Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,2% 8 849 794
Aandelen 63,2% 21 391 688
Rek courant 10,6% 3 593 505
Totaal in EUR 100,0% 33 834 988

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 538 088 0 16 871 220 20 409 307 60,3%
USD 0,8969 4 660 0 9 572 851 8 590 074 25,4%
DKK 0,1339 11 498 0 5 940 000 796 906 2,4%
GBP 1,1381 16 049 0 2 113 230 2 423 226 7,2%
CHF 0,8880 3 026 0 189 145 170 657 0,5%
SEK 0,0927 310 137 0 15 277 500 1 444 818 4,3%
Totaal in EUR 33 834 988

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,7% 786 176
Transport/Vervoer 7,0% 1 489 724
Distributie 4,2% 904 286
Media 3,6% 780 676
Voeding 3,9% 825 330
Consumptie/Luxe 7,1% 1 510 530
Farmacie/Medical 6,2% 1 324 343
Diensten 3,3% 700 847
Holdings 13,2% 2 831 695
Financieel 14,2% 3 036 513
Vastgoed 8,9% 1 894 150
Industrie 6,8% 1 462 730
Technologie 17,4% 3 725 090
Vastgoedfonds 0,6% 119 600
Totaal in EUR 21 391 688

1020.77 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2019

Kaptilisatie 1020.77 EUR
Distributie 1020.77 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 100000 1,04 EUR 103 977 103 977 21/05/2019
CVS HEALTH CORP 2,1% 15000 53,00 USD 795 000 713 036 20/05/2019
DIETEREN 0,6% 5000 38,25 EUR 191 250 191 250 21/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 300000 1,05 EUR 316 461 316 461 17/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,6% 200000 1,03 EUR 205 833 205 833 17/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 100000 1,01 EUR 101 212 101 212 17/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 200000 0,99 USD 198 314 177 868 17/05/2019
ALPHABET INC class C 2,0% 675 1 138,85 USD 768 724 689 469 20/05/2019
CISCO SYSTEMS 2,2% 14500 56,01 USD 812 145 728 413 20/05/2019
FACEBOOK INC-A 2,2% 4500 182,72 USD 822 240 737 467 20/05/2019
MELEXIS 1,8% 9650 63,30 EUR 610 845 610 845 21/05/2019
OPEN TEXT 2,3% 21000 40,43 USD 849 030 761 495 20/05/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,6% 40000 4,94 EUR 197 400 197 400 21/05/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,0% 300000 1,07 EUR 327 826 327 826 17/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 9000 73,04 EUR 657 360 657 360 21/05/2019
NESTLE SA 0,5% 1900 99,55 CHF 189 145 167 970 20/05/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 200000 1,01 EUR 203 651 203 651 17/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,6% 200000 1,01 EUR 205 115 205 115 17/05/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 3800 202,73 USD 770 374 690 949 20/05/2019
EXOR NV 2,0% 11800 57,30 EUR 676 140 676 140 21/05/2019
INVESTOR B 2,2% 18000 436,80 SEK 7 862 400 728 766 21/05/2019
SOFINA 2,2% 4200 175,20 EUR 735 840 735 840 21/05/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,9% 300000 1,04 EUR 311 051 311 051 17/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 28000 1,05 EUR 29 765 29 765 21/05/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 100000 1,02 EUR 103 019 103 019 17/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 100000 1,02 EUR 102 648 102 648 17/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,6% 200000 1,03 EUR 205 623 205 623 17/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 200000 1,03 EUR 206 888 206 888 17/05/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,2% 78000 1,01 EUR 78 921 78 921 21/05/2019
DSV 2,4% 10000 594,00 DKK 5 940 000 795 366 21/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 18500 32,98 GBP 610 130 694 358 21/05/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 300000 1,03 EUR 310 598 310 598 17/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 200000 1,16 EUR 234 044 234 044 17/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 100000 1,02 EUR 104 031 104 031 17/05/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 200000 1,17 EUR 241 127 241 127 21/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 2150 411,40 EUR 884 510 884 510 21/05/2019
MEDTRONIC 1,3% 5600 87,57 USD 490 392 439 833 20/05/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 200000 1,01 EUR 203 936 203 936 17/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 200000 1,04 EUR 208 196 208 196 17/05/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 236500 1,06 EUR 253 999 253 999 21/05/2019
Chemie
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 200000 1,02 EUR 207 274 207 274 17/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,5% 173000 1,05 EUR 185 027 185 027 21/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 50000 1,07 EUR 54 843 54 843 21/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,4% 1800 79,86 USD 143 748 128 928 20/05/2019
SOLVAY 1,9% 7600 86,48 EUR 657 248 657 248 21/05/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 200000 1,04 EUR 211 973 211 973 17/05/2019
SOTHEBYS 2,1% 21000 37,21 USD 781 410 700 847 20/05/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 200000 1,05 EUR 210 519 210 519 17/05/2019
ALLIANZ SE-REG 2,2% 3700 202,93 EUR 750 841 750 841 21/05/2019
BURFORD CAPITAL 2,1% 42500 15,02 GBP 638 350 726 474 21/05/2019
INTRUM AB 2,0% 31500 235,40 SEK 7 415 100 687 306 21/05/2019
KBC ANCORA 2,0% 16000 43,10 EUR 689 600 689 600 21/05/2019
MOODY'S CORP 0,5% 1100 184,77 USD 203 247 182 292 20/05/2019
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 6,7% 2000000 1,11 EUR 2 280 526 2 280 526 21/05/2019
Industrie
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 200000 1,02 EUR 204 098 204 098 17/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 100000 1,03 EUR 102 749 102 749 17/05/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,04 EUR 16 637 16 637 21/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,4% 150000 1,05 USD 157 808 141 538 21/05/2019
AALBERTS 2,1% 22500 30,90 EUR 695 250 695 250 21/05/2019
KION GROUP 2,3% 14000 54,82 EUR 767 480 767 480 21/05/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,7% 200000 1,12 EUR 227 003 227 003 17/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,99 USD 98 685 88 511 21/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,99 USD 98 685 88 511 21/05/2019
BOOKING HOLDINGS 2,3% 495 1 752,23 USD 867 354 777 930 21/05/2019
LVMH 2,2% 2200 333,00 EUR 732 600 732 600 21/05/2019
Vastgoed
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 57000 1,05 EUR 60 131 60 131 21/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,9% 271000 1,04 EUR 288 576 288 576 21/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 229000 1,04 EUR 246 089 246 089 21/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 18000 46,96 USD 845 280 758 132 20/05/2019
IMMOFINANZ 0,4% 6700 22,67 EUR 151 889 151 889 21/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,9% 250000 3,46 GBP 864 750 984 129 21/05/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,3% 6500 133,91 USD 870 415 780 676 20/05/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,4% 4000 29,90 EUR 119 600 119 600 21/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Bij de verliezers over de maand januari zitten slechts acht obligaties en zelfs daar zijn de verliezen bescheiden. De leningen GBL 2024 en Eurofins 2022 verloren een kleine procent. De leningen Ipsen 2023, UCB 2023, WDP 2021, Tessenderlo 2022, Smiths Group 2023 en Fresenius 2024 verloren zelfs minder dan een halve procent.

Bij de aandelen is Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Carriage Services (+ 27%), Intrum (+ 25%). Melexis, DSV, X-Fab (alle drie + 22%), Exor (+ 16%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management, en Moody's (beiden + 12%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer