Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het compartiment focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,89%
1 jaar 17,41%
2 jaar 6,94%
3 jaar 4,38%
5 jaar 6,98%
Rendement sinds oprichting 5,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 13,96% per 31/03/24
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,28 per 31/03/24

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 •  Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar dezemunten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 23 augustus 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten.
 • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector.
 • De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,7% 5 509 704
Rek courant 3,3% 185 139
Totaal in EUR 100,0% 5 694 844

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9203 0 0 3 421 408 3 148 722 55,3%
EUR 185 139 0 1 870 524 2 055 663 36,1%
DKK 0,1340 0 0 854 474 114 500 2,0%
SEK 0,0863 0 0 4 354 904 375 959 6,6%
Totaal in EUR 5 694 844

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 95 290
Distributie 3,3% 181 356
Voeding 5,3% 292 551
Consumptie/Luxe 10,2% 559 405
Farmacie/Medical 10,8% 594 829
Holdings 17,4% 960 978
Financieel 7,2% 397 967
Industrie 5,0% 274 249
Technologie 38,0% 2 094 023
Staal/Non-ferro 1,1% 59 057
Totaal in EUR 5 509 704

Huidige netto inventariswaarde op 16/05/2024

Kapitalisatie 138.16 EUR
Distributie 108.53 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 425 243,63 USD 103 543 95 290 20/05/2024
Distributie
AMAZON COM 2,0% 684 183,54 USD 125 541 115 536 20/05/2024
CVS HEALTH CORP 1,2% 1246 57,40 USD 71 520 65 820 20/05/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 2713 61,14 EUR 165 873 165 873 21/05/2024
COCA COLA CO 0,9% 853 62,57 USD 53 372 49 118 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 405 208,09 USD 84 276 77 560 20/05/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 54 3 768,62 USD 203 505 187 286 21/05/2024
KERING 1,2% 211 331,60 EUR 69 968 69 968 21/05/2024
LVMH 3,7% 275 770,20 EUR 211 805 211 805 21/05/2024
MONCLER 1,6% 1446 62,48 EUR 90 346 90 346 21/05/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 472 267,11 USD 126 076 116 028 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 2326 57,84 EUR 134 536 134 536 21/05/2024
MEDTRONIC 1,8% 1314 84,51 USD 111 046 102 196 20/05/2024
NOVO NORDISK 2,0% 936 912,90 DKK 854 474 114 500 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,2% 268 517,23 USD 138 618 127 570 20/05/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 315 168,70 EUR 53 141 53 141 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 626 413,00 USD 258 538 237 933 20/05/2024
BREDERODE 2,1% 1038 113,20 EUR 117 502 117 502 21/05/2024
EXOR NV 4,8% 2653 103,90 EUR 275 647 275 647 21/05/2024
INVESTOR AB-B 3,4% 7854 283,30 SEK 2 225 038 192 088 20/05/2024
SOFINA 1,5% 379 223,40 EUR 84 669 84 669 21/05/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 3330 38,82 USD 129 271 118 968 20/05/2024
KBC ANCORA 1,6% 1973 46,15 EUR 91 054 91 054 21/05/2024
MOODY'S CORP 3,3% 495 412,57 USD 204 222 187 946 20/05/2024
Industrie
AALBERTS 0,8% 892 48,08 EUR 42 887 42 887 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,1% 1002 230,90 EUR 231 362 231 362 21/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 502 305,70 USD 153 461 141 231 20/05/2024
ADOBE 2,2% 283 484,69 USD 137 167 126 235 20/05/2024
ALPHABET INC class C 4,0% 1381 178,46 USD 246 453 226 811 20/05/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 937 191,04 USD 179 004 164 738 20/05/2024
ASML HOLDING 3,8% 252 854,60 EUR 215 359 215 359 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 6895 308,90 SEK 2 129 866 183 871 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 1187 151,86 USD 180 258 165 891 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 2243 47,13 USD 105 713 97 287 20/05/2024
FORTINET 1,0% 1022 62,34 USD 63 711 58 634 21/05/2024
MASTERCARD 1,5% 202 459,66 USD 92 851 85 451 20/05/2024
MELEXIS 1,5% 1073 80,50 EUR 86 377 86 377 21/05/2024
MICROSOFT 4,9% 710 425,34 USD 301 991 277 923 20/05/2024
PAYCHEX 1,3% 652 125,57 USD 81 872 75 346 20/05/2024
SALESFORCE 0,9% 189 287,07 USD 54 256 49 932 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 264 209,96 USD 55 429 51 012 20/05/2024
VISA 1,5% 343 278,54 USD 95 539 87 925 20/05/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,0% 1444 44,44 USD 64 171 59 057 20/05/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2,0% 
Transactiekosten 0,5%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Er wordt voor het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd.

De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return
van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

De high-watermark is de hoogste netto inventariswaarde (NIW) die het compartiment ooit heeft bereikt op 31/12 sinds 31/12/2017. Na een jaar van verlies tegenover de vorige boekjaren zal de beheerder eerst het tekort tegenover die hoogste waarde moeten goedmaken alvorens een performance fee betaald mag worden op de meerprestatie boven 10% boven de high-watermark.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Newmont Corporation, met een stijging van ongeveer 14,7%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Bank Of America Corp. (+ 9,8%), Alphabet Inc Class C (+ 8,9%), Novo Nordisk (+ 7,5%), Aalberts (+ 7,4%), Cvs Health Corp (+ 7,2%) en Eurofins Scientific (+ 7,0%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Booking Holdings (+ 4,6%), Medtronic (+ 4,5%) en Ackermans Van Haaren (+ 4,3%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Kering (Ex-Ppr), met een daling van ongeveer 13,8%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Adobe (- 9,9%), Accenture Plc Class A (- 7,5%) en Apple Computer (- 5,1%). Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Melexis (- 3,2%), Union Pacific Corp (- 3,1%), Danaher (- 1,4%), Visa (- 1,3%), Sofina (- 1,2%) en Fortinet (- 1,2%).

De aandelen Hershey Foods, Paychex, Salesforce en UnitedHealth Group werden toegevoegd aan de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 1,30%.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer