Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -9,10%
1 jaar -3,60%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,57%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,4% 15 703 348
Aandelen 65,6% 37 584 527
Rek courant 7,0% 4 002 695
Totaal in EUR 100,0% 57 290 570

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 534 846 0 28 440 107 31 974 954 55,8%
USD 0,8834 7 154 0 20 189 069 17 842 353 31,1%
CAD 0,6512 0 0 1 888 912 1 229 965 2,1%
CHF 0,9393 3 026 0 670 071 632 240 1,1%
SEK 0,0962 4 605 053 0 15 222 060 1 907 071 3,3%
JPY 0,0083 1 388 834 0 117 120 000 978 676 1,7%
HKD 0,1140 24 000 0 10 950 000 1 251 036 2,2%
GBP 1,1164 0 0 1 319 178 1 472 731 2,6%
DKK 0,1343 11 498 0 0 1 544 0,0%
Totaal in EUR 57 290 570

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,9% 1 078 800
Distributie 4,7% 1 782 165
Media 2,9% 1 097 430
Voeding 3,3% 1 257 038
Consumptie/Luxe 12,7% 4 775 101
Farmacie/Medical 7,2% 2 700 272
Holdings 10,1% 3 801 254
Financieel 7,1% 2 658 898
Vastgoed 5,7% 2 160 738
Technologie 32,3% 12 156 348
Nutssector 3,9% 1 472 731
Staal/Non-ferro 3,5% 1 311 428
Vastgoedfonds 3,5% 1 332 324
Totaal in EUR 37 584 527

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2020

Kaptilisatie 1009.59 EUR
Distributie 1006.03 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 200000 1,08 EUR 218 930 218 930 09/07/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,02 EUR 207 225 207 225 09/07/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 220000 1,06 USD 234 416 207 094 09/07/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,05 USD 210 580 186 037 13/07/2020
CAPRI HOLDINGS 2,1% 88554 15,35 USD 1 359 304 1 200 877 10/07/2020
KERING (EX-PPR) 2,2% 2509 507,60 EUR 1 273 568 1 273 568 13/07/2020
LVMH 2,1% 2988 405,10 EUR 1 210 439 1 210 439 13/07/2020
MONCLER 1,9% 31915 34,16 EUR 1 090 216 1 090 216 10/07/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 439 210 439 13/07/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,1% 61468 30,73 CAD 1 888 912 1 229 965 10/07/2020
DIETEREN 1,0% 11000 50,20 EUR 552 200 552 200 13/07/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,08 EUR 219 089 219 089 13/07/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 300000 1,06 EUR 319 144 319 144 09/07/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 1,02 EUR 205 670 205 670 09/07/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 0,94 EUR 188 572 188 572 09/07/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 74 755 74 755 13/07/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 690 203 690 09/07/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 1,01 EUR 202 582 202 582 09/07/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 220000 1,12 USD 249 050 220 024 09/07/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 1,05 USD 113 431 100 210 10/07/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 200000 1,15 USD 235 139 207 734 09/07/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,02 USD 205 130 181 222 09/07/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,4% 210000 1,09 USD 233 158 205 983 09/07/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 15500 81,27 USD 1 259 685 1 112 869 10/07/2020
ADOBE 2,1% 2860 466,20 USD 1 333 332 1 177 932 10/07/2020
ALPHABET INC class C 2,4% 1000 1 541,74 USD 1 541 740 1 362 050 10/07/2020
CAPGEMINI 1,5% 8182 104,45 EUR 854 610 854 610 13/07/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 12250 119,45 USD 1 463 263 1 292 719 10/07/2020
CISCO SYSTEMS 0,7% 10000 46,66 USD 466 600 412 218 10/07/2020
MICROSOFT 1,5% 4677 213,67 USD 999 335 882 862 10/07/2020
NINTENDO 1,7% 2400 48 800,00 JPY 117 120 000 967 206 13/07/2020
OPEN TEXT 2,1% 31871 42,77 USD 1 363 123 1 204 251 10/07/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,8% 20884 56,45 USD 1 178 902 1 041 501 10/07/2020
TENCENT HOLDINGS 2,2% 20000 547,50 HKD 10 950 000 1 248 300 13/07/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,0% 8465 70,86 EUR 599 830 599 830 13/07/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 110 668 110 668 09/07/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 1,00 EUR 201 243 201 243 09/07/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,02 EUR 233 631 233 631 13/07/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 0,96 EUR 97 217 97 217 09/07/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 262 203 262 09/07/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 200000 1,00 EUR 202 471 202 471 09/07/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 100000 1,06 EUR 106 765 106 765 09/07/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 200000 1,03 EUR 207 409 207 409 09/07/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 13000 48,28 EUR 627 640 627 640 13/07/2020
NESTLE SA 1,1% 6253 107,16 CHF 670 071 629 398 10/07/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,4% 200000 1,00 EUR 202 638 202 638 09/07/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,08 EUR 218 785 218 785 09/07/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 200000 1,01 EUR 201 744 201 744 09/07/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 6700 182,90 USD 1 225 430 1 082 606 10/07/2020
EXOR NV 2,2% 25930 49,61 EUR 1 286 387 1 286 387 10/07/2020
PROSUS NV 1,0% 6350 87,02 EUR 552 577 552 577 13/07/2020
SOFINA 1,5% 3673 239,50 EUR 879 684 879 684 13/07/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,03 EUR 311 257 311 257 09/07/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,02 EUR 181 227 181 227 13/07/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 200000 1,01 EUR 207 573 207 573 09/07/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 200000 1,01 EUR 204 090 204 090 09/07/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 183 103 183 09/07/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 1,04 EUR 207 990 207 990 09/07/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 1,00 EUR 201 209 201 209 09/07/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 0,99 EUR 275 687 275 687 13/07/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 200000 1,01 EUR 201 566 201 566 09/07/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,94 EUR 188 442 188 442 09/07/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,4% 200000 1,02 EUR 207 093 207 093 09/07/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 0,94 EUR 190 931 190 931 09/07/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 0,99 EUR 200 037 200 037 09/07/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,07 EUR 216 000 216 000 09/07/2020
AENA SME 1,9% 8990 120,00 EUR 1 078 800 1 078 800 10/07/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,07 EUR 214 590 214 590 09/07/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,11 EUR 222 277 222 277 09/07/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 1,02 EUR 206 283 206 283 09/07/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,07 EUR 214 246 214 246 09/07/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,06 EUR 213 508 213 508 09/07/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,10 EUR 224 463 224 463 09/07/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 0,96 EUR 192 333 192 333 09/07/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 881 208 881 09/07/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 212 238 212 238 09/07/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 1,01 EUR 201 866 201 866 09/07/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 0,95 EUR 190 336 190 336 09/07/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,01 EUR 202 653 202 653 09/07/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 989 208 989 09/07/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,00 EUR 100 320 100 320 09/07/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 28000 1,02 EUR 28 639 28 639 13/07/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 192 364 192 364 09/07/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,12 USD 170 059 150 239 10/07/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 158 306 158 09/07/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,12 EUR 228 000 228 000 09/07/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,06 EUR 212 123 212 123 09/07/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 0,99 EUR 199 097 199 097 09/07/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 300000 1,06 EUR 317 918 317 918 09/07/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,12 EUR 232 862 232 862 13/07/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 200000 1,18 USD 236 549 208 979 09/07/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 1867 538,00 EUR 1 004 446 1 004 446 13/07/2020
MEDTRONIC 2,0% 14154 90,81 USD 1 285 325 1 135 520 10/07/2020
ZOETIS 1,0% 4626 137,10 USD 634 225 560 306 10/07/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,04 EUR 246 196 246 196 13/07/2020
NATIONAL GRID 2,6% 151074 8,73 GBP 1 319 178 1 472 731 13/07/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 0,95 EUR 194 450 194 450 09/07/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,95 EUR 192 246 192 246 09/07/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 1,01 EUR 204 202 204 202 09/07/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 139 628 123 354 09/07/2020
WALT DISNEY CORP. 1,9% 10409 119,34 USD 1 242 210 1 097 430 10/07/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,02 EUR 203 741 203 741 09/07/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 1,07 EUR 218 008 218 008 09/07/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 167 208 167 10/07/2020
ALLIANZ SE-REG 2,1% 6454 185,12 EUR 1 194 764 1 194 764 13/07/2020
INTRUM AB 2,6% 72486 210,00 SEK 15 222 060 1 464 134 10/07/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,02 EUR 204 396 204 396 09/07/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 1,00 EUR 202 501 202 501 09/07/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 59 629 59 629 13/07/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 1,02 EUR 285 726 285 726 13/07/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,01 EUR 230 849 230 849 13/07/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 40360 32,83 USD 1 325 019 1 170 588 10/07/2020
IMMOFINANZ 1,7% 61500 16,10 EUR 990 150 990 150 13/07/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,3% 23989 61,88 USD 1 484 439 1 311 428 10/07/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,3% 10710 124,40 EUR 1 332 324 1 332 324 13/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2020

Verder herstel beurzen in mei, maar herstel verloopt niet overal gelijk In mei herstelden de beurzen verder van de sterke daling door de opmars van het coronavirus in februari-maart. Tussen de verschillende aandelencategorieën zijn de verschillen onderling groot. Zo herstelden de Amerikaanse beurzen tot nu toe sterker dan de Europese. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Dit staat in schril contrast met de zware discussies momenteel tussen de verschillende lidstaten van de EU over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse beurzen de voorbije twee maanden beter presteerden: de Amerikaanse S&P 500 index herstelde sinds het dieptepunt van maart met maar liefst 35%, en staat sinds het jaarbegin nog op een verlies van 7%. Technologiebeurs Nasdaq presteerde nog beter, en heeft nu zelfs een positief rendement (+3%) sinds het jaarbegin. De brede Europese Stoxx 600 index daarentegen is ‘maar’ 25% gestegen sinds het dieptepunt in maart en staat nog altijd op een verlies van 17% tegenover het jaarbegin.

De zwakkere Europese prestatie heeft echter niet alleen te maken met de verschillende aanpak van de crisis, maar ook met de samenstelling van de indexen. In de Europese indexen is het gewicht van technologiebedrijven veel lager dan in de VS. Een aantal technologiebedrijven kenden de voorbije jaren een sterke groei, en presteerden daardoor beter op de beurs. De groeivooruitzichten van verschillende van een aantal technologiebedrijven zijn vandaag minder aangetast door het Coronavirus, omdat ze minder gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. Het is dan ook niet toevallig dat deze aandelen sneller en sterker herstelden dan gemiddeld. Daarnaast zijn er daar zelfs een aantal bedrijven te vinden die profiteren van de effecten die het virus heeft op onze manier van werken en leven. De Europese beursindexen kennen ook een hoog aandeel aan bedrijven uit de energiesector en de financiële sector, en dit zijn net twee sectoren die nu zwaar getroffen worden.

De vastgoedsector presteert dit jaar ook slechter dan gemiddeld, maar ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende subsegmenten groot. Bedrijven actief in winkelvastgoed en kantoren blijven achter omdat beleggers vrezen dat de manier waarop we werken en winkelen mogelijk structureel veranderd zal zijn wanneer deze crisis voorbij is, en dat er dan minder nood zal zijn aan winkels en kantoren. Deze aandelen noteren nu vaak aan een heel grote korting op hun intrinsieke waarde, terwijl bedrijven die actief zijn in residentieel vastgoed een relatief stabiel koersverloop voorleggen.

De lijst van de verliezers over de maand mei wordt aangevoerd door Canada Goose Holdings, dat 16% van zijn waarde verloor. De vastgoed- en infrastructuursector is met Cofinimmo (- 4%), Brookfield Asset Management en Immofinanz (beiden - 3%) goed vertegenwoordigd. X-Fab (- 6%), Allianz (- 4%), Nintendo, Exor en Tencent Holdings (alle drie – 2%) zijn de overige aandelen bij de verliezers. Ook een obligatie haalt de lijst van de grootste dalers: € Amphenol Technologies 2028 2% (- 2%). 

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Eurofins Scientific (+ 19%). D’Ieteren (+ 18%), Sofina (+ 15%), Aena (+ 14%), Cisco Systems, Capri Holdings (beide + 11%), Adobe (+ 10%), Walt Disney, Activision Blizzard (beide + 9%) en Open Text (+ 8%) maken de top-10 van de stijgers rond. 

Ubisoft Entertainment is nieuw in de portefeuille. Investor B, Booking Holdings, Madison Square Garden Entertainment en Madison Square Garden Sports werden verkocht. 

Het compartiment haalde een return van 1,56% in mei. 

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer