Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/12/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -11,62%
1 jaar -8,39%
2 jaar 2,36%
3 jaar 1,24%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,37%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,16% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,19 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 75% aandelen), waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,7% 25 729 775
Obli converteerbaar 0,3% 309 707
Obl. priv.plaatsing 0,3% 299 618
Aandelen 70,2% 76 280 805
Rek courant 5,5% 6 011 187
Totaal in EUR 100,0% 108 631 094

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 863 535 11 338 159 47 476 812 64 678 505 59,5%
USD 0,9574 36 531 -12 400 000 54 645 215 40 478 432 37,3%
CHF 1,0153 635 932 0 1 396 860 2 063 893 1,9%
SEK 0,0915 0 0 15 418 611 1 410 263 1,3%
Totaal in EUR 108 631 094

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,9% 1 477 998
Transport/Vervoer 2,8% 2 141 005
Distributie 5,3% 4 036 443
Voeding 4,2% 3 227 434
Consumptie/Luxe 8,8% 6 711 018
Farmacie/Medical 10,9% 8 306 229
Holdings 10,2% 7 798 943
Financieel 8,3% 6 349 743
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 2 371 606
Industrie 4,4% 3 382 709
Technologie 36,8% 28 035 019
Staal/Non-ferro 3,2% 2 442 659
Totaal in EUR 76 280 805

Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2022

Kaptilisatie 1145.12 EUR
Distributie 1129.04 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 0,99 EUR 197 686 197 686 02/12/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,77 EUR 230 648 230 648 02/12/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,91 EUR 92 853 92 853 02/12/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,94 USD 301 339 288 487 29/11/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 297 713 285 015 02/12/2022
KERING (EX-PPR) 1,9% 3625 567,10 EUR 2 055 738 2 055 738 02/12/2022
LVMH 3,1% 4732 721,00 EUR 3 411 772 3 411 772 02/12/2022
MONCLER 1,1% 24930 49,88 EUR 1 243 508 1 243 508 02/12/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,68 EUR 68 441 68 441 02/12/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,99 EUR 102 832 102 832 02/12/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,67 EUR 69 200 69 200 02/12/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,87 EUR 265 165 265 165 02/12/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 300000 0,95 EUR 285 633 285 633 02/12/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,00 EUR 102 982 102 982 02/12/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,94 EUR 188 981 188 981 02/12/2022
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 400000 1,02 EUR 410 553 410 553 02/12/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,97 EUR 295 717 295 717 02/12/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 474 195 474 02/12/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,80 EUR 320 040 320 040 02/12/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,81 EUR 247 514 247 514 02/12/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,96 EUR 287 601 287 601 02/12/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,89 EUR 271 874 271 874 02/12/2022
SOLVAY 1,4% 15690 94,20 EUR 1 477 998 1 477 998 02/12/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,78 EUR 156 570 156 570 02/12/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 0,99 EUR 301 630 301 630 02/12/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 180 191 180 191 02/12/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,94 EUR 281 908 281 908 02/12/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 262 197 262 02/12/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,92 EUR 277 664 277 664 02/12/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 290 96 290 02/12/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,93 EUR 188 320 188 320 02/12/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 751 299 751 02/12/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,95 EUR 287 951 287 951 02/12/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,00 EUR 201 938 201 938 02/12/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 30,86 EUR 55 539 55 539 02/12/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,02 EUR 254 168 254 168 02/12/2022
AMAZON COM 0,9% 10144 95,50 USD 968 752 927 435 02/12/2022
CVS HEALTH CORP 2,9% 31948 101,65 USD 3 247 514 3 109 008 02/12/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,94 EUR 284 358 284 358 02/12/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,97 EUR 193 401 193 401 02/12/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 0,90 EUR 273 381 273 381 02/12/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 0,97 EUR 296 224 296 224 02/12/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,78 EUR 313 271 313 271 02/12/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 0,94 EUR 189 609 189 609 02/12/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 0,99 EUR 301 611 301 611 02/12/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,88 EUR 265 708 265 708 02/12/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,79 USD 254 604 243 746 30/11/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,94 USD 302 836 289 920 30/11/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 0,99 USD 302 218 289 328 02/12/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,85 USD 257 594 246 608 30/11/2022
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2643 302,83 USD 800 380 766 244 02/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 29098 75,19 USD 2 187 879 2 094 566 02/12/2022
ADOBE 1,6% 5115 344,93 USD 1 764 317 1 689 069 01/12/2022
ALPHABET INC class C 2,9% 31967 101,28 USD 3 237 618 3 099 534 02/12/2022
APPLE COMPUTER 2,2% 16867 148,31 USD 2 501 545 2 394 854 02/12/2022
ASML HOLDING 2,5% 4748 582,20 EUR 2 764 286 2 764 286 02/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,8% 23711 134,50 USD 3 189 130 3 053 113 02/12/2022
CISCO SYSTEMS 1,8% 40542 49,97 USD 2 025 884 1 939 480 02/12/2022
MASTERCARD 1,1% 3499 360,80 USD 1 262 439 1 208 596 02/12/2022
MICROSOFT 2,7% 12231 254,69 USD 3 115 113 2 982 254 02/12/2022
OPEN TEXT 0,7% 25199 29,38 USD 740 347 708 771 01/12/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,9% 39359 54,12 USD 2 130 109 2 039 260 02/12/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 26358 82,68 USD 2 179 279 2 086 333 02/12/2022
VISA 1,1% 5818 217,00 USD 1 262 506 1 208 660 02/12/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,89 EUR 184 275 184 275 02/12/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,95 EUR 288 505 288 505 29/11/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 0,97 EUR 56 455 56 455 02/12/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 271000 0,99 EUR 271 538 271 538 02/12/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 52540 47,15 USD 2 477 261 2 371 606 01/12/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,97 EUR 33 121 33 121 02/12/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 209 97 209 30/11/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 400000 0,77 EUR 310 868 310 868 02/12/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,88 EUR 263 986 263 986 02/12/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 300000 0,97 EUR 291 907 291 907 02/12/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,95 EUR 189 542 189 542 02/12/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,97 EUR 290 700 290 700 02/12/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 535 194 535 02/12/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,94 EUR 283 473 283 473 02/12/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,95 EUR 287 808 287 808 02/12/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,94 EUR 189 234 189 234 02/12/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 973 99 973 02/12/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,96 EUR 193 502 193 502 02/12/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 0,98 USD 246 930 236 398 30/11/2022
AALBERTS 0,7% 20583 38,61 EUR 794 710 794 710 02/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 18339 141,12 EUR 2 588 000 2 588 000 02/12/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,94 EUR 187 948 187 948 02/12/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,93 EUR 280 634 280 634 02/12/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,86 EUR 172 724 172 724 02/12/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 0,97 EUR 391 332 391 332 02/12/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,82 EUR 246 591 246 591 02/12/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,3% 300000 0,94 EUR 282 162 282 162 02/12/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 0,99 EUR 299 618 299 618 02/12/2022
MONSTER BEVERAGE 3,0% 32651 103,25 USD 3 371 216 3 227 434 02/12/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 300000 0,97 EUR 295 545 295 545 02/12/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 300000 0,98 EUR 297 093 297 093 02/12/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,01 EUR 204 047 204 047 02/12/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,95 EUR 190 989 190 989 02/12/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,98 EUR 297 369 297 369 02/12/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,93 EUR 187 658 187 658 02/12/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,94 EUR 286 269 286 269 02/12/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 302 017 302 017 02/12/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 0,97 USD 295 928 283 307 02/12/2022
DANAHER 1,9% 7752 274,54 USD 2 128 234 2 037 465 02/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 30220 68,36 EUR 2 065 839 2 065 839 02/12/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,2% 49715 26,68 EUR 1 326 396 1 326 396 02/12/2022
MEDTRONIC 1,3% 19221 79,25 USD 1 523 264 1 458 297 02/12/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 4506 310,00 CHF 1 396 860 1 418 231 02/12/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,93 EUR 187 769 187 769 02/12/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 0,98 EUR 198 601 198 601 02/12/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,88 EUR 179 362 179 362 02/12/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,84 EUR 85 269 85 269 02/12/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,93 EUR 187 329 187 329 02/12/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,93 EUR 189 015 189 015 02/12/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 841 194 841 02/12/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,3% 300000 0,97 EUR 292 426 292 426 02/12/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 303 463 303 463 02/12/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,96 EUR 288 908 288 908 02/12/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,88 EUR 265 568 265 568 02/12/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,84 EUR 252 490 252 490 02/12/2022
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,97 EUR 270 969 270 969 02/12/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,95 EUR 289 408 289 408 02/12/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 062 194 062 02/12/2022
UNION PACIFIC CORP 2,0% 10357 215,93 USD 2 236 387 2 141 005 02/12/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,01 EUR 102 686 102 686 02/12/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,96 EUR 229 954 229 954 30/11/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,97 EUR 193 619 193 619 02/12/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,95 EUR 190 873 190 873 02/12/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 0,94 EUR 284 204 284 204 02/12/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 087 297 087 02/12/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 0,98 EUR 201 239 201 239 02/12/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,98 EUR 197 307 197 307 02/12/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,90 EUR 182 878 182 878 02/12/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 10793 315,84 USD 3 408 861 3 263 473 02/12/2022
EXOR NV 3,2% 45770 76,82 EUR 3 516 051 3 516 051 02/12/2022
SOFINA 0,9% 4786 213,00 EUR 1 019 418 1 019 418 02/12/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,83 EUR 252 967 252 967 02/12/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,88 EUR 268 617 268 617 02/12/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,79 EUR 157 858 157 858 02/12/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 40109 36,55 USD 1 465 984 1 403 460 02/12/2022
INTRUM AB 1,3% 108087 142,65 SEK 15 418 611 1 410 263 02/12/2022
KBC GROEP 1,0% 19629 52,82 EUR 1 036 804 1 036 804 02/12/2022
MOODY'S CORP 2,3% 8529 306,08 USD 2 610 556 2 499 216 02/12/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,91 EUR 275 878 275 878 02/12/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,86 EUR 178 717 178 717 02/12/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,88 EUR 267 193 267 193 02/12/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 0,96 EUR 287 855 287 855 02/12/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,86 EUR 86 966 86 966 02/12/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 0,97 EUR 294 382 294 382 02/12/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,98 EUR 98 562 98 562 02/12/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,98 EUR 99 156 99 156 02/12/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,92 EUR 92 089 92 089 02/12/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 0,96 EUR 292 310 292 310 02/12/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,3% 300000 0,94 EUR 285 851 285 851 02/12/2022
NEWMONT CORPORATION 2,2% 52532 48,57 USD 2 551 479 2 442 659 02/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

Het slechte nieuws rond V.G.P. duwde de €-lening tot 2030 16% lager en die tot 2026 5% lager. De obligaties van € Ubisoft tot 2027 en Kinepolis tot 2026 gingen 6% lager. De leningen van € Eutelsat tot 2025 en 2027 daalden de afgelopen maand 4% en die van € Aedifica tot 2031 3%. De top-10 van de verliezers bevat slechts 3 aandelen: Taiwan Semiconductor ging 10% lager, Amazon 9% en Brookfield Asset Management tot slot 3%.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Bank of America profiteert volop van de stijgende rente en ging 19% hoger. Nog in de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) en Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina en Berkshire Hathaway (beide + 11%) maken de top-10 van de stijgers rond. 

Accenture is nieuw in de aandelenportefeuille. De obligaties € Argentum 17.9.2018-2025 1,125%, € DS Smith 26.7.2017-2024 1,375%, € DSV 20.9.2017-2024 1,75%, € Eurofins 25.7.2017-2024 2,125%, € Priceline 23.9.2014-2024 2,375%, € Walgreens 20.11.2014-2026 2,125% en € WP 22.9.14-2026 2,25% zijn nieuw in de obligatieportefeuille. De obligaties van € Evonik 23.01.2015-2023 1% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 3,01%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer