Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 52,0% 16 814 924
Aandelen 29,7% 9 623 879
Rek courant 18,3% 5 917 748
Totaal in EUR 100,0% 32 356 551

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 915 269 0 19 392 701 25 307 970 78,2%
USD 0,8863 2 430 0 6 228 647 5 522 604 17,1%
DKK 0,1340 0 0 3 494 400 468 250 1,4%
GBP 1,1368 0 0 130 309 148 142 0,5%
CHF 0,8811 0 0 76 686 67 564 0,2%
SEK 0,0953 3 407 0 8 831 600 842 020 2,6%
Totaal in EUR 32 356 551

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,5% 528 804
Transport/Vervoer 5,7% 547 051
Distributie 4,5% 430 401
Media 4,9% 469 006
Voeding 4,5% 437 572
Consumptie/Luxe 6,5% 627 317
Farmacie/Medical 13,8% 1 332 707
Diensten 0,8% 78 438
Holdings 9,7% 931 305
Financieel 16,4% 1 582 531
Vastgoed 4,6% 443 545
Industrie 4,5% 434 509
Technologie 16,7% 1 611 888
Vastgoedfonds 1,8% 168 804
Totaal in EUR 9 623 879

989.73 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kapitalisatie 989.73 EUR
Distributie 989.73 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 1,3% 400000 1,01 EUR 404 701 404 701 14/02/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 1,3% 400000 1,01 EUR 405 633 405 633 14/02/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,3% 400000 1,03 EUR 420 828 420 828 15/02/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,3% 400000 1,02 EUR 411 744 411 744 14/02/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,3% 400000 1,07 EUR 433 360 433 360 14/02/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,6% 200000 0,99 EUR 201 559 201 559 14/02/2019
RANDSTAD 0,2% 1700 46,14 EUR 78 438 78 438 15/02/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,9% 300000 1,01 EUR 303 114 303 114 14/02/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,9% 288000 0,98 EUR 285 673 285 673 15/02/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 400000 1,01 EUR 406 058 406 058 14/02/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,3% 400000 1,03 EUR 410 414 410 414 14/02/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,2% 400000 1,00 EUR 404 189 404 189 14/02/2019
DSV 1,4% 6500 537,60 DKK 3 494 400 468 250 15/02/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,2% 2150 32,24 GBP 69 316 78 802 15/02/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 300000 1,01 EUR 306 328 306 328 14/02/2019
CVS HEALTH CORP 1,1% 6000 69,53 USD 417 180 369 747 15/02/2019
DIETEREN 0,2% 1860 32,61 EUR 60 655 60 655 15/02/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 400000 1,03 EUR 412 354 412 354 14/02/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 1,3% 400000 1,01 EUR 407 985 407 985 14/02/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,3% 93000 1,04 EUR 98 656 98 656 15/02/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,4% 117000 1,05 EUR 125 596 125 596 15/02/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,2% 800 87,64 USD 70 112 62 140 15/02/2019
SOLVAY 1,4% 4750 98,25 EUR 466 664 466 664 15/02/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,3% 400000 1,02 EUR 410 497 410 497 14/02/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 300000 1,00 EUR 304 113 304 113 14/02/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 200000 0,99 EUR 199 000 199 000 14/02/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 90000 0,98 USD 89 043 78 919 15/02/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,5% 184000 1,01 USD 186 617 165 399 14/02/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,8% 300000 0,98 USD 296 240 262 558 14/02/2019
ALPHABET INC class C 1,1% 350 1 113,65 USD 389 778 345 460 15/02/2019
APPLE COMPUTER 0,4% 800 170,42 USD 136 336 120 835 15/02/2019
CISCO SYSTEMS 0,7% 5400 49,43 USD 266 922 236 573 15/02/2019
FACEBOOK INC-A 0,2% 550 162,50 USD 89 375 79 213 15/02/2019
MELEXIS 1,2% 6350 60,10 EUR 381 635 381 635 15/02/2019
OPEN TEXT 1,2% 11500 37,56 USD 431 940 382 828 15/02/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,2% 12800 5,11 EUR 65 344 65 344 15/02/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,3% 400000 1,05 EUR 427 375 427 375 14/02/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,3% 400000 1,05 EUR 419 807 419 807 14/02/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,7% 200000 1,08 EUR 218 869 218 869 14/02/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 400000 1,05 EUR 422 249 422 249 15/02/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 5400 68,52 EUR 370 008 370 008 15/02/2019
NESTLE SA 0,2% 860 89,17 CHF 76 686 67 564 15/02/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 100000 1,01 EUR 101 011 101 011 14/02/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 400000 1,04 EUR 419 210 419 210 14/02/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,9% 300000 1,00 EUR 303 640 303 640 14/02/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,5% 935 205,29 USD 191 946 170 122 15/02/2019
EXOR NV 1,1% 6550 56,38 EUR 369 289 369 289 15/02/2019
INVESTOR B 1,2% 10000 411,20 SEK 4 112 000 391 894 15/02/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 400000 1,01 EUR 412 727 412 727 14/02/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,9% 283000 1,02 EUR 290 978 290 978 15/02/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 200000 1,00 EUR 202 241 202 241 14/02/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,9% 300000 1,00 EUR 302 301 302 301 14/02/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,0% 300000 1,01 EUR 309 237 309 237 14/02/2019
Industrie
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,2% 400000 0,98 EUR 396 809 396 809 14/02/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 1,3% 400000 1,01 EUR 408 460 408 460 14/02/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,7% 200000 1,05 EUR 210 740 210 740 14/02/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,2% 400000 0,99 EUR 399 962 399 962 14/02/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,9% 300000 1,01 EUR 304 551 304 551 14/02/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,9% 332000 1,03 USD 345 877 306 551 15/02/2019
KION GROUP 1,3% 8002 54,30 EUR 434 509 434 509 15/02/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 400000 1,00 EUR 400 853 400 853 14/02/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 400000 1,13 EUR 453 187 453 187 14/02/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,0% 300000 1,02 EUR 308 966 308 966 14/02/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 185000 1,17 EUR 220 212 220 212 15/02/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 1000 341,90 EUR 341 900 341 900 15/02/2019
HCA HEALTHCARE 1,5% 3700 144,26 USD 533 762 473 073 15/02/2019
JOHNSON & JOHNSON 0,6% 1500 136,38 USD 204 570 181 310 15/02/2019
UNITEDHEALTH GROUP 1,0% 1400 271,13 USD 379 582 336 424 15/02/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 300000 0,99 EUR 297 579 297 579 14/02/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,2% 362000 1,05 EUR 383 373 383 373 15/02/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,3% 400000 1,03 EUR 418 454 418 454 14/02/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 400000 1,08 EUR 432 562 432 562 14/02/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 32000 0,98 USD 31 602 28 009 15/02/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,8% 300000 0,98 USD 296 269 262 583 15/02/2019
BOOKING HOLDINGS 0,4% 82 1 933,57 USD 158 553 140 525 15/02/2019
LVMH 1,5% 1650 295,03 EUR 486 791 486 791 15/02/2019
Vastgoed
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 1,0% 327000 1,02 EUR 338 351 338 351 15/02/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,9% 282000 1,04 EUR 298 337 298 337 15/02/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,6% 5000 43,93 USD 219 650 194 676 15/02/2019
IMMOFINANZ 0,6% 7972 22,52 EUR 179 529 179 529 15/02/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,2% 27000 2,26 GBP 60 993 69 340 15/02/2019
Media
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 291000 0,98 USD 290 043 257 065 15/02/2019
WALT DISNEY CORP. 1,4% 4700 112,59 USD 529 173 469 006 15/02/2019
Financieel
ALLIANZ SE-REG 1,2% 2000 190,26 EUR 380 520 380 520 15/02/2019
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 11750 29,11 USD 342 043 303 152 15/02/2019
INTRUM AB 1,4% 18000 262,20 SEK 4 719 600 449 801 15/02/2019
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 2360 105,55 USD 249 098 220 776 15/02/2019
KBC ANCORA 0,5% 3800 40,73 EUR 154 774 154 774 15/02/2019
MOODY'S CORP 0,2% 490 169,26 USD 82 937 73 507 15/02/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,5% 5210 32,40 EUR 168 804 168 804 15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Bij de verliezers over de maand januari zitten alleen obligaties en zelfs daar zijn de verliezen bescheiden op de lening van Deceuninck 2022 na, die 3% terugviel, na in december 3% te zijn gestegen. De leningen Expedia 2022, GBL 2024 en Eurofins 2022 verloren een kleine procent. De leningen Ipsen 2023, UCB 2023, DSV 2024, SEB 2022, WDP 2021 en Tessenderlo 2022 verloren zelfs minder dan een halve procent.

Bij de aandelen is Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Intrum (+ 25%). Melexis, DSV, X-Fab (alle drie + 22%), Exor (+ 16%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management, Moody's en HCA Healthcare (alle drie + 12%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer