Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/04/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 25,30%
1 jaar 80,08%
2 jaar 6,25%
3 jaar 4,92%
5 jaar 8,75%
Rendement sinds oprichting 4,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 26,81 per 31/03/21
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,35 per 31/03/21

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 2,02%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de selectie van de aandelen gebeurt uit een gelijk aantal aandelen uit de S&P 500 index en de Euro Stoxx 600 Index. 
 • De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 11 971 151
Rek courant 0,8% 101 671
Totaal in EUR 100,0% 12 072 821

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 53 170 0 3 009 996 3 063 166 25,4%
USD 0,8312 35 882 0 7 784 042 6 499 921 53,8%
GBP 1,1627 16 062 0 1 214 058 1 430 260 11,8%
DKK 0,1345 0 0 3 064 632 412 193 3,4%
SEK 0,0989 0 0 6 743 960 667 281 5,5%
Totaal in EUR 12 072 821

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,1% 256 665
Transport/Vervoer 9,7% 1 164 612
Bouw 6,7% 796 470
Distributie 1,7% 205 857
Media 6,0% 720 223
Consumptie/Luxe 14,2% 1 703 012
Diensten 7,8% 936 148
Holdings 1,4% 172 247
Energie 2,8% 336 745
Financieel 6,0% 720 442
Industrie 10,2% 1 223 927
Technologie 9,9% 1 186 124
Nutssector 3,5% 416 509
Telecomoperatoren 6,8% 813 633
Staal/Non-ferro 11,0% 1 318 537
Totaal in EUR 11 971 151

Huidige netto inventariswaarde op 17/04/2021

Kapitalisatie 1305.81 EUR
Distributie 1241.35 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,1% 4567 56,20 EUR 256 665 256 665 20/04/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 2668 88,35 EUR 235 718 235 718 20/04/2021
FAURECIA 1,7% 4330 46,73 EUR 202 341 202 341 20/04/2021
FEDEX 2,5% 1303 283,25 USD 369 075 306 775 20/04/2021
INCHCAPE 2,0% 25371 8,04 GBP 203 983 237 171 20/04/2021
MICHELIN B 1,5% 1481 123,30 EUR 182 607 182 607 20/04/2021
Bouw
BELLWAY 1,7% 4671 36,95 GBP 172 593 200 674 20/04/2021
BOUYGUES ACT 1,4% 4673 35,15 EUR 164 256 164 256 20/04/2021
PULTEGROUP 2,1% 5612 53,71 USD 301 421 250 541 20/04/2021
TAYLOR WIMPEY 1,5% 81760 1,90 GBP 155 671 180 999 20/04/2021
Distributie
BEST BUY 1,7% 2084 118,84 USD 247 663 205 857 20/04/2021
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 2,0% 9609 30,44 USD 292 498 243 124 20/04/2021
OMNICOM GROUP 1,5% 2786 79,31 USD 220 958 183 660 20/04/2021
PUBLICIS GROUPE 2,4% 5422 54,12 EUR 293 439 293 439 20/04/2021
Consumptie/Luxe
L BRANDS 5,9% 12918 65,90 USD 851 296 707 597 20/04/2021
MOHAWK INDUSTRIES 2,5% 1794 199,91 USD 358 639 298 100 20/04/2021
PANDORA 3,4% 4291 714,20 DKK 3 064 632 412 193 20/04/2021
WHIRLPOOL 2,4% 1458 235,27 USD 343 024 285 121 20/04/2021
Diensten
QUANTA SERVICES 2,9% 4406 95,83 USD 422 227 350 955 20/04/2021
ROBERT HALF 1,9% 3410 81,48 USD 277 847 230 946 20/04/2021
UNITED RENTALS 2,9% 1313 324,59 USD 426 187 354 246 20/04/2021
Holdings
MAN GROUP 1,4% 89757 1,65 GBP 148 144 172 247 20/04/2021
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,3% 3747 50,89 USD 190 685 158 497 20/04/2021
HESS CORP 1,5% 3090 69,40 USD 214 446 178 247 20/04/2021
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1351 246,71 USD 333 305 277 043 20/04/2021
CHARLES SCHWAB 1,9% 4290 65,88 USD 282 625 234 918 20/04/2021
FRANKLIN RESOURCES 1,7% 8369 29,97 USD 250 819 208 481 20/04/2021
Industrie
DEERE & CO 3,0% 1160 380,72 USD 441 635 367 087 20/04/2021
HOLMEN 1,7% 5062 412,00 SEK 2 085 544 206 354 17/04/2021
KION GROUP 2,1% 3033 83,16 EUR 252 224 252 224 20/04/2021
PACCAR 1,4% 2175 93,35 USD 203 036 168 764 20/04/2021
WESTROCK 1,9% 5097 54,17 USD 276 104 229 498 20/04/2021
Technologie
BIOGEN 0,9% 504 269,05 USD 135 601 112 712 20/04/2021
BORGWARNER 1,9% 5740 49,32 USD 283 097 235 310 20/04/2021
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,5% 4750 64,40 EUR 305 900 305 900 20/04/2021
HP 2,4% 10308 33,70 USD 347 380 288 742 20/04/2021
MICRON TECHNOLOGY 2,0% 3313 88,41 USD 292 902 243 460 20/04/2021
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,0% 20439 12,07 EUR 246 699 246 699 20/04/2021
UNIPER 1,4% 5608 30,28 EUR 169 810 169 810 20/04/2021
Telecomoperatoren
AT&T 0,9% 4545 29,99 USD 136 305 113 296 20/04/2021
ILIAD 1,3% 991 158,30 EUR 156 875 156 875 20/04/2021
KPN 1,5% 67209 2,74 EUR 184 018 184 018 20/04/2021
ORANGE 1,1% 12984 10,45 EUR 135 683 135 683 20/04/2021
PROXIMUS 1,0% 6122 18,74 EUR 114 726 114 726 20/04/2021
TELEFONICA DEUTSCHLAND 0,9% 46556 2,34 EUR 109 034 109 034 20/04/2021
Staal/Non-ferro
BOLIDEN AB 2,0% 7238 340,50 SEK 2 464 539 243 854 17/04/2021
EVRAZ PLC 2,9% 48316 6,21 GBP 299 849 348 635 20/04/2021
NUCOR CORP 2,0% 3591 79,44 USD 285 269 237 116 20/04/2021
RIO TINTO PLC 10P london 2,3% 3840 60,89 GBP 233 818 271 860 20/04/2021
SVENSKA CELLULOSA 1,8% 14104 155,55 SEK 2 193 877 217 073 17/04/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,02% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2021

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25 goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic is er geen plaats meer voor luchtvaarmaatschappijen. Er is geen enkele sector die sterk is overwogen in de portefeuille. De grootste sectoren zijn de technolgie- en telecom sector maar ook sectoren als industrie, consumptie/luxe en transport/vervoer zijn goed vertegenwoordigd in het compartiment.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Systematic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 maart 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx