Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -9,75%
1 jaar -8,39%
2 jaar -1,42%
3 jaar -0,94%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,55% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,07 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,2% 56 223 475
Obli converteerbaar 0,9% 791 078
Obl. priv.plaatsing 0,7% 549 300
Aandelen 30,3% 25 333 553
Rek courant 0,9% 724 227
Totaal in EUR 100,0% 83 621 633

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 240 919 3 022 080 60 823 017 64 086 017 76,6%
USD 0,9574 612 655 -3 300 000 22 078 138 18 563 777 22,2%
CHF 1,0153 15 634 0 462 210 485 155 0,6%
SEK 0,0915 197 711 0 5 123 275 486 684 0,6%
Totaal in EUR 83 621 633

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 495 304
Transport/Vervoer 2,8% 708 225
Distributie 5,3% 1 336 067
Voeding 4,2% 1 067 442
Consumptie/Luxe 8,8% 2 230 395
Farmacie/Medical 10,9% 2 757 503
Holdings 10,2% 2 592 993
Financieel 8,3% 2 110 456
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 784 426
Industrie 4,5% 1 129 964
Technologie 36,8% 9 312 820
Staal/Non-ferro 3,2% 807 958
Totaal in EUR 25 333 553

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Kapitalisatie 1020.29 EUR
Distributie 992.89 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 0,96 EUR 387 029 387 029 01/12/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 0,97 EUR 387 238 387 238 01/12/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 572 620 572 620 01/12/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,94 EUR 663 143 663 143 01/12/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 0,99 EUR 594 174 594 174 01/12/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 926 198 926 01/12/2022
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 0,99 EUR 593 057 593 057 01/12/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,77 EUR 538 179 538 179 01/12/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,94 USD 621 511 595 004 28/11/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 0,99 USD 486 264 465 525 01/12/2022
KERING (EX-PPR) 0,8% 1205 567,10 EUR 683 356 683 356 01/12/2022
LVMH 1,4% 1573 721,00 EUR 1 134 133 1 134 133 01/12/2022
MONCLER 0,5% 8278 49,88 EUR 412 907 412 907 01/12/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,68 EUR 136 881 136 881 01/12/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,99 EUR 307 508 307 508 01/12/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 300000 0,67 EUR 207 601 207 601 01/12/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,87 EUR 618 719 618 719 01/12/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,95 EUR 380 845 380 845 01/12/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 411 929 411 929 01/12/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,94 EUR 472 452 472 452 01/12/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,97 EUR 788 579 788 579 01/12/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,97 EUR 390 948 390 948 01/12/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,80 EUR 400 050 400 050 01/12/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,7% 700000 0,81 EUR 577 533 577 533 01/12/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,96 EUR 527 268 527 268 01/12/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,8% 700000 0,89 EUR 634 372 634 372 01/12/2022
SOLVAY 0,6% 5258 94,20 EUR 495 304 495 304 01/12/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,78 EUR 391 426 391 426 01/12/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 0,99 EUR 603 260 603 260 01/12/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,00 EUR 605 815 605 815 01/12/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,94 EUR 657 786 657 786 01/12/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 0,98 EUR 591 786 591 786 01/12/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,92 EUR 647 883 647 883 01/12/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 579 192 579 01/12/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,93 EUR 282 479 282 479 01/12/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 0,99 EUR 674 441 674 441 01/12/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,95 EUR 575 902 575 902 01/12/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,00 EUR 605 815 605 815 01/12/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 30,86 EUR 188 216 188 216 01/12/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 46,02 EUR 602 862 602 862 01/12/2022
AMAZON COM 0,4% 3366 95,50 USD 321 453 307 743 01/12/2022
CVS HEALTH CORP 1,2% 10567 101,65 USD 1 074 136 1 028 324 01/12/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,94 EUR 568 715 568 715 01/12/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,97 EUR 483 503 483 503 01/12/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,90 EUR 637 889 637 889 01/12/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 0,97 EUR 691 190 691 190 01/12/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,78 EUR 469 907 469 907 01/12/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 0,94 EUR 284 414 284 414 01/12/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,78 EUR 78 507 78 507 01/12/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 0,99 EUR 502 686 502 686 01/12/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,7% 700000 0,88 EUR 619 984 619 984 01/12/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,6% 700000 0,79 USD 556 947 533 193 29/11/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 140000 0,79 USD 111 389 106 639 29/11/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 0,99 USD 197 302 188 887 01/12/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 435 327 416 761 29/11/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 604 435 578 656 01/12/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,85 USD 601 053 575 418 29/11/2022
ACCENTURE PLC CLASS A 0,3% 910 302,83 USD 275 575 263 822 01/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 9751 75,19 USD 733 178 701 908 01/12/2022
ADOBE 0,7% 1715 344,93 USD 591 555 566 325 30/11/2022
ALPHABET INC class C 1,2% 10573 101,28 USD 1 070 833 1 025 162 01/12/2022
APPLE COMPUTER 0,9% 5579 148,31 USD 827 421 792 132 01/12/2022
ASML HOLDING 1,1% 1587 582,20 EUR 923 951 923 951 01/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 7843 134,50 USD 1 054 884 1 009 893 01/12/2022
CISCO SYSTEMS 0,8% 13409 49,97 USD 670 048 641 470 01/12/2022
MASTERCARD 0,5% 1157 360,80 USD 417 446 399 642 01/12/2022
MICROSOFT 1,2% 4046 254,69 USD 1 030 476 986 526 01/12/2022
OPEN TEXT 0,3% 8445 29,38 USD 248 114 237 532 30/11/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,8% 13018 54,12 USD 704 534 674 486 01/12/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 8718 82,68 USD 720 804 690 062 01/12/2022
VISA 0,5% 1925 217,00 USD 417 725 399 909 01/12/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,89 EUR 276 412 276 412 01/12/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,95 EUR 673 179 673 179 28/11/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,97 EUR 135 691 135 691 01/12/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 0,99 EUR 476 945 476 945 01/12/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 17378 47,15 USD 819 373 784 426 30/11/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 414 97 414 01/12/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,97 EUR 291 626 291 626 29/11/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,77 EUR 466 302 466 302 01/12/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,88 EUR 527 973 527 973 01/12/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 209 389 209 01/12/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 473 855 473 855 01/12/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 0,97 EUR 678 300 678 300 01/12/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 389 070 389 070 01/12/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,7% 600000 0,94 EUR 566 947 566 947 01/12/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,95 EUR 287 808 287 808 01/12/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,94 EUR 567 701 567 701 01/12/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 0,99 EUR 299 919 299 919 01/12/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,96 EUR 193 502 193 502 01/12/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,98 USD 505 712 484 143 29/11/2022
AALBERTS 0,3% 6923 38,61 EUR 267 297 267 297 01/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 6113 141,12 EUR 862 667 862 667 01/12/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 860 96 860 01/12/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 901 389 901 01/12/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 606 926 606 926 01/12/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,96 EUR 577 816 577 816 01/12/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 600000 0,88 EUR 531 137 531 137 01/12/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,84 EUR 504 980 504 980 01/12/2022
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 0,97 EUR 570 307 570 307 01/12/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,95 EUR 578 815 578 815 01/12/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 485 156 485 156 01/12/2022
UNION PACIFIC CORP 0,8% 3426 215,93 USD 739 776 708 225 01/12/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 563 843 563 843 01/12/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 654 812 654 812 01/12/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,86 EUR 518 172 518 172 01/12/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 700000 0,97 EUR 684 830 684 830 01/12/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 0,97 EUR 591 332 591 332 01/12/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,82 EUR 575 379 575 379 01/12/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 427 197 427 01/12/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,94 EUR 658 378 658 378 01/12/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 0,99 EUR 549 300 549 300 01/12/2022
MONSTER BEVERAGE 1,3% 10799 103,25 USD 1 114 997 1 067 442 01/12/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,97 EUR 591 090 591 090 01/12/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 0,98 EUR 198 062 198 062 01/12/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,01 EUR 612 140 612 140 01/12/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 477 472 477 472 01/12/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 0,98 EUR 594 738 594 738 01/12/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,93 EUR 562 975 562 975 01/12/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,94 EUR 477 114 477 114 01/12/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,00 EUR 196 311 196 311 01/12/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,81 EUR 408 170 408 170 01/12/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 591 857 566 614 01/12/2022
DANAHER 0,8% 2564 274,54 USD 703 921 673 898 01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 10127 68,36 EUR 692 282 692 282 01/12/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,5% 16479 26,68 EUR 439 660 439 660 01/12/2022
MEDTRONIC 0,6% 6358 79,25 USD 503 872 482 381 01/12/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 1491 310,00 CHF 462 210 469 282 01/12/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,93 EUR 469 423 469 423 01/12/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 0,98 EUR 595 804 595 804 01/12/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,88 EUR 269 043 269 043 01/12/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,84 EUR 341 077 341 077 01/12/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 561 986 561 986 01/12/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,93 EUR 472 536 472 536 01/12/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 487 103 487 103 01/12/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 410 744 410 744 01/12/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,96 EUR 556 168 556 168 29/11/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 100 620 100 620 01/12/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,97 EUR 294 173 294 173 01/12/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,98 EUR 295 960 295 960 01/12/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 227 50 227 29/11/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,90 EUR 457 195 457 195 01/12/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 3570 315,84 USD 1 127 549 1 079 459 01/12/2022
EXOR NV 1,4% 15266 76,82 EUR 1 172 734 1 172 734 01/12/2022
SOFINA 0,4% 1600 213,00 EUR 340 800 340 800 01/12/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,83 EUR 590 256 590 256 01/12/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,88 EUR 626 773 626 773 01/12/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,79 EUR 315 716 315 716 01/12/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 13441 36,55 USD 491 269 470 316 01/12/2022
INTRUM AB 0,6% 35915 142,65 SEK 5 123 275 468 600 01/12/2022
KBC GROEP 0,4% 6530 52,82 EUR 344 915 344 915 01/12/2022
MOODY'S CORP 1,0% 2821 306,08 USD 863 452 826 626 01/12/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 0,91 EUR 643 715 643 715 01/12/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 700000 0,86 EUR 625 510 625 510 01/12/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 0,99 EUR 600 374 600 374 01/12/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,88 EUR 534 385 534 385 01/12/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,86 EUR 521 795 521 795 01/12/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 0,97 EUR 294 382 294 382 01/12/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 0,98 EUR 197 123 197 123 01/12/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 495 780 495 780 01/12/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,96 EUR 682 056 682 056 01/12/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 571 701 571 701 01/12/2022
NEWMONT CORPORATION 1,0% 17376 48,57 USD 843 952 807 958 01/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

Het slechte nieuws rond V.G.P. duwde de €-lening tot 2030 16% lager en die tot 2026 5% lager. De obligaties van € Ubisoft tot 2027 en Kinepolis tot 2026 gingen 6% lager. De leningen van € Eutelsat tot 2025 en 2027 daalden de afgelopen maand 4% en die van € Aedifica tot 2031 3%. De top-10 van de verliezers bevat slechts 3 aandelen: Taiwan Semiconductor ging 10% lager, Amazon 9% en Brookfield Asset Management tot slot 3%.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Bank of America profiteert volop van de stijgende rente en ging 19% hoger. Nog in de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) en Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina en Berkshire Hathaway (beide + 11%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Accenture is nieuw in de portefeuille. De obligaties van € Evonik 23.01.2015-2023 1% en € Exor 3.12.2015-2.12.2022 2,125% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in oktober een niet-geannualiseerde return van 1,29%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer