Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -20,91%
1 jaar -12,08%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -7,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 29/02/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 29/02/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 31,4% 15 280 647
Aandelen 65,0% 31 629 416
Rek courant 3,6% 1 775 842
Totaal in EUR 100,0% 48 685 905

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 680 257 0 26 482 498 28 162 755 57,8%
USD 0,9212 78 767 0 16 044 197 14 853 276 30,5%
GBP 1,1397 8 584 0 1 502 800 1 722 449 3,5%
CAD 0,6455 0 0 1 190 470 768 448 1,6%
SEK 0,0909 97 161 0 17 094 115 1 562 515 3,2%
JPY 0,0086 0 0 82 660 000 709 649 1,5%
HKD 0,1188 0 0 7 596 000 902 405 1,9%
CHF 0,9479 3 026 0 0 2 868 0,0%
DKK 0,1339 11 498 0 0 1 540 0,0%
Totaal in EUR 48 685 905

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 747 488
Transport/Vervoer 4,4% 1 399 395
Distributie 3,9% 1 233 748
Media 5,5% 1 752 224
Voeding 1,7% 522 665
Consumptie/Luxe 13,5% 4 270 972
Farmacie/Medical 6,3% 2 006 022
Holdings 14,1% 4 457 293
Financieel 5,5% 1 726 936
Vastgoed 7,8% 2 458 370
Industrie 1,0% 330 899
Technologie 27,5% 8 697 807
Nutssector 3,4% 1 072 046
Vastgoedfonds 3,0% 953 550
Totaal in EUR 31 629 416

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Kaptilisatie 878.4 EUR
Distributie 878.4 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 200000 1,04 EUR 211 136 211 136 01/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 334 210 334 01/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 220000 0,95 USD 212 831 196 071 01/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 200000 1,01 USD 203 308 187 297 02/04/2020
BOOKING HOLDINGS 1,7% 732 1 260,00 USD 922 320 849 687 02/04/2020
CAPRI HOLDINGS 0,9% 58259 8,13 USD 473 646 436 346 02/04/2020
KERING (EX-PPR) 2,3% 2461 454,85 EUR 1 119 386 1 119 386 02/04/2020
LVMH 1,7% 2589 326,10 EUR 844 273 844 273 02/04/2020
MONCLER 2,1% 31915 32,00 EUR 1 021 280 1 021 280 02/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 0,97 EUR 98 541 98 541 02/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,6% 46053 25,85 CAD 1 190 470 768 448 02/04/2020
DIETEREN 1,0% 11000 42,30 EUR 465 300 465 300 02/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 054 211 054 02/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 300000 1,03 EUR 314 438 314 438 01/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 0,99 EUR 199 373 199 373 01/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 200000 0,93 EUR 188 294 188 294 01/04/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,2% 73000 1,01 EUR 74 084 74 084 02/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 0,99 EUR 201 732 201 732 01/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 0,97 EUR 195 324 195 324 01/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 220000 1,07 USD 234 940 216 439 01/04/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 0,92 USD 98 249 90 512 01/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 200000 1,04 USD 208 828 192 383 01/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 200000 1,00 USD 200 656 184 854 01/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,4% 210000 1,07 USD 225 643 207 873 01/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 15500 60,78 USD 942 090 867 900 02/04/2020
ADOBE 1,4% 2429 303,96 USD 738 319 680 176 02/04/2020
ALPHABET INC class C 2,1% 1000 1 120,84 USD 1 120 840 1 032 574 02/04/2020
CAPGEMINI 0,6% 4378 70,30 EUR 307 773 307 773 02/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 12250 98,74 USD 1 209 565 1 114 311 02/04/2020
CISCO SYSTEMS 0,8% 10000 39,80 USD 398 000 366 657 02/04/2020
MICROSOFT 1,4% 4677 155,26 USD 726 151 668 966 02/04/2020
NINTENDO 1,5% 2000 41 330,00 JPY 82 660 000 709 649 02/04/2020
OPEN TEXT 2,1% 31871 34,02 USD 1 084 251 998 866 02/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,0% 25720 40,96 USD 1 053 491 970 528 02/04/2020
TENCENT HOLDINGS 1,9% 20000 379,80 HKD 7 596 000 902 405 02/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,2% 40000 1,95 EUR 78 000 78 000 02/04/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 110 108 110 108 01/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 1,00 EUR 200 236 200 236 01/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 228000 1,01 EUR 229 758 229 758 02/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 0,95 EUR 95 118 95 118 01/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 200000 0,99 EUR 201 665 201 665 01/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 400000 0,99 EUR 399 188 399 188 01/04/2020
SOLVAY 1,5% 11200 66,74 EUR 747 488 747 488 02/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 658 101 658 01/04/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 200000 0,98 EUR 196 911 196 911 01/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 13000 40,21 EUR 522 665 522 665 02/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,4% 200000 1,00 EUR 199 763 199 763 01/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 902 217 902 01/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 200000 0,99 EUR 199 547 199 547 01/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 5700 179,73 USD 1 024 461 943 784 02/04/2020
EXOR NV 2,1% 22918 44,48 EUR 1 019 393 1 019 393 02/04/2020
INVESTOR B 2,1% 25655 434,00 SEK 11 134 270 1 011 994 02/04/2020
PROSUS NV 0,8% 6350 60,52 EUR 384 302 384 302 02/04/2020
SOFINA 2,3% 5700 192,60 EUR 1 097 820 1 097 820 02/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 300000 0,98 EUR 300 432 300 432 01/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 174000 0,99 EUR 174 032 174 032 02/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 200000 0,94 EUR 191 342 191 342 01/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 673 198 673 01/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 0,96 EUR 96 274 96 274 01/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 0,95 EUR 190 582 190 582 01/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 0,96 EUR 195 432 195 432 01/04/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 0,93 EUR 259 131 259 131 02/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 200000 0,87 EUR 174 583 174 583 01/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,4% 200000 0,95 EUR 191 897 191 897 01/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 0,77 EUR 153 907 153 907 01/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 0,76 EUR 151 790 151 790 01/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,03 EUR 206 634 206 634 01/04/2020
AENA SME 1,6% 7550 100,50 EUR 758 775 758 775 02/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,3% 26000 21,62 GBP 562 120 640 620 02/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 972 203 972 01/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 200000 1,12 EUR 228 503 228 503 01/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 0,96 EUR 192 548 192 548 01/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,01 EUR 201 278 201 278 01/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,01 EUR 203 081 203 081 01/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,05 EUR 212 917 212 917 01/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 200000 0,94 EUR 188 235 188 235 01/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,02 EUR 206 147 206 147 01/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 1,00 EUR 200 601 200 601 01/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 1,00 EUR 199 277 199 277 01/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 200000 0,93 EUR 187 319 187 319 01/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 896 203 896 01/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 204 312 204 312 01/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 391 100 391 01/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 28000 1,02 EUR 28 498 28 498 02/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,4% 200000 0,95 EUR 189 798 189 798 01/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,05 USD 160 562 147 917 01/04/2020
AALBERTS 0,7% 15284 21,65 EUR 330 899 330 899 02/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 300000 0,93 EUR 280 457 280 457 01/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,5% 200000 1,10 EUR 221 916 221 916 01/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 204 765 204 765 01/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 202 462 202 462 01/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 300000 0,98 EUR 294 443 294 443 01/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 200000 1,11 EUR 226 125 226 125 02/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 200000 1,07 USD 216 896 199 815 01/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 2575 440,00 EUR 1 133 000 1 133 000 02/04/2020
MEDTRONIC 1,8% 11000 86,15 USD 947 650 873 022 02/04/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 236500 1,01 EUR 241 353 241 353 02/04/2020
NATIONAL GRID 2,2% 108000 8,71 GBP 940 680 1 072 046 02/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 200000 0,92 EUR 187 108 187 108 01/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,4% 200000 0,89 EUR 179 593 179 593 01/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 0,97 EUR 194 715 194 715 01/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,3% 132000 1,02 USD 134 418 123 832 01/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,7% 4475 206,17 USD 922 611 849 955 02/04/2020
WALT DISNEY CORP. 1,9% 10100 96,97 USD 979 397 902 269 02/04/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,01 EUR 204 925 204 925 01/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 0,90 EUR 182 295 182 295 01/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 250000 1,00 EUR 253 073 253 073 02/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,02 EUR 206 731 206 731 02/04/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 5100 151,46 EUR 772 446 772 446 02/04/2020
INTRUM AB 1,1% 50550 117,90 SEK 5 959 845 541 690 02/04/2020
KBC ANCORA 0,8% 16000 25,80 EUR 412 800 412 800 02/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 202 439 202 439 01/04/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 0,98 EUR 197 274 197 274 01/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,00 EUR 57 077 57 077 02/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 271000 0,98 EUR 270 532 270 532 02/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,5% 229000 1,00 EUR 234 727 234 727 02/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 38565 41,62 USD 1 605 075 1 478 675 01/04/2020
IMMOFINANZ 2,0% 61500 15,93 EUR 979 695 979 695 02/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,0% 8150 117,00 EUR 953 550 953 550 02/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,73% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2020

De uitbraak van het Coronavirus in de tweede helft van januari zorgde aanvankelijk voor lichte nervositeit op de beurzen. In de eerste helft van februari herstelden de beurzen toen bleek dat de drastische maatregelen van de Chinese overheid de verspreiding van het virus begonnen af te remmen. De beurzen bereikten hierdoor midden februari zelfs opnieuw recordniveaus. Op het einde van de maand nam het aantal besmettingen in Italië echter razendsnel toe, en ook in andere Europese landen doken plots meerdere gevallen op. De vrees dat het Coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden nam hierdoor snel toe, en dit zorgde voor angst bij beleggers en een stevige verkoopgolf op de beurzen. Tijdens de laatste week van februari daalden de Amerikaanse en Europese beurzen gemiddeld meer dan 10% waardoor de beurswinsten sinds Nieuwjaar werden weggeveegd. De Amerikaanse S&P-500-index ging in zes sessies tijd van een record naar een correctie, vakjargon voor een daling van meer dan 10%. Nooit eerder gebeurde dit zo snel.

De wereldwijde impact van het virus op bedrijven en hun resultaten is zeer moeilijk in te schatten. De sectoren toerisme en transport zijn hard getroffen en lijden onder de effecten van het virus. De gesloten fabrieken in China zorgen al voor problemen voor Westerse bedrijven die daar zelf produceren of afhangen van leveranciers uit de getroffen regio. Verschillende bedrijven hebben de voorbije weken al gewaarschuwd dat hun resultaten voor het eerste kwartaal hierdoor lager zullen uitkomen dan verwacht.

De onzekerheid zorgt ervoor dat goud en obligaties, die door velen als vluchthavens in onzekere tijden gezien worden duurder werden. In de VS daalde de rente op 10-jarige overheidsobligaties hierdoor voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van 1,20%.

De vlucht naar veiligheid zorgt er nu ook voor dat voor het eerst in lange tijd beleggers voorzichtiger worden over obligaties van mindere kwaliteit. De lage rente zorgde er de voorbije jaren voor dat een deel van de beleggers gretig obligaties kocht van bedrijven van lage kwaliteit omdat die toch nog een licht hoger rendement boden dan bij kwaliteitsbedrijven. De hogere risico’s van dit soort obligaties werden daarbij genegeerd. Nu beleggers opnieuw meer aandacht besteden aan risico’s en meer risico-avers worden, worden dit soort obligaties verkocht en ingeruild voor obligaties van hogere kwaliteit. De koersen van kwaliteitsobligaties stegen de voorbije weken in de vlucht naar veiligheid.

De dalende rente had een positief impact op de koersen van de obligaties in portefeuille. Toch is het verrassend nog het aandeel van het Chinese Tencent dat met een stijging van 3% de top-10 van de stijgers aanvoert. De overige negen componenten zijn obligaties: € Tyco 2025 1,375% (+ 2%), $ Hasbro 2026 3,55%, $ Keysight 2024, $ Nike 2023 2,25%, € Vivendi 2028 1,125%, € Plastic Omnium 2024, € Dover 2027 0,75%, Kinepolis 2026 2,75% en € Parker-Hannifin 2025 1,125% (alle negen + 1%).

Ondanks de nieuwe recordniveaus van heel wat indexen midden februari ontketende het Covid-19 op het einde van de maand toch een bloedbad op de aandelenmarkten. Het virus kost ook AB Inbev (- 26%) omzet en winst. Hoewel luchtvaartmaatschappij Wizz Air (- 18%) niet in Azië actief is, verwachten beleggers een flinke terugval van de activiteit. Walt Disney (- 15%) sloot zijn Chinese parken. Capri Holdings, de naam achter Michael Kors en Versace, moet heel wat van zijn Chinese winkels sluiten en kreeg een klap van 14%. Bij Aena (- 13%), de exploitant van de Spaanse luchthavens, leeft bij de beleggers de vrees dat de activiteit voor langere tijd zal krimpen. Bij X-Fab (- 18%) en Aalberts (- 15%) ligt de vrees voor een bredere economische terugval aan de basis van de daling. KBC Ancora (- 14%), Cisco en Medtronic (beiden - 13%) maken de top-10 van de dalers rond.

De laatste aandelen Melexis werden verkocht.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer