Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 4,99%
1 jaar 9,53%
2 jaar 3,67%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,69%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,5% 61 020 207
Obli converteerbaar 0,7% 625 382
Obl. priv.plaatsing 1,4% 1 288 428
Aandelen 29,9% 28 324 023
Rek courant 3,6% 3 392 898
Totaal in EUR 100,0% 94 650 938

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 192 061 0 68 308 996 70 501 057 74,5%
USD 0,8532 3 526 0 24 117 370 20 579 951 21,7%
CHF 0,9230 166 734 0 1 149 041 1 214 395 1,3%
SEK 0,0986 370 681 0 8 254 520 850 747 0,9%
JPY 0,0077 3 089 308 0 64 560 000 521 211 0,6%
GBP 1,1665 650 490 0 0 758 764 0,8%
DKK 0,1345 10 676 0 0 1 436 0,0%
CAD 0,6744 331 249 0 0 223 378 0,2%
Totaal in EUR 94 650 938

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 788 470
Transport/Vervoer 3,1% 885 493
Distributie 6,6% 1 865 856
Voeding 0,5% 141 240
Consumptie/Luxe 8,1% 2 296 413
Farmacie/Medical 12,5% 3 530 553
Holdings 10,2% 2 876 399
Financieel 4,9% 1 400 323
Vastgoedontwikkelaars 4,7% 1 332 420
Industrie 4,3% 1 229 604
Technologie 38,9% 11 011 685
Staal/Non-ferro 3,4% 965 567
Totaal in EUR 28 324 023

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kapitalisatie 1110.63 EUR
Distributie 1093.12 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 1,04 EUR 417 815 417 815 22/09/2021
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 1,03 EUR 416 673 416 673 22/09/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 400000 1,01 EUR 407 563 407 563 24/09/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 1,07 EUR 645 573 645 573 22/09/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 1,13 EUR 809 549 809 549 22/09/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,07 EUR 640 998 640 998 22/09/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 855 205 855 22/09/2021
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,11 EUR 678 119 678 119 24/09/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,7% 700000 0,97 EUR 682 968 682 968 22/09/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,09 USD 727 601 620 789 23/09/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,03 USD 507 052 432 617 24/09/2021
KERING (EX-PPR) 0,8% 1249 633,80 EUR 791 616 791 616 24/09/2021
LVMH 1,0% 1499 642,90 EUR 963 707 963 707 24/09/2021
MONCLER 0,6% 9838 55,00 EUR 541 090 541 090 24/09/2021
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 1,00 EUR 199 066 199 066 22/09/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 1,02 EUR 325 495 325 495 24/09/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 700000 1,10 EUR 777 701 777 701 22/09/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 1,05 EUR 419 019 419 019 22/09/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 433 914 433 914 22/09/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,04 EUR 526 444 526 444 22/09/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,01 EUR 662 053 662 053 24/09/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 400000 1,05 EUR 423 414 423 414 22/09/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,04 EUR 416 623 416 623 22/09/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,8% 700000 1,02 EUR 720 262 720 262 22/09/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 1,05 EUR 581 776 581 776 24/09/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,8% 700000 1,04 EUR 732 439 732 439 22/09/2021
SOLVAY 0,8% 7400 106,55 EUR 788 470 788 470 24/09/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 1,07 EUR 645 357 645 357 24/09/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,09 EUR 658 975 658 975 22/09/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 3300 31,38 EUR 103 564 103 564 22/09/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,6% 11000 47,44 EUR 521 818 521 818 22/09/2021
AMAZON COM 0,9% 304 3 425,52 USD 1 041 358 888 487 24/09/2021
CVS HEALTH CORP 1,0% 13523 84,71 USD 1 145 533 977 369 24/09/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 800000 1,12 EUR 910 390 910 390 24/09/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,03 EUR 521 335 521 335 22/09/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 1,02 EUR 718 933 718 933 22/09/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,01 EUR 426 879 426 879 24/09/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 1,06 EUR 749 808 749 808 24/09/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 312 538 312 538 22/09/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 500000 1,01 EUR 510 702 510 702 22/09/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 1,04 EUR 727 990 727 990 22/09/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 840000 0,96 USD 803 563 685 600 23/09/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,03 USD 207 471 177 014 25/09/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,09 USD 501 284 427 695 22/09/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,08 USD 288 638 246 266 24/09/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 600000 1,15 USD 692 563 590 895 22/09/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 700000 1,00 USD 704 944 601 458 22/09/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 10454 75,26 USD 786 768 671 271 24/09/2021
ALPHABET INC class C 1,4% 559 2 852,66 USD 1 594 637 1 360 544 24/09/2021
APPLE COMPUTER 0,7% 5562 146,92 USD 817 169 697 209 24/09/2021
CAPGEMINI 0,2% 1038 192,60 EUR 199 919 199 919 24/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 8642 117,47 USD 1 015 176 866 148 24/09/2021
CISCO SYSTEMS 1,0% 19881 56,73 USD 1 127 849 962 281 24/09/2021
FORTINET 0,7% 2350 311,90 USD 732 965 625 366 25/09/2021
KONE OYJ-B 0,4% 6162 62,52 EUR 385 248 385 248 24/09/2021
MICROSOFT 1,1% 3952 299,35 USD 1 183 031 1 009 362 24/09/2021
NINTENDO 0,5% 1200 53 800,00 JPY 64 560 000 497 409 24/09/2021
NVIDIA CORP 0,3% 1501 220,81 USD 331 436 282 781 24/09/2021
OPEN TEXT 1,0% 21845 51,70 USD 1 129 387 963 593 24/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 14237 70,82 USD 1 008 264 860 251 24/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 8333 115,64 USD 963 628 822 168 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,9% 14747 54,80 EUR 808 136 808 136 24/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,99 EUR 304 209 304 209 22/09/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 572 101 572 25/09/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,07 EUR 148 456 148 456 25/09/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 476000 1,06 EUR 505 335 505 335 25/09/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 27892 55,99 USD 1 561 673 1 332 420 24/09/2021
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 417 104 417 24/09/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 583000 1,03 EUR 604 202 604 202 24/09/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,05 EUR 419 736 419 736 22/09/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,02 EUR 618 679 618 679 22/09/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,04 EUR 627 764 627 764 22/09/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 1,00 EUR 603 969 603 969 22/09/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 1,09 EUR 663 249 663 249 24/09/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,07 EUR 541 990 541 990 22/09/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 0,9% 10889 81,32 EUR 885 493 885 493 24/09/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 472 101 472 22/09/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,02 EUR 415 956 415 956 22/09/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,11 EUR 113 462 113 462 22/09/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,07 EUR 323 170 323 170 22/09/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,04 EUR 313 593 313 593 22/09/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,07 EUR 53 793 53 793 25/09/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 1,03 EUR 519 979 519 979 24/09/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3763 277,87 USD 1 045 625 892 127 24/09/2021
EXOR NV 1,4% 18120 71,00 EUR 1 286 520 1 286 520 24/09/2021
SOFINA 0,7% 1997 349,40 EUR 697 752 697 752 24/09/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,03 EUR 623 780 623 780 22/09/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,04 EUR 625 773 625 773 25/09/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 1,08 EUR 779 540 779 540 24/09/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 600000 1,02 EUR 613 484 613 484 22/09/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 1,07 EUR 755 254 755 254 24/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,04 EUR 209 292 209 292 22/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 1,06 EUR 318 400 318 400 22/09/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,05 EUR 712 125 712 125 24/09/2021
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 1,04 EUR 626 917 626 917 22/09/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 1,07 EUR 761 664 761 664 22/09/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 1,00 EUR 602 244 602 244 22/09/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 600000 1,03 EUR 621 525 621 525 22/09/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,05 EUR 637 020 637 020 22/09/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 1,00 EUR 697 748 697 748 22/09/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,09 EUR 218 735 218 735 22/09/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 1,08 EUR 769 853 769 853 24/09/2021
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,6% 550000 1,06 EUR 585 018 585 018 24/09/2021
NESTLE SA 0,1% 1349 113,44 CHF 153 031 141 240 24/09/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,17 EUR 706 836 706 836 22/09/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,05 EUR 211 682 211 682 22/09/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,10 EUR 660 780 660 780 22/09/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 532 675 532 675 22/09/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 615 413 615 413 22/09/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,05 EUR 635 236 635 236 24/09/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 1,07 EUR 539 034 539 034 22/09/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,10 EUR 224 439 224 439 25/09/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 1,01 EUR 509 802 509 802 22/09/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 1,16 USD 702 807 599 635 22/09/2021
DANAHER 0,4% 1365 324,50 USD 442 943 377 919 24/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 7154 119,94 EUR 858 051 858 051 24/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 19772 41,04 EUR 811 443 811 443 24/09/2021
MEDTRONIC 0,6% 5083 130,02 USD 660 892 563 873 24/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 2926 340,40 CHF 996 010 919 268 24/09/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,08 EUR 546 046 546 046 24/09/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,13 EUR 681 575 681 575 22/09/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 1,07 EUR 324 762 324 762 22/09/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 1,10 EUR 441 585 441 585 22/09/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,7% 700000 0,96 EUR 678 237 678 237 22/09/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 1,08 EUR 652 632 652 632 22/09/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,06 EUR 533 404 533 404 22/09/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,10 EUR 553 184 553 184 22/09/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 619 607 619 607 22/09/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 101 845 101 845 22/09/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 1,04 EUR 415 039 415 039 22/09/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,05 EUR 531 858 531 858 22/09/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 1,03 EUR 725 702 725 702 22/09/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 1,03 EUR 415 924 415 924 22/09/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 101 942 101 942 22/09/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,03 EUR 311 432 311 432 22/09/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 296 208 296 22/09/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 1,05 EUR 629 384 629 384 22/09/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,02 EUR 307 211 307 211 22/09/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 202 597 202 597 22/09/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 512000 1,10 USD 574 426 490 101 24/09/2021
AALBERTS 0,3% 5952 51,54 EUR 306 766 306 766 24/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 6158 149,86 EUR 922 838 922 838 24/09/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,20 EUR 485 757 485 757 22/09/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 572000 1,07 EUR 615 101 615 101 24/09/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,8% 700000 1,03 EUR 722 544 722 544 24/09/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 1,09 EUR 769 845 769 845 22/09/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 0,2% 200000 1,00 EUR 199 071 199 071 22/09/2021
INTRUM AB 0,9% 33830 244,00 SEK 8 254 520 814 185 24/09/2021
MASTERCARD 0,3% 965 358,16 USD 345 624 294 887 24/09/2021
VISA 0,3% 1474 231,59 USD 341 364 291 252 24/09/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 1,07 EUR 746 771 746 771 22/09/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,04 EUR 629 781 629 781 22/09/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 1,06 EUR 639 526 639 526 22/09/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 700000 0,98 EUR 703 410 703 410 25/09/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 196 311 196 22/09/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 823 304 823 22/09/2021
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 1,7% 1500000 1,00 EUR 1 563 826 1 563 826 22/09/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,08 EUR 217 242 217 242 22/09/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,11 EUR 557 313 557 313 22/09/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 1,13 EUR 802 604 802 604 22/09/2021
NEWMONT CORPORATION 1,0% 21008 53,87 USD 1 131 701 965 567 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2021

Het resultatenseizoen loopt nu op zijn einde en de meerderheid van de bedrijven scoorde in het voorbije kwartaal beter dan verwacht. De goede resultaten waren de afgelopen maand dan ook een ondersteunende factor voor de beurzen. Het belangrijkste evenement in augustus, dat de beurzen potentieel sterk had kunnen beïnvloeden, was echter de jaarlijkse (virtuele) bijeenkomst van de belangrijkste centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op het einde van augustus. Het hele soepele monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed ) was de voorbije jaren een belangrijke factor die de rentevoeten laag hield en zo de beurzen naar nieuwe records duwde. Als reactie op de coronacrisis koopt de Fed sinds juni vorig jaar elke maand voor maar liefst $ 120 miljard aan obligaties en hypotheek gerelateerde effecten waardoor de langetermijnrente laag wordt gehouden. De centrale bank gaf eind vorig jaar nog aan dat er eerst nog “substantiële vooruitgang” moest geboekt worden in het economische herstel voordat ze zou beginnen denken aan het “taperen” of geleidelijk afbouwen van de maandelijkse opkoopprogramma’s.

Nu de ergste fase van de coronacrisis voorbij lijkt en de Amerikaanse economie de voorbije maanden sterk herstelde, vragen beleggers zich af of die tapering nu niet stilaan in zicht komt. De verwachting was dan ook dat voorzitter Jerome Powell van de Fed zijn speech op de vergadering in Jackson Hole zou aangrijpen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Een snelle afbouw van het opkoopprogramma zou kunnen leiden tot hogere rentevoeten en zo een rem zetten op de beursstijging. Powell gaf echter aan dat hij niet gehaast is om de steun te verminderen, al kan het afbouwen later dit jaar wel starten indien de economie de komende maanden verder verbetert (lees: indien de Deltavariant geen roet in het eten gooit). Daarnaast benadrukte hij nog dat het verhogen van de kortetermijnrente waarschijnlijk pas veel later zal gebeuren.

Zwakke macro-economische cijfers uit China, een heropflakkering van het aantal covidinfecties in het land met nieuwe lock downs voor gevolg en de druk van de Chinese overheid op grote bedrijven en hun bijdrage aan de gelijke verdeling van de rijkdom in het land duwden de luxesector in augustus in de verdomhoek. Kering (- 9%), LVMH en Moncler (beiden - 7%) die een belangrijk deel van hun omzet in het land realiseren, zijn dan ook in de top-10 van de verliezers vertegenwoordigd. De watersnood in België is vanzelfsprekend slecht nieuws voor schadeverzekeraars. Ageas (- 5%) haalde dan wel mooie resultaten over de eerste jaarhelft, de verwachte factuur van € 400 miljoen ter dekking van de schade, deed het aandeel bij de verliezers van de maand belanden. Newmont Mining, Visa (beiden - 7%), Nintendo (- 6%), Sofina (- 5%), BMW (- 4%) en SS&C Technologies (- 3%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De grootste stijger de afgelopen maand is Eurofins Scientific dat 19% hoger ging onder impuls van het groot aantal Covid-19-testen dat nodig is voor reizigers en festivalbezoekers. De gezondheidssector is verder vertegenwoordigd via CVS Health (+ 6%) en Roche Holding (+ 5%). De technologiesector is, onder impuls van de records op Nasdaq, het best vertegenwoordigd: Fortinet (+ 16%), Alphabet (+ 8%), Cisco Systems (+ 7%), Microsoft en Open Text (beiden + 6%). Schneider Electric (+ 7%) en Brookfield Asset Management (+ 5%) zijn de twee overige namen.

De obligaties van Aeroport de Paris 1% tot 2027 in euro werden verkocht. De obligaties van Nvidia 2,20% tot 2021 in Amerikaanse dollar en Nasdaq 1,75% tot 2023 in euro werden vervroegd terugbetaald. Nieuw zijn de obligaties Nokia 2,375% en Synthomer 3,875% 2025, beiden in euro.

Het compartiment realiseerde over de maand augustus een niet-geannualiseerde return van 0,29%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Defensive

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer