Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,95%
1 jaar 0,71%
2 jaar -4,96%
3 jaar -5,42%
5 jaar -1,79%
Rendement sinds oprichting -0,06%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
 • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
 • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 55,0% 4 020 049
Obl variabele rente 1,4% 100 030
Obl. priv.plaatsing 4,2% 305 677
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 37,2% 2 716 995
Rek courant 2,3% 166 095
Totaal in EUR 100,0% 7 308 846

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 166 095 0 4 424 548 4 590 643 62,8%
USD 0,9404 0 0 2 666 064 2 507 167 34,3%
CHF 1,0312 0 0 70 032 72 214 1,0%
DKK 0,1341 0 0 493 762 66 189 0,9%
SEK 0,0862 0 0 842 325 72 634 1,0%
Totaal in EUR 7 308 846

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 57 082
Distributie 1,7% 45 945
Voeding 6,1% 167 032
Consumptie/Luxe 10,7% 289 973
Farmacie/Medical 13,7% 372 149
Holdings 11,9% 321 996
Financieel 7,1% 193 299
Industrie 5,0% 135 070
Technologie 40,5% 1 101 413
Staal/Non-ferro 1,2% 33 035
Totaal in EUR 2 716 995

Huidige netto inventariswaarde op 10/04/2024

Kapitalisatie 110.27 EUR
Distributie 99.74 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,7% 200000 0,96 EUR 196 184 196 184 12/04/2024
AMAZON COM 0,6% 260 187,91 USD 48 857 45 945 12/04/2024
Industrie
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,2% 100000 0,84 EUR 84 409 84 409 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 2,7% 200000 0,99 EUR 200 501 200 501 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 2,9% 200000 1,01 EUR 208 593 208 593 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,7% 200000 0,98 EUR 198 019 198 019 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 2,0% 150000 0,96 EUR 143 982 143 982 12/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 3,9% 300000 0,99 USD 304 163 286 034 11/04/2024
AALBERTS 0,4% 725 45,14 EUR 32 727 32 727 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 487 210,15 EUR 102 343 102 343 12/04/2024
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 100000 0,96 EUR 96 779 96 779 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 4,1% 300000 0,99 EUR 296 239 296 239 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 100000 0,96 EUR 96 279 96 279 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 100000 0,95 EUR 95 097 95 097 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,9% 150000 0,96 USD 146 276 137 558 12/04/2024
DANAHER 0,9% 287 242,96 USD 69 730 65 574 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1134 60,22 EUR 68 289 68 289 12/04/2024
MEDTRONIC 0,8% 798 81,55 USD 65 073 61 195 12/04/2024
NOVO NORDISK 0,9% 568 869,30 DKK 493 762 66 189 11/04/2024
SONOVA HOLDING 0,6% 178 256,40 CHF 45 639 47 061 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,9% 154 440,83 USD 67 888 63 842 12/04/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 100000 0,98 EUR 99 947 99 947 12/04/2024
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,7% 200000 0,97 EUR 197 679 197 679 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 2,8% 200000 1,00 EUR 203 301 203 301 12/04/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 150000 0,96 EUR 146 764 146 764 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 100000 0,99 EUR 100 291 100 291 12/04/2024
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,3% 170000 0,97 EUR 165 708 165 708 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 100000 0,85 EUR 85 880 85 880 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,3% 200000 0,85 EUR 169 852 169 852 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 150000 0,80 USD 120 006 112 854 11/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,6% 200000 0,99 USD 199 924 188 009 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 150000 0,88 USD 132 381 124 491 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 212 320,79 USD 68 007 63 954 12/04/2024
ADOBE 0,9% 150 476,82 USD 71 524 67 261 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 897 161,13 USD 144 534 135 919 12/04/2024
APPLE COMPUTER 1,0% 429 176,30 USD 75 633 71 125 12/04/2024
ASML HOLDING 1,5% 121 911,50 EUR 110 292 110 292 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 2750 306,30 SEK 842 325 72 634 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 472 162,64 USD 76 766 72 191 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 1363 49,06 USD 66 873 62 887 12/04/2024
FORTINET 0,5% 600 67,40 USD 40 440 38 030 12/04/2024
MASTERCARD 0,7% 123 468,84 USD 57 667 54 230 12/04/2024
MICROSOFT 1,9% 343 423,72 USD 145 336 136 674 12/04/2024
PAYCHEX 0,6% 375 124,24 USD 46 590 43 813 11/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 650 144,06 USD 93 639 88 058 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 156 211,19 USD 32 946 30 982 11/04/2024
VISA 0,7% 205 276,81 USD 56 745 53 363 12/04/2024
Overheid
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,2% 100000 0,91 EUR 91 090 91 090 10/04/2024
EUR EIB 06.11.14-15.07.24 FRN 1,4% 100000 1,00 EUR 100 030 100 030 12/04/2024
Transport/Vervoer
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 100000 0,97 EUR 97 554 97 554 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 1,3% 100000 0,97 EUR 97 189 97 189 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 258 235,27 USD 60 700 57 082 12/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 1,4% 100000 0,99 EUR 99 356 99 356 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,5% 876 40,10 USD 35 129 33 035 12/04/2024
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 16/01/2023
eur steilmman 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 115 115 09/06/2023
BOOKING HOLDINGS 1,2% 25 3 579,14 USD 89 479 84 146 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,6% 128 351,05 EUR 44 934 44 934 12/04/2024
LVMH 1,4% 133 784,50 EUR 104 339 104 339 12/04/2024
MONCLER 0,8% 879 64,34 EUR 56 555 56 555 12/04/2024
Voeding
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 4,2% 300000 1,00 EUR 305 677 305 677 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 1243 55,82 EUR 69 384 69 384 12/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 517 59,05 USD 30 529 28 709 11/04/2024
HERSHEY FOODS 0,6% 246 189,27 USD 46 560 43 785 12/04/2024
NESTLE SA 0,3% 260 93,82 CHF 24 393 25 153 11/04/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 191 160,40 EUR 30 636 30 636 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 302 406,69 USD 122 819 115 499 12/04/2024
EXOR NV 1,8% 1287 100,80 EUR 129 730 129 730 12/04/2024
SOFINA 0,6% 212 217,60 EUR 46 131 46 131 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 2023 35,97 USD 72 768 68 431 12/04/2024
KBC GROEP 0,7% 758 69,10 EUR 52 378 52 378 12/04/2024
MOODY'S CORP 1,0% 203 379,73 USD 77 085 72 491 12/04/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 15 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer