Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/09/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -8,28%
1 jaar -3,14%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,1% 16 034 432
Aandelen 68,2% 40 299 627
Rek courant 4,7% 2 756 694
Totaal in EUR 100,0% 59 090 753

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 688 834 0 30 536 230 33 225 064 56,2%
USD 0,8590 57 673 0 22 657 389 19 512 245 33,0%
CAD 0,6423 0 0 1 816 264 1 166 495 2,0%
CHF 0,9261 3 026 0 676 700 629 460 1,1%
SEK 0,0940 0 0 7 620 060 716 590 1,2%
JPY 0,0081 1 388 834 0 141 648 000 1 164 778 2,0%
HKD 0,1108 24 000 0 11 026 650 1 224 965 2,1%
GBP 1,0945 3 0 1 324 449 1 449 613 2,5%
DKK 0,1343 11 498 0 0 1 544 0,0%
Totaal in EUR 59 090 753

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,5% 1 026 658
Distributie 4,4% 1 763 795
Voeding 3,0% 1 209 903
Consumptie/Luxe 12,8% 5 170 341
Farmacie/Medical 7,9% 3 185 250
Holdings 10,4% 4 211 271
Financieel 5,8% 2 341 477
Vastgoed 5,4% 2 171 508
Technologie 35,8% 14 426 861
Nutssector 3,6% 1 449 609
Staal/Non-ferro 4,1% 1 633 922
Vastgoedfonds 4,2% 1 709 030
Totaal in EUR 40 299 627

Huidige netto inventariswaarde op 24/09/2020

Kaptilisatie 1018.75 EUR
Distributie 1015.15 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 200000 1,12 EUR 229 300 229 300 24/09/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 578 208 578 24/09/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,05 USD 234 174 201 155 24/09/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,04 USD 210 560 180 871 25/09/2020
CAPRI HOLDINGS 2,5% 86887 19,71 USD 1 712 543 1 471 075 24/09/2020
KERING (EX-PPR) 2,4% 2509 560,70 EUR 1 406 796 1 406 796 25/09/2020
LVMH 2,0% 2988 394,35 EUR 1 178 318 1 178 318 25/09/2020
MONCLER 1,9% 31915 34,91 EUR 1 114 153 1 114 153 25/09/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 200000 1,07 EUR 214 839 214 839 25/09/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,0% 47696 38,08 CAD 1 816 264 1 166 495 24/09/2020
DIETEREN 1,0% 11000 54,30 EUR 597 300 597 300 25/09/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,11 EUR 224 998 224 998 25/09/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,07 EUR 322 728 322 728 24/09/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 634 208 634 24/09/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 196 289 196 289 24/09/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 320 75 320 25/09/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 458 208 458 24/09/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 963 203 963 24/09/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 220000 1,12 USD 246 476 211 723 24/09/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 1,06 USD 113 060 97 118 24/09/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,16 USD 233 314 200 417 24/09/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,02 USD 203 350 174 678 24/09/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,10 USD 231 754 199 077 24/09/2020
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 18055 79,69 USD 1 438 803 1 235 932 24/09/2020
ALIBABA 2,2% 5584 269,73 USD 1 506 172 1 293 802 24/09/2020
ALPHABET INC class C 2,3% 1101 1 428,29 USD 1 572 547 1 350 819 24/09/2020
CAPGEMINI 2,2% 11941 109,25 EUR 1 304 554 1 304 554 25/09/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 12250 118,18 USD 1 447 705 1 243 579 24/09/2020
CISCO SYSTEMS 2,0% 37074 37,85 USD 1 403 251 1 205 393 24/09/2020
MICROSOFT 2,1% 7243 203,19 USD 1 471 705 1 264 195 24/09/2020
NINTENDO 2,0% 2400 59 020,00 JPY 141 648 000 1 153 468 25/09/2020
OPEN TEXT 2,2% 35862 41,30 USD 1 481 101 1 272 266 24/09/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 24348 59,30 USD 1 443 836 1 240 256 24/09/2020
TENCENT HOLDINGS 2,1% 21900 503,50 HKD 11 026 650 1 222 304 25/09/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,1% 8465 75,64 EUR 640 293 640 293 25/09/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 111 110 111 110 24/09/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 1,04 EUR 209 538 209 538 24/09/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,02 EUR 234 594 234 594 25/09/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,01 EUR 102 253 102 253 24/09/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 092 206 092 24/09/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 156 208 156 24/09/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 100000 1,06 EUR 107 117 107 117 24/09/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 832 208 832 24/09/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 395 206 395 24/09/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 13000 44,87 EUR 583 245 583 245 25/09/2020
NESTLE SA 1,1% 6253 108,22 CHF 676 700 626 658 24/09/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 927 203 927 24/09/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,10 EUR 224 427 224 427 24/09/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,02 EUR 205 402 205 402 24/09/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 6642 208,72 USD 1 386 318 1 190 848 24/09/2020
EXOR NV 2,8% 35001 46,79 EUR 1 637 697 1 637 697 25/09/2020
PROSUS NV 0,9% 6889 77,02 EUR 530 591 530 591 25/09/2020
SOFINA 1,4% 3673 232,00 EUR 852 136 852 136 25/09/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,04 EUR 315 460 315 460 24/09/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 183 625 183 625 25/09/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 200000 1,05 EUR 215 747 215 747 24/09/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 595 205 595 24/09/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 926 104 926 24/09/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 227 211 227 24/09/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 340 206 340 24/09/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 1,02 EUR 283 198 283 198 25/09/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,02 EUR 204 015 204 015 24/09/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,97 EUR 195 044 195 044 24/09/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 0,97 EUR 195 161 195 161 24/09/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,00 EUR 203 643 203 643 24/09/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,08 EUR 219 697 219 697 24/09/2020
AENA SME 1,7% 8990 114,20 EUR 1 026 658 1 026 658 24/09/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,08 EUR 218 158 218 158 24/09/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,13 EUR 227 192 227 192 24/09/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 1,05 EUR 212 612 212 612 24/09/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 684 217 684 24/09/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,07 EUR 215 263 215 263 24/09/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,11 EUR 223 234 223 234 24/09/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 296 202 296 24/09/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 491 206 491 24/09/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 1,06 EUR 213 843 213 843 24/09/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 602 205 602 24/09/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 243 196 243 24/09/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 422 204 422 24/09/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 209 255 209 255 24/09/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,01 EUR 101 724 101 724 24/09/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,95 EUR 192 020 192 020 24/09/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,13 USD 171 679 147 472 24/09/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 311 663 311 663 24/09/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,12 EUR 225 520 225 520 24/09/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,07 EUR 214 570 214 570 24/09/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 038 203 038 24/09/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 200000 1,05 EUR 211 165 211 165 25/09/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,07 EUR 324 200 324 200 24/09/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,12 EUR 234 574 234 574 25/09/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 200000 1,19 USD 241 349 207 319 24/09/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 1867 656,20 EUR 1 225 125 1 225 125 25/09/2020
MEDTRONIC 2,3% 15316 101,27 USD 1 551 051 1 332 353 24/09/2020
ZOETIS 1,1% 4626 157,98 USD 730 815 627 771 24/09/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,06 EUR 251 033 251 033 25/09/2020
NATIONAL GRID 2,5% 156362 8,47 GBP 1 324 449 1 449 609 25/09/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 0,94 EUR 188 063 188 063 24/09/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,88 EUR 180 238 180 238 24/09/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 1,05 EUR 211 397 211 397 24/09/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,04 USD 137 229 117 880 24/09/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 831 208 831 24/09/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 1,10 EUR 225 260 225 260 24/09/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,04 EUR 209 337 209 337 25/09/2020
AGEAS 1,0% 17030 34,14 EUR 581 404 581 404 25/09/2020
ALLIANZ SE-REG 1,8% 6454 161,68 EUR 1 043 483 1 043 483 25/09/2020
INTRUM AB 1,2% 36286 210,00 SEK 7 620 060 716 590 25/09/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 444 206 444 24/09/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 1,03 EUR 207 297 207 297 24/09/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,02 EUR 59 310 59 310 25/09/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 1,04 EUR 280 601 280 601 25/09/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,01 EUR 233 515 233 515 25/09/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,3% 49952 31,76 USD 1 586 476 1 362 783 24/09/2020
IMMOFINANZ 1,4% 61500 13,15 EUR 808 725 808 725 25/09/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 30959 61,44 USD 1 902 121 1 633 922 24/09/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,9% 13872 123,20 EUR 1 709 030 1 709 030 25/09/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2020

Prestatiekloof tussen Amerikaanse en Europese beurzen blijft groeien
De Amerikaanse beurzen blijven dit jaar beter presteren dan de Europese, en het verschil werd in augustus alleen maar groter. De
technologiebeurs Nasdaq steeg meer dan 9% naar nieuwe records, en ook de brede S&P 500-index klom ruim 7% en heeft nu ook het vorige hoogtepunt van februari overtroffen. De brede Europese Stoxx 600-index daarentegen steeg slechts 2% in augustus en staat nog meer dan 12% onder het niveau van bij de start van het jaar. Voor deze prestatiekloof zijn meerdere oorzaken te vinden.

Allereerst is het aandeel van technologiebedrijven in de Amerikaanse indexen, en zeker in de Nasdaq, veel groter dan in de meeste Europese indexen. Een aantal van deze technologiebedrijven zijn “coronaproof” en sommigen van hen (o.a. Netflix, Microsoft, Apple…) konden zelfs profiteren van de gevolgen van het coronavirus, en hierdoor hun winsten voor dit jaar opdrijven. Het is dan ook logisch dat veel beleggers de voorbije maanden deze aandelen verkozen en zo vooral de Amerikaanse beurzen sterk herstelden na de sterke daling in februari en maart ten gevolge van de coronacrisis.

Een tweede belangrijke oorzaak zijn de Amerikaanse verkiezingen in november. President Trump rekent op een sterke economie en goed
presterende beurzen om de twijfelende kiezers te overtuigen. De Amerikaanse overheid keurde de voorbije maanden dan ook een steunpakket van nooit geziene omvang goed om de getroffen bedrijven te ondersteunen en kende riante vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid toe om te voorkomen dat burgers die getroffen werden door lockdowns en bedrijfssluitingen een groot inkomensverlies zouden ervaren. Dit zorgde ervoor dat de economische impact voor heel wat bedrijven getemperd werd. Daarnaast zorgde Trump door druk te zetten op de centrale bank ook onrechtstreeks voor steun voor de aandelenmarkten. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde de kortetermijnrente tot 0% en duwde met grote opkoopprogramma’s voor obligaties de langetermijnrente ook fors naar beneden. Op het einde van augustus kondigde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, ook aan dat de beleidsdoelen van de bank worden aangepast: in plaats van te streven naar een inflatie van 2%, zal de Federal Reserve nu streven naar een “gemiddelde inflatie van 2%”. Dit betekent dat aangezien de inflatie de voorbije jaren onder de grens van 2% bleef, ze de komende jaren zelfs gedurende een lange tijd boven de grens van 2% mag komen, alvorens de Fed geneigd zal zijn om de rente op te trekken om een te hoge inflatie aan te pakken. In de praktijk komt dit erop neer dat de centrale bank impliciet belooft om de rente nog meerdere jaren op de huidige ultralage niveaus te houden. Een zeer lage rente in de VS en het vooruitzicht dat dit nog jaren zo zal blijven, duwden dan ook meer beleggers richting aandelen de voorbije maanden, wat ook heeft bijgedragen aan het forse beursherstel in de VS.

Een derde oorzaak tenslotte, die weliswaar minder zwaar weegt dan de eerste twee, is speculatie van particuliere beleggers op de beurs. Bij de lockdown in maart en april zaten vele Amerikanen thuis met weinig om handen, en velen van hen openden toen een beursrekening en zetten hun eerste stappen op de beurs. Populaire beursapps zoals Robinhood zagen miljoenen nieuwe klanten toestromen in die maanden. Aangezien veel van deze beleggers startten met beleggen in de buurt van het beursdieptepunt van maart, waren hun eerste aankopen meestal succesvol, wat deze nieuwbakken beleggers het gevoel gaf dat de beurs een plaats was waar snel grote rendementen gehaald konden worden en hen zo aanzette om nog meer te gaan beleggen. Dit leidde de voorbije maanden soms tot forse koersstijgingen in verschillende aandelen van bekende bedrijven, o.a. het populaire Tesla (+ 420% sinds het dieptepunt in maart), die door de fundamentals van de bedrijven moeilijk te verklaren waren, maar die wel de stijgende trend van de beurzen versterkten.

De uitstekende maand augustus zorgde ervoor dat er onder de aandelen in portefeuille nauwelijks dalers zitten. Cisco Systems (- 11%) voert de lijst van de verliezers aan, gevolgd door National Grid (- 6%). Ondanks de belangstelling voor goud vanwege superbelegger Warren Buffett ging Newmont Mining over de maand 3% lager. Ubisoft Entertainment (- 3%) zette enkele topmanagers aan de kant na aantijgeningen over sexuele intimidatie in de organisatie. Immofinanz leverde in augustus 1% in. De overige dalers in de top-10 zijn obligaties: € Kinepolis 2026 (- 3%), € Tyco 2025, (- 2%), $ Edward Life 2028, € VGP 2026 en tot slot $ Apple 2027 (alle drie - 1%).

Nintendo (+ 22%) voert, dankzij de publicatie van beter dan verwachte resultaten, de lijst van de stijgers aan. D’Ieteren en Eurofins Scientific (beiden + 21%) doen hier, eveneens door prima resultaten, nauwelijks voor onder. Aena (+ 17%), Adobe (+ 15%), SS&C Technologies, Medtronic, Berkshire Hathaway (alle drie + 12%), Alphabet (+ 11%) en Microsoft (+ 10%) zijn de overige stijgers in de top-10.

De aandelen van het Chinese Alibaba zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een return van 3,36% over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer