Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,9% 6 255 526
Aandelen 66,0% 16 556 280
Rek courant 9,1% 2 281 963
Totaal in EUR 100,0% 25 093 769

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 768 991 0 12 673 216 14 442 207 57,6%
USD 0,8844 570 337 0 7 260 756 6 925 820 27,6%
DKK 0,1340 11 498 0 4 668 200 627 079 2,5%
GBP 1,1578 5 169 0 1 636 303 1 900 497 7,6%
CHF 0,8877 0 0 180 595 160 305 0,6%
SEK 0,0954 10 887 0 10 863 600 1 037 861 4,1%
Totaal in EUR 25 093 769

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,2% 690 252
Transport/Vervoer 7,8% 1 286 110
Distributie 3,0% 497 117
Media 3,2% 528 544
Voeding 4,5% 741 985
Consumptie/Luxe 6,2% 1 021 161
Farmacie/Medical 7,2% 1 193 954
Holdings 12,3% 2 038 873
Financieel 17,5% 2 889 402
Vastgoed 5,7% 947 281
Industrie 7,3% 1 212 855
Technologie 19,6% 3 236 875
Staal/Non-ferro 0,8% 133 671
Vastgoedfonds 0,8% 138 200
Totaal in EUR 16 556 280

996.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Kaptilisatie 996.66 EUR
Distributie 996.66 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 100000 1,02 EUR 103 714 103 714 22/03/2019
CVS HEALTH CORP 1,3% 6300 57,40 USD 361 620 319 817 21/03/2019
DIETEREN 0,7% 5000 35,46 EUR 177 300 177 300 22/03/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,2% 300000 1,03 EUR 310 402 310 402 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,8% 200000 1,01 EUR 205 681 205 681 20/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 100000 1,00 EUR 99 910 99 910 20/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 200000 0,98 USD 196 693 173 956 20/03/2019
ALPHABET INC class C 2,2% 500 1 231,54 USD 615 770 544 587 21/03/2019
APPLE COMPUTER 1,7% 2500 195,09 USD 487 725 431 344 21/03/2019
CISCO SYSTEMS 2,2% 11500 53,94 USD 620 310 548 602 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 1,8% 3000 166,08 USD 498 240 440 643 21/03/2019
MELEXIS 2,3% 9650 60,00 EUR 579 000 579 000 22/03/2019
OPEN TEXT 2,0% 15000 38,15 USD 572 250 506 098 21/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,7% 40000 4,67 EUR 186 600 186 600 22/03/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,3% 300000 1,06 EUR 323 175 323 175 20/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 8000 72,71 EUR 581 680 581 680 22/03/2019
NESTLE SA 0,6% 1900 95,05 CHF 180 595 160 305 22/03/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,8% 200000 1,01 EUR 202 354 202 354 20/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,8% 200000 1,00 EUR 202 003 202 003 20/03/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 2400 204,43 USD 490 632 433 915 21/03/2019
EXOR NV 2,2% 9800 56,76 EUR 556 248 556 248 22/03/2019
INVESTOR B 2,1% 13000 419,20 SEK 5 449 600 520 110 22/03/2019
SOFINA 2,1% 3000 176,20 EUR 528 600 528 600 22/03/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 300000 1,02 EUR 310 349 310 349 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 28000 1,05 EUR 29 559 29 559 22/03/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 100000 1,00 EUR 100 885 100 885 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 100000 1,01 EUR 100 834 100 834 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 200000 1,00 EUR 202 684 202 684 20/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 200000 1,02 EUR 207 731 207 731 20/03/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,2% 50000 1,00 EUR 50 201 50 201 22/03/2019
DSV 2,5% 8500 549,20 DKK 4 668 200 625 539 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,6% 18500 30,84 GBP 570 540 660 571 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 300000 1,02 EUR 306 399 306 399 20/03/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 200000 1,14 EUR 228 973 228 973 20/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 100000 1,02 EUR 103 253 103 253 20/03/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 1,0% 200000 1,17 EUR 239 022 239 022 22/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 1800 360,60 EUR 649 080 649 080 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 2,2% 4500 136,91 USD 616 095 544 874 21/03/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,8% 200000 1,00 EUR 200 578 200 578 20/03/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 236500 1,05 EUR 251 850 251 850 22/03/2019
Chemie
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,8% 200000 1,01 EUR 204 418 204 418 20/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,7% 173000 1,04 EUR 183 984 183 984 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 50000 1,06 EUR 54 031 54 031 22/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 1800 88,31 USD 158 958 140 582 21/03/2019
SOLVAY 2,2% 5500 99,94 EUR 549 670 549 670 22/03/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 200000 1,02 EUR 207 278 207 278 20/03/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 200000 1,03 EUR 209 604 209 604 20/03/2019
ALLIANZ SE-REG 2,2% 2750 196,22 EUR 539 605 539 605 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 2,4% 30000 17,38 GBP 521 400 603 677 22/03/2019
INTRUM AB 2,1% 20000 270,70 SEK 5 414 000 516 712 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,0% 5500 102,87 USD 565 785 500 380 21/03/2019
KBC ANCORA 2,2% 13000 42,46 EUR 551 980 551 980 22/03/2019
MOODY'S CORP 0,7% 1100 181,99 USD 200 189 177 047 21/03/2019
Industrie
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,8% 200000 1,01 EUR 202 309 202 309 20/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 100000 1,01 EUR 102 233 102 233 20/03/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 16000 1,03 EUR 16 534 16 534 22/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 150000 1,04 USD 158 047 139 777 22/03/2019
AALBERTS INDUSTRIES 2,2% 17500 30,97 EUR 541 975 541 975 22/03/2019
KION GROUP 2,7% 14000 47,92 EUR 670 880 670 880 22/03/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,9% 200000 1,09 EUR 219 182 219 182 20/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,97 USD 97 891 86 575 22/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,97 USD 97 891 86 575 22/03/2019
BOOKING HOLDINGS 2,1% 329 1 774,36 USD 583 764 516 281 22/03/2019
LVMH 2,0% 1600 315,55 EUR 504 880 504 880 22/03/2019
Vastgoed
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 57000 1,03 EUR 58 766 58 766 22/03/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 1,1% 271000 1,04 EUR 285 999 285 999 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 1,0% 229000 1,04 EUR 244 750 244 750 22/03/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 7317 46,64 USD 341 265 301 815 21/03/2019
IMMOFINANZ 0,6% 6700 22,22 EUR 148 874 148 874 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,0% 170000 2,52 GBP 428 910 496 592 22/03/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,1% 5500 108,66 USD 597 630 528 544 21/03/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 0,5% 6500 17,76 GBP 115 453 133 671 22/03/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,6% 4000 34,55 EUR 138 200 138 200 22/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Bij de verliezers over de maand januari zitten slechts acht obligaties en zelfs daar zijn de verliezen bescheiden. De leningen GBL 2024 en Eurofins 2022 verloren een kleine procent. De leningen Ipsen 2023, UCB 2023, WDP 2021, Tessenderlo 2022, Smiths Group 2023 en Fresenius 2024 verloren zelfs minder dan een halve procent.

Bij de aandelen is Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Carriage Services (+ 27%), Intrum (+ 25%). Melexis, DSV, X-Fab (alle drie + 22%), Exor (+ 16%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management, en Moody's (beiden + 12%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer