Dierickx Leys Fund III Capitam Klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Capitam belegt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen. Het fonds richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 1,67%
1 jaar 7,38%
2 jaar 0,18%
3 jaar -0,63%
5 jaar 2,91%
Rendement sinds oprichting 3,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,61% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) - 0,09 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,6%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 januari 2011
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling wekelijks op dinsdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Het compartiment kenmerkt zich door een actieve invulling van de asset-klasses door middel van individuele keuzes van genoteerde aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties en vastgoedcertificaten. Het compartiment richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel met als lange termijnrichtlijn een belegging van 50% in aandelen, 30% in bedrijfsobligaties en 20% in overheidsobligaties. Op korte termijn kan hiervan worden afgeweken door het opvoeren van een cash-component op basis van inzichten in de verwachte financiële ontwikkelingen.
 • De gewogen gemiddelde rating van de obligaties zijn BBB of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd. Het compartiment wordt actief beheerd: de beheerder beschikt over een discretionaire bevoegdheid bij de samenstelling van de portefeuille van het compartiment in overeenstemming met de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het compartiment.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,9% 637 286
Aandelen 50,6% 703 095
Rek courant 3,5% 47 969
Totaal in EUR 100,0% 1 388 351

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 47 969 0 763 530 811 500 58,5%
USD 0,9203 0 0 514 164 473 186 34,1%
CHF 1,0119 0 0 70 690 71 531 5,2%
SEK 0,0863 0 0 372 225 32 134 2,3%
Totaal in EUR 1 388 351

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Distributie 4,8% 33 782
Voeding 8,9% 62 824
Consumptie/Luxe 12,2% 85 434
Farmacie/Medical 14,5% 102 087
Holdings 9,2% 64 755
Financieel 9,5% 67 031
Industrie 5,0% 34 975
Technologie 35,9% 252 206
Totaal in EUR 703 095

Huidige netto inventariswaarde op 14/05/2024

Kapitalisatie 166.72 EUR
Distributie 125.53 EUR

Dierickx Leys Fund III Capitam Klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

  

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 6,6% 100000 0,91 EUR 91 188 91 188 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5% 152 230,10 EUR 34 975 34 975 21/05/2024
Overheid
EUR DUITSLAND 0% 31.01.20-11.04.25 3,5% 50000 0,97 EUR 48 555 48 555 21/05/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 6,5% 100000 0,91 EUR 90 780 90 780 17/05/2024
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,7% 25000 0,96 EUR 24 131 24 131 21/05/2024
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,7% 25000 0,96 EUR 24 131 24 131 21/05/2024
USD TREASURY 1.125% 15.02.21-31 5,4% 100000 0,81 USD 81 477 74 983 21/05/2024
Chemie
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 7,1% 100000 0,99 EUR 99 184 99 184 21/05/2024
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 6,5% 100000 0,90 EUR 89 960 89 960 21/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 3,5% 50000 0,96 EUR 48 098 48 098 06/05/2024
Technologie
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 3,3% 50000 0,99 USD 50 286 46 278 21/05/2024
ADOBE 1,7% 52 484,69 USD 25 204 23 195 20/05/2024
ALPHABET INC class C 2,8% 240 178,46 USD 42 830 39 417 20/05/2024
ASML HOLDING 2,6% 43 843,40 EUR 36 266 36 266 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 1205 308,90 SEK 372 225 32 134 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 230 151,86 USD 34 928 32 144 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 583 47,13 USD 27 477 25 287 20/05/2024
MICROSOFT 2,3% 83 425,34 USD 35 303 32 490 20/05/2024
VISA 2,3% 122 278,54 USD 33 982 31 274 20/05/2024
Distributie
AMAZON COM 2,4% 200 183,54 USD 36 708 33 782 20/05/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 500 61,12 EUR 30 560 30 560 21/05/2024
NESTLE SA 2,3% 330 96,62 CHF 31 885 32 264 17/05/2024
Consumptie/Luxe
KERING 1,4% 60 333,00 EUR 19 980 19 980 21/05/2024
LVMH 2,3% 42 770,00 EUR 32 340 32 340 21/05/2024
MONCLER 2,4% 530 62,48 EUR 33 114 33 114 21/05/2024
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 481 57,84 EUR 27 821 27 821 21/05/2024
MEDTRONIC 2,5% 450 84,51 USD 38 030 34 999 20/05/2024
SONOVA HOLDING 2,8% 138 281,20 CHF 38 806 39 267 21/05/2024
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 85 413,00 USD 35 105 32 307 20/05/2024
EXOR NV 2,3% 312 104,00 EUR 32 448 32 448 21/05/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 941 38,82 USD 36 530 33 618 20/05/2024
MOODY'S CORP 2,4% 88 412,57 USD 36 306 33 413 20/05/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2,1% 
Transactiekosten 0,5%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

  / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Bank Of America Corp., met een stijging van ongeveer 9,8%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Alphabet Inc Class C (+ 8,9%) en Eurofins Scientific (+ 7%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Medtronic (+ 4,5%), Nestle Sa (+ 4,3%), Assa Abloy Ab -B- (+ 4%), Moncler (+ 3,8%), Moody'S Corp (+ 3,6%), Exor Nv (+ 3,3%) en Cisco Systems (+ 3,2%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat slechts 6 posities een daling lieten zien in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Kering (Ex-Ppr), met een daling van ongeveer 13,8%. Daarnaast zagen we een sterke daling van het aandeel Adobe (- 9,9%). Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Sonova Holding (- 4,1%), Visa (- 1,3%), Lvmh (- 1,1%) en Schneider Electric (- 0,1%).

De aandelen Apple Computer, CVS Health Corp, Roche Holding en Sofina werden verkocht. Ook de obligaties EUR EMIRATES TELE 2,75% 18.06.14-26, EUR JDE PEET'S 0,50% 16.01.21-29, en EUR NASDAQ 1,75% 28.03.19-29 verlieten de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 0,45%.

KID - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer