Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 20,00%
1 jaar 12,11%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 8,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,4% 15 520 587
Aandelen 71,3% 38 925 420
Rek courant 0,2% 123 669
Totaal in EUR 100,0% 54 569 676

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 97 363 0 33 129 611 33 226 974 60,9%
USD 0,9033 3 141 0 18 251 483 16 489 401 30,2%
GBP 1,1703 8 584 0 1 006 720 1 188 210 2,2%
CHF 0,9144 3 026 0 198 208 183 998 0,3%
SEK 0,0938 97 161 0 24 186 713 2 278 677 4,2%
JPY 0,0083 0 0 75 726 000 629 647 1,2%
HKD 0,1154 0 0 4 950 000 571 230 1,0%
DKK 0,1338 11 498 0 0 1 538 0,0%
Totaal in EUR 54 569 676

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,4% 1 321 589
Transport/Vervoer 5,8% 2 247 924
Distributie 5,0% 1 946 703
Media 6,0% 2 342 480
Voeding 2,9% 1 124 447
Consumptie/Luxe 14,6% 5 682 356
Farmacie/Medical 5,9% 2 303 709
Holdings 12,0% 4 680 714
Financieel 8,1% 3 164 875
Vastgoed 6,0% 2 342 956
Industrie 6,2% 2 412 630
Technologie 20,9% 8 154 771
Vastgoedfonds 3,1% 1 200 265
Totaal in EUR 38 925 420

1097.15 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Kaptilisatie 1097.15 EUR
Distributie 1097.15 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 1,08 EUR 108 564 108 564 15/11/2019
CVS HEALTH CORP 2,4% 19000 75,04 USD 1 425 665 1 287 803 18/11/2019
DIETEREN 1,2% 11000 59,90 EUR 658 900 658 900 18/11/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,11 EUR 221 728 221 728 18/11/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 300000 1,07 EUR 324 517 324 517 15/11/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 1,03 EUR 207 069 207 069 15/11/2019
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 200000 0,99 EUR 200 212 200 212 15/11/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 50000 1,03 EUR 52 143 52 143 15/11/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 1,04 EUR 209 917 209 917 15/11/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 1,01 EUR 204 382 204 382 15/11/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 1,08 USD 115 415 104 255 15/11/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,00 USD 201 238 181 778 15/11/2019
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 7500 52,79 USD 395 925 357 639 18/11/2019
ALPHABET INC class C 2,2% 1000 1 321,46 USD 1 321 460 1 193 675 18/11/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 11000 116,84 USD 1 285 240 1 160 957 18/11/2019
CISCO SYSTEMS 1,9% 26000 45,10 USD 1 172 714 1 059 313 18/11/2019
MELEXIS 1,1% 9650 64,40 EUR 621 460 621 460 18/11/2019
NINTENDO 1,2% 1800 42 070,00 JPY 75 726 000 629 647 18/11/2019
OPEN TEXT 2,1% 29500 43,51 USD 1 283 398 1 159 293 18/11/2019
SS&C Technologies 2,3% 23500 58,38 USD 1 371 813 1 239 158 18/11/2019
TENCENT HOLDINGS 1,0% 15000 330,00 HKD 4 950 000 571 230 18/11/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,3% 40000 4,06 EUR 162 400 162 400 18/11/2019
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,10 EUR 112 581 112 581 15/11/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 1,02 EUR 204 840 204 840 15/11/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,03 EUR 236 161 236 161 15/11/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 025 208 025 15/11/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 400000 1,04 EUR 417 603 417 603 15/11/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,3% 1800 94,88 USD 170 784 154 269 18/11/2019
SOLVAY 2,1% 11200 104,23 EUR 1 167 320 1 167 320 18/11/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,6% 300000 1,08 EUR 328 275 328 275 15/11/2019
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 594 208 594 15/11/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 13000 72,56 EUR 943 215 943 215 18/11/2019
NESTLE SA 0,3% 1900 104,32 CHF 198 208 181 232 18/11/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,4% 200000 1,02 EUR 207 995 207 995 15/11/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,12 EUR 228 694 228 694 15/11/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 200000 1,03 EUR 206 905 206 905 15/11/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 5700 219,14 USD 1 249 098 1 128 310 18/11/2019
EXOR NV 2,3% 17750 71,04 EUR 1 260 960 1 260 960 18/11/2019
INVESTOR B 2,1% 24250 509,40 SEK 12 352 950 1 159 139 18/11/2019
SOFINA 2,1% 5700 198,65 EUR 1 132 305 1 132 305 18/11/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 300000 1,06 EUR 320 293 320 293 15/11/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 74000 1,05 EUR 79 960 79 960 15/11/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 100000 1,03 EUR 102 865 102 865 15/11/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 682 104 682 15/11/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 535 210 535 15/11/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 1,06 EUR 214 986 214 986 15/11/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 1,02 EUR 285 511 285 511 15/11/2019
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,4% 200000 1,06 EUR 212 843 212 843 15/11/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 200000 1,03 EUR 207 178 207 178 15/11/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,08 EUR 216 567 216 567 15/11/2019
AENA SME 2,0% 6400 167,15 EUR 1 069 760 1 069 760 18/11/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,2% 26000 38,72 GBP 1 006 720 1 178 164 18/11/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,08 EUR 218 017 218 017 15/11/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 1,05 EUR 213 299 213 299 15/11/2019
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 286 217 286 15/11/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,05 EUR 212 871 212 871 15/11/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,12 EUR 224 102 224 102 15/11/2019
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 200000 1,00 EUR 199 337 199 337 15/11/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 955 210 955 15/11/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 892 210 892 15/11/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 211 208 211 15/11/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 200000 1,01 EUR 202 290 202 290 15/11/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 102 208 102 15/11/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 209 783 209 783 15/11/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 397 103 397 15/11/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,03 EUR 16 686 16 686 15/11/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,08 USD 162 836 147 090 15/11/2019
AALBERTS 2,1% 30000 38,16 EUR 1 144 650 1 144 650 18/11/2019
KION GROUP 2,3% 21000 60,38 EUR 1 267 980 1 267 980 18/11/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 275 210 275 15/11/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 236500 1,06 EUR 253 762 253 762 15/11/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 300000 1,02 EUR 311 935 311 935 15/11/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,15 EUR 232 938 232 938 15/11/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,07 EUR 214 816 214 816 15/11/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 444 103 444 15/11/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,17 EUR 234 496 234 496 15/11/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 2575 464,20 EUR 1 195 315 1 195 315 18/11/2019
MEDTRONIC 2,0% 11000 111,55 USD 1 227 050 1 108 394 18/11/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,4% 200000 1,01 EUR 204 584 204 584 15/11/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 1,03 EUR 206 244 206 244 15/11/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 100000 1,03 USD 104 135 94 065 15/11/2019
MADISON SQUARE GARDEN 2,0% 4475 275,44 USD 1 232 572 1 113 382 18/11/2019
WALT DISNEY CORP. 2,3% 9250 147,10 USD 1 360 675 1 229 098 18/11/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,07 EUR 214 445 214 445 15/11/2019
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 1,12 EUR 224 411 224 411 15/11/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 250000 1,01 EUR 254 315 254 315 15/11/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 850 211 850 18/11/2019
ALLIANZ SE-REG 2,0% 5100 217,50 EUR 1 109 250 1 109 250 18/11/2019
INTRUM AB 2,0% 47250 250,45 SEK 11 833 763 1 110 421 18/11/2019
KBC ANCORA 1,3% 16000 45,37 EUR 725 920 725 920 18/11/2019
MOODY'S CORP 0,4% 1100 220,69 USD 242 759 219 284 18/11/2019
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 384 210 384 15/11/2019
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 4,0% 2000000 1,09 EUR 2 199 044 2 199 044 18/11/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,11 EUR 224 562 224 562 15/11/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 101 406 91 600 15/11/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 101 406 91 600 15/11/2019
BOOKING HOLDINGS 1,8% 600 1 836,04 USD 1 101 624 995 097 18/11/2019
CAPRI HOLDINGS 2,2% 35000 37,20 USD 1 302 000 1 176 097 18/11/2019
KERING (EX-PPR) 2,2% 2225 539,95 EUR 1 201 389 1 201 389 18/11/2019
LVMH 2,1% 2825 401,43 EUR 1 134 026 1 134 026 18/11/2019
MONCLER 2,2% 31915 36,84 EUR 1 175 749 1 175 749 18/11/2019
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 1,04 EUR 210 342 210 342 15/11/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,05 EUR 60 912 60 912 15/11/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 1,06 EUR 287 797 287 797 15/11/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,04 EUR 240 787 240 787 15/11/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 23000 57,49 USD 1 322 270 1 194 406 18/11/2019
IMMOFINANZ 2,1% 46500 24,70 EUR 1 148 550 1 148 550 18/11/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,0% 8150 133,10 EUR 1 084 765 1 084 765 18/11/2019
VASTNED RETAIL NV 0,2% 4000 28,88 EUR 115 500 115 500 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2019

Christine Lagarde nam op 1 november de voorzittersrol van Mario Draghi bij de ECB over. Op het einde van de ambtstermijn van Draghi startte de ECB het inkoopprogramma van obligaties opnieuw op. De ECB koopt voor 20 miljard euro aan obligaties per maand op. Veel rek zit er op de mogelijkheden van de ECB om de groei en inflatie te stimuleren niet meer op. Het zal van de (Duitse en Nederlandse) regeringen moeten komen. Via reële investeringen in de economie moeten zij de groei aanzwengelen. 

De obligatiemarkten anticipeerden deze zomer sterk op een nieuw inkoopprogramma van de ECB. Daarop ging de rente in de eurozone naar ongekende dieptes. De Duitse overheid kon obligaties op dertig jaar verkopen met een negatieve rentevergoeding. Ondertussen is er weer wat ontspanning en stegen de rentes (of verminderde de strafrente) met ongeveer 0,4% op de tienjarige staatsleningen.

In de VS verlaagde de Federal Reserve de rente in oktober voor de derde keer in drie opeenvolgende vergaderingen. Een fenomeen dat minder media-aandacht kreeg was de liquiditeitsnood in de Amerikaanse banksector. De interbankenrente sprong enkele weken geleden naar 10% wat wijst op wantrouwen tussen de banken. De Federal Reserve besliste daarop tientallen miljarden dollar aan liquiditeiten ter beschikking te stellen. Het is vooralsnog onduidelijk waar het wantrouwen plots vandaan komt.

De maand oktober mag dan al een negatieve reputatie hebben als gevolg van de crashes van 1929 en 1987, nog versterkt door de zwakte een jaar eerder, toch was oktober 2019 een relatief goede maand voor de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P-500-index steeg iets meer dan 2% in oktober. Europese beleggers moesten er wel een daling van de Amerikaanse dollar van 2,3% bijnemen. De Europese Bloomberg-500-index klom 0,6% in euro en presteerde, rekening houdend met de valutaeffecten, iets beter.

In aanloop naar de publicatie van de derdekwartaalresultaten, het zogenaamde resultatenseizoen dat de tweede week van oktober begon, acteerden beleggers nerveus. Over het algemeen waren de reacties op de resultaten positief: Moncler, LVMH, Kering, Eurofins Scientific, Intrum, Kion Group en Facebook werden beloond voor de mooie resultaten. Bij Melexis waren de cijfers zwak, maar de hoop op beterschap in het laatste kwartaal hielp het aandeel fors hoger. Grootste dissonant is AB Inbev, dat onverwacht opnieuw aanknoopte met een krimpende activiteit, waardoor de koers lager ging.

Anheuser-Busch Inbev ging in oktober 17% lager. Cisco Systems (- 4%), Tencent Holdings, Sofina, Nestlé (alle drie – 3%), Open Text, Vastned Retail, X-Fab Foundries en Aena (alle vier – 2%) zijn de andere aandelen onder de tien grootste verliezers. De obligatie van Eurofins 2022 (- 2%) maakt de top-10 rond. 

Kion Group blinkt met een winst van 24% uit. D’Ieteren (+ 14%) is herontdekt dankzij de groei van zijn dochter Belron. Exor (+ 11%) is een belangrijke winnaar bij de voorgestelde fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler Automotive. LVMH (+ 11%), Kering (+ 9%), Facebook, Moody’s (beiden + 8%), Moncler en Eurofins Scientific (beiden + 6%) halen de top-10 van de stijgers op beter dan verwachte resultaten. Wizz Air Holding (+ 6%) maakt de top-10 van de stijgers rond.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in oktober 1,07%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer