Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 5,93%
1 jaar 3,15%
2 jaar -3,12%
3 jaar -0,16%
5 jaar 1,19%
Rendement sinds oprichting 0,92%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,84% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,02 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,2% 50 443 698
Obli converteerbaar 0,8% 637 053
Obl. priv.plaatsing 0,7% 551 595
Aandelen 30,0% 22 840 835
Rek courant 2,2% 1 708 054
Totaal in EUR 100,0% 76 181 235

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 678 727 1 618 123 55 148 293 57 445 143 75,4%
USD 0,9096 1 011 781 -1 750 000 18 654 020 16 296 217 21,4%
CHF 1,0370 28 100 0 1 096 396 1 166 103 1,5%
DKK 0,1341 147 163 0 3 236 890 453 802 0,6%
SEK 0,0880 384 292 0 8 934 606 819 970 1,1%
Totaal in EUR 76 181 235

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 348 200
Transport/Vervoer 1,8% 415 542
Distributie 4,1% 928 823
Voeding 6,2% 1 406 465
Consumptie/Luxe 10,6% 2 424 976
Farmacie/Medical 11,6% 2 654 759
Holdings 11,8% 2 702 267
Financieel 6,8% 1 542 831
Industrie 4,5% 1 017 603
Technologie 40,1% 9 152 388
Staal/Non-ferro 1,1% 246 983
Totaal in EUR 22 840 835

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 1047.57 EUR
Distributie 1012.85 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 581 001 581 001 28/11/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 503 653 503 653 22/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,93 USD 612 868 557 465 24/11/2023
BOOKING HOLDINGS 1,0% 262 3 141,91 USD 823 180 748 765 28/11/2023
KERING (EX-PPR) 0,5% 1026 394,05 EUR 404 295 404 295 28/11/2023
LVMH 1,2% 1336 684,50 EUR 914 492 914 492 28/11/2023
MONCLER 0,5% 7047 50,72 EUR 357 424 357 424 28/11/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,74 EUR 148 948 148 948 28/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,96 EUR 298 839 298 839 28/11/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,87 EUR 442 161 442 161 28/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,95 EUR 381 605 381 605 28/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 411 146 411 146 28/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,95 EUR 476 503 476 503 28/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,98 EUR 796 217 796 217 28/11/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 397 081 397 081 28/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,78 EUR 390 849 390 849 28/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,95 EUR 529 851 529 851 28/11/2023
SOLVAY 0,5% 3361 103,60 EUR 348 200 348 200 28/11/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,80 EUR 401 839 401 839 28/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,95 EUR 667 113 667 113 28/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,9% 700000 0,92 EUR 648 396 648 396 28/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,96 EUR 194 099 194 099 28/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,94 EUR 285 235 285 235 28/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,98 EUR 671 541 671 541 28/11/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,94 EUR 572 912 572 912 28/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 0,99 EUR 603 598 603 598 28/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,8% 13100 48,63 EUR 637 053 637 053 28/11/2023
AMAZON COM 0,4% 2088 147,03 USD 306 999 279 246 28/11/2023
CVS HEALTH CORP 0,9% 10302 69,32 USD 714 135 649 577 28/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,93 EUR 562 552 562 552 28/11/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,97 EUR 487 510 487 510 28/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,91 EUR 644 307 644 307 28/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,97 EUR 689 068 689 068 28/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,80 EUR 484 129 484 129 28/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 829 298 829 28/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,81 EUR 242 609 242 609 28/11/2023
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,87 EUR 610 617 610 617 28/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,79 USD 361 289 328 628 24/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,79 USD 308 651 280 749 24/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,93 USD 432 456 393 362 24/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 600 947 546 621 28/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,86 USD 609 713 554 595 24/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2438 332,56 USD 810 781 737 487 28/11/2023
ADOBE 1,1% 1512 623,73 USD 943 080 857 826 28/11/2023
ALPHABET INC class C 1,5% 9037 138,62 USD 1 252 709 1 139 464 28/11/2023
APPLE COMPUTER 1,0% 4560 190,40 USD 868 224 789 737 28/11/2023
ASML HOLDING 1,0% 1221 619,70 EUR 756 654 756 654 28/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 33652 265,50 SEK 8 934 606 786 156 28/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5777 146,47 USD 846 128 769 639 28/11/2023
CISCO SYSTEMS 0,6% 10934 47,86 USD 523 247 475 945 28/11/2023
FORTINET 0,3% 4810 52,79 USD 253 920 230 966 28/11/2023
MASTERCARD 0,5% 989 408,43 USD 403 937 367 421 28/11/2023
MICROSOFT 1,6% 3457 382,63 USD 1 322 752 1 203 176 28/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 5217 97,98 USD 511 162 464 953 28/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1250 172,72 USD 215 900 196 383 28/11/2023
VISA 0,5% 1644 251,83 USD 414 009 376 582 28/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,90 EUR 278 398 278 398 28/11/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,93 EUR 660 795 660 795 28/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,97 EUR 136 355 136 355 28/11/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,76 EUR 232 505 232 505 28/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 330 96 330 28/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 291 316 291 316 28/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,78 EUR 472 904 472 904 28/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,89 EUR 536 395 536 395 28/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,98 EUR 394 598 394 598 28/11/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 478 001 478 001 28/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 0,97 EUR 595 784 595 784 28/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,97 EUR 689 914 689 914 28/11/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 388 584 388 584 28/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 196 592 196 28/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,98 EUR 296 555 296 555 28/11/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,95 EUR 574 235 574 235 28/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,94 EUR 573 680 573 680 28/11/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,97 EUR 195 259 195 259 27/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 506 798 460 983 22/11/2023
AALBERTS 0,3% 5815 35,14 EUR 204 339 204 339 28/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 4898 166,04 EUR 813 264 813 264 28/11/2023
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 412 97 412 28/11/2023
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,97 EUR 391 040 391 040 28/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,96 EUR 581 869 581 869 28/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 539 523 539 523 28/11/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,89 EUR 536 635 536 635 28/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,97 EUR 390 343 390 343 28/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,96 EUR 590 101 590 101 28/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 889 480 889 28/11/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,95 EUR 477 200 477 200 24/11/2023
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2065 221,23 USD 456 840 415 542 28/11/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 560 744 560 744 28/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,92 EUR 646 534 646 534 28/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 540000 1,03 EUR 572 455 572 455 28/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,85 EUR 513 065 513 065 28/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 0,99 EUR 699 006 699 006 28/11/2023
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,98 EUR 594 258 594 258 28/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,83 EUR 584 100 584 100 28/11/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 345 196 345 28/11/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,92 EUR 553 260 553 260 28/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 0,99 EUR 551 595 551 595 28/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 13221 57,27 EUR 757 167 757 167 28/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,3% 140 1 471,00 CHF 205 940 213 560 28/11/2023
COCA COLA CO 0,3% 4150 58,58 USD 243 107 221 130 28/11/2023
NESTLE SA 0,3% 2082 99,40 CHF 206 951 214 608 28/11/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,94 EUR 573 239 573 239 28/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,98 EUR 197 983 197 983 28/11/2023
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,00 EUR 606 300 606 300 28/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 476 912 476 912 28/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,92 EUR 558 646 558 646 28/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,93 EUR 471 891 471 891 28/11/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 436 520 436 520 28/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,95 USD 584 622 531 772 28/11/2023
DANAHER 0,6% 2299 220,00 USD 505 780 460 058 27/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 11289 52,62 EUR 594 027 594 027 28/11/2023
MEDTRONIC 0,6% 6401 78,63 USD 503 311 457 811 28/11/2023
NOVO NORDISK 0,6% 4559 710,00 DKK 3 236 890 434 067 27/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,5% 1405 235,90 CHF 331 440 343 703 28/11/2023
SONOVA HOLDING 0,5% 1430 246,20 CHF 352 066 365 093 28/11/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,92 EUR 462 848 462 848 28/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,96 EUR 584 128 584 128 28/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,91 EUR 277 364 277 364 28/11/2023
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,82 EUR 331 993 331 993 28/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,92 EUR 558 063 558 063 28/11/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,93 EUR 472 290 472 290 28/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,96 EUR 484 105 484 105 28/11/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,98 EUR 399 694 399 694 28/11/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 559 092 559 092 28/11/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 0,99 EUR 396 099 396 099 28/11/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,95 EUR 575 221 575 221 28/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,93 EUR 656 186 656 186 28/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 610 592 610 28/11/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,99 EUR 200 601 200 601 28/11/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 101 056 101 056 28/11/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,97 EUR 293 550 293 550 28/11/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,99 EUR 298 170 298 170 28/11/2023
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,97 EUR 48 898 48 898 24/11/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,89 EUR 452 880 452 880 28/11/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1534 150,00 EUR 230 100 230 100 28/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 3051 360,05 USD 1 098 513 999 207 28/11/2023
EXOR NV 1,5% 12967 87,30 EUR 1 132 019 1 132 019 28/11/2023
SOFINA 0,4% 1703 200,20 EUR 340 941 340 941 28/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,96 EUR 678 749 678 749 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 700000 0,92 EUR 662 493 662 493 28/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,89 EUR 543 030 543 030 28/11/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,89 EUR 632 670 632 670 28/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,80 EUR 320 441 320 441 28/11/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 16223 29,38 USD 476 632 433 544 28/11/2023
KBC GROEP 0,4% 6079 52,18 EUR 317 202 317 202 28/11/2023
MOODY'S CORP 1,0% 2411 361,18 USD 870 805 792 084 28/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 529 549 529 549 28/11/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,87 EUR 527 572 527 572 28/11/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,98 EUR 198 439 198 439 28/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,97 EUR 491 763 491 763 28/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,94 EUR 666 969 666 969 28/11/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,92 EUR 560 711 560 711 28/11/2023
NEWMONT CORPORATION 0,3% 7029 38,63 USD 271 529 246 983 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. De Amerikaanse S&P 500-Index daalde met 2,2%, terwijl de Europese Stoxx 600 3,7% lager afsloot. Zelfs de ‘Magnificent Seven’, een select clubje AI-gedreven Big Tech’ers die tot hiertoe de onderliggende beursmalaise van de marktkapitalisatie-gewogen aandelenkorven goed wisten te maskeren, begonnen hier en daar tekenen van zwakte te vertonen. Enkel de aandelenkoersen van clubleden Microsoft en Amazon konden de maand nog in het groen afsluiten, te danken aan meevallende bedrijfsresultaten.

Van de bedrijven uit de S&P 500 die dit resultatenseizoen hun kwartaalwinsten reeds publiceerden, slaagden ongeveer 77% erin om positief te verrassen. In het heersende beursklimaat krijgen gunstige bedrijfsprestaties echter vaak slechts een lauw applaus, terwijl tegenvallende resultaten meer dan gewoonlijk leiden tot onbeteugelde afstraffingen. Zo zag Google-moeder Alphabet in één dag meer dan 150 miljard dollar aan beurswaarde verdampen omdat de resultaten van de Cloud-divisie de verwachtingen niet wisten in te lossen. Los van de rente-herkalibratie, is de sfeer op de beurzen in het algemeen dus erg gespannen.

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

De zwakte op de aandelenmarkten in oktober straalt ook af op de portefeuille van het compartiment. Grootste daler is Danaher, dat 23% van zijn waarde verloor. De groeiende vrees voor een economische terugval in Europa duwde de koers van Aalberts 15% en van Schneider Electric 8% lager. De gevreesde zwakkere economie zet ook KBC Groep onder druk (- 12%). In tijden van recessie neemt de kans op kredietverliezen toe. Voor niet-levensnoodzakelijke uitgaven is er minder plaats in onzekere tijden. Dat ondervinden bedrijven als Kering en Moncler, beide - 11%, beide actief in de luxesector. Eurofins Scientific (- 11%), Medtronic, Booking Holding (beide - 10%) en Sofina (- 7%) maken de top-10 van de verliezers rond.

In de lijst van de grootste stijgers staan er drie obligaties. De obligatie € Essity 8.2.2021-2031 0,25%, die liefst 12% hoger noteert dan een maand eerder en de leningen € Borgwarner 19.5.2021-2031 1% en € Deutsche Telecom 3.4.2016-2028 1,50% die beide 2% hoger gaan. Bij de aandelen is Microsoft de grootste stijger (+ 7%). Novo Nordisk, Amazon (beide + 5%), Adobe (+ 4%), Visa, Anheuser-Busch Inbev en Union Pacific (alle drie + 2%) zijn de overige stijgers.

Het bod op Activision Blizzard is rond. De overnemer betaalde de beloofde 95 $ per aandeel in de loop van de vorige maand uit. De aandelen zitten dan ook niet meer in de portefeuille. De leningen € Elis 6.10.2017-2023 0% en € UCB 2.10.2013-2023 5,125% werden beide op eindvervaldag tegen pari terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 0,72% in de maand oktober.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer