Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -5,98%
1 jaar -5,61%
2 jaar 2,56%
3 jaar 1,41%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,51%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 7,96 per 31/07/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,20 per 31/07/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,2% 57 387 040
Obli converteerbaar 0,9% 796 362
Obl. priv.plaatsing 0,6% 556 416
Aandelen 31,4% 28 517 739
Rek courant 3,9% 3 557 608
Totaal in EUR 100,0% 90 815 166

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 004 646 3 022 080 61 729 946 66 756 672 73,5%
USD 0,9839 374 219 -3 300 000 24 655 986 21 380 358 23,5%
CHF 1,0354 325 971 0 481 453 836 007 0,9%
SEK 0,0949 479 532 0 8 114 651 815 588 0,9%
GBP 1,1873 651 159 0 0 773 153 0,9%
CAD 0,7640 331 638 0 0 253 388 0,3%
Totaal in EUR 90 815 166

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 712 728
Transport/Vervoer 3,0% 848 417
Distributie 7,0% 1 984 153
Voeding 3,5% 1 010 354
Consumptie/Luxe 8,1% 2 300 938
Farmacie/Medical 10,6% 3 014 520
Holdings 8,9% 2 539 528
Financieel 11,1% 3 172 572
Vastgoedontwikkelaars 3,3% 951 360
Industrie 3,6% 1 040 754
Technologie 35,5% 10 122 547
Staal/Non-ferro 2,9% 819 867
Totaal in EUR 28 517 739

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Kapitalisatie 1062.82 EUR
Distributie 1034.28 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 736 397 736 20/07/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 0,99 EUR 402 546 402 546 16/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 590 962 590 962 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 1,00 EUR 715 529 715 529 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,02 EUR 623 026 623 026 16/08/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 447 200 447 16/08/2022
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,02 EUR 626 240 626 240 16/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,82 EUR 577 426 577 426 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,97 USD 643 882 633 516 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 0,99 USD 488 806 480 936 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 0,8% 1278 564,10 EUR 720 920 720 920 16/08/2022
LVMH 1,3% 1660 698,90 EUR 1 160 174 1 160 174 16/08/2022
MONCLER 0,5% 8570 48,99 EUR 419 844 419 844 16/08/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,74 EUR 149 721 149 721 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 0,98 EUR 314 497 314 497 16/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,76 EUR 232 892 232 892 16/08/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,93 EUR 653 604 653 604 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 0,98 EUR 395 985 395 985 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 224 415 224 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 0,96 EUR 485 228 485 228 16/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,00 EUR 652 450 652 450 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,98 EUR 795 276 795 276 16/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 395 496 395 496 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,6% 700000 0,82 EUR 585 260 585 260 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,97 EUR 539 882 539 882 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,7% 700000 0,95 EUR 664 961 664 961 16/08/2022
SOLVAY 0,8% 8166 87,28 EUR 712 728 712 728 16/08/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 500000 0,81 EUR 406 518 406 518 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,00 EUR 602 282 602 282 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,00 EUR 601 080 601 080 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,96 EUR 690 387 690 387 16/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,00 EUR 604 307 604 307 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 700000 0,96 EUR 670 822 670 822 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 933 196 933 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 288 360 288 360 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 675000 1,00 EUR 676 626 676 626 16/08/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 594 144 594 144 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,03 EUR 618 451 618 451 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 30,51 EUR 186 099 186 099 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 46,59 EUR 610 264 610 264 20/07/2022
AMAZON COM 0,9% 5880 143,35 USD 842 899 829 328 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 1,3% 11025 106,46 USD 1 173 722 1 154 825 16/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 0,98 EUR 796 557 796 557 16/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 500000 0,99 EUR 497 937 497 937 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 0,90 EUR 628 838 628 838 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 1,00 EUR 705 146 705 146 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 674 300 674 16/08/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,86 EUR 87 047 87 047 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 596 503 596 16/08/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,7% 700000 0,91 EUR 639 749 639 749 20/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 840000 0,84 USD 709 154 697 737 12/08/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 0,99 USD 199 113 195 907 16/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 457 151 449 791 12/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,02 USD 610 369 600 542 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,89 USD 627 358 617 258 12/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 12228 80,79 USD 987 839 971 935 16/08/2022
ADOBE 0,5% 1058 445,40 USD 471 233 463 647 16/08/2022
ALPHABET INC class C 1,5% 11060 122,26 USD 1 352 196 1 330 426 16/08/2022
APPLE COMPUTER 1,1% 5610 173,11 USD 971 148 955 513 16/08/2022
ASML HOLDING 1,0% 1549 557,50 EUR 863 568 863 568 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 8209 123,69 USD 1 015 371 999 024 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 1,0% 19367 46,80 USD 906 376 891 783 16/08/2022
MICROSOFT 1,3% 4224 292,21 USD 1 234 295 1 214 423 16/08/2022
OPEN TEXT 0,9% 21740 39,80 USD 865 252 851 322 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13501 62,47 USD 843 340 829 763 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 8498 89,84 USD 763 435 751 144 16/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,92 EUR 281 132 281 132 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,99 EUR 698 873 698 873 16/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 137000 0,98 EUR 135 669 135 669 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 476000 1,00 EUR 492 638 492 638 16/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 18189 53,16 USD 966 927 951 360 15/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 1,00 EUR 101 738 101 738 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 548 306 548 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,94 EUR 564 634 564 634 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 0,99 EUR 395 836 395 836 16/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 500000 0,98 EUR 497 473 497 473 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,7% 700000 0,95 EUR 667 946 667 946 16/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 0,97 EUR 389 871 389 871 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,6% 600000 0,96 EUR 579 748 579 748 16/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 298 069 298 069 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 596 203 596 16/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 595 502 595 502 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 500 300 500 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 190 476 190 476 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,01 USD 524 235 515 795 16/08/2022
AALBERTS 0,3% 6136 40,29 EUR 247 219 247 219 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 5816 136,44 EUR 793 535 793 535 16/08/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 737 99 737 16/08/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 583000 0,99 EUR 578 707 578 707 16/08/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,00 EUR 406 289 406 289 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 605 288 605 288 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,6% 600000 0,98 EUR 588 737 588 737 16/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,89 EUR 536 980 536 980 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 600000 0,97 EUR 585 758 585 758 16/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,00 EUR 508 449 508 449 16/08/2022
UNION PACIFIC CORP 0,9% 3585 240,53 USD 862 300 848 417 16/08/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 600000 0,96 EUR 577 584 577 584 20/07/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,97 EUR 686 454 686 454 16/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,91 EUR 545 822 545 822 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 900 838 900 838 16/08/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 603 574 603 574 20/07/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,6% 700000 0,84 EUR 589 193 589 193 16/08/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 765 205 765 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,97 EUR 689 053 689 053 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,01 EUR 556 416 556 416 16/08/2022
MONSTER BEVERAGE 1,1% 11191 91,76 USD 1 026 886 1 010 354 16/08/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,02 EUR 616 212 616 212 16/08/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,00 EUR 199 956 199 956 16/08/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 340 618 340 20/07/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 500000 0,98 EUR 493 140 493 140 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 596 540 596 540 16/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 600000 0,97 EUR 585 956 585 956 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 500000 0,98 EUR 493 689 493 689 16/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,04 EUR 210 707 210 707 16/08/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,83 EUR 418 154 418 154 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,01 USD 612 832 602 965 11/08/2022
DANAHER 0,9% 2684 301,11 USD 808 179 795 168 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7975 76,36 EUR 608 971 608 971 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,5% 19605 24,92 EUR 488 557 488 557 16/08/2022
MEDTRONIC 0,7% 6654 95,21 USD 633 527 623 328 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,5% 1535 313,65 CHF 481 453 498 496 16/08/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 500000 0,99 EUR 495 924 495 924 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,02 EUR 612 387 612 387 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,93 EUR 283 094 283 094 16/08/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,94 EUR 376 638 376 638 20/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 600000 0,98 EUR 588 728 588 728 16/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 500000 0,98 EUR 493 987 493 987 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,02 EUR 521 379 521 379 16/08/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,03 EUR 414 973 414 973 16/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 572000 1,00 EUR 575 752 575 752 16/08/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,00 EUR 405 465 405 465 16/08/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,02 EUR 104 357 104 357 16/08/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,01 EUR 302 814 302 814 16/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,00 EUR 300 991 300 991 16/08/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,02 EUR 50 965 50 965 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,95 EUR 479 497 479 497 16/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 3706 305,53 USD 1 132 285 1 114 056 16/08/2022
EXOR NV 1,2% 15745 67,00 EUR 1 054 915 1 054 915 16/08/2022
SOFINA 0,4% 1644 225,40 EUR 370 558 370 558 16/08/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,91 EUR 641 700 641 700 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,93 EUR 658 812 658 812 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,81 EUR 326 264 326 264 16/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 13319 36,62 USD 487 675 479 824 16/08/2022
INTRUM AB 0,8% 37121 218,60 SEK 8 114 651 770 080 16/08/2022
KBC GROEP 0,4% 6547 52,48 EUR 343 587 343 587 16/08/2022
MASTERCARD 0,4% 959 356,63 USD 342 008 336 502 16/08/2022
MOODY'S CORP 1,0% 2953 321,80 USD 950 275 934 976 16/08/2022
VISA 0,3% 1455 214,87 USD 312 636 307 603 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 0,96 EUR 689 790 689 790 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,95 EUR 682 961 682 961 16/08/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 601 677 601 677 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,92 EUR 559 166 559 166 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,90 EUR 544 295 544 295 16/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 693 299 693 16/08/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,00 EUR 199 584 199 584 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,00 EUR 503 500 503 500 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 1,01 EUR 713 186 713 186 16/08/2022
NEWMONT CORPORATION 0,9% 18186 45,82 USD 833 283 819 867 16/08/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2022

In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële inflatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de piek van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.

Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt voor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullen stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde Staten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.

De lijst met de grootste winnaars wordt aangevoerd door Amazon dat 27% steeg en daarna gevolgd door ASML Holding met 22%. In de
technologiesector was ook Apple een grote stijger met 19%. Ook de luxesector kende een goede maand met Moncler dat 19% steeg en LVMH dat 16% steeg.

Bij de weinige dalers stond Newmont bovenaan met -24% en lieten ook nog Fresenius (-14%) en KBC Groep (-5%) negatieve cijfers optekenen.

Er waren geen verschuivingen in de portefeuille over de afgelopen maand. De obligatie EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% werd vervroegd
terugbetaald.

Het compartiment haalde over de maand juli een niet-geannualiseerde return van 4,63%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer