Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,80%
1 jaar 8,12%
2 jaar 2,51%
3 jaar 0,51%
5 jaar 1,81%
Rendement sinds oprichting 1,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,75% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,07 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,7% 50 282 764
Obli converteerbaar 0,7% 569 640
Obl. priv.plaatsing 0,7% 561 305
Aandelen 30,4% 24 012 655
Rek courant 4,5% 3 556 907
Totaal in EUR 100,0% 78 983 271

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 329 872 0 54 908 749 58 238 621 73,7%
USD 0,9203 184 101 0 20 258 622 18 813 441 23,8%
CHF 1,0119 11 495 0 552 985 571 197 0,7%
DKK 0,1340 91 021 0 3 790 361 520 105 0,7%
SEK 0,0863 391 276 0 9 337 738 839 906 1,1%
Totaal in EUR 78 983 271

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 409 990
Distributie 3,7% 884 226
Voeding 6,3% 1 514 928
Consumptie/Luxe 10,2% 2 453 354
Farmacie/Medical 12,6% 3 026 192
Holdings 11,8% 2 833 899
Financieel 7,2% 1 731 734
Industrie 5,0% 1 202 069
Technologie 39,3% 9 433 217
Staal/Non-ferro 2,2% 523 046
Totaal in EUR 24 012 655

Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2024

Kapitalisatie 1107.72 EUR
Distributie 1064.93 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 592 736 592 736 21/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 513 268 513 268 21/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 629 044 578 909 14/05/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 236 3 763,50 USD 888 186 817 398 21/05/2024
KERING 0,4% 934 333,00 EUR 311 022 311 022 21/05/2024
LVMH 1,2% 1200 770,00 EUR 924 000 924 000 21/05/2024
MONCLER 0,5% 6417 62,48 EUR 400 934 400 934 21/05/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,77 EUR 154 405 154 405 21/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 307 497 307 497 21/05/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 449 074 449 074 21/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 388 517 388 517 21/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,98 EUR 593 460 593 460 21/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 485 442 485 442 21/05/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 596 582 596 21/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 793 468 793 468 21/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 405 428 405 428 21/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,82 EUR 413 719 413 719 21/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 534 348 534 348 21/05/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 435 531 435 531 21/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,98 EUR 701 511 701 511 21/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,94 EUR 668 534 668 534 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 796 195 796 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 287 076 287 076 21/05/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 576 642 576 642 21/05/2024
AMAZON COM 1,1% 5308 181,01 USD 960 802 884 226 21/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 576 690 576 690 21/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 651 496 651 21/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,9% 700000 0,95 EUR 672 499 672 499 21/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 686 413 686 413 21/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 516 878 516 878 21/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,98 EUR 596 235 596 235 21/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,84 EUR 253 288 253 288 21/05/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,89 EUR 631 396 631 396 21/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,81 USD 369 255 339 826 20/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,81 USD 315 457 290 315 20/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 436 245 401 476 17/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 603 426 555 333 21/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 623 362 573 680 20/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2190 305,62 USD 669 308 615 964 21/05/2024
ADOBE 0,7% 1223 483,21 USD 590 966 543 866 21/05/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 5973 178,13 USD 1 063 970 979 172 21/05/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 4096 191,04 USD 782 500 720 135 20/05/2024
ASML HOLDING 1,2% 1097 847,60 EUR 929 817 929 817 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30229 308,90 SEK 9 337 738 806 127 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 5189 149,61 USD 776 326 714 453 21/05/2024
CISCO SYSTEMS 0,5% 9957 47,10 USD 468 975 431 597 21/05/2024
FORTINET 0,3% 4380 62,34 USD 273 049 251 287 21/05/2024
MASTERCARD 0,5% 900 456,47 USD 410 819 378 076 21/05/2024
MICROSOFT 1,5% 3105 425,34 USD 1 320 681 1 215 423 20/05/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 125,59 USD 376 268 346 279 21/05/2024
SALESFORCE 0,3% 875 283,74 USD 248 270 228 483 21/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 4751 152,64 USD 725 193 667 395 21/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 209,83 USD 243 613 224 197 21/05/2024
VISA 0,5% 1497 276,51 USD 413 935 380 945 21/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,91 EUR 277 190 277 190 21/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,95 EUR 666 988 666 988 21/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 136 099 136 099 21/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,84 EUR 255 055 255 055 21/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 835 96 835 21/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 296 461 296 461 21/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,82 EUR 489 753 489 753 21/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 547 127 547 127 21/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,00 EUR 402 708 402 708 21/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 890 486 890 21/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,00 EUR 625 376 625 376 21/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 696 014 696 014 21/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 759 391 759 21/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 062 604 062 21/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 302 667 302 667 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 566 818 566 818 21/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 584 181 584 181 21/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,95 EUR 573 605 573 605 21/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 506 194 506 20/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 511 209 470 465 20/05/2024
AALBERTS 0,2% 3922 47,96 EUR 188 099 188 099 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4399 230,50 EUR 1 013 970 1 013 970 21/05/2024
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 211 98 211 21/05/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 183 534 183 534 21/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 399 867 399 867 21/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,97 EUR 592 412 592 412 21/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 566 975 566 975 21/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,92 EUR 550 131 550 131 21/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 451 391 451 21/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 586 147 586 147 21/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 490 173 490 173 21/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,97 EUR 486 250 486 250 21/05/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 236,84 USD 445 496 409 990 21/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 567 155 567 155 21/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 657 084 657 084 21/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 559 089 559 089 21/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,87 EUR 523 864 523 864 21/05/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 596 822 596 822 21/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 604 045 604 045 21/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 199 856 199 856 21/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,94 EUR 561 180 561 180 21/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 561 305 561 305 21/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 11876 61,18 EUR 726 574 726 574 21/05/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 62,57 USD 241 207 221 983 20/05/2024
HERSHEY FOODS 0,5% 1965 208,63 USD 409 958 377 284 21/05/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 96,62 CHF 186 863 189 087 17/05/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 572 077 572 077 21/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 202 115 202 115 21/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 478 350 478 350 21/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 564 007 564 007 21/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 568 813 568 813 21/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 536 355 536 355 21/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,96 USD 590 060 543 032 21/05/2024
DANAHER 0,7% 2093 267,11 USD 559 061 514 504 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 10140 57,88 EUR 586 903 586 903 21/05/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 84,90 USD 494 797 455 362 21/05/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 912,90 DKK 3 790 361 507 908 21/05/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 281,20 CHF 366 122 370 479 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 520,86 USD 642 220 591 036 21/05/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,94 EUR 469 186 469 186 21/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 601 798 601 798 21/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 918 96 918 21/05/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,88 EUR 359 017 359 017 21/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 558 381 558 381 21/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 473 855 473 855 21/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 165 492 165 21/05/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 397 434 397 434 21/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 568 681 568 681 21/05/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 216 99 216 21/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 299 389 299 389 21/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,00 EUR 304 072 304 072 20/05/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 50 211 50 211 21/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 454 565 454 565 21/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 168,60 EUR 233 680 233 680 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2740 414,91 USD 1 136 853 1 046 246 21/05/2024
EXOR NV 1,5% 11648 104,00 EUR 1 211 392 1 211 392 21/05/2024
SOFINA 0,4% 1539 222,60 EUR 342 581 342 581 21/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 697 122 697 122 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 655 035 655 035 21/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,94 EUR 568 848 568 848 21/05/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 585 402 585 402 21/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 684 640 684 640 21/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 923 603 923 21/05/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 643 362 643 362 21/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,86 EUR 606 609 606 609 21/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 39,14 USD 578 254 532 168 21/05/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 68,48 EUR 379 105 379 105 21/05/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2165 411,79 USD 891 515 820 461 21/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 534 643 534 643 21/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 545 559 545 559 21/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,98 EUR 198 402 198 402 21/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 496 215 496 215 21/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 668 555 668 555 21/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 577 366 577 366 21/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,95 EUR 569 640 569 640 21/05/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 12873 44,15 USD 568 343 523 046 21/05/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% herstelt 14% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 0,90%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer