Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 1,64%
1 jaar 18,72%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 10,36%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,9% 16 754 765
Aandelen 67,9% 40 789 501
Rek courant 4,2% 2 535 632
Totaal in EUR 100,0% 60 079 898

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 937 481 0 33 652 917 34 590 398 57,6%
USD 0,9071 1 735 735 0 17 541 115 17 485 068 29,1%
GBP 1,1857 8 584 0 2 194 572 2 612 281 4,3%
CAD 0,6902 0 0 1 830 650 1 263 423 2,1%
SEK 0,0948 97 161 0 26 263 325 2 498 842 4,2%
JPY 0,0083 0 0 87 400 000 725 451 1,2%
HKD 0,1167 0 0 7 716 000 900 071 1,5%
CHF 0,9338 3 026 0 0 2 825 0,0%
DKK 0,1338 11 498 0 0 1 538 0,0%
Totaal in EUR 60 079 898

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 1 064 000
Transport/Vervoer 5,8% 2 381 507
Distributie 4,7% 1 914 623
Media 5,8% 2 379 702
Voeding 2,3% 919 230
Consumptie/Luxe 14,9% 6 092 790
Farmacie/Medical 5,9% 2 424 378
Holdings 13,2% 5 372 658
Financieel 7,6% 3 110 916
Vastgoed 6,4% 2 592 566
Industrie 3,0% 1 219 500
Technologie 21,8% 8 874 375
Nutssector 3,2% 1 298 995
Vastgoedfonds 2,8% 1 144 260
Totaal in EUR 40 789 501

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kaptilisatie 1128.86 EUR
Distributie 1128.86 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 1,07 EUR 108 528 108 528 23/01/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,1% 41000 44,65 CAD 1 830 650 1 263 423 24/01/2020
DIETEREN 1,1% 11000 59,20 EUR 651 200 651 200 24/01/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,12 EUR 225 782 225 782 24/01/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,07 EUR 325 657 325 657 23/01/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 166 208 166 23/01/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 204 171 204 171 23/01/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,03 EUR 76 299 76 299 23/01/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 583 211 583 23/01/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 430 206 430 23/01/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 1,07 USD 116 051 105 264 23/01/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,12 USD 228 659 207 405 23/01/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,00 USD 202 509 183 686 23/01/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 15500 59,40 USD 920 700 835 121 24/01/2020
ALPHABET INC class C 2,2% 1000 1 466,71 USD 1 466 710 1 330 379 24/01/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 12250 115,48 USD 1 414 630 1 283 140 24/01/2020
CISCO SYSTEMS 0,7% 10000 48,85 USD 488 500 443 094 24/01/2020
MELEXIS 0,8% 7250 70,35 EUR 510 038 510 038 24/01/2020
NINTENDO 1,2% 2000 43 700,00 JPY 87 400 000 725 451 24/01/2020
OPEN TEXT 2,1% 29500 46,40 USD 1 368 800 1 241 570 24/01/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 23500 65,45 USD 1 538 075 1 395 111 24/01/2020
TENCENT HOLDINGS 1,5% 20000 385,80 HKD 7 716 000 900 071 24/01/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,4% 40000 5,26 EUR 210 400 210 400 24/01/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 109 905 109 905 23/01/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 364 208 364 23/01/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,03 EUR 234 539 234 539 23/01/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 905 208 905 23/01/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,04 EUR 418 752 418 752 23/01/2020
SOLVAY 1,8% 11200 95,00 EUR 1 064 000 1 064 000 24/01/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 938 327 938 23/01/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 416 209 416 23/01/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 13000 70,71 EUR 919 230 919 230 24/01/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 391 205 391 23/01/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,12 EUR 224 230 224 230 23/01/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,03 EUR 208 243 208 243 23/01/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 5700 226,86 USD 1 293 102 1 172 908 24/01/2020
EXOR NV 2,2% 17750 73,50 EUR 1 304 625 1 304 625 24/01/2020
INVESTOR B 2,1% 24250 539,60 SEK 13 085 300 1 240 421 24/01/2020
PROSUS NV 0,7% 6350 68,04 EUR 432 054 432 054 24/01/2020
SOFINA 2,0% 5700 214,50 EUR 1 222 650 1 222 650 24/01/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,06 EUR 321 855 321 855 23/01/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 144000 1,05 EUR 151 333 151 333 23/01/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 847 206 847 23/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 841 104 841 23/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 080 211 080 23/01/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 1,06 EUR 214 920 214 920 23/01/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 1,03 EUR 286 898 286 898 23/01/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,4% 200000 1,07 EUR 215 568 215 568 23/01/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 765 210 765 23/01/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,09 EUR 218 259 218 259 23/01/2020
AENA SME 1,8% 6400 168,50 EUR 1 078 400 1 078 400 24/01/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,2% 26000 42,27 GBP 1 099 020 1 303 107 24/01/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,08 EUR 219 163 219 163 23/01/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 1,06 EUR 215 196 215 196 23/01/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 964 217 964 23/01/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,07 EUR 213 749 213 749 23/01/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,12 EUR 226 571 226 571 23/01/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,01 EUR 202 460 202 460 23/01/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 843 211 843 23/01/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 1,06 EUR 212 944 212 944 23/01/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 695 210 695 23/01/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 382 205 382 23/01/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 287 209 287 23/01/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 295 211 295 23/01/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 792 103 792 23/01/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 28000 1,03 EUR 29 228 29 228 23/01/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 195 444 195 444 23/01/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,09 USD 165 700 150 299 23/01/2020
AALBERTS 2,0% 30000 40,65 EUR 1 219 500 1 219 500 24/01/2020
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 965 210 965 23/01/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,06 EUR 253 967 253 967 24/01/2020
NATIONAL GRID 2,2% 108000 10,14 GBP 1 095 552 1 298 995 24/01/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 314 082 314 082 23/01/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,15 EUR 233 569 233 569 23/01/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,07 EUR 215 688 215 688 23/01/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,2% 100000 1,02 EUR 103 328 103 328 23/01/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,07 EUR 325 596 325 596 23/01/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,16 EUR 235 909 235 909 23/01/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 2575 479,40 EUR 1 234 455 1 234 455 24/01/2020
MEDTRONIC 2,0% 11000 119,26 USD 1 311 860 1 189 923 24/01/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 335 207 335 23/01/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 1,01 EUR 202 846 202 846 23/01/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,04 EUR 207 563 207 563 23/01/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,04 USD 138 916 126 004 23/01/2020
MADISON SQUARE GARDEN 2,0% 4475 296,72 USD 1 327 822 1 204 401 25/01/2020
WALT DISNEY CORP. 2,0% 9250 140,08 USD 1 295 740 1 175 301 24/01/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,07 EUR 216 925 216 925 23/01/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 1,12 EUR 225 988 225 988 23/01/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 250000 1,01 EUR 254 583 254 583 23/01/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,05 EUR 212 190 212 190 24/01/2020
ALLIANZ SE-REG 1,9% 5100 220,35 EUR 1 123 785 1 123 785 24/01/2020
INTRUM AB 2,1% 47250 278,90 SEK 13 178 025 1 249 211 24/01/2020
KBC ANCORA 1,2% 16000 46,12 EUR 737 920 737 920 24/01/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 770 210 770 23/01/2020
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,6% 2000000 1,08 EUR 2 189 869 2 189 869 23/01/2020
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,12 EUR 224 379 224 379 23/01/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,01 USD 203 903 184 950 23/01/2020
BOOKING HOLDINGS 2,0% 663 1 962,96 USD 1 301 442 1 180 473 25/01/2020
CAPRI HOLDINGS 1,9% 36350 35,38 USD 1 286 063 1 166 524 24/01/2020
KERING (EX-PPR) 2,1% 2225 573,30 EUR 1 275 593 1 275 593 24/01/2020
LVMH 2,0% 2825 416,30 EUR 1 176 048 1 176 048 24/01/2020
MONCLER 2,2% 31915 40,55 EUR 1 294 153 1 294 153 24/01/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,04 EUR 208 971 208 971 23/01/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,05 EUR 61 590 61 590 23/01/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 1,05 EUR 289 491 289 491 23/01/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,04 EUR 241 877 241 877 23/01/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 23600 62,37 USD 1 471 932 1 335 116 24/01/2020
IMMOFINANZ 2,1% 50500 24,90 EUR 1 257 450 1 257 450 24/01/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,9% 8150 140,40 EUR 1 144 260 1 144 260 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,73% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van – 0,70% einde augustus naar – 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Op de aandelenmarkten bleef de stemming opperbest. De eindejaarsrally, het fenomeen waarbij de aandelenkoersen op het einde van het jaar de neiging hebben om zonder belangrijk nieuws te stijgen en die zich in oktober op gang trok, zette zich in december rustig verder. De bewegingwas wijd gedragen maar de technologiesector en de aandelen van bedrijven waarvan de koersen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economische groei sprongen er in positieve zin uit. De vastgoedgerelateerde bedrijven, die jarenlang de wind in de zeilen hadden als gevolg van de alsmaar dalende rente, kenden een zwakke maand als gevolg van de stijgende rente.
De Amerikaanse S&P-500-index ging in dollar 2,66% hoger. De dollar verloor echter 1,73% van zijn waarde zodat de nettoprestatie in euro
uiteindelijk lager uitkwam dan die van de Eurostoxx-50-index (+ 1,12%).

Als gevolg van de goede prestatie van de aandelenmarkten en de zwakte van de obligaties zitten er bij de 10 grootste verliezers twee obligaties: Ipsen 2023 1,875% (- 2%) en Orange 2028 1,375 % (- 1%). Grootste verliezers zijn Check Point Software Technologies en Walt Disney (ieder - 5%). De hogere rente is slecht nieuws voor vastgoed- en infrastructuurgroepen: Immofinanz, Cofinimmo (beiden - 2%) en Brookfield Asset Management (- 1%) zijn voorbeelden hiervan. Sofina, CVS Health Corp (allebei - 2%) en Wizz Air Holdings (- 1%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Intrum (+ 15%). De gamingindustrie is sterk vertegenwoordigd met Tencent Holdings (+ 13%) en Activision Blizzard (+ 8%). De andere stijgers in de top-10 zijn Booking Holdings (+ 8%), Kering, d’Ieteren (beiden + 7%), Cisco Systems, X-Fab Silicon Foundries, Madison Square Garden (alle drie + 5%) en Aalberts ( + 4%).

Nieuw in de portefeuille zijn de obligaties van € Ipsos 2025 2,875%, € Tyco 2025 1,375% en $ Micron Technologies 2026 4,975% en de aandelen van National Grid en Prosus. De resterende aandelen Lyondellbasell, Nestlé, Moody’s Corp en VastNed Retail werden verkocht.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in december met 0,65%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer