Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het compartiment focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 10,44%
1 jaar 4,56%
2 jaar -2,47%
3 jaar 4,34%
5 jaar 6,02%
Rendement sinds oprichting 4,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,47% per 31/10/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,35 per 31/10/23

Bekijk samenstelling

! De risico-indicator gaat ervan uit dat U het product 7 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 
We hebben dit product ingedeeld als 4 uit 7, en dat is een gemiddelde risicocategorie.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 •  Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar dezemunten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,60%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 23 augustus 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten.
 • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) + 50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Vereiste minimale periode van bezit: 7 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 6 707 928
Rek courant 2,4% 162 980
Totaal in EUR 100,0% 6 870 908

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 162 980 0 2 394 812 2 557 792 37,2%
USD 0,9120 0 0 4 111 637 3 749 609 54,6%
DKK 0,1341 0 0 913 531 122 505 1,8%
SEK 0,0879 0 0 5 018 240 441 003 6,4%
Totaal in EUR 6 870 908

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 103 341
Transport/Vervoer 1,8% 121 586
Distributie 3,9% 264 474
Voeding 4,2% 284 569
Consumptie/Luxe 10,5% 707 677
Farmacie/Medical 8,5% 567 021
Holdings 17,1% 1 143 850
Financieel 6,9% 465 958
Industrie 4,5% 305 026
Technologie 39,8% 2 668 972
Staal/Non-ferro 1,1% 75 454
Totaal in EUR 6 707 928

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 123.28 EUR
Distributie 103.76 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 980 105,45 EUR 103 341 103 341 29/11/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,8% 602 221,47 USD 133 325 121 586 29/11/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 609 146,32 USD 89 109 81 263 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 3003 66,90 USD 200 901 183 211 29/11/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 3853 57,18 EUR 220 315 220 315 29/11/2023
COCA COLA CO 0,9% 1210 58,23 USD 70 458 64 254 29/11/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 76 3 126,29 USD 237 598 216 678 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 299 391,00 EUR 116 909 116 909 29/11/2023
LVMH 3,9% 390 690,50 EUR 269 295 269 295 29/11/2023
MONCLER 1,5% 2054 51,02 EUR 104 795 104 795 29/11/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 670 222,52 USD 149 088 135 961 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 3301 52,82 EUR 174 359 174 359 29/11/2023
MEDTRONIC 2,0% 1866 78,86 USD 147 153 134 196 29/11/2023
NOVO NORDISK 1,8% 1328 687,90 DKK 913 531 122 505 28/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 448 150,10 EUR 67 245 67 245 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 889 358,69 USD 318 875 290 799 29/11/2023
BREDERODE 1,9% 1474 90,80 EUR 133 839 133 839 29/11/2023
EXOR NV 4,8% 3769 88,40 EUR 333 180 333 180 29/11/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 11153 214,25 SEK 2 389 530 209 992 28/11/2023
SOFINA 1,6% 537 202,60 EUR 108 796 108 796 29/11/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 4728 30,31 USD 143 306 130 688 29/11/2023
KBC ANCORA 1,5% 2803 36,84 EUR 103 263 103 263 29/11/2023
MOODY'S CORP 3,4% 703 361,89 USD 254 409 232 008 29/11/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 1848 36,31 EUR 67 101 67 101 29/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 1423 167,20 EUR 237 926 237 926 29/11/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,1% 710 333,34 USD 236 671 215 833 29/11/2023
ADOBE 3,6% 441 617,39 USD 272 269 248 296 29/11/2023
ALPHABET INC class C 4,8% 2632 136,40 USD 359 005 327 395 29/11/2023
APPLE COMPUTER 3,3% 1329 189,37 USD 251 673 229 513 29/11/2023
ASML HOLDING 3,3% 356 629,20 EUR 223 995 223 995 29/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 9794 268,40 SEK 2 628 710 231 011 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 1684 146,17 USD 246 150 224 477 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 3185 48,05 USD 153 039 139 564 29/11/2023
FORTINET 1,0% 1451 53,60 USD 77 774 70 926 29/11/2023
MASTERCARD 1,6% 288 409,82 USD 118 028 107 636 29/11/2023
MELEXIS 1,9% 1524 85,60 EUR 130 454 130 454 29/11/2023
MICROSOFT 5,1% 1007 378,85 USD 381 502 347 911 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 375 173,36 USD 65 010 59 286 29/11/2023
VISA 1,6% 486 254,23 USD 123 556 112 677 29/11/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2049 40,38 USD 82 739 75 454 29/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten     2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,6%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Er wordt voor het compartiment een performance fee
met een high-watermark gehanteerd.

De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in
het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return
van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De
performance fee wordt zodra zij van toepassing is,
dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de
NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be

September 2023

Rente zoekt nieuwe hoogtes op in september

De Amerikaanse S&P 500 Index daalde in de herfstmaand met 4,87%, terwijl de Europese Stoxx 600 1,74% lager afsloot. Naast o.a. de door vakbond ‘United Auto Workers’ gecoördineerde stakingen bij autofabrikanten Ford Motor, General Motors en Stellantis, de anticipatie op (alweer) een mogelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten, en de (ondertussen stopgezette) stakingen bij Chevron’s Australische LNG-productiefaciliteiten, werd het sentiment voornamelijk bepaald door de stijging van de langetermijnrentes.

De Federal Reserve hield de beleidsrente in september stabiel op 5,25% - 5,50%, wat in lijn was met de verwachting. Powell bleef evenwel
opvallend streng in zijn begeleidende commentaar. Zo zou de Amerikaanse centrale bank nog voor het jaareinde de rente nogmaals verhogen met 0,25%. In tegenstelling tot de strenge houding van de FED, opteerde de ECB midden september voor een milde commentaar na de verhoging van de depositorente met 25 basispunten tot 4%, het hoogste niveau sinds 1999. Zo zou de rente volgens de ECB-voorzitter nu een niveau bereikt hebben dat, mits voldoende lang aangehouden, een substantiële bijdrage zou moeten leveren aan een tijdige terugkeer naar de beoogde inflatieniveaus.

Ondanks de verschillende rentebeslissingen, weerklonk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan eenzelfde boodschap: eens de piek bereikt, zal de rente nog enige tijd van het uitzicht blijven genieten alvorens terug af te dalen. Een realiteit die gestaag doorsijpelde in de
langetermijnrentes. Zo steeg het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen in de afgelopen maand met maar liefst een halve
procentpunt tot ongeveer 4,6%, terwijl het rendement op Duits tienjarig staatspapier met ongeveer 36 basispunten opliep tot 2,85%. De negatieve rentecurve werd zo iets minder negatief.

Positief is dat de inflatiecijfers verder in de goede richting evolueren. De Amerikaanse Core PCE index, de favoriete kerninflatie-graadmeter van de Federal Reserve, daalde in de laatste meting tot 3,9% op jaarbasis. In de eurozone daalde het laatst gepubliceerde kerninflatiecijfer sterker dan verwacht tot 4,5%. De onverwachte verlenging van de lagere olieproductie door OPEC-landen Saoedi-Arabië en Rusland deed de olieprijs wel weer wat opveren, wat de trend naar lagere inflatie tegenwerkt.

Slechts 3 stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel CVS Health Corp, met een stijging van ongeveer 7,1%. Verder werd ook een goede prestatie neergezet door het aandeel Activision Blizzard (+ 1,8%), terwijl het aandeel van Anheuser-Busch Inbev stabiel bleef.

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Kering, met een daling van ongeveer 12,6%. Het pessimisme rond China, voor velen de voornaamste afzetmarkt, weegt op de luxe-aandelen. Zo daalde ook de koers van de aandelen van Moncler (- 12,1%) en LVMH (- 8,4%) sterk. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Apple Computer (- 8,9%), Adobe (- 8,8%), ASML Holding (- 8,0%), Amazon (- 7,9%), Union Pacific Corp (- 7,7%), Sofina (- 7,6%) en Coca Cola Company (- 6,4%).

Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 2,99%.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer