Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 56,0% 23 737 331
Aandelen 28,8% 12 188 565
Rek courant 15,2% 6 427 815
Totaal in EUR 100,0% 42 353 711

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 001 516 0 27 112 346 33 113 862 78,2%
USD 0,8844 480 036 0 7 065 188 6 672 997 15,8%
DKK 0,1340 10 676 0 3 571 750 480 045 1,1%
GBP 1,1578 0 0 990 993 1 147 372 2,7%
CHF 0,8877 0 0 81 844 72 649 0,2%
SEK 0,0954 3 407 0 9 078 600 866 787 2,0%
Totaal in EUR 42 353 711

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,4% 536 341
Transport/Vervoer 6,9% 840 347
Distributie 4,0% 488 655
Media 3,7% 451 665
Voeding 3,8% 465 283
Consumptie/Luxe 7,4% 896 121
Farmacie/Medical 6,9% 844 008
Diensten 0,6% 77 350
Holdings 10,5% 1 281 466
Financieel 17,7% 2 153 189
Vastgoed 6,4% 784 051
Industrie 6,3% 770 061
Technologie 19,9% 2 421 847
Vastgoedfonds 1,5% 178 182
Totaal in EUR 12 188 565

998.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Kapitalisatie 998.54 EUR
Distributie 998.54 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 1,0% 400000 1,01 EUR 405 807 405 807 20/03/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 1,0% 400000 1,02 EUR 407 965 407 965 20/03/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400000 1,04 EUR 425 280 425 280 22/03/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 400000 1,02 EUR 414 556 414 556 20/03/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 400000 1,09 EUR 439 045 439 045 20/03/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,5% 200000 1,00 EUR 199 918 199 918 20/03/2019
RANDSTAD 0,2% 1700 45,50 EUR 77 350 77 350 22/03/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 300000 1,01 EUR 305 134 305 134 20/03/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 436000 1,00 EUR 437 749 437 749 22/03/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,0% 400000 1,01 EUR 407 310 407 310 20/03/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 400000 1,03 EUR 414 026 414 026 20/03/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,0% 400000 1,01 EUR 404 628 404 628 20/03/2019
DSV 1,1% 6500 549,50 DKK 3 571 750 478 614 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 10000 31,24 GBP 312 431 361 733 22/03/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 300000 1,02 EUR 311 142 311 142 22/03/2019
CVS HEALTH CORP 0,7% 6000 57,40 USD 344 400 304 587 21/03/2019
DIETEREN 0,4% 5185 35,50 EUR 184 068 184 068 22/03/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,0% 400000 1,03 EUR 412 893 412 893 20/03/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 1,0% 400000 1,01 EUR 408 837 408 837 20/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,8% 337000 1,04 EUR 358 397 358 397 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,3% 117000 1,06 EUR 126 432 126 432 22/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,1% 800 88,31 USD 70 648 62 481 21/03/2019
SOLVAY 1,1% 4750 99,76 EUR 473 860 473 860 22/03/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 400000 1,03 EUR 413 869 413 869 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,7% 300000 1,01 EUR 308 522 308 522 20/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 200000 1,00 EUR 199 820 199 820 20/03/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,3% 120000 0,99 USD 119 744 105 902 22/03/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,4% 184000 1,03 USD 190 500 168 478 21/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 300000 0,98 USD 295 040 260 933 20/03/2019
ALPHABET INC class C 1,2% 460 1 231,54 USD 566 508 501 020 21/03/2019
APPLE COMPUTER 0,8% 2000 195,09 USD 390 180 345 075 21/03/2019
CISCO SYSTEMS 0,9% 8100 53,94 USD 436 914 386 407 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 0,8% 2450 166,08 USD 406 896 359 859 21/03/2019
MELEXIS 0,9% 6350 60,05 EUR 381 318 381 318 22/03/2019
OPEN TEXT 0,9% 11500 38,15 USD 438 725 388 008 21/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,1% 12800 4,70 EUR 60 160 60 160 22/03/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,0% 400000 1,06 EUR 430 900 430 900 20/03/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 400000 1,05 EUR 422 326 422 326 20/03/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 200000 1,09 EUR 221 192 221 192 20/03/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,0% 400000 1,06 EUR 428 081 428 081 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 5400 72,71 EUR 392 634 392 634 22/03/2019
NESTLE SA 0,2% 860 95,17 CHF 81 844 72 649 22/03/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 100000 1,01 EUR 101 177 101 177 20/03/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,0% 400000 1,05 EUR 422 082 422 082 20/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,7% 300000 1,00 EUR 303 004 303 004 20/03/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 2200 204,43 USD 449 746 397 755 21/03/2019
EXOR NV 1,1% 8500 56,74 EUR 482 290 482 290 22/03/2019
INVESTOR B 0,9% 10000 420,60 SEK 4 206 000 401 421 22/03/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,0% 400000 1,02 EUR 413 798 413 798 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,9% 381000 1,05 EUR 402 216 402 216 22/03/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 300000 1,00 EUR 302 655 302 655 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 200000 1,01 EUR 201 667 201 667 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,7% 300000 1,00 EUR 304 026 304 026 20/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 488000 1,02 EUR 506 863 506 863 20/03/2019
Industrie
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 400000 1,01 EUR 407 081 407 081 20/03/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 1,0% 400000 1,01 EUR 404 618 404 618 20/03/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,5% 200000 1,05 EUR 211 363 211 363 20/03/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,9% 400000 1,00 EUR 402 228 402 228 20/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,7% 300000 1,01 EUR 306 700 306 700 20/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 332000 1,04 USD 349 811 309 373 22/03/2019
AALBERTS INDUSTRIES 0,9% 12500 30,89 EUR 386 125 386 125 22/03/2019
KION GROUP 0,9% 8002 47,98 EUR 383 936 383 936 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 400000 1,02 EUR 408 532 408 532 20/03/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 400000 1,14 EUR 457 947 457 947 20/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 300000 1,02 EUR 309 760 309 760 20/03/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 185000 1,17 EUR 221 095 221 095 22/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1100 360,00 EUR 396 000 396 000 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 1,1% 3700 136,91 USD 506 567 448 008 21/03/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 300000 1,00 EUR 300 868 300 868 20/03/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 401000 1,05 EUR 427 027 427 027 22/03/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,0% 400000 1,04 EUR 416 934 416 934 20/03/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,0% 400000 1,09 EUR 438 364 438 364 20/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 300000 0,97 USD 293 674 259 725 22/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 76000 0,97 USD 74 397 65 797 22/03/2019
BOOKING HOLDINGS 0,9% 240 1 774,36 USD 425 846 376 619 22/03/2019
LVMH 1,2% 1650 314,85 EUR 519 503 519 503 22/03/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 400000 1,03 EUR 419 208 419 208 20/03/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 2000 196,56 EUR 393 120 393 120 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 0,9% 19000 17,50 GBP 332 500 384 969 22/03/2019
INTRUM AB 1,1% 18000 270,70 SEK 4 872 600 465 041 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 4000 102,87 USD 411 480 363 913 21/03/2019
KBC ANCORA 1,1% 11000 42,48 EUR 467 280 467 280 22/03/2019
MOODY'S CORP 0,2% 490 181,99 USD 89 175 78 866 21/03/2019
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 10,8% 4000000 1,12 EUR 4 557 907 4 557 907 22/03/2019
Media
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 1,0% 400000 1,06 EUR 430 690 430 690 20/03/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 1,0% 462000 1,00 USD 461 035 407 739 22/03/2019
WALT DISNEY CORP. 1,1% 4700 108,66 USD 510 702 451 665 21/03/2019
Vastgoed
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 62000 1,03 EUR 63 921 63 921 22/03/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 327000 1,04 EUR 345 098 345 098 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,9% 345000 1,04 EUR 368 727 368 727 22/03/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,5% 5000 46,64 USD 233 200 206 242 21/03/2019
IMMOFINANZ 0,4% 7972 22,22 EUR 177 138 177 138 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 137000 2,53 GBP 346 062 400 671 22/03/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,4% 5210 34,20 EUR 178 182 178 182 22/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Bij de verliezers over de maand januari zitten alleen obligaties en zelfs daar zijn de verliezen bescheiden op de lening van Deceuninck 2022 na, die 3% terugviel, na in december 3% te zijn gestegen. De leningen Expedia 2022, GBL 2024 en Eurofins 2022 verloren een kleine procent. De leningen Ipsen 2023, UCB 2023, DSV 2024, SEB 2022, WDP 2021 en Tessenderlo 2022 verloren zelfs minder dan een halve procent.

Bij de aandelen is Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Intrum (+ 25%). Melexis, DSV, X-Fab (alle drie + 22%), Exor (+ 16%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management, Moody's en HCA Healthcare (alle drie + 12%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer