Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 0,09%
1 jaar 0,20%
2 jaar 3,25%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,43%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,23%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 68,0% 54 320 807
Aandelen 30,1% 24 035 552
Rek courant 2,0% 1 581 372
Totaal in EUR 100,0% 79 937 732

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 950 368 0 58 344 434 59 294 803 74,2%
USD 0,8388 603 253 0 19 732 631 17 057 744 21,3%
CAD 0,6454 176 645 0 529 866 456 018 0,6%
CHF 0,9251 1 370 0 354 132 328 893 0,4%
SEK 0,0984 0 0 7 504 997 738 529 0,9%
JPY 0,0081 833 300 0 69 828 000 569 753 0,7%
HKD 0,1082 14 400 0 5 513 431 598 111 0,7%
GBP 1,1198 1 0 797 004 892 447 1,1%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
Totaal in EUR 79 937 732

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 366 533
Transport/Vervoer 1,5% 357 304
Distributie 5,0% 1 211 400
Voeding 1,4% 327 626
Consumptie/Luxe 10,8% 2 589 333
Farmacie/Medical 6,9% 1 657 020
Holdings 10,9% 2 626 926
Financieel 6,9% 1 661 316
Vastgoed 7,1% 1 706 601
Technologie 36,1% 8 667 620
Nutssector 3,7% 892 446
Staal/Non-ferro 3,8% 908 008
Vastgoedfonds 4,4% 1 063 421
Totaal in EUR 24 035 552

Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2020

Kapitalisatie 1051.84 EUR
Distributie 1041.63 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 905 421 905 05/11/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 411 169 411 169 27/11/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 641 505 641 505 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,11 EUR 667 827 667 827 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,07 EUR 646 278 646 278 10/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,99 EUR 200 235 200 235 10/11/2020
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,13 EUR 682 369 682 369 18/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,08 USD 714 311 599 164 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 510 543 428 244 27/11/2020
CAPRI HOLDINGS 0,8% 21329 37,15 USD 792 372 664 642 25/11/2020
KERING (EX-PPR) 0,9% 1151 605,80 EUR 697 276 697 276 27/11/2020
LVMH 0,9% 1411 497,15 EUR 701 479 701 479 27/11/2020
MONCLER 0,7% 12713 41,37 EUR 525 937 525 937 27/11/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,05 EUR 318 679 318 679 10/11/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 650 105 650 27/11/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,01 EUR 509 915 509 915 05/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,03 EUR 606 577 606 577 27/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 420 784 420 784 10/11/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 566 497 566 497 05/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,02 EUR 618 937 618 937 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,98 EUR 592 008 592 008 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 508 450 508 450 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,04 EUR 636 466 636 466 18/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,09 EUR 545 017 545 017 10/11/2020
AENA SME 0,4% 2483 143,90 EUR 357 304 357 304 26/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 358 653 358 27/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,08 EUR 654 779 654 779 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,4% 11554 45,86 CAD 529 866 342 002 26/11/2020
CVS HEALTH CORP 0,9% 12680 67,63 USD 857 548 719 312 25/11/2020
DIETEREN 0,2% 2514 59,70 EUR 150 086 150 086 27/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,14 EUR 915 712 915 712 27/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 650 688 650 688 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,04 EUR 520 348 520 348 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,98 EUR 592 812 592 812 10/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 930 433 930 27/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 314 964 314 964 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 514 368 514 368 10/11/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 050 175 351 27/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,11 USD 513 517 430 738 10/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,08 USD 290 082 243 321 25/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,16 USD 707 664 593 589 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 610 823 512 359 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,7% 630000 1,09 USD 695 257 583 182 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 9500 76,51 USD 726 845 609 678 25/11/2020
ALPHABET INC class C 1,1% 577 1 771,43 USD 1 022 115 857 350 25/11/2020
CAPGEMINI 1,0% 6593 118,90 EUR 783 908 783 908 27/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7307 119,43 USD 872 675 732 000 25/11/2020
CISCO SYSTEMS 1,0% 21437 42,50 USD 911 073 764 208 25/11/2020
FORTINET 0,9% 7189 119,86 USD 861 674 722 772 26/11/2020
MICROSOFT 0,9% 4198 213,87 USD 897 826 753 097 25/11/2020
NINTENDO 0,7% 1200 58 190,00 JPY 69 828 000 563 034 27/11/2020
OPEN TEXT 1,0% 21235 43,88 USD 931 792 781 587 25/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,1% 14541 69,02 USD 1 003 620 841 837 25/11/2020
TENCENT HOLDINGS 0,7% 9457 583,00 HKD 5 513 431 596 553 27/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 8506 77,78 EUR 661 597 661 597 27/11/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 424 155 424 155 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,08 EUR 443 673 443 673 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,04 EUR 523 290 523 290 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 669 731 669 731 27/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,03 EUR 418 140 418 140 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 413 631 413 631 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,05 EUR 584 282 584 282 18/11/2020
SOLVAY 0,5% 3803 96,38 EUR 366 533 366 533 27/11/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,01 EUR 313 524 313 524 10/11/2020
COFINIMMO GVV 1,3% 8521 124,80 EUR 1 063 421 1 063 421 27/11/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,07 EUR 593 652 593 652 18/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 631 474 631 474 05/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,99 EUR 596 223 596 223 10/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 300000 0,90 EUR 276 884 276 884 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 600000 1,03 EUR 624 399 624 399 10/11/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 647 574 647 574 05/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 635 223 635 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,09 EUR 654 845 654 845 27/11/2020
NESTLE SA 0,4% 3459 102,38 CHF 354 132 327 626 26/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 718 102 718 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 423 144 423 144 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,11 EUR 113 819 113 819 10/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 326 001 326 001 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,05 EUR 316 165 316 165 10/11/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 53 071 53 071 27/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3821 233,13 USD 890 790 747 195 25/11/2020
EXOR NV 1,3% 18347 57,98 EUR 1 063 759 1 063 759 27/11/2020
PROSUS NV 0,5% 4011 93,82 EUR 376 312 376 312 27/11/2020
SOFINA 0,6% 1691 260,00 EUR 439 660 439 660 27/11/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,05 EUR 635 940 635 940 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,03 EUR 622 190 622 190 27/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,06 EUR 319 752 319 752 18/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,03 EUR 619 140 619 140 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 1,03 EUR 623 073 623 073 27/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 357 211 357 10/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,06 EUR 319 762 319 762 05/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,06 EUR 725 863 725 863 18/11/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 955 100 955 27/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,03 EUR 515 000 515 000 10/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,04 EUR 145 352 145 352 27/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,03 EUR 493 592 493 592 27/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 481 347 481 347 27/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 32621 41,56 USD 1 355 729 1 137 186 25/11/2020
IMMOFINANZ 0,7% 35700 15,95 EUR 569 415 569 415 27/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,11 EUR 558 840 558 840 18/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,9% 600000 1,13 EUR 687 483 687 483 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,06 EUR 323 400 323 400 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,09 EUR 662 036 662 036 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,07 EUR 542 025 542 025 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 561 833 561 833 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 1,03 EUR 615 464 615 464 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 884 103 884 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,03 EUR 413 788 413 788 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 533 936 533 936 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 621 417 621 10/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 257 100 257 05/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 310 619 310 619 13/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 086 208 086 10/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,05 EUR 633 019 633 019 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 307 828 307 828 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,96 EUR 193 914 193 914 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,13 USD 581 536 487 793 25/11/2020
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,22 EUR 497 921 497 921 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,06 EUR 613 758 613 758 27/11/2020
NATIONAL GRID 1,1% 90746 8,78 GBP 797 004 892 446 27/11/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,06 EUR 212 545 212 545 10/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 100 417 100 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,13 EUR 683 813 683 813 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 539 453 539 453 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 1,02 EUR 614 175 614 175 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 645 641 645 641 27/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,08 EUR 545 835 545 835 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 220 577 220 577 27/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 113000 1,00 EUR 117 595 117 595 27/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,8% 600000 1,18 USD 716 670 601 143 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 8500 66,96 EUR 569 160 569 160 26/11/2020
MEDTRONIC 0,9% 7739 113,31 USD 876 906 735 549 25/11/2020
ZOETIS 0,4% 2622 160,19 USD 420 018 352 311 25/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 550000 0,98 EUR 543 752 543 752 27/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 783 630 783 27/11/2020
AGEAS 0,5% 9463 41,70 EUR 394 607 394 607 27/11/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 2663 198,34 EUR 528 179 528 179 27/11/2020
INTRUM AB 0,9% 31909 235,20 SEK 7 504 997 738 529 27/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 687 734 687 734 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,86 EUR 620 985 620 985 27/11/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 990 630 990 10/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,06 EUR 643 632 643 632 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 679 688 570 122 25/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 373 311 373 10/11/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 784 310 784 05/11/2020
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,0% 700000 1,12 EUR 793 768 793 768 05/11/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 2000000 1,04 EUR 2 100 973 2 100 973 05/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 18735 57,78 USD 1 082 508 908 008 25/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,23% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Oktober 2020

Drie factoren, die de daaropvolgende maanden op de beurzen zouden kunnen wegen maakten beleggers in september nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus. Na een licht herstel in de eerste helft van de maand, bleek dat in de tweede helft van oktober deze drie factoren effectief op het beurssentiment hebben gewogen, en ervoor hebben gezorgd dat ook in oktober de meeste beurzen opnieuw licht daalden.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een
onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

De lijst van de verliezers wordt aangevoerd door d’Ieteren (- 20%). Het gebeurt niet zoveel dat ook een obligatie onder de zware verliezers staat. De nieuwe sluiting van de bioscopen duwde de koers van de obligatie van Kinepolis 2026 2,75% 19% lager. Immofinanz verliest 13% , ook al als gevolg van de dreigende nieuwe lock downs. Open Text (- 13%), CapGemini (- 12%), Brookfield Asset Management (- 11%), Kering, Cisco Systems, Cofinimmo (alle drie - 10%) en Allianz (- 9%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Bij de winnaars van de maand oktober voert het door Covid-19 geplaagde Capri Holdings de lijst met een winst van 17% aan. Tencent (+ 16%) en Prosus (+ 8%), dat een pakket van 30% aandelen Tencent in portefeuille heeft, halen ook de top-10. Alphabet (+ 10%), Alibaba (+ 4%) en National Grid (+ 3%) zijn de overige aandelen in de top-10 van de stijgers. De lijst telt ook vier obligaties. Het zijn allemaal bedrijven die minder of meer last hebben van de pandemie: onderzoeksbureau Ipsos (lening tot 2025 2,875%: + 4%), luchtvaartmaatschappij Easyjet (lening tot 2023 1,75%: + 3%), de Mexicaanse auto-onderdelenfabrikant Nemak (lening tot 2024 3,25%: + 3%) en de Amerikaanse apothekersketen Walgreens (lening tot 2026 2,125%: + 3%).

De leningen van Atenor 2024 3,25%, Diageo 2028 0,125%, Elia 2028 3,25% zijn nieuw in de portefeuille.

De aandelen van Anheuser-Busch werden verkocht.

Het compartiment haalde in de maand oktober een return van - 0,40%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Defensive

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer