Dierickx Leys Fund III Capitam Klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Capitam belegt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen. Het fonds richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 6,25%
1 jaar 2,55%
2 jaar -8,19%
3 jaar -0,16%
5 jaar 2,74%
Rendement sinds oprichting 3,69%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,77% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,04 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! De risico-indicator gaat ervan uit dat U het product 5 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld als 3 uit 7, en dat is een gemiddelde tot lage risicocategorie.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven voor de bovengenoemde indicator:

 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar dezemunten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel

of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,60%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 januari 2011
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling wekelijks op dinsdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Capitam belegt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen. Het fonds richt zich expliciet op een neutraal beleggingsprofiel.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particuliere vennootschappen, etc.
 • De gewogen gemiddelde rating van de obligaties zijn BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
 • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt elke week aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,4% 2 795 805
Aandelen 50,6% 2 923 291
Rek courant 1,0% 59 475
Totaal in EUR 100,0% 5 778 570

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 59 475 0 3 136 036 3 195 511 55,3%
USD 0,9217 0 0 2 336 455 2 153 628 37,3%
CHF 1,0542 0 0 295 213 311 228 5,4%
SEK 0,0880 0 0 1 343 000 118 204 2,0%
Totaal in EUR 5 778 570

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Distributie 6,3% 184 166
Voeding 6,8% 198 736
Consumptie/Luxe 9,4% 274 684
Farmacie/Medical 14,5% 424 850
Holdings 12,2% 356 724
Financieel 7,1% 208 193
Industrie 4,6% 135 840
Technologie 37,1% 1 083 134
Staal/Non-ferro 1,9% 56 964
Totaal in EUR 2 923 291

Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2023

Kapitalisatie 158.18 EUR
Distributie 120.31 EUR

Dierickx Leys Fund III Capitam Klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

  

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 4,7% 300000 0,90 EUR 270 232 270 232 01/12/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 100000 0,98 EUR 97 647 97 647 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 800 169,80 EUR 135 840 135 840 01/12/2023
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 3,4% 200000 0,97 EUR 196 070 196 070 01/12/2023
Chemie
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 3,4% 200000 0,98 EUR 198 829 198 829 01/12/2023
Voeding
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 4,4% 300000 0,84 EUR 253 495 253 495 01/12/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 1800 58,25 EUR 104 850 104 850 01/12/2023
NESTLE SA 1,6% 900 98,95 CHF 89 055 93 886 01/12/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 4,7% 300000 0,90 EUR 273 602 273 602 01/12/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 3700 30,96 USD 114 552 105 588 01/12/2023
MOODY'S CORP 1,8% 300 371,05 USD 111 315 102 605 01/12/2023
Overheid
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 3,1% 200000 0,90 EUR 180 120 180 120 29/11/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 2,7% 175000 0,90 EUR 157 605 157 605 29/11/2023
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 5,0% 300000 0,96 EUR 288 526 288 526 01/12/2023
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,2% 75000 0,96 EUR 72 132 72 132 01/12/2023
USD TREASURY 1.125% 15.02.21-31 8,4% 650000 0,81 USD 526 521 485 321 01/12/2023
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 3,1% 200000 0,88 EUR 176 546 176 546 01/12/2023
Technologie
USD TENCENT MUSIC 2% 03.09.20-30 2,5% 200000 0,79 USD 158 049 145 682 01/12/2023
ADOBE 2,4% 250 612,47 USD 153 118 141 136 01/12/2023
ALPHABET INC class C 2,3% 1100 133,32 USD 146 652 135 176 01/12/2023
APPLE COMPUTER 1,5% 500 191,24 USD 95 620 88 138 01/12/2023
ASML HOLDING 2,3% 210 637,50 EUR 133 875 133 875 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 2,0% 5000 268,60 SEK 1 343 000 118 204 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 900 145,83 USD 131 247 120 977 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 1,5% 2000 48,47 USD 96 940 89 354 01/12/2023
MICROSOFT 2,4% 400 374,51 USD 149 804 138 082 01/12/2023
VISA 2,0% 500 256,45 USD 128 225 118 191 01/12/2023
Distributie
AMAZON COM 1,9% 800 147,03 USD 117 624 108 420 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 1,3% 1200 68,48 USD 82 176 75 746 01/12/2023
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 1,4% 200 392,90 EUR 78 580 78 580 01/12/2023
LVMH 1,8% 150 699,20 EUR 104 880 104 880 01/12/2023
MONCLER 1,6% 1800 50,68 EUR 91 224 91 224 01/12/2023
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 1800 53,84 EUR 96 912 96 912 01/12/2023
MEDTRONIC 1,9% 1500 79,99 USD 119 985 110 596 01/12/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,7% 380 239,60 CHF 91 048 95 987 01/12/2023
SONOVA HOLDING 2,1% 450 255,80 CHF 115 110 121 355 01/12/2023
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 400 357,07 USD 142 828 131 652 01/12/2023
EXOR NV 2,5% 1600 89,92 EUR 143 872 143 872 01/12/2023
SOFINA 1,4% 400 203,00 EUR 81 200 81 200 01/12/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,0% 1500 41,20 USD 61 800 56 964 01/12/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten     2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,6%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

  / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be

September 2023

Rente zoekt nieuwe hoogtes op in september

De Amerikaanse S&P 500 Index daalde in de herfstmaand met 4,87%, terwijl de Europese Stoxx 600 1,74% lager afsloot. Naast o.a. de door vakbond ‘United Auto Workers’ gecoördineerde stakingen bij autofabrikanten Ford Motor, General Motors en Stellantis, de anticipatie op (alweer) een mogelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten, en de (ondertussen stopgezette) stakingen bij Chevron’s Australische LNG-productiefaciliteiten, werd het sentiment voornamelijk bepaald door de stijging van de langetermijnrentes.

De Federal Reserve hield de beleidsrente in september stabiel op 5,25% - 5,50%, wat in lijn was met de verwachting. Powell bleef evenwel
opvallend streng in zijn begeleidende commentaar. Zo zou de Amerikaanse centrale bank nog voor het jaareinde de rente nogmaals verhogen met 0,25%. In tegenstelling tot de strenge houding van de FED, opteerde de ECB midden september voor een milde commentaar na de verhoging van de depositorente met 25 basispunten tot 4%, het hoogste niveau sinds 1999. Zo zou de rente volgens de ECB-voorzitter nu een niveau bereikt hebben dat, mits voldoende lang aangehouden, een substantiële bijdrage zou moeten leveren aan een tijdige terugkeer naar de beoogde inflatieniveaus.

Ondanks de verschillende rentebeslissingen, weerklonk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan eenzelfde boodschap: eens de piek bereikt, zal de rente nog enige tijd van het uitzicht blijven genieten alvorens terug af te dalen. Een realiteit die gestaag doorsijpelde in de
langetermijnrentes. Zo steeg het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen in de afgelopen maand met maar liefst een halve
procentpunt tot ongeveer 4,6%, terwijl het rendement op Duits tienjarig staatspapier met ongeveer 36 basispunten opliep tot 2,85%. De negatieve rentecurve werd zo iets minder negatief.

Positief is dat de inflatiecijfers verder in de goede richting evolueren. De Amerikaanse Core PCE index, de favoriete kerninflatie-graadmeter van de Federal Reserve, daalde in de laatste meting tot 3,9% op jaarbasis. In de eurozone daalde het laatst gepubliceerde kerninflatiecijfer sterker dan verwacht tot 4,5%. De onverwachte verlenging van de lagere olieproductie door OPEC-landen Saoedi-Arabië en Rusland deed de olieprijs wel weer wat opveren, wat de trend naar lagere inflatie tegenwerkt.

Slechts 4 stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel CVS Health Corp, met een stijging van ongeveer 7,1%. Verder werd ook een goede prestatie neergezet door het aandeel Exor NV (+ 2,7%). Er werd tevens een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat door de obligaties EUR Ukraine 4.375% 27.01.20-32 (+ 6,8%) en EUR Emirates Tele 2.75% 18.06.14-26 (+ 0,02%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Kering, dat ongeveer 12,6% van zijn waarde verloor. Het pessimisme rond China, voor velen de voornaamste afzetmarkt, weegt op de luxe-aandelen. Zo daalde ook de koers van de aandelen van Moncler (- 12,1%) en LVMH (- 8,4%) sterk. Daarnaast zagen we stevige dalingen van de aandelen Apple Computer (- 8,9%), Adobe (- 8,8%), ASML Holding (- 8,0%), Amazon (- 7,9%), Sofina (- 7,6%), VISA (- 6,4%) en Newmont Corp (- 6,3%).

De aandelen Assa Abloy, AB InBev, Cisco Systems, Nestle, Roche en Sonova Holding zijn nieuw in de portefeuille. Het aandeel SS&C Technologies werd verkocht.

Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 2,43%.

KID - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Capitam klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer