Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 59,6% 37 895 002
Aandelen 29,8% 18 971 607
Rek courant 10,6% 6 758 097
Totaal in EUR 100,0% 63 624 706

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 730 401 0 43 911 880 50 642 281 79,6%
USD 0,8912 7 041 0 10 356 618 9 236 608 14,5%
DKK 0,1339 10 676 0 4 241 900 569 420 0,9%
GBP 1,1071 7 662 0 1 489 352 1 657 344 2,6%
CHF 0,9012 1 370 0 88 804 81 260 0,1%
SEK 0,0951 108 000 0 11 739 975 1 127 157 1,8%
HKD 0,1141 0 0 2 722 500 310 637 0,5%
Totaal in EUR 63 624 706

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 487 170
Transport/Vervoer 8,9% 1 692 282
Distributie 7,5% 1 418 832
Media 3,2% 599 093
Voeding 3,3% 617 973
Consumptie/Luxe 6,2% 1 170 106
Farmacie/Medical 6,1% 1 164 101
Diensten 4,8% 904 706
Holdings 13,7% 2 597 591
Financieel 11,7% 2 214 750
Vastgoed 6,9% 1 307 339
Industrie 5,6% 1 064 580
Technologie 18,9% 3 587 985
Vastgoedfonds 0,8% 145 099
Totaal in EUR 18 971 607

1030.7 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Kapitalisatie 1030.7 EUR
Distributie 1030.7 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 400000 1,03 EUR 413 570 413 570 16/07/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,7% 400000 1,04 EUR 419 528 419 528 16/07/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,7% 400000 1,05 EUR 422 562 422 562 17/07/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 400000 1,07 EUR 426 998 426 998 16/07/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 400000 1,11 EUR 450 370 450 370 16/07/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 404000 1,01 EUR 410 498 410 498 17/07/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 000 206 000 16/07/2019
RANDSTAD 0,1% 1700 46,04 EUR 78 268 78 268 17/07/2019
SOTHEBYS 1,3% 16000 57,96 USD 927 280 826 438 17/07/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,5% 300000 1,06 EUR 320 075 320 075 16/07/2019
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,0% 28000 1,05 EUR 29 449 29 449 17/07/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 583000 1,04 EUR 607 624 607 624 17/07/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 422 553 422 553 16/07/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 421 110 421 110 16/07/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 412 266 412 266 16/07/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,08 EUR 546 332 546 332 16/07/2019
AENA SME 0,9% 3300 175,88 EUR 580 388 580 388 17/07/2019
DSV 0,9% 6500 652,60 DKK 4 241 900 567 990 17/07/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 13750 35,73 GBP 491 288 543 904 17/07/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 300000 1,07 EUR 320 907 320 907 17/07/2019
CVS HEALTH CORP 0,9% 11000 56,45 USD 620 895 553 372 17/07/2019
DIETEREN 0,5% 7000 41,20 EUR 288 400 288 400 17/07/2019
KERING (EX-PPR) 0,9% 1100 524,60 EUR 577 060 577 060 17/07/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 300000 1,10 EUR 333 556 333 556 17/07/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 400000 1,07 EUR 429 558 429 558 16/07/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,8% 500000 1,03 EUR 520 126 520 126 16/07/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,4% 264000 1,04 EUR 275 929 275 929 17/07/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 300000 1,04 EUR 312 421 312 421 16/07/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,8% 500000 1,01 EUR 510 066 510 066 16/07/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 149000 1,01 USD 150 674 134 288 17/07/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 207000 1,06 USD 223 022 198 768 16/07/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 300000 1,00 USD 300 928 268 202 16/07/2019
ALPHABET INC class C 0,9% 550 1 148,39 USD 631 615 562 926 17/07/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 5400 116,82 USD 630 828 562 225 17/07/2019
CISCO SYSTEMS 0,8% 10100 57,50 USD 580 708 517 555 17/07/2019
FACEBOOK INC-A 1,0% 3400 202,58 USD 688 772 613 868 17/07/2019
MELEXIS 0,6% 6350 59,40 EUR 377 190 377 190 17/07/2019
OPEN TEXT 0,9% 15500 42,65 USD 661 075 589 183 17/07/2019
TENCENT HOLDINGS 0,5% 7500 363,00 HKD 2 722 500 310 637 17/07/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,1% 12800 4,25 EUR 54 400 54 400 17/07/2019
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,6% 400000 1,03 EUR 411 466 411 466 16/07/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,05 EUR 423 976 423 976 16/07/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,8% 500000 1,01 EUR 509 465 509 465 16/07/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 255000 1,04 EUR 265 454 265 454 17/07/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,03 EUR 411 758 411 758 16/07/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,8% 511000 1,05 EUR 535 966 535 966 17/07/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 117000 1,08 EUR 126 300 126 300 17/07/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,1% 800 86,62 USD 69 296 61 760 17/07/2019
SOLVAY 0,7% 4750 89,56 EUR 425 410 425 410 17/07/2019
Vastgoed
EUR ATENOR 05.04.18-22 2.875% 0,1% 40000 1,02 EUR 41 044 41 044 17/07/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,8% 500000 1,02 EUR 515 670 515 670 16/07/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 92000 1,05 EUR 97 214 97 214 17/07/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 420000 1,05 EUR 454 418 454 418 17/07/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 436000 1,04 EUR 456 464 456 464 17/07/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 13000 48,57 USD 631 410 562 744 17/07/2019
IMMOFINANZ 0,3% 7972 24,30 EUR 193 720 193 720 17/07/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 137000 3,63 GBP 497 584 550 875 17/07/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 400000 1,08 EUR 432 362 432 362 16/07/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,5% 300000 1,03 EUR 312 848 312 848 16/07/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 400000 1,07 EUR 432 449 432 449 16/07/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 200000 1,11 EUR 226 854 226 854 16/07/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 400000 1,07 EUR 433 366 433 366 17/07/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 6800 79,11 EUR 537 948 537 948 17/07/2019
NESTLE SA 0,1% 860 103,26 CHF 88 804 80 025 17/07/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 100000 1,02 EUR 103 418 103 418 16/07/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,7% 400000 1,06 EUR 428 326 428 326 16/07/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,11 EUR 113 120 113 120 16/07/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 300000 1,03 EUR 308 270 308 270 16/07/2019
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,03 EUR 51 702 51 702 17/07/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 2700 209,55 USD 565 785 504 256 17/07/2019
EXOR NV 0,8% 8500 62,98 EUR 535 330 535 330 17/07/2019
INVESTOR B 0,8% 12000 457,60 SEK 5 491 200 522 405 17/07/2019
SOFINA 1,6% 6000 172,60 EUR 1 035 600 1 035 600 17/07/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 400000 1,04 EUR 418 938 418 938 16/07/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 473000 1,04 EUR 503 558 503 558 17/07/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 300000 1,03 EUR 312 197 312 197 16/07/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 907 208 907 16/07/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 1,04 EUR 314 270 314 270 16/07/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,0% 599000 1,05 EUR 629 701 629 701 16/07/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 300000 1,03 EUR 310 529 310 529 16/07/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 100000 1,06 EUR 107 474 107 474 16/07/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 400000 1,03 EUR 415 524 415 524 16/07/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,8% 500000 1,05 EUR 529 634 529 634 16/07/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 413 337 413 337 16/07/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 400000 1,02 EUR 410 540 410 540 17/07/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 865 215 865 16/07/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,5% 300000 1,03 EUR 311 018 311 018 16/07/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 400000 1,04 EUR 419 631 419 631 16/07/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 300000 1,04 EUR 311 380 311 380 16/07/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 96000 1,04 EUR 100 345 100 345 17/07/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 464000 1,07 USD 498 722 444 486 17/07/2019
AALBERTS 0,8% 15000 34,81 EUR 522 150 522 150 17/07/2019
KION GROUP 0,9% 10500 51,66 EUR 542 430 542 430 17/07/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,8% 500000 1,04 EUR 522 956 522 956 16/07/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 572000 1,07 EUR 611 989 611 989 17/07/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 400000 1,02 EUR 413 856 413 856 16/07/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 400000 1,17 EUR 474 658 474 658 16/07/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 500000 1,07 EUR 534 373 534 373 16/07/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 300000 1,03 EUR 310 856 310 856 16/07/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 195000 1,18 EUR 237 244 237 244 17/07/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 83000 1,05 EUR 89 368 89 368 17/07/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1500 381,80 EUR 572 700 572 700 17/07/2019
MEDTRONIC 0,9% 6600 100,54 USD 663 564 591 401 17/07/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 300000 1,03 EUR 312 211 312 211 16/07/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,8% 500000 1,06 EUR 532 117 532 117 16/07/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 500000 1,01 EUR 505 951 505 951 16/07/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 400000 1,07 EUR 430 173 430 173 16/07/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,9% 641000 1,02 USD 664 134 591 909 17/07/2019
WALT DISNEY CORP. 0,9% 4700 143,02 USD 672 194 599 093 17/07/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 424 168 424 168 16/07/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,7% 400000 1,13 EUR 450 799 450 799 16/07/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 76000 0,99 USD 75 601 67 379 17/07/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 398000 0,99 USD 395 911 352 855 17/07/2019
BOOKING HOLDINGS 0,8% 320 1 888,68 USD 604 378 538 651 17/07/2019
LVMH 1,0% 1650 382,70 EUR 631 455 631 455 17/07/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 400000 1,06 EUR 425 088 425 088 17/07/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 2500 217,00 EUR 542 500 542 500 17/07/2019
BURFORD CAPITAL 0,9% 32000 15,64 GBP 500 480 554 081 17/07/2019
INTRUM AB 0,9% 25500 245,05 SEK 6 248 775 594 477 17/07/2019
KBC ANCORA 0,7% 11000 39,52 EUR 434 720 434 720 17/07/2019
MOODY'S CORP 0,1% 490 203,73 USD 99 828 88 971 17/07/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 316 075 316 075 16/07/2019
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,8% 1000000 1,15 EUR 1 153 976 1 153 976 16/07/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 10,8% 6000000 1,11 EUR 6 855 000 6 855 000 17/07/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,2% 5210 27,85 EUR 145 099 145 099 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten en iets hogere rentes, zijn er nauwelijks aandelen bij de tien grootste verliezers.
VastNed Retail, Intrum (beiden -9%) en Open Text (-1%) zijn de enige. Zeven van de tien grootste verliezers komen uit de
obligatieportefeuille. De obligatiemarkt ziet duidelijk wolken hangen voor Deceuninck, want de koers van de obligaties tot 2022
ging 2% lager in april, net als die van Nike 2023. De koersdaling van de obligaties van Expedia 2024, Apple 2023, UCB 2023, OLO 2021 en Walgreens 2026 is bescheiden maar voldoende groot om bij de tien grootste verliezers te zitten.

De lijst van de grootste stijgers bevat alleen aandelen. IWG ging 36% hoger nadat de uitbesteding van de Japanse activiteiten
duidelijk meer opbracht dan beleggers inschatten. Melexis (+ 32%), Kion (+ 31%), X-Fab (+20%), Randstad (+ 17%) en Aalberts (+ 13%) zijn iets meer conjunctuurgevoelig en gingen hoger op het iets afgenomen pessimisme omtrent de economie. Walt Disney ging 25% hoger
nadat het zijn tariefplan voor een eigen streamingdienst bekendmaakte. Facebook won 17%, gedreven door meevallende
resultaten. Wizz Air (+ 14%) en DSV (+ 13%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer