Zoetis Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2020
 • Koers opmaak studie: 102 USD
 • Huidige koers: 116.03 USD
 • Marktkapitalisatie: 48 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US98978V1035

Advies van de analist

 • US$ 94,00
 • US$ 132,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Zoetis is een farmabedrijf dat zich volledig toespitst op gezondheidszorg voor dieren. Het onderzoekt, ontwikkelt, produceert en commercialiseert medicijnen en vaccins voor dierenartsen, landbouwbedrijven en eigenaars van huisdieren. Het bedrijf splitste zich in juni 2013 af van Pfizer. 

Zoetis : Omzetverdeling

Bron: Zoetis

Conclusie

Zoetis heeft een degelijke trackrecord en is aanwezig in een interessante én zeer rendabele niche. Het bedrijf rijgt de goede resultaten aaneen en de vooruitzichten blijven onverminderd goed. Aandachtspunt is wel de steeds duurdere waardering van het aandeel. Maar zolang de nieuwsflow positief blijft handhaven we tot nader order ons houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet5.3075.8256.2606.741
Operationele winst1.7061.8131.967
Nettowinst8641.4281.5001.904
Boekwaarde3,644,565,69
Winst per aandeel1,762,963,143,98
Koers/winst40,928,942,225,6
Dividend per aandeel0,440,540,690,79
Dividendrendement0,61%0,63%0,52%0,77%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2019

 • Zoetis zag de omzet in 2019 met 7,5% toenemen tot $ 6,26 miljard. 
 • De winst steeg 5% tot $ 1,5 miljard. 

Positieve punten 

 • Zoetis boekte andermaal degelijke resultaten.  Zowel de winst als de omzet kwamen boven de verwachtingen uit.
 • De omzet van geneesmiddelen voor huisdieren groeide een stevige 20%.
 • Het nieuwe geneesmiddel Simparica Trio, dat weliswaar nog moet worden goedgekeurd in de VS, zal de resultaten mogelijk stuwen. Het is een geneesmiddel voor huisdieren tegen zowel uitwendige (teken, vlooien) als inwendige parasieten (o.a. wormen).
 • Voor de divisie die geneesmiddelen produceert voor de veestapel is er wellicht beterschap in zicht. In China bouwen de varkensboeren hun veestapel terug op, terwijl in de VS en Brazilië de export van vee wellicht zal toenemen.
 • De goedgevulde pijplijn met toekomstige medicijnen zit goedgevuld en zal de resultaten stuwen voor de komende vijf jaar.
 • Wellicht kan Zoetis de marges verder verhogen, onder andere door kostenbesparingen, maar ook door prijsverhogingen en een verbetering van het productie-apparaat.

Negatieve punten 

 •  De winstprognose per aandeel voor 2020 werd door het management vastgelegd op $3,90 - $4,00. De gemiddelde analistenprognose lag echter hoger ($4,01).
 • Het coronavirus zou een impact kunnen hebben op de resultaten, maar volgens het management is het nog te vroeg die impact in te schatten. De impact situeert zich niet zozeer op de omzet die in China wordt gehaald (3% van het totaal), maar eerder in de mogelijke verstoring van de logistieke keten (tijdige aanvoer grondstoffen).
 • De marges stonden lichtjes onder druk in het vierde kwartaal van 2019.
 • De omzet van geneesmiddelen voor vee kromp 4% door economische omstandigheden en ernstige ziektes die in bepaalde regio's de veestapel verkleinen.
 • Als Simparica Trio een succes wordt, zullen concurrenten wellicht met een gelijkaardig middel op de markt proberen komen. De opstart/lanceringskosten van Simparica Trio wegen ook wat op de resultaten.
 • De winst stond de laatste jaren wat onder druk door overnamekosten.
 • De sterke dollar kan op de resultaten beginnen wegen (ruwweg de helft van de omzet is in andere munten dan de dollar).
 • Merk op dat de stevige winstgroei in 2018 voor een belangrijk gedeelte te danken was aan belastingeffecten (uitzonderlijk hoge belastinglast in 2017).
 • Het aandeel is stevig gewaardeerd en laat weinig ruimte voor negatieve verrassingen. 

SWOT

Sterktes :

 • Gezondheidszorg voor dieren is in volle opmars, wat voor mooie groeicijfers en perspectieven zorgt. Veehouders hebben er alle belang bij dat hun dieren gezond zijn. Toenemende welvaart zorgt dat ook mensen met huisdieren bereid zijn om hogere uitgaven te doen om hun dieren gezond te houden.
 • Sector met goede marges en relatief beperkt aantal concurrenten.

Zwaktes :

 • Aanzienlijke schuldpositie
 • Ook voor dierengeneesmiddelen is de goedkeuring van de FDA nodig (veiligheid en doeltreffendheid, residuen bij slachten,...)
 • In tegenstelling tot de klassieke farmasector, meer conjunctuurgevoeligheid in de sector van gezondheidszorg voor dieren. 

Opportuniteiten :

 • De markt waarin Zoetis opereert zou tot 2025 moeten groeien met 5,4% op jaarbasis.
 • Volgens het management blijft China een markt met aanzienlijk groeipotentieel. De economische vertraging in het land treft de activiteiten van Zoetis niet.
 • Zoetis kan verder groeien door gerichte (kleinere) overnames. 
 • Geschikt aandeel om in te spelen op de bevolkingsaangroei én de shift naar een rijkere, gevarieerdere maaltijden (o.a. groeiende middenklasse in groeilanden). 

Bedreigingen :

 • Rendabiliteit en groei lokt concurrentie uit.
 • Generische geneesmiddelen
 • Gebruik van antibiotica bij dieren die verwerkt worden voor menselijke consumptie ligt in toenemende mate onder vuur (al is een verbod wellicht nog een heel eind af).
 • Uitblijven van nieuwe ontdekkingen inzake geneesmiddelen
 • Concentratie van klanten kan in de toekomst op de marges wegen (vb. dierenartsen die zich steeds vaker samen gaan vestigen, grotere voedingsbedrijven).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 53.22 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.