Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 9,34%
1 jaar 4,04%
2 jaar -2,90%
3 jaar 2,50%
5 jaar 3,94%
Rendement sinds oprichting 3,37%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,74% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,30 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
 • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,2% 33 711 406
Obli converteerbaar 0,2% 268 583
Obl. priv.plaatsing 0,2% 300 870
Aandelen 70,4% 87 398 375
Rek courant 2,0% 2 459 635
Totaal in EUR 100,0% 124 138 870

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 635 038 8 321 775 59 793 683 69 750 497 56,2%
USD 0,9096 727 886 -9 000 000 58 091 203 45 315 458 36,5%
CHF 1,0370 0 0 4 204 613 4 360 185 3,5%
DKK 0,1341 0 0 12 553 510 1 683 426 1,4%
SEK 0,0880 308 424 0 34 119 405 3 029 305 2,4%
Totaal in EUR 124 138 870

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 1 329 810
Transport/Vervoer 1,8% 1 587 309
Distributie 4,1% 3 564 735
Voeding 6,2% 5 388 769
Consumptie/Luxe 10,6% 9 272 705
Farmacie/Medical 11,7% 10 191 418
Holdings 11,8% 10 340 726
Financieel 6,8% 5 911 881
Industrie 4,4% 3 886 036
Technologie 40,0% 34 981 750
Staal/Non-ferro 1,1% 943 236
Totaal in EUR 87 398 375

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kaptilisatie 1183.38 EUR
Distributie 1166.77 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 0,97 EUR 193 667 193 667 28/11/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 402 923 402 923 22/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,97 EUR 387 986 387 986 28/11/2023
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 967 96 967 28/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,93 USD 297 148 270 286 24/11/2023
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1004 3 141,91 USD 3 154 478 2 869 314 28/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,2% 3920 394,05 EUR 1 544 676 1 544 676 28/11/2023
LVMH 2,8% 5104 684,50 EUR 3 493 688 3 493 688 28/11/2023
MONCLER 1,1% 26913 50,72 EUR 1 365 027 1 365 027 28/11/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,74 EUR 74 474 74 474 28/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,96 EUR 99 933 99 933 28/11/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,87 EUR 265 297 265 297 28/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,95 EUR 381 605 381 605 28/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 400000 1,00 EUR 411 146 411 146 28/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,95 EUR 381 202 381 202 28/11/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,04 EUR 416 275 416 275 28/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 581 298 581 28/11/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 540 198 540 28/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,78 EUR 312 679 312 679 28/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 300000 0,95 EUR 289 010 289 010 28/11/2023
SOLVAY 1,1% 12836 103,60 EUR 1 329 810 1 329 810 28/11/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,80 EUR 160 736 160 736 28/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,95 EUR 285 906 285 906 28/11/2023
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,92 EUR 372 291 372 291 22/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,92 EUR 277 884 277 884 28/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 97 049 97 049 28/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,94 EUR 190 157 190 157 28/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 463 298 463 28/11/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 300000 0,94 EUR 286 456 286 456 28/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 0,99 EUR 201 199 201 199 28/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 48,63 EUR 268 583 268 583 28/11/2023
AMAZON COM 0,9% 8106 147,03 USD 1 191 825 1 084 085 28/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,0% 39342 69,32 USD 2 727 187 2 480 650 28/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,93 EUR 281 276 281 276 28/11/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,97 EUR 390 008 390 008 28/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,91 EUR 276 131 276 131 28/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 315 295 315 28/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,80 EUR 322 753 322 753 28/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 0,99 EUR 398 438 398 438 28/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,81 EUR 161 739 161 739 28/11/2023
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,87 EUR 261 693 261 693 28/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,79 USD 255 215 232 144 24/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,93 USD 300 839 273 643 24/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 300 473 273 311 28/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,86 USD 261 305 237 683 24/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 7813 332,56 USD 2 598 291 2 363 406 28/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 0,4% 1500 332,56 USD 498 840 453 745 28/11/2023
ADOBE 2,6% 5776 623,73 USD 3 602 664 3 276 985 28/11/2023
ALPHABET INC class C 3,5% 34510 138,62 USD 4 783 776 4 351 324 28/11/2023
APPLE COMPUTER 2,4% 17415 190,40 USD 3 315 816 3 016 067 28/11/2023
ASML HOLDING 2,3% 4664 619,70 EUR 2 890 281 2 890 281 28/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 128510 265,50 SEK 34 119 405 3 002 166 28/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,4% 22063 146,47 USD 3 231 457 2 939 334 28/11/2023
CISCO SYSTEMS 1,5% 42345 47,86 USD 2 026 420 1 843 232 28/11/2023
FORTINET 0,7% 18369 52,79 USD 969 700 882 039 28/11/2023
MASTERCARD 1,1% 3777 408,43 USD 1 542 640 1 403 186 28/11/2023
MICROSOFT 3,7% 13204 382,63 USD 5 052 247 4 595 525 28/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 19924 97,98 USD 1 952 154 1 775 679 28/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 4774 172,72 USD 824 565 750 025 28/11/2023
VISA 1,2% 6281 251,83 USD 1 581 744 1 438 755 28/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,90 EUR 185 599 185 599 28/11/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,93 EUR 283 198 283 198 28/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,97 EUR 56 732 56 732 28/11/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,76 EUR 77 502 77 502 28/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 32 752 32 752 28/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 105 97 105 28/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 400000 0,78 EUR 315 269 315 269 28/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,89 EUR 268 198 268 198 28/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 295 949 295 949 28/11/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,95 EUR 382 401 382 401 28/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 0,97 EUR 397 189 397 189 28/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,97 EUR 295 678 295 678 28/11/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 292 194 292 28/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,98 EUR 296 098 296 098 28/11/2023
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,89 EUR 361 495 361 495 22/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,98 EUR 296 555 296 555 28/11/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,95 EUR 382 824 382 824 28/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 382 453 382 453 28/11/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 390 519 390 519 27/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 395 936 360 143 22/11/2023
AALBERTS 0,6% 22209 35,14 EUR 780 424 780 424 28/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5% 18704 166,04 EUR 3 105 612 3 105 612 28/11/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,93 EUR 373 829 373 829 28/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,92 EUR 277 086 277 086 28/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,03 EUR 381 637 381 637 28/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,85 EUR 171 022 171 022 28/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 0,99 EUR 399 432 399 432 28/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,83 EUR 250 329 250 329 28/11/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 294 518 294 518 28/11/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,92 EUR 368 840 368 840 28/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 0,99 EUR 300 870 300 870 28/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 50488 57,27 EUR 2 891 448 2 891 448 28/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,7% 546 1 471,00 CHF 803 166 832 883 28/11/2023
COCA COLA CO 0,7% 15850 58,58 USD 928 493 844 557 28/11/2023
NESTLE SA 0,7% 7954 99,40 CHF 790 628 819 881 28/11/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,94 EUR 286 620 286 620 28/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,98 EUR 296 975 296 975 28/11/2023
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 100 202 100 28/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,95 EUR 381 529 381 529 28/11/2023
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,3% 400000 0,88 EUR 352 590 352 590 22/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,92 EUR 186 215 186 215 28/11/2023
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,96 EUR 385 626 385 626 22/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,2% 300000 0,93 EUR 283 135 283 135 28/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,95 USD 292 311 265 886 28/11/2023
DANAHER 1,4% 8781 220,00 USD 1 931 820 1 757 184 27/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 43111 52,62 EUR 2 268 501 2 268 501 28/11/2023
MEDTRONIC 1,4% 24816 78,63 USD 1 951 282 1 774 887 28/11/2023
NOVO NORDISK 1,4% 17681 710,00 DKK 12 553 510 1 683 426 27/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,1% 5367 235,90 CHF 1 266 075 1 312 920 28/11/2023
SONOVA HOLDING 1,1% 5462 246,20 CHF 1 344 744 1 394 500 28/11/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,92 EUR 370 278 370 278 28/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,96 EUR 389 419 389 419 28/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,91 EUR 184 909 184 909 28/11/2023
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,82 EUR 82 998 82 998 28/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,92 EUR 186 021 186 021 28/11/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,93 EUR 377 832 377 832 28/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 284 387 284 28/11/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,97 EUR 293 280 293 280 28/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,96 EUR 290 935 290 935 28/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,90 EUR 269 762 269 762 28/11/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,89 EUR 268 318 268 318 28/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,97 EUR 270 313 270 313 28/11/2023
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 419 265 419 265 22/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,96 EUR 295 051 295 051 28/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 355 192 355 28/11/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,95 EUR 381 760 381 760 24/11/2023
UNION PACIFIC CORP 1,3% 7888 221,23 USD 1 745 062 1 587 309 28/11/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,98 EUR 399 694 399 694 28/11/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 231 163 231 163 28/11/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,99 EUR 198 050 198 050 28/11/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,95 EUR 383 481 383 481 28/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,93 EUR 281 222 281 222 28/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 296 305 296 305 28/11/2023
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 800000 0,97 EUR 772 400 772 400 28/11/2023
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 800000 0,97 EUR 776 950 776 950 28/11/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,89 EUR 357 400 357 400 24/11/2023
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 800000 0,97 EUR 778 025 778 025 28/11/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 404 224 404 224 28/11/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 700 195 700 28/11/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,99 EUR 198 780 198 780 28/11/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,89 EUR 181 152 181 152 28/11/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5858 150,00 EUR 878 700 878 700 28/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11651 360,05 USD 4 194 943 3 815 721 28/11/2023
EXOR NV 3,5% 49521 87,30 EUR 4 323 183 4 323 183 28/11/2023
SOFINA 1,1% 6609 200,20 EUR 1 323 122 1 323 122 28/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,96 EUR 290 892 290 892 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,92 EUR 189 284 189 284 28/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,89 EUR 271 515 271 515 28/11/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,96 EUR 289 806 289 806 28/11/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,89 EUR 271 144 271 144 28/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,80 EUR 160 221 160 221 28/11/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 61954 29,38 USD 1 820 209 1 655 662 28/11/2023
KBC GROEP 1,0% 23600 52,18 EUR 1 231 448 1 231 448 28/11/2023
MOODY'S CORP 2,4% 9207 361,18 USD 3 325 384 3 024 770 28/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 400000 0,88 EUR 353 033 353 033 28/11/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,87 EUR 351 715 351 715 28/11/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,98 EUR 99 219 99 219 28/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,97 EUR 98 353 98 353 28/11/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,91 EUR 91 535 91 535 28/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,94 EUR 285 844 285 844 28/11/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,92 EUR 280 356 280 356 28/11/2023
NEWMONT CORPORATION 0,8% 26844 38,63 USD 1 036 978 943 236 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. De Amerikaanse S&P 500-Index daalde met 2,2%, terwijl de Europese Stoxx 600 3,7% lager afsloot. Zelfs de ‘Magnificent Seven’, een select clubje AI-gedreven Big Tech’ers die tot hiertoe de onderliggende beursmalaise van de marktkapitalisatie-gewogen aandelenkorven goed wisten te maskeren, begonnen hier en daar tekenen van zwakte te vertonen. Enkel de aandelenkoersen van clubleden Microsoft en Amazon konden de maand nog in het groen afsluiten, te danken aan meevallende bedrijfsresultaten.

Van de bedrijven uit de S&P 500 die dit resultatenseizoen hun kwartaalwinsten reeds publiceerden, slaagden ongeveer 77% erin om positief te verrassen. In het heersende beursklimaat krijgen gunstige bedrijfsprestaties echter vaak slechts een lauw applaus, terwijl tegenvallende resultaten meer dan gewoonlijk leiden tot onbeteugelde afstraffingen. Zo zag Google-moeder Alphabet in één dag meer dan 150 miljard dollar aan beurswaarde verdampen omdat de resultaten van de Cloud-divisie de verwachtingen niet wisten in te lossen. Los van de rente-herkalibratie, is de sfeer op de beurzen in het algemeen dus erg gespannen.

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

De zwakte op de aandelenmarkten in oktober straalt ook af op de portefeuille van het compartiment. Grootste daler is Danaher, dat 23% van zijn waarde verloor. De groeiende vrees voor een economische terugval in Europa duwde de koers van Aalberts 15% en van Schneider Electric 8% lager. De gevreesde zwakkere economie zet ook KBC Groep onder druk (- 12%). In tijden van recessie neemt de kans op kredietverliezen toe. Voor niet-levensnoodzakelijke uitgaven is er minder plaats in onzekere tijden. Dat ondervinden bedrijven als Kering en Moncler, beide - 11%, beide actief in de luxesector. Eurofins Scientific (- 11%), Medtronic, Booking Holding (beide - 10%) en Sofina (- 7%) maken de top-10 van de verliezers rond.

In de lijst van de grootste stijgers staan er drie obligaties. De obligatie € Essity 8.2.2021-2031 0,25%, die liefst 12% hoger noteert dan een maand eerder en de leningen € Borgwarner 19.5.2021-2031 1% en € Deutsche Telecom 3.4.2016-2028 1,50% die beide 2% hoger gaan. Bij de aandelen is Microsoft de grootste stijger (+ 7%). Novo Nordisk, Amazon (beide + 5%), Adobe (+ 4%), Visa, Anheuser-Busch Inbev en Union Pacific (alle drie + 2%) zijn de overige stijgers.

Het bod op Activision Blizzard is rond. De overnemer betaalde de beloofde 95 $ per aandeel in de loop van de vorige maand uit. De aandelen zitten dan ook niet meer in de portefeuille. De leningen € Elis 6.10.2017-2023 0% en € UCB 2.10.2013-2023 5,125 % werden beide op eindvervaldag tegen pari terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 2,09% in de maand oktober.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer