Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -6,85%
1 jaar -4,81%
2 jaar 8,68%
3 jaar 5,82%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,76 per 31/07/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,47 per 31/07/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 75% aandelen), waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 20,0% 22 707 258
Obli converteerbaar 0,3% 312 203
Obl. priv.plaatsing 0,3% 303 500
Aandelen 71,0% 80 480 741
Rek courant 8,5% 9 626 455
Totaal in EUR 100,0% 113 430 157

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 659 308 11 338 159 42 913 243 63 910 710 56,3%
USD 0,9839 124 090 -12 400 000 58 233 167 45 217 365 39,9%
CHF 1,0354 683 080 0 1 367 828 2 123 511 1,9%
SEK 0,0949 0 0 22 956 498 2 178 572 1,9%
Totaal in EUR 113 430 157

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 1 985 744
Transport/Vervoer 3,0% 2 388 649
Distributie 6,9% 5 592 721
Voeding 3,6% 2 912 636
Consumptie/Luxe 8,0% 6 420 050
Farmacie/Medical 10,6% 8 525 295
Holdings 8,9% 7 168 414
Financieel 11,2% 8 975 480
Vastgoedontwikkelaars 3,3% 2 678 757
Industrie 3,7% 2 957 237
Technologie 35,5% 28 557 655
Staal/Non-ferro 2,9% 2 318 103
Totaal in EUR 80 480 741

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Kaptilisatie 1206.85 EUR
Distributie 1189.91 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,02 EUR 208 747 208 747 16/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,82 EUR 247 468 247 468 16/08/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 829 94 829 20/07/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,97 USD 312 185 307 159 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 299 269 294 451 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 1,8% 3539 563,40 EUR 1 993 873 1 993 873 16/08/2022
LVMH 2,9% 4629 699,00 EUR 3 235 671 3 235 671 16/08/2022
MONCLER 1,0% 24301 48,99 EUR 1 190 506 1 190 506 16/08/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,74 EUR 74 861 74 861 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,98 EUR 105 170 105 170 16/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,76 EUR 77 631 77 631 16/08/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,93 EUR 280 116 280 116 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 806 103 806 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 891 193 891 16/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 229 212 229 212 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 228 298 228 16/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,99 EUR 197 748 197 748 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,82 EUR 250 826 250 826 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,97 EUR 294 481 294 481 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,95 EUR 284 983 284 983 16/08/2022
SOLVAY 1,8% 22741 87,32 EUR 1 985 744 1 985 744 16/08/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,81 EUR 162 607 162 607 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 141 301 141 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 178 783 178 783 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,96 EUR 295 880 295 880 16/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 436 201 436 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,96 EUR 287 495 287 495 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 466 98 466 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 240 192 240 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 722 300 722 16/08/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 072 297 072 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,03 EUR 206 150 206 150 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,0% 1800 30,51 EUR 54 914 54 914 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,59 EUR 257 289 257 289 20/07/2022
AMAZON COM 2,1% 16653 142,51 USD 2 373 217 2 335 010 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 2,9% 31142 106,32 USD 3 311 017 3 257 712 16/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 709 298 709 16/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 175 199 175 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,90 EUR 269 502 269 502 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,00 EUR 302 205 302 205 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 450 200 450 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 302 158 302 158 16/08/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 178 274 178 20/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,84 USD 270 154 265 804 12/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,98 USD 318 018 312 898 12/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,02 USD 305 185 300 271 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,89 USD 268 868 264 539 12/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 34727 80,77 USD 2 804 900 2 759 742 16/08/2022
ADOBE 1,2% 3012 443,54 USD 1 335 941 1 314 433 16/08/2022
ALPHABET INC class C 3,3% 31160 121,80 USD 3 795 288 3 734 186 16/08/2022
APPLE COMPUTER 2,4% 15780 172,78 USD 2 726 390 2 682 496 16/08/2022
ASML HOLDING 2,1% 4364 556,40 EUR 2 428 130 2 428 130 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,5% 23113 123,47 USD 2 853 762 2 807 818 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,2% 54534 46,74 USD 2 548 919 2 507 883 16/08/2022
MICROSOFT 3,0% 11922 291,45 USD 3 474 667 3 418 726 16/08/2022
OPEN TEXT 2,1% 61215 39,80 USD 2 436 357 2 397 133 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 38367 62,30 USD 2 390 264 2 351 782 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 24528 89,31 USD 2 190 596 2 155 328 16/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,92 EUR 187 421 187 421 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,99 EUR 299 517 299 517 16/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,98 EUR 56 446 56 446 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 271000 1,00 EUR 280 472 280 472 16/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 51215 53,16 USD 2 722 589 2 678 757 15/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 1,00 EUR 34 591 34 591 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 1,00 EUR 102 183 102 183 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,94 EUR 282 317 282 317 16/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 989 198 989 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,95 EUR 286 263 286 263 16/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 936 194 936 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 289 874 289 874 16/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 298 069 298 069 16/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 501 198 501 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 167 100 167 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 190 476 190 476 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,01 USD 255 974 251 853 16/08/2022
AALBERTS 0,6% 17847 40,19 EUR 717 271 717 271 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 16386 136,70 EUR 2 239 966 2 239 966 16/08/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 528 192 528 20/07/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,97 EUR 294 194 294 194 16/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,91 EUR 181 941 181 941 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 1,00 EUR 400 373 400 373 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,84 EUR 252 511 252 511 16/08/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,01 EUR 303 500 303 500 16/08/2022
MONSTER BEVERAGE 2,6% 32300 91,65 USD 2 960 295 2 912 636 16/08/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,99 EUR 274 960 274 960 16/08/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 302 644 302 644 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,98 EUR 294 369 294 369 16/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,89 EUR 268 490 268 490 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,97 EUR 292 879 292 879 16/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 380 203 380 16/08/2022
UNION PACIFIC CORP 2,1% 10096 240,47 USD 2 427 735 2 388 649 16/08/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,02 EUR 205 404 205 404 16/08/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 113 206 113 20/07/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 256 197 256 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 270 298 270 16/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,97 EUR 195 319 195 319 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,98 EUR 296 213 296 213 16/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 324 165 324 165 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,01 USD 306 416 301 483 11/08/2022
DANAHER 2,0% 7556 299,97 USD 2 266 573 2 230 082 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 22526 76,60 EUR 1 725 492 1 725 492 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,2% 56187 24,92 EUR 1 400 180 1 400 180 16/08/2022
MEDTRONIC 1,5% 18736 95,11 USD 1 781 981 1 753 292 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,2% 4361 313,65 CHF 1 367 828 1 416 249 16/08/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 370 198 370 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,02 EUR 204 129 204 129 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,93 EUR 188 729 188 729 16/08/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 160 94 160 20/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 143 196 143 16/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,98 EUR 197 595 197 595 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 552 208 552 16/08/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,03 EUR 103 743 103 743 16/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 1,00 EUR 238 051 238 051 16/08/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,99 EUR 201 273 201 273 16/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 987 196 987 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 655 306 655 16/08/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 714 208 714 16/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,00 EUR 200 660 200 660 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,95 EUR 191 799 191 799 16/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 10520 304,98 USD 3 208 390 3 156 736 16/08/2022
EXOR NV 2,6% 44616 66,30 EUR 2 958 041 2 958 041 16/08/2022
SOFINA 0,9% 4687 224,80 EUR 1 053 638 1 053 638 16/08/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,91 EUR 275 014 275 014 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,93 EUR 282 348 282 348 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,81 EUR 163 132 163 132 16/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 37504 36,48 USD 1 367 958 1 345 935 16/08/2022
INTRUM AB 1,9% 105016 218,60 SEK 22 956 498 2 178 572 16/08/2022
KBC GROEP 0,8% 18325 52,40 EUR 960 230 960 230 16/08/2022
MASTERCARD 0,9% 2784 356,20 USD 991 661 975 695 16/08/2022
MOODY'S CORP 2,3% 8314 320,94 USD 2 668 312 2 625 353 16/08/2022
VISA 0,8% 4224 214,08 USD 904 253 889 695 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,96 EUR 295 624 295 624 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,95 EUR 195 132 195 132 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,92 EUR 279 583 279 583 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,90 EUR 90 716 90 716 16/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 603 299 603 16/08/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,00 EUR 99 792 99 792 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,00 EUR 100 640 100 640 16/08/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 408 94 408 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 1,01 EUR 305 651 305 651 16/08/2022
NEWMONT CORPORATION 2,0% 51207 46,01 USD 2 356 034 2 318 103 16/08/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2022

In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële  van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.

Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt vlatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de pieken stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde oor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullinfStaten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.

De lijst met de grootste winnaars wordt aangevoerd door Amazon dat 27% steeg en daarna gevolgd door ASML Holding met 22%. In de
technologiesector was ook Apple een grote stijger met 19%. Ook de luxesector kende een goede maand met Moncler dat 19% steeg en LVMH dat 16% steeg.

Bij de weinige dalers stond Newmont bovenaan met -24% en lieten ook nog Fresenius (-14%) en KBC Groep (-5%) negatieve cijfers optekenen.

Er waren geen verschuivingen in de portefeuille over de afgelopen maand. De obligatie EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% werd vervroegd
terugbetaald.

Het compartiment haalde over de maand juli een niet-geannualiseerde return van 7,13%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer