Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,27%
1 jaar 1,07%
2 jaar 3,26%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,57%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,2% 56 077 752
Aandelen 29,1% 25 041 683
Rek courant 5,7% 4 921 146
Totaal in EUR 100,0% 86 040 582

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 008 710 0 60 896 676 64 905 387 75,4%
USD 0,8250 809 701 0 19 859 309 17 052 232 19,8%
CHF 0,9102 1 370 0 1 078 247 982 721 1,1%
SEK 0,0986 0 0 7 498 615 739 596 0,9%
JPY 0,0078 1 656 438 0 77 700 000 615 978 0,7%
HKD 0,1064 14 400 0 6 265 263 667 978 0,8%
GBP 1,1487 15 428 0 738 128 865 629 1,0%
DKK 0,1345 10 676 0 0 1 436 0,0%
CAD 0,6523 321 378 0 0 209 626 0,2%
Totaal in EUR 86 040 582

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 772 101
Distributie 3,8% 960 236
Voeding 1,2% 299 113
Consumptie/Luxe 7,3% 1 829 094
Farmacie/Medical 11,1% 2 775 017
Holdings 11,1% 2 774 093
Financieel 6,8% 1 711 581
Vastgoedontwikkelaars 6,2% 1 551 111
Technologie 38,0% 9 503 755
Nutssector 3,4% 847 906
Staal/Non-ferro 4,0% 993 430
Vastgoed 4,1% 1 024 247
Totaal in EUR 25 041 683

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Kapitalisatie 1060.74 EUR
Distributie 1050.45 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 713 416 713 25/02/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 416 090 416 090 26/02/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 649 912 649 912 25/02/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,13 EUR 686 626 686 626 25/02/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,07 EUR 650 409 650 409 25/02/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 009 201 009 25/02/2021
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,12 EUR 675 992 675 992 26/02/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,09 USD 725 316 598 396 25/02/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 511 438 421 943 26/02/2021
KERING (EX-PPR) 0,6% 938 524,90 EUR 492 356 492 356 26/02/2021
LVMH 0,9% 1553 525,00 EUR 815 325 815 325 26/02/2021
MONCLER 0,6% 10164 51,30 EUR 521 413 521 413 26/02/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,05 EUR 316 075 316 075 25/02/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 103 831 103 831 26/02/2021
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,00 EUR 510 139 510 139 26/02/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 604 208 604 208 26/02/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 424 428 424 428 25/02/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,01 EUR 609 038 609 038 25/02/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,04 EUR 633 025 633 025 25/02/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,00 EUR 602 363 602 363 25/02/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 513 913 513 913 25/02/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 657 494 657 494 26/02/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,07 EUR 539 515 539 515 25/02/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,06 EUR 646 954 646 954 26/02/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,09 EUR 657 964 657 964 25/02/2021
AMAZON COM 0,3% 97 3 092,93 USD 300 014 247 516 26/02/2021
CVS HEALTH CORP 0,8% 12680 68,13 USD 863 888 712 720 26/02/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 800000 1,12 EUR 900 225 900 225 26/02/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 646 375 646 375 25/02/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,03 EUR 518 558 518 558 25/02/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,01 EUR 609 651 609 651 25/02/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 586 433 586 26/02/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 078 315 078 25/02/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 508 644 508 644 25/02/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 1,03 EUR 722 121 722 121 25/02/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 567 172 896 27/02/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,08 USD 504 248 416 012 25/02/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,10 USD 291 792 240 732 26/02/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,15 USD 692 581 571 390 25/02/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 611 183 504 235 25/02/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9500 95,61 USD 908 295 749 356 26/02/2021
ALIBABA 0,8% 3370 237,76 USD 801 251 661 044 26/02/2021
ALPHABET INC class C 1,1% 577 2 036,86 USD 1 175 268 969 613 26/02/2021
CAPGEMINI 0,7% 4343 133,15 EUR 578 270 578 270 26/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 7791 110,24 USD 858 880 708 588 26/02/2021
CISCO SYSTEMS 0,9% 20045 44,87 USD 899 419 742 034 26/02/2021
FORTINET 1,2% 7189 168,85 USD 1 213 863 1 001 454 27/02/2021
MICROSOFT 0,9% 3898 232,38 USD 905 817 747 312 26/02/2021
NINTENDO 0,7% 1200 64 750,00 JPY 77 700 000 603 120 26/02/2021
OPEN TEXT 0,9% 20302 44,57 USD 904 860 746 523 26/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13810 66,28 USD 915 327 755 158 26/02/2021
TENCENT HOLDINGS 0,8% 9457 662,50 HKD 6 265 263 666 446 26/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 8506 67,58 EUR 574 835 574 835 26/02/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 420 570 420 570 25/02/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,07 EUR 430 522 430 522 25/02/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,04 EUR 522 858 522 858 25/02/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 661 499 661 499 26/02/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,04 EUR 423 620 423 620 25/02/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 418 076 418 076 25/02/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,04 EUR 574 190 574 190 26/02/2021
SOLVAY 0,9% 7637 101,10 EUR 772 101 772 101 26/02/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,01 EUR 317 316 317 316 26/02/2021
COFINIMMO GVV 1,2% 7977 128,40 EUR 1 024 247 1 024 247 26/02/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,99 EUR 297 231 297 231 25/02/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 752 102 752 27/02/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,00 EUR 501 733 501 733 25/02/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,03 EUR 145 711 145 711 26/02/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,03 EUR 500 080 500 080 27/02/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 484 828 484 828 27/02/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 30585 40,35 USD 1 234 105 1 018 154 26/02/2021
IMMOFINANZ 0,6% 31971 16,67 EUR 532 957 532 957 26/02/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,06 EUR 594 305 594 305 26/02/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 1,04 EUR 623 428 623 428 25/02/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,98 EUR 590 052 590 052 25/02/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,99 EUR 305 257 305 257 25/02/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 600000 1,03 EUR 626 307 626 307 25/02/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,05 EUR 634 902 634 902 25/02/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,09 EUR 220 952 220 952 25/02/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,09 EUR 660 398 660 398 26/02/2021
NESTLE SA 0,3% 3459 95,00 CHF 328 605 299 113 26/02/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 201 101 201 25/02/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,03 EUR 415 866 415 866 25/02/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,12 EUR 112 888 112 888 25/02/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 326 579 326 579 25/02/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,04 EUR 316 634 316 634 25/02/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,06 EUR 53 903 53 903 27/02/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3587 240,51 USD 862 709 711 748 26/02/2021
EXOR NV 1,4% 18118 66,50 EUR 1 204 847 1 204 847 26/02/2021
PROSUS NV 0,5% 4011 98,06 EUR 393 319 393 319 26/02/2021
SOFINA 0,5% 1691 274,50 EUR 464 180 464 180 26/02/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,04 EUR 636 574 636 574 25/02/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 607 360 607 360 27/02/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,07 EUR 649 998 649 998 26/02/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,02 EUR 617 412 617 412 25/02/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 1,06 EUR 642 579 642 579 26/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,04 EUR 210 221 210 221 25/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 317 103 317 103 25/02/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,06 EUR 726 160 726 160 26/02/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,09 EUR 550 181 550 181 26/02/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,13 EUR 692 062 692 062 25/02/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,07 EUR 321 369 321 369 25/02/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 1,09 EUR 441 927 441 927 25/02/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,8% 700000 0,99 EUR 695 605 695 605 25/02/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 075 653 075 25/02/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,06 EUR 530 767 530 767 25/02/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,11 EUR 560 505 560 505 25/02/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,02 EUR 613 658 613 658 25/02/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 911 103 911 25/02/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 935 417 935 25/02/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,05 EUR 529 262 529 262 25/02/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 420 195 420 195 25/02/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 962 101 962 25/02/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 312 293 312 293 25/02/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,03 EUR 207 723 207 723 25/02/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 1,05 EUR 632 269 632 269 25/02/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 494 309 494 25/02/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 200 855 200 855 25/02/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,13 USD 584 646 482 342 26/02/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,21 EUR 496 638 496 638 25/02/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,07 EUR 620 073 620 073 26/02/2021
NATIONAL GRID 1,0% 90746 8,13 GBP 738 128 847 906 26/02/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,06 EUR 214 567 214 567 25/02/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 408 884 408 884 25/02/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,11 EUR 670 313 670 313 25/02/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 533 079 533 079 25/02/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,01 EUR 616 230 616 230 25/02/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,05 EUR 638 702 638 702 26/02/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 1,07 EUR 541 162 541 162 25/02/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,13 EUR 223 720 223 720 27/02/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,14 USD 687 360 567 082 25/02/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7623 73,64 EUR 561 358 561 358 26/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,5% 12699 35,33 EUR 448 656 448 656 26/02/2021
MEDTRONIC 0,9% 7739 116,97 USD 905 231 746 829 26/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 2516 297,95 CHF 749 642 682 361 26/02/2021
ZOETIS 0,4% 2622 155,24 USD 407 039 335 813 26/02/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,6% 550000 0,99 EUR 547 791 547 791 26/02/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 600000 1,04 EUR 629 290 629 290 26/02/2021
AGEAS 0,5% 9463 46,46 EUR 439 651 439 651 26/02/2021
ALLIANZ SE-REG 0,6% 2663 199,90 EUR 532 334 532 334 26/02/2021
INTRUM AB 0,9% 31909 235,00 SEK 7 498 615 739 596 26/02/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,03 EUR 732 077 732 077 25/02/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,92 EUR 647 745 647 745 27/02/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,04 EUR 636 930 636 930 25/02/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 1,04 EUR 625 262 625 262 25/02/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 681 074 561 896 25/02/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 407 313 407 25/02/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 921 310 921 25/02/2021
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 0,9% 700000 1,11 EUR 786 386 786 386 25/02/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,4% 2000000 1,03 EUR 2 091 597 2 091 597 25/02/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,2% 22143 54,38 USD 1 204 136 993 430 26/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Januari 2021

Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.

De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

Er was weinig beweging in de portefeuille over de eerste maand van het jaar. Nieuw in de portefeuille zijn de obligaties Worldline 2027 0,875%. De obligaties van U.C.B. 4,125% tot 2021 vervielen.

In de lijst van de tien grootste verliezers in de portefeuille staan alleen aandelen. De namen komen uit zeer diverse sectoren. SS&C Technologies voert met een verlies van 12%  de lijst aan. Capgemini (- 5%) is een andere naam uit de technologiesector. Kering (- 8%) en Moncler (- 6%) vertegenwoordigen de luxesector. De overige namen zijn Nintendo (- 8%), Allianz, Exor (beiden - 6%), Zoetis (- 5%), Brookfield Asset Management (- 4%) en Sofina (- 3%).

Het Chinese bedrijf Tencent is de grote winnaar met een sprong van 21%. Die is te danken aan de ontspanning die er is tussen Alibaba (+ 9%) en de Chinese overheid. Even werd gevreesd voor vergaande maatregelen van de Chinese overheid om de monopolies van de grote technologiespelers in China te breken. Ook Prosus, waarvan de waarde vooral bepaald wordt door het aandeel Tencent in portefeuille ging ook 9% hoger. Het blijvend hoge aantal covidbesmettingen en de opgedreven inspanningen om covidtesten af te nemen hielp Eurofins Scientific 17% hoger. CVS Health Corp (+ 8%), Microsoft (+ 7%), Alphabet (+ 6%), Intrum (+ 5%) en Ubisoft (+ 4%) zijn de overige namen van aandelen in de lijst van de grootste stijgers. De obligatie van Ipsos 2,875% tot 2025 (+ 2%) wist zich ook een plaats bij de 10 grootste stijgers af te dwingen.

De nettoinventariswaarde van het compartiment daalde over de maand januari niet-geannualiseerd met 0,13%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Defensive

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer