Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,33%
1 jaar -1,01%
2 jaar -4,02%
3 jaar 2,08%
5 jaar 2,23%
Rendement sinds oprichting 6,02%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,44% per 31/03/24
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,22 per 31/03/24

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 6 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.


Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen Niet van toepassing Niet van toepassing
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dit fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 8 296 425
Rek courant 1,0% 87 207
Totaal in EUR 100,0% 8 383 631

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 87 207 0 2 159 290 2 246 497 26,8%
GBP 1,1714 0 0 278 930 326 739 3,9%
USD 0,9385 0 0 4 443 249 4 169 990 49,7%
CHF 1,0283 0 0 1 435 887 1 476 451 17,6%
NOK 0,0860 0 0 1 906 453 163 955 2,0%
Totaal in EUR 8 383 631

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Bouw 2,1% 175 522
Distributie 6,0% 494 375
Media 3,9% 325 806
Voeding 18,1% 1 504 028
Consumptie/Luxe 5,8% 483 331
Farmacie/Medical 19,6% 1 626 894
Diensten 2,0% 163 955
Holdings 6,3% 519 815
Energie 6,2% 515 111
Financieel 1,9% 160 236
Vastgoedontwikkelaars 8,2% 676 428
Industrie 4,0% 335 856
Technologie 4,0% 328 700
Nutssector 4,0% 333 545
Telecomoperatoren 7,9% 652 822
Totaal in EUR 8 296 425

Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Kapitalisatie 196.78 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Bouw
BOUYGUES ACT 2,1% 4850 36,19 EUR 175 522 175 522 15/04/2024
Distributie
BUNZL 2,0% 4800 29,90 GBP 143 520 168 119 15/04/2024
MCDONALDS CORP 1,9% 642 267,39 USD 171 664 161 107 12/04/2024
YUM! BRANDS 2,0% 1277 137,80 USD 175 971 165 148 12/04/2024
Media
ELISA OYJ 1,9% 3960 40,92 EUR 162 043 162 043 15/04/2024
RELX PLC 2,0% 4167 39,30 EUR 163 763 163 763 15/04/2024
Voeding
BARRY CALLEBAUT 2,0% 126 1 276,00 CHF 160 776 165 318 15/04/2024
COCA COLA CO 2,0% 3049 58,28 USD 177 696 166 767 12/04/2024
CONSTELLATION BRANDS 2,1% 707 262,24 USD 185 404 174 001 12/04/2024
DANONE 2,0% 2927 57,92 EUR 169 532 169 532 15/04/2024
KEURIG DR PEPPER 2,0% 5877 30,22 USD 177 603 166 680 12/04/2024
MONDELEZ 1,9% 2595 66,69 USD 173 061 162 417 12/04/2024
NESTLE SA 1,9% 1708 93,04 CHF 158 912 163 402 12/04/2024
PEPSICO 2,1% 1094 168,10 USD 183 901 172 591 12/04/2024
UNILEVER PLC 1,9% 3695 44,20 EUR 163 319 163 319 15/04/2024
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 1,9% 1209 131,20 EUR 158 621 158 621 15/04/2024
HENKEL Sta-Akt. nom.5 DEM 2,0% 2508 65,30 EUR 163 772 163 772 15/04/2024
PROCTER & GAMBLE 1,9% 1104 155,33 USD 171 484 160 938 12/04/2024
Farmacie/Medical
ABBVIE 1,9% 1043 162,28 USD 169 258 158 849 12/04/2024
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,0% 746 234,00 USD 174 564 163 828 12/04/2024
AMGEN 1,9% 639 267,28 USD 170 792 160 288 12/04/2024
BRISTOL MYERS 1,9% 3474 48,28 USD 167 725 157 410 12/04/2024
COLGATE PALMOLIVE 1,9% 2004 85,85 USD 172 043 161 463 12/04/2024
GALENICA AG 2,0% 2270 70,55 CHF 160 149 164 673 15/04/2024
KIMBERLY CLARK CORP 2,1% 1489 123,89 USD 184 472 173 127 12/04/2024
MERCK & CO INC 2,0% 1440 125,74 USD 181 066 169 930 12/04/2024
NOVARTIS REG 1,9% 1848 86,03 CHF 158 983 163 475 15/04/2024
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 665 225,00 CHF 149 625 153 852 15/04/2024
Diensten
ORKLA ASA 2,0% 24679 77,25 NOK 1 906 453 163 955 15/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 2,1% 1089 159,10 EUR 173 260 173 260 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 460 403,26 USD 185 500 174 091 12/04/2024
GBL 2,1% 2455 70,25 EUR 172 464 172 464 15/04/2024
Energie
CENTERPOINT ENERGY 2,0% 6605 27,46 USD 181 373 170 219 12/04/2024
PPL CORPORATION 2,1% 7054 26,63 USD 187 848 176 295 12/04/2024
RED ELECTRA CORP 2,0% 10691 15,77 EUR 168 597 168 597 12/04/2024
Financieel
MARSH & MCLENNAN COS 1,9% 862 198,07 USD 170 736 160 236 12/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
ALLREAL HOLDING 2,0% 1040 154,00 CHF 160 160 164 685 12/04/2024
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 2,0% 1423 114,40 CHF 162 791 167 390 15/04/2024
REALTY INCOME CORPORATION 2,1% 3587 52,02 USD 186 596 175 120 12/04/2024
SWISS PRIME SITE 2,0% 1934 85,10 CHF 164 583 169 233 12/04/2024
Industrie
REPUBLIC SERVICES 2,0% 965 187,82 USD 181 246 170 100 12/04/2024
WASTE MANAGEMENT COM 2,0% 860 205,37 USD 176 618 165 756 12/04/2024
Technologie
IBM 2,0% 972 182,27 USD 177 166 166 271 12/04/2024
ROPER TECHNOLOGIES 1,9% 323 535,83 USD 173 073 162 429 12/04/2024
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 2,1% 2103 88,63 USD 186 389 174 926 12/04/2024
NATIONAL GRID 1,9% 13185 10,27 GBP 135 410 158 619 15/04/2024
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 1,9% 7482 21,11 EUR 157 945 157 945 15/04/2024
KPN 2,0% 49505 3,39 EUR 167 723 167 723 15/04/2024
ORANGE 1,9% 15632 10,41 EUR 162 729 162 729 15/04/2024
SWISSCOM 2,0% 309 517,50 CHF 159 908 164 425 15/04/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij on- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 4%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 4% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,3%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be

Februari 2024

Het compartiment Low Volatility Equity belegt, op systematische wijze, in de minst volatiele aandelen. Onder volatiliteit verstaan we de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt. De beheerder selecteert maandelijks de 25 minst volatiele Amerikaanse en de 25 minst volatiele Europese aandelen en neemt deze op in het compartiment. De volatiliteit wordt bepaald door te kijken naar de standaardafwijking, een statistische maatstaf die de spreiding van een variabele rond zijn gemiddelde meet, van de dagelijkse rendementen van de individuele aandelen, en dit over een periode van twee jaar. Om het neerwaarts risico verder te beperken worden enkel winstgevende bedrijven weerhouden. Om de sectorale diversificatie van de selectie te waarborgen mogen maximaal 5 aandelen in dezelfde subsector actief zijn. Er worden tevens specifieke transactieregels toegepast om erover te waken dat het aantal maandelijkse transacties beperkt blijft. In april bleef de selectie gelijk aan die van de maand maart. Er werden bijgevolg geen transacties uitgevoerd.

Een selectie gebaseerd op lage volatiliteit zorgt doorgaans voor een hogere weging van defensieve sectoren. Bedrijven in deze sectoren zijn gemiddeld gezien minder gevoelig aan de ontwikkeling van de economie. In economisch moeilijkere tijden houden bedrijven in deze sectoren dan ook beter stand. Denk aan bedrijven in de gezondheidszorg, voeding en nutsbedrijven, die in de huidige selectie van het compartiment goed zijn voor ongeveer de helft van de aandelen.

Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer de helft van de portefeuille uit.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Constellation Brands, met een stijging van ongeveer 9,4%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Swisscom (+ 9,1%), Red Electra Corp (+ 7,5%), Bristol Myers (+ 6,9%), Kimberly Clark Corp (+ 6,8%), Henkel Sta-Akt. Nom.5 Dem (+ 6,7%), Pepsico (+ 5,8%), Barry Callebaut (+ 5,4%) en Psp Swiss Property Ag-Reg (+ 5,1%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door het aandeel Ppl Corporation (+ 4,4%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat slechts 7 posities een daling lieten zien in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Mondelez, met een daling van ongeveer 4,2%. Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Mcdonalds Corp (- 3,5%), Novartis Reg (- 2,4%), Galenica Ag (- 1%), Roche Holding Genuss. (- 1%), Elisa Oyj (- 0,6%) en Relx Plc (- 0,6%).

De aandelen Public Servcie Enterprise Group, Reckitt Benkiser Group en Viscofan werden vervangen door Bunzl, Danone en Roper Technologies.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 2,70%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 15 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer