Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 2,31%
1 jaar -7,60%
2 jaar -3,26%
3 jaar 2,79%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,03% per 31/01/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,05 per 31/01/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,30%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,6% 53 940 588
Obli converteerbaar 1,0% 806 797
Obl. priv.plaatsing 0,7% 551 268
Aandelen 29,6% 23 620 529
Rek courant 1,1% 884 138
Totaal in EUR 100,0% 79 803 320

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 832 386 1 419 591 59 085 556 61 337 533 76,9%
USD 0,9213 17 804 -1 550 000 20 350 322 17 338 078 21,7%
CHF 1,0045 22 123 0 773 126 798 827 1,0%
SEK 0,0886 244 056 0 3 467 303 328 882 0,4%
Totaal in EUR 79 803 320

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 393 938
Transport/Vervoer 1,9% 439 213
Distributie 4,0% 945 130
Voeding 3,2% 752 124
Consumptie/Luxe 13,2% 3 119 830
Farmacie/Medical 10,7% 2 532 220
Holdings 10,2% 2 409 442
Financieel 7,9% 1 867 758
Industrie 4,9% 1 151 256
Technologie 39,2% 9 254 542
Staal/Non-ferro 3,2% 755 075
Totaal in EUR 23 620 529

Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Kapitalisatie 1011.7 EUR
Distributie 984.53 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 0,98 EUR 594 362 594 362 29/03/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,7% 700000 0,75 EUR 525 305 525 305 29/03/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,94 USD 629 521 580 009 27/03/2023
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 1,00 USD 492 377 453 651 29/03/2023
BOOKING HOLDINGS 0,9% 288 2 577,00 USD 742 176 683 804 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 0,9% 1162 589,50 EUR 684 999 684 999 29/03/2023
LVMH 1,6% 1517 827,70 EUR 1 255 621 1 255 621 29/03/2023
MONCLER 0,6% 7993 61,98 EUR 495 406 495 406 29/03/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,67 EUR 135 766 135 766 29/03/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,99 EUR 311 833 311 833 29/03/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,69 EUR 207 743 207 743 29/03/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 500000 0,86 EUR 436 269 436 269 29/03/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,94 EUR 378 099 378 099 29/03/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 403 470 403 470 29/03/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,95 EUR 475 420 475 420 29/03/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,96 EUR 769 684 769 684 29/03/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,97 EUR 393 531 393 531 29/03/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,79 EUR 396 360 396 360 29/03/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,7% 700000 0,83 EUR 584 076 584 076 29/03/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,94 EUR 520 635 520 635 29/03/2023
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,8% 700000 0,91 EUR 643 701 643 701 29/03/2023
SOLVAY 0,5% 3808 103,45 EUR 393 938 393 938 29/03/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,77 EUR 385 640 385 640 29/03/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,95 EUR 674 731 674 731 29/03/2023
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 0,99 EUR 596 725 596 725 29/03/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,92 EUR 652 543 652 543 29/03/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,96 EUR 191 346 191 346 29/03/2023
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,93 EUR 280 525 280 525 29/03/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 0,98 EUR 675 767 675 767 29/03/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,94 EUR 572 699 572 699 29/03/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 0,98 EUR 594 486 594 486 29/03/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 31,22 EUR 190 442 190 442 29/03/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,8% 13100 47,05 EUR 616 355 616 355 29/03/2023
AMAZON COM 0,3% 2847 97,24 USD 276 842 255 069 28/03/2023
CVS HEALTH CORP 0,9% 10243 73,12 USD 748 968 690 062 28/03/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,93 EUR 561 555 561 555 29/03/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 569 483 569 29/03/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,89 EUR 633 581 633 581 29/03/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,97 EUR 695 444 695 444 29/03/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,79 EUR 476 347 476 347 29/03/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,97 EUR 296 368 296 368 29/03/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,72 EUR 215 672 215 672 29/03/2023
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,88 EUR 621 614 621 614 29/03/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,6% 610000 0,81 USD 495 713 456 725 27/03/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 230000 0,81 USD 186 908 172 208 27/03/2023
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 1,00 USD 200 041 184 308 29/03/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,95 USD 437 998 403 549 27/03/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,00 USD 601 455 554 150 29/03/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 615 704 567 279 27/03/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2917 275,00 USD 802 175 739 084 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9329 84,35 USD 786 901 725 011 28/03/2023
ADOBE 0,7% 1640 373,40 USD 612 376 564 213 28/03/2023
ALPHABET INC class C 1,2% 10249 101,36 USD 1 038 839 957 134 28/03/2023
APPLE COMPUTER 1,1% 5772 157,65 USD 909 956 838 388 28/03/2023
ASML HOLDING 1,1% 1522 599,40 EUR 912 287 912 287 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 7134 126,79 USD 904 520 833 379 28/03/2023
CISCO SYSTEMS 0,6% 10564 50,39 USD 532 320 490 453 28/03/2023
MASTERCARD 0,5% 1122 354,33 USD 397 558 366 290 28/03/2023
MICROSOFT 1,2% 3921 275,23 USD 1 079 177 994 299 28/03/2023
OPEN TEXT 0,4% 8079 37,68 USD 304 417 280 474 28/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 0,8% 12619 54,41 USD 686 600 632 599 28/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 6482 90,81 USD 588 630 542 335 28/03/2023
VISA 0,5% 1865 220,33 USD 410 915 378 597 28/03/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,89 EUR 267 289 267 289 29/03/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,95 EUR 684 588 684 588 27/03/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,96 EUR 131 596 131 596 29/03/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 0,99 EUR 482 423 482 423 29/03/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 353 97 353 29/03/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 294 773 294 773 29/03/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,79 EUR 476 702 476 702 29/03/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,87 EUR 524 928 524 928 29/03/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,96 EUR 386 667 386 667 29/03/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 476 625 476 625 29/03/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 0,97 EUR 602 110 602 110 27/03/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,97 EUR 682 006 682 006 29/03/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,95 EUR 379 944 379 944 29/03/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,7% 600000 0,97 EUR 585 451 585 451 29/03/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,96 EUR 290 283 290 283 29/03/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,95 EUR 573 306 573 306 29/03/2023
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,00 EUR 302 812 302 812 29/03/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,94 EUR 188 561 188 561 28/03/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 516 164 475 567 27/03/2023
AALBERTS 0,3% 6599 42,05 EUR 277 488 277 488 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5880 148,60 EUR 873 768 873 768 29/03/2023
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 96 834 96 834 29/03/2023
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,97 EUR 390 444 390 444 29/03/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,96 EUR 580 905 580 905 29/03/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 552 799 552 799 29/03/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,88 EUR 529 470 529 470 29/03/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,96 EUR 384 030 384 030 29/03/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,95 EUR 568 641 568 641 29/03/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,96 EUR 481 333 481 333 29/03/2023
UNION PACIFIC CORP 0,6% 2425 196,58 USD 476 707 439 213 28/03/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,92 EUR 554 018 554 018 29/03/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,90 EUR 636 786 636 786 29/03/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 557 384 557 384 29/03/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,84 EUR 503 474 503 474 29/03/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 0,97 EUR 690 675 690 675 29/03/2023
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 682 583 682 29/03/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,80 EUR 562 510 562 510 29/03/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 503 198 503 29/03/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,93 EUR 656 397 656 397 29/03/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 0,98 EUR 551 268 551 268 29/03/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 12628 59,56 EUR 752 124 752 124 29/03/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,94 EUR 576 139 576 139 29/03/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 0,97 EUR 197 176 197 176 29/03/2023
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 887 604 887 29/03/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,94 EUR 475 492 475 492 29/03/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 835 603 835 29/03/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,92 EUR 551 926 551 926 29/03/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,93 EUR 466 108 466 108 29/03/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 0,99 EUR 197 690 197 690 29/03/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,82 EUR 417 136 417 136 29/03/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,99 USD 600 853 553 596 29/03/2023
DANAHER 0,7% 2592 246,85 USD 639 835 589 512 28/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 11230 61,90 EUR 695 137 695 137 29/03/2023
MEDTRONIC 0,6% 6429 79,51 USD 511 170 470 966 28/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,5% 1445 260,45 CHF 376 350 378 044 29/03/2023
SONOVA HOLDING 0,5% 1529 259,50 CHF 396 776 398 561 29/03/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,92 EUR 467 597 467 597 29/03/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 0,97 EUR 591 898 591 898 29/03/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,92 EUR 276 353 276 353 29/03/2023
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,87 EUR 352 586 352 586 29/03/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,90 EUR 540 563 540 563 29/03/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,92 EUR 462 680 462 680 29/03/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,96 EUR 488 710 488 710 29/03/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 409 986 409 986 29/03/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 564 157 564 157 28/03/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 0,97 EUR 391 901 391 901 29/03/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 570 855 570 855 29/03/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,93 EUR 663 416 663 416 29/03/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 0,98 EUR 596 141 596 141 29/03/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 896 196 896 29/03/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 504 97 504 29/03/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,97 EUR 293 981 293 981 29/03/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,98 EUR 296 573 296 573 29/03/2023
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,97 EUR 49 387 49 387 27/03/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,87 EUR 437 480 437 480 29/03/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 3460 302,32 USD 1 046 027 963 757 28/03/2023
EXOR NV 1,4% 14675 74,66 EUR 1 095 636 1 095 636 29/03/2023
SOFINA 0,4% 1776 197,10 EUR 350 050 350 050 29/03/2023
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,82 EUR 580 436 580 436 29/03/2023
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,88 EUR 614 423 614 423 29/03/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,76 EUR 305 689 305 689 29/03/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 16141 28,12 USD 453 885 418 187 28/03/2023
INTRUM AB 0,4% 34127 101,60 SEK 3 467 303 307 255 29/03/2023
KBC GROEP 0,5% 6293 63,80 EUR 401 493 401 493 29/03/2023
MOODY'S CORP 0,9% 2735 293,99 USD 804 063 740 823 28/03/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 0,94 EUR 668 491 668 491 29/03/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,90 EUR 636 295 636 295 29/03/2023
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 610 803 610 803 29/03/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,86 EUR 520 037 520 037 29/03/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,86 EUR 518 449 518 449 29/03/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 0,98 EUR 196 391 196 391 29/03/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,96 EUR 484 449 484 449 29/03/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,94 EUR 661 393 661 393 29/03/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,92 EUR 563 466 563 466 29/03/2023
NEWMONT CORPORATION 0,9% 16842 48,66 USD 819 532 755 075 28/03/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,20%
Transactiekosten0,10%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2023

Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.

Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.

Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.

Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal sterke dalers beperkt. De top-10 van de dalers bevat slechts vijf aandelen: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Roche Holding, Eurofins Scientific (alle drie - 2%) en Union Pacific (- 1%). De overige dalers zijn obligaties: € GBL 19.06.2018-2025 1,875%, € Ubisoft 24.11.2020-2027 0,878%, € Barry Callebaut 24.05.2016-2024 2,375%, € Fluvius System 23.06.2017-2025 2% (alle vier - 2%) en tot slot € Hornbach 25.10.2019-2026 3,25% (- 1%).

De technologiesector is goed vertegenwoordigd in de top-10 van de stijgers. De lijst wordt aangevoerd door Taiwan Semiconductor dat zijn koers met 24% zag stijgen in januari. Andere aandelen uit de sector zijn ASML Holding (+ 20%) en SS&C Technologies (+ 16%). Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).

De aandelen van Brookfield Corp en Brookfield Asset Management werden verkocht net als de obligaties € Adecco 2.12.2016-2024 1%. De
obligaties van Ubisoft 30.01.2018-2023 1,289% werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Buzzi Unicem 28.04.2016-2023 2,125% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 3,12%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer