Zoetis Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/11/2021
 • Koers opmaak studie: 225 USD
 • Huidige koers: 200.33 USD
 • Marktkapitalisatie: 106 miljard USD
 • Sector: Farmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US98978V1035

Advies van de analist

 • US$ 173,00
 • US$ 260,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Zoetis is een farmabedrijf dat zich volledig toespitst op gezondheidszorg voor dieren. Het onderzoekt, ontwikkelt, produceert en commercialiseert medicijnen en vaccins voor dierenartsen, landbouwbedrijven en eigenaars van huisdieren. Het bedrijf splitste zich in juni 2013 af van Pfizer. 

Zoetis : Omzetverdeling

Bron: Zoetis

Conclusie

Zoetis publiceerde andermaal resultaten die beter waren dan verwacht en het management kon dan ook de jaarprognoses opnieuw optrekken. In tegenstelling tot het vorige kwartaal lagen de managementprognoses ook boven de analistenverwachtingen. Tegen de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet5.8256.2606.6757.723
Operationele winst1.8131.9672.2442.972
Nettowinst1.4281.5001.6382.206
Boekwaarde4,65,77,9
Winst per aandeel2,963,143,444,64
Koers/winst28,942,148,148,5
Dividend per aandeel0,540,690,850,96
Dividendrendement0,63%0,52%0,51%0,42%
Bron : Bloomberg


​​​​​​​Resultaten derdekwartaal 2021

 • Zoetis zag de omzet met 11,4% toenemen tot $ 1,99 miljard. 
 • De winst steeg 15,2% tot $ 552 miljoen. 

Positieve punten 

 • Zoetis boekte alweer resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • Geneesmiddelen voor huisdieren blijven bijzonder goed verkopen, met een omzetgroei van 21% in het derde kwartaal.De pandemie heeft geleid tot een toename van het aantal huisdieren wat uiteraard goed nieuws is voor Zoetis.
 • Door de onevenwichtige groei is het aandeel van de geneesmiddelen voor huisdieren intussen gestegen naar ca tweederde van de omzet (enige jaren geleden was dit ruwweg 50-50).
 • De (genormaliseerde) winstprognose per aandeel voor 2021 werd door het management al elk kwartaal verder opgetrokken, ditmaal van $4,47 tot $4,55 naar $4,62 tot $4,67.
 • Ook de managementprognose voor de omzet in 2021 werd verder verhoogd, van $7,63 miljard tot $ 7,70 naar miljard $7,70 miljard tot $ 7,75 miljard. Het management stelt sneller te kunnen groeien dan de markt, en dus verder marktaandeel in te palmen.
 • De managementprognoses lagen boven de analistenverwachtingen.
 • Het nieuwe geneesmiddel Simparica Trio werd eind februari 2020 goedgekeurd in de VS, en stuwt de resultaten. Het is een geneesmiddel voor huisdieren tegen zowel uitwendige (teken, vlooien) als inwendige parasieten (o.a. wormen).
 • De pijplijn met toekomstige medicijnen zit goed gevuld en zal de resultaten stuwen voor de komende vijf jaar.
 • Wellicht kan Zoetis de marges verder verhogen, onder andere door kostenbesparingen, maar ook door prijsverhogingen en een verbetering van het productie-apparaat.

Negatieve punten 

 • De tijdelijke sluiting van verschillende vleesverwerkende fabrieken maar ook de stijging van inputkosten leiden er periodiek toe dat veehouders besparen op geneesmiddelen voor hun vee. Anderzijds kan hier niet onbeperkt of zwaar op bespaard worden. 
 • De verkopen voor geneesmiddelen aan veehouders stabiliseerden (nadat ze vorig kwartaal nog voorzichtig herstelden).
 • In de VS was er nog steeds een krimp van de omzet voor de veehouders : -13% (buiten de VS kon o.a. geprofiteerd worden van gunstige marktomstandigheden en de aanwinst van nieuwe klanten in de opkomende markten). De daling in de VS heeft deels te maken met generische concurrentie.
 • Flink lagere bezoeken (voor huisdieren) aan de dierenartsen wogen in de eerste jaarhelft van 2020 op de resultaten. Maar het herstel na afloop van de lockdowns was vrij stevig.
 • Naarmate Simparica Trio een succes wordt, zullen concurrenten wellicht met een gelijkaardig middel op de markt proberen komen. 
 • De winst stond de laatste jaren wat onder druk door overnamekosten.

SWOT

Sterktes :

 • Gezondheidszorg voor dieren is in volle opmars, wat voor mooie groeicijfers en perspectieven zorgt. Veehouders hebben er alle belang bij dat hun dieren gezond zijn. Toenemende welvaart zorgt dat ook mensen met huisdieren bereid zijn om hogere uitgaven te doen om hun dieren gezond te houden.
 • Sector met goede marges.
 • Zoetis is marktleider, met als belangrijkste concurrenten Merck en Boehringer Ingelheim. Schattingen over het exacte marktaandeel lopen uiteen (mogelijk ruw geschat 20% voor Zoetis).

Zwaktes :

 • Aanzienlijke schuldpositie
 • Ook voor dierengeneesmiddelen is de goedkeuring van de FDA nodig (veiligheid en doeltreffendheid, residuen bij slachten,...)
 • In tegenstelling tot de klassieke farmasector, meer conjunctuurgevoeligheid in de sector van gezondheidszorg voor dieren. 

Opportuniteiten :

 • De markt waarin Zoetis opereert zou tot 2025 moeten groeien met 5,4% op jaarbasis.
 • Volgens het management blijft China een markt met aanzienlijk groeipotentieel. De economische vertraging in het land treft de activiteiten van Zoetis niet.
 • Zoetis kan verder groeien door gerichte (kleinere) overnames. 
 • Geschikt aandeel om in te spelen op de bevolkingsaangroei én de shift naar een rijkere, gevarieerdere maaltijden (o.a. groeiende middenklasse in groeilanden). 

Bedreigingen :

 • Rendabiliteit en groei lokt concurrentie uit.
 • Generische geneesmiddelen
 • Gebruik van antibiotica bij dieren die verwerkt worden voor menselijke consumptie ligt in toenemende mate onder vuur (al is een verbod wellicht nog een heel eind af).
 • Uitblijven van nieuwe ontdekkingen inzake geneesmiddelen
 • Concentratie van klanten kan in de toekomst op de marges wegen (vb. dierenartsen die zich steeds vaker samen gaan vestigen, grotere voedingsbedrijven).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 53.22 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.