/01/2021
ROBERT HALF 1,8% 3568 65,38 USD 233 276 192 744 20/01/2021
UNITED RENTALS 2,8% 1351 261,15 USD 352 814 291 512 20/01/2021
Holdings
MAN GROUP 1,5% 89757 1,52 GBP 136 520 154 200 20/01/2021
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,3% 3747 45,92 USD 172 044 142 151 20/01/2021
HESS CORP 1,5% 3090 61,97 USD 191 472 158 204 20/01/2021
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1407 213,20 USD 299 965 247 846 20/01/2021
CHARLES SCHWAB 2,1% 4499 58,77 USD 264 406 218 466 20/01/2021
FRANKLIN RESOURCES 1,9% 8809 26,85 USD 236 522 195 426 20/01/2021
Industrie
DEERE & CO 2,8% 1199 297,36 USD 356 535 294 587 20/01/2021
HOLMEN 1,9% 5062 397,20 SEK 2 010 626 198 539 19/01/2021
KION GROUP 2,2% 3162 73,68 EUR 232 976 232 976 20/01/2021
PACCAR 1,5% 2175 89,34 USD 194 315 160 552 20/01/2021
WESTROCK 1,8% 5097 44,73 USD 227 989 188 376 20/01/2021
Technologie
BIOGEN 1,1% 504 271,41 USD 136 791 113 023 20/01/2021
BORGWARNER 1,8% 5740 40,01 USD 229 657 189 754 20/01/2021
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,4% 4907 52,60 EUR 258 108 258 108 20/01/2021
HP 2,1% 10750 25,11 USD 269 879 222 987 20/01/2021
MICRON TECHNOLOGY 2,2% 3313 83,87 USD 277 845 229 569 20/01/2021
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,4% 21388 12,08 EUR 258 367 258 367 20/01/2021
UNIPER 1,6% 5608 29,72 EUR 166 670 166 670 20/01/2021
Telecomoperatoren
AT&T 1,0% 4545 28,88 USD 131 260 108 453 20/01/2021
ILIAD 1,6% 1055 157,65 EUR 166 321 166 321 20/01/2021
KPN 1,7% 67209 2,62 EUR 175 752 175 752 20/01/2021
ORANGE 1,2% 12984 9,66 EUR 125 451 125 451 20/01/2021
PROXIMUS 1,0% 6122 17,13 EUR 104 870 104 870 20/01/2021
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,0% 46556 2,28 EUR 106 148 106 148 20/01/2021
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,7% 9301 26,68 GBP 248 151 280 286 20/01/2021
BOLIDEN AB 2,0% 7238 293,30 SEK 2 122 905 209 626 19/01/2021
EVRAZ PLC 2,8% 49916 5,19 GBP 259 064 292 613 20/01/2021
NUCOR CORP 1,6% 3591 55,66 USD 199 875 165 147 20/01/2021
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 145,05 SEK 2 045 785 202 011 19/01/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,76% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2020

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25 goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic is er geen plaats meer voor luchtvaarmaatschappijen. Er is geen enkele sector die sterk is overwogen in de portefeuille. De grootste sectoren zijn de technolgie- en telecom sector maar ook sectoren als industrie, consumptie/luxe en transport/vervoer zijn goed vertegenwoordigd in het compartiment.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Systematic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 december 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx