Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/09/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -3,80%
1 jaar -2,03%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,73%

test

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,23%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,3% 51 744 031
Aandelen 29,5% 22 666 218
Rek courant 3,3% 2 510 172
Totaal in EUR 100,0% 76 920 421

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 750 330 0 55 332 117 57 082 447 74,2%
USD 0,8597 3 981 0 18 133 111 15 592 464 20,3%
CAD 0,6423 0 0 1 015 746 652 363 0,8%
CHF 0,9259 1 370 0 374 333 347 863 0,5%
SEK 0,0940 7 931 157 0 4 339 650 1 153 149 1,5%
JPY 0,0081 833 300 0 70 824 000 583 835 0,8%
HKD 0,1109 14 400 0 6 142 700 682 822 0,9%
GBP 1,0934 1 0 753 651 824 043 1,1%
DKK 0,1343 10 676 0 0 1 434 0,0%
Totaal in EUR 76 920 421

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 485 007
Distributie 4,6% 1 032 463
Voeding 3,0% 678 818
Consumptie/Luxe 12,8% 2 902 019
Farmacie/Medical 7,4% 1 674 980
Holdings 10,1% 2 281 808
Financieel 5,4% 1 232 106
Vastgoed 5,7% 1 285 062
Technologie 36,3% 8 237 697
Nutssector 3,6% 824 043
Staal/Non-ferro 4,3% 980 724
Vastgoedfonds 4,6% 1 051 491
Totaal in EUR 22 666 218

Huidige netto inventariswaarde op 24/09/2020

Kapitalisatie 1011.02 EUR
Distributie 1001.21 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 0,99 EUR 401 173 401 173 24/09/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,03 EUR 417 177 417 177 24/09/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,01 EUR 408 643 408 643 25/09/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 626 493 626 493 24/09/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 600000 1,10 EUR 675 780 675 780 24/09/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,07 EUR 639 618 639 618 24/09/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,97 EUR 196 119 196 119 24/09/2020
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,12 EUR 687 900 687 900 24/09/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 600000 1,04 EUR 625 735 625 735 24/09/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 1,05 USD 702 521 603 957 24/09/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 1,04 USD 515 872 443 495 25/09/2020
CAPRI HOLDINGS 1,1% 49987 19,71 USD 985 244 847 014 24/09/2020
KERING (EX-PPR) 1,1% 1449 560,60 EUR 812 309 812 309 25/09/2020
LVMH 0,7% 1411 394,80 EUR 557 063 557 063 25/09/2020
MONCLER 0,9% 19640 34,91 EUR 685 632 685 632 25/09/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 582 309 582 24/09/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 748 104 748 25/09/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,01 EUR 506 834 506 834 24/09/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,02 EUR 596 046 596 046 25/09/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 418 896 418 896 24/09/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,89 EUR 543 450 543 450 24/09/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,02 EUR 612 044 612 044 24/09/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,8% 600000 0,97 EUR 585 132 585 132 24/09/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 487 901 487 901 24/09/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,00 EUR 610 929 610 929 24/09/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,08 EUR 549 243 549 243 24/09/2020
AENA SME 0,6% 4247 114,20 EUR 485 007 485 007 24/09/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,07 EUR 644 517 644 517 25/09/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,8% 26674 38,08 CAD 1 015 746 652 363 24/09/2020
DIETEREN 0,5% 7000 54,30 EUR 380 100 380 100 25/09/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,11 EUR 899 992 899 992 25/09/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 645 456 645 456 24/09/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,03 EUR 521 586 521 586 24/09/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,98 EUR 588 868 588 868 24/09/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,6% 420000 1,02 EUR 433 347 433 347 25/09/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 312 688 312 688 24/09/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 1,01 EUR 509 909 509 909 24/09/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 210 933 181 339 25/09/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 460000 1,12 USD 515 360 443 055 24/09/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,06 USD 283 365 243 609 24/09/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,16 USD 699 943 601 741 24/09/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 600000 1,02 USD 610 050 524 460 24/09/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,8% 630000 1,10 USD 695 262 597 717 24/09/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 9500 79,10 USD 751 450 646 022 25/09/2020
ALIBABA 1,0% 3252 265,88 USD 864 642 743 333 25/09/2020
ALPHABET INC class C 1,0% 661 1 416,28 USD 936 161 804 818 25/09/2020
CAPGEMINI 1,1% 7409 109,40 EUR 810 545 810 545 25/09/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7050 117,81 USD 830 525 714 003 25/09/2020
CISCO SYSTEMS 0,9% 20581 37,78 USD 777 447 668 372 25/09/2020
MICROSOFT 1,0% 4198 202,73 USD 851 061 731 657 25/09/2020
NINTENDO 0,8% 1200 59 020,00 JPY 70 824 000 577 046 25/09/2020
OPEN TEXT 1,0% 21235 41,16 USD 874 033 751 406 25/09/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 14541 59,30 USD 862 281 741 304 24/09/2020
TENCENT HOLDINGS 0,9% 12200 503,50 HKD 6 142 700 681 225 25/09/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 4866 75,62 EUR 367 967 367 967 25/09/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 420 979 420 979 24/09/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,09 EUR 444 441 444 441 24/09/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,04 EUR 523 844 523 844 24/09/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,9% 649000 1,02 EUR 667 770 667 770 25/09/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 200000 1,01 EUR 204 507 204 507 24/09/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,02 EUR 412 183 412 183 24/09/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,03 EUR 572 429 572 429 24/09/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,06 EUR 321 351 321 351 24/09/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 626 497 626 497 24/09/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,91 EUR 278 625 278 625 24/09/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 600000 1,03 EUR 619 185 619 185 24/09/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 643 205 643 205 24/09/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 222 495 222 495 24/09/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,04 EUR 636 959 636 959 25/09/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,4% 7400 44,90 EUR 332 223 332 223 25/09/2020
NESTLE SA 0,5% 3459 108,22 CHF 374 333 346 595 24/09/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 963 101 963 24/09/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 081 421 081 24/09/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,10 EUR 112 214 112 214 24/09/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,05 EUR 315 430 315 430 24/09/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,02 EUR 308 103 308 103 24/09/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 52 583 52 583 25/09/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3821 207,62 USD 793 316 682 014 25/09/2020
EXOR NV 1,2% 19418 46,79 EUR 908 568 908 568 25/09/2020
PROSUS NV 0,4% 3852 77,38 EUR 298 068 298 068 25/09/2020
SOFINA 0,5% 1691 232,50 EUR 393 158 393 158 25/09/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 920 630 920 24/09/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,03 EUR 617 361 617 361 25/09/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,05 EUR 323 621 323 621 24/09/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,03 EUR 616 784 616 784 24/09/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 852 209 852 24/09/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 316 840 316 840 24/09/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,02 EUR 696 398 696 398 24/09/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 522 100 522 25/09/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 1,03 EUR 518 242 518 242 24/09/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,03 EUR 143 414 143 414 25/09/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,03 EUR 490 721 490 721 25/09/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 479 267 479 267 25/09/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,1% 29994 31,63 USD 948 710 815 607 25/09/2020
IMMOFINANZ 0,6% 35700 13,15 EUR 469 455 469 455 25/09/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,08 EUR 545 396 545 396 24/09/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,9% 600000 1,13 EUR 681 575 681 575 24/09/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,05 EUR 318 918 318 918 24/09/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 052 653 052 24/09/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,07 EUR 538 157 538 157 24/09/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,11 EUR 558 084 558 084 24/09/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 1,00 EUR 606 888 606 888 24/09/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 245 103 245 24/09/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,02 EUR 408 759 408 759 24/09/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,06 EUR 534 608 534 608 24/09/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,02 EUR 411 204 411 204 24/09/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 122 98 122 24/09/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 211 318 211 318 24/09/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,02 EUR 306 632 306 632 24/09/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,05 EUR 627 764 627 764 24/09/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,01 EUR 305 171 305 171 24/09/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 192 020 192 020 24/09/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,13 USD 588 506 505 939 24/09/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,05 EUR 209 720 209 720 24/09/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 551 415 551 24/09/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,12 EUR 676 560 676 560 24/09/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 536 425 536 425 24/09/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 609 113 609 113 24/09/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 1,05 EUR 633 496 633 496 25/09/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,07 EUR 540 334 540 334 24/09/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 228 710 228 710 25/09/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 113000 1,01 EUR 117 516 117 516 25/09/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,8% 600000 1,19 USD 724 047 622 463 24/09/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 850 659,40 EUR 560 490 560 490 25/09/2020
MEDTRONIC 1,0% 8750 100,67 USD 880 863 757 278 25/09/2020
ZOETIS 0,5% 2622 158,47 USD 415 508 357 213 25/09/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,06 EUR 607 150 607 150 25/09/2020
NATIONAL GRID 1,1% 88853 8,48 GBP 753 651 824 043 25/09/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,94 EUR 658 221 658 221 24/09/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,88 EUR 630 832 630 832 24/09/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 628 701 628 701 24/09/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,05 EUR 634 190 634 190 24/09/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,05 USD 675 237 580 502 24/09/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 628 011 628 011 25/09/2020
AGEAS 0,4% 9463 34,22 EUR 323 824 323 824 25/09/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 3100 161,44 EUR 500 464 500 464 25/09/2020
INTRUM AB 0,5% 20665 210,00 SEK 4 339 650 407 819 25/09/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 309 666 309 666 24/09/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 983 309 983 24/09/2020
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 1000000 1,12 EUR 1 129 367 1 129 367 24/09/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,8% 2000000 1,05 EUR 2 181 703 2 181 703 24/09/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,3% 18735 60,89 USD 1 140 774 980 724 25/09/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,4% 8521 123,40 EUR 1 051 491 1 051 491 25/09/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,23% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Augustus 2020

Prestatiekloof tussen Amerikaanse en Europese beurzen blijft groeien
De Amerikaanse beurzen blijven dit jaar beter presteren dan de Europese, en het verschil werd in augustus alleen maar groter. De
technologiebeurs Nasdaq steeg meer dan 9% naar nieuwe records, en ook de brede S&P 500-index klom ruim 7% en heeft nu ook het vorige hoogtepunt van februari overtroffen. De brede Europese Stoxx 600-index daarentegen steeg slechts 2% in augustus en staat nog meer dan 12% onder het niveau van bij de start van het jaar. Voor deze prestatiekloof zijn meerdere oorzaken te vinden.

Allereerst is het aandeel van technologiebedrijven in de Amerikaanse indexen, en zeker in de Nasdaq, veel groter dan in de meeste Europese indexen. Een aantal van deze technologiebedrijven zijn “coronaproof” en sommigen van hen (o.a. Netflix, Microsoft, Apple…) konden zelfs profiteren van de gevolgen van het coronavirus, en hierdoor hun winsten voor dit jaar opdrijven. Het is dan ook logisch dat veel beleggers de voorbije maanden deze aandelen verkozen en zo vooral de Amerikaanse beurzen sterk herstelden na de sterke daling in februari en maart ten gevolge van de coronacrisis.

Een tweede belangrijke oorzaak zijn de Amerikaanse verkiezingen in november. President Trump rekent op een sterke economie en goed
presterende beurzen om de twijfelende kiezers te overtuigen. De Amerikaanse overheid keurde de voorbije maanden dan ook een steunpakket van nooit geziene omvang goed om de getroffen bedrijven te ondersteunen en kende riante vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid toe om te voorkomen dat burgers die getroffen werden door lockdowns en bedrijfssluitingen een groot inkomensverlies zouden ervaren. Dit zorgde ervoor dat de economische impact voor heel wat bedrijven getemperd werd. Daarnaast zorgde Trump door druk te zetten op de centrale bank ook onrechtstreeks voor steun voor de aandelenmarkten. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde de kortetermijnrente tot 0% en duwde met grote opkoopprogramma’s voor obligaties de langetermijnrente ook fors naar beneden. Op het einde van augustus kondigde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, ook aan dat de beleidsdoelen van de bank worden aangepast: in plaats van te streven naar een inflatie van 2%, zal de Federal Reserve nu streven naar een “gemiddelde inflatie van 2%”. Dit betekent dat aangezien de inflatie de voorbije jaren onder de grens van 2% bleef, ze de komende jaren zelfs gedurende een lange tijd boven de grens van 2% mag komen, alvorens de Fed geneigd zal zijn om de rente op te trekken om een te hoge inflatie aan te pakken. In de praktijk komt dit erop neer dat de centrale bank impliciet belooft om de rente nog meerdere jaren op de huidige ultralage niveaus te houden. Een zeer lage rente in de VS en het vooruitzicht dat dit nog jaren zo zal blijven, duwden dan ook meer beleggers richting aandelen de voorbije maanden, wat ook heeft bijgedragen aan het forse beursherstel in de VS.

Een derde oorzaak tenslotte, die weliswaar minder zwaar weegt dan de eerste twee, is speculatie van particuliere beleggers op de beurs. Bij de lockdown in maart en april zaten vele Amerikanen thuis met weinig om handen, en velen van hen openden toen een beursrekening en zetten hun eerste stappen op de beurs. Populaire beursapps zoals Robinhood zagen miljoenen nieuwe klanten toestromen in die maanden. Aangezien veel van deze beleggers startten met beleggen in de buurt van het beursdieptepunt van maart, waren hun eerste aankopen meestal succesvol, wat deze nieuwbakken beleggers het gevoel gaf dat de beurs een plaats was waar snel grote rendementen gehaald konden worden en hen zo aanzette om nog meer te gaan beleggen. Dit leidde de voorbije maanden soms tot forse koersstijgingen in verschillende aandelen van bekende bedrijven, o.a. het populaire Tesla (+ 420% sinds het dieptepunt in maart), die door de fundamentals van de bedrijven moeilijk te verklaren waren, maar die wel de stijgende trend van de beurzen versterkten.

De uitstekende maand augustus zorgde ervoor dat er onder de aandelen in portefeuille nauwelijks dalers zitten. National Grid (- 6%) voert de lijst van de verliezers aan. Ondanks de belangstelling voor goud vanwege superbelegger Warren Buffett ging Newmont Mining over de maand 3% lager. Ubisoft Entertainment (- 3%) zette enkele topmanagers aan de kant na aantijgeningen over sexuele intimidatie in de organisatie. De overige dalers in de top-10 zijn obligaties: € Kinepolis 2026 (- 3%), € Tyco 2025, € Do & Co 2021 (beide - 2%), $ Edward Life 2028, € VGP 2026 en tot slot $ Apple 2027 (alle drie - 1%).

Nintendo (+ 22%) voert, dankzij de publicatie van beter dan verwachte resultaten, de lijst van de stijgers aan. D’Ieteren en Eurofins Scientific (beiden + 21%) doen hier, eveneens door prima resultaten, nauwelijks voor onder. Aena (+ 17%), Adobe (+ 15%), SS&C Technologies, Medtronic, Berkshire Hathaway (alle drie + 12%), Alphabet (+ 11%) en Microsoft (+ 10%) zijn de overige stijgers in de top-10.

De aandelen van het Chinese Alibaba zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een return van 1,43% over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Defensive

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer