Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 55,8% 31 380 329
Aandelen 27,4% 15 400 252
Rek courant 16,8% 9 435 475
Totaal in EUR 100,0% 56 216 057

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 427 711 0 36 109 828 45 537 538 81,0%
USD 0,8969 5 707 0 8 549 498 7 673 167 13,6%
DKK 0,1339 10 676 0 3 841 500 515 806 0,9%
GBP 1,1381 0 0 1 287 875 1 465 666 2,6%
CHF 0,8880 1 370 0 85 613 77 245 0,1%
SEK 0,0927 0 0 10 212 900 946 634 1,7%
Totaal in EUR 56 216 057

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 467 036
Transport/Vervoer 6,6% 1 023 428
Distributie 4,7% 721 219
Media 3,7% 564 488
Voeding 3,7% 571 341
Consumptie/Luxe 6,8% 1 052 082
Farmacie/Medical 6,6% 1 009 508
Diensten 4,0% 616 097
Holdings 16,3% 2 514 966
Financieel 12,6% 1 944 591
Vastgoed 8,1% 1 245 035
Industrie 6,2% 951 480
Technologie 16,6% 2 563 202
Vastgoedfonds 1,0% 155 779
Totaal in EUR 15 400 252

1008.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/05/2019

Kapitalisatie 1008.37 EUR
Distributie 1008.37 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 400000 1,02 EUR 409 709 409 709 20/05/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,7% 400000 1,02 EUR 410 583 410 583 20/05/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,8% 400000 1,06 EUR 432 004 432 004 21/05/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 400000 1,04 EUR 423 546 423 546 20/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 400000 1,10 EUR 445 047 445 047 20/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,3% 146000 1,02 EUR 151 178 151 178 21/05/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 512 203 512 20/05/2019
RANDSTAD 0,1% 1700 48,31 EUR 82 119 82 119 21/05/2019
SOTHEBYS 0,9% 16000 37,21 USD 595 360 533 979 20/05/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,6% 300000 1,03 EUR 309 647 309 647 20/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 564000 1,01 EUR 570 661 570 661 21/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 400000 1,02 EUR 413 700 413 700 20/05/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 418 657 418 657 20/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 400000 1,03 EUR 411 645 411 645 20/05/2019
DSV 0,9% 6500 591,00 DKK 3 841 500 514 377 21/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 13750 32,53 GBP 447 301 509 051 21/05/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 300000 1,04 EUR 311 931 311 931 21/05/2019
CVS HEALTH CORP 0,9% 11000 53,00 USD 583 000 522 893 20/05/2019
DIETEREN 0,4% 5185 38,25 EUR 198 326 198 326 21/05/2019
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,8% 400000 1,03 EUR 422 251 422 251 20/05/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,04 EUR 417 873 417 873 20/05/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 623 103 623 21/05/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 400000 1,02 EUR 414 427 414 427 20/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 511000 1,05 EUR 546 524 546 524 21/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 117000 1,07 EUR 128 333 128 333 21/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,1% 800 79,86 USD 63 888 57 301 20/05/2019
SOLVAY 0,7% 4750 86,26 EUR 409 735 409 735 21/05/2019
Vastgoed
EUR ATENOR 05.04.18-22 2.875% 0,1% 40000 1,02 EUR 40 865 40 865 21/05/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 92000 1,05 EUR 97 053 97 053 21/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 420000 1,04 EUR 447 240 447 240 21/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,8% 394000 1,04 EUR 423 402 423 402 21/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 12500 46,96 USD 587 000 526 481 20/05/2019
IMMOFINANZ 0,3% 7972 22,92 EUR 182 682 182 682 21/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,0% 137000 3,44 GBP 470 869 535 872 21/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 421 508 421 508 20/05/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,2% 126000 1,04 EUR 131 160 131 160 21/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 300000 1,03 EUR 308 600 308 600 20/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 1,01 EUR 202 484 202 484 20/05/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 120000 0,99 USD 118 848 106 595 21/05/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 207000 1,05 USD 219 151 196 557 20/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 300000 0,99 USD 297 442 266 776 20/05/2019
ALPHABET INC class C 0,8% 460 1 138,85 USD 523 871 469 860 20/05/2019
CISCO SYSTEMS 0,9% 10100 56,01 USD 565 701 507 377 20/05/2019
FACEBOOK INC-A 1,0% 3400 182,72 USD 621 248 557 198 20/05/2019
MELEXIS 0,7% 6350 63,55 EUR 403 543 403 543 21/05/2019
OPEN TEXT 1,0% 15500 40,43 USD 626 665 562 056 20/05/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,1% 12800 4,94 EUR 63 168 63 168 21/05/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 400000 1,07 EUR 437 062 437 062 20/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,6% 300000 1,03 EUR 311 088 311 088 20/05/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 400000 1,06 EUR 426 032 426 032 20/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 200000 1,11 EUR 224 312 224 312 20/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 400000 1,06 EUR 428 038 428 038 21/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 6800 72,84 EUR 495 312 495 312 21/05/2019
NESTLE SA 0,1% 860 99,55 CHF 85 613 76 029 20/05/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 100000 1,01 EUR 101 806 101 806 20/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,8% 400000 1,05 EUR 425 639 425 639 20/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 300000 1,01 EUR 307 732 307 732 20/05/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 2700 202,73 USD 547 371 490 937 20/05/2019
EXOR NV 0,9% 8500 57,24 EUR 486 540 486 540 21/05/2019
INVESTOR B 0,9% 12000 437,20 SEK 5 246 400 486 289 21/05/2019
SOFINA 1,9% 6000 175,20 EUR 1 051 200 1 051 200 21/05/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 400000 1,04 EUR 414 694 414 694 20/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 443000 1,05 EUR 470 931 470 931 21/05/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 300000 1,02 EUR 309 058 309 058 20/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 200000 1,02 EUR 205 135 205 135 20/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 1,03 EUR 308 134 308 134 20/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 599000 1,03 EUR 619 688 619 688 20/05/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 306 043 306 043 20/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 400000 1,02 EUR 410 585 410 585 20/05/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 400000 1,02 EUR 408 036 408 036 20/05/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,8% 400000 1,03 EUR 421 928 421 928 21/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 200000 1,06 EUR 214 063 214 063 20/05/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 400000 1,02 EUR 412 490 412 490 20/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 300000 1,03 EUR 308 156 308 156 20/05/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 68000 1,04 EUR 70 708 70 708 21/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 418000 1,05 USD 439 759 394 420 21/05/2019
AALBERTS 0,8% 15000 30,84 EUR 462 600 462 600 21/05/2019
KION GROUP 0,9% 9000 54,32 EUR 488 880 488 880 21/05/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 400000 1,03 EUR 414 051 414 051 20/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 400000 1,16 EUR 467 769 467 769 20/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 300000 1,02 EUR 312 034 312 034 20/05/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 195000 1,17 EUR 235 099 235 099 21/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 1500 411,20 EUR 616 800 616 800 21/05/2019
MEDTRONIC 0,7% 5000 87,57 USD 437 850 392 708 20/05/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 300000 1,01 EUR 305 754 305 754 20/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 500000 1,03 EUR 519 989 519 989 20/05/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,1% 572000 1,06 EUR 614 323 614 323 21/05/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 418 857 418 857 20/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 400000 1,12 EUR 453 807 453 807 20/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 76000 0,99 USD 75 001 67 268 21/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 348000 0,99 USD 343 424 308 017 21/05/2019
BOOKING HOLDINGS 0,9% 320 1 752,23 USD 560 714 502 904 21/05/2019
LVMH 1,0% 1650 332,84 EUR 549 178 549 178 21/05/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 420 878 420 878 20/05/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 2500 203,50 EUR 508 750 508 750 21/05/2019
BURFORD CAPITAL 0,7% 24500 15,09 GBP 369 705 420 743 21/05/2019
INTRUM AB 0,8% 21000 236,50 SEK 4 966 500 460 345 21/05/2019
KBC ANCORA 0,8% 11000 43,05 EUR 473 550 473 550 21/05/2019
MOODY'S CORP 0,1% 490 184,77 USD 90 537 81 203 20/05/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,6% 300000 1,04 EUR 314 512 314 512 20/05/2019
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 2,1% 1000000 1,14 EUR 1 168 121 1 168 121 20/05/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 12,2% 6000000 1,11 EUR 6 841 578 6 841 578 21/05/2019
Media
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 400000 1,07 EUR 436 374 436 374 20/05/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 1,0% 612000 1,01 USD 623 292 559 031 21/05/2019
WALT DISNEY CORP. 1,0% 4700 133,91 USD 629 377 564 488 20/05/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,3% 5210 29,90 EUR 155 779 155 779 21/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Maart 2019

Dat de centrale banken een steeds voorzichtigere houding aannemen, is de obligatiebeleggers uiteraard niet ontgaan. De rente
nam weer een forse duik. In de VS is de tienjarige rente van 3,20% in november 2018 gedaald tot om en bij de 2,45% eind maart
2019. In Duitsland flirt de tienjarige rente op staatsobligaties zelfs met de 0%-grens. Wie had gehoopt dat we stilaan terug naar
een normalisatie van de rentes zouden evolueren, is eraan voor de moeite. Het ziet er ook niet naar uit dat enige normalisatie op
korte of zelfs middellange termijn er zit aan te komen. Obligatiebeleggers moeten zich dus tot nader order tevreden blijven stellen met zeer lage vergoedingen.

Na een stevig herstel in de eerste twee maanden van het jaar, sloop er in maart terug twijfel in de markten. Zowel de Europese
als de Amerikaanse beurzen maakten een zigzagbeweging. Drie thema’s houden de markten in hun greep: de (verschoven)
deadline voor de Brexit, de Amerikaans-Chinese onderhandelingen over de handel tussen beide blokken en de lange rij
indicatoren die erop wijzen dat de groei in de VS en Europa vertraagt.

Onder de dalers zitten heel wat bedrijven waarvan de resultaten sterker dan gemiddeld onderhevig zijn aan de evolutie van de
conjunctuur: Bij de grootste dalers zijn BMW (-9%), Kion Group (- 8%), Randstad en Melexis (- 7%) daarvan de grootste
voorbeelden. CVS Health (- 7%), HCA Healthcare (- 6%), X-Fab (- 6%), Intrum (– 4%) KBC Ancora (- 3%, Solvay en Lyondellbasell
(beiden - 2%) sluiten de rij af.

Bij de grootste stijgers vinden we een hele reeks producenten van (duurzame) consumentengoederen: Apple Computer (+ 10%),
AB Inbev, LVMH (+ 9%) en Nestlé (+ 5%). De top-10 wordt afgerond door IWG(+ 8%), Exor (+ 7%), d’Ieteren (+ 6%), Alphabet,
Moody’s (beiden + 5%) en Cisco Systems (+ 4%).

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer