Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -10,46%
1 jaar -8,57%
2 jaar 0,97%
3 jaar -0,29%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 7,27 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,31 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,6% 55 834 804
Obli converteerbaar 0,9% 784 752
Obl. priv.plaatsing 0,6% 550 554
Aandelen 29,6% 25 595 380
Rek courant 4,2% 3 607 090
Totaal in EUR 100,0% 86 372 581

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 055 961 3 022 080 59 633 924 64 711 966 74,9%
USD 0,9565 327 549 -3 300 000 22 940 363 19 099 313 22,1%
CHF 1,0024 325 971 0 490 663 818 593 0,9%
SEK 0,0936 479 532 0 7 450 185 742 142 0,9%
GBP 1,1602 650 545 0 0 754 763 0,9%
CAD 0,7421 331 249 0 0 245 803 0,3%
Totaal in EUR 86 372 581

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 637 438
Transport/Vervoer 2,9% 730 903
Distributie 6,2% 1 597 005
Voeding 3,9% 999 237
Consumptie/Luxe 7,7% 1 967 163
Farmacie/Medical 11,3% 2 881 070
Holdings 8,8% 2 249 246
Financieel 11,0% 2 814 057
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 784 118
Industrie 3,5% 896 839
Technologie 35,0% 8 959 994
Staal/Non-ferro 4,2% 1 078 311
Totaal in EUR 25 595 380

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kapitalisatie 1012.24 EUR
Distributie 985.06 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 701 398 701 04/05/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 0,96 EUR 390 524 390 524 29/06/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 570 530 570 530 29/06/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,93 EUR 665 451 665 451 29/06/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,00 EUR 611 052 611 052 29/06/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 280 197 280 29/06/2022
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,01 EUR 613 461 613 461 29/06/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,76 EUR 535 411 535 411 29/06/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 631 846 604 361 27/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 0,99 USD 488 132 466 898 29/06/2022
KERING (EX-PPR) 0,7% 1278 500,60 EUR 639 767 639 767 29/06/2022
LVMH 1,1% 1660 589,00 EUR 977 740 977 740 29/06/2022
MONCLER 0,4% 8570 40,80 EUR 349 656 349 656 29/06/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,70 EUR 140 468 140 468 29/06/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 309 557 309 557 29/06/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 300000 0,68 EUR 206 703 206 703 29/06/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,87 EUR 610 910 610 910 29/06/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 0,95 EUR 384 846 384 846 29/06/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,02 EUR 413 655 413 655 29/06/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 0,94 EUR 474 753 474 753 29/06/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,00 EUR 651 485 651 485 29/06/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,93 EUR 752 300 752 300 29/06/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 392 555 392 555 29/06/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,6% 700000 0,77 EUR 552 121 552 121 29/06/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,96 EUR 529 812 529 812 29/06/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,8% 700000 0,92 EUR 654 057 654 057 29/06/2022
SOLVAY 0,7% 8166 78,06 EUR 637 438 637 438 29/06/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 500000 0,73 EUR 367 705 367 705 29/06/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,00 EUR 599 861 599 861 29/06/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,00 EUR 599 952 599 952 29/06/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,94 EUR 673 808 673 808 29/06/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 0,99 EUR 600 114 600 114 29/06/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 700000 0,87 EUR 612 194 612 194 29/06/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 095 193 095 29/06/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,98 EUR 294 435 294 435 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 0,98 EUR 663 007 663 007 29/06/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 600000 0,92 EUR 555 255 555 255 29/06/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,00 EUR 612 494 612 494 29/06/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 29,06 EUR 177 266 177 266 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 46,37 EUR 607 486 607 486 14/06/2022
AMAZON COM 0,7% 5880 108,92 USD 640 450 612 590 29/06/2022
CVS HEALTH CORP 1,1% 11025 93,35 USD 1 029 184 984 415 29/06/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 0,94 EUR 760 416 760 416 29/06/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 843 488 843 29/06/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 0,87 EUR 609 678 609 678 29/06/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 0,97 EUR 679 065 679 065 29/06/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 215 297 215 29/06/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,82 EUR 82 384 82 384 29/06/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,00 EUR 502 666 502 666 29/06/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,94 EUR 656 950 656 950 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 840000 0,81 USD 687 057 657 170 27/06/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 0,99 USD 198 443 189 811 29/06/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,96 USD 444 866 425 514 27/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,00 USD 614 820 588 076 29/06/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,87 USD 607 352 580 932 27/06/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 12228 77,96 USD 953 295 911 827 29/06/2022
ADOBE 0,4% 1058 368,50 USD 389 873 372 914 29/06/2022
ALPHABET INC class C 1,4% 553 2 245,13 USD 1 241 557 1 187 550 29/06/2022
APPLE COMPUTER 0,9% 5610 139,23 USD 781 080 747 104 29/06/2022
ASML HOLDING 0,8% 1549 465,20 EUR 720 595 720 595 29/06/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 8209 121,21 USD 995 013 951 730 29/06/2022
CISCO SYSTEMS 0,9% 19367 42,88 USD 830 457 794 332 29/06/2022
MICROSOFT 1,2% 4224 256,48 USD 1 083 372 1 036 245 28/06/2022
OPEN TEXT 0,9% 21740 38,49 USD 836 773 800 373 28/06/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13501 58,65 USD 791 834 757 389 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 8498 83,65 USD 710 858 679 936 29/06/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,89 EUR 271 508 271 508 14/06/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,96 EUR 673 699 673 699 29/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,98 EUR 134 928 134 928 29/06/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,00 EUR 490 295 490 295 29/06/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 18189 45,07 USD 819 778 784 118 28/06/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 98 054 98 054 29/06/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 315 298 315 29/06/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,87 EUR 522 534 522 534 29/06/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 919 101 919 29/06/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,97 EUR 393 828 393 828 29/06/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 485 618 485 618 29/06/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 0,94 EUR 657 100 657 100 29/06/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 0,96 EUR 383 812 383 812 14/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,7% 600000 0,96 EUR 575 302 575 302 29/06/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 295 930 295 930 29/06/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 344 203 344 29/06/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,96 EUR 582 477 582 477 29/06/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 267 299 267 29/06/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 182 194 182 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,01 USD 521 054 498 388 29/06/2022
AALBERTS 0,3% 5922 37,97 EUR 224 858 224 858 29/06/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5816 115,54 EUR 671 981 671 981 29/06/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 5922 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 758 97 758 29/06/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 0,97 EUR 564 485 564 485 29/06/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 547 400 547 14/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,99 EUR 599 376 599 376 29/06/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,96 EUR 577 318 577 318 29/06/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,87 EUR 520 814 520 814 29/06/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 600000 0,89 EUR 538 597 538 597 29/06/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 489 603 489 603 29/06/2022
UNION PACIFIC CORP 0,8% 3585 213,15 USD 764 143 730 903 29/06/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 581 804 581 804 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,92 EUR 649 332 649 332 29/06/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,85 EUR 509 185 509 185 29/06/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,99 EUR 892 440 892 440 29/06/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 607 875 607 875 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,6% 700000 0,79 EUR 556 122 556 122 29/06/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 733 201 733 29/06/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,95 EUR 676 147 676 147 14/06/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,00 EUR 550 554 550 554 29/06/2022
MONSTER BEVERAGE 1,2% 11191 93,35 USD 1 044 680 999 237 29/06/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 576 061 576 061 29/06/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 0,99 EUR 202 079 202 079 29/06/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,05 EUR 637 533 637 533 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 385 496 385 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 595 692 595 692 29/06/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 600000 0,93 EUR 561 207 561 207 29/06/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,95 EUR 476 505 476 505 29/06/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,04 EUR 210 415 210 415 29/06/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,85 EUR 427 360 427 360 14/06/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 0,98 USD 586 195 560 696 24/06/2022
DANAHER 0,8% 2684 252,86 USD 678 676 649 154 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7975 74,42 EUR 593 500 593 500 29/06/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,7% 19605 29,13 EUR 571 094 571 094 29/06/2022
MEDTRONIC 0,7% 6654 90,42 USD 601 655 575 483 29/06/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 1535 319,65 CHF 490 663 491 840 29/06/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 500000 0,94 EUR 472 608 472 608 29/06/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 597 662 597 662 29/06/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,96 EUR 290 061 290 061 29/06/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,98 EUR 399 759 399 759 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 600000 0,92 EUR 555 865 555 865 29/06/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,95 EUR 476 663 476 663 29/06/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,98 EUR 498 462 498 462 29/06/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,00 EUR 401 899 401 899 29/06/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 568 330 568 330 29/06/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 404 970 404 970 29/06/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 367 102 367 29/06/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 296 750 296 750 29/06/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 0,99 EUR 297 249 297 249 29/06/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 51 143 51 143 29/06/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,92 EUR 463 298 463 298 29/06/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,1% 3706 273,49 USD 1 013 554 969 465 29/06/2022
EXOR NV 1,1% 15745 60,66 EUR 955 092 955 092 29/06/2022
SOFINA 0,4% 1644 197,50 EUR 324 690 324 690 29/06/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,84 EUR 598 319 598 319 29/06/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,88 EUR 616 495 616 495 29/06/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,76 EUR 306 588 306 588 14/06/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 13319 31,86 USD 424 343 405 885 29/06/2022
INTRUM AB 0,8% 37121 200,70 SEK 7 450 185 697 263 29/06/2022
KBC GROEP 0,4% 6547 56,40 EUR 369 251 369 251 29/06/2022
MASTERCARD 0,3% 959 322,59 USD 309 364 295 907 29/06/2022
MOODY'S CORP 0,9% 2953 271,94 USD 803 039 768 107 29/06/2022
VISA 0,3% 1455 199,50 USD 290 273 277 646 29/06/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 0,97 EUR 693 569 693 569 29/06/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 700000 0,89 EUR 636 772 636 772 29/06/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 597 945 597 945 29/06/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,88 EUR 531 417 531 417 29/06/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,87 EUR 521 036 521 036 29/06/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 284 297 284 29/06/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 0,99 EUR 200 524 200 524 29/06/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 498 342 498 342 29/06/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,96 EUR 674 322 674 322 29/06/2022
NEWMONT CORPORATION 1,2% 18186 61,99 USD 1 127 350 1 078 311 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.

In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.

De holding Sofina is zwaar geïnvesteerd in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen. Die hadden in de periode van extreem lage rente de wind in de zeilen. Nu de rente stijgt is private equity minder populair, wat Sofina in mei 25% lager duwde. Moncler ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. De daling van het aandeel KBC Groep (- 11%) is in belangrijke mate toe te schrijven aan het uitzonderlijke dividend dat het uitkeerde. Roche Holding ging 10% lager, Cisco Systems, als gevolg van de door het management neerwaarts bijgestelde verwachtingen 8%. Goudmijn Newmont Corporation ging 7% lager. De vier laatste aandelen in de top-10 van de verliezers gingen 6% lager: Schneider Electric, Union Pacific, Intrum en Apple Computer.
Dankzij de licht gedaalde rente in mei staan drie obligaties in de lijst met de grootste stijgers: $ Alphabet 5.8.2020-15.8.2030 2,55% (+ 3%), $ Apple 12.9.2017-2027 2,9% (+ 2%) en $ Nvidia 15.6.2021-2028 1,55% (+ 1%). Bij de aandelen is Danaher (+ 5%) de grootste stijger, gevolgd door Bank of America Corp en Monster Beverage (beide + 4%). Activision Blizzard, Exor en Taiwan Semiconductor gingen 3% hoger. Laatste aandeel in de lijst is Brookfield Asset Management (+ 2%).

De aandelen BMW werden verkocht. Adobe is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 1,62% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer