Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -4,32%
1 jaar -2,07%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,18%

test

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,23%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,3% 50 532 839
Aandelen 27,2% 20 418 121
Rek courant 5,5% 4 155 003
Totaal in EUR 100,0% 75 105 963

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 368 641 0 52 759 030 56 127 671 74,7%
USD 0,8844 529 814 0 16 097 508 14 704 372 19,6%
CAD 0,6517 0 0 1 070 510 697 598 0,9%
CHF 0,9388 1 370 0 370 666 349 267 0,5%
SEK 0,0962 3 187 697 0 8 761 200 1 149 185 1,5%
JPY 0,0083 833 300 0 58 560 000 490 506 0,7%
HKD 0,1141 14 400 0 6 570 000 751 280 1,0%
GBP 1,1147 0 0 748 766 834 650 1,1%
DKK 0,1343 10 676 0 0 1 434 0,0%
Totaal in EUR 75 105 963

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,5% 509 640
Distributie 5,1% 1 048 298
Media 2,7% 548 799
Voeding 3,4% 698 076
Consumptie/Luxe 13,3% 2 715 016
Farmacie/Medical 7,0% 1 430 377
Holdings 9,7% 1 974 406
Financieel 6,9% 1 412 078
Vastgoed 6,2% 1 273 954
Technologie 32,3% 6 597 013
Nutssector 4,1% 834 650
Staal/Non-ferro 3,7% 750 206
Vastgoedfonds 3,1% 625 608
Totaal in EUR 20 418 121

Huidige netto inventariswaarde op 10/07/2020

Kapitalisatie 1005.55 EUR
Distributie 995.78 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 0,96 EUR 386 002 386 002 10/07/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,6% 400000 1,03 EUR 413 608 413 608 10/07/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 216 398 216 13/07/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,02 EUR 611 404 611 404 10/07/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 600000 1,07 EUR 653 784 653 784 10/07/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 600000 1,06 EUR 648 887 648 887 10/07/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,95 EUR 191 592 191 592 10/07/2020
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,08 EUR 656 251 656 251 10/07/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 600000 1,02 EUR 621 675 621 675 10/07/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 1,06 USD 702 917 621 624 10/07/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 1,05 USD 515 921 456 255 13/07/2020
CAPRI HOLDINGS 1,0% 54843 15,35 USD 841 840 744 481 10/07/2020
KERING (EX-PPR) 1,0% 1449 505,80 EUR 732 904 732 904 13/07/2020
LVMH 0,8% 1411 401,65 EUR 566 728 566 728 13/07/2020
MONCLER 0,9% 19640 34,16 EUR 670 902 670 902 10/07/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,01 EUR 304 176 304 176 10/07/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 955 103 955 13/07/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,01 EUR 519 597 519 597 10/07/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 0,99 EUR 580 236 580 236 13/07/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,03 EUR 419 080 419 080 10/07/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,90 EUR 544 387 544 387 10/07/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,01 EUR 604 579 604 579 10/07/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,8% 600000 0,94 EUR 565 865 565 865 10/07/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 1,02 EUR 621 640 621 640 10/07/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 0,94 EUR 477 226 477 226 10/07/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,99 EUR 600 291 600 291 10/07/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,07 EUR 540 300 540 300 10/07/2020
AENA SME 0,7% 4247 120,00 EUR 509 640 509 640 10/07/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,05 EUR 631 316 631 316 13/07/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,9% 34836 30,73 CAD 1 070 510 697 598 10/07/2020
DIETEREN 0,5% 7000 50,10 EUR 350 700 350 700 13/07/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,08 EUR 876 677 876 677 13/07/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 600000 1,06 EUR 638 527 638 527 10/07/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,02 EUR 514 275 514 275 10/07/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,94 EUR 565 835 565 835 10/07/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,6% 420000 1,02 EUR 430 096 430 096 13/07/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,01 EUR 305 565 305 565 10/07/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 1,01 EUR 506 606 506 606 10/07/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 210 695 186 328 13/07/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 460000 1,12 USD 519 868 459 745 10/07/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,04 USD 279 867 247 500 10/07/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,15 USD 703 798 622 404 10/07/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 600000 1,02 USD 615 210 544 061 10/07/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,8% 630000 1,09 USD 698 403 617 633 10/07/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9500 81,27 USD 772 065 682 776 10/07/2020
ADOBE 0,8% 1483 466,20 USD 691 375 611 417 10/07/2020
ALPHABET INC class C 1,1% 580 1 541,74 USD 894 209 790 794 10/07/2020
CAPGEMINI 0,7% 4765 105,10 EUR 500 802 500 802 13/07/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 7050 119,45 USD 842 123 744 731 10/07/2020
MICROSOFT 0,6% 2392 213,67 USD 511 099 451 990 10/07/2020
NINTENDO 0,6% 1200 48 800,00 JPY 58 560 000 483 624 13/07/2020
OPEN TEXT 1,0% 19675 42,77 USD 841 500 744 180 10/07/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,7% 9808 56,45 USD 553 662 489 631 10/07/2020
TENCENT HOLDINGS 1,0% 12000 547,50 HKD 6 570 000 749 637 13/07/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 4866 71,40 EUR 347 432 347 432 13/07/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,04 EUR 420 129 420 129 10/07/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,09 EUR 442 674 442 674 10/07/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,00 EUR 503 107 503 107 10/07/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,9% 649000 1,02 EUR 665 030 665 030 13/07/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 200000 0,96 EUR 194 433 194 433 10/07/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,01 EUR 406 564 406 564 10/07/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,00 EUR 556 904 556 904 10/07/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,06 EUR 320 416 320 416 10/07/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,03 EUR 622 707 622 707 10/07/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,89 EUR 270 515 270 515 10/07/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,05 EUR 635 565 635 565 10/07/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,10 EUR 224 404 224 404 10/07/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,03 EUR 625 201 625 201 13/07/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,5% 7400 47,31 EUR 350 094 350 094 13/07/2020
NESTLE SA 0,5% 3459 107,16 CHF 370 666 347 982 10/07/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 289 101 289 10/07/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 417 682 417 682 10/07/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,08 EUR 109 472 109 472 10/07/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,01 EUR 302 676 302 676 10/07/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 52 352 52 352 13/07/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,7% 3146 182,90 USD 575 403 508 858 10/07/2020
EXOR NV 1,0% 15115 49,61 EUR 749 855 749 855 10/07/2020
PROSUS NV 0,4% 3600 86,54 EUR 311 544 311 544 13/07/2020
SOFINA 0,5% 1691 239,00 EUR 404 149 404 149 13/07/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,03 EUR 622 995 622 995 10/07/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,02 EUR 609 299 609 299 13/07/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,01 EUR 311 210 311 210 10/07/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,01 EUR 612 211 612 211 10/07/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 447 206 447 10/07/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 312 046 312 046 10/07/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,00 EUR 679 013 679 013 10/07/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 581 99 581 13/07/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 1,00 EUR 506 502 506 502 10/07/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,04 EUR 143 319 143 319 13/07/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 476000 1,02 EUR 501 866 501 866 13/07/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 473 795 473 795 13/07/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 24156 32,83 USD 793 041 701 326 10/07/2020
IMMOFINANZ 0,8% 35700 16,04 EUR 572 628 572 628 13/07/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,07 EUR 536 675 536 675 10/07/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,9% 600000 1,11 EUR 666 590 666 590 10/07/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 575 309 575 10/07/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,9% 600000 1,07 EUR 642 739 642 739 10/07/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,06 EUR 533 920 533 920 10/07/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,10 EUR 561 208 561 208 10/07/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,96 EUR 577 718 577 718 10/07/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 104 480 104 480 10/07/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,01 EUR 408 305 408 305 10/07/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,05 EUR 530 845 530 845 10/07/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,01 EUR 404 012 404 012 10/07/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 0,95 EUR 95 058 95 058 10/07/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 558 209 558 10/07/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,01 EUR 303 950 303 950 10/07/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,04 EUR 627 208 627 208 10/07/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,00 EUR 301 051 301 051 10/07/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,02 EUR 120 691 120 691 13/07/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 192 404 192 404 10/07/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,12 USD 576 526 509 850 10/07/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,00 EUR 201 654 201 654 10/07/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,01 EUR 408 331 408 331 10/07/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,12 EUR 684 120 684 120 10/07/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,06 EUR 530 308 530 308 10/07/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 597 592 597 592 10/07/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,06 EUR 530 164 530 164 10/07/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 227 040 227 040 13/07/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 113000 1,02 EUR 117 376 117 376 13/07/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,8% 600000 1,18 USD 712 467 630 070 10/07/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 0,6% 850 540,20 EUR 459 170 459 170 13/07/2020
MEDTRONIC 0,9% 8135 90,81 USD 738 739 653 304 10/07/2020
ZOETIS 0,4% 2622 137,10 USD 359 476 317 903 10/07/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,04 EUR 595 450 595 450 13/07/2020
NATIONAL GRID 1,1% 85848 8,72 GBP 748 766 834 650 13/07/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,95 EUR 679 946 679 946 10/07/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 0,95 EUR 672 580 672 580 10/07/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,03 EUR 621 579 621 579 10/07/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,01 EUR 612 845 612 845 10/07/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,05 USD 678 426 599 966 10/07/2020
WALT DISNEY CORP. 0,7% 5200 119,34 USD 620 568 548 799 10/07/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 624 382 624 382 13/07/2020
ALLIANZ SE-REG 0,8% 3100 183,70 EUR 569 470 569 470 13/07/2020
INTRUM AB 1,1% 41720 210,00 SEK 8 761 200 842 608 10/07/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,02 EUR 306 654 306 654 10/07/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 308 931 308 931 10/07/2020
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 1000000 1,13 EUR 1 127 296 1 127 296 10/07/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 2000000 1,06 EUR 2 184 117 2 184 117 10/07/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,0% 13709 61,88 USD 848 313 750 206 10/07/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,8% 5029 124,40 EUR 625 608 625 608 13/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,23% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Mei 2020

Verder herstel beurzen in mei, maar herstel verloopt niet overal gelijk In mei herstelden de beurzen verder van de sterke daling door de opmars van het coronavirus in februari-maart. Tussen de verschillende aandelencategorieën zijn de verschillen onderling groot. Zo herstelden de Amerikaanse beurzen tot nu toe sterker dan de Europese. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Dit staat in schril contrast met de zware discussies momenteel tussen de verschillende lidstaten van de EU over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse beurzen de voorbije twee maanden beter presteerden: de Amerikaanse S&P 500 index herstelde sinds het dieptepunt van maart met maar liefst 35%, en staat sinds het jaarbegin nog op een verlies van 7%. Technologiebeurs Nasdaq presteerde nog beter, en heeft nu zelfs een positief rendement (+3%) sinds het jaarbegin. De brede Europese Stoxx 600 index daarentegen is ‘maar’ 25% gestegen sinds het dieptepunt in maart en staat nog altijd op een verlies van 17% tegenover het jaarbegin.

De zwakkere Europese prestatie heeft echter niet alleen te maken met de verschillende aanpak van de crisis, maar ook met de samenstelling van de indexen. In de Europese indexen is het gewicht van technologiebedrijven veel lager dan in de VS. Een aantal technologiebedrijven kenden de voorbije jaren een sterke groei, en presteerden daardoor beter op de beurs. De groeivooruitzichten van verschillende van een aantal technologiebedrijven zijn vandaag minder aangetast door het Coronavirus, omdat ze minder gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. Het is dan ook niet toevallig dat deze aandelen sneller en sterker herstelden dan gemiddeld. Daarnaast zijn er daar zelfs een aantal bedrijven te vinden die profiteren van de effecten die het virus heeft op onze manier van werken en leven. De Europese beursindexen kennen ook een hoog aandeel aan bedrijven uit de energiesector en de financiële sector, en dit zijn net twee sectoren die nu zwaar getroffen worden.

De vastgoedsector presteert dit jaar ook slechter dan gemiddeld, maar ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende subsegmenten groot. Bedrijven actief in winkelvastgoed en kantoren blijven achter omdat beleggers vrezen dat de manier waarop we werken en winkelen mogelijk structureel veranderd zal zijn wanneer deze crisis voorbij is, en dat er dan minder nood zal zijn aan winkels en kantoren. Deze aandelen noteren nu vaak aan een heel grote korting op hun intrinsieke waarde, terwijl bedrijven die actief zijn in residentieel vastgoed een relatief stabiel koersverloop voorleggen.

De lijst van de verliezers over de maand mei wordt aangevoerd door Canada Goose Holdings, dat 16% van zijn waarde verloor. De vastgoed- en infrastructuursector is met Cofinimmo (- 4%), Brookfield Asset Management en Immofinanz (beiden - 3%) goed vertegenwoordigd. Allianz (- 4%), Nintendo, Exor en Tencent Holdings (alle drie - 2%). Ook twee obligaties halen de lijst van de grootste dalers: € Amphenol Technologies 2028 2% (- 2%) en € Exor 2025 2,875% (- 1%).

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Eurofins Scientific (+ 19%). D’Ieteren (+ 18%), Sofina (+ 15%), Aena (+ 14%), Capri Holdings (+ 11%), Adobe (+ 10%), Walt Disney, Activision Blizzard (beide + 9%), Open Text en LVMH (beide + 8%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Ubisoft Entertainment is nieuw in de portefeuille. Investor B, Madison Square Garden Entertainment en Madison Square Garden Sports werden verkocht.

Het compartiment haalde een return van 0,82% in mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Defensive

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer