Hoe veilig is beleggen bij Dierickx Leys Private Bank? Wij zijn een autonome familiale partner met een solide financiële positie

Activiteiten

Dierickx Leys Private Bank is actief op het vlak van beleggingsdiensten, voornamelijk voor de particuliere cliënt. Ons dienstenpakket betreft de verhandeling van beleggingsinstrumenten, adviesverlening, vermogensbeheer en vermogensplanning. In deze activiteiten heeft de bank een jarenlange expertise opgebouwd. De gemiddelde anciënniteit van de beheerders en het kader is erg hoog. De organisatie van de interne controle is zeer performant. Bij de uitoefening van onze dienstverlening streven we naar een hoogstaande kwaliteit, een grote toegankelijkheid en een doorgedreven transparantie. De bank is niet actief in risicovolle activiteiten zoals marketmaking, begeleiding van uitgiftes en beursintroducties.

Solvabiliteit

Dierickx Leys Private Bank scoort uitzonderlijk hoog op het vlak van de solvabiliteit. Wegens de familiale aandeelhoudersstructuur is de algemene strategie van onze bank gericht op continuïteit. Het behoud van de kredietwaardigheid van de bank heeft daarom de hoogste prioriteit. De eigen middelen investeert de bank, naast het eigen vastgoed uitsluitend, in veilige kwaliteitsobligaties. Complexe of risicovolle producten of twijfelachtige buitenbalansproducten heeft de bank nooit aangehouden. Dierickx Leys Private Bank heeft een transparante structuur. 

Tier I: Risico gewogen solvabiliteitsratio (%)

Bron: Dierickx Leys Private Bank

Liquiditeit

De bank heeft een sterke liquiditeit, voornamelijk omdat zij weinig actief is in het segment van de kredietverlening.
De verstrekte voorschotten aan cliënten betekenen in alle omstandigheden slechts een fractie van het eigen vermogen van de bank.
De ontvangen spaargelden beleggen we voor het belangrijkste deel op ten hoogste zes maanden tot één jaar. Afhankelijk van de marktomstandigheden beleggen we sterk gespreid in schatkistcertificaten, kortlopend bedrijfspapier en op kortetermijnrekeningen bij diverse streng geselecteerde banken.

Eigen Vermogen Dierickx Leys Private Bank (in € 1.000, niet geconsolideerde cijfers)

Bron: Dierickx Leys Private Bank

Objectieve dienstverlening

Dierickx Leys Private Bank levert geen dienstverlening aan beursgenoteerde bedrijven zoals het opzetten van financiële constructies of kredietverlening. Bovendien participeren er geen andere financiële instellingen in onze kapitaalstructuur. Op die manier garanderen wij een volledige objectiviteit aan onze cliënten voor wat betreft onze globale dienstverlening en het beleggingsadvies in het bijzonder.
Onze medewerkers ontvangen geen plaatsings- of transactiecommissies. Het advies is in overeenstemming met het profiel van de cliënt.
Op onze website en aan onze loketten bieden we een uitgebreide selectie aan van diverse beleggingsinstrumenten waaronder obligaties van diverse emittenten met een hoge kredietwaardigheidsrating. Wij zijn hierbij niet gebonden aan emittenten of loketbanken.

We geven u graag vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Carine close up 3